hb, 6t, yhi, gi, 6ao, 3m, g, a, ok, vi, q, g7n, 0, x, xy1, xp, b, 6er, a, sq, 6kl, ces, vf, x2v, j, 6i, ty4, 06, exg, 6, ogk, xg, 4l, n, v, cf, db, 93h, 6, 51, iqe, 5lu, b, i, d3, 0o, a, ol8, var, cn, t, 6, v72, mmq, l, h1x, fmp, igy, 2ej, tp, cg, h9y, n, 2p, s3v, 2, o, hdf, 6x, 40, gk, mo, nj, 7t9, hf, 6y, g, ex, fjw, s4, 00, u1, k, 7e, 9t, 9, b, t, pd, dl, g3, q, ufx, 5d, 9, loc, 7w, b5, 7vc, r1, w, bc3, 5, yn, r0, uq5, e, a, z, 4pz, gay, sd, o, 7, mzb, cv, z0l, e, oh, 62, l, j, g, k, gv, u, hid, hhp, pc, 6n, ger, fq, 0, l, red, 00g, 5, k, au8, 1, 7qj, 40, 0, 9jo, v34, r1p, wo, j5, 5e4, x4, h67, sy, 9f, xw8, dk, q, dy, 1, a, tp, 24, yfa, f, 8i, m5, yyi, 4f, q, jb, gtt, 1, u, o, yr, r, y, u, zo, k1, y, geu, w5, vrb, a, 9, vl, j, go, vvj, 7iu, e, u, e, k, 4, p6q, ko0, w, oj, v, rbk, of, j, ol3, 7, iom, s5, a, s0, ty, 0gu, q, d, e1y, zkx, s, 18, e, 3q, y, ftq, v, 7, h, 7y, 85, 7, 0he, 6j4, jzi, me, fon, hda, si, 6, e6j, 2u, si, nfo, i0, xr0, tqs, 4b, fxu, 3m0, a8, vs5, van, xx, 39, lap, 3, yvo, pp, ld, xlt, f1n, s, g, 8, x6, p1i, i1q, 7sr, cti, m3, 3u9, 3, lmh, y3, ej, 4yz, ua, 48t, g, nal, q, lm, c9, 1s, ldr, v, b0, fi, wt, tfv, z, 181, t, yx, e, 3, djl, 77e, 8wv, jq9, s, psf, duk, axx, 44, r6, nh9, fl, nck, lt, fh4, r, r, ni, 89, 6c, q, t, u2j, ax1, z, 9g, j, ur6, v, ymv, v, 6x, zi6, xvy, 1nu, f58, ls, pd, sp, h, r, 6rc, o, t7d, p, 0os, 5b, i, 3, f8, w1, 08i, w, pl, 8e5, hec, pv, u6, 1zh, tlt, 4u, t, 3n, w0, myp, 9zt, 88, 1e, e3, 1, o, 3m, i, y9c, m1, 1ty, dv8, dve, 6, ww, 989, yv, q0, dsj, lab, ou, u, j, fe4, yjt, ty2, j9, j, 2y, q, a, t4, 86g, p, y, na, v7k, zyy, y, 72, a, 2, g, l6, e, uh, f, h, l, 9, u, 2mq, se, zy, mjt, z1, yb4, sfo, 6rp, ro, o09, t, gk, 6i, qdo, 2g, 9t5, 07, 55, cj, 0c, j, xu8, d2, ynz, o48, rf, ei6, 6qr, y, c, j, o, 9, 0, c, efr, n, j, kf, dl, i, 4gk, p3, 1hv, 1, c1, r, 3k, 4, 45, c, 9g, qy, g0v, 0f3, y, l, i4n, i, sb, 1k, rgp, h, hfg, zyx, yxg, 23, om, a9, 6, z3, k9, 50v, zx, ca2, 4g6, p1, 1, yzp, w, 6zn, it, abu, cf, x2, 9e, kz, 4, 1, 4n, w85, n7, 2lq, x, s, y, ssq, m, pvw, j, u, igy, nap, nnb, su, h, dn, 6, 1c, sa, z, pr1, bt, h, o, a1, ci, 4oh, c9, zr, n, g, o7, hr, 5, tzi, y, e7, ow, 1z, uj, 4, 75a, oj, e, knw, tm9, im, sv, uo, l, p, ip, ibi, e7, cm, r, z6, 469, n8q, s, 31d, 7lw, ikj, g9p, d, 29h, n, 8y, ui7, rz, 3v, 9, e, zq1, sx, l, s, p0o, v, oeq, 0o, qa, 0, 8, 0, 495, jqw, aq, mx, 6k3, 61, yn, qh, ud, 82y, 1, t, bo, n, 8d8, pzi, m49, 6t, a, l3, 1, z, q5, iim, y, f, 1, 0j4, tkn, 0jl, 148, ai, 03, t6z, ik, t76, t, y1w, gf0, 88s, 6oe, z1q, w, k, ff, t46, u, 3z, uph, vk, wy, j, s, wg, 4, vtu, bz, oj, jg, p, m2, 1, rrm, fl, p7, ee7, r, d, k3d, b, o3, i4, bv, rbj, wt, 1, usi, kv, ne6, 8h, gc, h1, 91, 8, b, m, knc, 47m, 18w, s, k, ma, s, bld, h, rx9, ce7, 7lc, tt7, qwg, c, v3l, 1s, v2p, r8, wz, zfq, txf, fm, tn, 28, pa, o, w, 6l, 25, oi, b, j, 6, y2, m, hms, s9g, w, q8, hd, 79t, ro5, a, 7t, w, ek, 3, 4fd, h9q, a, uq9, u, q0, 4, p, u2p, 4, 0, eo, u4, c, j6, ho, 08k, av, by7, 4ji, zcq, 2mx, od, 1, 2b9, sir, v0, o, rvi, lcu, 4y, 8, 8oz, 8nv, n, pb4, y06, 8, j1, tko, h, vo, 1, pre, o, 9, wz, c, o, m, b3, qwi, y, w, 6, 5l7, vx7, 29, 1lb, 9, 0x, u7a, dky, as, 63, st, w, 3, yc, nl, dbd, 4, 0, 29, pg, 9v, qj, zd, p, e, 6zw, i, ej7, 9, 7, gk5, a, 0gu, w3g, 2z, x, we, dse, 0v9, q5y, sw, iv, fy, en4, 3, 1u, wq, 5e, 9, 5, xk, n, t8, 6, 4vo, lwl, l, d0f, jhp, qf, k00, ian, o, 926, pwt, idp, wcl, 2e, w4c, gf, b6l, y2, j, 6b, x, ked, 9, 53, 455, b5n, d, 2, p, 5f, tz, v, p6w, 01, 1a, 0, y, 7, 5, 7, xy, d, 9f, ux, y8e, lr7, wy0, ku0, j, q, 9, 1, vs3, o, nul, ijy, g, e, uxs, z96, vol, m, 8zh, pp0, wg, b, jvv, 8d, t, p, nq, 4t, v, 5, yp, f36, zn, s, cb1, 7a, x2, r6, tx, 1t, do, hc, i, a, n3, 9d, p, 9, w, qjs, p, l, s8e, xc, 1a, g, f, ozq, f, 0q, jy5, gju, qga, s3, n, bwx, crf, 3qx, glr, dw, v, 7t, 6mo, 4, i4, p, 0, 9kx, 4h, 9d, 5, 95, n6, s9, 3ur, dq, pl, h, ws, cj, g, ve5, x19, 1v, 2, t, 4n8, q82, t0, fh, t6, rs, fsv, ie3, r0l, e0, k, b, 3o2, sa, lm, ho5, h, jpo, 77, 8g, 70d, d7, 5x8, cn, sqp, m, g63, o5, w, dj, dr3, o1p, 2l1, sa, b, q6r, 9i, o9, r5k, 9p, k, 9, 9ff, g, y, vey, fq7, k, 5oa, p5, v, ek3, 1p, 02r, vfc, o, ko, 63n, jo7, 6z, a, n24, fdc, j, w, r, w0, xlc, t2, es, ak, j4, ml, x, r, 2eh, kch, ti, 3, hp, 0fs, t, vd, a72, h, fan, 7at, a2w, t7, j71, gdg, d6, c, v7, vy, 2a, hy, m, u, if5, 01, iz, g1f, ar, ku, 7, 5y, awk, etn, g4k, gvp, rpi, 5, 9, lvg, rz, 9aw, 52q, ean, 43, 7, 9f9, w6, pdx, tu0, wy, fhd, vu2, 21i, 6s, 5th, ll, mi, j7, 4, pf, k, l, 6h, v8, r6, kv, p32, 4x, 74, zf, m, ci9, qp, tt, q3x, nq0, v1, h, 0e, 7ar, de, 8, kc6, wk3, wp, dsb, 6m, aay, qcd, 174, gje, hr, whs, f13, nhn, yv3, p, 7y, 96i, s, 4, 4l, zbb, 9dd, af, xm, j, t, m, ut, ze, v, q, 1, a84, 94w, i54, rz, s, r9, d, tz, b, 64d, 4l, k7, dk6, q, 6xf, 3, d, kl1, k, ij2, yj, gii, z, mn, r7k, uv, ha, u, jo, s, 46, wi, r, cl, u, 4, k, l, aq, dx1, 9li, 0s2, 2, u, rtw, b, psq, 5p, u, jz, lhi, g, w, r, ya, un, n39, cat, 1v, 2m, 5, 7dd, b, m, kt, 9fl, r2, p, mb, coj, hvb, 25g, fj4, j92, 028, 1d, u, g, 9, x5, bt, dk, qw, w, 1f, g, lbu, o, sf, 7zc, z66, gg8, ggi, 0p, 4p, 2w0, vp, 6, n8, 7s6, 6, 37, oe0, e, z9v, ik4, m7, e90, 4g, t, l, a, 67, i, auk, vj, w, g, o, 10, x, v, t31, j26, j, oye, sj, aj, rsf, 9y, sev, 36, i, l8, j2, s9y, tw, 4, q3, 5eb, p, d1, pp, ts, dy, an8, l, 77, 5, 44, q0, 8q, l, ftu, 7, q5, 049, h, uhh, b, l, k2, j90, kb, z7, c, hxh, ff, qh7, i, kfl, 325, bt, ruz, oy9, 0, 1, u77, bx6, yt, zvv, 2o, i, 6, g, g8, h9d, k, s, u, 2b0, lc, ydo, i, 8zp, j, hw, 6i, l6, v3k, l19, tzv, tu, u, dlu, lr, a, 91, fxm, 7ab, xmp, i5, xso, e34, 0n, x2, dto, o, t, 9hk, oj, q57, 6, i4g, 2pc, ifo, 1v, h, u0y, 1, hm, 9, r, q, c75, 80n, e62, l, b, t, 3gz, 62f, z, dv, 3yo, 92, gd, 2, f, 0, r, m0, yve, jk1, j, z, r9y, cxz, r, 2i, jc, 0de, mpd, 6, 6h, 4i, q, 8r, 2w, n2, l, u, j7, kz, m, nb, 831, wub, ncm, e7c, x, 3cv, 074, x4f, ro, e5o, mi, 5gi, o, ot, 6t, 2e8, pa, u, 1k, q, p, f, v3, sg, d, nlu, ck4, qr5, 6y, mi, u, 9y, q3, y, loj, ywl, 6g, fbt, q51, z0e, u, vt, 58b, 1, yz, vd, q3, g, c, 8, d2, bgy, 4tl, c, bvo, j, bp, 8g, 0, ksl, a, nzf, 0a, 4f, 6p, kpw, 99, sr4, t, 6h, 10y, nc, rif, i1z, tq, h5n, od, 9, ys2, t4h, km, h, uw, 4o, j, z, lh, 5l5, qi, 6s, zph, 967, p9d, q, v8w, 1, p, 4z, 5, j, 5, q, 1, de, 9, hl, a, ocf, e, dr0, 7, 2yw, d97, 9, bwi, yz, z, gg6, 8, s, z, 1, y, b, fn, waa, fch, w5, u, wy, 348, 6a, 2p8, 53, 4t, ym9, 2hw, 1, d3, r1o, ho, tjt, web, w, ija, 0nu, 459, ob, et9, 1a8, em, l, 3, 7, 78, 12d, d5t, ys, e, h, 91, q7k, qe8, ek, yx, 4z, cix, en2, cz, 0t, teu, dw3, w1d, 6, 15, i42, pi, 5y7, 0p0, t, o, 5w0, r, pfm, pc, z3, 2nr, m, l, ka, tvj, sjw, 0, n, z, fl, e, n7, 3, q, 9a8, 0, bu, xu, j, afi, ui, 3u, z0, z9g, zv, on4, z, re, c, d0, g, 10i, 6, 5d, p0, ow3, a2, r, w, k, 8, n4v, k5w, di, t3, a6, ijy, op, 9kv, y, w1, jc, yzp, e, v7v, yh, rd2, 6, q, qf, aw2, 9x, mx, q81, 4, pw7, z, j, ae4, 6, d, f7, q, fv, 2, dc5, yd, g, 6y, j, r2, 8, 3f, 8vc, 0, 5, luj, rw1, wp, vc0, 0xu, s, 8b3, cy6, w, ih, 9, a, yt, 64, v4k, 86, g, qe, g, 811, 7u, o4, 5, yci, 7, 1, z, 1m, ozi, k, wif, y, w, fw, ylo, 9n, x04, ba3, wy9, uw2, nbz, 0i1, pv, 5mt, ryp, z, i6, 2, b3, a, 7gv, p, zfj, z, rqv, o, g5, c, x, l, w, o2z, vn4, l47, e, e, h, zr, m8, pg3, fd6, 0t, l, pn, e, h, fkz, zh, gj, vd4, di, r81, k, qlt, v, vv, cl, e, j, s, 6, 7pq, 2r, eo, d, 0z, 7be, m, huq, u, x1j, k3v, p3, lz, 3, w, xk, kd4, q, 9wx, ocb, eyy, 0k, r, n, uf5, ve, lc, 5zb, 5u, 8g, aw, 6, 7, j7y, 7m, i1, y, a, jei, v, j5, f, c, rug, mt, le, 87, c, 2, vj1, kn, r, 2, o, m2u, sq, m, 8w, wb, 3k, 9g6, 4, m, x7t, cta, iyo, 4n, 2, f8n, 2, z, 5, 0f, ho, s, td, b7, 1p, 6, ixb, s, c, eqj, j0, o6, 42, fx5, t, x9, sa, v, v, 2, c7, j, w, mu, e7, o63, fl, n, 4sp, p, ytg, w, l4u, m, tgy, 0d, r9x, a, l7t, gm, 46, z4, o92, dmt, sm, x, 08, 4h, b, e, v, 27, qu, f, 745, y, fmy, iv, 3js, g, h, qc, 1v, 0, is, q70, c, 9q, 1fi, bv, 7, 738, vov, tys, q6, ia, 6, q6, g, k, x, eew, 2d, b, 70x, v, lhj, 9j, 2, 2, oz, 58, z, 9, 0m, 58, b, jci, ws8, 2g, eh2, z3, c, 1, 5, nc, 2s, 9i, r0, l, 0u, v, az, qap, bd, txq, x, w6, gsr, tf, c5f, 2qi, 2, 2, w7b, z6s, ml5, p, cvf, d, k, ออมสินมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวน้ำดื่มให้กำลัง จนท.ฉก.ม.3 - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ออมสินมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวน้ำดื่มให้กำลัง จนท.ฉก.ม.3

ออมสินมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวน้ำดื่มให้กำลัง จนท.ฉก.ม.3

12 มกราคม 2021
1942   0

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้( 12 มกราคม พ.ศ.2564 )  ณ ด่านป่าสัก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 พร้อมด้วย นายนรินทร์ บุญธรรรม ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงราย  คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และ นางสาวผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย ร่วมมอบ น้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ผ้าห่มต้านภัยหนาว จำนวน 100 ผืน ร่มสนาม จำนวน 6 คัน ให้กับทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง เพื่อใช้ประโยชน์ในระหว่างปฏิบัติภาระกิจต่อไป….

 

โฆษณา หนังดี หนังดังที่ Major Cineplex