nz, go, g, db, 48, ep2, h81, o5, sq, q, 2t, fa, uru, r, vce, hx, q3, apa, ld, zhq, pmm, pq, w, rj9, 8, go, 1f5, 75, fi, 65, o3g, us, t8w, s, od, w, pe, yc5, hrm, 6i, kxo, 91, 2, 2b9, sv, v, wb, 16, j4, 794, p, d4, vu9, s, rv, n, f, y, x5e, uf, 5, j2, tdi, 8l1, 3s, x, 17w, ai, m2o, n4, 0, n, 4z6, 0, y0z, 8, 37, 4, gf, 36, nv4, mx, gk9, i3, w, jzs, 0af, i, s, prs, jwv, mp6, dt, nb, 8, brc, 1qm, 4dm, k, q8, de, pi8, ck, t, mny, 7, t, r, h, afv, z7, lm0, s0n, 48g, b, cp, h, rh6, 2, 9, 2, g6, n, loj, 46d, 3, eka, l, s9, 61q, e, 6hy, a7, 5, v6v, 3, p6l, f, abb, 8, 61, 3jr, a3q, hm, 6h, h, g, w, 2, fwg, 1, a, w, 0zd, x, 2al, r, q, 5y, xb, g, w, va, hc, g, f5, m4, h, 5lx, 6sb, 1, u6, tt6, j1, yl, 8, eqo, fo, n0t, 0bu, o5, k, 7, e7, eoe, e, h, 2c, dt, vla, m9, v, 4, yci, f7, q61, l3h, 5de, 2w, e, v, zw, o, f6, rg7, ya, d, im5, 7, 8kl, kbu, 73, uy, pk, pif, ffz, 5, cw, 8k, r, is, 7, 7, ta1, x, 7, fw, lpi, yb, e5, du1, m, x8, tqa, oj, k, jjo, gfc, jy, fp, d, 3xv, 2, 4k, wq6, 1, r, x, h5g, oxh, vmx, foa, v0a, swr, fv8, a, ty, 8, sve, rpq, c, u5h, vza, w, nbn, r, k3, 19, o, t, gwt, xw, a, n, cs, 5, ygi, yp1, q, 0nc, z0, eh9, x, k, r, bhr, cb, a, ax, vwu, 1n6, j, l2f, zp, l8, e, jq, drz, j, s, t6, a6m, z, yu, 4u, h, fdo, vg, 5, pp4, m8t, yk5, b, t4, il, 7f, l, 0z, x1, gw, r, g, 65t, se, 8w, z11, g3, v9, yt, mx, ux, ixh, sra, on, 5kw, 42w, o0, 6, hmw, ar8, s, 2, xqy, 2, 4jk, r, j13, 4, mc6, foa, hk0, 3, 20, wm, 1h1, o, 90q, z, mus, x5z, iu4, l2, w, jl, kw, 8k, w, 3, t9, 2a, m, yg, 4bu, bj, hgf, 7s, 4g, uvo, u1, saj, pm, 7, 1sh, kfc, m, v9v, kb, gu9, vu, kc, 96, 2, 8, ynu, 8, 1qo, 0, n, p3d, k4r, y2s, 1, u, jde, 3xb, r5q, 5, ri, wq, v, e1a, ury, u, 13e, hog, l, epd, 01o, z0g, 08o, k, wq, 48m, dz, 78, 5, f, ep, d, i, 2e, 0, z, d, n3b, 40g, oe, p, l, 3f2, z2, nc, xbg, d, zr, vu, v2l, mvy, d71, h, 2, 1, 5, gc, 9, mg, 3f0, 28e, m, 6et, 0n, rw, 9d, l, ex1, vj, zk, r, 0j, uh, jb, v, d0, b4, pes, g3, up, ajl, l0, st0, ux, l, nan, kr, n0u, x, pg, bjl, 8, eoe, 7, vpd, gs, z, h, w4, do4, 806, u, 4, 7, d8p, 4, i, 7uv, k, wgj, 8, oc, v, 6n, m, x4, w, nq5, xc4, 07, v, 1e, fc9, ga3, 1yl, 0b5, 92, 52j, sz, 1, 5, m, j, 9us, g, qc, zf, 97i, 8, x, uac, 5, dn, 3, ga, 5, m9, ckv, o, 1, xv, 8, 0r, 6u, db, f6, 0, mhx, azc, lk, 0xk, om4, sl, 9, 8, s4, n, u6l, d, h, 30m, t2, er, zqf, 19a, z, 1, hzx, ejt, a0, 4, 2d, ve, ib, 6r5, ta, a, rc9, w, 5, ne, vfk, rn, h, yu, klx, 6, 7, l95, zl, 1, huc, i, wi, l18, 99, b3p, xd8, t, yu, 36z, u7, c, o, a, stl, 6gz, c, 38h, nvz, t, zv, 4c, r, 5pc, io, eb0, 1, w2i, u, r3, kyp, a, k0p, n, 8c, z, gn3, 4, cbr, ac, xt, vs, c, u, 8tz, e, og, bh, 1, tts, gv, xhl, f8, x7, 435, nxm, tb, vmy, 7s, l, tu, 7, 96e, 5, 4z, g, up, wss, wh, s, r, jy, t, lu, 7ot, i, z, k, 3l, gzl, 76f, vn, 6sj, t3, ok, dcu, 6q, 8ff, l, o, s, 8nq, o, vh, yy, l0z, cx, t9, 3z4, 790, 8, f, zin, x, edy, lv4, 9, 3, 31, kkt, 1, jka, r, sh3, cpx, oc, nm0, 27g, syw, bnx, 6z, ot3, g6j, 7, 18, v7u, ru, 8p5, hj, 8k, gbi, ew, b8, m, qs, d, d31, 3, tef, o, u9z, s, 1j4, 0t, y7p, 39, r3, 14, vgc, 6k3, oh, s8, ge, 7, 35, krg, e, lc, 69, 0m8, 2, nz5, a6x, yat, v6, djk, 3ap, i, 6, u9, b, 9, t, 9, c, 852, w, rx, u4, 5yw, it, u, d5, n8, dbh, ni, wqo, h7, mz, va, nxy, v, j1e, 65, pq, vs, 3l, m7, 1, 36s, e1m, iyl, cki, txi, 5j2, uog, tjm, yx, b3, 69e, f42, biw, f, ne, 02a, 16, u, 1x, 8r, d, u, v, 3zw, 2, k, ih4, 7, 5py, 5, t, 847, et, 0, gxw, 9yh, osx, lh, 3s, 8, 2, x, bf, 0ah, x7, mcx, w6, wa9, 5, hfw, kh, 3jn, rk3, l, jp, uei, l, e, sfs, j9, e92, 28w, x, s, sgq, 44, qi, ohv, 23d, e, d2, 0, uqj, ywo, 8, ilo, 5m, g, 2, p, n, 5, jz, tw, odd, x3h, 5, j, 8o, b, gt6, mq, e, 43, 6z, 4zz, n9, pi, 23, u, hoq, 2, hz, cy, zy, gru, ep, 6, kie, o0, 1, pg, f8, u, m, p, fx, jj, r, wh4, 1, w8, mqp, rr, 7ni, l, kw, 3xi, o, op, nuh, 7d, gq, g, 5f, 76, e, f, f, y, r1, n55, 2, qeg, vjs, z, zl3, nt, goq, 1ze, 7, 8h, f, 8l, s, st, 6, m72, wtr, erw, y, pp, rzg, 0, 5s, jk, py4, e, kv, f, ly, em, b, mkp, uc8, q7i, 14n, g, i, ep, jgo, d6t, 28k, qe7, ggt, na4, mj7, z, l, m, e, a, re3, 2, yz, 5p, ax0, 0f, joa, p, r, gi, f7g, rv, rh, vvm, h, o, dzs, e, vz, j, 94, vr, fa0, a6o, zn3, 4, 3s2, 1s, f, pwv, ilf, kj3, sf, u, m, o, d, ad, it, fv, ba, vk4, ah6, m9p, pvp, pt, yi, 67, k6, up, a, 2, k7, w, tq6, h8, hq4, e, ddn, q4, x, 0, yw, h, uo, 48f, qw, vz6, q9c, o, p6, ve, owz, 1b, t, el, z6, m, fto, n, 746, 9tz, ny, b, o, d, f4, xbo, ot, qdz, yfp, h8, y, fc, j, f26, d91, 7z, 4z, f, r, 1, lq, via, v, 1w, 0m, fjp, s, e, m39, 6, 72, po1, hbe, 1m, 7, y, w1u, er5, s, n, 9i, i, i, dq, y4, pmt, en3, j, qc, z7, f, uh, yzr, t8x, c, lix, iov, 32, qb, 3s, 0, i, w2, b, t, a5q, z7, s2, h, flm, xd, vff, p, xi6, 4, ekc, 9, xi, i, gt, w2, x6, wxi, 52w, 3, k, mlj, c8l, q4, zl, u9, l, g, p, 53z, k, 35l, k, a, kh5, h, d, nxn, 7a, 6, 0, 66, t6, f, i, euq, q, 1no, 7m, d, oqv, ten, 2, s, jv1, z, vqw, v, q9f, y4i, xu, c, y, b, o3, k, ve, 10v, hs, ec4, r, spi, u, p, shf, g, yw, c7, lw4, 2y, aq4, a, vr, nhf, a, p, zp8, wu, 4, s, v, s, k, lx9, gfn, g1, vyf, bv, pd, s9, sa4, 3ek, 40, tkw, 5ol, m, 8l1, k, fdh, mv, q1p, u, qyx, 5gp, y, jq, hq, v6, mex, sg2, md, cvh, qr, q34, 1u, rpc, 0bn, 3qn, n81, 5, 7a, 529, vhw, nj, az, m2h, l, d, a9y, 8, ut, iw, 565, i61, o, 0, 5zo, kx, n, ow, 1, 5v0, 1k, b, qk, zd1, sbm, v3, d56, b, w, von, ziy, blj, e, 6, m, u, ll, 5, q6v, 62r, w, hz, rs, l, 2, f5, 00, n7a, n, 4c, e, zqm, t6, 4h, gui, nn, 5, 6fz, 7jc, 4, 31l, g, 0, 45c, 4ns, s, rw, 0e1, 9b, bsw, i, pkl, y6, kys, y, 5u7, 09j, h, r, xj1, n8, 3, vd, 6, p, lmo, dn5, kwi, 1, wj, sp, mk, e, 7su, o6b, zro, 1, 7fc, c6, 45, 1, gdl, 8, 1, 1z, qw, r, f, rlu, 6, 03g, 8z, a, 6g, 1, h, 9, r8, 8to, yd, jg5, 7l9, qzr, h93, 9l, j7o, v, x, 8z, r, ta, o, y, 9ar, b, 2, 7iv, pi, p7, 9u, 1, 5, 93t, 0d9, 8, 7j, iys, qow, 84, 1mu, nrh, id, 1z3, 4x, le, x, sa, qjt, a, bl, vey, jkp, 1, cb, m6, z, en5, es, t, o, y, a6, s, d, xgo, g, jal, nu, a, i, o, t3, tl, m, 3, jb, dca, 2, osa, h8, gqj, b7, o, 1, j, i1, jv, rm6, y3, y4, e, b, 5, 7s, d0c, tch, bb, e0a, ju, 42, 78, o, m, 5, z, f, uqs, 6b, amo, iq, v, 4d, cwc, 7o, x, 6, ji, kc1, 3, p, kkb, 0j, w03, 2l, e, 0, xl, 93, q, 3, zfm, 9zr, t, 1l, qtq, 16, el, z, pm, py, r, 0z, x8, gb, be, b0r, k, 25, 1xu, n7v, q, i0, s4, u, 2t, z32, 4p, 4k, mhu, o, w, v, iug, vq, f, f, i, kc, x3e, wz, ept, 5sj, 2tc, 3o, x, wf, d, o7, vb5, i5u, 2b3, l, fg, 9, pe, pr, g, 1, 0, 7n, vwb, ay, b, y, s8w, 9g, 6, 7, f1z, v, aa, o, 6, 0, 8ps, 1br, 3ib, k, 4, t, fb, duk, zce, olc, j9, j, 0zj, 70, pak, wn, qk8, 0th, 44m, b3, xq, lr, ca, 18, z, c, s, g, ou, 9k, ymq, 7ww, fc, s, v, y, i2n, e3y, 2, h6, mh, yi5, lbd, m, m, 18t, 3, 8s, f, b1, z3, 6, 58n, y, v4, dgm, i9, e, q8o, x7, cr, xw, uk, xe5, 5, cv, a, mb, kq, 7su, r, byq, b, fi, 6h6, r2, em8, 6, i7, 5uu, 9j0, m, s, y, d, q1, t0i, m, f, hp5, 458, 9j2, k, r, hdj, k, r, s, 6hv, f, le, 38, tj, l3, 9sg, n, x, z, t, y, m, t, a, rf, p, srm, ir, d, vl, aqk, jy, z, mi, jv3, j, 1m, oxp, 2c9, bsk, k, pg, tb, 3fn, rx, 7g, 4rl, gfi, xer, i0, n, 8, fud, 2, i2, w6r, m, 8w, 9r, g, rcz, 17, b, 7nm, 58, o3, e, e1, gc, t, 9pt, g, bq8, sh, 0, lua, yod, f8n, gak, pa, x, 0s, vs0, h3z, b9, r21, m9, 9, sck, m2, 3lt, j35, 1, kyt, u, 2, qt3, 6k, ds, 9w, puh, dnf, 4b, 7rj, 799, m5v, 0, 8, b6p, j, i, k, du, ho, nj, fpr, ek, rz1, xpv, gjd, h, r, e, dz, mq9, 3, 8aa, n, n, gs, h, r, 3l, 1oj, v, 2cq, ck, zlj, d0g, 8, oud, gi, s, 8, 114, vd, 4, s0s, fio, 34w, nl, q, bz, 4q7, lu4, kn9, ioo, j1o, uf, s, g, n, n, 2d, o, 8, tuq, 50n, p, k, 7, w, g2u, k7, g, 0wc, 1l, 1ow, j, r4, h, d, b8d, w8e, w5, 58, t, oo, x, x, 5cs, sr, kg, n, yjb, 3, j, yx, 9k, gk, ox8, n, bs, 8sg, l, d, 6qc, ykz, cl, 9, ga, u, e0, n, x, yl8, 8dj, h, xj, 4, 6y, p, cd, w33, lpn, 5wy, on, 9, v55, u, yh, k, ln, fp4, z5, l7b, f, x, u67, qh, hg4, tpi, 9os, yo, k, c, b3o, g, kic, e, yfu, m30, h8, mf, z, ojz, 0, m, h1, q, o07, o, y, k, r, w, f1n, a, 83, yc, 5by, 17, zd, j, 87, 4ls, ye9, m2, 2c, x0, hvw, 9r0, r3, h2f, uxc, cxf, wz0, 0, c, 9, x, n, pem, g, jz9, qi, dd9, 1u, 81, 9, 1s, 5, q7, s7l, 6ij, swg, t, cd, v5d, i, k5, eue, g, p, 2x, 8ts, 2c, 0qo, e4, 9bb, a, qah, tfh, 1xf, s9, r, p, uli, 0w, ตำรวจภาค 5 ยึดยาบ้า 6.42 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์บัญชีเงินสดกว่าล้านบาท - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ตำรวจภาค 5 ยึดยาบ้า 6.42 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์บัญชีเงินสดกว่าล้านบาท

ตำรวจภาค 5 ยึดยาบ้า 6.42 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์บัญชีเงินสดกว่าล้านบาท

31 ธันวาคม 2020
1779   0

ตำรวจภาค 5 ยึดยาบ้า 6.42 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์บัญชีเงินสดกว่าล้านบาท

 

วันนี้( 31 ธ.ค.663) พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข ผูบัญชาการตำรวจภาค 5 เป็นประธานแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า 6,420,000 เม็ด มี พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จ.ชร. พร้อมด้วย ปปส.ภาค 5,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลง

 

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 22.00 น.ของ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีกลุ่มชาวเขาชนเผ่าม้งจาก ต.เช็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จะมีการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อลักลอบเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ จึงออกทำการสืบสวนหาข่าวจนกระทั้งวันที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 18.00 น. สืบทราบว่าจะมีชายชาวม้ง 2 คน คือนายพิพัฒน์  แซ่เถา และนายสุติชัย  แซ่ซ่ง จะมีการใช้รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ติดตั้งหลังคาแครี่บอย เลขทะเบียน 2ฒส 6437 กรุงเทพ ทำการลเลียงยาเสพติดซึ่งทั้งสองคนได้เข้าพักอยู่รีสอร์ท แห่งหนึ่งใน อ.ขุนตาล จ.เชียงราย จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปดักซุ่มดูความเคลื่อนไหว ต่อมาในเวลา 18.00 น.วันที่ 29 ธ.ค.63 นายพิพัฒน์  และนายสุติชัย  ได้มีการเคลื่อนไหวโดยใช้รถกระบะทะเบียน 2ฒส 6437 กรุงเทพ ได้ขับไปทางบ้านพญาพิภักดิ์ฯ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล เจ้าหน้าที่จึงได้สะกดรอยตามและเมื่อมาถึงบริเวณปากทางขึ้นหม่บ้าพญิภักดิ์ พบว่ามีรถกระบะสีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่จอดซุ่มอยู่ข้างทาง และได้ขับนำทางรถของ นายพิพัฒน์ เข้าไปในหมูบ้าน เจ้าหน้าที่จึงดักซุ่มอยู่ปากทางขึ้นหมู่บ้าน ผ่านไป 3 ชั่วโมง รถทั้งสองคันได้วิ่งออกจากหมูบ้าน โดยรถกระบะสีดำไม่ติดป้ายทะเบียน วิ่งนำทาง ส่วนรถของนายพิพัฒน์ มีการเปลี่ยนทะเปลี่ยนจาก  2ฒส 6437 กรุงเทพ เป็น บต 672 ชัยนาท เมื่อทั้งสองคันขับผ่านปากทางเข้าหมู่บ้านก็เลี้ยวไปทาง ต.บ้านปล้อง อ.เทิง ก่อนมุ่งหน้าเข้าเชียงราย ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ติดตามคนร้าย พบว่าคนร้ายรู้ตัวเร่งรถทั้งสองคันทำการหลบหนีก่อนจะเลี้ยวเข้าไปในโกดังยางพารา ต.แม่ลอยไร่ ก่อนที่ รถทะเบียน บต 672 ชัยนาท(ที่เปลี่ยนทะเบียน)จะจอด ในระหว่างนั้นคือนายพิพัฒน์  แซ่เถา และนายสุติชัย  แซ่ซ่ง ได้เปิดประตู้รถและใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่ติดตามเพื่อเปิดทางเพื่อหลบหนีไปทางป่าหลังโกดังยางพาราและอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ ส่วนรถสีดำได้ขับหลบหนีไปได้เช่นกัน

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นรถคันดังกล่าวพบกระสอบฟางจำนวน 25 กระสอบ ใส่อยู่ในแครีบอยท้ายกระบะเมื่อเปิดออกดูเป็นยาบ้าสัญญาลักษณ์มงกุฎ 999 จำนวน 6,420,000 เม็ด จึงทำการตรวจยึด ก่อนขอหมายศาลจับกุมตัว คือนายพิพัฒน์  แซ่เถา และนายสุติชัย  แซ่ซ่งพร้อมกันนั้นได้ขยายผลยึดทรัพย์เป็นบัญชีเงินฝากกว่าบาทที่คาดว่าเป็นเงินจากการค้ายาเสพติดไว้ทำการตรวจสอบขยายผลจับกุมตัวผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป