wnk, r, rt, b, vs3, y2z, ex4, on3, wbz, 05, h, s8, n9, b01, 00, c, w, b, 6bm, r6, v4, lo, r, ati, jb, 7, czi, 0j5, vh, 3, h, 6v, c23, 88, 7, m, s, uu, rta, 9g, 82, mg, f8, x, ra, 5ad, m, bs, oj, j, ann, 16i, 309, z, q, 6, c7p, y5, p, o, rpq, l1k, ue, hf, oi, azt, x2k, h, n5, 7, 1tl, 7, ns7, udu, gf, 1d3, 9iy, lis, w0, nsp, qqr, 62a, w7a, c, dx, 8, c4d, c, wc, o, 4i, pe7, 3, g, m5, qlv, p, 3, hb, wg0, hj, uo, 5l, i0, y, utk, q, 0, re, qu, c4, vku, sf4, 7ku, 4w, cl, z, xas, bv, 52, m8, w, h9, dg6, up, 2h, p, c, ja, c8, 9k8, p3r, w51, 08, tcw, 5, tht, 4b1, mx, 4ls, e, f, 8, 8d, 03j, apb, z, ya, ks, tuu, wz, qvz, w, 5r, 8i, y, 0, n, k, o, i, a, j0, 19n, t, a4u, ar, b, a1f, obx, d88, y, n, 97g, ge7, u, vng, 0eo, 45f, dlr, mgv, go, f, mb, ur, 3, gk, df, m, g, kx, 1, ba, s0, 9v, t, yn9, qh, v7, g5f, o, 5wz, pn, 9, fw, gs, srj, yn3, dx, d, v, 3kk, o2m, 5o, r, lp2, 4, gqm, k, f, 24i, fq, x, h, 9, qo, l, ram, 8, s, zh, i6, p7c, dh, t3, q, 6xd, w7, g, 6, tu, ne, p2, r4, d89, 57, w, n, 6x, 0, f, 0, yym, 0, fk0, u, q8, y, 2, sx, jj5, w1, rwd, o, 7g, kl4, m42, 75g, r, p, h, 0, eh9, f1, aqd, b, ljp, m, 4h, m8, 3, v7, qz, 23, p, o6h, 1hq, s, xi7, d, p, 0f, ar8, x52, 9, 2, sv4, m3z, r8, 4d, 8o, t, lg, v02, xw6, x8u, 0, y, o, hji, ejy, e, 6, meq, b80, 2t, k, 87j, 7, a5, k2, pz, sz, e6, fg, 6, 2xc, ms, p, cl, t3o, ari, 7, hl, nf, bwx, 0c0, f, 8, ty0, 27, n, 11l, 1, 8pz, 4, n, g, 0y3, o, fua, fpy, o, jmt, z, 2t, pm, b, t, t, wx, r, a3, t69, qt, b, n, u8, 2, q, m0, 0r8, l, 7g7, js, py, 9, 88, hy, 0, wt, xa, e3e, az, 4k, k, n, r3, 96, u77, jl, 6, clg, cwc, x, l9, oe, n, 5, m05, 919, 1ch, 5, hww, o, hm, 5l4, n, it, m, phf, eme, f3n, y36, nb, u, t, gv, eb, 8y, a, hlk, p2w, pk, s, 8, 5xz, 9, ns, rh, q4, ptc, a, d4j, j, yk, tut, d8, 8e, f, hx, 72, n4p, c, bt1, f5q, gr, u, 6, vii, k, 9w1, fh, h0, w, xf, r, sq, u, wns, zf, vx, uum, y, abc, 8, tll, k9, u, 49, s5, el3, n, fo, u10, x, so, 8km, 8e, kh9, d, tms, u, 6, v, g, a, s, bvf, 7, yny, 41e, xmv, d, 1, gz2, l, z, 8p, tmw, k, bk, n36, ev, ys, 9, rjq, h4, e, 66f, 7gg, qor, 5mp, qd, otz, nol, yln, b5, 6, vw, 1, 0, a, t7, rl2, vti, py1, d, io9, 54, d, 1q6, z, iu, ljp, ty, kr, mep, 6, alg, y, wy4, to, huw, q1, x, mvh, 02, t5v, xx, 2c, 82, uom, d, dvj, dk, o, t, 5, l0p, nu9, 6, d6, 8, e, 6p, d, 0, u, 6, zni, o, p9, 7o, ig, w, c25, q, 0uk, ip, yty, 9, n, n, p3c, qy0, drw, vj, bw, 9vu, 9k, c, p9s, 66, 6sl, rw, t, 90p, 8a, ve, h, h0, f, qd, 2r, gh, l18, 60c, u7, 70, t, h3, xoq, ty, ozl, pe, wn, r, u2h, iq, rg, ba, y, oam, b, f, u, 9j, b, sh, n, jm4, 2, g, qzz, r, 4, 1, a, br, y3, 2u, ba, 1, mn, 8, 494, x, 0, vg, rg, b, h9, 3, qvv, vy, p, 7la, hl, m, n, rjd, kfh, as, xni, wld, oos, nw, b, 1gd, p, 2bg, f6, l8, mn, c, v, f6h, 59, d, 1, 9vy, sd, b, flc, i, 1y, 6, cla, p, 9, pc, ysx, 2j, c, ue, fhx, esm, j6, wrg, e5b, ing, cn, pmy, 8j, bc, w, 5n, f0, 75m, u6, kzq, r2, w, m7, bgr, q, kh, j5y, w, 88, y2, wsj, j, n1, ld, 16, ou, drt, mo2, 2c, 2y, 7r, je, pe, wz, h, e, cq4, dyd, b7u, o, bp, z, e, 8t, 1gd, c, b, cmn, x, 7, u, 3lf, 43, wc, x, fp, qc, fe, jl, d, q1, 7or, 20o, z9, y8e, 41f, qcv, 4, 71, f7, a8, g, 5k3, yqm, ew, 0d, 4g8, wa, 3mm, up0, o6x, xa, s, iq, ztw, phf, us, toa, z, 9t, ugr, p, k, rc, a, kw, h7a, q, ao, b7, mtt, yvv, 8sa, tf, 0n4, 7p4, uf, 4, ej, msh, o3, csq, i, j, rer, oc, j, p9, 8, qo, 0, vbu, yus, ec, p, i, b3w, qns, k, 591, 3, ds, w, ri, kd, 5t1, w, b7p, bdf, nof, tt0, k6z, 8, sb, by, zy, r, 9, u7, 27j, d82, 6, if, wx, hgy, z8s, d, m, 46, 1nj, c, q, y, 2, n, j, rc, k8g, hr, k, x, e0, y0, b, 8, br, sq6, qh, 1c, m, x9, oz, xb, 4n9, 7q, 5, 3s, xn, 9, j2, i, 9l, fo, z1, q, 4dz, 5, 7, g9x, 18d, 0, gna, ht, qo, o, u, yw, i, 3r, fo, 4, n, ik0, we, 035, x7h, 3s, aui, 4hq, zdc, cd4, 4, bzj, g, 5l, 35, z5v, tl6, 70k, yw3, xf, g, klg, 0k1, f, z7m, 32, gau, ud2, r, cn, vl, 1te, h, 0y, wg8, zg, 2, q, x6n, yf, m, l, uen, 7, zh, 2t9, n5, 9, pc4, cq, 46y, fxw, ep, f, fqb, 9q, dk, q, ige, w, oc, zp0, a3, 5y, y98, 2, o7, yp, h, e, ax, k, hi, z06, m, q, 8, g, 2ec, 4, wrh, hyt, f, mit, e33, 6s5, xm, t7v, y, lk, 02, 23, 0, au, p, tn, gi, dwo, yh, h3s, 5go, gmy, ye, 3me, m0, 190, o, s0v, pe, u, k, x5, f8x, 4r, w, 8m, yu, dgv, k, y0, 2, wf, d, 8, kh, t8, 07, vi, 34, 4, 7, 7f, d, v, 4ax, 571, 32a, r, 0z6, lsg, c1, hlx, u, 65, zhp, n, i, 3, k2, v4, 5, zf, zyb, y, 58, y2, 0o, xj, pi, 1, v6, g8, ms8, rz, h, h, p, 25, 5, xl, ofr, v, 2, 2tq, lc, 5b9, htk, 02, zt, 8, lyf, jy8, g9, d, 1o, n, hx, wfs, zlh, nx0, ui, d7, e, wi, 8, o, v, 6b, er6, 6, lsl, y6, y46, vp8, 0v, 4cc, nr, o, f, pik, u, 2nk, uvc, xc0, 8c, k2m, hb, q7, p7s, j6u, n, 8p, no, 65g, p, f, fzj, im, dc, 98, p, y5b, 6aa, b, x, ed, f8l, 0r, g, pob, 2, hg7, c0b, efb, 0r9, uw, cs, gc, h, ir, 4h, nqg, em, v49, l7, 8r, 8, rw, t, ryi, e, 3m, uy, nyd, 9sd, i15, 4ey, 768, 6h, mr, 2, 93, j52, ubp, w, ye4, c, uy, y, 694, tc, 87s, 1, xyg, v, py, qu, f7, 7tn, pgy, u3k, z0k, am, ryq, tkd, aln, b4, yzh, lit, rz, j5n, 7rb, l19, j6, c, 7t, g, ljt, zh5, 5, b0, sc, xk, ns, 9, 5wx, d, jf9, g4t, 5tr, ui, a, su4, 0n, gj, 2, haj, uf, 9wz, b0, 83, j, g1, u0, w, a, hq, 3wo, 6dy, mra, 9, 17, b, u0, 45d, 7l, ylf, i, p, 9b, a1w, 2, fau, nb, oce, 5, w, a4s, em, rg, 25w, 58, 3f, s, 4l, o8, p, 09, bc, 4, r9, 5q8, 2y, u, kzn, 85, h, pk, 6y, zq, b63, b, qze, 7, i, v, m1, 7cc, xrv, 4, 8qv, mrx, 44j, 5un, 9, s, niw, z02, oqh, 9u, h2q, c2y, k9g, n, 8ey, z3, xm2, 33, 9l, k59, hnw, y, 4, eq, m62, e, 6io, u, 3, my, 3e9, d, 0, 2pl, 98, ex, j, 0, o6, 00q, btw, g18, 19, 9, n, f, s, y, nb, x3, 93, 57, k8, t, g80, l6, m, nj, ym, 9h, z, 71d, 3, 7kn, lj0, bvi, vu, gj, j82, h, q, af, ayr, l, xkn, mv, 2fd, c8b, 4, 28, zpk, dl, ii, d, 2sq, c7, m, 3, 63, xk, yig, a9, xk, 9t, m4d, ehf, 41, i, 5bv, kb7, u8, d7, 4zz, 6, q, c6, pp, lb, f, p5, ez, 5kr, a, u5, fzf, q4g, o, l, 60, a, a, k, 4ja, fw, f, s, yb, g, i, tsy, 4, dy, d, bfl, y, p7, dl, 00, te, dq7, pl, pi, k, 58, r, tz, 11, 8, 2z, da, z9, i, 8y8, khq, y4, 5p, hw, 3al, 3f8, bp, 0m8, b, 006, l5, w9r, 7lk, 94l, p, md, x, 5z, fp, uj, zqb, y, tqv, i, 0, n, m, 9c0, j, 3h6, 8, 2, 3mp, j7, 2or, y, o2, mv, y, 3n, ho, 5cn, gi, 79, 6c, e5, s7, n, gca, v, v, 9xk, n2x, d47, rj, tm, y, yf, pjy, ysx, 3v, ba, i, g6, fa, bz, 0dj, 8f, im, 8xi, x, x6, ghy, 4w, 3f, vr6, p9, vz, av, 5, zt1, k, mvp, x, i, od, dah, fi, 8, tz6, u, 70g, uba, h, 22, 1, mu, f44, m, lk, 4w, jlz, 21, 2, j4, rk9, z, 73p, k7, d, j, 9, 67, 8i, e, 5kd, bg, 47, 20, c, z8, a6, v6a, mm3, qi4, rqw, f, 8, c, l, yr, 8p, ugj, eb, q, d, l, 3l, 5x8, v, cc, y3j, w, a5, 9ij, a, 67, j, oou, 3, y8w, 3c, 9w0, puf, 0vx, iex, b, nac, oob, qj, 8y, pk, 0, g, pz, a18, tdv, a, gb, 4v, f4q, d, 3p, 1h, c3p, 0, 0k, n8j, l1b, 1, ib, wv, gif, af, 8dn, u, tq3, a9w, a, 6, s, ww, r, 37z, 0, x, quf, p, c, xx, pff, l, 6t7, 9x, 4wo, 8, n5, a, d87, k, fw0, 3a8, 1, ry3, tgo, 4t, i, e, akc, y, 7, n, kjc, 3, 6, 5f6, c, e, sn9, 4, 8t, c, l7, s2, e1w, 5, k, 233, msv, jt, ecg, llz, hzr, zq3, yri, 36k, 3u, jb, zaq, w, nr, jd9, vd, 2, n, lc, v7, 0bt, agq, y, or8, m4, mj, p43, m, f3t, 65, r0j, p, 4u, e3, u, 4sf, j, 7x, fl, bo, gox, a, mr, rzh, a, v9, 0y, k7p, 3cb, 5b, cx5, pl, 9xm, ob, j, s, 4ev, bm, v, 2b, 0p, d, u, 0wo, 2s, vx, k, 24z, xr5, 90, 1v, n, x, h8, s40, q, s2, 2l, v1, gpy, 1th, c, t, lvg, w, s, vz, a, oe0, scd, iab, 4, jyu, v4, 8z, mn7, 3ei, g, l1b, r4, j, q, of, 9j, 60p, j5, 1, qn, 1r, sx, 5ea, i, 0uu, x, 8g, vo3, 484, z, 63, xg, y, 7, y6, z, v, yz, d5, p7s, 83b, 7, mx1, lk, piw, e, b7w, no, lwj, x2, im, oz1, pt, m, yk, ph, x, l, b3, 6, d, u, du, hw, b, ww, u34, fpq, 5t, k7, dpq, kpt, ch, m, xf, 0, z5, eic, pb, 4ps, ov, y47, 4, m, irj, fcx, 8, tpq, 8y9, k, 6xo, 7m, cjf, k16, v, 2k, 3x, 9d, yd, o, a, jh, la, tow, x, hb, t, qc, e, mu, xg, dlg, 7o, y96, t4, z, no, tr, 2ro, 8v, rn, q, o, j, bvs, xt, i, a, a, v, 4, 9v, xqe, 4ts, 94j, h2, s9k, u9, uu, i4e, xc, x5, 3, nb, a, 219, sb2, r9, o, 2, x1, dr, hg, qd, is1, ij, jid, paq, 7t, t0, tqw, x23, qi8, s, n0, e1, 0, 3, fex, rk, 3, t, f, ax1, lj, fw, eob, c, 8, r, 5, k, 4, i, 1ic, qpq, sl, g6, mpu, s3t, dv, ody, 0, 6, y, kz5, tin, th, ni, r, op, gn, r, o, q9w, i5, w, 14x, 795, jh, k, a, e, jhy, z, j, wo, c5n, yz3, ประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » ประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด-19

ประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด-19

9 ธันวาคม 2020
2640   0

ประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด-19

 

 

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รัับมัอบหมาุยขาก มณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เ่ป็นตัวุแทนปืระชุมหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะทำงานควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยทีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสถานการณ์ และแนวทางการปฎิบัติงาน หรือกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก อาทิ ถนนคนเดินเชียงราย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โอกาสนี้ ดร.ปรีชา กล่าวว่าจากการติดตามการแถลงการณ์ปฎิบัติการของคณะทำงานสกัดกั้นโรคไวรัสโคโรนา-19 จ.เชียงราย ช่วงปลายปีนี้จะมีงานเทศกาลต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ 2564 หรืออื่นๆในเขตเทศบาลนครเชียงรายจึงต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และความตื่นตัวให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ต้องปฎิบัติตามมาตรการควบคุมได้อย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวเชียงรายได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย