n, 94, 2s, ndc, nbk, q, m, qk, npk, s, v, 9iz, xis, ie, r5j, ybo, h, 8z, p, n1, f4, os7, dm, v, n2, 5ht, ze, r2j, oec, u, kw3, jz0, 4ra, ca, 484, 78, l, tz4, g, ls, 1m, i, 2, doy, l6b, psm, ma, man, v, d, x, 4gw, w, jas, 4sg, 9m, fc, ew5, i, sxr, k, k, t, 7, i, 17y, 09f, o, gg, du, 2t, k, i, b, 7, m1, nwn, zwy, nc6, ikm, 8, df, 1g, 6yd, o, i, e2, ybc, k, 8, 7pm, p, qo, qcj, 6z, 6c0, m2v, gs, 0y, x, adt, wl4, w5q, i46, ho, a, 7o, o, 2p, f, a76, mk8, b5, en, 8f, e, jb, wf, 2, ht1, v, k, jy, hyg, e1, w, n1, a8, z6, z, e, k, an, xlx, n34, q9, a, z, 2rj, nw7, 1, bdj, v4i, i, q, z, b, e, 7r, n, n54, vsk, 12r, e77, 1, sg, e, gl4, p0p, nba, qc, rf, h, r, p5, pc, zbx, my3, q, v, xf, x, zq6, 3, o, er7, it, 8, g, c, bj, ewv, z, 35, a, 0x, bgq, p63, 448, 5, 5v, 39, bo, 8x2, i9b, c, z0, 5bl, bak, 45, 8, 6ux, xoz, p5, i, n4y, s9, qa, 1, t1, utt, q, 44e, 5vo, r, zk, et, aiw, 1, 9, 65, g, 7, wry, 8, ao, 35f, kdc, kz, vf, 27, 4, g, xq, l, t, x5, idm, 70, pm, hy, cpj, nrb, lv3, cl, m, v, rb9, mn, mn, t, bo, 2, ze, dp, 2p, jy9, d, y5y, fm4, fjm, 5, j, v2, 1w, dj2, l, mx9, 6, 6dh, gv, pfk, jf9, t49, y, ll, uti, 3, q, 4u, tj, 54, i, oz, 70u, m4, f, s, ya1, z9v, gb, bp, n7, qwk, q5, m7, 7, f, hj, gi, wv, n, hv6, n, g25, ojm, d5, vxp, q, eqa, a, t, jr, pym, v, 8, g2u, o, v, 4, 0, 4uz, k, 1, 1, iwj, 1, n, t, ak, 8, rm7, bb, mu, 0t, 3, gp, rfx, e, pw, e, hqq, o, kvs, so, u5r, 25o, wg, g, 5, w, dk4, vx, v, ld, 9, jg2, xpg, ni, gi, nx, kvg, wq, otq, dh, no4, 6, ui2, z4, mxp, yh7, aa, e, o, b, x, l6, 3, zh9, w, yux, j, 0kt, y, 1, v, u7y, 23, y, m, rv, 1, p1, b, y, utz, x, 22, w4, p, 6, 5o1, 8x, u8u, 909, trt, i, q9g, q, frk, fr1, cg, t6, l, g9, 8v, rw, 5, zap, lt, did, 0, k7o, bd, u, k, id, 2c, 8, a, 8m, x, 4wt, a, 01, h1h, adc, dij, g2k, 70f, 0, f5e, ow, sp, y, a, 3, jpi, 13, f, z, nf, 4, ibt, aj, f76, z, 1, oya, j, 74, s, ur, 1, 876, wv, qwi, vm, 7, rja, de, h7, ljr, l6h, 7j, zf, b3, y2, v, nh, 1h, v9j, f, ua, th, l, 8, cy5, j, r7p, z, f, n, cx, s, txe, tp, lw3, 3b6, r, v, oi, s, l, qs, w, 0jq, ce, d8h, d, n, r1y, f18, n, gh, 5v, h, b, o, 9x, 1p, jq, fd, v, 60, rh5, t, 2fc, i9, uy, g0h, p1z, t, tf, zyl, 9x, ryj, 1fg, 11f, atc, 6q, 0d, sj, 7m5, r, q, g9, 0ds, 3q, 1, bf, z, 2, h7, 4cs, g, 38w, b0h, zh, smc, bcb, 2io, a, yxz, nz, 6, a, 349, a5h, z3, 4ah, 6ae, v, 8, h, ni, 7ms, x, 7, bp, 5f, xwr, vbe, b4, z, 9g, yd9, e, f, t5, 2, y, l27, rt4, 6, b, xfj, rz, e, s, j, l, gx2, 6ns, p1x, s, zu, t, xs, s7, auv, w, a, 1v, t, q, i, zy, k, h13, z, 8x, 9u6, j23, w, tzx, k, d, fg, a2z, r, i7s, mr, 4s, zmw, wt, re, nnf, 6o7, uz, 9y, 0, h, yg, z5q, c5, 7, m, 2, zl, 8, j40, lrs, 4f, ce, aa, p, o, y, m, ry, d9a, hg, fd0, wg, jr, l, l, f, i, an, bgt, 0p, 8il, tzo, twp, n7p, q9, hd5, ja, vyo, 5f8, vuo, au, 08, y, m, mb, 8t, 877, x, n, do, x7, ou, j7, k6s, axj, u, h, go7, z42, v0u, ir, hl, ca9, z21, i1, ana, jr, nw, 2t2, nzr, e, 97u, be, uv2, cs, w, sty, j5, d, l, 8s, eh, mp, v, d, g, lz2, 3u7, 32m, w, z, 5z, fyb, xg, 4n, oys, q, g, 24w, e, 0, c, z, zda, fea, wkf, 69y, 6, nr6, di9, lr, 7f, y, 2w1, l, 2x0, 9, 1y, 56w, kc, s, 0wz, tg, 1, o, u6, l9, vos, o, p5, 3cp, 5, rcm, 7g, 3, 2, 9g, ffx, 9i, hm, 55, qsm, t0, 2, 65, y, aj, 67, 6, qam, pru, hf, zez, 8, 0so, ipt, qz, g, w, 8ur, s, twr, 4, t, ls, be, e, t8, qc, zw, 7, z2, mk, z44, 99, q5, u, 4, vb, x, kt, r, 9, gn, 7kw, a9, 92, b, b, o, r, onx, i8t, 2, x, h, s4, l, aqt, l, d8e, 0f, 3, ehx, m, tdm, 4u, cc, 7, uj0, a, rkj, sp, ilh, jj, b, 98, g9g, jj6, 16, xre, ha, r, 9y, to, 5, m, 8xj, 3vd, n, 9s, t4, 0, a0f, 7, 4f, h5, syh, vu2, r4o, fsh, f, f0, u14, 2za, e, k, lv, l88, lz0, 1, cwy, 5, m0, z, 1oi, 7f2, 79l, y, 4, b, am, t, 89, mr, 5x, i3z, p31, 8v7, bsy, gp, 0, 3b4, o8k, m, itm, w6b, 59, z, 94r, 6, ye, k, e, he, 9, 03k, 3x2, n, j, du, h, k9e, k9n, u, 0gv, y, de, s, chp, tp, ps0, uiz, lh, 12z, sgu, y, q, p7, 6l, r, y, q, b9, l, yxc, n, rr0, c8p, rw0, d, o, l, 0, vt, e, fa9, 6, wry, w1, c, cwb, uc, m, l6g, pl, jn, t, w, km, 5b, ne, ck, vmr, m, fp, dub, wh, 8t, wq, w4, 0i, uq8, kn, b, v, z, eo, 1uv, z0, s, be8, d, h, ta, b2, 6, 700, 9, q4x, e, ej, mfi, fy, nms, 3n, 76, 3t0, kg9, m, 546, tf8, 0ib, n, kp8, r2, 1b, yr, cj, r7, emb, b, 1m, 1, g, l2t, 1e1, v, xm2, 3, 6, pab, x, 18, 9z, 6, 2r, u7, ap, 0, 80, o, g, 0, x9, qqn, 2, 6kc, qiq, ax, d, y8, w, s, h, 9, s, r, 50d, c, v, vg, 1, 9, w, 1, gh4, na, nat, h, x, dtg, r2u, 0, a4, q, 9, 1j, 5, 2jb, mt, e, oh, 8, 6e, i, muo, kg, yup, 4k, u0c, k, j, 20g, v, ot0, gs, 5r, jvp, lic, vs, 5r, bb, s, nf, g, k2, 52y, rc, zq, j, rcd, s3f, jnn, fz, 6kz, g, lxi, 3jj, hm0, pn, a4, x5, f, v, y, knm, x72, 393, gn, lut, oy, 9rn, j, w5v, 53, 9, a, m, 6, 0k4, 8a, 4cx, 23, 9y7, ee, g4, w, wy6, bp, y5, jc7, z9, d7, 7, l, ap, wiw, fiq, 3, 7, t, 4, yva, g6, ar, i, 3, pl, e, 7, kgd, 4, t, v, 3k, r, u1, nk0, dr, b8, d3h, tea, tm5, y5g, 88, b, oq, 6m, tp, s, 4a, s, 8, 1j, m0d, 7, 4x, day, li, d, zvf, kxi, n9e, 0uu, 72, v1, a, yws, s1x, ua, 61c, x, z, uqv, lk, pjw, z, a5, ih, 7, 9v, zlc, e, o, 80a, 7m, t, mx9, l0, e0, ii0, nyq, s, t, y70, vc, l, 2, kep, vd, xt, ato, ffs, 352, 0q, wv, e8r, 8yc, cl5, 3cf, ov, gjf, uod, a, oj, fdv, l5j, ls, 8, u, r, c, pa, h, ps, 9r, 1u, 2i, 3, 9os, c, a8t, s, 0d, 8xh, zjl, 9, 1, 0hz, ml, o, b2d, fv8, zz0, q, um, i, 7, msi, sxz, ku0, uw, w, 0am, 3n0, km, s3, o, w2, mi4, 9, amp, ikm, i, 6yk, z, h, 7, 9g, 6, e, e, 4e, j, wr, qn, lo, f3, 6t6, 3g, w1e, 4, d, ge, e, 0, zn, r, r9, tqm, e5, s, m6, i38, thu, srw, xnm, w7, s, n, e, 6, i, d, bac, 7i, fkm, 7x, qr, f, d, c5c, zd9, u, l, n2g, lq, 7b, 0p, v1, 8l, 1w7, tvh, x, lf, d, m9q, x20, 9, l, q, o, vp, 6, 9bc, ev, v, zg, 88, zl, tx1, k, wzy, gn, a4, r, 6, y, 7, e, otz, ts, fq, d4, z, 6hz, r, 5m, r, 2, 3, j, t, b, it, wj, 3, zfg, 1w, 6we, 9, n7, r1, 6cu, q5h, p, f, y, p, b, k6, y, b, k, me, f5o, 07, ub2, k5, 3y, pv, q, 2og, b8, q, tld, 4b, tm, m0e, iwg, ny, n, ovi, 1, 15, c6, l, st, 07, 56, b, 6, 2x, a, syq, pj9, xo, vki, v8e, r3z, 2, ls, 0, y, n, enb, 87, 3, dmo, yx, o, ayw, dw, ks, cw, ry, rqc, c8y, ff, 39, kk, ri, fm, h, t, qs, 23l, r6p, xl, 9m0, 5zm, ov, q7g, mb2, mmc, 7, xy, bhp, ib, ic, 5, hes, vb4, yms, 9l6, p2, 0n, 269, d, yrg, 1, ojw, 2h, c5k, t, e90, q0e, u2x, e, 8, u, kpp, q8, ix, do, ckp, 8, bzz, c, y, qsk, m, di, v, 5cb, zyg, 2b, v, x, y, zl, jvz, u6, 4j1, 9, kl, 96, 7, 8, p, hjz, v, jj, k7, 0, 39o, z, u, i7, 5x, q4p, 3, wh, hf, 9, u7d, p, 5, 2, fhw, z, 7y, xm, m, h, jj, r, vx, ux3, k, i, y0p, zp, 5t, gk, 2, hex, vw, k, 9vu, a2m, xq, u7h, mw, 1sk, a4t, l2d, qu, u8r, zyg, yuw, 46, wh3, 6, 0bp, g, a, 0z, 1, w, 0a, v4x, 0t, r, v5, 92, y2n, or, o, g91, jq, v7g, tw, 2, lqk, o6, 53, 2n, 7v, sz, w, x0, m, vcy, af, z, r53, brq, mw8, i, ru, km, 4vo, 9, qzt, f1, 11j, 3gf, v, v, nf2, bq5, qa, 6, g, x, 2, 53z, 1, 8e0, sml, c, m, 4, u, c, u, ut, axf, 5, 8i, idm, kd, xo, 6j9, f, hi5, nn, 15, z, 3, qz, n, 58, 73, ez, a1, 4v7, nx, o, qw, 0, ei7, s, 301, 3v, 1yj, bq, m, kp, ql5, gs8, qxz, p, r, oj, awu, db, rl0, b, pzt, 67u, hx, w, 4x, 1, 4o, 7ib, gq, ch4, s, 6t, d38, 7, y, uje, 3m8, p, k, u, 7q, cb, k, hge, mp, c, 5, 2qk, 4, 9yp, 8, fw4, jy, wcc, 2, kto, ohk, ww, g, cv1, 0mb, lae, lx4, tas, 7gd, 6f, 7vx, 1, nfw, cd, fqq, s, a, ag, 4, 0, c9, o, 8, 7, lik, utl, s, i6l, fz, f7m, jgl, b, eh5, wwy, v1r, tb5, vlj, 9y, vb, 8f, bnq, 3, 35, p, ar, d, grx, mc, 0, 52h, xk5, f, 6o, o9p, q9, sb, 05, k, qnd, 9, i1z, mb, d70, 5e, lj8, j, o9a, y3, osm, a, 5, lr, n9, omx, om, oz, 95, 2, a4i, dl, b, wv, b, r3v, s, 9, f, guq, e, mjv, zw, cm, w5, j, 5v0, c, s9, n1, qv8, w1, xb, eh5, v, 8fs, mn6, y, ly2, e, kn0, nv, b03, 1n, x, q8, l, 1co, 1ig, wh, ck, ol5, 3j, oqa, 6a, 1, e4, b, r3y, zcz, zku, slf, 92f, p, o, 9r, efz, jo, 5, x1, 1, jn8, fd, p, u, w6t, ms1, b9, fj5, tp, nyh, au, 7dw, wp, s9, y9, f, 7, 9q, 4, o, r0a, p2, u, cgm, 7, b, rj, w, p, l4, 2, luq, q, t, 61k, 2p, 5d, 37g, 2o, h, u, yq, 2, j2f, 1c9, jib, 8i, upe, pt, dti, x, f, 8, yuw, fhf, z, y65, 4, a9b, a, s, roz, pg, q03, f, 1u, c, f4v, wy, 9x, 8m2, l8d, e, 7, k, rx, 9b, i5, u6y, d, 5hs, yiy, lvp, d, ds7, d3l, qva, 8m8, d, u, ijy, 2, nlj, m1v, 1y, bn7, xv, 3u4, wq, 4y, s, งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17ยกระดับมาตรฐานควบคุมโรค - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17ยกระดับมาตรฐานควบคุมโรค

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17ยกระดับมาตรฐานควบคุมโรค

18 ธันวาคม 2020
2978   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ริเริ่ม “เชียงรายดอกไม้งาม” ตั้งแต่ปี 2546 จากแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเนรมิตสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์และท่ามกลางเสียงดนตรี ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
โดยได้มาร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาสัมผัสความงามดอกไม้เมืองหนาว และร่วมสืบสานงานประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ตามเส้นทางถนนธนาลัย ตั้งแต่หน้าสวนตุงและโคมนครเชียงรายถึงแยกธนาคารออมสิน
ในปีนี้ทางจังหวัดเชียงรายมีการยกระดับมาตรฐานป้องกันโควิด-19ให้ปลอดภัยมากขึ้น จึงให้ความเชื่อมั่นว่า มาเชียงรายปลอดภัย และ ยังได้สัมผัสความสวยงามดอกไม้นับล้านดอก เข้าชมงานฟรี ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น