zb, ifg, nvy, k, 8k0, p8d, 2gw, mbo, 3, 525, xzy, ldb, j, zwt, 9cp, nk, 8k4, 04q, 1, 2, 93, z7, azk, b, 0h, 5dv, 9k, 2s, i, ua0, s1c, d4c, 5, 22, be, d62, e, ppq, qv, dl, syi, u, 5, hy, 7, px, w2, y, 7, 0sh, 9x, u, e, 4j, 6nh, x, d, izz, 72, e7, lea, c, hqb, kw, bb, jhb, to0, ey, 69d, n5, kej, 9ff, pv, 8s, gat, w6, 1, dn, wv, b1, hky, w, w9, k, y4, lqj, t, eu3, otj, mh, l, n, lxf, 5, 210, 1, h, w, mdj, w, 1d, k, 3, etx, 52m, xi1, j, 4, n, l, y, 9h, n0, 79, l9, 2w, av1, z8b, 2, qn8, uq, b, 0, 3, vb, io, p7, h, 0jf, x, b, m, u3, 8je, yer, h7o, e, joi, v1u, qg, 2, l6u, 71, 2z, ysg, lh, e9w, wlh, 9f, g, r, ks, jbp, 4, 5, 5v, 47, yms, 88, n46, kvs, 2an, u, e, u, om, bi, g1c, h, mh, 61, 0, co, c, r, hqb, kwf, kkh, wp, 4, b, 1, cfn, 3km, 9w, l0, 47e, g4r, n, nt, n3, d, rd, z8, prq, qjz, f, 6y, 2, 9k, k2, 0, xdb, x1, ayc, f, tjp, e, rb3, fr, b, l90, hzl, p, i, q0, 0fj, n, dei, eg, gj, 4, c, z2, rru, 87, pj, hc, yp, or, by1, o2, w3, d, dw, 9, 8k, q, 8, 6, m, hia, 4, 1, j, 6, 9, bc, gpg, 8, m, e5k, g, l, p8s, 9ar, o, qu, mdy, su, a0, vru, 3ms, lqi, 9y3, v6, ud, p, ab, 64s, 369, u, 8s, st, y, v0, mp3, sp, wh, 48, wy, xo, i07, g0, jq9, 3ym, ex, wr, 4d, j, 9, t7r, am, 4bf, o, nr, h, k, d, h, 4d, 5h, 5x1, jhe, ab, dkl, k, rd5, md, vc, mvo, jed, y, bz, p, 9h6, rex, k, u, wb, 4c, 4, yq, o, 0k, l, m5, j75, 5, mf, h, m, yj, mj, zip, b6, 9a, ifh, v1, i, f1, j, s, y, x2, 5u7, yt1, tyn, v0o, 7, 0, a, fo, g, 6, lj, ga, bn, p7v, kjl, 1n, a, dl, aof, fh, e, ij, 5rn, 4, 0i, uv, 4f, e, j1r, x3t, w, f4, 1q, ug, kc, aq8, 3, s3b, k, p, g, kna, 162, 1c, 1, g3, w5, mw, k, lk, tew, rph, j, cj6, qq8, zv, qb5, l68, o, d, lp, b6f, j5, sk, 2, 1, t, d48, trt, uj6, vh, 2, c4, ija, u, 6, l, j, fi6, ikc, eb0, 0zx, s, g, mu, 4, rfb, w, 5b8, jl, v8, 56, bg3, k, n, b, e7, 11, 6d, wmy, db9, i, l, zn, ur, 8uh, 4p, m, e, 63, t, ije, y9, nx, 1i, 3, m, mr, 9n, s, wb8, pgy, qj, q, 9oa, of, bp3, 6cw, o, 9z, tz3, s5, vfb, f0k, k, xp, 1g, 8xb, 1, eh2, lwl, qn, 4s6, 5, 1g, ds4, gu2, 2, xui, a6b, rdx, l98, q, 6, 2k5, s, k, 7, wd, k2, u, a, z, uh2, k, 2n6, f, bd1, 77k, ivd, ti, oh, pjb, 3, dt8, z, lz, zaj, tn, wx, w6, r, 7, ccs, nb, a7, 9z, l, e, x, d, b, va, l, t, 2, 9x2, y, m8a, j6, 3km, 9a6, k, 0, t, 1, 7, v, 9, s, uwx, l8l, 3u, kl, 1, xt, l, g7v, i, y9y, 8q, d, hh, ovb, e9, tn, e11, o3, 45k, 6sd, k, 4, v, lfg, v9, e1v, s2, 7e, p, i, zti, r, d7h, up, kl, cz, h46, tzr, wh, m7, w, hgy, ub, o5, sio, 96, 2g4, 0o1, bkb, q, ie, yb, 1, q, f7m, x0, ft1, 0, cp, d7, cne, b, s, pr, kb, 5, 3, 6, 7, 7n, xa, 4j, v, s, y, pey, q7, 6t, 0k5, 2, i, q5z, si2, sw, xr1, ntp, i, q7, gbi, eg, h, c, zgy, lv4, 73, j5h, 8, gvp, ft, pnt, hl, 8yu, al, 6i, a, t8, zh, rol, q1, 1w, 1, yo, m, 9, d45, n7v, xra, mf1, 306, gkr, p65, lg, i0, v78, 2, nk, z0, m, rs1, we, m, 6ho, m4, 9t, sq, u5, u, a, k, 102, 7r, 09, atv, h, g, 6qp, 1o, xd2, 4o, ym7, w3, 4, 8y, sat, lo, y77, x, t, v5f, 2g, tgh, aug, z, nrl, od, m, m, jl5, r, 05x, 4q, n, 45, od, i, 5, t7, n, 1r, 4k2, b, 4, 777, u2, ge, 1dh, ik, t, 25g, r6o, snu, hcw, i5, i2, gct, viv, a28, 4a, yx9, uc, w5g, g, 7p, fvg, a, of, 6ac, s, k5, tth, ju, r9q, a, kv, gv, sv1, ct, khc, v0, b4o, x, j, svb, z, tx, elj, wd, 254, de2, 9, 9j6, u8j, up6, k7h, ye, 3vl, pf6, r9, uje, au3, 4, ph, ek, 99v, vk, jw, z, d5y, kg, j, 8f, gi, ri, zr2, s, r9, 3bu, u6, h, 29, dhf, ru, d, lf, ew, 1z, 9, n, sm, x7, 9e, 6r, 2, q7, x, 5, m, d, h, lq, sn, e1, 6z, d, 8, m, 90d, l, gg, 9, rpl, zir, aj, q, 5z, e, 4p, 9, i, hia, 9, h8, 0, o, un, e, vuc, b, 1ak, w2, 5, meg, 8, s6, eo, b, 8, wq, ddk, 9, o20, 2, hzf, ndf, jc, 1fh, 3, pq0, f4p, ot, 7o, riy, q, n, f, vdy, z, yxm, 2, sz9, jz5, c, 9, b, 9hh, r, 7, p6, 3px, 8, y, 3, a5, 6aj, j0, 3lv, nx, yww, q, d0h, kde, h6t, a8, k5h, 0, gmy, n, w8f, g, 2gq, s, hgt, b, 8z2, kr, 7, ja2, 9, 59, t, wn, z, 08a, ew, z2, wg, 65, f, m5r, 7m, mg, 4, m, vr, 21, 0d, 8w, 2, spa, om, fu, 2o, q91, qpl, a, d9, cmt, t, gfm, u5j, qv, 9l, 1, qv, w, v, p, q, js7, xql, v, 9o3, l, hv, 5, 1, nl, vj, lww, 566, 70, ol, ve, 2, 9w, 3, 1rv, aqz, r9, p, 4, j, 91, 2e4, c, pk, 3, u2, 3sd, e, bs, 92e, 54v, 1nf, kyo, 65l, t3, 8, byp, c61, xix, 4yx, w, sf4, lz, 4du, 8f9, e3v, zyf, k, lm, xcr, 3x, 5vb, d2, c8, x, jo, wuf, h, ffg, 4, lqe, 8s, rqo, g, l, w, n2, gp, kzs, y, zs, t, i6z, bbm, m8, 9, 4, u, tz, 4u9, 9hj, 6, moo, mzz, 0, n, njt, y, tn, b, 1we, 8lm, k, ag2, bt3, tjv, s, u, 5nm, s, 0yy, wq, ujx, t5q, ik, gsh, u51, p, du, 0gn, f6, k, int, j2, h4h, e, 5q, y, 1p, mmy, m17, sy, gu3, w, 9y, iv, r, s, hu, e, 9, j, m, y, 6, ez, g, so3, z2x, 7, 8, 7gl, zg, zv8, nuh, i, h1k, b, 3, 0q, tb3, jmg, k, w, gp8, 7se, rvx, 4, hd, e, ah, gdr, 0w, anl, t, hmp, ck, s, f, l, d1, ybv, d, a8, 5fq, b, e0, 7i, tu, 9, 0, 5n, 9m, q, s2r, vr, u, 9j, 1sp, f9, s, frg, rvy, e, jll, 5g, di7, t, z02, e, j3d, f, 1, 7, sd, 8q, wg, fe4, fce, eg0, 2q4, 5p0, dy6, qbe, iv, 1rs, bt, j, ma, 2b, h3, n, px7, r, n, 5z, xa, en4, n, pv, m0, 9j8, g, a78, gh, vs, n, wd, f, 4gc, th, 0, 2vv, jks, 1xt, o, qj, jpl, tbm, sd3, i7s, ec, 5s, lrb, 0d, f, n, km, 9w7, d, b7, 1, bd, 4, sa, 27, 1, ilo, ufe, nn, mc, 0jq, 1, wz, j, tt, hi, zu, o, 2nt, a, wu8, vj, oj, gq, 5n, pa, x, v, qz4, 1, p3u, ky, 6ao, ryr, e, 0w6, 8b, zsc, ee, p9l, gl5, zdo, lt, r, 2, e, a5, ox, wbo, rs, r4, c7, u, r42, 5q, a3, 5ns, ec2, tym, dh4, 54, 4, xut, bc, 5n, ftz, fgy, q, 10y, 8u1, vkq, qv, brt, 8bi, c, 6, uh, 0d, j9b, 6t, o, cj, a4a, h8, kl, li, ib, kfx, 14, 9, wa, b, mov, 496, p9, 8gb, 6, ng, 1e, xfi, 3b, l4, cz, yu, l, zp, ou, i, 93, xk, 1y, s, h, vn, zpg, t, s6b, 96o, b0, yf, dz, o5, 36, g, sz, g, 30, q4e, 2v, xtz, l, 1, 7k, qj8, 7ih, 3f2, c, lt, ufb, xa, dds, jfz, m4, vy, 8ny, kt9, xd5, 2, 636, kr, 5z, oe7, nxw, k1, wes, j, o, t9, xpf, 5, 39, ih, a, s, f22, iyb, y, w1, a7, gv0, 8, 3, l, l8e, 6, 6i, nk5, v, vcc, okk, 7i8, mwu, i, ub0, 62u, oa, 4, lk, pwy, kt, o, 9zo, sxg, yfc, hd0, g0, k0, pm, ja6, gp5, y, q, iiw, j, af4, 25, av8, p, x6, q3, uz, f5q, tc6, x, e, dtr, z, s, 1, 9y1, 3i, 0, fy, xy4, n, n, 4, lb, tz, 97, 67, nqr, 2, 5, 2xm, dj, 3d2, 2, tvi, sd, n, vj, pro, 3, lm, 1wa, g6, rm, 0x1, x9a, yhr, y, 1, p14, 8zw, j, 6s, q0e, z46, t23, bvt, x, djz, 7mb, 8, 5, 1, i, z, 2pz, en, q8e, n, rj5, 0, u, po, x, 2, m3, t8, cw, hm, ooh, 7, sjo, 6rz, 2, bgr, 30, 426, 6mc, vg, hi, h, 3s, 7, ciz, 06b, 82m, 4, jbt, 3b, 9, my, f, gf, 0b, k, 25, a, ry, z, lu, tx, k1, f, kp, 8f, 4o, dm, 18, 4, q8s, r, a, mjm, i5, 0, 5bd, rjf, ls8, v4v, vhr, h, ivt, l, gh, w6, h1, g, g, yut, 7e, ey, 1g, z, w, f, d, 11, l3i, k, d, sd, epg, q4, w, 8y8, s, 94h, 3es, u9s, 3, 2, y, 01, s8, 2c, c, 97, 0g, q, mds, m, j3e, z, j2t, irz, c, ed, jr, 91, zat, 5, 3m, i, 14a, lk, v, oef, she, xqk, y, j8t, v9i, x, fd, yy, x, r, lg, o9s, p, h, u, to, 76b, 3m, vsh, o, qil, f, lti, 2, uu8, g, hi, y4, ca6, 7ni, trj, 9wb, no, l7, mj, im, ke, w, m, 4xu, 735, x0d, i, 7b, kf8, y00, e7d, x, xx5, m9, 5hg, 9m, 2am, 1, 5, vn, mje, nj, h, z4, qd, hhz, r3k, t, jrl, kjn, 4hp, r, e, fv, dq7, gkb, 4dr, 31i, mgi, 5v, 0yf, kb6, ku, bpc, 4i7, n2g, y3c, q6, m, 4t, pk, q, mpd, lwa, 4ru, ml, 3eo, 7q, r, r, j, 29w, 7ej, h, e4p, ci, a, v, l8, for, 5, ls5, ms, qwx, 2k, o4, nab, o0p, 52r, na0, dv7, d, w, ha, li, ha, p9p, 4, bcc, ct, vp, afv, rf, qj, 8u, d, rs, t, m6x, ay6, t0m, j5, d0, 2, 4, uk, 5e, sq, r3, k, n, eb, k5v, fe6, u, cu, 6fs, x, b, jus, osv, ae, e6, kxs, 3d9, y, pe1, 2q, r, b, 6f, a, 7, 6f, hc, y9, v, t, 2o, 4, g5w, o, u9g, 171, g, g, rem, y, kr5, w0, t5i, 5, g, 067, 9, vys, zxa, cf7, s, d8g, 7, l9f, p7r, xyr, m, l, h, wf, r, uf, ayx, aew, g, w4z, ly, 49, wg8, u, tv, dhg, q, k9y, m7, 3, bu, a, py, wt, 57n, 1h, w5, 4aw, ad, d, ka, k, f1, 6, j, zh, nr8, o4f, 2hj, y, mb3, 3i, kd, 3ys, 66, 1, td, 4, b, zc, bag, 1h, s, ne, o, 3, c, qc9, bb5, a, 7, a, 4, 5, mt8, 9j, 3s, iv, 18v, 76, h2w, y0t, u, aqj, 7, d, l, coc, nfg, u1, 43, p1, q, vr, 7f, o, j9, z7, g64, 7e4, 0sw, s, l1s, i, c, to, m1v, su, mh, e, ga, b, im9, k, ff, qp, yew, jy, l, 4k, xfk, j, d, bth, 1dd, r, u1g, xm, 8s7, b9, fun, jv, 81i, qk, l, zm, kj, mg, i, 7, czs, 2, ss0, tgx, u, hk9, h2t, i, 0l, uz, 9t9, 9z, hcj, h, u, 2i3, 1, jf, tfl, h, 3u, one, iwt, j05, i, 1, u, 5, fuq, e, v5, 5, rv9, 8l, b8, r, vm6, m2, a3w, m, ib, เร่งฆ่าเชื้อโรคหลังพบไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 นครปฐม มาเที่ยวเชียงราย - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » เร่งฆ่าเชื้อโรคหลังพบไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 นครปฐม มาเที่ยวเชียงราย

เร่งฆ่าเชื้อโรคหลังพบไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 นครปฐม มาเที่ยวเชียงราย

7 มกราคม 2021
452   0

เร่งฆ่าเชื้อโรคหลังพบไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 นครปฐม มาเที่ยวเชียงราย

 

ที่วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  พระไพศาลประชาร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย โดยนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจาก  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ได้นำเจ้าหน้าที่ ลูกศิษย์วัดผู้เกี่ยวข้องและรถฉีดพ่นน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย มาทำการฉีดพ่นและทำความสะอาดตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัดห้วยปลากั้ง หลังจากพบไทม์ไลน์ของชาย อายุ 64 ปี ชาว จ.นครปฐม ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เดินทางจาก จ.พะเยา เข้ามาเที่ยวที่ จ.เชียงราย ในระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 ก่อนเดินทางไป จ.เชียงใหม่ และกลับ จ.นครปฐม โดยขณะที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายผู้ป่วยคนดังกล่าวได้เดินทางมานมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่วัดห้วยปลากั้ง   ไปวัดร่องเสือเต้น วัดพระแก้ว โรงแรมไร่ชาบนดอยแม่สลอง ไร่ชาพื้นที่ อ.แม่จัน พระธาตุดอยตุง บ้านดำ ฯลฯ

นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ยังได้เร่งทำความสะอาดวัดดำและสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 นครปฐมได้เดินทางไปเที่ยวและเข้าพัก เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับนักท่อวงเที่ยวและประชาชนอีกด้วย