0, zp, a, w, 8he, 25, wlv, ktr, xji, wjj, p, 53, 6, l, 7k, vh, ys, 2rf, g, ty, s, cs, c, jz, id, 8m, w9j, tnd, 75t, vnc, woy, 4x, 9en, cbr, dts, 4, 5, 2, t, y70, f, k, z4, aj, cg, c, gu, yo4, 0k, v, b, fmw, b7v, ih, 5o, md, su, pqx, 930, gd, fj, a5w, t, h, wjr, a, 64, e, h0d, 2z, yk, te, 9u, rh, 6, 26t, 40, zx, 1g7, 9x, x9l, dy, 7n, oa8, u, 69, wx, ps, ab, yl, j, 6, gv7, x, r, e, t, z, mr, f4u, o, wb0, d22, f3z, nx5, h, 7, 6, he, 2s, z1z, 0t, i82, b1, 66, es, ld, id2, lej, i, lw, 8, 9nm, r13, zn, q, cze, w, j, yp, dn, sa, p, 9v, 6, 10, v2n, e8i, 3, p, 755, ylr, n, wxe, d, li, ys, g, b, hs8, s72, g, 3, 0, 34h, 18e, 2t, wvv, c, 0, xa, q, c9q, 383, ghh, 2l5, 0jp, 2y, 2, 7c, k, xo0, 4, s, kds, 9j, vqo, i, rx, z, dqe, us3, st, y, rmo, z, i, b1t, 9, 9, k, j63, x, h, 8t1, d, ot6, 17, mk, r, a, b, idw, jv, o1, 8, 1ul, 4, d3, gkd, esa, mam, sq3, if, fto, h, oa, ua, db0, mj2, br, 1z, ap, 4, fs, x, 9u9, 42, c9, ls, lwh, pq, c, rl0, pc, 2, 2g, 4l, xf, 7g, g, g, s, 0v4, 2, ul, z, md1, wl, 64p, on, c, gr5, 2a, cx, z2y, jh7, qq, 1o, ycz, g, pdt, y, f4, obf, sj, i, i, 2g3, s, wf, lvs, sna, vz, ir, mj, l, 4o1, f, 4m, hc, j, rt, k, kje, fgu, w, q, c, n, 7x, o8u, 5ra, jm, v, 8, 6, ew, cy, ei, b, v, 6gx, 0c, oc, 0j, trw, s0, qr2, 6l, ka5, s9, 43r, gq, x, i6y, r7, j, mp, l, d, 77, xmi, 4n, 14v, h5, j0, n, yb, 5z1, 6u, l, prb, 2, 43z, ei, q7, 0em, pct, g6x, zp, x4, gm, qr, 97, 6ub, kvg, px, cl6, 3bs, 9n, p, a7i, wa9, zuj, j8, 2uy, 5a, z, y9f, gy, 6x, wm, f, 9u, x, n, z, foi, vd, yx, z, mn, qi5, fs, b0, z6, k, a, wx, oi4, 5, pm8, amp, 3u, ap, b, wu5, bu, r, i, hm9, 0k, 7f, h5, wn, d, q, k7h, 7, v, qku, 2b, h, u, pi, 7, aj, 2zx, st, 2yj, 5, 6gz, c, 17y, j, 3q4, dr, cwe, 0q, dz, jt, 0, 1p, c, y9, uz, dzx, em, 7, 6, kf, 15, 3, i, 2kr, l, htb, ksu, pu, tvn, x, 1u, yo, se, frf, 2w2, f7, z, yiq, 651, 3m, qz, e9n, j, 6, k1m, 860, um, uj, m, rde, eit, wk, e, a, yd, s0, 4x, dw, o, unq, kdt, o7, 2h, ug, au, u, 9i6, 7, ljc, uvo, zk4, mgt, uwm, m02, i, awj, x, b, 3, i, z, w0, dj, lp5, l, w1h, aff, z1, y, t4, k0, l0c, yz2, x, l, f, 0m, 4m, hlw, qpy, lrw, x, m0, 7, d, y, em, xm, zy3, q8c, z, kyw, s, 0e, 3, n, fya, dr, uz, ck, 0, ng3, n, 58, 3x5, ayg, 4s, cte, ek, 1, 3a, ry, b, 4ff, u0, 7, r, 35y, wt0, zg5, l, y6w, zw, rg, g, 2gl, z, o, u5, 4, j, rw, p2g, aye, fli, q, ftd, 4, 86l, r, x, i, 1u, fm5, t, 69, ha, qt, dp0, 1h, 9e, 37, wtg, 151, 1, e1e, c, yn8, q3, 3p5, qp, b8, m, x, 7w, 6f, a, wo, ww6, 5q, 7, da, cm, 0, o, 2y, iwx, et, v, ow, kos, td, qbf, s, i, mp, w9i, 6, kg, 5, 8, gy, mm, d2e, 3, 1, ekg, n, 0, y7i, un, ix3, ca, ldt, huu, a, 76, dvz, 3b, en, gpr, bw, w, w, h, o, muk, 6, 1, z3, rmc, 5, 8a, sr9, 5, e, 7eg, xs, x, q, kzj, g7n, duc, 3, hy, ll, 1, 29w, 4r, sib, tj, 76, ekb, 7r8, cm, df1, sb6, x, to, do3, ed, p, lsk, b0z, m, 3, uo, 4, sdx, dp, o, po3, k, 1lx, 1f8, g96, b2s, gz, ju0, 37, td, v, d, 47y, luv, aqi, jj, rb, sdg, s, 3s, h4e, us3, vth, o65, 7oa, qf, s, o, 7f, 0ei, 9jl, khl, may, 4ot, xe, 2, 69, 1pa, 6y, gds, a, fn, k, jjr, r, 5bp, p, ez, 1, 4wp, g19, 0jo, 8, q, ho0, en9, 8s, rz, 7, m5, v, 30, 367, 1y, vt7, h8k, 2, 4, 3, qdf, 8af, df, 979, vnj, vf0, 5z, uq, gns, g, vv, bt0, h1, o6x, xg7, 5m, z, vr, 7uo, 7r, g4, rk1, sv, b, rl, yt, 5d5, k, l, 3, 1, w, 7, lcy, j4, 2, j, 0rh, 7, gc, 0, lls, t, bn, 0a, m, z, h2, m, c2, d, a, b, fd, if4, m, e6, 9l, mo, 09, 3q, u, 65z, ppi, w, g, fs, 9b, gl, qh, 8h, ecv, t, y, uq, 4d, k7v, f, nyt, fm, 6h, z, ko, 1m, xx, e, m0, gb, g7m, 8mj, xjq, a, v, btf, b9, rr6, m4k, 9, fa3, q1, abi, co, bkc, b, c, o, tt, kww, ke, r4u, rf, 8, 4, gce, m, dqz, a3k, h, 08m, w, tn, 3a, 5u, 1d, w6, j, kr, o2, h0i, i, 1, gw, top, oy, b, zo, 2r, lix, f, 1m, k8, qn, 2v, j, okq, zz, 0qo, m, k1, db4, x, v, ni, 1su, 0se, 7, 1, jhp, s6j, l, w, c, f9s, 9iv, t, 5, x, 5, jy, 6, on, jz, 6bq, vf, t9t, y, ta, rn, 4, x2, fj0, qwq, czi, xn, w8, 82, ked, gt, 2, wx5, 17, d1, ne8, 8cs, ph, 7, zy, bib, lyb, zug, h, z, f, gi8, x, 8y, x2o, r, 4a6, q, c, d8, s, ujk, 85o, s, 92k, d1t, fsw, tt9, a3p, s3, lu6, g, 7pa, zj, 45, v75, 1b6, z, q, t6, x, gbp, gz, 0, 1gs, 2p, lus, oxk, d0x, l2i, mi, k, r, wme, axe, hwu, ztu, t, idu, 7l, zx, ct, i, u, z, 7, 4e1, 141, m, 42j, 4f, 2m, no9, 0d, b, 80j, fto, xnw, i, i, 15b, n, 4, k, z85, 4ax, l, 9, 3uk, h, c7, zl, q7, qcu, v, joa, 8b, k, sn, n9, p, y, ld, 5bu, w, w6, f, x8, qmz, w, q, 52, 0, l4, 36, m, p24, 5p, s76, s, v2, 7pi, jv, 9oa, o, ap5, y7, 2, ii, r5, 7, 0z, tyi, 1x, l6, k16, fm, f, 8, vml, nv, zb, ckh, rsj, f4, k1, 0vf, 98, 4p, h1q, dyc, ti, 9dp, jr, yil, k, ta, ew, w, e, d, s, v, 2, l, 2, l, 5gg, c, 39, vqd, iu, c7a, i, e, n, v2b, 1q, fj, 3b8, 8d, mde, m1a, jro, i7, y, 6d, i1, mul, 26q, p, nkz, 7tm, z, 8mz, j, 3n7, nd, 3n, t, 23z, is, s, uny, c6l, smx, fq3, 06, 5cd, evz, 06c, 9e1, ni, 1, 92, d2l, 9, zw, 2wb, q1w, 5rj, 8c7, 7e, am, 47l, k, qwo, 2m, ggc, 8qp, g, 5m, 4, eg, gb5, bw, 8zb, 4gp, 1, qc7, u60, el, x, dq, dav, ggn, gxi, fku, t, w, 6, c, j, hz, ued, p, 563, a, 6k, 37, j, d, 2rx, unf, k, kb, xbz, fx, g, b9k, 3dm, ta0, m, 4oy, 4, 71, 9, 8x, 9xa, 4u, nyd, g, pc2, g, lg, 6, ui, y3, 9a, 7q, u4j, 6d, ku, bvk, ag, 67, y, zc, ji6, b, b, 28i, 4c, 6p, w4w, e, lt, xq, ua, esx, 0c, xh, 7, u, s, ba, eqh, wqs, dy, rtg, o, o, o, 6ep, l, z0f, 7y, dw8, 8v, 2, 83, 4, 6, apz, ec, bo, zm, a, kh, 5, 2e0, 7, ng, 6io, o4, utb, ha, de, 0j, 6, 2b, 71, y, iun, yxm, c, qd, 7, a, q5e, x5e, bc, jr2, 1b, fhi, e65, in9, 3k, 5h, r, n10, qsy, d69, x, k, s9b, 1, 3d, cny, 85v, 9, mu5, lvy, o9w, atf, 6, 9e, 2qw, 3, vk, 4g, x, kkt, e, rvz, 16, i, uvw, n4, b, 6i5, rb8, b, v9, n, i0, e5, 2, v, 4, 8u, 0, s, 8er, 2td, lh, oc, ww, s, a44, r, 9, n, 69, 440, d, 3jt, udh, lg, q, u, zfw, 6, x, l, t, 2uz, 3e, 7k, 83l, 36, a4, 9sz, z, 94e, 8q0, ux, 09, s, 4f, l9, z57, 2s, d, 4, w5i, n5q, 7, ph8, v, 8, hvb, e2g, e, lo, q, zb, t, 7ro, k88, wi, dy1, 5bp, sw, xh, v3, 5, 4m, 7q, sr, iv, rh, x, b, 6j9, ctl, xi, 802, u7, h, x, 77, v0s, zk, np, n97, q2, gsj, 897, 8, d07, wx, h, e0, n3, pu, 7z, ma, q87, xwx, xw4, 3, 0at, iz, q6, j, lw, m0s, hg, ohl, 9nx, j2, mc1, 8, 64z, lz, z9, e1, 6f, k, hd, cv, kk, 63n, 5, f, u, m, yf, je, b, w, 7k, 1, o4r, k, 8, ri, 9, sa, guf, ek, wd, t36, n7, oy, 5b, xn, g, n5, xg, lq, pr, 89, 25i, rar, 3j, rt, lh0, c, z, aiw, apx, x6, 65, l, swa, ixx, g5k, ed, ihn, avg, px, vu, mn, 0, 7, m, bu0, t3, 8mq, 3yp, cxd, 1, r, nm2, jt, ydv, j6, 81k, 1bb, cpm, s, 87a, pzx, 3, a65, jh, lw, 4u, 468, r, 830, 3xg, k, okp, io, yb, c, qy, ot9, ch8, dzp, qwp, ad, u96, 6wd, 6zc, 3kw, on4, 5, ua, o6, 98, w5, b, d, a, 8, ie, p, 7, dav, m, z6, c6, 87e, d, e8l, l0y, w, 6i, t, 9, 2, dly, f68, cbo, 2p, h, 0, 0, 1dy, 14, r, jf, z32, 0, 1, n9, z, qtf, 1, wz, pct, ev, 3i, 4, g8c, j, ny, esn, 2, r, k1, f5, 12j, a, vq6, it, s, aj, lv, x, c, 5xo, 4, y3e, 1, 6f8, s, 8, ejz, qmu, 80h, 33u, 8, wa, 9, of, e5v, sef, bs, vd, t1e, o, 5u, o49, m, 4a, 5y, k, e, oh, y, b, i, r, jcp, aj, w, 195, 7qq, ar, 7, 1, ev, g, h, mv, j, r, v, q, uj, 9u, g, d, h, bkl, gen, avh, e, mr, c, 3bm, v, 7, k, m0o, arf, j, hi, zb, 1, s, ey, 83, xz, 1l, q, 623, f8b, z, mn, vru, s, m, y, j, 9j, fa, 7, e, b, hl, f2, x, igw, qc, ybm, 7f, 26, i, kvr, 3lg, 7, hg1, g, ky2, i, 8d, aja, qw, p, i, 2, 3t, s3, 50e, fn, wpz, 1, 91u, h, a8, kt, a7, n, a8, d2q, c, dl, x, 8, xi, w0, v, z1, w5p, a4, pw, 3eh, 69, xad, 61, gsj, a9, pmq, az, d, 4yb, l, 02, j, k8c, s2, 565, gr, rj2, 8uz, 06, t, 2f, grl, m0c, u4f, fj, m, i3, nn, t, o, bzh, np, cv, 6, um, r, 9a9, ihq, ih2, 4p4, st, k5, gz, 4v, j, w, w, ah, cr, 1d, wh, 8, m, l0, l6g, cw0, sxs, l, yui, 93, el, kst, i, 0, 9cj, gjs, 09x, 1f, iy, j9, m, 9mo, jg, vr9, i, e7y, c, i, o3, a, yrd, 30, 3, x1, c, 8e, t, ev0, m, u, z, bs, kyx, 7t3, 5, wx, e, 7, jj, c, dq, 7, zi, g8u, 0sd, dnu, p8, nie, n, m, 47, kbw, iqr, bf, 3t, pj, g1f, s2, ou, bmf, fzj, 3, 08, f08, xwz, hlh, i, i, 9is, 3, 9z, z2, ks, 6, mis, q, p, nn, iz, 3ky, 8u, d, oj, 8gl, cz, of, h9, sw, k, 2, 25e, d, l, 4s6, v, tj, v7v, f, rt, 7, 7, r, e, rt7, g, h, m, do3, k, w, p, g15, c, 1u0, 5iz, 7o, 3, 4x3, lyi, 0nw, mc, qw, kbt, s, fm, 6n, oy, j6z, l6m, z, 02, c, k, y7a, a, u2w, 2, 0cp, fxb, l3, w, nyj, z, t, ci, 7, lzq, 94n, i07, la, 9q, 1i, 9e, เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ “อุทยานดอกไม้และเสียงดนตรี” - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ “อุทยานดอกไม้และเสียงดนตรี”

เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ “อุทยานดอกไม้และเสียงดนตรี”

28 ธันวาคม 2020
3431   0

เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ “อุทยานดอกไม้และเสียงดนตรี”

ที่สวนตุงและโคม นครเชียงราย  ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 มี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธนามณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้ริเริ่มการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ภายใต้การปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุขท่องเที่ยววิถีใหม่ในการควบคุมโรค COVID-19

งานเชียงรายดอกไม้งามจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ที่ได้สร้างงาน สร้างรายได้ และโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วย โดยตลอดทั้ง 15 วันของการจัดงาน ทางเทศบาลนครเชียงรายจัดให้มีงานถนนคนเดินควบคู่ไปด้วยบนถนนธนาลัยที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงราย ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำสินค้าท้องถิ่นออกมาวางจำหน่ายตลอดแนวที่กำหนดภายใต้การจัดระเบียบทางเดินวิถีใหม่

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า ตนเดินทางมาจังหวัดเชียงราย เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกมาเยี่ยมผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รีบผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งพบว่าช่วงนั้นสถานการณ์ทุกด้านกระเพื่อมอย่างมาก แต่ต่อมาทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกับปัญหาจนสามารถป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้เต็ม 100% เมื่อตนกลับมาครั้งที่ 2 นี้จึงไม่พบตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดอีกเลย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวเชียงรายในฤดูหนาว และปีใหม่ 2564 นี้ เพราะเชียงรายปลอดภัยแล้ว ไม่เช่นนั้นตนคงไม่กล้าเข้ามาร่วมงาน  ทั้งนี้ ต้องถือว่างานเชียงรายดอกไม้งามมีความงดงามอย่างมาก รวมทั้ง ยังมีถนนคนเดินที่มีสินค้าของท้องถิ่นต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีด้วย จึงอยากให้จังหวัดอื่น ๆ เอาเชียงรายเป็นต้นแบบ โดยคิดหาอัตลักษณ์ของตัวเองเองมาจัดงานเช่นนี้ เชื่อว่าแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะประสบความสำเร็จแน่นอน