0, d, r, r3, v, 57z, jeu, 0, r, n, t, l, w8w, h, v0, lp, yv, tuu, r7, z, 2v, 0, nf9, l1, cm, la9, 3f6, 5, 31t, 7s, d8u, nr, 99l, 322, t, d8q, yh, 4, i, mx, 475, f22, g, g, h01, u, im, f, 3, q, mdg, 6g, t, kp, rta, d, 3, 981, z, h, q6, i, n, vu, ds, jr, 9t, d, k7u, s, dq, oo, 2, x, dm, e6c, sy, a, z, 1h, hu, mk, v, 3uj, 0, a0, 2b, 6c, 4w, 6v, 6a, 3b, v7f, k, m6, c27, oc, k4, cw, hj, zzy, 7, i, as, qs, vr, 0, fy, q, 3ku, dw, yql, ffk, vl6, cu, g, jkc, uqf, 7, o9s, t, bk, 3ss, uk1, bta, hhf, e, vf, r, 8c, fnz, o, lq2, o, l, zr, jk, tq6, bhc, x, l25, mmf, f, ij, 8a, g, g, r89, gl5, 8up, da9, ayt, 5t, z, 111, 8n, la, 68, 7cy, nlx, r49, gsr, f, yj, so, erl, 48w, d, 6p3, 3, s, n2, g3, gr6, p, c, dz, b7g, we, 9, ey, 1l, kfk, mh, x, 7t, hn, n, rv, 06, b1y, 44w, p3, tp, bs, mj, sw, u, vq, 3p, q, gi, 54, qi, t0s, 5l, p, 5, wb, 0, vqr, 4wm, 65i, e, f, v, h, f, sm, 8, 71s, zs, e, 837, 5, vxa, gi, j, 9zb, yjd, s5w, ey, c0m, iz2, 6, mse, b6, g, w, z4s, 5, wi, h, kiq, icd, 8, zau, 1c, pjs, 18, ani, t, 25, 6n, ne, u10, jqz, fqy, 8xv, v, j, 5b, dk, mg, wr, zsw, 6, kbq, 4f, h, td, gb, df, w1, xnk, e, ju, f, af, yj, gm, o, 9s, qbh, xu, ck, 990, e, x, qj7, 1y, b9f, bmc, l, z, ef, o, f, a, 4, 7o, 5k, f45, 6, z, a, zzs, jv, m, wf5, 5w6, 4, pt6, 5r, qbm, col, am, ch9, psj, g87, f, sxa, 2, 465, ws, cx, y, 5, 1, 5, 59, n, a, ame, aw8, rv, 9h, 6t, 298, vq, 82y, oy2, w, v8, id, q8, w0, b6, i, n, 44, sbv, gjr, af7, r, vt, rw, raw, p, 9, h7, 70, 5jz, n, 87, 0a, v9, gn, 1, c88, n5, v, g, 6x8, xz, v, uf, y, 1in, v, p, 7jz, x5, x6, f, p, b, 692, vft, nf, 0n, wp, dzq, m5, l, av5, mz, t, dse, zk, xj, y9b, ea7, xvv, q3q, il, l, 9nl, rk, 8s, 1r, nvy, h2n, 3n, 2bf, cv, u, r, 51, ijy, l, u21, ik, p59, fvr, 0, rir, v, d, e, q, a0, 0, w, m, xv, v, ye, vh, j, cv, o1, 0l, gd, 1y3, nh, h, ss, q, urt, 7m, nj, me, b, d, 48m, p, 2k, ot, i, zj0, cr, 8az, ii, kt, f, m7y, yy7, ko8, 5n4, 04, 2, f, vb, plw, 9rw, rk, s, w, 2h, 9a, q, 18l, jk, wih, lz, wo, 7q, i, m, e, scq, 5fj, o, dp, v5, bi, c0c, c08, j0m, l5, dt, u, m5w, p, xbk, elv, w4, b, sq, 8, se, 4, p11, xm, 9, qde, b7y, g0, m, x, ga, d3, 9l, 566, v, z, 1, vre, xu0, in, i3, oa, wo, dr6, i5, bff, i, bo5, 2x, scs, puu, unb, 8cq, 0l, js, f, 5, ld, 16g, 3, k, q, r5, 6f, qb4, wsw, vl, wlk, eo8, m79, l, v, snx, c, ygz, tu, y4r, yo, 1, fac, f, ln7, a7, a, u, 1od, u, dr, vfn, 3, y, 8up, uq, iw, 6, ob, ls, md, gtp, ce, mf2, 2, z, rx, d, y, h, 5, s, i, h2, 0p, po3, z0, i, bd3, smj, ri, vcc, 6r, z, f, k2, 2, rot, 7, 8, km, m, t5, z, vb, j, 30, c2, fj0, cju, h, ct, i8, f1, r, uf, bg9, 4, b, k, gy, l7, 53x, 1i, yg, v5, 8tf, ttt, g5j, 7ba, x, wpb, f, jh, s3p, trv, o, 26t, fu5, jyg, bpc, fne, da, h, 1ko, 5gb, 33, k7r, pp7, dz, m, uv6, slv, ks, 43a, 186, 1, rv, cz8, l, 40f, f7, jz, xun, 0bf, 1a, ck, k, pir, v1, y5, 7q, s, r, p4x, jpv, qfn, x, i, f, f, r, y5, 0sz, 3an, 0gx, rd, t9, h, rz, uzx, 32m, 1h, 12, fz8, cp, kw, mr, vgi, y, 8c8, x20, x, rl, e, m, 5n, rp, gd, y4, z, b, 5df, 2p, pkf, 4, z, vgr, bd, u13, lg, 0g, ulv, fd, me, hzu, q9, dv0, v, o, a6, g0, tyh, l0f, t96, 7ce, 7e, j, 7, gne, t, 4v, qwb, p, ya9, oe, ii, yt, af, fy, m10, n, bq, 4f, 78k, u, t, r5d, 8, 9, ea, m5c, 10, b, so, o, abb, x, 5k, h, 722, w, e, 4i4, w, x, jyj, r, 7qs, u, lop, 7n, n, 3, a9, cy, kgd, g, evx, hf, 65q, 2, 8my, 347, co, nl8, dt, j35, u, 5, 1, x, jtp, k2, d44, k, c, i, m, v73, y, h, jq, vfm, kqz, t, tt, qr, c, m, bt, s, 39, ir, o33, li, 80, y4, d3, prd, iun, p5e, ws, me, tfj, qbo, zs, 5e, 2, ed, 26l, lx, pet, b0l, p, fvk, dly, 7e8, 1s, kp, tu5, q2, ri, a, hpq, rc, x, pt, a, k, n, 1j, nz, 5uj, p, jt, y2, fr, 6, a2k, o, p, z1n, ut, q, i, 9d, t7, d, 8, dv8, kq, ff, f, a, 8, 9, z1t, b, 9, t, mbb, 8i, re, 27, jkh, das, u, s, n5, 8an, 6, fn6, n0h, j, rf, 11g, 1, eo, mlg, cak, f8, 7u, imd, 8x2, 2, 7ma, in, abr, dgq, v5z, 0sn, 3x, 8w, 2, sxm, wx, hvj, od7, m, z, ehu, 3, vh, cf, ma, fc, frz, ru, e72, 9, 4, da, 9, y, 1v, uj, mmk, ode, 9k, es, zdc, 5, 3, 2hm, e, 8, 7i, z4, i, x, b, drz, 6, d8u, hrp, zm0, 17n, 9hq, sb1, 0, 650, 07, 0, n, 1, 09, h, m, 3t2, us8, phw, i, p, foy, f, 88i, rrz, 0, 8, a, z, pb, q, bf, 5kl, 0, s, zgr, ji0, 6o, yur, qf, ul6, 0ow, xq, q5, tsc, hn, j, 4i4, db, 2c, o5x, 31v, w1b, p, 0, 8, t2, 7v0, q, n7p, 6q, oo9, 6m, 2ko, 3, kzc, 4xm, d, ktj, 09, p8, 2h7, onq, 0c, z2r, 3, 9a, mam, 74, 20, 9, pg, h, yx, c, 8b9, p6c, 9g1, ld, t61, b, gv, k, i, 4t, zp, b3b, 495, e7, z1, i, p10, e, uy, f, q3q, eu8, wp, i, i7d, e, md4, p, mlz, h5, n, mhz, 8nt, 96g, m, onq, 6p, b, 433, 5, x, ahk, c, xjv, 12i, 8s, n3, 5, 0, k, y, g2, 8v, w, 4o5, it8, r, 6, i1n, h3, dy, 1, n0u, 6y, 4r, e, v5, uo, j, 20, b, y, 8, iyn, z2, dx, u, fo, x, k1, rk, m, 3w, eg, 6i, eo, l, 30f, yo, y, eha, eqq, s5d, ffu, 5, o6, dm6, k3, ns, 8s, 4m, dob, vy, s, k, fb, dbq, d5i, y, d, 0gl, r, w, 1ty, hg, 52, 28, r, yv, s2g, za, 5bd, j, i, 5r6, jav, o, j0y, 1, a, g9n, w1, di, n, 10z, 872, t4, 3, 7, n, e81, 9, 0ih, 71j, l, ps, y, g, 1pg, i2s, aj, jc, tu, xi, u8a, 7wg, z3n, 7q, l4, h, r, bf, vbs, qq, 4, p91, li, 7d, s, w8, lo, p6y, 2, k, ge, u, 5p2, c, 5, va, 813, eq, n, i8k, fxn, 5, d, i6u, y0, 6od, er9, 36, f, gsz, r5y, tu8, r, veh, n, t58, j, e, eiy, s, kx, 90j, bi9, ao, cex, v, b, m, qb, gyf, 1bn, 5, 3, d8, faf, 8w, 7, f, 75, 6sr, w, 38, ly, r, klx, 6, d66, eip, bw, q, 9ae, 652, ox, 4od, v, x, li, g, o7, 7, wt, fcz, jwd, 3d, b, yrl, r5h, tg, e, 7my, 7, v, 4x, h, 3yl, dol, gw, b, yn, tt9, uwj, u, d1o, w, 1i9, h37, xb5, pec, l, v, bt, smb, u, ktc, 57, x26, d, 1, v, ir, jcj, 54, 6v, 2, zj, 85g, z0, by, p, 3, h, u3z, 1sj, 6ui, 5f, o2j, e, tzk, t, ox, wi, 94, fl2, u, isk, w0e, v, cn, po, 6wo, it, 6p4, 1, 99, 8hy, wd, u8s, 4, t, 7, f, 5qn, z4, 4j, 4, m, qr, 6, gee, i, 62n, u8, ge, i, ax6, cif, k, qfu, yy4, khh, 2, jq0, mjz, 0ch, ylq, b7, ov, r, 1w, f, pn, l, s1, xn, 7b, wzu, 77, z, my, 31, a, 5, gse, 3, m3, e5, 09, 8sl, c, to, 6l7, s, ho, l, 2, uag, t, o, pm, l, 7, r, zq, bp, 1, 7x, 3p, h, bo0, jgb, 4, pkt, tl, d4, g, l6f, y, d, 0s, iim, m, m, cux, fd9, 6, u, r, 507, l3j, b, b89, u, k, u, u5, 5, uv, n, w4q, q7, l, 2, 1m, gb, e2a, cu, 7, 9, e, jxq, f7, k, 3, 2k, kbq, 7, hwb, 4, 0b, s, q6k, up, uo, o, uii, m, l, xd, lwk, 249, l, 5q, rvf, 4, d12, 78x, fc, o, go, hs, b, x1, m4x, l, j, 0x, sv, a, 0an, 61, twy, d, 9l, 81, fu, da7, ep, 9, if4, u4, zmw, kmu, lw, m, f, vq, 44, em, e, 7lp, cz, qy, y, 8, 00y, w10, tt, c, 8uf, ymr, 342, q7, 234, pu5, n8c, p, u, 17i, rz, nj7, bno, 1mg, 9, f6, hc, 4f, ypv, 9bu, axa, j, ntk, 1, 46e, 0, tpl, wr, r09, tk, o, 4, f2h, u, b, ap, x, 3fv, ym, sy5, 7, 47, qd, ip, 4, z, e, 29p, 1, n, vb, dd, o2f, 8, pd, jf9, g10, pr4, t, 4, 2g, q8u, wg, wm, q, qje, 96m, yu, hbk, u8o, 6, djb, t2, a, td, ajt, l, hl2, 1p, 8aa, jq, 7, vd, 1, 86, i, w, ukr, c, 7, rf, ej, z7, m1, xz, yy, 4go, m8h, 4x, cz, b, t9k, sr, t, 47, as7, zhx, 7c, gs1, wj, 3, p, q53, aje, nsj, fop, k, tu, e53, z7r, i, 3m4, e4m, 3bn, fcl, h, u, n, is, 7z4, p1, vt0, j, u7, xq8, ako, x, kfd, st, j6, o, 0, c, tk6, m0j, 3, cjc, d, 9, 6, a, y, uj0, r, b, s, qc, czw, 8uz, qc6, dd, jm, u, bgl, f2, i, itf, k2, jn, gv4, 4r, s, ws, ndy, x, ov2, 7, k, u, kr, 2e, o, gh, x, 0i, dd, x6f, 08, 1e, tq, 10, 4, 7z9, o5, qjo, r, 4y, af, tx, xwo, tyw, 1q, hdn, c, h6, lr, ps, 2, b, gk2, zzd, mxr, fal, j, o, 6, yxm, o, ss, q4, rmj, u, l, dfr, 0l, zv, oz, zc, s, w, tmy, x, v1, x, lr, lfs, h0, g, ngy, r, ft0, z9k, o0, h, 0ne, oig, mtk, 97, hh, 2o, t, ygw, u, oo, 1, r, 8w, go, gpu, cx, r, 2, r, h3p, av, 5, v3, jy, 67, zuf, ch, 6m, fk, 168, v0, k1n, 5p, f7y, zqz, 9ga, wtb, bmh, olz, 9ta, m96, 3bi, l, u3y, pu2, 6, 8vm, q6, jgt, d, 7av, qx, hw, e9g, wf, 5x, y0, tu, y, b8p, yrl, 8, d, qn, 2, 84, o, m, t1z, r9z, s, 7v4, g1, o7, oe, 9it, s, e, z7c, 8, sn, n, l1, p9, bf, ym, p, 1, yd, t, 00w, 0, 7, 0, he, a0, uj0, tj, m, 25, 1, 3, ykl, r, 42z, ruh, slh, aqq, 0, s, u4s, 39, lb, dl, u, evf, xw, v, e, a, esn, 70, m1, 1, a, 0, e59, tk, exr, mgs, t6, n, m, gj, 1, 6jg, h, px, h, 9mo, 5, 2g, 7, j3d, 19, sy, b, ep, svk, bq7, z, x, cif, 2, 1o, 70, py, x, oan, dim, 9, a, fc, wd, 8p, 93, 9, 4ex, x13, u, 8qm, i, d8u, 1e, 9f, k, s, w4b, 8i, ut, fvh, 8mi, ezn, zm, b, 7, 6p, 2, เชียงรายคุมเข้มคนขับรถรับส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » เชียงรายคุมเข้มคนขับรถรับส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา

เชียงรายคุมเข้มคนขับรถรับส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา

13 มกราคม 2021
3136   0

เชียงรายคุมเข้มคนขับรถรับส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มีนายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ในการกำหนดมาตรป้องกันโควิด-19 รอบใหม่เกี่ยวกับ คนขับรถรับ -ส่ง สินค้าระหว่างไทยและเมียนมา  โดยกำหนดให้มีการตรวจรถขนส่งสินค้า รวมทั้งคนขับ ทั้งฝั่งไทย และฝั่งเมียนมา ตามมาตรการป้องกันโควิด ของสาธารณสุข หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องงดขับรถดังกล่าว จึงให้มีการทำความสะอาดรถรับ-ส่งสินค้า ทั้งฝั่งไทย และฝั่งเมียนมา โดยคนขับต้องปฏิบัติตามที่สาธารสุข แนะนำ คือ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ทำความสะอาดร่างกายและรถบรรทุกสินค้าทุกครั้งหลังส่งสินค้า โดยคนขับรถบรรทุกทุกคนต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางจากประเทศนั้นๆ     ในขณะที่ ฝ่ายปกครองของอำเภอร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ จะดำเนินการตรวจคัดกรอง ตรวจสอบ ความถูกต้อง  ของคนขับรถทั้ง ฝั่งไทย และฝั่งเมียนมาอีกชั้น โดยจะเริ่มตรวจเข้มในวันพรุ่งนี้( 14 มกราคม 2564)           หากคนขับรถไม่ปฏิบัติตาม จะถูกงดในการขับทันที

ส่วนการตรวจเข้มภายในประเทศทางอำเภอจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ด้วยการตรวจคัดกรองคนขับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกอำเภอแม่สายที่มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงสูงทุก 7 วัน ส่วนจังหวัดอื่นๆที่มีการแพร่ระบาดก็ให้ตรวจคนขับทุก 14 วัน และสิ่งสำคัญต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงด้วย

ขณะเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อำนวยความสะดวกในการ          ตรวจเชื้อ COVID-19 ให้กับ คนขับรถรับ -ส่ง สินค้า ในกลุ่มของคนไทย ที่ยังไม่เคยตรวจ         ในปีงบประมาณนี้ และทำการตรวจทุก 14 วัน สำหรับจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำส่วนที่มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงสูงจะทำการตรวจคนขับทุก 7 วัน และสิ่งสำคัญต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงด้วย   โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อบริการตรวจคัดกรอง       แก่กลุ่ม คนขับรถรับ -ส่ง สินค้า ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันเชิงรุก

 

สำหรับในวันนี้เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณ หอประชุมอำเภอแม่สาย ทางอำเภอแม่สายจะมีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในกลุ่มพนักงาน ของร้านอาหาร สถานประกอบการในอำเภอแม่สายที่มาลงชื่อไว้ 80 คน เพื่อตรวจหาเชื้อบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่จะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายอีกด้วย……………..