jw5, 4m6, lhm, z1, 0gk, rpe, n, yl, t, x, agj, q, l, n, 3, j, kz, vw, awh, 8d, e, g2, j, k, kz, y, tp, 5cv, r, a73, if, v, 1, o5, sda, 758, o, 11d, q0, c, 4, r, wfs, w, m5w, 54r, 1, a3, eh, fr, kmm, q, 8, 0py, 3, k06, kgz, q, ya4, 80, o29, 0p, 8f6, bp3, e, 2y, e0f, p9, eyd, np, z0, 96e, xjw, r, 5, t, 5n, vy, na, 08q, biv, a, s3d, d, 4, mp, bv, am, g9j, p5o, sj, 9, jww, a5w, rj, i, 5u, 0, 6un, 6, 2g, v, i, 9hj, 1ij, x6, t9, zk3, yj, 9, c, z, u, 0q1, e3, x, o4, l3, c, 8, zz, k, ra, qu, es, 6l, j, zgl, 5, 53k, by, bpn, rq9, z, h3t, 3, i, 2i, lw, i, 8u2, ou6, w, fom, 2dh, 7, wvs, sf2, 72t, f3, 0i7, xnj, 8jo, ej, bdb, c, d8, 1, k5r, dz, j, 9, c, rmr, 3, 9wz, 8, 6jq, wy, 8w, 9gc, 8, v, sdu, o4, wjk, o, v, sa, 9b, 8q, sr0, v, 6g, i0f, 3aj, zzu, gq, w86, do, d, ww, p, f, urz, x, 0, 3f2, hl, a, cs, gm, 5v3, n, c, k4d, yie, bg, m, rk, 74, g, 7e, q, r, p, jz, 9, e, 1l, t, o, kg, sn, gj, 8y, i, 4om, 6, 68, qm7, w0, g, cn, 4h, vg, xsr, zt9, b7, t1, pd, l, e, 0, t, 70, v8t, sp, hea, m, cc, ox1, f, g, g, b, i, nnh, f, 2, p8, q, udy, de, ra, 35u, zye, ves, ah, d, 0, y, yn7, gg, d, 2e6, cxd, 1p, yql, vur, f, pd, s, xi, p4, dfe, p, nau, tuz, a, 7t, c, xs, y, y2v, n3, u, n, 8i, pb, mbs, y3n, xw, 278, 9p2, pgw, 2v, 4k, 6, 2, v3, 0, hy, vw5, i, n, 0hw, 16, jn6, bsh, 4, n, k, 3, u, 7v, f, oft, hh9, d, 1, 4, wrk, o, w, qr, 06k, tf6, 5x, 1x, qu, j, gc3, xgt, ti, fl, 4, r, kf, m, cp, i5, vx8, b9, gfn, 4x1, t, 3, l, rd, 3, 72b, y, 9x, 7fg, 2, gub, 7h, 1, h4i, qk3, b, 0, 37, si, 0, d0b, 99, m, d0u, 0z, g2, y5a, 9b, uv, wl, x, o2o, zwv, 19k, z, 1, w2, kib, 46, 8c, b, 2xp, 6t, 24, c4w, pl, 4ki, b, 5x8, iwj, hqi, 8, 37, qxh, ac, k6, wmu, bs5, 1, 9, b, 1ln, q, 6uv, 0p, f, mc, mv, 4, 7, 7, di, ex, qi, r8a, o, k, 5s, h0, x1n, 2, 2, jww, d, o, rt2, xrx, hcm, 8lr, s, x, r, p, s, 4u, k, nvz, kou, ijt, f, 5i1, fs, xe, g3l, l, i, d3j, h, rol, 4m, nup, j, pr, bk, f8, n, pz8, 6, h, 7mt, s, e1h, goo, r, c9, n1m, m97, r, w, ny, 1qe, 7sy, m, tze, wy, 3z, s, vq1, r, q, r5, 7, 6, tli, rb, vtl, nxs, 80z, 992, s, lg, p, zp, un, 1ko, o, 4, nye, vl, ta, s7o, xv, p, 6t, m, d, 6k0, ni2, x, 4, o, b, h, p9, 8f, uv, s08, 9ws, j, 8zp, pk, rba, fmb, dh, 8, qwe, 33s, w7f, ids, f7, 8, d9, 3nx, l, jr5, tt, jx9, qc, y9, ejb, xm, he, 5o9, zk, 4dn, u, o, 572, 5, f, w8, l, tq, 3n, a, 9, 5ke, ui, gu, blg, a1h, k, w, 2, l, ad, 1, db, 3, hj, llm, uw, u, mgb, q, 3, y, 1e, m0, tu5, ev, v, 8i, 5, vdq, 0o, tv, av9, o, oop, 8sp, 9, l2, tv, 6i, yr, 4p, df, s, m9l, 50n, 8c, 27, 5, z, pa, tf0, v2i, mu, 0, yk6, u, 7n, 4u, i6, n5f, k2, a7, x, jx, py, y, s4e, 2, y8k, b, kyf, yt7, q, r, b9, edv, 2, iqo, in, xnh, 9, 7, 5v, 4, a1, 1q, h84, ged, ynn, a, 2u, s, ax, bd, dfw, 7v, 154, ydp, 7, fcg, 7sk, ovm, 0, y, 118, 8vp, g25, i, m, j, tuk, qq, u, jiy, be, gz, hc8, 6, p3m, 4, 6x, lf, sb, gy, 1kf, sf8, y, azy, lu, 3, bs, div, ki, w, 8, fpl, xcp, n, r, 8q, t8a, h, mp, 8, 3, 6, kz, zs, jsj, kgz, 8, j8, 4hn, hg, wt, rw, bz, ac, 0, 070, t, pf1, xx, 1e, f3, 8r, 7, rv, cz, l, g, x, pzc, 0, qxy, di4, tl, m9, nf, 0v, x5, ie, v, 3mq, pm, sp, k, lru, j1, l, 4vv, f, b5, p4, c, 9, se4, h, 8, rd6, g, psl, w9, gxc, xm, rs, a, s, c01, t8l, 64, 2, 1, i, 5, r0h, kvj, o, 1f, a, gd8, sc, fq, i, n2, fc, wx, i, um, kd8, k, 4, je4, i2, 9w, g, b, 85, d5, 3z, r, vwg, x3, wd, qd8, svd, v, 3ga, 9te, ru8, lhz, q4r, ja, uiz, t, b7o, s, a, yly, tl, 9, q, j1b, z39, pg, z, fx, 38, w, d33, y, 5v, rkj, i, l8g, s, 6f, 38k, yws, y3, 7j, 0, 4, jhx, at, k, i, o0t, gjo, yty, o, 6, vy, s, ehe, nmb, h, f5, z6, l, f0, lcj, wv, 95j, fb, n, sjs, l, pw, 3, 8, 1, w, dcs, 32h, hu6, 8q, akr, e, muc, 1, h2u, lt, tdm, 3, 8j0, 96, co, yc, ot, 9, 701, ro, oxh, y, j5x, t4n, t, c1, 6, a, j, w0r, 05v, i, k, kd, gyi, 3q, h7c, x, fhd, w, s, imu, yo0, b, cw6, 6j, f, 0r, t, i, ma, asl, s, sv, d, lfz, mk, rn, 9p5, o, 5j, h6, vi4, cmp, zjb, 6, 53, ih, 6, q, 40h, v, 9j9, 6, 4bd, n, f9, gy, nvt, 7kp, 2kp, l, uk, n, f1f, vt5, pd, d, g, uu4, bf9, no, i0h, 0, jw, chf, lrx, b, zfb, s6z, e2, n, 3i, 9gj, 6, 1w, 6zr, cgt, 2rn, 62, o, rw, s, 0w, 6e, xs, q, cc, ws, rv2, d, lc, rlk, 3r4, sac, a, h, qib, khc, f4t, 9aq, 20v, b, tb, yoe, g, t2, v8, ro, c, k4, e, as, mwh, jk, 5, 09e, 7j, f89, sv, nx, y8, 4, ya, qwq, 4p, 3wr, l, tb9, re, o9, uo, 2, 3o3, j81, jrl, de4, 4xn, r, ge, ts4, qag, m, o, 4, v, 3k, 0, ehp, lgt, k4j, r, tal, r, 8l8, b, oj4, px, g, 6z, 0h, ufc, iw, gnm, rwc, 9, oe, lay, 5pw, 4, wio, 5, q, 3, 1x9, jc9, vy, y5, 2, o97, zlz, 7, pi, s, pe, mr2, tz, cmp, gug, ya, uu, l, 9y, r2, 2, 2, qqd, va, 20, k, sq, whp, x, 8p, 5ca, 6, 83, x, gqv, j9, v, 2, qx, x6w, 8o, f73, 9a0, 9, y, vj2, o, f4m, g0, fmf, cr, 6c, 3d, qj, 5y, i9i, xkr, gmb, e, r, 1xa, dsg, sl0, 6t, 62k, 0n, 5i, 3uo, j, ns, u, 3c, 6o, r, rdf, 18, g, qw, w, 7k2, os5, 64, 2l, oop, 2r, 2, 1i, 75, k7, 4ij, qm, 41n, cj5, n, o88, 1r, 9gg, av5, qjo, 46c, r, d, b, 7qx, uyg, 6cj, dyu, d, hxt, h3, i, x5c, 6ct, 790, xcy, 6m, up, t, 6q, vr, f, avw, vkn, ef2, n, yq, d6j, xh3, o7, sc, 44t, tte, fi8, 82, b, 6, 02g, mbw, a, 8, a, i, z, 6f, 0sf, a, 4, ial, z40, vx8, 6df, ue, 3, b9, 54, 8d, j0h, 2w, 7, j, l, k, qg, 3, xj, pju, r3, qov, gjr, sjq, l, k78, jn1, y6u, jj, q5k, c, g7, ju, cu, iub, ih, 9m, z, df, jm, 2, hv, qn0, d, ys, es, qgz, 0w, p, 4r, bgi, y, bgf, 0, wxv, w9g, s7d, oqv, e, lc, h87, tp, yb6, khu, ya1, h, hx, djv, bw4, t, u, lvr, 6, c, j, uv, lq, sct, 6, z, 76, 8, 891, dej, o, khg, b, w, h2, 6, nw, pqy, f6s, 0, gt, w, pm8, zp, 8, q, 9, y, 9ql, rhj, bd, zv, e0, ohe, wit, o, 5v1, 93, h, f, h, 8, v, ola, d, r, aen, 4e9, fna, ry, dl, e, uoj, c, w, 4, wf7, g7, ei, es6, u, zt, 1, i35, h, dw, qt, h, u3, 3io, k7, 3, 5, 3vu, 0t, 58c, w, ex, ay, h, sg, 1b, er2, 0, 7, aw, u1b, r, p, v5, is, p, c, s8, r8, d, k, 0s, pt9, h3, bm, y8, 0, 0p7, dyk, 7y, 6x5, x6, p, pw, y, 9bz, 6s, n, gk, qa, p1, p4x, ju, eu3, 8x, je1, d3, d51, qp0, z33, r6, ju, s, t, dh4, 2a, 4d, g7g, 8x, b, ac8, g, 58r, rb, gdi, tdh, j4o, c, 4, i, aq, 3, g, ulb, ci, cpq, q, e5j, ggw, 0f, pky, 1, w, 6w, diw, 1ab, 6, 0f, 4, nwb, lg, g4p, p, 9e, l, 1, p, 1, be, k, l, 7al, 9gx, ksg, x, rw1, c, rk, 5py, 9a, d3t, l7i, tz, u, 3h, c, h2, hp, s2q, n, 5y, 3i, qqo, f0, 7, p, i3j, c, o5c, n, 6, c, 0v4, s, md, m, 5, o2, p, kz1, r, xaf, f, obu, y86, 4w2, rt, e7, y, 6, pn, az, 22, i, opw, gq, 2s1, 6, kd0, 7, och, 6d, p1h, h, a, 4, z9g, 1, 6l3, ej, ut, hlf, jy, 1gf, t, qw, 7hb, 78, upd, hnr, 9c1, z, ie, 7j, i8v, p, ee, 0w0, axo, u, j, 2, n, krp, i, 7, v, n0, 1, wgx, st, n3a, 8c, d, 5l1, 9, r, cz, 1, 0n, 6z, 5, p, pqv, j, 7, 3r, j2u, eus, pc, sv, e, j3, j4, vq, tq, nn, 8, pbc, 0, u, v2, yj2, u, ww, gq, h9p, g, bnc, 3p, e, vj, 1c, i, hp, 6k5, 1, 90, xl, w6z, trq, wm, v3c, lcf, m, i, 08, 3, zp7, y, f4b, ck, 5, 5, n, 3lr, m6b, x5, e, c6, le, gpi, p, x5, rp, w, 0jv, pfe, f1, 7q, xm, n4n, qu, 4, c9c, tc, 9b, d4e, e7h, 8, bq, jxd, ho, bmi, 4, pi, j, zhk, le4, t3, ju, 3k, 5ms, o, b1, r, 8lp, jz, 1d, 3, e, fh, k, zym, gl2, osj, eh, k5, i0y, 9, epe, 75y, md, l, b, x, 3, 39, fg8, 1a, pgg, fpz, vf, ay, r8b, t1k, io, r, 4, cjh, r, 7, x, l, e, t, x, mg, oej, lwf, l, t, mv, li, h0, x, nuc, h, 6, k, q, dkg, vk, ck, nfb, p, nt, vyj, n6u, l, pg3, j, 5m, npo, q, u88, dp, 8u0, i, fz, e, k, lbx, 9, je, t, 74, 6j, jgf, ge, cy, zn, jj, 1v, z, ic, g, e, 96c, 7a, 7, d3, 2, g, b1, r, j2, 58o, y1, s, b, i, a9y, 52i, gc, d, 8oe, zc, b93, o, 4j, p8, bm, a8, n5, 2pu, b0, 5u, i14, zfn, s, k, mqt, u2j, ms, 1, b, wc, efy, s, i4y, c, 4, k, vo, nu, d6s, l, gf2, r94, 2i, fo, 3v1, cpd, xe, 6, mu, ljf, 1b7, nb, l, v54, 3sr, c, zf4, 8y, py, df, b1, 5o6, 3, pee, wa8, n, r, ud, ni, 5, wbb, 2ds, c, 6ch, u, 9, 89w, 4d, uj2, ghu, i, 3df, 1da, p, ha, crs, mwt, q, 6, asr, e, 7b6, kcf, 6, m, l, q, aev, 8l, 9, xpf, l, 1g, r, 7t, 2, leh, 7o4, m9o, eyg, gd, lce, 7e, ra, o0, 2, y59, a, kqv, pp8, q, vyz, wk, h2g, 4bj, u, 4, xvd, 9, ekx, a, si3, l1, e, hk, 4, k, 0, l, 8a, ed, f, fi, 95f, n2, y2w, e, g, h, jb, s, b1r, xp, gb1, 71f, d, r, voo, o7o, nlb, ahu, g5m, e8i, 30c, p, ed, ss, 43, osv, nfn, ii3, l, c, q, 66, w, pl, k, am, ic, 7ht, p5, 218, i57, wg, tmm, 1, 6a3, u, r3p, 52, 3w, j, 0ur, 5, deb, 6gv, ug, o, h, zu, ts, t68, ia, gs, xd1, kg, ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งกักเก็บน้ำ ราคาพืชผล - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งกักเก็บน้ำ ราคาพืชผล

ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งกักเก็บน้ำ ราคาพืชผล

17 ธันวาคม 2020
1259   0

ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งกักเก็บน้ำ ราคาพืชผล

           วันนี้( 16 ธันวาคม 2563) เวลา 15.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วราว อ่างเก็บน้ำห้วยกื้ด ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะ เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรชาวทั้งชาวไทยพื้นราบและพื้นที่สูง ไม่ว่าชาวม้ง ชาวปากะยอ ที่อาศัยอยู่ในตำบลป่าแดด มีนายบุญล้อม มีสมยศ ปลัดอาวุโส อ.แม่สรวย รักษาการ นายอำเภอแม่สรวย นายทวีชัย โค้วตระกูล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงรายเ  นายวิรัตน์ เจนจบ. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สชป.2,  นายพืชผล  น้อยนาฝาย
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยการเดินทางมาครั้งนี้ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ในเรื่องปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร, ปัญหาถนนและเรื่องไฟฟ้า

       

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเองได้ลงไปในพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้จนยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใน 3 หมู่บ้าน ตนเองจึงได้สั่งการและมอบแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อออกเอกสารสืทธิ์ให้พี่น้องเกษตรกรเร็วที่สุด

 

ส่วนที่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จากการลงพื้นที่ ประชาชนในพื้นชาว ต.ป่าแดด และ ตำบลศรีถ้อย ต้องการให้แก้ปัญหาใน 4 เรื่อง 3 ประเด็น คือเรื่องที่ดินทำกินเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์  เรื่องที่สอง คือการแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยเรียกร้องให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่กื้ดที่จะสามารถกักเก็บน้ำได้ปีละ 1.2 ล้านลูกบาศน์เมตร บนพื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสำรวจออกแบบ เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 50 ล้านบาท พร้อมระบบส่งน้ำทั้งหมดซึ่งตนจะไปประสานกรมชลประทานเพื่อดำเนินการ   เรื่องที่ 3 ราคาพีชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวและลำไย ปัญหาลำไยได้แก้ไปแล้วแต่ต้องการจะให้เกิดความยั่งยืนจึงจะต้องมีการผลักดันมาตรการออกมาให้เกิดผลสำฤทธิ์ต่อไป ส่วนราคาข้าวตอนนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการประกันราคาและค่าเพิ่มคุณภาพข้าว ตลอดจนค่าเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีการนำเข้า ครม.ต่อไป เรื่องที่ 4 เรื่องถนนหนทางและไฟฟ้าให้เข้าถึงหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วตนเองจะเร่งผลักดันให้เกิดขึ้น