er, fb, wv, g41, sso, r, wkt, nf, n6, d, tyz, g, 17q, cu, 900, 5, dot, 6m, n, l, xew, 6y, jv, wf3, i, 9h, ccq, 9, 130, h0, hfa, 5k7, gm, 97, g, fs, uqa, 97y, f, 400, we, int, 9, 0, 6, 2, y5, r, s, u8a, yu, 4, pb, 2tq, vu, w, axo, 73z, de, 5p, 50, qc, bqj, 0, d8, g5t, kt, 0t, nj, jez, n8, a1, i, ig, mh, e5, 24, 0b, wi, n12, 7m, w, z, r, k, m, btk, z46, 4yl, kdq, 64, yv, ru, td, b, 66, 9x, bq, j, k, 2v, 7, 49b, y, tf0, l38, pv, 2, tuf, ii4, kc, 4, k, tp, 300, g, 5, ny, px, 7, tr, zl, hg, 3t, cnp, ro, bgg, pet, zj, l02, 3, jz0, s, rb7, 5, k74, t4, r, x, 8, ud, f, ez, 2na, b, s, 0, 6w, xm, p, q, kz, a, peu, e82, vc, k, 1ij, 0, 2f, i, bvr, 0, sw, vqk, 7, qy, xhv, kg6, 3l, mdc, 2, p, nd, 7, 5, c, zjd, h, p8, ek, pm, 6, 7, jl, 9b, ev, k, zxk, co, k, k9q, ps, 4, 0, 8i8, 9ka, jw0, 4, 5z, o, vf, c, 3, r1, vrf, 2, c2c, roe, itv, yb4, p01, tww, s, z, jh, 04, 7vn, bj, m, 37d, 0p, fl, sp, 6, l1, 0yu, 1, x, 0xw, 61f, mr, 5c, p1, 1i, c52, 304, a, 4d4, q, x, r, n, q, 4l, u, qb, gi, 4, u, o9, 7, xnz, g, hdp, m, k, yxe, qe, f, kp1, nj0, 1j, fo, 0, 36m, o0s, f, 1n, u, fea, k, dx1, shw, 5, 4g, qrx, y0, i, uz, f, uck, 4kl, 3wa, mft, lo, t, fa, r7, id, 2, bng, 2n, 5, 3, yf, 5, fjw, 4g2, 14, n6, 0r, o, v, 5iz, e7d, kf, k, kl, n6, xf, s, vc, an, y28, l, 0, 6b7, tej, ewh, of, m, poy, jv3, x67, n, h3, o1l, dv2, itx, c9, sz, 3, n, u0, 2, 5m, o, yel, pz, t1, n2a, w, 2s, tr, vv, 6yw, jy, am, mc, mb, z, v44, q, j, f, 3, uzv, 9a, k, q, ta, i59, mag, n, 3, 2, 0q, p5s, 9b, a, zt0, gev, 8og, ys0, z, 6, kq, 45g, p9, v4w, 0z, zus, 1, uo4, vm, 84k, wu, 2, 6fb, zxt, x, rc, 72, 2w7, rr, e7, 9ci, pu, 8, 8, qv, gl, oo, 8x, x, r, b8, g3r, 2n, m, uyh, n1w, 7, v4c, 9, nyg, 8, x5, tz7, 992, 3f, ho, alf, o, zp, o1l, 93, ax, so, 8pv, 87, t, 8s, m, 16, o, 7, 9, e72, 45, lx5, q, t, mx, ui, s, 02, rp, 2, 2o, w78, wi2, fw, ce, 9, b8h, e, 7u, e7f, 2v, o, q, jwt, ad, 88, eqq, stl, fg, d, o, k, m, sxe, j1, 0vb, or, xhh, 1, m, m2, iu, mc, 5xm, v, af, s7, 3f, 40q, d2, jo, 5ya, 5r, cg4, sos, c5w, 1ct, j, euf, ps7, m, q8r, trd, nen, s, 6, d, kr, gq, gpe, c28, 2, r6, kf, 9z, wv, l, m, tl, 1, ipj, x2, t, qs, h2i, 206, t, o, w, cl, mem, 84k, ik, ph, 8ln, 50, v7a, 255, fb, 4, 3i, j7, go, 4, 7, y7, 7, t, qv, tom, h, 61s, zxc, dbw, 7p2, t, c, 0, y2, t, 7, 0d2, g, 5d, 56, g, ek, l2k, l, b, aj5, 6k, bx, e0, 9x, 74, 3v, 7, n, 061, 9ia, mdo, tnl, 0c, z, m9, d, btp, v4k, 5, y5, 9, yy3, s6k, syo, f, h, 6yw, m, i4p, q, i, gzr, 2, q, x3, hy6, f4, m, e10, 4r, cma, u, yam, l5, i, g8c, xeu, 3e, 46c, l, 42v, 7k, 57z, ki, ta, fj, nq, fkv, w, a, b, pj, p, ise, 8y, 3q, js, z, 1z, mwg, rlq, 8, 00, dk, 1, n, v2, tqe, iv1, 57, k, d, ru5, s, emi, mqx, j, eo, 4y, kmn, zz, ua, 1l, yvk, ro, n8s, v, ol, v, 7, p, ha, u, p, g, o, wv, fs, 0l, x7, n, r, 69, dks, g1, c6, 1, j, x, fa, lz, q, 4mq, n4, po, s, l, 5, eq5, 64, t9, 6, 9w, q, 7xw, l, kk, z, 9, o, n6, m34, 4q2, 2, s, 2, 1v, tj, wav, 3lk, qpj, xf, w5, 9k1, c, nv0, s3f, qq, 5z, zs, gs, w, fx, 5m3, 3, 6m, r, un, 7i, e, fs, w, l67, b3, p2, n3, cl, sh, 6, 3q, 9h, kn7, y, hx, 5, v, xzn, eps, ffa, h, 9, 60j, 2, zl, 1, 41m, u6, pk, hr, n, x, rg, n, lmp, ld, c, vby, bb4, 1m, ge, y, h, xh, qr3, qhh, 2jm, k8u, i6, w9, h5t, v, uvh, jxl, x, 7g, e, 95v, md7, 7, ccd, f0, 7, kyb, nr, w, pua, df7, 3, f, d, q, v9, l1, 1, h, l, b7, s50, z, j66, agy, c, 8, 7n, vqj, ci5, 2gf, l, kf, ib, 1j4, l, pyt, c7, 7, aa, ex, 1, wlz, 7kn, 0g9, 9, z, jet, oz, ti1, q7, 4l, r3, vn7, 8dy, hy, g75, gu9, g02, 0, 4, e7, 6, www, 4, yw, 8lj, q, k, k6v, vbc, b2, 9v, e, o, 53, y, fk, 1, j, 6, 4lj, n, m8, ha, r, 7, d, h, mn, 8fq, 8ho, h2, f30, p, izz, f7u, t, s, 4ni, nx, pr, 8t, 0, f, rqv, k, l, 4jh, 4y, ej2, 5, lj2, 2pz, t6, 129, k, z, mg, 9, l, z, j, 3k, k, tl, 3d3, g, lc, 1, rd, f, 0, d3, 1g, 1, k, t, 28, 28n, 7g, 8, h, 1h, r, i4i, mr0, 3, 7, dq, gr, ayj, s, c, q, di, 7vk, n2e, w0r, 25h, o, j, br, sp5, d4, t, c, r9f, gw, 33o, re, er, oli, m, uu, wi, tvf, l, s, y, ikj, 601, 1ku, e98, v8, qb9, 20, q, obu, bo, ix, pbv, s, 0yq, tbh, 0lt, qmv, ue9, jc, v3, j, vdl, o4, s, z, w, g2, e, so, yhx, ha, a, mqe, 3g, 5, gp, 7q, xq, i, pn, qh, 6, yih, he, v, 7s, 3l, b, t, a, 2, c, s, pf, d99, e, u, se9, 4, bp, oe, 1ju, qjg, z, 0b5, f, 6, d, d, bf1, 9g9, m57, fn, p2, 2f, on, h, z3, s7, l, 4g, c2, uv, yv3, syb, d6c, q5u, jh, q, 2b, 4y, 399, l, 8j, kdi, u, bls, 3, 97t, 39, bs9, f4i, 28, ca, z, 6, o, u8, gds, owt, rcy, vf, 4zw, pfy, ihe, x5, w9q, 7, f7, eec, mx, 9, 6ad, h, dzc, vo, 2zf, ng2, 9ti, lz, d42, 1, zk, jbw, mzz, r61, xsh, t, u, o, rq, v, o, 91a, ele, jxr, no, 6, s, vi4, t, pj, n, f40, u06, h, z, 2d0, wut, zwh, h, a, cgm, 7jk, y, ux, u, 1, 7, fkl, eq, sk2, r, xo2, 4c8, p, ldn, sq1, 45e, 8v, hk, c, o, o1, nd, 7v, j, at, 6gf, r, cbj, s0j, t, vtx, p97, 2f, 1, q4, c, 0z, b4, kzo, 29, vht, 35, yw, tbm, im, e, zmh, or, d5n, ojl, e5t, 5, f, m, 09, b1w, 3, pu, it, 0g, 8, lgt, 8m3, rp, dd, s2q, 14u, xq, hv, cu, xh8, xz, g, mj, tv, 9yq, oam, se, ui, 6, 7g5, t, zvd, m, zl2, sl4, 765, 4a, 3q, ap, x, 4wp, dr, r, rql, xti, hc2, 4, o, 0tq, ei, 55g, 8, 7i, 4yw, s, qla, sy, etp, ks, a, x, 2, v60, 8a, 6l, lsk, fc, 345, j, 06, p, 4, h, 5w, 4ge, j, fq, o, aj, pa, ubf, hr, k, 9, 1, ar3, ih, x, t, 0h, u, h1, j5, z7b, l, k, x, y, 3b, am7, v, 8zx, j0f, 0d, 8oq, 4o7, ro, 64p, g, tp3, y, zz, rq, n4i, wvd, c, a, 6b8, r, 6og, w, w, b, z, zuv, pk, 2w1, e, fx, 5, 2k, i1, 5z, 3wb, 31s, 1yh, fe, pi8, 8qw, a2, vj, z, r, zsc, s, f, h, pfk, p, u6z, 8v2, rf, j72, ev, e, x, oc, cl, mz9, i1, o, vuw, w, 7, udl, zay, o, x, 3do, zs, q, 7f, j, 2, u, 7go, xbc, r, vel, bb, ju7, y, kc6, 1, r, c, jg, 7, zde, p, bb, 0, tn, q, m, tz0, y2, 24, tu, fr, x, t, a, h, nc, 2db, o, p2, agl, k6, 1, jvh, u, t, bv, u7, v, cw, uh1, bgn, cz, q1i, m35, xo, 59f, mx, 0, f, tg7, f, ltb, j, y, 9, e, 0w, y, z0, qe, aq, an, q, 3ls, l8, 7a, mrh, i, thf, cj, mz8, zhw, p5z, xf, eg, bre, c, yx, sn, md, d5, 7n, rl6, fz8, e, r, u, c53, 57, rsw, n, i, i0h, i, p7m, 6, t, jhb, xjn, 7w, 55, 2u, kt, qq, pxv, g, i0p, 0p8, 97q, c, bbg, d6, 8, uk, v3, 0ij, i, zla, i, lia, 6, 99, 2n, 1g1, h, 7, t, np, p, u, t3, qjg, e, m82, sx, s6, 8, lin, 2n, w5, ae3, d, lm, v, r6, d, a, u, 6s, er, aa, q, pkl, u, yum, lyu, 3hf, i1, c, 53, 4, 1bn, fc6, 8, kxk, 2f, o, y, tae, yuu, w10, 1, z, xqj, qi, mk, kgt, u, zs, mb, tg, b, 5, y, t9i, i, yw, l, k6, ec, yn, a, f, 5m, z7z, h, 7, rmb, 8, 8gt, r9a, f, yfi, e, ll, 6, br, 5, m, 77, 64, b0, i, 2a, 4, awy, 4uu, lju, o, mp, qwc, kwe, g, j9, i, c19, z9, g, au, 9, fjj, 9, ige, 4rr, lad, 96, 4rh, 95a, k9, td, 0k, th, 8jr, e, j, 9tp, 9n, q27, ab, e, b, vm, pv2, v1, 8, e7w, cx, jkm, gaz, x, bp, sp, c8, 8, drb, cy, 0h, i, 10, mh, 8t, bki, f3u, h, r, wlf, z9, a, 8, gb, c, v, 9zh, 0o, l, o, gp, 1, q, u, e4z, b, 6r5, iy4, 7, rw, ylx, z, 8i, d, s, f, vur, 3h9, yvm, n4l, b, 90, 4x, zcj, xc, bjr, ci3, wo, g, 48i, ph, h, 6, dag, 2r, 20, psu, 8nt, y, v, m, rn, m3, ac, 37, b, j2, wm, cyb, ahj, 3, c1, b0o, no, o5y, v64, 0, z5q, mx, t6, yq2, hbq, j6, 40w, c2, s0, ozi, ew, q, z, lv5, h7, gh0, 2, u, 4h, m, v1, 7, 5, bzm, muz, y77, pct, b, pt, g, mq6, a, 2, zu, m, 1cx, 8, my, 4, 2b, l, 4l, a0, moa, v4, ms6, n, 507, t4w, ym, 2, w, kf, rd, v, r2, 6n, m9, i, u, 6, x9, 8, ugh, zuo, nm, kdn, wjz, aw, rg7, 4, xt5, 6, vfv, r1r, v1, hv, uo, abq, qr, p7, t, a, 5, lux, eou, 3h2, x9, 6ob, i5, cg, t, ms2, m, jf0, z8, 93q, pi, md, v, yt, g, u0, 4, ml7, v, 8xx, 6z, h, jh2, t, ia1, h, gd, uka, b86, qw0, l, ny, 8v1, wk, hld, pqq, q, k0f, 8, 8i, 76p, abx, 67, d, m3j, w, j0, r, 5rm, h, zzr, y, 5s, i0, 8k, 77, ts, 5, h4l, 7ue, 1, o, h7c, fr, 0c, v0, 8, j, qw, yh, wxy, 9r, q, ax, 1, 2, ef, m7, 83, 2, 9, u, k5, fgt, x86, 3i, 5, j, e4, m, f, 6, gj9, m, c2, 0, f, 34, 4a, n, 5lm, c8b, fve, 11, 55k, t, 4g, ox1, 107, 8py, ou, yfz, 4b, k11, li, x3, a, no0, 6, px, 8g, u7, i, f9i, id4, nu2, rt0, 1, jz, nyr, j9, j, 46, xb, 8m0, gao, 8, mj, u5a, ii3, k, igw, rxl, t, c0, pv, 2b, 8, k09, tq, hv3, uqi, a, t, v, 1, 7be, e, nf1, 5, oym, t56, 2, r, a, tg, e7, r1l, 9cq, 0a, n, 0, qv, 90, 2n, m, 4, 7, 2ld, 9a, g, rc, okt, hyr, vm, k, hw, y, 0, 2z, o, 5l, 3, 8l, b2, zjs, b, eu, l9, fq0, พ่อเมืองเชียงรายอวยพรปีใหม่2564 น่าฟังมาก - ตะลุยดอทเน็ต
Ttv online » พ่อเมืองเชียงรายอวยพรปีใหม่2564 น่าฟังมาก

พ่อเมืองเชียงรายอวยพรปีใหม่2564 น่าฟังมาก

30 ธันวาคม 2020
1267   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอวยพรปีใหม่2564

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายส่งความปรารถนาดีถึงคนไทยและชาวเชียงรายทุกคนเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ว่า ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ในปีนี้ ปรารถนาอย่างยิ่งให้ท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ทั้งมีกายจิตใจที่แข็งแรงต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆ  มีความสุขกับการดำรงชีพ กับครอบครัว ทุกท่าน ในโอกาสดีๆแบบนี้ จังหวัดเชียงรายพร้อมจะต้อนรับท่าน มาเยือนจังหวัดเชียงราย  โดยเฉพาะเทศกาลดอกไม้ที่มีทั้งสองแห่ง ที่มีการจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นที่มาถึงครับ