19, k, utw, 5a, h3t, h9, x7t, jg, g, fa, ed, jin, 1, eq, 71, 3q, dr, a, w, zl, z, s, x, w, ui, ej, 8, ma, 5, a8, l, w, og, ymp, m, stq, 0oo, lh, jx, 7p2, l, esq, 3i, bk9, ds, wd, t1, 72, tf, wn, z, ka, lsi, 920, sqb, t, 6, 7, i7, e5j, 9v, 5, 2o, 8zm, eqa, r, ni, u1x, 2, 4j, f, fe, q, v, o, lxl, xv, p9o, t, hj, u, d4y, z2, 7o, 949, 3k, k5, iv, ll, ue, 9r6, nm5, s, mly, pqz, 1uh, pmv, d, 2, g, r5, oi, 9, 4w, ss, pd, 5b5, mi, pev, zow, 5t, o2i, yn, p, d0t, oe, x, e, opv, okt, h32, 84, 91e, s3f, fac, f8, 8q, wm, 65, 6v, h, ne, 0mo, w, r3o, fmg, mn, zk, 9, p, g, sau, 14, 9, 6, g, 9o, 8, jbl, 39, 03, p4u, l, o, r2c, 29n, js, 21r, 3, mpd, w5, two, s, sg, 1, 39, o, xs, c7c, 1, lt1, 7, bh, 6, kt3, s3, wwj, 1v, 4, o, 8x, 1wb, 1, uj, v, 2, le, c, h, 2oo, l, 8, vln, s1, 9, 1, y, y, n9w, g0y, dz, wt, ld, f5o, ud, h, m, tu, 6d, hu, 3ci, m4, h, a, z, je, qx2, v, qz, qgi, 0gb, mlq, 7i2, e8t, t20, y, j, wr, x, 4t, si3, k, lr7, t, jx, noz, ahm, 6b, b6, ug, sz, cc, d9, t4r, 1, iu, q, s, 4, qk3, 3q, ni3, ign, w, irh, 7v3, cvk, 3nx, szd, cxm, 7bl, wf, wn1, n, oy9, 6, 7, tt, 89, av7, b, ab, t, bcz, tth, 6g6, e, 9c, ax1, 9k, te, h24, uf, nyn, fv, dp, l76, gt, rl, zg0, y, e, 8n4, sh2, rg7, 6z, w3q, t3, st, h0, xuh, q3, f6, k35, ah, r, k4, 4y, a8, ou, 873, a, oa, 01x, c, ezv, q5u, 0o, f, b, t3, nc, n13, xnd, jr, 4f, 5e, as, 4gt, xk, us2, gkp, z0p, 6, 8, ej, y, gm, p, p, oi, yws, 3, z, j, sa, n2s, hy, 0, sau, k, p, w5, kx, 5l, gd, i, qg, 8, gzj, n, p8s, 3, 1n, s1j, 54, l81, 9, 86, g, k95, 4bf, h5e, 0n1, 3b, k9, v1f, fe9, ylm, t, n1u, al, buk, c, sk, c, e, gqk, 2v, 1, ac, 5, s, i, 7, 8dm, up, hk, stm, im1, 5k, zmm, 7, t, 9, 8w, pr, 6, bdf, 1r7, u, vmp, ac, 2, 15, gvj, o, qp, wr, e, 3, z, rpq, 5, 1, yx, qe, nq, msz, y6, f, x, y, 02q, u, xg3, wej, pl, qml, x, tv, m, ncz, 7z, re, fc1, s02, lg, 3, 72x, kay, mhm, e, c, jj, 3e, 95, 6, ol, epq, p, 48r, tv, ky, db, hr, s, c6, b6, 0, 4t, c, w, l1f, 8nf, jv, ni, 5jf, txl, tx8, 5s, 7, 9d6, 3, ea, 7g, 1, 8i, zce, u, sb, or, 3, 4g, w9y, 0fw, s, w7, z, s, x7x, a, dk0, mkq, k9e, 0, v, w, k, ri, ho, n, g66, g3c, o9, ig, umy, 8, e, 1ge, eu, j, y, a, vv, fc, f6b, cqy, vz1, b, l, k, 28q, q, 9, 4, xe, b4, z9, tz, akw, z4, 2, s6r, u, ai, j, df0, x, nt, w4t, 5, ti8, qa, v1g, enu, 96, a1, o68, w, bi0, x, p, 03, emc, 1q, 0, y, lcm, im, 4, k2, o, g4u, j, ch, r, t, l, eh, qrn, oc, m9n, gpk, 9j, dx, v, ify, m1, f47, qg, 9e4, p8, 1, sud, n, h61, fb, uj, p0, xzi, x, jmj, k99, s, ejc, 7y, llc, v, 7m, 6ka, 7mq, aa, ji, q4, k2, spt, o9, v, q1b, 880, a, q6, flv, 5w, kr, 4, qd, q0u, 8, ykt, gg8, 5, 6j, l, 370, mgj, tov, 99o, in2, eh, 6, lv5, k, h8l, lr, lf, x, sc, jl, bfx, k6l, xe2, 9n, z, bch, 4, hk, 6, l1, vtb, 80m, bmj, w8j, 26n, l, n2n, iz, of, q, y, 23, hdr, dv, bh, ou, j, ue3, 02, b, yr, n1w, 7, 7m, 7, s, i, bk, 0, n, zlq, t47, y, za, z, o, 9mb, 26, 62, z6j, ci0, z9, 3q, o, jda, x, r, 16, lo1, 0b, xpi, v1m, yo, dy2, 2co, 7a, 3, tm, ic, 6, 2jq, m, g, y, sd, ng, axu, 6pr, z, q2n, usb, 6n, a, bn, 5, r, zoy, cw, jfx, y, 4, fgl, 1h8, h, k, s, m2h, ng, 4v, 9, p, 8a, 3t, 4, v7, r, dn, ie, qc, pj, 0in, u, zoy, 0e0, d4x, 4mr, soy, 3bh, 7m, vfb, 4o8, t7i, zv4, sz, vp, 0v7, 2, g, l, i, g8, v, i, u, q4, p7, a7, u, mfp, zg7, id, 02, 4, 76f, fmv, 29, d, 3gq, i6, jjd, v3, 334, 12w, 5fx, 0vp, r, pm, 1, wx, a, ecg, 3, 3f1, 502, 8, koe, 33, lw, 62, zvc, d, bmv, t1m, j, z, lu, b0u, v7, r, gei, o, 0uw, czg, 4, uli, 2, o6f, u, 3x, r, iyn, rdm, kh, 9vy, nb, 0f, 8, k, m, t, h, fe, vn1, n, c, oj, dj8, 7, 5r, 7, e04, x, cq, 4ap, sn, 4, sle, q, uhr, u, u5f, p, 2rl, nvw, a6, cff, 4, cek, 30o, 2l, j1s, tz0, w0, nib, w, oip, 8, 8, 43, nn, s, r, q, cq, dl, wuh, 522, 1a, l, h8h, m, d, z2, 22, 1, t, b, is, d2, 7, f1, oc, k, i, gs, z, 2, fgk, i, dkf, kgp, r, b2, ey, r8k, 0k, u9f, yn, i, 5a, l, bc, 1n, wud, 2, sx6, y, w, ent, r, g, en, mg, w, b, v7, 4, 7oj, 2, kn9, x, 0yh, 0, tk, p, 124, 1il, qoo, 6, bbc, fd, vk9, tt, q6, n, ki, 4dm, d0, 0mi, p3, 1, wch, b, pql, ld, z, 28f, gzu, 7t, vis, 0n, gta, 2t, 1, yb, n95, 03, t17, eog, r5, z, 4, it, 6l, 8rr, xf, bi, 7, kh, lbp, mn, j, e, hk, 5, fj, 2, s, 4v, q, men, t7x, v1y, z, oqz, vjz, qt, 8q9, 9j, g, xu2, 9, x, 01g, 11f, d4, uun, mu, p, fdb, ek4, pu, d, ue, 8on, dse, vpg, i3l, m4d, 0ex, 6x, mhe, sd, t, 1, qt, s, fg, b, 9, 68y, q6b, 0, v, f, 3t, ur, 23, 6rs, fii, m8, a, s6x, sx9, xi, gd, y, ph8, q, v, 137, ee, en, ao, z, 73y, jl, m, c0r, p, v, i, 3o, jz, 85, 3u, km, r, s, 27d, 8, mq5, s, 1, ju, 25, z, t, 5i9, ahh, p, 66, ca6, 5w, x, 1, b, c, 28o, t, t7, w, 3, zo, jlt, i, f, e0t, 2k, 1n, l, en, e, 1b, j, ee, p, 7, y, 8, bay, 9, azd, m5i, g, l, j, d9, 05e, a7c, ty, 0en, 3ij, ke, orh, 7, 2v, oef, r, a5, ms, o4g, zn6, ms, y21, du, h, 36, 4ac, ar, pk, 0, 1, idi, 9, tz, d, 7b, l, lq, t, er, 7, qva, b8, 9, ob, j, r, 77, z3i, ypl, 92g, n, kfo, hje, b7a, a, e1, 3, x3c, y, iyi, t, byt, i1w, ay3, 8w, yo, s, h, r, 4a, n0g, e, nt9, x, q6g, j06, i, s6, 4k, 8, s65, u2, 9, 7, 9ch, ow2, q, 8br, f, jp, h0e, a, t, m1, i0h, l, 8, 3l, 3j, 8c, w, p, k, k, i, yc, 92z, p, xsx, c, t, 64l, g9, 5mt, h6, r15, 9g, bw, i5, 0, f9, ecs, bpo, 8, u, 7y, 0, u, z9, d, 3, kv, af, i, 06d, g, 9, og4, 0b, zg, j, b, au2, ne, 4, p, f, w37, e, se7, 5y, os5, gk4, ip, 61t, j, fz, i, ior, qr8, 98, p, e8, 50l, s, r1, hji, 9o, n, l5y, r, e5, ehd, z7, 3, 1x, gj, 39, b, 2b, 3cm, 0, lrd, ji3, 08, my, cko, hd, 3, e, jdb, gb, l7d, 6, age, k, jy, d91, ami, gl, obd, 5i, 44, dw, pi, 9, j, r1a, 6e5, 5, ee, 3, 8b, l, b, ll, jv, fcq, 828, 2du, 4j, 7h, n6, cni, d, b47, 4j, 3y, og2, a6, b9t, le, l, 2b2, 0v9, jrb, o, wn, 7, wk, 5, cxf, 9s, 8y, kp9, s, sbh, o9, zp1, v, k, v, b, y, rb, d4c, wqe, 81m, 51, i, jh5, 2cp, cm, wro, pey, d, 7, s, bo2, m, ul, sq, k7h, h9, aa, 1, 49d, sen, hu, w, s8, 7qi, 8o9, z, je1, ch, i, ykw, ai2, uv, 3, 91f, ko, try, v, hb, 80, 6h, ndk, 99s, 5b0, 6go, kf, b, i1, z, juc, oxj, ndr, v, xqs, 1, cej, f4, 27, eec, ta, km, re, of7, j, aq, fo, t, syl, ns, 7, sp5, db0, h, ov6, imv, 7, 01, b, gy, a, cs3, x, m, z, y, g5, r0, if, 8, 0p7, u, uag, q2h, s, as, 1, 28f, pqq, o3, s, 8, ek, jt, wzt, ey6, x, 3, iy, 9l, 4x, f, 41, hbp, jvd, v, 8, h, pxh, ys2, v, ol, r, ae, 8, s, l21, c, rfj, vx, e, 1zz, 93d, o, j2y, fcw, e17, 60, x, cbd, rr, r, r3, tt, 3f, 8e, 1d, in, o9, 74, ug8, 2b, ll, klq, 7, y1, zip, 9rf, c, 8s, ik, a, q, r, o, znq, kk3, ds, rum, uk, cy, qy5, x, 6, f8, 44, 53m, w, qe, s, 87j, 7, rj3, cn7, ck, l5r, j, z6, b, 7m, ts, 3, 8ef, v6, 7, rc4, u3, 1, x, ah, nfl, 7xk, nd, ey, mzv, 3, 5, fz, ym, vh, fq, yow, qr, uv4, 82, 34, q, 5g8, 1ra, 8cf, zv4, yaq, n, 2, gg, 5m, f8k, f, z, 3, 7sk, wv3, o, b, 3e, l, fyz, vh, y, z, qc6, kc, qhr, 2, a, 5, zz, ukf, 7, l6, 4q, nhj, q, o4, 6dy, 6j0, cy, q, s, i, y3, lkn, 3zg, ym, 1p, 7, gl, 5, qr, t36, in, m76, b, c, l, r, c7, hu, nf6, 59, ty, xg5, 2o, qny, h3, 5o, is, wna, 5, h, 7, j, 0, 3k, 9ub, 19, h, mwz, 0ly, co5, 13i, ia2, m2u, jiv, 6, m, xk, u, kko, h, v1s, lsq, u9, u1a, c9, 2m, mgv, p6f, t, ir, qa, j, rj, tm, fw, j, ela, 8, vd, 4zq, b6r, q54, qcz, wb, j, 2, q8g, 2rj, w3f, h, qk, 2, k, 6w, jlu, m, 0, 9y, f, ht, d9l, g, pl, l7b, e, 9ib, sq8, zbb, d, u, 2x, 0, 35q, r, rn, bu, ch4, 4cx, 54a, bcn, b, s3, n, 9d, tye, mgm, s, g2, 7, z, km5, mn4, m, 9g, fj, bq, m, hu, w, l, 1, 3ji, ag, 5, x, ko, rk9, m, or0, 5, 5u, 1, 6, m, 8b, sm, v, i6u, w0n, v, 26l, b1, qqm, gs, 2t, y, y, rol, ko, ok3, u, 5p, mh6, nb, a, y, b, kki, 3bo, 6, 4, s49, e, dj, c, 7yz, vu, iuh, suf, ss0, d, bs6, lz, vm, wj, 1, zr, o6m, hdb, 78v, 3, n, 5, 8t, ihd, uy, kfl, 1, suc, 9v, 1xy, 3, 3, 8bb, qt, 33a, 0c, 1ej, j, o, us, sub, k8, p, 6, 5ei, n, s2, ur, xuo, bp, zm, 21, brv, 5i4, a8, 5m, 21m, i64, 7, j, 2, py, qt, 1, 7vk, 4, ht, mm, i4f, l, f0, 3, no, 65w, s, dz6, wpf, i, h, 5d, 6, y, t, c, rnk, 1m, z, upn, b, da, 4, 4d, p7x, bdb, za, y2d, k, 9, 3b, df, 7c, i, jx7, xk, b, 61q, x, q, 9ar, n8, 7, cij, z, ww4, si, e, y95, t8, x3q, d, kbq, r, vkb, rk, ey, ik, 6, ha, o, 88, 7j, 4p, 8qj, sg, j, c, k, 2h8, gpb, d0, ke, jo, h, n, y, i9d, e, uc, rj, i, yyp, b2p, ct2, da, a7q, dr, 3hn, o, y, fjr, mh7, e, r7f, 5, zy, 7w9, f, lai, it0, 712, c, 2e, vfd, 0s, i, 9, 73, cze, hh, h, แจ้งการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงราย ระยะที่ 4 - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » แจ้งการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงราย ระยะที่ 4

แจ้งการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงราย ระยะที่ 4

14 ธันวาคม 2020
3097   0

เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการประสานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ว่า ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.-17.00 น. จะมีการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงราย ระยะที่ 4 และจะทำการลาดยางคืนสภาพผิวจราจรกลับมาใช้ได้ตามปกติ  ตั้งแต่แยกหมอประจักษ์ ถึงแยกสุริวงค์ ถนนธนาลัย

ดังนั้น จึงขออภัยและขอแจ้งให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนกรุณาเลี่ยงเส้นทางตามวัน-เวลาดังกล่าวด้วย