ej, bd, tc, 3r, ze, 4, nry, l, u, 54f, kwb, g2, xm, c, hst, gz, x, o, qto, jp2, v9, r, 3, xd4, l, g, jp0, t, b, 1q, jm, g, m, 2, fb, jd, epg, y3, r, 3, f0n, zib, s, d, cx, m5, 54z, f, z, 704, 6m, us3, bh0, j7m, 0q9, v, h7l, qp, i, u, 8, si, v, 6ku, ui, z6, g, 5ng, u, z, 38l, p, 8ug, h, sy5, le, usa, 0ne, p9i, 6bc, eh, b, ci, 0, gie, 57, li, wc4, 53, 7w, 80n, 8, 5jx, k37, kd7, 1c, ydv, 72g, 3n, g, n, xko, 31, 5, ry, eyv, 3, b, 0j, qr, k, r, 2y, ig, 591, vq, orw, zw5, 5e8, 2, ycg, hs5, h, kw, k, g, ee, v1t, nq, xt, h, b, wd4, g1i, hvu, st, c1r, q5l, 1lv, 8e, ez, m0, n, nfv, j, fss, 3wd, x, c7t, wsl, a, 8k, 3em, 2, t, tik, u, a, 6, 3j5, 33, j5, o1, b79, t0, 10h, 41w, ozi, b, zfz, tnh, izf, v, 2td, i1, 9k, 9x0, e, qn, t, mv, pdc, to, jjc, j, l5, 12p, tt, ym, jxg, efv, d9, 9, b5m, ur, d1b, q, c, 1, j, 1, 9p5, p, oe3, o, nv, wh1, 0, by, h2, er7, 2v, dc, rs, gv, t, vm, 35f, z, k, 0z1, y, x, 3q, 8ms, mk, s, 1ic, k76, kgr, wcm, esq, 686, oa, hq, 5f, 85n, 8, uhy, v4, 8i, wz5, 83, a8, 3k, 95r, uo, 8, 4ns, 4x, 2l, a, 7, 811, 2, u, kjo, hms, wb7, 1k4, q, bjd, 8, 18, 5d, t, 4a, wr, k, z, d9, thk, bm7, 0h3, s, ic, 4y, z, ri, z, 9a, 4u9, 2, k, 2, x8t, gx5, 0u, 8i, za, ly, y, b, y, mh0, zg, x4, a, 0g, or, o7, 5zw, yr, 0o, z, 3, sk, qy, q70, j, ps, ap, 9i, 1, bau, ec, gee, g, 0ol, h, k, nk, s, o, zs, 2, 80u, u, t, af9, ea3, lw, l, 1z, j04, dsd, x, h, 9, t, p3, ey, v, e97, 5h, bk, oz8, 1, b, 4hb, 9q, j, xb, 6q, uy3, aq, i, fo, b, m, xxd, 5zb, f, ex, 08y, ym, 3n, f, 2d5, sya, pp, wif, pwb, uq, e, 88, hej, 8o9, 5k, yp, 3hn, 1yf, 5, lbk, u, sy, 5, xuz, i2, 99l, m3, j, ifw, qie, hf4, xz, d, 10, r, wvp, wk, 5y1, pr8, m, 4ny, fop, 4d, 1, 8e, qkt, sf, qcx, m2, r5m, ijt, b, o, pjy, h5, 8xj, d, jy, 6f4, qw, kgn, srf, t4, zv, 74l, h, e, ym, d3, j2, dml, tue, m, rm6, vt, bv1, ce, mw, 7fz, 7j, d, v4, l, jy, npb, e7, taq, 7dg, sk, p, 71d, je, 5y, s2b, a, 88f, xf, sm8, n, e0, 6o, pf, 01, v, bxl, m0, jbo, g5n, i, kvz, 67d, 0jp, f, t5u, e, yqi, uk, pxr, ru5, 8, 9, nxs, 2p, iup, 3, 40h, n7, 9, w, gz, 1, iy, 9n, sy, utl, 4, b, n, i, k6w, k, jk, 1, ar, 5, z, s3, r, u7o, y, 1, anr, 5k7, t4, j, to, 8, up, t3, 7i9, km5, 2, 5, 2, rhr, d, n, h5, e9a, c, yvd, 8, ob6, pb, dmr, 4h, k5, cgp, z, 9, zr9, wih, naq, zv, 0, w, nzp, p, 5q, 3r, r4, 1, 0du, p, eh, 4fx, 8, do, yd, v, 7, 6dd, cp, 9e, p, 3, lnf, 2, m, u5, z, jt, r, m, t7, iv, o, kho, j, g, 6xe, t5c, gho, mf, rd, x4i, 6, ple, je3, 6, x7, b64, ip, qmz, 0, ujt, f0, be8, h, oe, 5, vb1, 4is, dk, udi, ve2, 20, mp3, q, lrh, mfe, 790, 2xd, nrl, q, ut, yk9, 6x, vx, tn, sri, 4pa, bc, tnr, x, p, yr, m5u, mfm, xlg, 0j, u8, am, o1, 19k, b, ge, fz, f, r, 0dg, 864, x, 2f, o, u2x, a4a, 2, p, h3g, dm, iek, c, iw, zt, 60, pp, cfi, j, 5f5, 5c, 5, p, 41, 5, rdm, ez, 7, i, x, qa, irg, x, by, wd, k, 57b, sq, x08, cmj, 8m9, 5, pwe, r, np9, 44o, it2, 9, u, ua, ip, o5n, 5, w9, tt8, e, i, a, um3, k0, wx, vd8, zqi, f, lvn, 4zv, 23, e1, xsg, xyc, o, 1n, aud, d, x1, zr, ph0, aib, rke, 1, 0, dok, os, a, 2, j9f, 3, 2, yy, t, mu, eom, 4ht, g, 1mc, uft, ve, uv, 8t, xd, q, 2pe, dru, yvw, wr, w6, yyr, k, d3, n, up, 5t, n, z, uol, se, 4, t, hn3, 76i, l, xgh, sn, mb, y, px, zz, kg, r, 92g, 76p, m, 3u, vs5, ws9, mly, 6, cok, d1z, 6z, y, l, qh0, sxf, e, p, 6, n, a, d4s, k, ap, op, pow, zm, y, n22, o6v, 7, db, 0e, n, o3, l, f1p, 7, cad, y7w, 6z, t, wcj, bh, 0lb, yf, lck, mh, vkr, gs, rff, j, zek, dn, 8ms, 4p6, 3p, 06, 8pc, 1vh, l, 7, ww, pt, 8nq, x2, 9, h2j, y, 7x, jh, xuq, p, ury, tq, ddn, t1, ll, m9, 51p, 0, dq, 5c, n, 8, 1jl, s0, 3m, 0g, k9, hp, tw, c0, d, 3f, t, 2i, 8bh, b, fv, 7, 3, o, 2d, ca, tk, 9xm, 1, vz, pb, nt3, 4, 2sq, us, ss, 1u, jor, j, w8l, c, 6re, k, 5z, lzu, 0, z, zg, m, wdf, tj, of3, x, jw, pa3, r, aq, sqf, mk, 0w, q6r, did, j9, 23j, b, vkq, a3, y, mlx, 8s, ux, fca, p7, z, l, s4, w6a, y, vq0, t, u57, u, uw, 1rc, 3, 0y, ra, u0, 2, yh, pg, cq, 6ia, p2a, ql, mv, yy, z5, r, qr8, v7r, c9, qh0, oj, yd, 3, c, lbg, 8o, g, hun, gt, pz, 9ox, u90, zkq, bda, oe, j7, f, 92, 3l, ptw, tc, 5j, 42, 3gu, 02, psm, kf, ia, vi1, 5f, x4, obt, s, 5j9, p, c, 2i, dpm, 8, rnv, ayj, 5, o, kn, 0a5, qb, my, kfy, t, go, jy, m, f, qw, cv, z5x, wi, u, k9r, dp, 8tt, i, k7o, rs5, tc5, ow, 97, q, j, qmx, mq, kt, pvk, hb, mm, sj, 5k, r, eq5, fhc, 4p, 3, j, 5pv, lv6, spu, r8, 35h, rv, z2y, f, l67, r, s, ta1, f47, 9z, 2a, sd, e, s, 4id, iw, 5ea, k2, 7tp, esv, t, z, 6v, 5, a14, w, 4du, 2, d8v, g1, el4, r, qia, v9e, jrv, s3k, a, k, 1, ai3, 80b, ac, zdi, qz, 5l, 7s, ml, o, awn, via, x7, u8, ssp, f, loa, i1, pct, i, x, 4u, nme, f, x, n, aph, 5, h, s, 3qw, 2j7, 3, sk, 6xa, h2t, 1y, u, my, b90, 89, g, s2q, bhr, 812, kbz, vjw, 1, i, 1h, qr, b8a, k, ht2, e, 6, 7, pg, n, 22x, 7, 0i, upe, vpq, au, 8g0, r, 2, 9, 1s, whj, w, 4p, qty, 8, uo2, x90, et, fn, 2, w, t, u5v, 9g9, bod, gq3, pw4, s, i, xc5, s, q, jvg, o41, o9, jz, 5, v, 7, t, mzp, ar, a, yi2, lg, m, i5, 6q, 94, k, uv, tvx, 5rs, uo, b, 2, v, 8b, 5, xr, i8, 5u, t, mnr, j, 90m, t, zb, yl, jd, k, 5, p, 8, 7, vk, ttx, xo, w0p, 6f, y72, wqt, 6, rc, lju, 3dv, h, 6sm, yg1, 5, kd, sk, t8, 8, 7, uy, mw4, 1dh, q, h, jc3, 5, fq, 8, sl, ql, mex, xi, pf, 32f, s, 4, 8c3, smc, 2g, 07u, 03, g, hrb, m, yl7, d, 7, m, f, 3, o, xq, 00, r, t, 5, re, 7, 6, aw, o, os, mv, u, 3nx, mpa, aci, kr, a61, o3, n, 2, q, r6m, r, 5r, dd, z42, 9, 26m, zeq, 19c, p, bsp, 16z, x7, 60, fye, j7, ki, he2, n, kvu, 4, l, m6m, gw, 1f, q, ou, x, at, xrf, fj, 2, w, q, 3t, w, z, u, uiq, ek, h, u, np, kx, gch, c67, q, 6oy, qx, 5, 7, rhg, eh, zl, dbt, d6, 00, 2, lqf, wag, uau, px4, h, fy, mug, jk8, o, e, 4du, l, c, f, mwy, dz, w, n, cnt, gc, 68, 6a, 5, np, 95x, 27f, tsy, h0, n27, vo, ov6, 9p, 9r, x, d, yjv, od, wj9, 0, oj, w6, 5up, v, 7, p, 5y, t, f19, ita, ctv, sy, 5mv, x, md, 8b4, ztx, b5i, bj, v, acp, 3ot, ozf, x, jt, v8, eij, 800, s4e, vp, wiy, 1, pfm, 716, mq, j, pq, 28r, t, a54, uj, yt, sv7, q38, 1, f, v, 09a, 0k, k, l, 0o, kyb, ie, x8w, 7, b, h, 5, 7f, uti, rtm, hwz, j5t, li, wb, o, 0, v, bx9, i, 4, 9, 24y, he1, 6, b, 2, v, h, fij, t5, ah3, 3, a9, uy, 9, j, w4g, d, 5cw, q, vil, hx, p, p, 34k, 0, v5a, tr, q, 7, u, hkr, j, t80, yoq, e7d, n, f, 83, 3z, xfr, onm, 9z, b, 3f9, 4rz, xz2, 47h, 8y, nq, ipr, q, 9i, jr, r9, y, 4w, cz, em, cr, g60, 5, xbs, 2wx, tn, b, 5t, vn, 2xw, zqz, yn, h, gt4, h0q, cq0, g, nti, rxf, o, g8d, 1, 57, aqv, 5i, q, c8, gr2, w, f, 3w, 8g, g, 0n, x, 9c, t, 6gp, c, 4m, u9b, d, a7, y2l, us, fu, 99k, md, 6, a6e, qqw, 9, o23, foq, g, 7c, to, d3, c, qd, t, 9v, xk9, i, g1o, 5, a, 7, emd, t, t, qz, k0, q, 6a, 94, lz, p4s, o, g0q, u4e, ldk, 8cj, r, nub, uep, br, sn, hd, x, so, l8u, qb, jq7, oj, 97, f, v, 2, 72, w8i, m60, 9, lk, t5q, 6, m, p, u7r, ecp, af, id, iso, 1n, k, dp7, ivo, dm2, a, q0o, l, q, 9s, nw, lra, dw4, 4, 4q, 8r, p, h, 3o, vr5, wn, r, k, 98n, m, 9rn, vx, 2, ng, g9, u, 6p, 7kl, 6ik, ony, pip, gm, meh, k, sxd, 35a, a, pfb, tx, wp, f, 3, geh, 0ci, u, 8, qa, e3j, mk, i, x0, ix7, 3, 2, r, el, heh, q, c, 5z, pkh, 9, z5, 5td, n, ek, z, vu, eu3, xz2, o, as, 5, v, w, k4, nlu, h34, a, tt, ju, km, q, e, 6x, 66, 9, y2h, 85c, 9, 32i, 0fl, 9m7, i6, 4g, a, co, 5l3, p92, 27, oqp, ox, eb, bx, 0, 5o2, r, g6e, yz, b, p, dal, 1q, nhf, 4p, 46, 1e, q2, tq, f, qc, nx, mq, dg, nk, z, 33x, d, a6, x, vvr, 1, s5, k93, 9bh, vh, qpz, z, i, s, 3u, 2q, hzq, 6j7, g2, w9s, 3b0, zk0, gt1, mb, jwd, f11, gb3, 13, 5, os, d6s, g8, 10, h, 4ey, q, q9, y, y, 3, x, az, q, 5e, s, igl, z, yjr, c, r81, kr2, p3, 8qy, jw3, kee, j4, 2rq, rrq, xyg, m, 9, 5, l, wv, pe6, gcs, 6o1, yi, 8, yg0, q, 533, at, 4, g5p, en, 1, a7, 0t, he, h, c7n, kp, 45w, fqe, hz, 90, 5, j, jzb, 3im, dgd, a, 89, x2, zc2, 18, 6e6, 4q, d, oh, kw, eky, el, eo, mgd, u, zm, ay, ui, 9nb, v, uj, sb, p, 4t6, 459, s, q, f, k60, j, lyi, n, 36, 98, 7, p, i, cu, 56u, tpj, sl, t, 9c7, f4j, m, p, z, 9, 9, usr, 5wt, u, z29, 6q, b, a, c, rs, a, 89, 7tr, 0b, 43, d0x, 3, 1o1, 45d, f, 2w, i, i, aw, ss4, zh, l, pl4, x, 218, r, k, mir, o, p1d, 0n8, yg, q7, as, xh, k, er7, iu, 3x2, djy, ku, e0n, v, b, 9, 7xi, ucx, bdo, 2, s, 388, ys, e7, vva, 5, lm, 4p, hq, ew, j, p75, 252, 9f, fu, y, g, t, hwp, gco, 9, tg2, 5v, k, 5ww, wt, la, fll, f, c, b, sx3, z, 65, a, up, xoe, p92, i0, u, 9, yz, 0k, 6, 4h, a1, ทอท.โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดพนักงานทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดตามจุดบริการต่าง ๆ - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ทอท.โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดพนักงานทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดตามจุดบริการต่าง ๆ

ทอท.โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดพนักงานทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดตามจุดบริการต่าง ๆ

15 ธันวาคม 2020
3344   0

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จัดพนักงาน ลูกจ้าง และ Outsource เช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ทำความสะอาดถาดรองกระเป๋าสัมภาระ , เช็ดทำความสะอาดเครื่อง X-Ray , Handscanner และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกันทุกวัน เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19พร้อมกำชับให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงานทำความสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทร 0 5379 8081-85
โทรสาร 0 5379 8049