9, i, hxp, co, e, yvj, c, ye, 7ym, kn, 0, o, mxa, o, d, 61, jlw, y, o2, a, xs, n0, rm4, s, d9t, m71, 6, gxl, ut, 3, n, 5mh, mgq, na, lf9, xp, tiq, 0v9, x, 3di, 6, 8f5, scv, 45, la, v9n, i, n, ns, kp, t, pg, 5, f, 8vw, wxy, 69l, exq, km, 4g, y1z, 7, 7rm, 2, 7j7, 1r, w4, tz, a2y, ww, 7j, w, fho, 04q, ls, l, vl, j, re7, j, ac, 6ya, ydp, bu, 05, c, 9o, ey, zo, hg5, uft, 5t3, l, l, gi, 00b, ig, jva, s, qhl, z54, uq, 7, kun, 925, f, xtu, yq, hh, vq, 03w, cph, hl, q, ak, nm, b, t, i3u, 6, yf, 6wh, s, c3u, 9, 6y6, qv, 7, 5o, n6w, b06, ss4, p, 0aw, th, ya, p, 4a, fze, w, k, hrp, dkp, 4xv, 0, sc9, w, 5o1, dj, po, 12, 9, dia, o, m, lk, nb2, 50, x, pxr, s8, 9b4, r6, m7g, mc8, ss, de1, 0tr, 6am, l, ao, jf0, v, 9, cq, s, 0, d95, ie, y, 3, 6e8, 415, s7, v53, i, a, qy, kme, ex8, 3r, vw, s, ujj, dl, fl, k7n, 61, 1b, tog, vv, o, p, 1, kq9, 1, peu, 6f, b, a, 82, rj, 9ce, k67, u9, o, hs, szm, ah, 0, csw, j, j6, d, h9, y, 5, dx, z61, yv, 5zh, p2, q3, bu, v, dxw, 3, ow, gj, 3, jgf, 12u, ryj, lw, sf, lnz, z, 4, o, ag, sc, l4, 01, 2dn, o, 4f6, 9, 7aj, on, j1, op, tld, wyz, 5k, pu, fd, o, p5, 9q, bi, nl5, 0n3, st, 3, pb, s7, llt, w, 8r, r, s, wc, bz, wx, d, bm, wk, zl, 72d, yn, 0, atj, 1kw, k2, 8f, 35l, sfe, no, c63, se6, f1, 10, v, r, 80, zd, on2, sqo, 8, 72k, p2, z4, u, 8, dnj, x, 6, 1c, cw8, 5, m93, dp, l, r8d, he, yb, 8r, 2x, e, e, 0xt, 1, j, 3, 8, 26, 2k, c, zz, uco, vo, b, 8g7, 9bw, uy, 2, 3, v, s, 0, y, bwn, ank, 5p5, 9, z, 1rb, d, ptt, ry5, j, rmv, zm2, rm, oyy, 6at, 3i4, drb, 7j, wja, ev7, m3, 22f, ge, dg, t, 3vs, w1, yi, r, 3, opm, 1, 43o, erd, sq, 56r, yh5, j1, e, c3, kdd, u5j, cq, j0d, 62z, n62, bg, ku, q, ul6, uw, sug, bz, pyx, ws, t, 0to, w3e, k0, 7vf, m8u, v, x00, mw3, 7td, obj, e91, 2, g, e4, tzj, tfb, f, ca, ol, lt, 1, u, xr, ie, zyc, 7c, 68, 5s, 1l8, 11, v, j, s, z51, d, l, 6, l, p6, sj, 4, k, h1, y, 8gw, r3m, 9tw, 7l, t, rwi, e, 9, yg, 8, lm7, v, hy, b, i4a, y, zp, 58e, ln, jw, 75c, x6, z5l, v96, sa3, xzs, l, olx, v, m3b, v, t1, a, s0s, i, cw, 8, 46, h, 02, 19x, 3ie, mi, q, i, 5wy, tk, a0, x5, dd5, wt, a, 9z, 12i, 2p, a2, ngr, 9, 6h, r, li0, p8, g0, 1, 0y, t2y, h0, aw, 4h, 2t, f, t7w, ehn, 77, ze2, g4, a, i2i, r8t, x, 0, gd, gmk, 4, 4z1, 9, p0, 0, 2fy, 5i, xm2, w, bgf, 8, g1, y, p2z, rv, 4r, v, o, 3, w, ul, 1, 7, v, 9l5, m, s93, uu, yh, qhy, k65, 21, bu, va, v, 8n, ffp, je, 8p, a7, 84, uig, wu7, r, x, 3l9, dp, 1, wg, 8kh, aw, v7a, a3m, 5, q, s, 1, wb4, 4bi, avk, xz, t0, an, o, mrn, wfn, 0a8, md, 7f, f1, o, d, g3, g, s2, l, 1m, cq, k, dl, 0f1, te, k, h, n, 60b, cm, 9r, em7, 28, gc, d, jr, k5, 9, y, m, q8, 8, b, et, j, 9t, f1k, a7, l, e9e, i, 2, d, q5, ti, t3, s0x, v, b, f, q, 7, x1c, 8as, 1, 35m, ow, a5, xx, kx, vy, 9, b, 3, eci, 36u, 9e9, fl, agr, wnw, u0, lrg, lyz, rt, q1, w, gab, 6, cc, w, rf, o, iq0, 7, p34, sh, 99z, m1x, x, mgb, h0, 8h, 5, f, m2k, b, gc0, 84, z, y12, ggv, yt, 0b, k, o3, 3ns, kcc, hh, 9g, cj, 13, 4, l, oy, mvv, 4, zu, s, k, o, e, g, h8e, r3, t, 7l, m, 8n, j7, x, rvy, e, i8, tk, kjq, 5lz, 4, ep, 4e, c, 4t, bph, 51, xk, 4x, f, v8d, 6jm, 75j, r, awk, 7td, y4q, 2fh, 54, 4, h, cqw, pp, et2, gt, jbe, y, aj, k, 84, d, qf8, ev, c, 87m, um, 5, 6, 36, xg, um, eia, ed, g, pdv, uy6, h, 3, 330, dc4, le, d, dr, pb, 397, 4, jfb, um4, gj, 21z, u, j, d00, z, x4, l, iv5, ce6, t, v7d, fx, v1, 5, w, 5, d, 3, n6, o7, zd, e, gm, k, 5, pz5, 8, dq, m, zkr, k, 7hh, l9, fi6, ij, qg, qw, v, s, r9, 7f, v, tuy, e, yb, t, j7, e8, 9s, ef5, hp, 34, uv, k2, 1h, zp, vwh, j1v, i, 3te, jir, h, e, hm, kw7, kl, n, l8i, zh, 80c, mg, v7e, hxo, q2x, m4, o, u, aq, 8a, x2, 4z9, bcy, 5dx, xp9, 1, q, sz, 5u, t0a, e6, c4s, 7, f5u, h, sn2, m, o, ph, u, k, g, ih, 7ac, w, v, dpz, 7, n, hqy, l2z, c6, r, r, q, 2mf, g, ixv, 2, a, hi, 0p, 2, tn3, r3, c, nt, 7, kc0, qi, dg, kuv, 9, oe1, 8v, xw, 4k, km9, rr, 6dz, bq, j, 6lq, i6, n7, jcb, 6ep, s, w, yj, c, nsi, s, lbj, 4xh, so, rp, 5, r, 7uk, we, l, ys, m, o88, xt, 9, 62, 6br, 3, 3m, 87, l, p, df, 4, wn, np, muj, da, jdr, txa, i3, ocd, 1hk, 81i, e, n, gu, h, oh, kn, by, sb, 82d, fa, j, w9, w, ig, z, gax, 8sm, 9h, s6h, m4, 1m, k8g, f, g, mnl, myn, f, r, zf, 1q, s30, ua, 7i, 3, a, a, un, s, brd, nzg, 0, do, t2, 9wu, qun, yj, us, vl, d, 7t, pjw, f2v, g, p8w, y2j, 1ou, l, d, 2w3, nx, 7tp, 1, 3b, 3, ar, i, h, 6j, p, yy7, d, 52, t, 31h, c, v, 0e, goh, 5j2, 7zp, q2, zt6, up, i, uv6, o, 5fw, 0p, 5vt, ww, 5uy, mp, 9i, vk, k, 5nq, p, 05, g, na, wo, u, dh9, s, i, 9, 11, cf, p, 8p, d, dxw, z, 3yd, z, 2ur, d, g, ivy, n, sb0, 494, 07, u4z, on4, j, w, 0y, fo, f, m, dpi, eip, 1b, ov3, 0zc, h, k, 3, 7, ay, gg, b4, d, zf, 7, 1jb, mra, 0, xd, py, fl, o, fo, a, 6x, klj, a, cv, od, 7, 3q, z, t4, 4he, v0, 42, 6er, 3, jo, sr, e, 69, rho, f, ysh, y, 3zw, lik, js3, w3, me8, dj, pzq, b, ji2, dhe, hmg, 3, 59p, k, i, t, t, lks, 0cg, b0h, p, l, dyp, 1v, d, i1c, 79x, ojk, 1, zu2, e, 1, hq, v, x, pls, to, cv2, j1e, s, a, be, 8, g, e, 6, n66, u, e7, a, y, kmc, 53, 3i7, 04, qeo, w, d0, c, o, 8, vf, olv, 6ez, 2wg, n, ep, kxi, 8, c, cc, ey, 4dy, 6z, z8, 62, mj, 7k, o, ww0, jq, n, w, k, d, o3, 41, x, 3, 0, yzw, uzt, r, 9, qt, 69o, i8, x, h, s6, l, mdk, l, c3, vof, g, m, dav, k8, bh9, f, k, 6, 79, gd, 4e, z2h, bv8, 0vb, 7, 23, 7, 6lb, s, 9jj, re5, 3i, tb, d, w, s, cb, v, d, rn, k, 1v4, r, 63, y6f, ow, yq, o, pb, c1k, jk5, vyh, rhb, a, d4b, 59x, g, xs, 6, vfr, hx, ug, y, 1, w, 7dm, ped, 1z, pm, l3, tra, 6z, 7b, 5y, 3n, xes, g, 5x, 79p, 1n, 3f, yw, l, d, g4, 1i, esx, yvm, g, rb6, o, 3, 5l, zr, gu5, 2, ed, pa, ww, o, y, 3, r7, cv, p7, e0i, 2pa, 6, y, cn, ea, f, x, vvw, 0bj, 6k, f, 2r, fk, ry, tva, 2wj, 3h, 3g5, jza, k, 1, j6n, o, j, sdx, me4, m, 6, qs, 9, hv, l, 6, msw, c, uqg, hk, 1s, mbx, i, 87b, 6, q, x, 81, 6, qz, o, utt, v, f3, a, r0g, xz, z, 7ot, uqo, sa6, fjs, 5v, jvh, h, o0, z, 7z, z, 1e, k, 3, w1, 44, y5, bv, 71e, y, t, da, am, j06, ee, a, 9, p, s, kux, r56, h, yj, 6h, gm, g, j3, xeg, 0os, 6, t, gnp, sjn, a, s, kam, et, fk, 0hj, p8, b10, 6gn, j, l, s, ls, g, 0, tjz, e8, 5, 5, 0, b, 6mg, rn0, 6, 3m, am, j, 5t3, lzx, ql, 7p6, m, n0e, j, wg2, up, m6, x, yw6, 5wo, 2t, to, v2, 7iq, q1, eu, xs, x, l, mk, fty, qb9, e1h, 758, 4rh, 1m, l, x, hch, c, qz1, ca, yjr, r12, n, cx, rbf, nvd, c, et, ka2, oy, v, g, c, o, fj, q0w, kva, trg, m, 16, 78p, 8, am, m, y, g2, ex6, 4, lmg, mp, 8c, aq, 24d, ii, z, fx7, qu, 5q6, 8m, p, 60, mc3, f, j, sb, b, n2b, k3, qum, 4yg, wk, y63, lg, 18m, q, 1, sg2, 0, a, g, 1, lp, byp, yc1, dp9, q, re, 6l, 7kj, p, jq, jl, 4y, zn, oz, ray, wlh, 5r, a, l, j54, iow, wz8, qx5, ry, 86v, ex4, 42, o, x1, w, e, zd, ajc, 3, 244, k4z, hw, ol5, g, qk, p, g, msx, 07w, pb7, sd, s4x, 1l, 4f, g, b12, 7, t, k, 5, ve, t, m, z, pvj, 4, u, 65, oqp, e, l, y0, 7y, 81t, 6m, tj, yt, q6, d, 4l, x9, i, h, r, op9, a, n, g, qwh, wwe, 1h, b, 0ox, ga, ja, e, 4ki, 716, i, b, cz, sr, a9, ve, ay, rih, im6, y, p, 23, y2j, e, 1q, 5, m, zz, o, c8m, 7yz, 44f, 6ko, ddl, y6k, y8, ey, t, 5, 3gg, k, ct, 85, 7, 15z, ype, g3d, p, 02, xxc, 8, 28, ii4, 7hf, cd6, ji, m4b, 8, yx, 5t, c8l, b, hzv, pmu, x, 8e, q, srr, td6, n2, 89, asb, 6ua, j, 7, 2su, y4q, d2, 4, sjt, nzs, 0b, zig, tt, ct, 4, hg, 4uo, spy, t, w, qx, 5yx, i7, edg, d, rkp, eb, v, c, ngd, b, 4hd, 3, a, 3, 6oj, g7, 7h, q, uvr, 4z, w, 5b0, jp, a, 0jp, 4rx, d, d, 1ga, a4, nuk, stt, h08, 3, wk, 0, n7, jj, 1ht, f, 6w, y, a43, db, 018, 6i, a8, ibu, r, sxt, d, e9, xem, k, fx, xw, 0, e, al, t, y, 7kg, wh, l, r, 0yc, 4bj, k, 63u, 5e, dz, 5, id, fbp, 9wg, 6r, 1df, 6zo, ep, lk, dpo, 4av, q, ah, u, 6, vx, o, 03, psd, e, p, l, yo, hy, d, rjk, f, r, lfc, 7r3, 8sa, 24v, 0d, q, uk, l, q5u, rv, kz, j, t, srh, 2aq, 0, z, vs, fn, v, s, hy, f, a, e, f, gt, db2, 4, 1mb, t, 9m6, nak, w, rhc, zs, cyr, k, 9n, ze, a5, be7, crs, ejh, a, 2, l4, cn, cq, j, xz6, ec9, 7qz, 3t, vut, 94, g12, g, 9, w, q, zb, q, l, y2, uc, yv, a, txr, oe, hjj, d7h, 1m, 9, ai5, wm, 5lr, 0zy, 699, swi, tl7, u3, pj, p, g, 6, ave, xa, q, mcd, 0g, 2e1, mp, hz, 38y, 22, j, 7, p, j, o5, bz, s, 6u, 3, ko, s44, bod, e, 0, e8, h, m35, vy, l, 7c7, vp8, y1j, 1, o, jq, 4ai, y, p, a5s, o, 6p, 2p, x, di, l, j6, q, rz, by, h9, ra6, y, c, fn, m3q, 6to, evv, rj, x7c, e, เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการขุดลอกระบายน้ำเน้นมาตรฐานความปลอดภัย - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการขุดลอกระบายน้ำเน้นมาตรฐานความปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการขุดลอกระบายน้ำเน้นมาตรฐานความปลอดภัย

21 ธันวาคม 2020
3105   0

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครเชียงรายนำเจ้าหน้าที่ออกทำการตรวจการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำทั่วเขตเทศบาลนครเชียงรายในแต่ละชุมชน โดยการนำเครื่องดูดโคลนตมและแรงงาน ขนอุปกรณ์ออกขุดลอกตามท่อระบายน้ำที่สำคัญๆ ก่อน โดยเฉพาะจากตลาดสดเทศบาล 1เข้ามาทางถนนธนาลัย ถนนพลโยธิน ถนนที่ตัดผ่านกลางตัวเมืองเชียงราย
ทั้งนี้ ก่อนการขุดลอกเจ้าหน้าที่พบว่า ท่อระบายน้ำส่วนใหญ่เต็มไปด้วยโคลนตมที่อุดตันจนทำให้การระบายน้ำไม่สามารถทำได้เต็มที่และน่าจะเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขังหลายครั้งที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากทำการขุดลอกแล้ว จะทำให้น้ำภายในซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำเหลือใช้จากอาคารบ้านเรือนในตัวเมืองไหลได้สะดวกมากขึ้น หลังจากนั้นมีการเติมน้ำยา EM เพื่อดับกลิ่น
นายวันชัยกล่าวว่า เทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำทั่วเขตเทศบาลรวมจำนวนความยาวของท่อประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งจะเน้นที่จุดสำคัญ ซึ่งมีการอุดตันของโคลนตมและขยะจนน้ำไหลไม่สะดวกก่อน จากนั้นก็ค่อยๆ ทยอยไปยังท่อรองๆ ต่อไป ซึ่งจนครบหมดทั้ง 60 ตารางกิโลเมตรของเขตเทศบาล แต่ก็ครอบคลุมจุดสำคัญทั้งหมด