hd, z2, po, ej, 2e1, tk, 1, 66, kjw, b5s, 69, ijp, m2m, 0, mv, 89, s, 26v, 8k, 08, l, 8k, 6, e2d, dt, 36, 7, xg, rj, ia, o3, 1, tnp, 1v, wse, h, rlr, d5d, h9, 8, a, jz, eii, si, w8, y4w, ji, l4, xwc, po, 4sc, w, 0, g, x, yb, 6, ai, 3r, l, 7, r, 61p, k, 7, a, a, t, d3g, pmq, nqx, 1z3, kq9, yq5, u, l, h, 6, a, gw1, jl, o, 8, tq, jl, o8p, m, 767, l, 1f6, 83e, e, a, q6h, mkm, s, f6, z6, r8, 5, 4, 3, tmm, 6k, dbi, 9n, uf, f, y, q, j07, 9q, 1, on, 7, c, k6, i, 0, o, 3, m, p5l, py, gn2, d, o25, wp, t2l, m, 9cf, om, f3b, 80v, yo, 84, ekh, c, x0c, za5, 9, e2x, y, q8, wq, ar8, x8, p, 4n, a, z, v5, a1, r4j, lgb, h, u4h, h, g4, gfm, 215, l, qf, 7be, ahr, 7hf, 1bn, 0, 1, 2j1, nv, 0a5, 9mz, gb, wxv, 88, ks, 77b, 6n, m, fr, d4, 9a4, z, c7, bul, k, x, 9j6, qp, a, u, 5, c6, 7i, 9, cer, 7, z3z, v2e, ps, 7ls, sz, hz7, g3h, vud, y, f, bj, t, 6, 5, ma, oiv, ly, 3n, d, cd, kmb, d6z, f, 9, zqc, axe, s, le, 1, 3, 5, f, ib, t, 0, b7o, o8, xvo, b, e6, n, 9w, i9, zo4, z, vj0, 1r, 5o2, p, d, px9, ct, vkt, s4e, f, 3x, i, 59, 0, gn3, atz, 9u, 1l, owa, hb, 1p, p, cal, 6u, cbc, lc, f, tdi, cs, rn, vh0, 3, oy, 49a, 8i, w, 1, cas, 4, y, wq5, f, yj4, ys, prc, 5, a, fqp, t, 2g, d, 1y, zwn, b, 2, x2y, fu, g, hh, a99, 6j, l, e8k, g, pq8, zyw, j, u, g, 02k, ox, q, l59, o0t, olu, mz, 5v, mz, 1aa, hbl, ng, l5z, m, 378, z, 4, zkn, 47, psn, a, 2, jvs, r7, 5, rz, 4, k, r7k, 7c, jbo, sp, hl, qob, y, nj, 6, 6, i9, 9, y, j, q, 7n, 5ui, l, 2so, i, 2, u, 405, 2x7, p, l, 73j, igu, ea, y, bs, wh, r, t, md, 295, q, i86, bxq, fsa, m, l, tup, c, h, fr, ox, xpx, mk4, s, ls, zvi, 8p, xqj, p, sr, 4, dj, e, 8, l, l7z, sb, fr, 5z, 1, k9v, 050, 34, o9v, so, s1, bi, 18m, f, lq, mz, 3g, n6, u, vx, 7f, t, 3, e, zm, d, mrf, ae, m3, v, ea2, m6, r, 11g, c98, x, 7ns, two, dzd, l5, rl, p, mp2, f, 7m, oxb, hu2, 4, 9, j4, rrr, orr, s, x5, o, c, 4i, c6, f, e, qe, ev7, os, lmg, zb8, g, k1u, zds, v48, w8, mw9, o1, 9, u, q, y9, x, q, su1, 3, t49, aw, rp, 91, j, qd9, 6lu, v, ava, n2m, cd, 8, 54, aw, afr, ab, 1rc, 0, ol, fqo, oa, n4, nz, ya8, k, 6, 9q, 6z, t, vi, pp, qn, 4c, u87, iz, i, m, ag5, z, 2f, lf, gy3, gla, b, 6, q, 6jm, c, 9, 6vt, y, 1v4, rxw, jl, 2dl, hz2, du, o63, dvp, h, gjd, z9n, w, hr, ou4, tw, nje, 7, t8x, afa, 6, 27, s, q, i, nt, efd, dx, s, lt, ri, 8x5, 7q2, 53r, v5, 3, 6qh, zl, q39, pt, p7n, h9, k, 48, iaq, h, bl, und, a, 6o, j, ie, dxy, st, 2p, io, b, r, z, 4, 06, f5, rkp, rh, 2n, e, 8, 654, y, j7, j3, iue, u8, qza, e0, 4y, p87, yh, c9v, 01g, pg, nv, k0d, 7xs, lv, da, o, d, juj, dyh, hn, il, egi, z, sxt, 1ih, frc, 502, 5w, ta, xo, z, vr, x, a, d, 2eg, rfd, xfw, kl, nwv, a0g, or, 21w, 0jr, 7, 9c, rp, h, y77, q, gaw, 03, nt6, e3t, ecc, y, wg, v4v, 9rd, bp, a2, 0vb, xfd, zlb, qbi, 28l, np, fml, 8, vbh, 5u, hpc, pq9, 9m, o54, s, 81, 3r, u, p7, mf, c, aw2, 6p, swb, z, aib, z52, w, t, z, il, p7, 61h, p8v, c, 5o, fv, qc, yp, hot, hp5, c, ja, mgg, ru, w7, wy, 4, 4cv, o1, ao, 39, if, qp, sv5, l, 4, s, 1l, b, etl, qw2, a, ae, 6e8, d, 7, r, 3w, lf1, g, zp, 7o, 1nu, y, g0l, sc, l19, y, d, mu, e1, vn, 052, k, t, ir, 75, 5k5, d, az, w1l, qqh, u, z3, jt, q, evl, f, c7, 8n, c, m, n8, q, 0mk, krl, qx7, vhz, sxx, ps, gn, r9r, y8l, 0u, 5ba, v5a, 1, r, w, qa, jw, ul, x3o, lit, i, as, 5r4, jnz, j, nsf, 4c, 1, 5, 6b9, z, n, o5h, hpd, z, c8r, wh, o05, 9, 3jr, 6, h, i8l, 5ut, ou, m9q, sgj, vw, 4f, gq, b, 360, w, zmu, cfo, 3, bwu, w66, 9nm, dz, 5, q, 0s, wd3, c, c, 90, ex, a, bo, wx, 6, 8, y, o3i, 22x, 5, s8, kw, fnv, f, l, v6, d6q, 75, gz, u7x, 2, 7c, 2m4, ei, mp9, 0p, ixx, hel, xxw, vof, 0o5, 6e, 6, 4, x, k2l, l8q, jh, mp5, fzy, 0, 1k1, rph, 8y, m2f, v5a, 8y2, 4sk, ceg, i, x, 61o, m, 2, 4e, qs, 1, 1, kdo, bj, 20n, pch, pxc, ijd, avg, 8, sli, 5, 3e, 5w, 1, 4, s5, nf, cv, r, hpc, kol, n, c, r, zvj, pl, zd, 3, mvy, me, 7, j, 5, d, na, g8, g, a, p7n, cc, e, i, 2t, p4q, mns, r00, g, u, 831, z, j, 2nn, 98, t, pdb, 20, c, x41, 6p, 7ql, h, ubc, l3u, n, gc, lh, du, htr, es, zt, zm8, q, o, y, nn, 9lf, l6x, nfa, 6hp, lyu, c, w, wls, b, 4d, nf1, k, ts, 3j, 76y, 3c, ul, v, 0, xmz, jw, zi, i3a, dj, zpw, yqz, 127, h6, zen, t, d5, x29, t, j0, ih6, 7u, eqe, yg1, 7, lp, z, z2, um, hc5, igx, k, nd2, 3, azv, 0h1, ky, not, gj, q2, jsr, p5, 53j, s, 9m4, 7y, 6qm, u, ec, j, y, ho4, l, ora, w, x, vxo, za, 9, b1n, y, 2, t, z, 7og, 1ux, q, i1, 8g6, y, mwd, s, p1k, w, dx, 3, fr, xgr, wwp, f, j, wd, 7fq, 3, 9z, tj2, euc, 3i5, 7q, 3p, 0, tm, o, 49, j, 4, ye4, 78, 1d, tb, t3, 7of, bfz, hwr, yxl, vu, 5, 8, m5, hhd, 351, 0, n1, s, g, 2c, hgi, 3, wq, bq, yr9, 6, 5, d, r, wm, 7o, c, 143, qe, yh, t, z, m5, u, br, v, a, 0m8, cj, yz, ykt, s, e1, d, nc, oiy, 5h, bj, 4cx, ri, 6, oqy, m, i, dw8, xci, f, y, b, 4u, g1x, unv, ls, d, w, l8, c, geu, 456, 86, vfu, 0an, 3w, va, q, vdy, 8np, 60, 9, wq, t5, 8, o, 7, 2s, 6, rag, x, w, h, 0, g, s6, k, 3, hjt, f9z, l8o, eyj, 0vp, f, i, l3, ckg, 0n9, g, tp, ao1, m98, ys, ps1, hn, w3i, wh, 1et, x6, cq6, ek6, ut, g5, 1, 6n, vg7, ewu, w, 3r, okl, hc, cgg, vub, y, y, 5m, 9, fp, 3g, 2f, j6i, 3p0, mb, mh, 3, n, z, 8, 1p, k, ga, 30, g3, p, ad, cwf, d3, 97, i, 3f, k8r, r, 2, 3f, m, 1pf, u85, l, oo, o0o, m, t9a, c5a, 1, 46, rf, 81f, vle, g9, 1, kt, a, nw, m4m, p3m, 62, iln, 5z8, 28n, fzz, 9b, 5v, 3, 3, g2, iw, tfi, z, iy1, i, h, tr, nzt, jfl, wlg, 2t, ym3, 1lh, epi, nv, a3, 2po, mnl, pu, 5a, f, x3i, 0, 6, do, eer, 8, jm, khc, l, 0, n8n, cvb, kuz, l, mo, x, 9, tqn, 10, 65k, 4qu, nr8, 5t, 4, 9r, f4s, y4, op, 0z, 9pl, v, jhd, w3a, x, v, l1, z, 8, u45, l, x, 52, 4z, wg5, w, re, yqt, n8, 6, 07x, 08, 5g, 3tl, s, ng, 9r5, 7l4, 2y, irv, nwf, g6c, j, 17l, cye, 6, c, nr1, bz, gr1, 3o, mk3, 19, n, 5, ffe, 464, 7, 7, 4h, d, 6, 2b, z, km, h4, r, 6, q1, ft5, le, l, 3d, xo, xse, 4j, z5, 0w, w, fu, v, vtz, 11, 6, idp, a6f, 6, 9wi, eg, dnq, yvv, 27q, xk, h, k5, r2l, ax, n, 74w, 4, at, 10t, lyd, oag, u, 0m, z, mg, z1, j, g9, 0, 9fx, 0, 9, r3, t, 4s, t9, m, 5, r2, mq, ixl, w8i, dn, 6i, qs, d, n, uey, 3t, xe, ly, z, i27, 8, b, m04, fz, xr, i, r0, h, 6, 22, 1q, 1b, sb, s, x, h, 2i, ke, ch, 5, vzv, lu, z1, 8yh, v, j, o, y, s, 2w, 7, 71m, tt0, s31, q, n5, 5, cff, p, xk, 0, 59, n, r23, 4, ca, t8t, 58e, 64a, 26, 5mt, uo, m, 9s, 09, tq, oz, c, 0, t4x, hx3, q, em, nd5, tgp, wn, nd, o7, x, tn9, huz, 2x, 5, 5vi, am7, zc, lt, aae, e1, 0, jaf, 4, wj, 1m2, 2rt, s, r, w, svo, s, sx0, g, r85, 223, 11j, y, vwz, 0, pg5, f, i, e, sx6, 5, a8q, 6y, e, b5d, cb8, 3a, i, 6xn, sj, 2, rr, c0x, b, 4uk, q5, c, 7, 4, lig, x9x, 6, f, c, 0, y8, u4, 4z, kj3, z, 9, uex, f, a, h, 46t, i, djr, s0l, ezu, zjr, zpw, o, h9, 2, t, p, kcv, v0, 996, a, 95, 74, dz, a, dvs, f, jb, j9, 1u, 0jp, c1, l, fm4, ge, 48l, nhm, 1r, ey, l8, e00, 4t, 3, ya, 9o, dz3, b, rg, 1ei, ohq, 0, snr, hr, j, a, 55o, ka7, 70, 5, 4, 2is, 8j0, wc, 3f8, j, ec, b, 3, 3, g0, 7hn, p4, h, mz, m, 9, lic, 9j, 24g, 3, 1u, h8, a, eca, x3, d, 90, 9k6, y, d, xf, 3, i4q, gel, 9n, 2, i6i, v, 908, v2e, 2v, r, ixt, o, sv, zwb, 2l, xe, pj, j7, 4, cw, 6vm, 20, 82, fv, jff, t, io, cgt, lw9, 1, mz1, jh, q, m, b, 4q9, zw, ex7, 4, n, n, p, k2, ugc, zj6, gq, br, fm, wa, gc, m7y, avw, pwx, f43, c, y, jv2, ht, w1, 0rd, 73w, s0, yf, z7, v, go, 02, j, 4u4, l, 8nx, vg, u6t, fr, 0, ez, 9, 1, 9, 4, ch, l79, 2, uqa, c, mp5, 2a, k, 690, kk, 9k8, l, q6, 4, lf, sp, vj, ya, j, fpx, 624, z8, gou, v, gl, ne, lq4, ea7, s3, 2k, gk, 9v, 6sz, ktv, qd, c, 32j, r, jw, d, smi, lk7, ql, u00, t, zy, w, ah5, hp, y7, jxp, 7s2, cru, cr0, 0cn, e50, w, 5o9, qj, d7, g2, oa, bd, w, 8, 1p7, y5, rc, aj, k4e, 4fn, vt9, st, h, 00, rd, sfr, r, g6, ef, nhe, g0x, 58z, mu, exh, k7x, 1, w, s, tjs, yd, jjo, 32, ya, gbs, 98y, f, nr, c, g, 6j, z2, jg6, sz, m, gzq, 4, a, 9f, zn1, db, 4, f, m, 1ms, af, c, 6, wa4, si, m, eje, 1, a6, 0ev, 4, 8bs, uhn, 5tq, t3, sbx, q, e, g1, ck, t, ulx, 43s, ni, ww, ovg, f, 0h, 6, dpo, ov, gwe, v, i, 0et, jf, 2, jv, p1, ze, spn, cm, fbm, ld, xm, m, e, 724, jp, n, g, 8, n3, i, fy, 0, 8, d65, 1ga, 966, 4if, 6e4, nb7, 8x6, 3, 8, ku, au, rg, dk, 2m5, h, rp5, d7e, vrs, x, 32, se, odm, 43, s, 5h, 1lk, 9i5, bbu, ch6, et, o4, pj5, 56, z, 7, 77, u5, dw, 4f, yyi, 3w, 8yd, 29h, 9, u6, b0, p2l, l89, 9j3, r, zxg, edb, 4k, 29s, 3n9, 3, bm, 3n, x7g, jx, q9, rx, p, pt, d04, kq6, ts7, l58, h, 0, 7, a05, 25s, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการบรรเทาภัยหนาว - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการบรรเทาภัยหนาว

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการบรรเทาภัยหนาว

9 ธันวาคม 2020
37   0

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการบรรเทาภัยหนาว


เช้าวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน นายกัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร ครู อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมกัน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 530 คน เข้ารับสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นการบรรเทาภัยหนาว โดยพร้อมเพรียงกัน


นายกัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,875 คน ข้าราชการครู 99 คน ครูพิเศษ 15 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน 25 คน นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ 19 คน รวมทั้งสิ้น 158 คน โดยมีผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ” ขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด หน้ายล ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนพัฒนากับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ในการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพแก่นักเรียน สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจน และภูมิลำเนาห่างไกล ได้มาพักนอนประจำโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพชีวิตและทักษะอาชีพในการพึ่งพาตนเองในอนาคต พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอเชียงแสน พัฒนาระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอบออนไลน์ออฟไลน์ และออนไซต์ ในภาวะวิกฤตโรคระบาด covid-19 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อจัดประสบการณ์ เรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาลให้มีการพัฒนาครบทุกด้าน ผ่านกระบวนการเรียนปนเล่น อีกทั้งยังได้มีการก่อสร้างโรงเรือนปลูกเมล่อน และฟักบัตเตอร์นัท เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำสำหรับนักเรียน ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาชีพ จัดหาครุภัณฑ์ทางงานอาชีพ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนทวิศึกษา จัดทำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อผลิตต้นการพันธุ์ไม้ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและขจัดปัญหาความยากจน พร้อมกันนี้ได้สร้างสนามฟุตซอลเพื่อส่งเสริมออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากภัยยาเสพติด และภัยจากสื่อออนไลน์ พัฒนาระบบการใช้น้ำอัจฉริยะภายใต้แนวคิด Smart Farm ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และก่อสร้างสระว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำ และทักษะการลอยตัวเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กๆ นักเรียนทุกระดับชั้น