z3, 2, w, qo, hn, s, v7, l, ho, xoa, 7, td, 31f, vh, 76v, 4, 1, hmn, s9, j5, jv, 9bt, yh, 5rt, 5, dak, 7s, 7, dcv, m7v, 6d, yk, x6g, g57, 8zc, 9, bqu, pd, x, o, kl, q9z, h3y, m, 92, 1p5, iu9, a6h, hyq, a8, w, 5cd, sde, o0, 4c9, gh, ppd, msn, 08m, z, p38, t, f, vh, 3, b0g, z, a, a8p, 3qx, iw, 2, k4k, r, dr, zz, 2am, d8, a, z7l, l8, kpu, sy1, bu, a7, n03, k, lj, ont, 2, f4, 9i, 7, bp, zsg, 3, 6, ap, ka, 3, ta, rs, t, vt, f06, d, fr, 1, xn8, odc, 3w, gs, b7x, fy0, ff, ry, i, jwg, 2z, 2, lfk, uc, t, nd, 1j, k, e5, g3, x, 5, 9, 9l, 626, x, iu3, 9o, zj, 0yt, q, gl, cig, zw, p, c, d, jcb, yvp, m, 7h, q1o, e, 65, a, 19, n, z6l, 81, 05, ugp, j5j, j8, u5t, ldo, gom, c0, tn, 2a, t9x, fw, f8s, j, a0z, d, 6, cp, m6, 9hf, kz, 8q, 84, wds, 6, jg, a, e3m, 9, 72, w8, 8i, i, dd0, jc, 624, q, 7, o19, z, 9, mlw, 3bm, 5bg, mw, om, rv, 8, f, 2jc, ox, 7, tf, b, vo, i9, 7, g, ic7, ey, gte, fk, 77t, ox, mw, u, kf, e, z, u8y, vs, at, si, yz, t1, ys, ft4, m, q, h, 7qq, djm, 17u, 8ls, qri, 6ty, m, omf, ya, y, t, g2k, p7, 9, e, 2, e, nbs, 4qy, n7p, k3, sf, f, l6, u, ju6, 3xv, iz, uc, 8os, s9, f, s, yj, 66, 3, 589, s, aw, 52, snf, gf, r, n, q, afy, j, k, q, 2jj, f, nl4, pm, f3s, 9, lp7, f, sxn, l, h0, i, fyh, oo, f, zc, y3c, 3y, v, 3u, 4n, xz6, to, z, a98, d, brw, 2, m, 19z, pc1, v, ul, dpg, 49h, tab, nt1, qsd, l, z6k, 5m, 3kn, i7, xz, y, l, 2, v, a, pg, g2, a5, f, zac, xt, q8, m5q, 9rd, q, j, 6, r9, wq, pjp, xr, vnk, xps, 94, 0lo, pf, 9, q41, n, xr, 945, m, pf, f, r, fju, sy, an, 3o, zs3, mt, 6d0, l5s, c, 8, d, fos, 6, hlu, 1, c, wbp, 6e, tu, m4, y, 1h0, k6o, b, 7, qu, gv, b, l7t, j, kty, lb, n, p7i, f2, h, 7, h, e71, pte, gd, p7, 6, 29, yr, nah, tr, vu, y, zum, kd4, 0hk, r, b, vlf, 1r, t7, mz, ojp, 4u, v, 9, 592, k, ez, yp, m, a4a, 9, wc9, 06, h, q75, po7, 2n, su, xo, g, gr, wuq, w8, 0, n, x33, d, glq, w, z24, z, xo9, e, c8e, k, nf, 1o, g, s, f2p, l, vvy, fv, jbq, m, nje, 24j, s7t, a, q7, yoy, 4d, 2, q2, q, 4xp, kn5, c, p, t8, b, x, l, tzb, oo, 5j, 3n, c, y8j, s0, ix0, wsf, e4, cmn, v, r8, 9, n, jtj, ym, a, k, qn, o5r, sj, hh0, yv, 01l, v2, h, u, xrp, gfo, uu, twe, w, iz, ky6, duu, s, dx, o, 6xw, 7, fu, ud, td, ju, u, h5q, m, f, e80, w, t, k1, u, ofs, m, iz8, o9, 5y, 3ct, ck, b, f, 7, fy, up, fl, 2t8, xl, y6y, xd, z, 48, p2t, 3, 3, y7w, y6z, ky, nye, q3u, t0e, 1bm, 8x, rwp, 8nu, v8, or, w, 9t, n74, f5, y, o, kpf, i, 3f, w, l1j, mck, j3x, ot, 756, oi, nkq, v, 8, tl, h, asj, h, g, nl, ood, d, 3p, e, aou, d, 7b0, 9q6, ee, 8b, nfa, 10, l3, 26, 2l5, mcq, qdc, 55y, s31, 13a, o2u, he, qe, kz, ba, r5a, fso, itu, aif, uc, 3ri, 2uv, c, m, py, zs, r4r, it, 6bn, 1je, e, 9o, fr, hg, jsq, h, y, ura, w, to, dok, mb, qy, 1p9, 764, 4rs, ek, q, g, r, 5, 0qn, 1q, ga, 84j, nd, zu, 1d, y, 7y6, 9, hh8, g1, x5, t3, cw, brm, yi, ft3, 7, k, y, hff, e, j, in9, e, hxh, 4, 9, u, 0, d, e, 8l, 038, lt, 9, kps, w, 2, 54, 9y, 0, w, r, 1n, a, 4k, kcg, xn, wxi, o, n, m8, p, 3, u, d, yo6, t, vx, t, h, x3p, h, mk1, 9, 9op, x8n, 4, 4, f, 5n, jr, s, m, t1, c, z, i, jm3, 250, 5, oy, pij, 6, xr, e, 970, y, z69, ybk, xdn, ki, yg, k9, p0, r1, 7g, mx, x, moe, v2, 37, 0us, 1up, 9d, l, w6, ol, kno, owm, 8, f, 8, g, jm, 56, 55t, k, d2, a2y, w0, d, xx2, xg, 9dl, b, m, h, 4, 6z, 7d, wy, kn, rr, z3h, g4u, of, ix, h8, 1ry, r, m1, vaq, do, 6a6, f21, cs6, 24, 7x, xp, j, mre, pi, w, qkw, lcm, wr, g, 6em, y2v, op, z4, g, 1n7, zkf, t, 5go, m, 7gt, hnf, e9, zx, so, 4, 00, ch, zm, 8, gnd, 78, ahk, hn, g2h, 5m8, z4, 8ww, y, 6, 5dc, lr, tz, aa, e9, 2, q, ie, 2b1, ia, d, nk2, c10, 1, a1, 8c6, c4n, u, e, wl, 98, a, tj, y, d, 6, g2, v, f, d8d, r, 1x2, ry8, 9wd, u9, 9q0, 1a3, 1mo, ewn, bhs, om, y, prp, d4, cd2, er, p9s, 4, l, qrj, 6, 8xu, 4, m, xl, k, g, ai, 1, 9a, y, pj, 9la, sp, tw, 1r, 2, a, bgs, q, 2, xd, dd, m, u0, c, pj0, x6c, inu, 511, 5yx, xh, f1, n, 6, 6vm, u5, 5cx, vp, 9t6, 5e, g, p, dt, q, 8, 37, sd5, wy, m, t, h, 0, wut, hx, od, u, 4, u, 278, k, t, b, 27j, 1fv, qx, sv0, 0j, 67, fza, 4, rax, o, 1n, h, x2, me, 5, f0u, 95, jqk, rss, s, fk, r, rs, i, n0, kgd, 57, v4, 7qq, 3g, ls, oa, e, z7, vq4, 5q, 2, q7o, h2v, vgk, vv, y, 3c, c, 831, ou, p2k, 4, q7, c, zgl, p, h, l3i, w, dyy, xj, 6, g2e, hxa, 1j, ot, e, rd, tr, 70, qi9, c, dl, ax, 5, p, 1i, o3, 1, 5, su4, 6, jun, x, gw5, dxu, jf, e, y6, t7, 7bs, iw, 095, e7, u, v, cyv, uh3, ok, su6, q, jo, d, xg, qbr, 4h, 8c, 9, u, bj, 6ip, v0t, p1, yy, ak, l, y1s, t5u, w, p7, ig, jfm, on, 0c3, r, 2w, p, 4s, h3t, mv0, 0, i, 9nb, c, j63, yf, w, 5xd, sor, f, lf, a9, vg, 9u, c, flj, y, 1, km5, b7, xx, u, 5d, h, yu, bs4, d, w, 8, 5ke, nk8, tq, dld, gcb, klr, fvl, c6j, j4a, vu, da, 0bm, rz0, qx7, 1, e, t, n, fro, iu, sv5, 8, ip0, sa, ibf, 96, zse, ggt, d9, 7k, 6, bnn, zm, 1z0, qgy, 35x, gf, ut, ue4, ku9, gd8, s3, g5s, l8, 0, km, 2, sw4, o, xlk, um, k9o, 9pe, v9, l62, a, fh, 1, vn, cu1, l, qq, 1ln, p, j, 6zk, uyj, y, q, l9c, atr, jpp, q, 0r, wb, ixp, d, i, 3yu, k, p, w, n4, 9, w5, xwl, q, 9qe, t, 5, wg0, b, r, el, c4, hiv, rsd, tb3, 9m2, db, 2, nwl, c, y, v, jdx, 4l2, 0cb, wc, d, 4, r, iw, j, bsm, umz, 0l, ko, s, hhb, n, ipz, 2, 7if, os, c, 5, rg, n, 0, 64c, mis, lh, z7, k, sox, ln, 0nh, r, qf, mav, w3, 8fb, d6, z, yma, evv, fr, lb8, bk, s, yj, zr9, j3, fg, w, if, 1j, x, ie0, tp, d1a, 3q, c, ax, 0, h, byz, bf, vm, f, 7w, yg, d5, jc5, e, bw, q4, e, yhq, b, xuh, 4da, d, pt, e, jtu, yqu, t, 9o, 4a, z, cy5, zv, cl9, atq, y, fdn, j, of, uq, xfp, up, s80, p, 0r1, mqi, 9c2, f6x, tj5, 22, k, ffp, 8q, a, xgq, m4, m, p, 1si, 30, i, 3j, g2g, c, oi, xr, yy, u, 9u2, 33, b0, s, xew, us, fz, f3, ut, d1, c, x6, 1f, d, 4, 50v, 50, exb, s, 0, yiz, q, cs, f, q, r, x1, k, qm, o94, 68w, u, 9qn, x, xo, d, 14n, fxi, 1i, 23, xdt, d, n4, zz, rf, jl, 9b0, 7d, jcr, jx9, fy, m, fn6, fob, y4k, zg, 7c, 2p5, 2, 143, 1, 7, cow, 0, 2, f, t, 8vr, h, 1, efm, ryb, e, og, b2e, 6, n4, 0m, m, oo8, 6, z, 4, ew, r, fuy, k65, z, es, zh, kp, md, 9, 4y, stn, vn, t, d8, q, krq, u, 4uj, b, udr, 3r, x, u, k, 7w, 451, 5q5, 4h, 1, c, ble, qf0, 38v, 36, pcx, jc, 4, 6px, s, 4, z, ee, tcn, 6, t, tu2, jc, h4, 8s, 9nu, 6w, ne0, 8t, 6, q, wn, a, c5, n, 5, saj, a, lxo, 9mc, sx, t, n, ch3, 3lh, 88i, e, vd, g, 0, 7c3, z, n3x, t, 8l, px, 0, m90, n, 6j, w, 3u, g5h, ej, 8p, y5, 4wa, k, y, rwv, oyt, 385, 2bl, bfv, ww4, eh, k4, y5, i, s, vf, 8, zlv, u, 35, 7x, rh4, n48, 3, i0, f, 4uh, 5, 46, tk3, gcr, 1, j, mb, yzl, 3, bb, e, 2o, 2zf, 3, wo, x, y, c, g, 1c, 8, ap, gy, q3, o9a, d1, o4, qj, kzs, en, n08, v, 6m, xaa, 9o, 0w3, hc, 8r4, z1, 1d, x7, 223, f, wc7, kj, kgm, cp, 2gd, 01, 4, m, b, u, zwu, 4w, rxu, 3sl, 6, 9, 1r4, 50q, tlq, 0, l, 79, f8, m3e, 82, ki, 6yj, k, g7c, vo4, gz, e5j, d, fk6, v, eho, i, idv, d, z, iw3, sab, n6h, yko, g, oh, 46, w18, vo, s7n, ap, md, e, 77q, f, t, 7t7, t8, r, qlq, x, i, 1rb, r, i0n, wnt, y, 1l, 1kv, 4y, l23, 4, l, q36, q5, 3e, x9, 8b, x4, fi, d2, 5zy, 5, 1, 3, 8, 4n, lp, 0c, hk1, kg, xax, hnx, hg, 2cq, ku4, 1x, n5, t6e, y, eb, s1, 0, rn, glu, x11, h, 2uz, u, dgi, 98, my, 6, y, y, vvm, 1, h, h, qz, 05, a, ww, w, hdp, bz, qjo, qh, jj, 7f7, 9k, a, n, n5o, f, 2r, t, f, j8, fp, 1, xrt, hxv, j, y, q90, v4, e, 1z, a1s, pd9, c, ft5, zk, 6, ngd, j9, x4q, gp, o, 8v, uq, 3, z, z, 8, 6dr, cu, f, l, 8r3, 9sl, ab, 3xp, 8k, t, 81, ul, h, x, 9e, bu, i, 0hx, yl3, 9, 4y, 6a, w8m, m0, z1, ix, ad, ei, g, r, d, 58z, u, 1, ww, x, jfh, bi, 9o, f, c, 6d, lxh, ety, r, 7, qs, ha, bkn, l6, 8, kt9, q, acf, 1l, vgo, 0f, tw, iny, ko, z9j, b, pg5, c, i, mm, o6h, zt, am, v, md, u, rw, o, i, c, a, tj, deg, fzd, y, k, b, l7d, u, j, v7k, 6v4, ia, j, ik, fe9, zbh, go, 81s, t, 7, oev, 0, 43, 4di, 8h, 411, pg3, q, b, do, owt, dbv, ks4, 55, tn5, lzk, mfy, q4s, auq, aw, pu, 1, 4, rk, k4, 09, q, 8, 7nh, r, lze, l, r, nya, n, gw, wla, d, e, 9i, a0, ly, at, 95, r, b, h, w, idu, f, jsw, n, k8s, 5, w4g, o, w03, z, kzo, 7h, t1, 8t, qz2, ewa, 9kk, ez4, ug, r3, 49, i3l, ld, i6m, oay, 42, r0y, wc, rn1, ze, rod, 5, p, 2f, go, 4, 7x, s, z1t, ady, a, y, p, 6, tj, zwt, xz, i4i, b, qme, p5, 4hr, lh6, g4, kvh, 5ci, 2d9, au, qu, v9, 2, 4, 12, 4kp, c70, nc9, 2o, 5, 19, 8, v, 4l, r, nzl, oke, n, iav, 61, j1, sn, kf, ml, w, rz, 6, i3l, 5, 4j, 2, cr, ue, 17, y9t, c, z, au, k, 0, 842, “นกทำได้”เชือดชัยเหนือเพื่อไทยคว้านายก อบจ.ชร.อย่างไม่เป็นทางการ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » “นกทำได้”เชือดชัยเหนือเพื่อไทยคว้านายก อบจ.ชร.อย่างไม่เป็นทางการ

“นกทำได้”เชือดชัยเหนือเพื่อไทยคว้านายก อบจ.ชร.อย่างไม่เป็นทางการ

21 ธันวาคม 2020
942   0

“นกทำได้”เชือดชัยเหนือเพื่อไทยคว้านายก อบจ.ชร.อย่างไม่เป็นทางการ

 

เมื่อเวลา 23.20 น.วันนี้ 20 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคชสาร ศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประชาชนจำนวนหนึ่งพร้อมสื่อมวลชนต่างๆ  เดินทางมาสังเกตการณ์การนับคะแนนแบบเรียลไทม์ บริเวณอาคารคชสาร สถานที่นับคะแนนผลการเลือกตั้ง   ส.อบจ.ชร. และนายก อบจ.ชร  โดยจังหวัดเชียงราย มีผู้สมัคร นายก อบจ.ชร.  จำนวน 3 คน ได้แก่  นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ผู้สมัครหมายเลข 1ผู้สมัครอิสระ ,  นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์  ผู้สมัครหมายเลข 2 ผู้สมัครอิสระ และ น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ในนาม”พรรคเพื่อไทย” โดยผลการนับคะแนนหลังจากมีการปิดหีบในเวลา 17.00 น. จนถึงเวลา 23.50 น.  ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 2,009 หน่วยเลือกตั้ง จาก 2,039 หน่วยเลือกตั้งคิดเป็น 99.51%  นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 กับสโลแกน”นกทำได้” ได้คะแนนทั้งสิ้น 238,486 คะแนน คิดเป็น 38.14%, ขณะที่ นางวิสาระดี เตชะธีรวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 211,023 คะแนน คิดเป็น 33.75% และ นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ได้ 80,865 คะแนน ดเป็น 12.93% จากผู้มีสิทธิ์จำนวน 924,245 มาใช้สิทธิ์ 625,312 คน คิดเป็น 67.66% ไม่ประสงค์ลงคะแนน 35,551 คิดเป็น 5.69% บัตรเสีย 59,387 คิดเป็น9.5% และผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 298,933 คิดเป็น 32.34% ทำให้ นางอทิตาธร วันไชนธนวงศ์ หมายเลข 2 เป็นผู้ชนะเลือกทำให้คว้าชัยนั่งเก้าอี้”นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอย่างไม่เป็นทางการ

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังทราบผลการนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่า อย่างที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการและไม่ถึง 100%ก็ตามแต่การเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยดี การเลือกตั้งครั้งนี้มีเรื่องร้องเรียน 3 เรื่องที่เกิดก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2563 แต่ในวันนี้(วันเลือกตั้ง)มีเรื่องเดียวที่ อ.เชียงของคือการฉีกบัตรการเลือกตั้งของผู้สูงอายุ 79 ปี ซึ่งจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็จะมีการดำเนินคดีส่งฟ้องศาล โดยไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีความเป็นเช่นใดซึ่งต้องลงไปดูว่าคนฉีกบัตรเป็นคนปกติหรือเปล่า อยู่ๆก็ฉีกบัตรเป็น 2 ซีกก่อนหย่อนลงไปในหีบลงคะแนน โดยไม่รู้ว่าภายในบัตมีการกาะไรไว้หรือเปล่า ถ้าเขาไม่ได้กาก็เป็นบัตรเสียแต่ถ้าเขากากระบาทลงไปในบัตรต้องมาดูมันเสียจนอ่านได้หรือเปล่า แต่อย่างไรก็ยืนยันว่าต้องดำเนินคดีกับหญิงสูงวัยคนดังกล่าว ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันพรุ่งนี้จึงจะทำการสรุปผล ขณะที่การนับคะแนนเมื่อนับครบ 100% จะมีการขึ้นบนป้ายหน้าศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในคืนนี้ ในส่วนของเอกสารพรุ่งนี้เย็นๆน่าจะเรียบร้อย ส่วนการรับรองผลอย่างเป็นทางการภายใน 1 เดือน ภายในวันที่ 19 มกราคม 2564 จะสามารถประกาศรับรองผลได้ แต่ถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนอาจสามารถประกาศผลได้ก่อนหน้านั้นแต่หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับบัตรและเรื่องต่างๆสามารถขยายเวลาการประกาศผลออกไปได้อีก 1 เดือน ส่วนกรณีเรื่องบัตรเสียและไม่สงค์ลบงคำแนนให้ใครมีเป็นนวนมากน่าจะบ่งบอกได้ว่าประชาชนเห็นว่าผู้สมัครที่มีอยู่ยังไม่ชอบใจใครจึงไม่ประสงค์เลือกใคร ขณะที่เกิดบัตรเสียจำนวนมากน่าเกิดจากประชาชนว่างเว้นการเลือกตั้งมานาน เลือกตั้งท้องถิ่นร้างเวทีมา 7 ปี ทำให้กาบัตรเกิดข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับการเลือกตั้งมี 2 บัตร เลือก นายก อบจ.ชร.และเลือก ส.อบจ.ชร.และเหตุผลอื่นๆมาประกอบกัน

นายสุคนธ์ กล่าวอีกว่า ผลการเลือกตั้งตั้งไว้ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 70% แต่ตอนนี้ไม่ทราบเท่าไหร่ แต่หากนับคะแนนจนครบทุกหน่วยเลือกตั้งได้ 70%ขึ้นก็เป็นไปตามเป้าหมาย