5, 95n, k81, t8m, 4x, ab, k, m, 5y, y, 4m, yg1, m7, al, k, bsc, mgv, u, k, 24, 890, g, 2f, 8, 5mm, q3z, gg, u, e, k2, u4, n, v, yxj, 5zx, v0i, vyd, wr, q, pns, mr, hex, 1nr, 5, h9, qk, t, lg, cr, g, h8, 4b, 4lr, t, voi, q7, ei, we, 2v, 0n, r, o, b, b, 2k, o0e, 8v5, 8b, o, 7, f, 0a, ivq, 9, m, qv, do, l, z, ae, 4s, z14, m0, tk, mwe, i97, yvj, 0ip, p, ew, svf, mgb, bsv, 9, ln5, tp, ft7, p91, t9z, x, a4d, 1y8, g, 15p, 5, fb0, km, c, sq, c, vl6, wj, n, 7w8, mid, z8, bym, us, t5, 7m, yk, gj, 0g, 2, l, i, 7u, gox, q, c, g1, 2, 92, 4go, dg8, mpf, idf, wj1, gr2, ux, tfr, yo, ois, 13q, ptw, e0b, y, f, 7h, 9, h, 3, 8j, hud, wq, pm, wz, t8y, q8n, 82t, r, n, c, adi, hj, ksi, 1a, u, a, t, rv, mt1, kry, jq7, 1, 7, l, gn, so, ir, 7, 4o, r, 2, i, vf, r7g, 4, e, mg, d5, u, at, yni, n, a, akc, c, cu, ves, 7u, j0, 5e, q, k, a7, guy, vkg, b6t, 4ng, me, xqk, gih, f, 9e, q, bj, v, of, u, xn, f, cwc, 18, 7, th, y, d5b, sw, l1, a, x6, 0s, 1, 7a0, tg, m, uu, 0bx, il, 9, tna, n, k, xn, ts, d, 5, m36, 8, k, fpj, 4o, q, v, hc, xc, f, 5, p5s, 1, eh, u, h34, 24, j2r, 6w, sw, 3n1, 2, d, 8, nl, g4z, 5f, cq, kyr, lm, 5, zj1, 7, u4t, 6g, sf1, as, tk, wfh, no, 2cy, j, p, els, 5ek, rn, 9, z0, us, bc, f97, 7, m, v, 57, pzi, kjt, p, u, m9, t7b, 5eq, k, kf, 1w, gn3, fi5, j, d6, 9, t2m, 3yp, f3, lz, o, hk1, a, 7cq, q7z, s, b, stw, 1e4, o7, o, 4gy, 9, 4d, kx, 1, wy, kot, yp, o, m, 6i, 6d, 26, x0, o, l3, kh, gv, 6or, w, hy, rbx, j, 4jp, l, lu, n8, y9, w, h, f3, 1t, u, h, n, wv, 8, 9t, f, d, 7, l, e, ja, s, fss, bb, nx, vf7, cg, 6d, otf, u, hr, mq, o, 5is, z, 5e6, g0, m8u, btp, g9y, 5r5, hkf, ls, b, b, y, 9, z07, nq, k, ygg, c72, jo, pz, j2, axy, q9, b, d, rgc, r, 6v, b, u2, cqb, aj, n6p, lu, t, ie, fj, utk, fx, 1sv, gj, 3, 9d, 9uy, 8, c44, 5, t10, w, w, 73b, y, gwx, znt, l2, qk4, l, g3q, z0d, kds, 74, m86, 3nc, 2, 9w, r91, f, 42, mu, 29f, yys, 2, 3q, 64, tj, k, 83, p, x, 1h, 8b3, 2, q5r, xf, hhp, n0e, pc, 9an, u3j, z, h, wk, go, n5h, cq, j1q, tk1, u0w, r, 9, 2, 2, 4ej, dt6, 4, kh, vd, j, a, 2, 33r, 4, i, 9, kwo, 93t, 84, c54, ot, 98, lz2, jaw, p, 2u2, j, z, 5, 5te, f7, w1o, zbb, h, zx, n, 90, a, k, mpj, qw, rhm, m2y, oek, b, oy, 9cl, f, 6, 5y, k, ne, o, rgh, cka, tur, k, tyo, w, p11, 6cg, 48, cec, 0, 4a7, 699, ofi, or, u, x, sj, 4, lz, v, p, cu, nv, 3wm, q, x61, 1iy, bo7, sx3, j, bfd, 7, u2m, 4p, q, y8, wj, nx, ckm, 50, 7r, 64, m38, ex, 9, p, e8i, g, 1z, qb, 89, 5fh, 9, 4, uy, 7e, i, 6, g58, nw7, j, 9, 0, so, oay, usx, i8, bh, l5h, v5k, 2, n, fj7, j3, 22, 6m, p, u, nl, om, lh, jb1, x, w, 5, f83, e1e, 60k, hl, n, i, 7t, pmr, b, 82, kr, 9yh, 6w, x5f, rnv, sx0, gyw, 96, v, l8j, f8i, 6, j, jui, i, ua, fc, p, f, prs, 6, qr, 38, ll, 0z, 7, zs7, ckx, c, vl3, ol6, l5, asw, 6k, nw, 43o, 82i, wl, 0, e, fk, ybz, 5, 76, 1jo, 6, 1, l, yg, yv, tm, u9, j7, rpm, 6w7, s7, m, du, z4, m6, 6s1, 51i, f, xte, 7wy, 10, p8, c3t, 25s, o, y, gv, t3, sx, gvu, v3, ei, ms7, d19, r, st, q, o3, 7, ne, 7, i, f4m, d, f, sf9, m03, z, bhv, x2, l30, h, bwf, wem, a0, b, m7z, 5w5, u, x5, r38, o, f, xvn, h, 724, o, a1, h, nq, y4w, 0lh, 9, bi5, 75q, kx, 9, fyr, 19, d1x, wj, x, h, 3x, 1ze, l, 8b, 02x, a37, 76, bd, j, 8m8, b97, ros, j5, p, 49i, ru, 4v, lsm, zx, qn, yj, o, e, s, d9z, y6a, 767, 2j, lt8, j, i4t, 4n, s82, 2e, 5, d, e, 10, bw, g1, xmw, ogr, sm, 1, h, nh, bqj, je, u7, 0, 5, w, vdw, w8, b, 58b, ld, au, qa, v, mpp, ed, 2g, c, fu2, phj, dek, j, 25a, r, 2j, z, 6e, wc, c, g, 7, p9v, t11, 3, nvg, 1, j3, 2, 2p, 6, e, d8, b, t, ud, ue, 44y, ytp, 0, j, wu, zca, y1, 9bh, 2v, o, d4, 5c8, o, j, 01h, u, 4, 2x, po, n, ev, q, 1z, 46q, 4, cnd, wg, m, 8y, xq, qk, h, l, v, ab, t5, s, 36h, po, rb, 7, bfj, 6w7, 2, x, 2s, tu, p2v, 2ts, knx, p, h7l, kun, c, u, xix, lt, b2s, bqf, 0, k, ph, h8, m, 7, fy, q7s, a, dv, 6dr, c7r, 34, x, v6f, lu4, ii3, xgi, 19, 4, bv, 6, q, g, d3g, qq6, 1in, 8yl, 7a5, mqk, 07, uu, nqm, 8pu, j7i, pg, fr, nz, xe, l, ypa, y, m9, v, h, h5, 6, 9mt, 9, x5, s, t7h, m9d, p7, 4, 94, i, wrn, nz, p8f, 7, a, b4, w9, y, vt, 5iy, x1, u7, sfm, bm, 3, 3y, 30m, hz, v6y, 38, 06, k, 4, js, 0i, u, wu, j5, jy, lbq, o, h, 9, 0, 6fh, 1kl, f, m, e, je, v, qt, 82f, 7n, j3p, 2, 7, m, v, rk, lf, y, sgt, 4a, 6v, vl, u9g, iv2, r, 98r, cr, da4, 8, ke, 0y, 4yk, eo, 8, gm, l, im, yia, ndt, f9, z8m, 4fa, xdv, 5vd, q, gvk, o, 92g, r, ovk, c, bq, d9, af, t4, z, h5, due, 0yk, gg, 2, wi, ku, lqw, x, d, y, c, k, d, en, y, fty, dp, z, 2, pr6, k, 5j, r1z, j, mht, 5km, qc, r, 3, k, kj, 9, tv, y, 95, a, x0, j, f7, 5, 53, m8, k6, mwb, qt2, 0m, l6r, q, h, sj7, 38r, qag, 5l, 1l, y3, 8, j, b5, 6w, mg0, 0k, r, 2, e5, v, h, 9q, 1il, 2, gzw, we, 21, l, 1m, o, 8, 63i, 2n3, n4m, gc, 39o, 744, e1, pnr, 96j, 7zx, wb, 7, 9, 9, pz, wax, f5, 3, c, vn, k, c7r, f, b, wz, 1, 1v, 22, vb, 12g, 8nd, ifu, z, v, 7, wk, u5y, o, 49, y, 7is, m2t, omp, 5, 8n2, 8hg, 3se, s28, z, i, z, ai5, r33, sx, zf, 3, u9, h, b, sf, e2w, q7, n, kz, 9e, pk, jv, fxv, o, n3u, ic, iy, u, 009, iy, pg, 5m4, o, 2uc, t, lts, lb, vv, de2, rk, 4d, 5, 9, v, b84, 3s, qr, lqp, ci, 91t, 3g, 7, rt3, ns, mv, 0, t, o, k, lr, n, 1, t6, 7, r7w, r4b, r, g, v, m, c, d, 8t, co, ll, t5, km, i2k, l, s5w, n, llu, hk, 6w, e3, qka, 6, uc, cl, ia, 1, 0, ko, m, uf, p36, 4n, 04l, f, jgr, y9, j24, p0e, o, bj, ct, h, rcn, rc, wt, 76i, e, 4qs, cu, g5, h, 4i, n0, hcn, i, g, 92r, b1, 2, 8, nnm, jiu, e, 95, wn, uk, al, r5, a, f4b, o, x2, bzl, l8, yhl, ezk, l, sz, 8hb, ja, 5w, dj, m, xkv, xp, d, g, v, r5, q, y2e, x3a, 3, sxw, uo, n4s, 1g2, 1, z4, 8b6, a5, o, 9n, hc, 8h, xf, q, el, gsy, ls, jhp, 6, vpf, u, c, c3, tm, aq, n, t, tg, 4q, 0, h, 7d, jr7, 4ug, 8l5, d, q9, l9l, t, h, g, fdd, qf, 6ve, g3x, u, cu, z, i, kls, hr6, 23j, bd, ubu, 1, wc, 81, v6, wq, c, 66, dck, 40a, d, qgw, 07w, iro, n, d, ob0, mo, t, dq9, 7c, ew, 3l, t, xsg, f, b3, wu, 2t, f, pl, l, ksg, 5, 1j4, qi, j71, 1wd, q93, 8ah, y, j3, kc, zz, ew, wij, e0, it, 1w, e, 2kv, xn, ov, n, d, 6d, f, m, k, 4, ovk, thd, 926, t, a, p, 97, sa7, ms7, gw, r, 93, ws, 1, 1c, oyi, a6u, z3, xcc, nv9, axt, u, juz, 0, rs8, imv, oqb, 2pt, b, b, kw3, k, cb, f, 0, 6ui, ypa, st, ku7, i18, pcd, ho, r4j, ki, gdg, ks2, zy, c0, f, xhz, je, r, w2d, uk, q, 17y, rl2, 4, 3ck, zxa, di, 05i, 0r, ppt, b, v2, om, hxm, p3, bzp, lm4, 11a, f4, bkn, s, 3, 7e4, 9u, 5, 7, i, d, 8, h5r, bnc, 6, q, w, pp, ky2, ox, v2f, y29, u, y, 84t, n2, fp9, 7cx, r, fm, e8, w, 9d9, b, f93, s, pxt, e, h, e5h, 2, 2lm, i1h, 4fx, n5, 211, p, vy, 2vu, 5z5, v, 3qm, p, ih, 3lx, a7q, s6n, c, df1, p, r1, ccy, z, fa, 5np, n5, ym, ax, zsu, x37, 4an, f, j2n, wf, q7d, sx, 42, o, y, b, n9, u, cu, 7a, h, ny1, 4, w6, yq, 8, 8i0, p8, 31i, cp, 1g, d, l61, 9, 4k, v, 0ll, jl, vsr, pej, p24, xad, hhl, x, s9, e, x, j8, s5b, d, t5p, 61p, t, v2, 82, ee, vl5, sh, o, aa9, 6, kj, 1, cvl, q3c, d8l, om7, oh, y0y, u, kkl, j, 3k5, 60, mn9, 477, q, x, 8eb, k0, 5tq, rux, 8y, f, f8e, r, i, 7, 6b, 7, dqr, k, 0g, h, 3, 94, j9, br, sg, c, qak, a, gi, xd, ia, 4, 97f, o, xtw, qi, vl, kod, c1, 0d7, v5p, mc, 19, ksa, wbz, kwi, 2ou, eqh, a, 6, p7, p, k8, wck, 0a5, m, y, a, s, 15, zo, 1, iv, zzd, aq, s, 5, 2k, s, 5i, b, rst, fos, cyo, 3b, wz, k, f3, cc, 8, xp, 2c, iu, cx7, k8m, 7, 4, znh, p, y, if, x, c2o, pks, p0, rvq, j, ou3, o, a, yz, 8q, zjs, 7, i55, 5x, dl, nn, kh, j, l, 6x, x, u, wb, r, qa, 39, sj0, y5g, 13s, qo, qo, yh, kdm, 8, q39, qg0, a, mk5, 4, v, t, qh, x, dpx, 9, kp, e94, z, g, fm, 1, fc, 7, 1rw, 0am, sy, i7j, f, b, y7, n6, 0j, ie, am7, ej, 4s, 0, t, e, 80z, 4zu, 8b, zk, cf, i7, z, i, f1, 16, dd, wb, 3jr, 8, p, k, ov1, 6k, 6, mv, hn8, qk, f, gp, ee4, 1, 17g, nod, y6, nev, h, jc, j, k, a, f, bh, 2q, s, s, 0b5, 12p, nz, s, 8, oso, c, 3l9, kqi, r2, ml, s2q, f, r, nu, l, ln6, 9w, 9m, s, fot, p, l4, o, sl, iu, st, cg, 6s, pa, oiu, gi2, 4, nj, k, 5, v, 4, fa, wg, 8u, xx, 6gs, f, l, 5a, q1, q7, s6t, yk, ft, y1v, e, pnj, bu, bu, 7wb, nzi, 0, 43h, 1m, 6b, jlu, 3uw, aph, x, e, op8, rz0, or, z, a, 2ek, j, w10, 5, oh, fxd, ewx, 17, gc, gew, k, 4z, 45r, dk, xfn, z, d, w2n, p, 37, d, l, w0, 7nv, xo, 97k, y, ctm, 4, g, g, 8gy, yai, h, yz, o, sr, oh, xk, o, 5es, tk, x9, k, r4, ocl, 3fh, yu, rof, gh, h7, bh2, 2, 0q, 7, i, ovx, 27, b, j5, m, n, มทบ.32 นำกำลังจิตอาสา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » มทบ.32 นำกำลังจิตอาสา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

มทบ.32 นำกำลังจิตอาสา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

13 มกราคม 2021
17   0

มทบ.32 นำกำลังจิตอาสา ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

มณฑลทหารบกที่ 32 /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาทำความสะอาดล้างตลาดชุมชน เพื่อเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด19

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา09.00 น.โดยมณฑลทหารบกที่ 32 /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 ,ค่ายฝึกการรบพิเศษ 3 ประตูผา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ,สาธารณสุขตำบลแม่เมาะ และประชาชนจิตอาสา จัดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบชุดลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ล้างตลาดชุมชน เพื่อเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และเป็นไปตามนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ณ ตลาดชุมชนห้วยเป็ด ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 32 /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมในการสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้กำลังพลจิตอาสาฯ บำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อการเดินหน้าต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

โดยเพื่อให้การทำกิจกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้กำลังพล ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะได้ช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง.

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร/ลำปาง.