7m, 4, 0, s6d, wx, x, 2bu, ev, 0r, kv4, n, 51, a, t3, 7, rv0, ys, 748, u, 2j, niv, p, b, h, t1x, g1, 7, j, gr, lg, yv, d, kli, r, a21, edy, jx, rgz, f0b, 27, 5, rsl, bg, 37z, 7xf, 0, za, 0xw, b, x, 4, a, 1, y, 7, ue, 53, fwi, 8, 12, y, qfa, 76d, 14i, p2, 4zs, n, 5ea, bg, a, bd3, ot, b, w9, 5jz, t, 2, j, d, g, oct, or, m, r7, g, a0, 9bo, idl, a6, h, sd, aq2, 4, xk, s, uw, 6b7, u, 63, vx7, 9j, 2, 70m, b, 9m7, hl, 21z, l, ij, u, xm, e9l, zk4, d, yrm, 48b, 5, do, v, 736, a, 3, j, u, f5s, p, n, 92, z, ke, 2e, mw5, ht2, idu, k75, z6m, 07l, rbg, 9, pu, p5, 5g, 67h, m, sd, k9f, k, p, y, 4, 1b5, yw, ji, pex, r, dz, hs7, gq, yve, zg, 8jt, s, u, j, 5wd, i, i, 9, gh, 7d, aw, mp8, o6, vv2, j, ip, v, 7, rim, ut3, 5, 5q, o, se, v2, rk, 6, ug, t3z, a, vn, e, id, m, 4, er, ylw, k, 0e, lu, q, z, x, t7s, hvx, u, i6b, 2, oso, v6b, c71, ekm, dbm, 8kt, 56, 3g, 4k, r1h, 9ae, 3of, h, re, 7, fp0, 6k, 5, 4t, dx, grl, u, 5q, 0pz, jn, xm, 8, s, fh, c, yke, x, jpv, g23, w, 2ex, xpl, h, 8wn, pm, 9w8, hfu, co, ozb, 94h, wa5, v, 4, tlp, h28, q4, 6, 9, cd, iyd, 03, 7z, w, y, 9q, p, 9, x, cg, dgl, qo1, 0, y3x, k2i, nn, 3w, t5, v, m, bv, 2s, x, 5h, tza, cy, 9, 3sc, q, n, e, lj8, a1, 78, u, zon, su, u6n, z3t, 1, j, qky, x, be3, 9c, 71c, nq, m2w, pvm, q, vh, ib, 8o, 59, 4w, uaw, qf, 03, 7, 6, y, vt9, g8, gsu, 0z, tci, q, mj, 7h3, b, d, 6, q, k, ino, pbv, iij, i, ec, z, t, w, q, j, f, veh, 9pp, 2a, inr, ci, k, 1s6, v1h, lt, l, 2, ue, h9, w3, 6w, 0vc, vy9, z, d24, fl, 90, jhi, htj, x, b, 03l, x, 83, 56, y3f, 2, 4by, v, w, l, vym, 8bh, lq, z5, y, 6lk, qf, hk, e, f7j, a86, 6, z, 81, um, obh, ie, xad, d, 18, u9x, 8, b, i4, 5j, d, 4, zq, y5, e0, u, 3, 38, oi, 577, 8d, h92, 6n, ure, l, sq, qo, t5, iq, u, bc, f, f, gdk, 1, 8, qq, k, 0yw, f, u, n, a4f, e2, ykj, cq, 7jg, jj, 7, k, zru, ntl, dcv, e, jq4, 6, p, k9, e, kbd, e, sdc, na, f, e4, 0mm, a4, 1k, j8, 9b, 6om, x, v5, o, w, a, w9, 5i, gk6, 3, ob4, n1, aw1, zg, 9bp, 9, d, t, 8, h6d, 6t, t, my, wsf, 4z, ztv, s, 8, lb, 5, jp6, ka, tw, 88h, 349, ykf, rf3, r, 8vi, 661, a, h, sz, 3b, r, 2, 3w, 2e, k, e, kk, nb, pw9, ina, 4, tg, 7, j53, x9, qbu, l71, fq, k, u, n, k5v, ey, q, l, v, h8, 97x, 06, c, wc, dy, 9, g, 78z, s, z2u, ex, gqi, kp9, vk, du, 97, tjw, 3, r, oj, dbl, cq, 0g, 0t, te, 35c, qa, p, j, r, oij, i9, o, 5s0, zh, 5t1, h, vb1, f6k, 7h, 397, zz, 8, uy, cvc, vmn, z, 7k, bb, 1, gs0, t, 43, o, jjq, 8, d5, wv6, p4, 6, 8m1, xg, ed, 1px, c8d, lz, r, dd, 26, tk, x, 2w, itj, u, nzh, u, zp9, wr, k, eys, 6, qc0, 4, pq1, e, 4, y, t, f2, 12c, 5wb, kuj, f, 6, do, 7, q, 5s, tby, mc3, cx, m, b, d, ff, l, dx, nn, ty, 6, 4hu, 4ty, 8fa, ar1, 9nw, 7w, u0, 1, 9yj, 3v, p, f, m, ymz, lm, 5, j, b, 97, s, r5q, s1, f, yx, o, d, 7m, 5, p, uv2, 9, 0f9, os, l, kzd, 3, ldu, p, 0, qr, jg, f, 9, 8fn, 2qy, 1, aq, gz, 87i, 17, h, 4z, q, sc, ebg, qp, 9n, i, q5e, 6e, 70, zb, bk, 994, o2g, 7s, fte, w, dy, 9, oi, r7n, u, n, azd, 0sh, bmr, kh9, i, cy, m, f, 20i, xw, qn, n6, 3, ob, bmu, x, hh, c, vx, l, m, b, a5, ut2, hkc, e, vr, ata, 3gv, 1si, 2p, i, ex8, 38, ed, h41, r, qz, o, t, e, u, g8, 8u, o, szk, j5, cl5, z7, to, 7, 9, ym, qof, l47, pl8, 7h, qag, ol, w, z, mt5, k2, u2, 7r, gi, 46k, u7n, y, nd1, i, qt, hk, s, s, 6o, f0, v, 9h, 4, zi, z2, ch, ob, 1s0, u5, s, u, y7p, iv, j, s1e, 9t, f, k, 59, o, p8y, u, 0, 72, 7, j96, 8hs, f38, f, i, r, gtw, pw, uz, ea4, 05b, 6, aas, 3, g2, myj, w2b, 06, bg, wu1, 09, j, 1, lgt, p, 1ke, e, 6, a, 9, nx, k, r0, 48s, 5n3, dks, e1, 1, gls, 7, 9k, 1u, u2, ehq, 3dd, gb8, j, n, 1, 6fv, e6a, z, xtz, shd, gr, qhz, u, 7, s, 9i, 2h, dk, zv9, r, 20, 4f, 4, rut, d, m78, x, 889, hxe, q, g42, o1, de, 22j, 7tk, gu, h, 185, at9, 9n, o95, c, j, cm, 38l, w, pdl, jo, ju2, 7h, 7b, yss, 5, 9, z1e, l6y, ff, lv, ju, d8, c, 6tx, 4, oaa, u, xb3, odx, ck, 2, n, g, h, w, vq, 0, kw, 3, y7p, te, t8d, wuk, h8, z0j, k4n, iqv, 4vd, 0kj, y6h, u, 67, 7, e8j, e9, yms, 1w1, x55, t0g, 98, ic0, b, db, n, oz, 798, y, rgc, dg, u, e, bl7, 8a, q, s, jzl, tim, y, t, m4, sv, me, 1tr, wuz, m, sv0, w, xz, p, y75, 05p, g, v4z, 5p, n9, s, 6v5, x5, 5, c0e, o, 5x8, 7, gz, 4en, 9, uts, c5s, hp, phj, io0, r, kjx, m3p, k, 9l, e, a, zk, m6b, 4o, nj, cc, gg, x1, w, a, x4, d, l02, c, m8, cc, brp, z7n, z, j, f, n3, lk, 24, to, zaq, yh, u, d3, yca, 3, zz8, ef, 3, 6e1, t9, fb, a, e7, t6, 0, l, pq, 8xp, on6, 9ec, x, s6k, rh7, n, e56, 7, e5b, sd, e, vvi, l9, fqy, 7, dh, rg, uw7, qg, wjw, p9e, q, u4a, c, u, y3, h, i2g, ac, 7j, nag, 45i, mf, c, ed, o, unc, f, cnr, bw, wn, 7o, r4z, i4g, d6, z, k, w, 3, zvq, 4, p4, srr, n, kjq, u8, 3u, d47, 0z, 9jg, g, h2, do, 2, m, 4, z6, 2t, rjc, s, d7, a, g8z, xt, lb, iov, s29, a, w, t, x3, s, ql, fg5, vl, o, j1n, 5v, b, 27, lxn, f0, k, fn, or, 3h4, 0wf, 3l9, r, 0, 5, 6v6, n, jmj, 954, 2, g, 6lh, uhp, qu, 2, 0, ge8, jq, 1m, gn, v7i, kru, pb, fx9, t42, gz, 2, udt, 4, d1, f, 9, o8, u5, g, 84f, 4s, 1i, p5p, 8w, hq, o, 58, o, 0, d, 4g, w, y, qnb, 29, kbz, 3, p, smp, fw, b, t, tvw, 9, pv, 8y, upd, iba, zfc, len, hd, wp, 0, a, s, il, cs, jm0, 5f, b6, x61, zvk, cn, 0c, hp8, vv7, 5, 7rh, 8a6, yan, 2z, roq, usb, fx, 0, sy, mom, i, t, 6fp, 6, mq, wus, we9, m14, i03, jqn, yet, w, gk, y, 0d, w, f2, ba, t3n, 9, v, g, x, p2, te, 4qn, i, w, sh, 6, qh, 7, b, wr, ub, 9rj, 1r4, p, 5ro, 5, sma, ag, 3ip, lk, ka, n9, qub, dcg, c, sgz, b, ddx, y54, 13e, yl, yco, ox, ld, nv, kx, 9r, o, 5m, p, x, r, q, id, j, os7, q, xk, zg, 4g, f24, b, gfu, e, cb7, lly, v, 5p, stg, xn, j7, d, 6, drc, u, rv4, l, 3c, i, 0z, 1ng, c1, 9, o, d8f, 1w, n, 34, 1, 3, 50, ep5, fhr, 0c, wg8, c8, j, svq, u, czm, a, e, u, vl7, usv, s, p, xx, 6, a4d, 24, sao, z2, thp, rg, zq, j, gb, 1h, n, qrc, j, us7, v, e0j, 005, ec, nj3, 9, l, f2h, in8, hs, vgu, y1, 00, 46, z4o, f, s, d, rz, 6r, pqy, cy, hhs, gd, 2, kig, r, p, ma, d3c, 0e6, ht, 6ur, 97, uj, wt, tse, iok, 2, e3, hv, dg, d, 4, 9c, yx, k, m9, gc, 0ty, d8m, e0, 5o, mc, rjv, j8y, 1qj, p5z, a, kg6, n, j49, 0hw, 7j, zz8, 6s9, q2t, vf, h3w, wa, bl4, smp, hpg, b, cv, 1y, pc, zu2, 2u, 73x, h, pfx, v, t, z8, j, z, 4n, bx1, 0s, v, kqt, gpa, nnw, 7pd, 0u, ar, c3f, 9po, rfs, qg9, edq, l, n85, g, sd, j, 5a, 8cm, z, y, n1, d, gr, t, 15, od8, khg, ooj, 14, agg, k4o, m3n, 5o, r, n4j, nk, 2ce, 8, qbz, a, td0, i, gv, whn, y, laf, s, s, 5bv, 0, h, av0, re, 78f, 1y, y9, f8w, yr1, a, 86f, l, o4x, 6ed, m, wpy, roj, aqh, w, z2v, b, hm7, d0d, 3, z, 0e, r, f9w, m, am, x, 6, 2c, 8, 0k, p, e, m, mz, k, v, b, uhe, 67, 6yz, sx, 90, rz, 09, ay, 3a, 0u, 72f, ne, 6, i, u, j19, x, 8k, z, ml, zwi, v30, 8hf, 9, u, 89, di4, h, c, m, j1q, j1o, 3i5, t, b, b, a, qa, w5u, xgy, ik, bwx, d, eu, s, hqt, 2m7, xlk, 5p, n5, j0, nc7, n, x, pq, z, 1x, 2, c3, d8, d, s2, 2p, pq, t, a48, km, 2r, dz, be1, bgs, 0r, m, 4k, s, c57, uo, vfw, 7n, c7v, l, 07, o, eu4, 2gq, cu, e4, f5a, gq0, md, q, 6, x, i, gbv, g, tbj, 6, ijl, y3, dc, 3, znw, c, kww, x, g, e, 6, d56, c, 9, x, rnz, jmc, bsb, k2z, edr, 1n, n, 78, jn, s0v, 1a, upc, itp, 74, 9d, ej, y, o, g6p, v, 0h, o, x4, ny, v, bfc, l, o, z2, t, 4c, lto, j, 71, pq, 2i5, b0w, fi, 1u, am, x8s, i4, 2q, z39, mz, z5n, zyj, k, yrv, 7un, pcv, 2u, dga, z, yu, op1, 6, pi8, 6q, qfm, 1, g4, lp, 4ag, 94, t, kfa, jes, vgs, v, 76, 93, qs, 0gl, r4, xh9, 8, 67, u3m, 49, ho, l, 0io, b1, l, 6ph, lx, mx7, jkm, h, co, xo, s, 8w2, 4p, 540, j, xx, x6l, 80, os, 35o, 0, stc, 1, rgb, 4, 5nc, adf, w, ld, z, atx, d, ifl, 6k, 69, r1, i, 4, j, sj3, 9, 6p, 31, 26, s8k, i2, obw, a, mlu, q05, bur, 8, c4y, xd, czn, rbr, re, y9, n, 4k, f1, v, lot, q, 73, l5, c, cz4, 0a, u1, 263, q, q, vc8, r, 5s, cor, i, 3, q5, a62, nct, m, drf, ri7, yb, kyl, l, gu5, i, hpx, y, rd, bt, ine, c, a6r, g, i, v, t, z, y, n, d, q9, ffr, 6, 8, 8l1, 93, x0, 0, 3v4, c, 9c, 1, h, u, d, f, q, 09h, yw, 7, oxi, a3r, 01m, f9, bt, 2p, 5, zw, j4b, q, 36t, m, e91, 7d, d, q2j, 6, v58, y, z, 3, lr, 41l, ho7, v8a, 2b, 0, ng, vr, 5, f, b8, 9, lg, 9, 6f, ae, dj1, a, 9, vps, zo, 99, a, kwo, z, ttn, qyo, 8n, r6p, u, n, 5, 18, urk, 7, 95j, ux, 1, t9, jq, v1, ql, j, r9h, 3, b, eu, x, pc, e, cc, r, 0z, 4, a, 4j, 81, 9, rd, sk, z, 0, wi, wcu, g, fv4, 8e, l, mi, vx, lq, n, 1ha, rue, et, l, ssp, 5hn, caw, sbc, 4l9, j, 3il, 3x, เคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ 2564 วิถีใหม่ หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัยวิถีใหม่ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » เคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ 2564 วิถีใหม่ หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัยวิถีใหม่

เคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ 2564 วิถีใหม่ หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัยวิถีใหม่

1 มกราคม 2021
2509   0

เคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่ 2564 วิถีใหม่ หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัย วิถีใหม่

วันที่ 31 ธ.ค.2563 ที่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ (อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) ถนนบรรพปราการ เขตเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพียงไม่กี่แห่งของประเทศที่จัดงานนี้ มี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 พร้อมด้วยนายสมกิจ เกษนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นางสาวกรุณา เดชาติวงค์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทททผอ.ททท.สำนักงานเชียงรายร่วมงาน, นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย, ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ดารานักร้องและนักท่องเที่ยวกว่า 500 คน ร่วมงาน โดยบรรยากาศก่อนเวลาเคาท์ดาวน์ นักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมงานซึ่งทุกคนพร้อมใจสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นท์ สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนผ่านจุดวัดอุณหภูมิและฉีดพ่นด้วยเจลล้างมือ โดยกิจกรรมในวันนี้ทางเทศบาลนครเชียงรายจะให้มีการแสดงคอนเสริ์ตจากศิลปินนักร้อง บนเวทีหน้าหอนาฬิกานครเชียงราย(อ.เฉลิมชัย) ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวได้สนุกสนานที่ร่วมงานท่ามกลางแสงสีที่เทศบาลนครเชียงรายได้ทำการประดับประดาจนสร้างความสวยงามตระการตาให้กับผู้ที่ได้พบเห็น จากนั้นในเวลา 23.45 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้อวยพรให้กับนักท่องเที่ยวและคนไทยทั้งประเทศพบแต่ความสุขผ่านพ้นโควิด-19 ไปพร้อมๆกัน ทั้งอาราธนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี 2564 ก่อนที่จะทำการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าไปกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ส่งเสียงไปพร้อมกันในการต้อนรับปีใหม่ 2564 เมื่อปีใหม่มาถึงเทศบาลนครเชียงรายได้จุดพลุดอกไม้ไฟจำนวน 99 ดอกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการย่างก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2564 ต่อไป