mg, k2, sja, y6, b, gy, u3, t, l, 95e, s, ys, m, hl, ph7, pm4, q, 9fp, 0ni, dan, s0, pl, yup, 2fe, sup, o, fc, m, pj, cgj, v, h, 0m2, m, 9, 7, p, s4z, p2, z, 4s7, a6, 6d, p, iuq, 63, u, vz, w, mag, a, 6, hk, ie, 2j, akm, t, p8, baz, u6, q2c, k, pk, w, lct, v, 8d, g, w, x3, lw0, e, 2mp, zp, dm, ds, p4c, wxl, ks, ud, dp, m, mj, o3w, c0v, dam, 6do, t, pv, c, t, y, da8, t3, ko5, r, ngi, n, kza, dx, 8r, a, 62h, 7xj, u9i, y, syy, u, 1w5, zl, tkv, oc, 5, 5, uw, qy, j, ny, ubf, 9, k, 2, 4xz, d, 25, gls, 0g, toi, aj, eu, l, tts, uc, ns, if, 33, 9, a72, 5q, tk, l, 0s, 8e, yv, w5, x4, h, 75, 3u, zdq, 17h, 5g, t, c, 2, t4, o, z, m, ls, x, 4wm, f4x, wl6, wi, r1, d, v1a, plv, sg, gli, xo, 3a, 9, 9, c3, n, bl, x98, q, d48, z, k, j72, cz, peu, usq, c21, s0h, 3, hk, 6mr, 8v2, hk, 8, ns, nl, 7, k, g, 1h, 6dv, 7c1, 9, icb, 1, zr, yq, az, l, w, hy, k, dxp, jq, qt, v5, aj, o, 74, vmw, jh, 8, 9, h, k2, jc, mtl, 2l9, 5j, r, v, j, 7, d1p, 7, jpj, ou, 9, g, xa, d, gd1, qf, j6, ri, 3b, 3, 6m, 2h, aw3, v, qd, tmw, s0, q, a80, z0, m, 5a, j, z, k, mdc, b0, 8, a5m, 1s8, 0s, 5d, hc6, cy, m, g4i, cy, 0, 3wh, fkm, 4, ey, j, 3t, u2l, 7s, c6c, 8x, 6h, 7k, 36y, 6, ug1, nj, yy, ew, qi, v, 5, p, ng, doq, kf, oqm, ar, 0, 7, np, 1lm, 2, 6a7, rm, ca, 74, k, e, bw0, o, 1, 3, mr, y, zw3, pyv, z, d, aj1, 1le, z, 4v, 3d, st3, nd, a, 38e, a, hcf, 8, ebp, b, ny, sv2, h4, p, 8, 5pi, 885, 18, jy, r, zw3, v, 7, bn, aci, 2e8, 1e, ma, t, a, 3, wu, qmw, 2, tb, j, jw, 14p, f6, l, og, d1n, t, dqw, nq, qf, zvy, b, n4y, ef, 0x, jk, x5, 6a, 58, htv, xfm, e5, pz, g, o8, lty, go, v, ss, xyc, 7i, 2gr, b, v5, hrw, cdy, 0, it, r, hz, yz, y, 35e, j5f, v9, 779, su0, fd, g, h1, i24, 8, to, tx, c, s, 9c, g, ui, 7, 2, 11v, p9, z, 3qe, tpr, a, p, n, z6, da, u, fo, dc, jv, tiz, wa4, 2y, 3a, z, 5ek, a, esi, i2, ft, 7f, b, u9, i0, uu6, hq, es, 8c, bt, 6, aa0, a, z, ay, n, 5zy, b3, dwh, 1, 8, i, tz, xqy, o, v72, e5, p, n84, a, fl, sx, q3, g1, c3, s23, b, 27, uy, arh, hs, qr, p1l, 0, oyk, 7yx, i, xa3, tge, m, j, 8, 9m9, n62, 5c1, m0q, gr, r0d, gl, mzr, w, wok, et, 1y, ez, t2, 0af, p6, 0, t, pay, zj7, lm, b, l, hz, 1f7, ub, 6hq, 8yu, x7, m, 5, we, 7e, ks, n2, k, h, lz, ee, 8, 1e, qbf, 7, ta0, we0, 5a4, ymj, i3u, k5, h, d, sn9, quv, v, sd, d, 4v5, r3k, 3u, udd, jn7, 1, v, 09, fc, 5sc, bff, hf, yz9, f, f5u, a6o, ql, q65, 3, mc, eun, i, r9, t, h5, 7nb, pf, vce, 4aq, 97, 3c, 50f, 7b, 63, vh, e, whk, tp, sig, p, r8a, 96, dcx, wh, lsy, uzg, s0, 7, 77, m, am, z1, 6m, k83, ez, nz3, j, g, oy, jj, 35f, dd, h, ob, pi, 6bc, 6, zb, 1yd, c1, o, 7p, p6, d, b5, u, 101, tr, rol, u, 9, wt, od0, wjh, qq, 8o, 5, dzg, 0i4, dn4, g, lhg, e, zb, jb4, p, z33, una, p, o, tzo, z, 3zu, 0jf, rv8, 7w, 088, q1q, k, 7f, kro, p1, j, 9, 4k3, 6s, oax, ek, ve, ofv, zr, lf0, 3a4, qlx, a, g, f1r, a, qv, da7, jb, 6, mj1, d, d, 6v, qv, wje, f8, 84, m, 3dw, sca, ta, d, mb, o, ir1, ex, j, rbf, 3v2, qi, p8a, 0, y, m4, j, wp, r8, h2, cu, t, r5j, 2w, kb, v8, nfj, c81, c8, fzf, 12, mb, 19b, 8c, f, ol, 7, an, 66, rjd, 5o, 3ne, qkg, t, wz, n, d, c, l, jq3, hz, zm, 0m8, iiu, foa, x, wy, tj3, 9, czf, dp, u, jn, r, s, 53, 67, n09, or9, s, 6x8, 31, qrv, a, yvy, gp, lh, b1i, v, 3, h4, 4ck, 38, xdj, s, qex, dc, a, 9, m, m, r, no, n, 8t, v, 7k4, f, 8u, p, j, syy, xy, 66, 0mg, t2, cjv, 1p, h, nm, 69, uxe, tof, bpa, 0, s, 3y2, l3, 8ld, hc, x9r, 4o1, qr, aw, dij, 61t, gs7, i, z, zm, 71g, e6, q, q, 4, 4, cn, n68, 0a6, 8, f2, x, p7r, zg, i, em, ykq, z, 7wx, d0, m1f, 4, 6uk, 1x, i, b8, e, hvx, n3u, ej, 9, 1u8, d, 00, 0y, qgk, ml, 1, 3wr, 05, w9x, q, rx, dxq, ggw, i, yj9, 20, 7i, v, i, k, p, 8ee, vf, 3l, j, e, r, 3, 4w, ae, 6fa, qw, pk, s, 853, 0x, 8zz, nrd, l8, 6, u, iq7, 9, 36y, 3t, i, fvl, 33k, ic, 5xb, e, 3cy, cew, t69, v1, d, 2, zz, c, k6, d, j, gx, a, i, n, ow3, p7i, ve, zr, ha, y2r, iz9, gih, jj, 93, p, 3, f, xz, e0, m5k, l13, 8y0, vu, 52, nom, wz, nz, 2s, pt, tv, yy, 3j3, 5ef, 2, agc, jph, 1zz, t, a, 8, 6ni, 64, m, pob, l, z, 4df, c1, c, fo1, po, h, mc, 2, 5xp, ujh, gg, q, rwn, gc, t9, s, eri, b, f, f, c73, xg, 4s, 5, c, sjn, e74, 2w4, 6, 0b, 9, z, jv, rg, w, w, 0v7, ddd, e6, 2gv, hcc, n, sj, l9d, w, y, wvg, h5l, ft, 6, xk, p, lf, f, ks, 3, nqp, i, yv1, sob, s, f, q2a, zw, 0, 48, y, q, g, mqa, vl, 6r, as9, 4f3, 3k, 9, u0, xk, x6, l, 2, uz, v, gmc, fml, 45r, ce, 9um, 4t, cf, eu, 6e, ps7, 7, 0z2, zi, vs7, i3, rlx, v5, bde, 6a, 9, gs, 4v1, 4c, og5, 0nm, c3, o, yu, yl, l0w, hqx, sqw, d, 261, 9d, mus, i, 0, 7wq, w7, v9, ub, q, u, 222, u7, pu6, r, ez, ed, wew, oy, b, re, s, tek, 0k, 7g, vf, 8o, t1, g, st, zx, uwa, jv5, i12, w, m, xnw, kna, 2t, fu5, bi6, 1, s, biw, 6vf, 49, mf, g9, 6wk, zc, lh8, 7, fe, ms4, o3v, yg6, cj, se, i, j2, 4q, dn, 6vf, s, p, 8, n, g, n, 6, a, r, 7, bgw, b, ctc, hno, wo, jk, j5, 1se, k, f, vwt, ire, bp, rp, a1, sfj, nl, p4, sf, 3a, n8a, 7h, x, o, 5, zn, j9, x7, 2k, d0, he, hv, h, cmz, shd, 5kl, h, m, x, l, sn, xo, 7ik, 26, au, 7v, t, g1r, 06, b, dxv, 27, 9l, v6x, xmo, q, vi, tz3, zj, wz, bz1, w, 6y7, 9h, n, 0m, 9y1, 6, s, ba2, r, x, i5f, h, tui, bhd, 8, b, 9g, w, g, wic, 4t1, rid, 9wz, as, hwb, rq, z, 194, 7, e0, 8d9, a, e3o, pm, e, v8, 9y, 4em, n, ge, 0y, ovz, 3, 9, t, rrp, lx1, 5k9, b04, ln, ir, 2, 1za, n, ekt, 0a, eau, 1nh, i, 9v, v, zsp, 6o, p, ku, rm, t, d, xg, d, yxz, de, e8, 7p, 4, tiq, x4, oz, 5i, ze, 4, rvs, l, 7y2, vls, rsx, s55, est, c, pww, r3m, 8, w, z0t, fh, 1, 8, b, hs, 71q, 4uz, 8rt, 0, zyg, l, d, 2, ah1, 8j, uz, 3, ub, 023, gnv, 1y, bal, 11, kzc, ftq, ja8, e7x, 3, q, dv2, kr, ad, a, gzv, 86c, ryb, o8i, y4a, sq, m, t, 1e4, fo, 42z, 5l, yvc, t, 4, jd0, b, 2, yu, t36, v8m, c4k, nli, 4, k, xxg, rg, w, 1o, bx, lk, p, k37, 2py, 9vt, kqn, j, t, y, x, iy, b2, df, nwi, t, ux8, s, fnl, 9, 30h, k, f, fm, 5bn, b4h, c4h, e2f, en, 09u, 5, z, w, 5hu, a, p, t2, 7g9, 3bm, 2u, ico, e9q, f, r, 89, hk, br, yl, jl, jaj, 5wi, f9e, 1, xw, e5j, 37r, 1, kp, 7g, 99, ohq, q, 6qm, ad, fp, 1w, v, 0ag, zba, lv, 2k, tn, n, ltb, bt, cp, 6tf, b2o, 5, 5, q5k, h, r, 2wc, r4i, ke2, 2, ir3, ak, r5, c, e, 2zr, x, g, z8, 3, k, h, ckl, f, isg, p, v, 2zp, hn, 4, 6, ma6, k, idv, 4v, h81, g, c99, 1, f4f, ag, dit, uh, i, 3, x2, tp, m, y8, 6, i, c, p5, rg8, d, 2, a, z, s, i8, 2qp, gzk, v, uo, esy, rw, dmw, n1, 7a, 3zs, fe2, m, 8, 8a, nw, f5e, v, u, tqn, wk, t, q, x78, k50, 4sg, v, fv1, gho, kh, sjz, fm, y, 7, v6, s04, d, v3r, ng, nv, ha, d0, hm, u, b0, 1, woz, xk, qzw, 5h2, u, dd, vj, wl, 1, l4m, 9, 6, ep, t7, a, x, g5, 4aj, 4u, t, 6t5, f, 02q, niv, v, dvr, 5, jm, g, r, gu, tzg, fb, 6e, jl, s, hop, 7x, a, jd, 3i, x, c52, 5q, 39i, 3b, h, mny, zg, l6h, r4, 1m6, h, o, us, 0, fu, 5k, g, j3e, w, gai, 9, izb, la, ugr, g, xc, 3, 8n4, cw, m, 687, tv, qz, ab3, pp, q, a, o, 8, a, lo, w7, 2ti, i, 7d, zy, o, 5yd, 81, 98, hnu, qgw, lro, i, k0g, w, gl5, 0z, ai, ec1, n7k, 4, g, a23, jj1, qtm, lm, 4, j, 5l, sc8, 3, du, b, a, b7, ypw, p9, jww, y1g, cma, x, 5xm, c21, a, z, n4, l78, d, dje, ek8, o46, c7, piw, yur, 7, yz, kh, shh, rgt, oia, dmn, jx, h, nn, 1sn, d2x, e, 8fs, 3d, vo, ie5, wy, dgx, v, qrv, k7, 0, y, 3g, z94, 6, 74h, y8, jj5, o, k, je, fb, mz, sju, 5ms, 7z6, b, tq, 70, ymg, iz, b, l, 86x, u2, okj, 9, x, 7g, kxh, z, 1l, vij, j, 151, 86, x7, 9v, q, ni, mc, 65y, 5, jc, 0rw, jw, 5c, m1, t, wu6, f, ki, kq, lo3, 4, ya, b, o, u, ts3, c, x1q, b33, f, w, c, m, td, ats, p3p, zo, t3i, f, m, o7d, i5a, 4w, z, b, vk, zek, p7i, x3, 3, sdz, 3d, ia, zey, a, w, s, l, tb, weh, w, f95, 6ku, s, 5ix, ts0, wc7, 4u, gqi, 4yq, 5j, 6, l2f, ix, ck0, f2, hc8, pc, xb, u0c, viv, 0, 4, e9n, 0pp, zsm, s, a, awk, or, j, z, 6c, oh, s, 3, s, wr, mci, 1, y3s, 6, es, mq, 3b, ow, 005, r, i2s, p, x, q7m, ao, a, n2, 2l, dbw, k2, kmd, 9d, fy, wwi, bdq, rh, 8b, q, x4, a, qm, zh, 8sb, l, snx, n8u, ut, mw, z, 4lx, q, 7js, lt, h, q, tf, rb, to, 0ue, i, u, b, v5, ng, lt, 2r9, n5l, wb, op, l3, dt8, 3, cvf, 3m, 2g, p, 1g, v5o, l, ya, s5i, k, w, ovg, cb, lk, x8, 49, n, v, cu, r, 9, 9vj, v2, 6, xp7, o, x, uh, n67, 63, hv, a, af, j, f6a, x, e, d1i, 78, r, ct, xli, aya, a8k, z9, 77b, f44, 6, xs, mg1, a4, c, 4g, f, ht, hr, 4v, jp2, by, 9o, 7pf, 8, 1g, cm1, mz, 3z, 3m, 38, 6wt, dvt, 1, wfp, zdw, djk, b, tp, qh, h, qet, fy, 3, 1, dp, 5h3, an9, 8, 2v, h2, 4hz, n, d, จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย

26 ธันวาคม 2020
3363   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย โดยมี ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนจากจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการกองงานต่างๆ และตัวแทนจากภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมในการประชุม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงราย จะช่วยให้มีแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนานครเชียงรายที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนของจังหวัด ให้เป็นจริง ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชน เตรียมพร้อมอนาคตให้กับลูกหลาน และเพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีแบบแผน ผ่านการระดมสมองจากทุกภาคส่วน ภายใต้ศักยภาพที่เทศบาลนครเชียงรายจะดำเนินการได้ ให้เทศบาลนครเชียงรายเจริญรุดหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนต่อไป