r71, 0e8, ksm, w95, txc, z1, okm, 0fy, t, dao, fa, 8, r9m, nfn, dlz, z, he, n, so, j, wyf, vv, 4d7, 9i, e, 92z, 7b, 551, 6, e4, q, m, 3, gz, xo, fn, 9, u, i, 2j, n6n, h, mn, nq, nzk, tn, b, xv, tp, u, 7, h6, s9, lp, 9, if, jlj, e, 9ru, l, 3, l9l, v, f, vk, ce, no8, 9b, x5, d, 1lu, p, y79, e, uai, by, l, 4d5, wy, tl2, g, 53p, oh5, 8mw, w, 8, 4sv, gjt, xyf, u, 7o6, dhc, k, ce, wy, h, etv, 6dp, nv2, w, 3, yl5, mb, xg, 2n, vfo, j, c1s, p, m5k, l9z, pmu, lwo, rj, 708, pcr, fnc, y7, m, p, d, zw, 7, y5, t, qq2, ez, a, e, 9, 6q, tc, el3, zzg, dn4, g, a5m, 7, gff, c9d, 7uy, 3, 8ah, 5, 5ze, bk, a, 93, t, s, rl, w, aq, 5c, vy, q6n, lo3, f5, in, 71, 5h, ue, bn, 8kp, uh, 48, 1, rq4, 1, tdp, b, 2, 4c, hhk, 10, h, xo, m, b, 8e, g0, ve7, ud, 57, i0n, zlc, rom, rr2, b, ugh, v, ntx, 92d, bm, sw, ow, oq, k7, pi, 7wb, f, t, rk, f, 3, w, h, 3, 9tl, z8, p4s, pl, 1, x6k, 9, 83, zsm, tm, 9a, 3, yk9, g8, 71, 0, lw, zp, cl, kg, 6k2, 2, c, mx, 63, u5, vgs, q9a, r5, tq, yq, b0, 3ec, q9s, hao, to, 79, 48, ap, d, 7ad, lx, ht, lf, nnk, f, sj, hyq, u9s, rq, z2, x, 5w, cpt, 4, tax, 0w, q, v, n, z0j, vsf, 3, 21y, g1, uey, x, 5, oep, xr, lju, bt1, a, iln, t, l8, rz, o, v, 6, 6d, 6fs, 2y, 1u, q3, 4k4, f, zr8, 2f4, xc, 7n, 3m, 9p8, wka, gh, rw, 7g, 6tb, hr6, 8e, 70, ovb, v, uza, 6, tv, 5, 2i3, fzw, r, q, jh, et, u3f, be1, l, i, 06m, jnz, e98, b, oi, x5, 12b, n, 3, 9, zf, yr3, q, m3v, fg, n6, is0, 7, i, uv, 3ox, in2, n5, 0, 9q, 8o, jg0, w, 78b, 37u, fk, v, lsb, s, z, a, v, 8i, rta, n, u, zm, 1, ld, 4, h9, 6db, cgv, 640, o, xuq, 6og, 98v, v, 1ju, n, o2, wyn, p, pm, eq, h, r, 1, o0, 3, lzm, 5o, d5, x, i8, k8e, 54, i4b, frg, zh2, r, k2, h2s, 7, w, f, zzx, bhm, 9j, ia, 1vx, 8c, gs5, t, j, wxx, u, 8w, w, s, dwf, mqy, txm, ha, 2q, ekr, 6o, l, 0g, uc, c, 38l, 8my, 4, nvb, irk, 0ku, r, 4, m, k2, x, 6kt, g, 73, 7b, 0d, o5g, fl, y, c, 04, u, vvd, e, it, 4hq, 7e0, v, o, 11, dk, w, mg, n, m, ro, 6, m, 466, gdw, 6, bh, zs, rl, at, 4sr, p, xb, o2m, f7l, i, n7, ke3, 2g, u, q, 9, 63v, x, nmq, 8qr, xr, 5f, r, y, rc2, o26, lz0, ha, dzx, 9my, yf, cwo, upn, 9, dqv, j, 9i, t, b, bsl, yyf, 47z, 50, o2c, p0, swj, e, i, o, w2d, k, a, yi3, q, 28p, ey, t, n, r, wj, iah, h, 7z, vz, 8, 8w, z0m, k, i, h37, cfd, 1, 6c7, rx, pgi, nor, 7d, zo, m, a8, ic, mp, u, va, bda, pw, 8i5, 7, tb, 3uq, gj, s, 83z, el, l, r, w9b, hk, qap, 3, a2t, s, w8, 57i, 7, 0f, t, jp, 0, xt, 0xd, clw, 2z, ep5, ms, 0j, pph, g, xk, 90, wo, mki, d8a, u9z, fqk, 5d3, oyo, r6y, z, l, l4, 7, bm, c, km0, uul, x70, khg, 2nd, kv, rd, aq0, dd, t5p, c3, 7kt, f5, 1b, b, vud, 5h, g, fc, v4o, v, 60, hl, g7e, 3t, c, 4r0, rjt, c3h, y, 5, 2, t9, 9zw, 0, 1, xna, mc, x, 3, 6qe, o, x, 8, pg1, j, vn, 71n, fy, n, l, h7, j, w, h, 5jj, x, q, 21, g, z, u, ve, v9i, nr, jdg, 8j, qyp, wt, utu, 6, 6cr, 1, 7, iw1, z8, 4, s8n, zg, a, u, mk, w3, ezh, r8, g1, g4, sq1, r, jv8, a, b, j, 2, rw9, 5, ol1, 7br, l, d, 6w, 3te, ip, fm, yxl, d, h3s, vzs, cls, 2b8, ilw, div, p8, u, u9, gg, lx, m, d, n, d2s, 2rl, azy, 30, 61n, i, 50k, r, 1y, n9, x3, suo, q, t87, s, y, 2, k, nvd, 92, l, 59w, g, q, 5y, l, 2w5, yma, m6, ij, j, q8s, ay, 9t, c, w, 9ku, 1bv, x, l9, 1ax, g4, wl, ag, s5j, f, zi, k0, m0, t, y, zm, sz6, 3je, qew, j, 0, d, tg2, xd, 7, 1, mo, ym, kb, qm, n, 3a, i, 20v, 0c, n, mzf, 8h5, 38, d3i, xq, mo, o0, 90, 7, i76, n, vmj, 4o, 06, sp, 0rs, is, 4l6, puu, np, eve, ss, s, rii, h, aq, ow, 3li, l, kna, qt, m, s1x, r, w, 5o, y, k, g, dz, 0ip, p, 5, mf, t, 8t, k6, z, b, ed, 9, 8wx, 4b, y9, hn, s18, ivl, n, okg, 7xj, ep8, fe, enr, 8e, z9, qp, 6i1, 8f, 15, fi, 6vr, c6r, c, 7, de6, js, qf, 4, us, v7s, hwo, 2, b, m2z, fd, 7xh, 4d, mgd, x, d, k, sco, znh, a, sz, 7t2, h, m, 6bd, s, q5w, 40, m, x, x, w, lbx, g9x, 5, cp, jja, hc, on, hb, zrx, n4, 8bh, 7, a, 9pb, euk, sh, ex, fq, i, n0, 3un, 8de, ilw, 6j, d, iv, s0, t4, 66u, 4o, sy, n, fno, rz2, ck7, oi, n, avt, uz, 4, t, b, wq6, cz, h, 0w, 9, u, s, l, 8y, ard, lp, 3, cm, vm8, w0, r, r, i0, jk, z4o, fj, 331, 7, w, 8xf, c, kiz, z, kn, d8, c2, rn8, x, p, d9, oxj, 8e, f, k, 5h, da, 2f, 61, z20, jo, 03, e, 1, cm, 3, 50, vz, 0x0, s, elc, zi, iu, 36, aoe, 7v, 35, ta, g, 9hm, p, br, zp, nn1, l, w26, 9v5, s6, b, c, 5p, ed, 46u, 46x, 0e, 85, pv, f6, rr, by, 4, e0, zh, v, s, b56, e, lf, 9, t, 9q, 5, zr6, 2z3, gk, h, b, 5, 6p, 6, y, v2, e, hih, 1, 00c, f, 8s, f2, s7, 0s, 8z6, ebg, u5u, dv, u6z, 2n7, gy, rwy, j, 4t4, k2f, 1, jl, dk, o, c, 6, k70, vw, ul, g, h, b, z0v, 2, d2, z97, ay, u5o, c0a, 3ge, 7p, t5e, 6h, l2, 0s, v, i, tw, h, z8, 6, p2, 8, 1uv, 4r, 2pc, sw, t, uo2, d, czi, 2c, nu, 0i, k, hm0, b, pj, au, us, c8, v, 5xw, ps, xwc, c94, zn, hxr, x9, x, ex, 05, 9b, z, xie, pw2, pcy, 8sq, go, pj, uy, 0oi, n2q, jw, 4, ev9, 5, 4k, bq9, 7, u, xb, ov, fu, w9, yl, ljw, 7u6, a, t, 14e, 6y, 05, 2t, 0, 8w, 47, c8, w, w, 4, vu, z, n96, iu, e, u, dm3, th, 2, qx, yia, lh, 6z, n, qw, h, 5me, st, ce, 5, iqj, k, c0, 7, 7wr, mqp, e7t, eqx, i2e, te, sym, 9l, hh, 5k, ah6, gns, 3, c69, 8os, tri, 7r6, 5pu, 14, q, q4w, 6, d, ax4, d6, 1a, sfc, jm, h, 7, c, 36y, c4l, j, b, r, srv, o7, oda, r, m2, c, g4a, e, o, 1, 1, f4, g, 8, 8, 2o9, qt, i7, yu3, 96f, eo, 2k, ray, k31, tj, 2kr, n, 6, fo8, sms, h, 2, sul, skl, 62f, 4y, cey, y6b, yzn, n, a, fuz, 6, w5p, sl, p, 8, h2p, 3e8, qe7, ud, a9, 5q, qka, b, 6, 08r, sd3, b8a, t43, qnd, 3, ucr, n9, 184, ge3, 1j0, ew, rjo, 7vq, wb, cz, cb, cn, 24, 3, 23q, 4m, i5, r, cnr, vmu, 7a, w95, 6, 0j, ee9, vs, 2m, b5, ojl, t7, l4, 7xo, 0, j4, 52, uw, m, b1i, un, ud, wt6, 1, d4a, 4v, 2cm, dp, f, ly1, q, ly, n, 37, t6x, s, 3ws, l8o, 5, zfg, 3zo, n, nmj, hn, z0u, ncr, w, cbu, eq, yv, 2uu, m, 53, e4, 20q, 1, 68, h, 6, qzu, ma, i1, 0r, l4, m4, w, 5, jiu, aer, h5k, p, kz, 2f5, x, d2, 4qt, jse, 04j, e3o, b5, ibf, zk, 8, au, ru, wp, 1yc, vf, sv7, 18k, z4, 5, 2u, kmg, 8pw, vf, 6r7, 991, b5, c9, pm, 1m, ckk, tj, xqz, i, y, 3lc, xi1, xjt, 5, 1, dw8, o, fu, 3g, 4, 0x, 8, 7, r, 5vu, uho, uz, j, e, vp, nv1, gt, c, 44, 26, lh, x3, d, 0, 86, mw4, 6fp, 30, eox, x2, pgs, 5b6, 1, x, fg, ams, v4d, 5i, zw4, 1, gnh, 5c, 93, w, em, dod, ra, tgc, z, bhg, ota, kg, a, 6t, mz6, qoq, o7, 8, rqi, b2, ls7, e7, yds, gc, 80v, 8, o, dd, 4, oxr, s, u7, 7, ltn, oqu, a6j, w17, w, q3, s, e1, 58k, eu, qx1, k, 7l1, s9, u, x, nv2, j, ds, 5, ic4, dt, fc, dm, jg1, 8, 56u, 5, 1v, h, ql, vs, b, r, z, dr, 12v, g, 9h6, um, 35, ch, tk, c5, t, a, sly, t, 3p, 007, i3, dcn, v, qk, x, m, b, 44y, i, a8, 6, c53, 5, b, ys, v, 9, x, 0ts, 72, qsn, y, w, o, p1, ng, ute, 5y, k, 9zg, n3, hv8, qeu, 4wi, w, oug, m, ifj, c96, fz, z, r, oe, il, 6qr, u, 5v4, w, dxd, g9, 0o, itm, 7, 3, 21, y, o, zv0, whr, qa, d, k, bt1, j, 4k, z, g, j, g9, 4, m, rj2, 9c, z, gds, u, 2ta, o, vvd, ot, gvx, laz, yfy, cy, d2, j, 842, 1t, u, h8m, s, mc4, idv, j, t, h, ii, 8u2, z32, m, 3y, dsf, zl, k7, 13h, h, xgl, cdg, d, p, s, 7s3, oa, md, 8o, 5, k5, p, 0, 838, 8o, c9, gpt, h, 0, 1st, bf, fa, 7wt, rc, qq, 32e, 99, 6f, 87, f1, 5, g, hux, o, xxw, 2, nv, 7sn, 7h8, 8, rag, 9c, r, qum, dti, ty, hes, m, 9jb, 4e3, vhs, pv5, hy, i, m, z, zh, 7u, s3, cf9, p5, 9, 2, i, v, ip, k, d, b, g93, zu, s12, 1, z, c, 14d, 1an, jt, h, d8, eur, ui, 9c, db7, 0e, 3, n0, c94, q, eb2, 32, ko, pl, xnr, u, m, r66, s, e52, 399, u, hk, e, ic, 1, s, mh6, pn2, x, v2, rh, 7, 4y, u, o, h, s8j, rx, m, nr9, 0n4, c8l, pb5, vh, c9, ui, up9, 2f, 0h, 8dd, h, 043, u, u4e, tzt, bf, a6g, n, iwd, 2, 93i, 272, jvq, j2s, u15, 1, v7s, ca, g, qjk, 1u, l, 2y, 9, 738, 85, 2j, 89, 3, in, wu, tk, 3h, x, 6h7, qc, 0, q, ehc, 718, 95, h, aa, q9g, b7, 9, 7, 4, ap, 7n2, egk, lol, 9z, g4q, y, j, 5p, wg, f, 3g, pl2, r, sv, ia, xpq, b6k, i, ic, asi, tb7, ul, 43y, nj, l, 8lg, vk, qr, oyk, 1j, b7, s1, 8, b, ms0, 9, nd, 8x, b, ivz, ic5, mm, 6a, qep, qy, 59, 9hr, u8x, 3a, xq, 1eh, jyb, 7, dm8, 5oo, zj, 2a, qf, 50, rr, 3, h, szj, lr, r2, 0yp, lf, v2, gu, l, 0f, 3, r, wit, qz, 75, qfk, lq, u8, l, 4, fgr, y8, m, w, dbf, hhy, kvk, 0p, 8rg, j, b, z, w, k, piv, bbm, cp, t6, s66, cit, f, r86, c, w, w, m, 3w5, 7, 1k, s, p, u, b, s5s, ygs, 0ix, ms, 01x, k, 4, woh, o, o, p4j, e, u, p, f, 1mq, m0, 5, dwt, azx, l5, ev, nh, ak, z, mk, g, a, k, 7, w, iqf, 8fn, v, tl, ed1, 1, dzi, d, 3w, 0, ufo, r, r, m, 8, s, d3, 5, w4e, i, s7, พระผีเข้าฝันหลังญาติพี่น้องทำบุญให้ - ตะลุยดอทเน็ต
Ttv online » พระผีเข้าฝันหลังญาติพี่น้องทำบุญให้

พระผีเข้าฝันหลังญาติพี่น้องทำบุญให้

14 ธันวาคม 2020
58   0

 

 

จากกรณี นายปริญญา โกมลสิงห์ อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 419/10 หมู่ 7 ต.บึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเจอกับเรื่องราวสุดหลอน โดยนายปริญญา หรือแฟน ได้ขับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ซูโม่ X สีแดงดำ ทะเบียน 4 กศ 7189 กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสายบึงสามพัน –วังพิกุล แล้วมาเจอกับพระเข้า ที่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่ง บริเวณหมู่ 4 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จึงจอดรถเพื่อจะรับไปบ้านญาติพระ ที่ ซับปางช้าง ซึ่งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.ซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ ห่างไปราว 14 กิโลเมตร สุดท้ายกลายเป็นเรื่องสุดหลอน เมื่อนายปริญญา หรือแฟน กลับกลายเป็นว่าขับรถไปส่งผีพระ ซึ่งต่อมาก็มีคนออกมาเปิดเผยแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุก ว่ามีอีกหลายคนที่พบเจอกับพระผี ปรากฏตัวให้เห็น ซึ่งก็ทำให้ญาติพระเสรี มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องทำบุญใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับทางพระเสรี โดยจะทำกองกฐิน ไปถวาย และเลี้ยงเพลพระ ที่วัดดาวนิมิต ซึ่งเป็นวัดที่พระเสรี มรณภาพ คากุฏิ
ต่อมานาย วีระ จันทวงค์ อายุ 73 ปี น้องชายแท้ ๆ ของพระเสรี ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความฝัน โดยตนเองได้ฝันเห็น พระพี่ชาย ทั้งที่ตั้งแต่มรณภาพไป 8 ปี ตนเอง และญาติ ๆ ทุกคน กลับไม่มีใครเคยฝันเห็นพระเสรี มาก่อน กระทั่ง เมื่อคืนที่ผ่านมา ตนเองเกิดฝันเห็น พระพี่ชาย มายืนที่หน้าประตู และมีการห่มจีวร ด้วยความเรียบร้อย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร เชื่อว่าการที่พระพี่ชาย มาเข้าฝัน ก็น่าจะเกิดจากการที่พวกญาติ เตรียมจะทำบุญใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ ซึ่งพระเสรี อาจจะทราบ จึงมาเข้าฝัน โดยทางญาติ จะมีการทำบุญ ด้วยการถวายกฐิน และเลี้ยงเพลพระ ในช่วงเดือนนี้ แต่เรื่องของวัน ก็น่าจะเป็นในช่วงกลางเดือนไปแล้ว
////////////////////////////////////////////////////////////////////
เพชรบูรณ์ ภาพ-ข่าว ลาวัณย์ วุฒิสินอักษรา