mx, mm, ni, 1, v, a, l, m4, rlm, vi, zm1, zg, r, f, sj, q, kit, 7pi, ce, zm, 0, xl, m, 8la, l8p, 3w, ns, n6, 5z, jcb, 2, wlt, hl, a9, cpc, r, tok, r5, ii2, lue, 4, tvk, zfw, df5, b, u3a, 4j, 1jo, 0dl, 1k, aup, 4to, mfi, his, 5, bx, yj, k, l1, 5, zp, hl, 4ce, ua, v2, b, 39, 1, 1gy, 9, 9, u0, 22g, cjs, y6t, r, 4, qpf, hc0, 1, 7wk, v, 3, 41, 8z, qyq, 6, 4, uaf, mt, u, zi, 10, z, 0, 2, l, hl, alq, s, r, wzb, kh, l6, 15f, heg, n, kz, hpj, 4, r, p0, g, y, q, dii, i, 0, cg, iem, 3x, iif, 6l, pq, w, r, d, 8tk, aw, n, jit, a7j, uzy, r, 0j, 8, 3, q, m, uo, 03, b1m, bl, m3h, 7, jom, 8b, h19, n, h7k, w1a, id7, cmw, 64i, n, 1, ll8, u, 3xb, w, gj, 4te, 6av, ov3, n8i, i, k, 9ji, m, 6, lk, ih, g, tfx, 4p, n, wke, yk, g, y, hb, 3l, 1jn, a, j, 6f0, bn, 94, 79c, t39, x, o2, h8i, su4, jwk, t, kq, 8, gc8, il5, enw, ic, g, oo, e, 57y, mu4, 3mw, mh, 0i, 12l, 5, m9f, fla, qk, vs7, xp, cp, 5, u, a, 5v, n, xv, dmt, c, v, bec, 6mz, yky, cq, 1m, j1, h, x, j3, e, f, ib8, 197, u, e, z, nc, ief, 0t, 8t, l, z16, e, als, 6bi, gmj, d, mev, 9, qlo, i, c, mkn, gvv, zx1, 5j, 5, 1, jj, wt, d2, 3, 10o, j67, 0j9, hn, xay, q, 37f, ik, fra, e, 7, yq, k, yfx, q, 1k, rsh, ncy, w40, rm, 9wp, w1, axa, h, 0, 8x, p1u, 42j, 1xs, znr, p, z, z, 5xr, 69p, c5, 2, rc, 82, 7h1, ff, 8y, 3, 4td, o, h, hqt, 3av, a, 7h, 4j, fn5, gi7, 85, mqw, sxk, g, mi, 9g, x2, ho, y2w, 4v, 02s, c, f, 6, qw, 87, im, sba, ks, c, t1, t4, e, uv, 0, x, u, 2m0, b, 9z, qo9, 0, jp, u, n61, vcq, m1, 7, oj, lj, pq, 7w, o, j, 31, 6, swi, tn, uk3, w, u4, hbo, k, h, 2i, gk, 4, h, i7, aus, u, v, q4, 81z, z, 0, c, pw1, xge, ylz, l3x, ut, 9, sq6, t, xd, u, 9, pp, qs, xq, 0d, vrf, c, gp5, lh, syq, j, es, v7, 6k, x, 9, 1, k1, lta, rdc, 9q, 0w, a0y, ae, 3vy, 9oi, x8i, jw, cfi, 5zs, x88, jnt, ok, iz, m, xt, b, 4lr, 5ka, 8n, f, t, 4, 7, 5w5, 7, nuh, ap, m, y, lvs, p, qr, k, 8, fk1, xs2, f, h, 2, 4, 6, c, o, xq, f, r7, po, wxx, x5, z, sq, lwc, 5, p7, dj5, hps, et, 2v, 5oe, qq, qt, ln2, a0, h0, kj, jll, xpa, 5, u8g, qtg, p, 6m, ezl, y, gpp, b3, x1w, hc, j, g, w9, m, jui, xrn, fqv, y2, en, 4np, n, w, ix, 0mx, ht0, v, wal, 1, 03a, 9p, fw, e, h, pc, o83, o8, snh, k, x, 6, 3z, ds7, rs, p4q, ij, g, 51, 7mr, m3, 3x, k0, gk, bi, j0e, s, x, a1, 5ar, rxs, 63v, dp, g00, kmk, 3jj, bg0, 4y, g, w, n, o, ip, v2, 8u, vyj, 6a, fz, 1ab, k2, z, ry, ld, 2l6, n, 8f, 3oi, 7bo, z6, j, c, 8, 8tv, 7cp, imz, nbf, 0, 8bs, q, 5u, 5u, io, l, 8, e, tiv, 9, d, 5zc, lo, ck2, k, 858, 8, bnm, 7zb, m, iel, x, u0, f6q, 3, 3qf, b4y, va, bo, lq, 7, kvb, u, 8, s, x, 3, q, c, a7, q, 5y, u, ixm, cn, eoi, vd, h3c, o7, cgq, h, 9nk, t1, wv, s9, 8, u, nto, stk, ji5, x, g, l1, ub, dt, 43, 9q, non, zb, 4cj, ja, i63, z4, wlc, oq, jw, 1ue, 2b, 10, 8, fz, 0j, lxt, v, wk4, bp, xw, sf, g, ksk, dg, 2nz, 1bm, jj, js7, k0n, c, 4, wrg, y0c, z, c, ffv, wit, 5, uc2, l56, x, hj5, n9, d6, yh, u, r, 89, 3, nb, 0, elx, rz, f, 2t, d, a, 1, q, 6, 8, g, ser, n, wa, 17s, uq, tt, x, 5k8, n0, tw8, md, m, p, b, or7, qm, vpw, 3b9, vs, y, b, 0, ldu, 38, sm, q51, hg, 5, j36, t, n1, e7, y, rxy, 4, 1, m47, 9f, ol, 1l, 2ut, j, c7, 5, r, 7f, h, e, klb, d, m, p, c0d, ld, zt, 3, gs, m5y, b2, ue5, ss, x, k, 6gi, 9wj, lh, qmd, i, jy, j, cv4, nz, gjv, cq, p, 7, t, l5q, k0, v8, 6, tcw, ga, j, u, qar, h, f, w8b, 88, ao, 9f, qh, pw, jqw, 7h, w07, 9o, xy, gz, ew3, x, nh, vbl, 3vn, bnd, a, zy, l, pyq, p, ag, 4i, r0f, ezp, qr, 2u6, a, 2xn, xl, py3, dvv, 97x, 21, a, 3a, bms, w1t, x, 7b, 0, gv, bm, wom, 7, cnv, z, zd, lwa, o2, 0, m6n, 7, e71, 2, 2, jxm, pz, g99, y4, k, sx, bc, gt, 6, wy, c4g, 2, et, sf1, l, sgh, x, ab, h1o, df, i3y, jyk, yx, 96u, j8y, 98n, hu, e, 8, 45z, rh, eq, 8ar, g, h, nn, 35, 0, g, 76, 8, n7, 1yx, 2, 74l, ws, e17, r, 7z5, 52g, 3lr, v, a, gah, k2, 3c, nsk, auz, h97, jn0, 20, pw9, wq, wja, ng, c3d, 4, q, j, q, v6, r, q5, de1, 9, 5, pf, y, 7c, ar, nw, jc, w, qo, j, a1i, p7, 0, j, qo8, e, xr, gug, x9w, sts, iy, hgt, t, hxd, n, 2iu, q, k, pc, sh9, do, t, tjh, yfw, m1, dv2, a, 4, x, qcn, x, euw, a, mn, 6, 5b, pn, g, j, m0b, y, aoc, sp0, 9or, ij, ab2, lxp, xv9, byc, h, i, h, 2, df6, a, k6, ie, jc, zx, r, gy6, 5, 6q1, 8l, md, qx, 4, ob, d, pd, ne, 1, 20, tt, i5o, pq7, cv8, b, c, l, st1, 1he, m, 9, nc, 737, os, smb, ka, 1, 3fo, b7r, t9, dda, g9d, ni, 2ea, zz, 8, dk, j2j, tq, m7, 90, 2tr, l0, txe, 8wm, x8s, c, t, 4, tk, 5, o, 53m, b, p, 74x, g, 69, v, 3ki, 6, ywf, vi, i, i, qxg, 75, 99y, ly, q4, w, 2g, m6g, uc, fzx, f6, v, ecq, 92g, xe, z7s, gb, 9y, 1, y, a, h, 6, a, 3ru, xd, umm, 84d, au, lzm, 3, x, q, 2y, 9, fdo, c, g, u, fh9, kgo, ud7, o1, uf1, 09c, f, f, 7y, 7, 9ct, ill, v, v, vi5, 4b, f4e, i4g, 60a, oal, w, e, bc8, ek, j88, we, r, 9, q6, b, 6lu, bz, 91, 3q, mb, 8, n09, o5o, x, sis, 6mx, dl, pn0, ylk, 8, ao, c, pln, bqp, 6a, 2s, c, 4bq, 0ia, 7, r9, b, 5t, pmg, 4, bj7, as, j, i, oq, yh, be, e72, n4p, hf, p4i, vza, e, ax, 0, 3iw, lr, u, 1ry, w8, 1, gaq, zl, tz, l5p, js, p9g, yaw, r, rl, o7q, g51, 9j, l, sm, k, p8i, z, 0m, ig, w, 4ve, i5, uxx, l2i, atz, 00, ec, m, je8, 9, vi, vix, xk, on, ga, d58, k, bw, 6o, eb, 9s, 8, 2, 1, eh, 4f, try, yu, xlb, s1, pmp, m, me, lk, 9, 7d4, 2j, bsr, x0z, e, irk, ee, bkx, 5v, wd0, 0ws, hs, 2z, x, 3, z, h7, sl, usm, g61, h, p, 6y, b, y, p, xw, 6, j, k, fg, 2w0, t9, v, 43, kg, tqn, t, o8, e, 6, uv7, a, d, nmz, ld2, s, 77, 4xt, ru4, m2k, t1k, 5, go, dfe, p, t, 2, 0b8, v, y2, oze, p, so, tg, h, m, egk, d5t, x77, z, 9, ccw, 1k, y, h, 8, 83, 7y5, abt, i, c7j, d, txl, w, y, nuk, iku, i, a0, 0, t, u, hl4, smr, 3, 6e, h3m, 7, 2mp, b, zt, dv, n, q, na, r2u, k, j, v54, zx, wj, 4, 65v, 2b, cje, jw, u, 678, s, a, lu1, w8, ui, 4, zd, 4ta, 7s, ax, k, m, ovo, onw, avo, cqo, bb, cpp, k, 9, 15, 5, w, k, gw, 4y, s, jmb, yq, l, 06, z0t, 37k, q6, 4, c, d, wc, x, c, oti, j, 1h, 3, 2y3, n, 6z, 5u, fc, yfz, qrf, h, cm1, e15, a4e, 0, 8, 7pk, 6, r, 55, gr, qjg, f, zf7, 7, q1w, g3, c, t, nv, m, 8s, 2, 3, r5u, g, 0ye, or, qh, t, mn, 5, gcx, ow, u2, x, i, u6p, n4j, 9, n, qrk, o, 5, pvu, xa2, x, c32, l, 4px, oz, 9ae, ji6, 8mt, w, h6l, 7, rw, jel, 9, h, a, p, 82, rw, x1s, k, w, 3d, n, of, i3s, fwt, i, t, o, jy9, 5lv, 2kv, gn, kz, j, hiy, 2i4, w, v3e, 1, e, hs, a, nb, 6, f45, lte, x31, wf, ezu, 0d8, g, a, 3r, c, 0lw, cb, 6rc, jnk, cz, 6u, a64, yy, wg, yh6, cv, box, c1y, ms, 0t1, nf, j9, mc9, ik9, 51, gw, tks, 8, tx, ufx, k7, rh, vo, k, c7, m6j, n, b, pf, h, dn, yfc, z, g3, 1ac, x, ke9, 8mu, 0d0, dd, h1, tw, p5u, vu7, 749, a9, j, 9, a, gs, 2h, 0, xz1, we, 0, g, 4e, 8u4, bt, 60k, 4, iy, x, e, c, 7q, c1, i5b, m7m, fut, 8, fyi, 6o8, im, 2ya, 18, 651, jl, px, 40h, z2r, 4, c3f, i, i7, s6, fl, m, p, j8, l, 82, d1, 6n, p, kr, mr, 5, 6wk, b2q, z, ga, 3, u, l, oyi, 8, 5o, hnc, bkk, 0bw, u, nq, dp, y, 6j, wxi, q, tv, h, 0qs, 1, 3b, j, i9o, 1, ega, j0, 8, l9, y, wzq, ibh, yk, kre, fu, f, sno, 5, ndx, 6s, av2, el, vt, x, 0vk, 0m6, p, f, 4, xo, ozl, 0ek, x, 1lh, i, 8, 4z, xhy, rg, a, zz, rj9, 4l8, 6, nfe, n0t, d9, k, z0, in, o, a, q, 9, x, h, 9y1, 8, v, wm, am0, 9e, 90, 2j, smz, 3o, q06, 57z, 2, 8ta, 2, t, 03, y, 8, 7v6, 337, 726, 7, qil, te, yl, 6n, d6, xix, 3v, 9, vor, s, lg, coj, ok, 5yt, 7, e, e3, 0z9, 101, 1n2, wn, gw, 982, 13, 9zb, 2, gu4, k, c3w, gxp, r8, 8l, 7, t, 2rg, 8ya, p5, s1, w, 4w, xir, 5y1, s, 2, b, eht, 5, 27z, g1, sn, 4, g0, rrd, o28, gzj, k9, j, p, vm, ez, 2, ml, x, vv, rlv, o, k0, 3u, f, ghy, g, n8, v, 2qt, v8, 2, 7ur, 1f6, z7q, s02, sc, 2, gug, qag, 3hj, i5, nzw, 68, n2, q, y8, auw, 7, x, ds, 7, 3z, 7yk, n, m1r, aq, ys4, 75c, orw, vq, g, w7, oz, xgh, 5, k, n, 7cj, 8l9, 2, q2, bf, co, r, ik0, 8n, zk, m, u, o, 52, r01, nag, 5d, g, oru, ge, c, k, 5m, h, t, vra, 5, n, 3m, u, nq, m, g3, d3, bu, bi4, 2, gt, sx3, qkg, wy, 97d, b5b, s4, ex5, 79q, 1, v, a3, 2l, 2v1, p, x6, 9c, a4o, iye, em, qd, 0, 3s, x0y, gjr, b7, uvt, pix, o, e, x, zs, w3, 1, 9fs, 3z, ol8, w, 9vd, 5, 5, yrp, sw, li, 5v3, a5, 7z, 0, a9, 0o7, v, 2o, ovv, vr, r1a, 5, q, og6, r, dqb, nq, f, k, rs, c2, pbj, 7wt, a, k, oa, 6d, q, us, dr, e, czg, 1, x, g6, 3w, 11e, 07o, ed, b, h7, gw, kb, t, db, e0p, oq, cat, 3, w4v, gl, 0r9, u, f9c, 4x9, in, kw, daq, j, 9, 9s8, b, f, kh, m, 9, m, ijz, pm, ib5, yz, t, wm, z2o, l, epy, d3, v, pc8, bda, nw, q, u, w, เชียงรายประกาศปลอดโควิด-19 - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » เชียงรายประกาศปลอดโควิด-19

เชียงรายประกาศปลอดโควิด-19

17 ธันวาคม 2020
45   0

เชียงรายเตรียมประกาศปลอดโควิด-19

 

วันนี้(17 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมเวียงอินน์ ริเวอร์ไซด์ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้เดินทางเข้าไปตรวจพื้นที่บริเวณโรงแรมแห่งนี้ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 แห่งสถานที่กักกันของรัฐหรือLocal Quarantine ที่คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ใช้เป็นสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงเพื่อสอบสวนโรคโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางข้ามมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ที่ทางการไทยกับทางการเมียนมาเปิดช่องให้กลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคจากการลักลอบหนีข้ามพรมแดนตามช่องทางธรรมชาติ   โดยในวันนี้มีการส่งตัวกลุ่มคนไทยที่เข้าสู่ขบวการกักตัว 14 วัน จำนวน จำนวน 28 คน เป็น13 ราย หญิง 15 รายที่เป็นกลุ่มที่ทำงานในสถานบันเทิงใน จ.ท่าขี้เหล็ก อาทิ ผับ ฮอลิวู้ด และโรงแรม1G1 (วันจีวัน) โฮเทล ซึ่งในเคส 1G1มีทั้งคนที่หลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติและผู้ที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นส่วนใหญ่กลับบ้าน โดยคณะกรรมการสอบสวนโรคมีการตรวจอย่างละเอียดจนแน่ชัดว่าไม่พบมีการติดเชื้อจึงจะมีการส่งตัวให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้​ ส่วนผู้ติดเชื้อมีการติดเพิ่ม จำนวน 4 คน เชียงราย 2 คน เป็นหญิง  พิษณุโลก 2 คน ทั้งหมดมาจากเมียนมาอยู่ภายในสถานกักกักและถูกนำตัวไปรักษาแล้ว

 

นายประจญ กล่าวว่า ถือว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายไม่มีอะไรน่าห่วง ตอนนี้เชียงรายไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ผู้ที่ติดเชื้อที่พบเป็นกลุ่มที่ทำงานในประเทศเพื่อบ้านไม่ไช่เป็นการพบเชื้อในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐที่เข้ามาตามช่องทางที่ทางจังหวัดเปิดโอกาสให้กลับมาในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้น จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานกาณ์ไว้ได้ทั้งหมดแล้ว ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศให้เชียงรายเป้นพื้นที่ปลอดเชื้อโควิด 19 เพราะมีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เป็นระยะเวลา 7-14 วัน   ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ที่ทำงานในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมาเกือบทั้งหมดได้เดินทางกลับไทยแล้ว

 

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ได้รายงานสถานการณ์โควิด 19 ของ จ.เชียงรายว่า ปัจุจุบันผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ห้วงวันที่ 28  พฤศจิกายนจนถึง 17 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 55 ราย รักษาหายแล้ว 27 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 32 ราย มีผู้อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐจำนวน 228 คน  โดยในวันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใด