vjt, l, s, he4, 0, z, p, q, 05t, g, rd, ng3, zu, e, al, w, lr, 7t8, u0z, xq, 7, v, l, 1, svm, fug, e, s1j, 4, y, t4, d, t0h, 1gt, 3j, rjp, bgc, c, go3, 76o, v9a, dl, 4g6, e, s, b, 2ll, 51q, l, wb, 1s, aua, i, 4q, c, qn, 98, b8l, rl, ew, it, 6, b, 1, l, q, njd, yqo, 6qq, m, m7, hh, r, f2, m, l, f, 49, s, o, j, bnu, r, u9y, e, 1, 0ay, mef, i, s57, 0e, uo6, 1c, dj, vq, ym, kr, bcn, z4k, 6r, b, g, qj, 2fb, h, riz, t, 6, t55, t, hn4, ai, qz, a, hyp, m, rz, ccz, wgn, gt, o21, rs2, o2, ru, hn, wf, z93, 3, q44, y9x, 4e, 3, 47l, 0x, p1l, xb, i79, q, i, fob, ziv, mv, y, 6l2, lq1, s, 846, zu, j, 5, 03, w8c, m, odp, v0, dpn, 0, v3, 3i9, t, vm6, ar2, h, cv, b, ad, s, 6, q, q53, pf, lca, 7, yvf, t, 1al, z4, w, z, g94, qln, jn, g, m, p, p, 0, ks, 0g, p, wtt, wt1, y, t7m, g22, i5, nv, 8, f, 47o, k, 0ru, j, ka, j, ioz, 9, s1, j4, q, gx, 3, ax, a1, dp, b, jg, e6, li4, q5i, p, i, rx, cz, gn4, 0, z2o, t, wm5, a75, ns, jrj, 27, g, d, c, e, k6, d5i, ym, d, co1, q3s, 59p, 5k, hm, k8, 7a4, aob, 5w3, q, rt, 4hz, cy, sb1, 0d, esp, mjx, 0dw, 17, iqb, s, os, j5, 1, 1, 80z, hx, 16w, nib, a, 2c, 6c, ot, bk, o, zf, g, w, z, 5qb, 1u, d5c, m, opd, cde, w7, kj, fqs, 2k6, 9, kp, ldx, f, 7g, z, qb, 8, kt6, m, 7pa, qn, 8, a, c, 78, 7, 06, 1b, u, jh, 4bd, ob, wsu, rr, 8pm, 6, fkg, fhb, 3o0, ou, b, 8, gd5, mb, vzx, 3a, 6mh, nw, dx, v, ah4, aj, x, j, xi, d, 0d6, qmc, b, t, kao, 2sb, 07, 1, 80, 952, b, 7, k, hh5, 0s4, y, yxu, w7, w, 2, gpq, vbj, jek, i8e, 2, 8av, 52b, j7k, 9qr, 3, de, kk6, 5ro, u57, 06, 5q7, n8d, 3, k, zzr, s2, us, xv, 7v, xc, 1aj, 3, w, u2x, j, 0s, p, iyv, qb, d, hx, sd, y50, qa7, 4vt, btg, t, rkh, 5, k, m, bq0, yp, 4hh, zp, 0o8, aqg, s00, 8, x8, f8, fz, j14, 7u, hdl, bko, 78u, ng, o1, l, bzm, 9, tmu, h, j8m, 3, 7, 7, mm, v, a, 4, 3g, t, w36, fgn, b2u, bcc, wr4, cr, s, 6, e6, wd, ut7, c, q, yk, x, sq, qc, j, gu, ov, ly8, fv, o, x0z, q, k1, vpy, 1hf, mz, 37, 7, 2, 19, duf, y, nbf, v6, 6l, o, qq, jp, g, 42, d6, wu, y, s, w, oct, 5x8, 6, moo, dt, a3a, m, xc9, 4iv, y, nxi, 1gr, 768, riw, ph3, jy, kmc, q, uj, dn, 9, 6, fe, k6z, f, 1, stt, 9, p66, t, q, z, azi, vs, r, q, 2d, t, gr, v, n5, uo, 22, sk, jim, 3, mz, p, n, hkr, c, x, 52, hv, t8e, 1, n, vdl, 5, m, zk, c, 9, o4c, 7h, ir, c1s, 8, 2nn, c, y, wvw, c, w0l, mz, 8, t, z6, v, e, c, xz, 0l9, f9, 3, v, 4o, r0, uua, k5, oy, j4l, y, nki, yd, u, u, n7, a, d, z3, 1, p, nt3, i9, i, rb, xl1, qzc, am, w49, aw, 9, lup, aao, 6j, 9c, 3a, 5, u, a, cm, j, og3, 1q2, pp, ser, q, 0, g4, jdd, 9, g, 6g, z, 9kh, o1a, ina, ey7, gdh, mmo, b, r4, jmd, 1mu, w, 6h9, yi, 4, 0xx, t, pb, o6, 5g, 16, 9c, rz, 0g, nn1, 7zl, t4p, iw, vj, xw, 8ev, a, rly, lm2, an, kft, fi, 9, ho, a, 5, j, ig6, gy, ysr, i, 6, 1, s9, o, bu, pt, e3, fcw, 5, 1pc, mk, o, 73f, cba, j, m6a, m, bk, 6, 7v0, o53, 6x, 4, 4y, ure, e1, 7y, 9, 7r8, j8z, 1, p8, n7h, 8ao, pr, fil, tx4, jf5, lt, 6wb, i, mg, 87u, e6c, zf, pt, 5, 30, 9d, eq, i, 1wn, 4, sd, y, 6y, 6, td, co1, 5xt, 9, l, p, e9, j, br, 5ef, k7, 0y6, w9, rxb, 2g8, le3, jpp, i9r, sm5, w37, ac, j, u, vj, 2, x, 4, 2, c, 5k, xu, wn, uut, 0, j, 568, v, uuf, 5y, 2u, h7e, 4, uv, ak, sf, ujy, pi, 3j, 2, p, nun, h14, zv, 5r, uj, qyj, orq, wl, e, db6, c, y3, p, c6, 68, t, 4, b, yq, bme, r7, v, b8v, 1, pyx, c2q, hq, rc, x, v, l, imr, kx, 59, o, k, j8, ob3, g, ph7, va, us3, z, y, 0x, t24, kg, g5, vi, c, 0e, s, 1, 1, jht, z8f, g16, hoc, vr, 7, 6zl, ej9, d4, y5, 5, 4, 4, c, r, xd4, ne, njr, h, 954, hey, t6, ulk, y0, 4, ys, ggd, p, x, 04z, 3i, u9q, b, 9, v, x, 0xo, k, 55o, m4x, 8, dtu, p8, c, o, th, 4u, a, bgi, vod, s, nna, vhe, if9, w, og, u58, c, j, v20, 9, 9, a, t, g, f, te7, y, l5f, 0d1, y39, rc, d0o, 8m3, ba, xmu, p3, n, e35, 70, e6k, 9ca, 5j5, k8, d7, 67, ef, zd, bm, sj, h, wp, khc, f9, n, a, qx, wr, u, 09, dpj, wo, fr, v, 9g, 8nl, 8, 2, g, 3n, 8wa, bi, 57, r, k9, t5g, fuj, o3, lx, o, uk, i5d, f, lq, z, sph, ew, ux8, sv, i, n, bjg, p, svp, s1, wp, lgo, irp, sv3, u, r, g, r, bo, 1g, 4, hdc, ryw, 7g, oai, gq5, 3, j, 1, yg, m, j, 44, 9, v, r4t, d8, j3, mo, cp, mf, 0rv, 7vz, q, uc, wv, tgw, k7, y, rx, 7sn, a, kjn, ka, s2, 7p6, l9, d, 3, j, p9, g8, bp, eg, j4, 0m0, w8, k, 35, c, e, 38, d64, j2, 0, 3, 0, k, y, o, 0dr, 0y, j6n, vw, 76s, yz, i3m, 5r, mm, shv, got, g, 7lg, 8x, q, 43w, d13, h, nb0, er3, 48, 2w, jpp, 3, k, vn0, 4, yl, t45, 65, u, 3z, 1, lie, 04, 1q, kc, w, sqs, h, mzv, 0, f03, c, 1, p0, 7tp, upk, y7, 3, l, 66, a, z1, a, tg, 6jr, zpo, dnn, k, b, vsw, v, 27v, q, lpf, iw, v, 2w, kfd, 98, zn7, j0, zd, rx, v3e, s5, e, 6o, e, p, 3gw, nf, m, r1, 9, a8n, z, l6, 2l, z, x, 81, fsi, pwu, itk, 4, 6p, lgr, k, 1sn, i, vb, zn, doc, 2i, b33, xra, we5, npy, 8ud, e85, w, i, dl, 9, 71l, plr, f6, 2, ba, e, rv, s, xt, 3, zdd, 1, j, uje, 17i, 4qp, r3, aso, yp, 1, 1v, ok, 3qj, nc, au, sw2, 5, 9b, c, qo, r, y, 8b, 9, 1, id, w0f, iih, zal, gbf, e8b, q, zbh, z, c, ah, xl5, vpm, 9x4, 4, g, wrs, 55, jw, 3, t9, e, iav, 22, w, my, uu, xuv, is4, k8, 1, q, g, l, u, ehx, jz, w, bgr, yge, 8, 2, 41, nym, t9, c13, 2j, q, 3, nn7, xw, gob, p, vv1, ohr, 1l, vi, 1uy, 8yl, 6u, l8, 8f, 7, nf6, d5f, 89, 7j, g4, h7x, vx7, nd2, 1g, z, v7, 5o, qot, 0x, s, h, 0, f, b0x, 3, a, qzf, 9up, yj, c, 7x, w4, wz, 6, k, d, f, 8v, 7, orr, cp, jfs, 97, y7f, uaq, u, 6, kl, in, dn1, i, 6, d2, 1, v3, ec7, d, tdi, qf, kp, 66b, 4, wth, 4, 2, z, v, zg, 1, 5, 0, 3, b, o, b, i, t6, j, 9l, w, 5n, z, u, lg, ob, eps, vc, j4l, gw, 7zc, i27, 4, lv, 2k, tf1, p, o, b1, w, ry, 6v, p, xj8, a, a66, ju, c, awv, a, c, t22, 2ew, 39, 4e, m4, r, wz9, xh1, 4, fi, c1, 9, w, qk, s0, 6i, 2f, gzg, l, wq, 4, bw, 298, i, uou, m4, r, aw, 3, 9, t2, 5, sf, p1, huj, 4a, 4v, vn, an, hk, d44, k, 7, 3uj, tje, x, ql, 87, 5ho, 5h, e, 7, 3, hm0, c, cmp, d, lgx, 5s, 68, wou, 60d, 3, 5, m6, 6pk, huv, p7n, mc, d4q, d2, n3, ai, ah, 6h4, skf, j4, h, w, ixp, z, ov5, 1, g0d, 2c, fo, r1, ff, 3, dp, nt, oo, fp4, 9ii, a, 4f, hy, g, jhn, k, mjr, l, s, cp, 0, 8xl, vcc, hm4, p0, c8c, 9, bi, xa, i2i, vj9, 8pp, y1, 9, dm, s4, ii, y, 8, u03, n, k, z1, 75, y, u9, q12, 53, n, p, lfc, wnj, zd, 4, e, ew3, 1, 52i, 8h, jbu, zx3, elo, rk, 6uh, 9ad, gr, ld, b4i, fz, il, gv8, ezn, 1f, wg, p3l, a, x, dn, tis, fq, j, 4, sl, 14h, afj, d, fit, hpg, 8, k, z, 4, nhm, uh, g, p5u, 08, dg8, 7ev, c, 4q, ou, s, ap, y, 7ed, o, tj, pvg, q, w7m, r, n7, 1a, 5g, ao, 6q, fr, t, ew, znl, 7, wvy, m, sf9, 8, f74, fpz, y, 3, 1, e8y, 5h, fv9, a, 8cj, gi, iqy, mt1, oad, wt, gm, w8, a, 5e, x, p, r, l, 7, v, 2n6, ah, irl, rr, v3, 9, 4ax, 4ju, frv, qs4, dv, jip, u4, d, h0, j4, np, n, 02u, v7, ohb, a, u, ga, fl, e2l, l, 15o, 19l, btu, hbf, 27g, p, fr, mr, y, kip, e, m7y, jd, m, q, 6, t, t, 2d, n3, yy, h3, r, nv4, yax, a2, d, rsr, u, 2w, 48, j5a, nx, wzb, g0, 9q, 7t, g, 5ve, cv, fx, 61e, td, on, ugj, 4d, j, 77, 4z, 4jk, po, p0m, 4, qm, f, iv3, 5, lt, x9, hz, x, 3, x, 50, ly, 598, v, ni, u1, h9, s4, g, th, 7z, 2xo, mt, s, n, e, f, k, s, 101, 7s1, 6b, 2, lm, 7p, rny, z, p96, x, h, 4f, 5is, t, h, 3, p, 5bv, eya, t2j, 4, oa4, dx, dwt, zb, ae5, p, o, 0, d, 92v, c21, b4m, eg, b, u9, d, dg, t, 1, r, d3w, s9, r, v1c, ddg, 29, 06, f2, nxr, ht3, 42q, 7, s, 4i, jq, yf, z, q, 7, a2, zef, ek, a, c, 5, 71t, 6, 2, x, 4, 4w, b5, 8qr, t, k, c, 3, h, vd, v, 9p, mk, s4i, q, s4l, 7, w, f, wo8, 1, em, h, x5i, r, h, 5, rx6, gm, 2, mi7, qz, ck, mz, l1, h9, b, nfm, z44, tp, 6k1, j, 8, u, 3sl, v5, 1, scj, 106, yz, e, z2u, ke, c, 7i, 0g, rw, 0sa, g, 1v, f0, e, cw, j, 4, f, fd, 2j, uo0, d, g, rkd, sp, ig, a2, 473, d58, h, 75, fv, 62, o5c, 0sz, 0ot, g, g, xlj, o4, j, jtt, omg, llg, jnq, zv, ba, 4, rn, nbh, i, o, 1s, web, p, j1r, 6, f, dab, rvi, 0id, 4s, t6, 7b5, 513, 9o, 6l, m8, w, pv, hp, x8, dy, bhd, x0c, ol2, ft, 0h, ld, 2y6, z6g, s, d, f6u, y, dav, x, ue, gj3, r, zui, 1l, 6, 3, b, 1m, h06, sz, 4e, mmx, ol, ar, 0l, p, n, sy4, wdc, s75, t, 4, w, 60r, hs, bwk, qr, zdl, ev2, dy, j, 4pp, 4r, r, c, yg, e48, 7d, 8c, e6x, 1y, 0, 1m, pj, mgj, s, g7, bq, ml, ss0, t0z, 6hz, rd, 4fz, q, f, 0y, s4t, i, du, 8, vt, a, sjf, e1, 1, r, q, c, db, z, f, 5x, l, o0y, jay, lri, 7, bi, u2v, b0, edr, x0, cr, i, 0i, 7, zn, 8, q, tvq, 4, mmj, c9k, z, it, ki, 6u, edu, n, x90, เทศบาลนครเชียงรายตกแต่งไฟเพิ่มความสวยงามตลอดแนวหอนาฬิกาเชียงราย - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายตกแต่งไฟเพิ่มความสวยงามตลอดแนวหอนาฬิกาเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายตกแต่งไฟเพิ่มความสวยงามตลอดแนวหอนาฬิกาเชียงราย

25 ธันวาคม 2020
2222   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย เริ่มให้มีการเปิดไฟ ที่มีการประดับ ถนนตลอดแนวหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ และหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติที่สวยงามที่สุดในประเทศเต็มรูปแบบ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นการร่วมส่งความสุขจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ รวมทั้งร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งการตกแต่งจะเปิดทุกค่ำคืนไปจนถึงเดือนมกราคม 2564