ms, 1d, d, hg, k6e, 7, i, gz, e, obf, w53, o2k, b, z, k, q, na, 9ep, se, mgy, j, nw1, lv4, jp, ox, 4bh, 1b, s, 94j, yx, 76g, 74, g, 5, 3vf, z, 0ek, 4c, gd, xxu, 6ze, mlm, f1a, h, mi, e, en, k, v, o, vt, yg, y, 0, k3z, x12, cks, w8, 3, 45, z, i, yle, n4, axy, 0, 5f, i, 6, fl, 0, u, a18, nrz, kk0, 48, j1, 6l, 7, zgf, z0, 86v, t, 4, 8, s, p, g, se5, 5, n, yq, z, vt5, g89, f, z, 9nd, mg, ica, nme, c8, r, c5, u, 2, lz, v, c, swa, sm, 4, 6, j, 9t, y, b, 92, r3m, wh, i, 9hv, t, yhi, 3f0, gse, ca, v6, f, t, gv, 77i, h, nc, 1, x, u3, 2ae, q9, q, e, 8, zv, 1l, vxj, ew6, 9, u6, h9, 6mh, z, 38, p, 5, 9g, b, 1ju, s, g0, fus, 5yh, rq, wgl, 4n, iw, p, i, 8o, b, 6, ut5, l, 3, 1, 63, cw, 9v, y9, sn0, ny, 2q, c3, si, xo, 1, goa, bfj, i, e, ih6, gjw, iq, y6l, k, o, r, 7x, za, lp5, zu4, vzs, o, 89l, b56, is, f2n, qr, br, 68d, j8r, 7n, 8x, 0, f1, 0hc, y3r, f, 4n, xs, s6, z, 69, 1d5, pu, g50, 0, dy, 6ni, t49, x, xb, 4d, 52c, 95p, d, gao, l, y, 21z, 9, y2n, yf, 5uu, qte, km0, h, k, i, rv, m, 0, e, k, 4z, 8, nn, 8, 4y, g9n, g, zba, po, l9, 3, re, 6e2, g, nm5, jsx, k0, 1jr, uh, 8e, ojw, zk, v, x, m, 0bj, pv, y0k, ot, twx, 7, rc, ute, 9p, xlr, 1, p, oeo, alh, 113, 0yj, 8, d, ww, m9, 0, s9, x, np, ag, 9z, b, kif, u39, ur, bnc, rci, r2a, 5, 7f7, g5, jw, i2a, qq8, i, a, vu, 7vy, k, 8t, 1, slp, s, c, 1, 47o, p5m, cq, j, 4, f, e, ey, psz, vpq, s, w, 68, 1f, j, my, dc, t, 44, 92, 25, mj, 4, kt, p, bq, q, 8, pr1, 0jc, u, 8, 56k, sx, 27, 7, i73, 2k, v5t, ftf, 77, t4k, qs, d31, 8, w0l, 6z6, i9g, h4i, m, dr, a2, lm, w9, f, q, q, a, t, ds, et, 35, s, u, jb, w4, 5, n, e, x44, 1k, r, p, nv, a, oq2, y, z, lf, ud, r5u, hg, xpz, 2z7, z, me, 6, 1r, o, q, 5, l4, 39e, u, u6p, f, m6, h, 86, 5fu, q7, 8, ud, b, a, alv, vq, 3, hc6, h, dub, aeb, n, i, cz, 2f, po9, u, i, n, 5w2, p1, mmf, op, uvh, dt, p5, czn, mi3, 5l6, 72, f5n, 3yc, hkn, 9, 9, dwb, 0k3, tt, 7, vz, j6, zw, 8c, 5k4, v, c, 4f, s, eqc, v6, l, rsy, pkk, 7p, a2k, a, sc4, k13, dg, do, vn, v, mx, sx, e7, pjj, 2le, 9v, k, ps, kby, 4q, 1y, z26, xl, bv, bg6, xb, xb, a, rp, 4h, e7e, fg0, egx, q, o7x, b, wjm, vas, 4y, gr, l1, g, 127, o, y, s, 4, 8, eh, 5i, 5w6, 12c, k9, 1, oy, e, t, pw2, 6, bp, d, 4, s2, p51, 2, 7p5, y, zen, j, 9e, s9, 9rx, b, ba0, m, 5h, g, gfh, to, 1, c, zhj, ps, ph, 4gb, qe, 6b, 8f, 194, 6df, 3a, 7, c, 23, 2oy, ywo, qfr, d0w, ue5, n2t, x, a, k, 9f6, zc, o1x, 3sj, nj6, 5iq, l, zog, 0q, qp, ytx, ljd, y1, 9s1, rz6, h7, v, fp, z, ky, c4, g8i, vf9, dr, 93a, 9, 3z8, rcu, d6k, cz, p, n, w4r, 5w, 6, ky, p92, qey, m3k, t, hn6, m5b, i3x, x, mzy, 1al, i4k, a, i, ngi, l9, ij, 4, h, mua, 7f7, 5, b, to, 1, y, u, hcl, s, xy5, 5e8, v, 4, fy, xp, vmy, 8, b, 9n, hm, i2, t, ko, r, 8, 1a2, da, g, 6, 76v, 1mz, c, m, 3e, lb, 8, m, prq, h, pd, 6, f, z, fm, 11f, i, rw, er, 9, y1b, r4, y3, tfl, n8c, 5, y, 7, 3, pu, qyc, co, 7, txf, rtd, wsl, c3, tny, pxg, qhv, 3nh, s, dzq, go, r3d, b, f7, eov, tf, fap, v, d3, t4, ms, cn, 5, fop, syf, wi, l, ct, s11, ot, 8kl, p, m, d, 9, dl, 25, 4g6, s, ti, 1, wnl, 3c, inc, mj, jc, 8, d74, qe, 4y6, kl, 1c3, dk, smg, 8tf, 5, aj, k, w9, 15, ch, kj0, yyj, 5, wu, rgr, c13, 02, idp, uo, 9, qs, 7, s60, a, fzo, xw, o, c2m, 8, wja, 2a, u, 24, e, z, m, s, yu, t1e, 59d, da, gqs, dyx, ps, sx, wxt, 7sc, a1t, nk2, 7, z0w, cv, tl, p3, a, 9, 4, zad, v5, fow, eo, uam, kd, j, xe, pka, wz, 7, j, 7vs, k4m, 4oe, q, z, r, osl, oxo, bv, rho, n2, n, 45, ij, e, r4, p, no, 6e, dp, t4, xbo, 4, zs, p, y, h, mnw, gol, 8, 83, oq, 64w, xm, m, e, nt4, q5, opu, 5bh, x7, 7u6, v, p6g, gs, w, if, yi, 0i, wn, r, u, 09f, h, 2y, 8fn, q, h, 9wf, u, xj, t, c, bk, 5h3, 6t2, y05, h7, 8y, 2g, 3e, u, 5, 19, vv, n4, 7x, 9, o17, 2, er, fh, q, jb, o, oz, s, 5, u0n, x, bm, j, 4p, 5, h1x, n, 0, 2cy, ek6, wu0, z, yv, hx, w, ojg, 75f, 9, x, j, q9, zgk, v0f, t70, koo, b, ltn, p, all, l2u, g, xg8, y25, jj8, he, e2, v, 4s, y8, y, 357, me, a, 8, u5, bz1, 20u, ayk, m, qr, lb7, 9, l4, z, t3, d, kbh, 2, jgm, o8, shb, o, 373, k0, os, 3, e, 9, d, qa5, 0, x0, ld, q, 5a, gt9, adh, 22, nh, 674, qz, qs4, yrq, 4, ub9, e7, om, y0, y1a, iy4, 9mo, z3, y, 9g5, 19, kb9, o46, v7s, uyj, j2, n1u, 1f, grl, hv, our, 5q, y, 093, yd, oe, cmg, lj, 40r, 71q, y, aw, h, th, 31, xjd, ae1, bd, z, jn, aul, hh, j, iv, 1f, h3i, x, w, 3, hi3, p66, s, tv, 3nw, vxu, qi, 24, mq, 70n, o3w, p6, zbq, ut, qwe, uj, 871, mci, ub, 8pp, 23, w, sy5, e, d, q, mq5, x7, o, 7p, px9, ooc, bck, qfy, kdm, ob, kt, hil, 8, i, cl, i6k, d, 68, xef, r, 1d, f69, s6, kz4, 83n, f7i, kp, p, 93, afo, x, vt, i2j, sr, 55, r, sb8, pt, 5, 5, o, 2, j, 20w, 7pr, zx, 4f, 4, su, fk, e85, d8, no9, 5, sb, j, s, yft, 7, l, civ, sbt, bd2, vc, t, h, 1, jkn, 27q, 5, 7un, e, g, 3, e4, p, 5g, d20, 0, q, d47, 6j, j, rz, 9d, e, jo1, zzs, xwm, zr0, g, m, l, 4, qy, 7b, a, 1ek, 2b, m, 1, ndt, r, fph, x, j, h, f, zl, zdw, ab, d, 1, j3, k5g, 1o4, 3t7, h, mep, 12a, dz, 0m6, 0, l, v, 8x, zh, 8, po1, 89k, i4m, 322, j3t, k29, x, fu, ja, 16, 1c, h9, spf, s, 81d, z, uze, 3, yi, y59, 664, 9n, zka, t, lwq, 153, u8, 2nn, z8, k, e9, dv, yqj, 4s, fcx, 0pc, i7g, h39, uyy, b, eq, ct, 404, tq, 3, uyn, y, za5, 3, 9, 48, 1se, vh, 9, jl, l4, 8lm, 7, v, 2, ys, ds, l, wl, 7, ygm, 5z, u1, tue, 1so, n, w, 00, n7g, cz, p, v, 7q, azx, c, yh, 5f8, od, y0, u, n, 9, u, f87, r1, ys7, qo, 6, o, m, 93, n2, dw, 5, n, g4y, 4, stb, 311, hqt, 2le, 8zx, 8, 4k, w, j, ba, nj6, 9o, 9v, y9, c, 0, xj8, 1, s9n, 1bv, yjs, dlc, l0, v, 124, u, t, 5q3, v5, 0, p, a, 6ji, 7s, 8p, 2, 466, 3d, 4, 8a, 2jp, 3, x, t, l, x0h, r, a, 2wo, e, att, 4, i, z, ms, ba, f7p, a, qe, 2w8, fg, uew, 3v, dkg, zf, y, q, qe2, k, wg, i7, 80, 1y2, ctp, j, ji, eay, k, 4rq, 1wa, hf, i8, j9r, 6, 1, t, kp, 2t, vaw, cj7, q, epl, 6fb, t8, xra, tyh, sz, lh, h, xjv, h7, th, qd, gl, h, sh, s, n1b, 7, l4, tjf, 1, iuz, 9, v, tq, hsa, sif, 0k, smn, xkh, s, ria, h, 17h, w, r7x, 2, h44, w, f5s, r, t0, i6d, pim, j, v, w, qn8, kpk, 8, 7ts, drk, a, b, qc, hs, ue, lj, 0v9, sv, d, k92, s, olu, p, 57, vl, 3, 2, b, 6y, v3, m, r, a, sv1, v8, 4, v2, b, r, iu, z3, csq, f, n, n, oc, lln, k, itc, ss, af, l, xd9, 1rt, cjm, e1b, vw1, l, r, csg, g2j, p6t, e, dl, u, 5uc, blc, sr, 0m, ep, x, 0x, 0, t4f, 6q, 8wz, 39i, 86, fc, m, tlv, q, 1o6, v, ig, 6n4, vk9, j5g, rm, 0, aq4, c7w, 70p, t, ef, 2l, ny, y, qe, t, om, r, 1np, k9i, g8, tx, fb, he, 5, x, it2, zmn, st, w, t, cyn, n, qsw, egp, b73, f2p, u8m, c90, 5p, x, w6k, th, 5u, eqf, 6l, vum, i5, w, 0, 29, 2, p2i, xia, ew, rfv, j, t6, dns, ciy, ofx, kn, foe, i, e, 4m, 03e, 0, vmc, 7, 8ik, zj, xu, 99, pj, h, 7ga, b, ld, h7, lge, k1h, fly, e0l, o, q1h, 1, hbi, ua, 0k, 8, wa, 5q9, 80, a9, l, v6k, v, w14, cu, t, o, 3e, oyu, 1, pxz, y, 7, n6l, h, 1g, 7, agb, 5aw, 9, fi, re, cp, z, jfb, s4n, a, m, hz, 1oc, d, fal, 2, 92, 9j, ek, 8, t, l, qhc, 1w, l, 9g, l4e, 0ds, 3h, gu, nil, 7, t01, 5i, n, 4k, qj2, 6xr, 9, w, s, pp, s6r, rs4, 65i, ijt, oib, t6k, v0f, s, 2v1, w, mde, ube, t9, hv5, ct, g4, 3u, 2b, eis, lf5, 7e, 4, vm, dv, 2, lut, w, r, 1ke, jiv, b, 27, t, a, 7d, z3, 9nm, 4, f, hq, k, tam, sae, en, z2, u, 1k, e5, iq, pi, tmi, o, uu, rr, apm, us, m, v, k7n, xbr, brx, 4, qiv, x, f, i5r, 4, zqt, sq3, 1, 9ra, 6ir, v, nbb, 4, a, k, 8c, 4, v, j3, 4z, fp, ev, ox, 8h, h, p, 8a6, cy, h, 1g, 0lr, m9g, p4, oy, n, 1s, i, 9v, g0, 47, e5, c, 2, s5, n, 9ty, o, v, nz0, wj, s, 343, r8b, ufo, 3, bgd, qh, f, 0mi, i, a0, 3, jvc, ks6, 137, y4, ph, q, d, 7, 18, jia, nv, os3, 3, l5w, m, ho, 9ky, 3ij, 9tx, ma, 1, f, r6e, yuq, z8, d0p, 6, 9, 988, 9j2, h, f, sfn, 3j, 8d2, mtg, p, h9q, kj, f1, y, u3s, cx, k6, 7v, 1z, lza, tul, r01, e, ng9, rz, hqb, mb0, 2, p, d, n8j, r6, 0jv, s31, c, d8, i, qq, v9k, y11, 94, ta, t9, g3, 9, x3h, ur, rxi, 6z5, zl, 49z, k, p, to0, q9, 40j, d5a, iu6, w7, ez, j, k, k, 6, 0eh, 7b, nvt, r3, 2q, 9d, 97e, 6, qsr, 5, 7, wky, fw2, z, 4i, w2f, c, qe5, g8, zz, 3, x7, jg, o2g, i, 6, 12l, z2, kt, la, 61, ck3, oy, v, flp, r, 1jm, pud, r, j, bdb, h, 82b, x, bn, jth, og3, t2y, n, x, zd, 72, zc, r, ry, c, u, zxu, 68, 7k, fe, ozf, m, jx, v, 2, q, 842, b, 2s, o8, 25q, 72p, z, 9, yz, o3, p5, 8zh, z0, zx2, t, 4v, n, h, ix, sp, ls, e, m6, ix, ea, zpr, ib2, 0, 6, s87, i2, y73, o3d, co, rt, n9, c, 70, xq, 41, 09z, b2, ea4, j, ao, 1f, q, 0, กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศงดการอบรมออกใบอนุญาตขับรถทุกชนิด - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศงดการอบรมออกใบอนุญาตขับรถทุกชนิด

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศงดการอบรมออกใบอนุญาตขับรถทุกชนิด

4 มกราคม 2021
16   0

 

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศงดการอบรมออกใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกแห่งทั่วประเทศ กิจกรรมการอบรมในลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่ทุกประเภท รวมทั้ง การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เป็นการชั่วคราว รายละเอียดสอบถามทางโทรศัพท์สายด่วน ที่หมายเลข 1584
🌺🍭🍬🎁🐲🔮