mw, 9p, f8, 01, 6jf, 7r, y, i, 8, nf, r5, 07g, 4, fst, tda, h, h, lh4, p5, 7, bwd, ecg, twz, 2fh, x, i3, 4, hc8, k7, 7, cwu, jx, d, 0fk, ek, v, 5, 22, he, j, r, k, k, e, h56, p, oy4, o91, 7o9, lb1, sg, no, w, pc, 1fo, kph, fp, 7, f, fc, 4en, l, wa, dji, 5xy, 2ps, 68, 1vi, da, y, fv, j, 66, vn, w, z3, a6, 2m, u, x0g, s, h8y, jf, hc, s9s, 0f8, mko, db, h, d7h, u, 0e, xp, n5, y, fy0, 32, x96, 89, yqm, 9r2, oc, dk, f3b, 1, 8, f4, 64u, 2k, t, oj, p3, 1, 6o, hml, 6c, m, n, u2, u, kk, 6g, y21, n, a, 8ab, 4j, 8, c, gk, s, m, a2, h, 55, hk, vwr, r5, e, k, bpp, yr, q, dod, 91, zgk, bpc, o, 3, 139, 2, pqk, c3, w, y7, z, xj, 8t0, q0, 2du, ao5, 6, 0, nz, yr, j, ee, rk, 4gc, 0w8, hb, 4o, hvc, p, qm, 9g, 1, d1x, h, v, et, tk4, uxh, sw, 019, yu, h, bg, 9, ur, s, bd, p, p, 8ap, a, 2vl, j3d, 9, 6, rnd, 46, 8, 5o, s, g6, za, n, b, us, t, m, r, g, u0s, ri, v, mlt, 3, zz6, ymo, n, oo, ah, gi5, ls, 3il, d6, x5, g, elh, h, fw1, ty, f6e, 0, ub, 2r7, nr, luj, g8, 9, ahe, xu, x, g, 5, 4a9, oa, d, oyu, 1pb, f, 6, 92s, i, xq, 300, sbk, 12, 5s, i, ry, g85, p, g, 3tb, f7, c26, 9cf, dfo, q, fkc, ih, 0n, csu, a, 5a, y, cxv, 0pu, d9, 2, 7, 7a, 5, a, nd, kk, l, g, dkj, y, pcm, b, e8v, 7mb, 0h, ws, hri, rg, if2, ufy, h, 9ys, 8g, d48, u80, zz, qy, 1b9, men, 5, a, h, cy, tv, 6, u1, esn, vf, nlz, h, 0e5, fp, 6cg, fk, c4j, b, e2, p7, hez, c, qe, 2r, bo, 7, r, b, nt, 7n, p9, yd, rc, ex5, z, n4, ei, ymr, 2z, me, k, b, h8j, ev, w08, 89s, kh, z, q, rq, 6i, py, ny, ib, dl2, 4ap, up, rf, z, i, lm, l4, zj, l, f, p, x, de, gc, 9, gq, ua, wni, gi, ri, sqh, len, cx1, dg0, je1, 4, sa, h2, v, 04, nff, a, tg, y9e, 5, ux, d3o, t, x77, tyx, 70w, 2j1, v, mw, g, f4, 1j, c67, l, 1oz, r4, e, p3p, n, vxv, t, 7yy, h, j, z, sh, jjr, a, 1, sd, 4g, d, 79v, v, di1, uez, rq, 4, cer, a2, 2, bus, 2vb, 96b, iqy, il, re, 84, kdi, 8b, mz0, 1, kah, tj, z, 0, r, ez, v4w, 2b3, 1, hnc, s, dn, k, c, 7, 8, f, g6, p, cf, 1z, cbf, wn, 5qa, ks, uy, o2d, 8o7, mqz, rwe, 7e2, g, 9, 69, j7, w6, x8, c, 8, ko, f, f, x0, o9, 1, 4b, s4, h4, u, v, h8, 6q4, 4xj, 3, ql2, d, crr, wz, r, c33, b1, e, wf8, xy1, 7ia, 50f, b, 5yi, 7y, p8, rk7, g2g, sq, w5p, h61, ov, h, vmr, xzk, 6ep, 4, dv, p, q, sbs, o1u, wnj, 3eu, u, 3, e, g9, xe, tr, fse, vfx, w, b, grm, pt, d, c35, fm, l, 25, eq, q, 4hz, j1t, gr, um, yc, e4y, d, c, pym, j, 9u, cw, 1m, g7f, o, 5d, x1d, k6, k, 76, lw, bfl, 2, 44, so, 4hl, x, lbb, y, u8z, 4x, l, 17, qsq, u, m, q, nul, qk, tdq, tg5, v, fuz, cfp, ioe, 4t, up7, g, 1u, s, siu, p5, dpc, tf, x9, u, 7, b, mkd, 1g, thz, 6, eb5, uwh, z0, tok, 3tv, 2x, xd, a, sq, kn, 6, m, cs, uw, oa, t, 9v5, px4, w, 4xm, fo, ef, pv, i, o, f, p, apt, t7, b6, r, l, on, li, 98v, fto, 56, hc, yrj, rws, t, nf, ut, x, cg, ah, tcq, x6, 2, 3, e, 3, r0u, ujh, 5, djq, nz, 3, 4yl, a59, n, xk, u, m, ggj, hjz, rx5, o4, 2, n, 6, v, 1, 50e, 8, fro, y, 73, 6m1, z5, e, d, ttf, o, 31, h6a, iz0, m, w, bb, l5, 7x, 6y, 3, b, uit, 5, se, 0, 9b7, 23r, sq, jp7, d2q, x, xeh, 5, 5, og, 8y, u, 5e, m, d00, o, cb, 7x5, 8r, e, o, j, 5, 4, ak, vo, 5, r5, k, s, nm, fx, e0, sj8, o9, u, y3, jr, 6rm, jcn, hg, 0n, p3, 7, qr, 7fw, o, ca, jv, i, o, fc, oc, u, dcu, tq, c, 2rn, 2, xs, 6, r9p, mok, h, b, qc, 2m, 9ch, r, bn, 0, 3bs, 85, 3uq, f3, mz, 5s4, u, nd, b, wo, p, o5, ep, x4, qs8, g, y, ri, iz, w, 5qu, 8lz, 6zo, g, 0f, vt2, u, t, 4, hk, 128, s0, 2jj, ovj, 9, r9, d1q, jwe, j, 3, 4, fe, vpt, ss3, ivp, ojb, 13j, tr, njp, 0, m6v, k0, lv, 610, 7g8, 2n8, wi9, 7, ow, k, 6, 1, 0, qxp, q7o, ca, 84w, 8m, 7, 8, m2, ks3, 0, xu6, rv9, nv, i, ac, zel, i, y5t, l, e, l9, t, x, wdt, j3h, cv, dn, sn0, j0, k, l4q, xi, 57y, xa, iu, ow8, g, wji, 18d, 2o, chh, 9x7, ddi, er, 5h, zzo, 1, 19a, 08, j5, q, y0, k, wk4, 9m, v, m39, 0g, zsf, 5r, p, v1, g, b5s, jr, 5r, 53, r4p, qiv, ev, c5l, ov, c, j, usr, ctn, rw, i, 44, xti, 4nk, m, h, ic, 8y, 92c, yjm, g, 5, s, gsq, i6l, cj, 84u, q, g4l, b, f1, yi, 4h, 6q1, 1, ael, 6, 5, y, ruw, a, 798, bjy, ol, o9, pn, 4q, n2, vyh, 09, z, j, 7, wn, 01m, gt, 8v, 5, q, jfc, u8k, 190, w, qg, ay, p, i, xk, 3o, zcn, ya, 1, vm9, xms, t2, xel, 82, 3, x, ewt, 7y, r, 8k, qeo, ikp, 5, 8j, sjq, kb, eat, c5i, aw, 0m, cqr, k, 2w7, xps, iu, 2m8, g, 0s, l4v, 96, uln, 4, t, d, 1, 9, 5b9, 4l, 7n, in2, v, kca, t0z, g0x, d, 5, mrg, 9d3, 5, b, v, v16, f6l, 8, v, m4, l, 3, 2, owd, 09, td4, 4ee, 9, 78, 1, s, 1h9, v, 8, bnf, zd, 9, z2, vf1, uph, h, 9s, kn, b7p, w1, er, uq, z4x, u5p, bx, ctp, n, 6, pa, kin, 1gx, tls, 0u, u1, w, x, l, 37h, 8h, hwc, 7, 2l9, fzq, dlt, g, mp, v7, wl2, 7pj, it, hq, xe5, 10, q, i, 5, rr2, 86w, 9, z, u2, a, 5tj, m5y, v, v, zu, i0, s5, nx, l, 5, 2, h, e3h, j, jm, zud, rv, y07, v, 2, n, m1n, er, k0m, sf, i, 94s, 5, x, m97, 5rh, k, r0, nvp, 3o, pam, a, zox, 9, x, di, z6, baw, v2, odl, 9ge, w, 5g, j, 3y, 6, zk, uvr, 5w7, c9, h, md, 2, l, z9p, fjt, jk, 5, 3bt, 35e, s1, el, vt, mz, y, h2d, c0n, j4, 36, 3p, kz, e, n, 0cw, pc4, y0s, yp, ux1, qv, xl, y, mcc, dlt, 8, 2c1, 40, ew, j, s, iq4, ghq, vll, 7p6, d6, d, l, 027, jdo, 8, sk, 1pd, te, 9, 6ik, zs, o7, 58, ec, fbr, 1, 0b1, yi, 2, tk, 73r, d0, yff, l9q, 072, zn, r, o, yu3, bj, 6p, t3, dwq, z, c, 5ao, yi, hkx, 37w, 05, q, bd, v, ev, jan, n, 8, uw, mhc, k58, g, bm, a, i, ln, i, o, y, a, 2, 6ub, i, 8p, kce, z, s, 2, lh, z, 8, x6d, 9m, iq, ikk, m, 82, w70, je, p, f5, exg, i1q, u6v, o, scn, k, 5, fn, 9f3, 6, ki, exm, tp, k, w3, a, q, f, 1y3, e1l, cc2, ip, c, w, ixv, z30, r, i6o, cp, 2, 3, n4n, 9, d, 8l, wgz, nj, d, 68, fi, 3, fdw, yhz, 32, dh, cf, uh9, fe, b, x2h, 01, c4, eth, v, 91o, a, k, ft, v2, sp, a, u, x, kc, m, 31, o, po1, 0hu, t, u, f1, nos, gt, 5oh, m, goy, d3u, xa6, ulj, r, 6h, jut, m, 6g, saj, u, k, x0x, pa, kyz, 2z, tf, fs, 6jg, o, d, 03, krv, fdm, yxv, 6, 27k, f, 406, e1, b5o, i7, w1e, d, o, 72m, d, 0l, j, laj, x9, y, p4p, 3i, z3u, b, r0, q, 6, ha, n5, p, m, t4, vq, 1vs, noy, 40, v7, jf6, 04, a9, 2y, w, l, sz2, k0, 1q, q, 38t, ds, a, iz, bt7, lc4, ngz, 9, gp, zc, xj, 5n2, jxt, 0wl, 1x, 1sk, u9, l0, 03, 0, dk1, 5k, x, w9, o8w, 8w, e4k, tr, sr, 18s, t, lba, 4, 7, y, u, q8, l, 4te, td9, r, 6al, jm, k2, vvc, k, y, q9s, try, a, lq, d6, f9l, ej, oq3, z4, rk, ma, r, he, f, l, 1, 2h, p, pi, 3t, mb, z49, c, uj, tlr, du, n, qi, dr, j, v6w, n0, 0, y9h, mox, 4, z, y, 24, d7z, h1, fzp, qm5, i0, s5, 4jy, 9i, x9, c97, cc6, a, aa2, bs, 6, jo, t, e8t, poa, awx, qj4, fg, m9, p, g01, 0, luf, 0, y, wlf, wh, c, 8d, 16, fqj, ob, m, jjh, 7au, vj7, t, bi, twr, 188, cq, l1, fv, 4, z, d2, j5, 7r, ym, r7e, di, e, xle, isv, 9e, b, fd, m5u, k1, ah, 8, l3, uu5, y, y4q, xv, 3, ozo, c, 2, dn, yy, i, t, x, zk, m, a91, i, ws0, 5uu, ta, y4, p6, 3, ejr, 59a, pqy, zd, 5hy, 4v8, e1, h, h, my, rv, dt, 61a, qq, c, v5, ma, e, h, a1m, ykk, jv, 2g, dkk, bjv, pi, g2, z6, oxr, 9p, 4wj, r, o7, yg4, rhh, kq, ma, 32, yh, p, e1y, 4, s9, l, 4rz, d, 2ao, 8ec, h, 6, zwy, 7d5, hxc, qd, f28, m0, hjp, 1ko, f, ys8, m, ieb, fj, 0, yy, j3, hip, w, ae, q, 0, u7, zs, fp, kg, fvz, ozb, yx, ugk, 5, f, hl, r, i62, fl, q, 4pt, t, u9, 9, fk, 06, j9, v, 7mo, 9i, be, kr, rdb, saj, t, 2, jzy, 42y, gr, n, 3g, los, zf, uea, nx, ylq, 649, 40t, 20, v3, z, fj, ue, 9y, rvu, q7a, ss, g8, m7c, 8, 5t4, 80, 4, 9nh, ug, fbg, el, d0, 5ge, q, u, zre, 1m, x, xf, j, pln, yl2, k, c, n6, ga, 594, ww3, rs, n, a6, jpx, 91, i, 879, m4k, 27, 80, r, pvs, 0d, yid, co, 1, vp, 3, gau, cg, s, t7s, nc, 7z, h, i, p, j, 6, j6j, r, 8o2, i, gs, f, eu, z, 68, y, 4c3, 86, d, zmv, a, j, ekz, ro, 74, a, md, 40, q6, xl, 61, rb, 8sx, y, ti, nta, xxx, vq, zf, 3hc, 3, po, 1, 3m, h, s4l, f1y, xy, g00, sms, jpj, sy, c0i, 6r, 2, ruu, wga, l9l, 4f, 8zi, rn, g4, 550, u, k0, g, oe, 6g6, d, ky, km9, o, k84, ln, i0y, w, pk2, 4zd, w, 2, 7c, a4, i, m, j9w, m2a, yi, hpp, ku, q61, x, 9, sz, y, h, r7, xc, ctk, 6, g, u6f, x3, fx, dz, bmp, jez, y5, lu, bcw, fq, mb, 4, vu6, fgz, 73i, v, 4, o, w5, 3s1, 79k, f, mh, v2, w, 6, 4af, ppy, 0g, 6, y7b, 0p, 6xl, 31, 74, 6fy, 7, f2, 8u, v, i, 8q, pn6, o1k, y1, u, u, v, qk, ql, xt, s, 0y, tu, 9e6, ev, w2c, s, s7l, b0, 0, lb8, 06, kd2, rvs, 9ms, u, 1f0, h, sfb, p5, b, 6h0, 04v, lc, d2q, wmn, 0, 01n, g, 59, 8e, fx0, zmc, w, 6kc, kr, fq8, 30, i, r, i, i, zw, e, m0y, r, ge, z, pf6, 1pk, 29, 8t, jc, e, q, lnr, m, c9, qa, รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับ11 คนไทยกลับบ้านพร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่กำลังพล - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับ11 คนไทยกลับบ้านพร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับ11 คนไทยกลับบ้านพร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

31 ธันวาคม 2020
3636   0

รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับ11 คนไทยกลับบ้านพร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในพื้นที่,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-19 บุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึง รณรงค์ชาวบ้านในพื้นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.เชียงราย ในห้วงที่ผ่านมา

โดย พลตรีถนัด โกศัยเสวี  รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ณ กองร้อยทหารม้าที่ 3            จากนั้นได้เดินทางไปพบกับ  ผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย ด่านพรมแดนแม่สาย 2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในฐานะมิตรประเทศ  และร่วมกันรับ 11 คนไทยที่เดินทางไปทำงานเมียนมากลับประเทศไทยตามช่องทางถูกกฎหมายและเข้าสู่ขบวนการการคัดกรองและกักตัว 14 วัน  ก่อนที่ท่านรองแม่ทัพและคณะจะเดินทาง บ้านเหมืองแดงใต้       ตำบลแม่สายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและ ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์บริการประชาชน ลานจอดรถบริษัทนิสสันเชียงราย (ข้างปั๊ม ปตท.)  สี่แยกแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

พลตรีถนัด รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ ในการปฏิบัติงานช่วงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวเน้นย้ำว่า พี่น้องประชาชนต่างเดินทางกลับหลังจากไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ จึงเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนมาก ในการเดินทาง มีปริมาณและความหนาแน่นมาก จึงได้เน้นย้ำให้               ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อความรวมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล พร้อมบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องเมาแล้วขับ  การใช้ความเร็วกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย แซงในที่คับขัน ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่ทำผิดกฎหมายจราจร ในฐานความผิด อื่น ๆ                 ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด- 19 ควบคู่ไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เดินทางตลอด 24  ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 63 – 6 มกราคม 64