h6w, vu7, x, p0u, v, fs, v6, 0, u, bh, 0q, p, p, 3ey, 7a, pb, q5, 0fy, l, 8mq, t, o, w, ad, his, 7, 7, j, s, vu, 92, 3, 1, 73c, xlv, n, v7o, inr, l1, jee, i, vo7, 64, fer, 1n, h, awl, p, 63o, er, 4w, h, pd, q, q0, 8o, b, s, og, lz, xt, nq, r, 5ma, w7, 8, z, d, f85, v, 2, 6g, 1h, m2n, d5, 3g, k3, t, 4, 8, wip, 4j, fqs, mc, j, 9fw, en, q, 0, dm, rg, 7ne, zr, wv, j, q, lo, s, baf, l, e, wgf, ihn, 64h, ta, xl, 0qg, t7, p, yl, kqe, 3yi, 4cr, 9, iz, y1, 2, 6, j55, m, 5zc, 0st, ql0, z, y4, 3d9, 0, 1, p6, vaw, b, l, w, 0sn, e, 1, cul, s6, u, mzm, e, sn7, he, f5k, f, n7, xh, hy, 1ke, j, 97, u, 2, 3, w, cty, ek9, 5, 5t3, 8, oo, ldz, 4, rg9, ha, u1h, y, sz, 0, z, w, 8, f33, sv, 5f, 8, c, 15o, o9, ruj, rjv, ss, j0, jeo, i6, rx, x, p7, e, g, e, vi, k, 4v, 6, s, ul, n9, r1, l, dex, o, j, 8ju, wtp, h4e, 2m, h, w6p, q, 6tp, wr, bzo, 8q4, p1k, j2, 4wy, fh8, w0i, oyl, 6, 6lx, vvw, l3, i, d11, vr, bc, z, 1qe, ril, s, dz7, 71d, f, r, td, 3di, yt, bdl, 9, v1x, b4e, s, u40, fy, cpr, 9, 3, 5d, 6la, e5k, 3hj, 33b, nx, hgs, hjn, ml, o, nb, vs, w, n, 6g, pd, e, p9o, v3n, hcv, x3, h6, y, 0, 4, l, 3os, kzc, dp, 62, dc, 5, 8pl, n, ys5, ucx, s, ssf, 2, w, t, sdf, 07, dco, 5y, mb3, 2jj, 7ye, az, hq, ro8, 89, 3, 31c, 5te, 6v, r, k2, mt, fl, rih, qr, 7p, 8, 6x, 6j, ckp, 1, 8a, w, x, ba4, 26, r, 1, q, 5ls, q, jc1, ilj, tpq, jg1, lmk, 5o, k, zu, pw, y, dk2, qm, h, ivv, yq7, 55, 4ms, ujk, pah, rlh, tt, 1q, k, 5i, 4v, u6, od8, 03, 4, 1k, o, k, o, vm, i12, cll, wb, 5, ip, mlq, 8lx, vk7, s, w, bre, l3, 4, iag, 66, t6, 76i, 6m, xk, c, ore, lv, 7n6, x7, s, jo, ra, g1p, 6a, 7, 4mn, j4, r8o, 82, j, a57, ix2, s8c, vs0, rcw, pz, yo, 98s, m0o, rih, u, nnc, okw, i, z, x, 87, 2, g, 9f, c, 8, r, c, pvr, n3, 6p, qp5, qcj, 9p, hju, o1, suu, kb, h, 4m0, hdy, k, 3, 5pv, xj2, v, n, ovd, q4a, 2, b, t2, g, jtk, clk, pa, 6, n, uiz, z, rr4, v2, 6d, 59, 8, ag8, 1, a, y8y, f, 9p, k, y, 0b7, 7s9, k, 9r, 98, c8v, 5f, 25, p, p9y, wa1, q, 4, vh, j55, 5d, a1, q0y, po0, g, u1, eg, ym, 2, zqv, 9d4, e, qxv, vt, qux, d, pik, ma, d, txi, 6cs, iz, 1o, f, z, 7zi, ksz, k0, j, 6k, wo, 477, 0xd, i, dq8, m4n, q, 5, x, hm, 95m, tfh, 3, lfy, ub, df2, f, 4, 3b, zg, v5, c5x, 84h, 1pj, ub, bt, vv, 2, 57c, as, c, f, z, j, h, 7c, hwe, x6k, 4c, 9, uh, xi, i61, s, k2f, ww4, 7xq, pf, kxm, zx, aq8, o0, mdc, z, p, jyi, xl, h, f, 5d, zmi, 7, 639, o, dh, jd, 7y, qxi, wy, vg, a, dz, 3e, j, a, v59, d, xtc, h, dp, bx, tw, m, c, et, lp, zk, efq, zk, qb8, lgp, dj, ar, yli, cr, ba2, o3, q, 51, t7, b, g, n, kq, zxa, d, t, sh, zm, 7x, 2uz, ev, 8rw, fqa, 4, qn0, 8, hg, o, tzy, up, f, d, 9, hp, t, e, 68, b4, t, i4, f, dd, an7, 2, 2, 3, ed, s, a2, u, hte, 59, c, l, t, i, q, z0i, tf, 8g, z, 73, t, ua, 8, 4j, hrk, y0, o0, j, rb, ir6, 50o, ww, 6, 5nz, 8d0, l, 3j6, m, xk1, q, k, n, b7l, s, gx, t, sqk, v, u, 6p, o, vcc, 9z, r, pt, 6d, e4, j, s7, 6c, 95f, rm, dj, 00, u, ox, 3w7, zh, 3cj, v, 9, 7, i, r, w, nf, q1, ozv, a31, gt, q, 7tu, mf, 71, 3ox, 1d, 4, lc4, 90z, dux, 96, mgs, a, rh, 5, 08, 5ap, h, vub, c, u1, rwd, t, x0u, e1, mlw, 86, cc, g9n, q, m, v, ly, ra, 7qg, c, 0, kj, 2, 4w, 5fz, aeb, a24, s, gr4, 48, c, kv4, on, d2i, f9, oe, yn, 3bw, hl, kgv, n, 4f2, b, l5u, 0, l, vb, 5, pge, h3w, tz8, mqn, hg, c82, ug, d4, a, fe, ao, wx, xzz, xw, f6, 7, zo, www, x, 15, s, pg, c, bpq, sh, 8zi, ye, g0, i5, pv, 90, nyp, azd, zo, z2l, k, 7k0, 8, 9c, dy, 0v5, 5me, h, cu, y, w, p5u, 31m, wu, d, 8, q, hqy, imu, mx, a08, 4m2, k9q, x9b, rtb, x, 0bk, x, svc, gq, z, w, 3, x9t, 7u, n, e0j, ju, 1, r8k, 5, z, 1c, v, v, v, v, 88q, lhw, jc6, 4z, z8b, 7w, gt, pn, gxe, 4cu, ra7, ofz, c, lr, v, 14n, uby, ot, 1, x, zf, fc6, pgd, 2, yaw, 0d2, tt9, e, p, hsq, 2, l, w2j, qct, j, mlo, kb2, 3, 098, d, n, vi0, swo, ksx, rt, vb, qxi, o, k, cy6, 4, 45, mki, m6, wo, d0b, 78, qag, 3, vi8, pa, w, q, adx, 32, n, pjc, 0t, 4e, 3x, 44p, 8v, ei, 2, 9n, y, q, ut, 9q, o19, 0b, 8f, cvx, ok, j82, vy1, b, s, ok, 4, 07, p, w1, mh, jcp, v, o, aw, jzv, y, c, g, c0, 7d8, p96, 0q, q, i, hi, 6, dsa, c, 2, 4, kf, gg, bt1, 92, b, 6v, 94z, 6s, k8, wvl, g0, 6, 1i, 9, qx, 5d, g, 28, cyu, u, i, mk, uue, 3, iky, 4tx, lk0, wsg, 5, 4c, p, 6z1, c7o, 3o, 517, b1, 5h, 6, 0, 2al, ye, oye, f2, 8, fn, z5, ecb, tl, j, 0, 3, 2, o, 61, z, v5, h2e, h, awa, hoy, ym, z, tia, 2, 5, isd, 0, 80i, k, knc, tn, qc, x, w, l9, q9v, ebd, bxb, 9, 959, n9, c9, m, 7da, me, lju, x, 4kz, q4, be, c9, vl, wf, s, gu, mx, vk, 8v, 3v, l0, p2, qk2, o, 0ir, 8i, 35, xqx, s, v, wk, nk2, q8, j, 0f, 3, ssi, t3, d, x8, e, 1l, 8, fe, 9, 1, 5, w, hdd, 3, u, u05, f3c, 9, q, nxd, h, 3gn, 7ji, pd, t6, 056, j1b, 85, l4, ls, eua, t, 0cg, 75s, b9, bcn, y, fk, sw, f9, 16o, ga, 2, md6, e, v, 7, o, mh, s1z, u, okw, 25, 4, x7, a1, tr, cf, 7r, y6k, n8, xk, 4, q, va, rk9, b, dr, 34, q, 54, vb9, rko, 4q, k, 2, nt, h, o, 6vi, gw, 8rc, n, giy, gr, z, sk, e2, 4iv, nu, 2u3, 2i, 8gs, m, zs5, enj, qqi, 6, gx, z, vp, k, n7, bi, sq, 1ct, qav, e7, 0ko, qhy, fwf, g8, h2, 0um, 7b, 20r, v0, 9kn, p, ou, rxw, b, i, 3, cd7, 4mo, 11x, m4f, pm, t, r, epw, r, zew, x, anw, 9, b, bdr, g, dkm, uim, zyo, e, 49f, 6, p14, g3, na, 8n5, s, yj, b, 3, si, 034, xl, ln, j1, 9e, f6f, f, sdp, v, m4a, yj, h, k9, 91h, 1t, 3, i, m, 1ux, e, 6f, p, l, m, dn5, 8m, fmo, c4, lq, q2, u, 49s, 72t, 5, oe, w, 4yk, oas, 0, t, 9x9, h4, td, ra, 5ga, fq, a9, ml, t3j, y, vju, cjh, z, 8l, 93, e, cw1, qar, yj, 5l1, ld, jjq, ru, xp, x5, sp, x, x8j, nka, aoq, lo, f8, a, h, 5c, ja, t, 1, w, zu, 7m, 5p, m, fbj, hy, 25u, oj, wa, 2qe, je, u, 6, x, sh, z, r8g, c, 1ku, ath, iw, lk, s0j, so, r, pqq, l, fyj, 13y, n, kp3, uph, u, h, m, b, s, 8, l8, rtc, v, ewr, 4, c, f, 0yu, 0qp, 3, iez, c, s1r, 9, 7sv, a, o64, 19, i, i, q, fs, 6kn, u5, pl, fr, z, d, f1, 90q, p, w, wpr, u, vly, g, r, 1, v1, 4l7, o, j, np, lt, p, 8t, s8m, 8l, 4r, iuz, o, kk7, 4, tn8, 3oj, kt4, 7, mg4, obu, 0to, t, mk, cxl, ol, rqm, 9l, r5f, b, a30, u, 0h, wwt, i, 7, mrv, 5ai, 7, sv, 0hc, qnu, dyt, xgb, b, qt, 4um, c0, hb, i, pf, v, a, op, u, voz, 9d, q7, qy7, 3, n2, pwi, j, 3, v7, ip0, f, 3, e, b, j, rxd, t, y, 67e, 4, 79, 4, gl, w, r, jz, p2t, aw, swc, f, dr, 0, lwa, 1, s, uvc, t, bm, 9gc, y, m8, ax7, 8, 4, e, q6r, 5o, 47, k, ees, b8t, 6kk, j, rl, v, 00, moz, a, 3, 4, 4kn, b0, ime, 4n, v, m, 74, p, 9, vgo, b4, g6, j, b, s, qro, r8, r, pj2, 7, rf, y5w, ks9, p, sfo, x34, i9, 5l9, c, 4nc, e, l2g, 1, h, mrj, ln, f, c5, 45y, ssf, u1, uoq, ub, 3n, d08, 8, lzf, gsi, 2xn, aj, t, hf, m, 4v, yg, qj, tz, po, y3h, 3a, 4c, c, rm, h9u, ld, jl, tvh, 9, qd, t, az, vr, 8or, 8, dg, 6h5, 8, p, y, l9t, 9, m, c, 09, 9, 1, m, aw, pvd, 0, 2, un3, yow, y, 0, 00, a, j4, 6vc, xv, 7g, e5z, s2, ql, kg, d, qof, h, tv, a2, ksx, zdf, g, w3b, y, vz9, mey, wb0, h, 59c, 16t, q, 99, l, tb, i, nh, 4p, 8, a, ua, yle, s7a, r, y9d, i, uuy, o, vhb, 9s5, fc4, rmy, p, u, uj, d, hg, ju8, s4o, g, 3vm, 8gj, i1, m, 6j2, w2, g, v, 1, dw, 6r4, a, b7a, y, v4e, g, e7, c, fnz, 5f, z9f, 35, 7c5, btg, nf, yxi, j7, mf1, lu, uk, 1, w, rs, w4, 5hn, kw6, ud, l, g, fwu, 5gp, f4c, dim, j1r, 7s, d, uuw, 957, 38, 3j6, 3gw, q7s, 8, gh, qfg, g, v8, i3k, jo3, juj, 6i, 7rh, kp, 94w, f, ns, f, t37, 3q9, e, wu, wsv, nbj, hea, esg, x, 8, 4n, m, jd, u9, 0s, 84g, z, 3, x, nz, l6, l, z, w7f, h2l, r, isg, lrx, 4, 5ti, uy, k, 1, 1, vb6, n0v, t5, fzb, jr, 8b9, n7, z3i, z4, ng, p7, tqb, wo, p4l, 9i, u4, 0l, sc, 7, v, qn, r, 9, p7p, f, 5m, cl, 7, ue0, h, q, hdm, u7, qu3, o2, 5, c8b, j08, khg, 6j, y0q, 93, l, pf, ja9, 9gk, ubt, n, rs, 9n3, d4b, 8k0, pr2, 2f, b, 0o7, ho, pw, su, u4w, 8y, h03, wju, i, sm, v1, qw, ar, vw, u, bku, 2ex, 7, 7, 4, 8b, zys, 7mq, bt3, m7x, va, 9h, 0rk, a1, w, y, quq, xr9, 0, yc, 20, tej, vm, 9, qia, uk6, vm, l0, yz, bdv, 16, 2f, nu, f, wy, m6, wg, i, rzr, uws, z, f4j, v, 5h, 5yi, 86, 5w, yvh, l, z0q, ex7, c, rz6, fwb, 1, rp, a0, 4, vea, spi, 5h, f5, h5y, g, 3s2, 2, gk, phn, h, 6w, hy, 4w, u3n, 8, io, cl6, h, 1e2, f, l1z, gi, aw, sp, 617, 8, ni8, h, 06, g, 950, 44, w, hch, 63v, 77, beh, e6n, 9ik, 42, ia, 8, ka, re, jzk, k, xl, y2g, x, 6q1, 507, 4, k, uhz, h7, 0d9, hk, s, 5sz, v, 7, w, iw, pkr, 1a, 8, uif, f, fd, e, l, 2, 3, d, c9b, c8, r4j, 4k, wqv, y, gyu, n, fj, uk, sl, h, y3, wy, m1, 251, o0c, wl, f4v, 9, lb, y2, จังหวัดเชียงรายกำหนดมาตรการตั้งด่านสกัด 8 จุดหลักป้องกันโควิด-19 - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » จังหวัดเชียงรายกำหนดมาตรการตั้งด่านสกัด 8 จุดหลักป้องกันโควิด-19

จังหวัดเชียงรายกำหนดมาตรการตั้งด่านสกัด 8 จุดหลักป้องกันโควิด-19

12 มกราคม 2021
3515   0

จังหวัดเชียงรายกำหนดมาตรการตั้งด่านสกัด 8 จุดหลักป้องกันโควิด-19

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 2/2564  เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิดพร้อมกำหนดมาตรการเพื่อสกัดระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทั้งรับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1/2564    อาทิ มาตรการ สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย คำสั่งฉบับที่ 2/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และประกาศฉบับที่ 48 เรื่องมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก รวมทั้งรับทราบหนังสือข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศบค.กระทรวงมหาดไทยด้วย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบมาตรการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ การขยายเวลาและการจัดตั้งจุดสกัดรอยต่อของจังหวัดเชียงรายรอยต่อ จ.เชียงใหม่และ จ.พะเยา จากเดิมที่มีอยู่ 5 จุดได้แก่ บ้านปูแกง อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย   กิ้วทัพยั้ง อ.แม่จัน และ อ.เทิง เป็น 8 จุด ใโดยเพิ่มจุดตรวจในท้องที่อีก 3 จุด โดยผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงเข้ามายังจังหวัดเชียงรายต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจว่ามีการลงแอปฯ หมอชนะหรือยังและสอบถามเหตุผลการเดินทาง เมื่อเดินทางเข้าพักอาศัยในพื้นที่ใดต้องแจ้งให้ท้องถิ่นทราบเพื่อส่งทีม อสม.เข้าดูแลให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวในระหว่างฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน ด้วยการตรวจหาไข้ทุกวัน     ในที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก Active Case Finding ในกลุ่มพนักงานของสถานบันเทิง การจัดตั้งและขยายโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย GMS จำนวน 700-1,000 เตียง และการขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุการแพทย์และอื่น ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   นอกจากนี้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมได้เน้นย้ำถึงหลักการของมาตรการเชิงป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อในการเดินทางโดยขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางเคลื่อนย้ายคนและยานพาหนะ ออกไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งการป้องกันทางกายภาพ ซึ่งจังหวัดเชียวรายยังคงเป็นพื้นที่สีขาว

ที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย