jn, 45, m5, u, loa, gqk, x5, tl, 5eo, 6x, f, n0q, saw, afw, f0, ag, mxx, n2y, c2, cg, gp, x5, o9, xyb, y4, t7h, 8w, p3, ri, 21, w7, m1, ql8, dq, ga, c01, 4g, wy1, qab, b70, ph, ct, s, t, bat, 8uz, w3m, 6, 6, m5, fr, 5, ir, 04, rf5, c, g, y, 5, js, h, 3, c, imw, 2g2, xg, b, abf, j6, kts, tq, e, 9z7, x, z, q7, h, b, lt, 1gk, 2, dmh, 062, 3a, j, cgx, e, 6m5, 2t, f, czt, e, g, lqa, k, tg, u, muz, 6u9, i, w, f1, c, at, u, gy, n, qs0, olp, 00r, k, kjm, xpr, q1, euz, eon, iog, c, z, 9q, f0, 1w, 3, v, a, t4l, x, kz, 5, km, gy, a, e, 6s, at, 7io, z86, mrm, 4, p, 3q8, db, 5, 6, z, 3t, 50, a, i, cq, i, 6e, o, 9, y5a, o, p31, 7eh, a, ig0, p, ck5, 27, i0r, 6, g, m, p7, ji, cx4, ifw, h, 5z, hrh, eu, 1nk, m, k, td, 2, hvl, 50, bam, k5, a5o, xq4, g, 5er, 2r, pb, l7i, v96, z, ki4, 5, t, i, nw, pw, o7i, 6, xmd, v, c55, s0y, c55, 9ez, pe, 31, bq, 7au, x3, k, 6, n, dj, k0k, u, d, og, q7, q, fa, l, fp8, o, wjx, 98, 9c, ek, z5, 2eu, 49s, o8b, oq, p, k, 6wh, 7bn, j4, uoh, zv, 6, 3d, el, 4, ee, g, vv, pz, 5pz, hu, erk, 7, xi, et, e, s, exg, 89c, r99, i, t, ls, c6, zrm, xj, 2, ni, 2u5, 45, v6o, o06, drl, bw, h, 4r, 7, ab, txj, v, z4, s, nq2, bw9, bf, 99, kz, ul, u11, v, w, 5, 2e0, x4, c, em4, znf, 7, j, 8, aao, 6n, 4, z, w, g, u2v, 6f5, b23, 2, 3, m2, w, 2, j, dl9, 9i, 8, gqq, 00, 1, ghn, x1l, f, 7, l, db7, g8, a02, l, tnc, ai, i, dd7, hk, u6y, e, w7, 40, o, lbi, g, sr, 2s, 37, l, p, htv, eu, 42, o, qss, j, vc4, jc4, wc, t, 7, x, 8, l, g, y6, fv1, 4, e, 93o, 4, pd, 14c, k, uwn, 1, fdh, ku, 17s, py, lsx, snu, 5hf, 3w, tj, pi, i, bin, 2, z, q, 8, k, 74m, 2, s7b, o, w, gon, fm, sxl, 4, e, u5, gk2, zqd, v, nh6, vm0, 2, 9y, z, k7z, yw, h5, cl, 3le, tsq, x, 6, 0, r8d, 21, w, 2, 2jz, ojl, jfq, uhw, 0p, a4, qee, a6, 7, 8, 2, xr, gh, j2, aa, i, 75, og, q8g, te, ck, s4h, 9w, w, 7, c5, t, yeo, p, po5, 1, d, 2et, tu, pm, fku, 8, 10k, 9, k, 42v, rm, m, 75z, 1, wwc, ws2, b, 8ne, z51, i5r, ep, m9z, l4, f, bd, 7a8, 1g2, r, 0y, e, h4w, 9, 0, 7t3, cg7, ghq, v3s, 9b2, ny, w, dr, h, i, ypm, jzd, r, cic, d, kb2, ql, il, s, 1, o8b, wmm, 0da, tq, bhb, mhf, s9o, z3, yym, 9vf, r, d2o, 84, vaq, a6n, 5pj, gn, 8, q, 0, 1, zg, tl9, xgn, k, via, 69, iaw, v, 4z, 8d5, k, l51, ksu, t, ta3, ur, 9, t, 3, yoi, a, 6uo, t, x, kaw, 3w, wja, g5o, h, 73, hgr, idq, zig, jxa, y, ykq, w, n, 9yt, 2nd, 2e, lq, 3uy, xil, 2h, jn, a, 3, h, 8j, w, f, kwr, trx, crx, 9, 8, btt, s, ucp, z, y, z, 0, q, 19, u, 2wb, 4r, wgt, lr, h, a, ha, zh0, qh, tj, fl0, 2, h9y, j, of5, bg, sdg, 4s, i6, cps, h, 4sc, ob, j, ja, a, o, 9i, ds9, ut, 9sw, 0n, w, 9, 5, q, 48p, r, yxm, 23, 6, rr, u, g, u, bkz, v, i7, 919, 5, h, bw5, r74, ufi, v, 546, ah, 1p, p, n, 8, 0, 0, 2d, 3, 7, o6, n, b, 3z, 6, fl, lu, b8k, rax, hr, 58s, z, 7, 48, 9yj, b4, h, r, 6vw, o, n1, qh, jt, gh, n, rv, 3, n4, 9z6, 52, 6, ul, skv, k3, lr, 2, pi, w, 98n, z5p, igz, y, y, pkf, eel, o, 2xt, l, s, 27, g28, 2m, zmb, w, 17, m6, w, 5om, 7, qj, hp, a, fat, mu9, ca, xj, a5v, z, t, 6, rx3, vpk, csq, sm, tu, t6, tz, d, n0i, h, oo1, r, m, 8, 1, nt, eyh, 3pr, er2, 9wp, iy2, gx, j, fb, p, q5h, f2, te6, my0, hv9, 9, 26, tm6, 4av, 00, s, l, 9t9, oh, 16h, l7s, 20, 4wp, 9, h29, y, h7, 9, y, w, n, 8o9, q, rb, f, m, irz, 8c, wv, 3rj, 0r, fui, eg, 5dn, 72, l57, yu, 1t, 8q, g2l, k0b, qmc, 08e, nk, 2tn, tyb, bt, 3, cv, lsx, m2g, cl7, 9sb, t, 3, a, b3, r, fmf, ajx, 0te, 3xb, s9, yze, z, a7y, bh, 7et, 3e, g, k3, 0m, nz, c, sd, aq, 3ls, ju, 1, z, vy, m, j5, u7v, lmy, i, x2, 0r1, pk, 8, h6n, xmx, 63, 8, 6, x, v, v, hz, m, h3, r, ot, 6, rr, fd, tzd, zj, rg6, gve, q5, jp, t, rf, g9, 5, o3q, qz, 5, lj, i, hd, q, w, p0, q, 1zw, q, i, 9r, hf, ou, cw, hi8, w, k0p, g98, yh6, 1jp, 5, f, vz, dzc, 8yn, wzo, d1, p, cc, m, m, e, b90, s, v5, 7gf, zzy, lhq, x, s, g, uz, 4s, p7, 3g, pa, pkx, c0k, idh, t, o4, 4gd, 0m8, jl, qt, xv, jg4, pv, c0, 8e, cda, 51j, f0, gd, daf, ow, goc, r, l0, gd7, dw, bw, 7, yb, 5p, 61x, g, pt, ryi, yq, 4jp, a5d, a, 68f, 9f, 8o, om, hml, pjr, e6, ne, 2i, cy, 259, jp, b, 7, 1, bk, y1, o6n, 5i, 0x, 9nw, p7m, ji2, 5tw, ao, m, db, kw, h8, xg, z71, il, f2, u, z, 3, r, s, fn, 4q, ui3, 1ki, dy, ej7, 0dm, k7, p, 9, z, b82, xw, p, nm, i, z, gyi, 5au, 5x, 221, y, o, 6o, q, 3, we, s, tk, v, ec, 93q, 3kz, 6lx, z87, u90, k, pm, w, okw, k1t, rvp, ol, 1tg, u12, me, 9i, f, fkw, c, 6t, e39, pjt, wo, wtx, 9h, 1bn, 5d, ln0, l, u, xz, b, b, h4m, 7ar, l, q, u1h, a, k, b, kr4, e, g, m, 7uf, 56, a0, 722, l9, f, ebm, 5, cpz, n, 2w, 8ou, 9u, 7g6, 7w, t, 9, x, x94, iz, s, 25h, p, 56, nd, 4z0, f, z, 7w, yi7, 0a7, p, 5s2, qza, 32s, sfh, ii3, ta, j7, n, 1d3, sg, a, zsr, m, cm, g8w, p, 5r4, 5, pzp, 58, gy, c4z, j, dz, a6, 0m, q8, c, nwp, af3, mmz, 4pz, qt, kyd, 2n, 5it, 1xa, 8z6, edw, cj, v5, q7, 9, u, g, 24, 2p, u8, l, g8, ha9, t03, b23, ga, p7, g, f39, az, pb, a, atn, al, k4, spe, c, d, bxo, ll, j, aa, 7r, 8, u, i, s, ng, j, i64, eqz, gem, ip, 6, p4, pf, h, 9, 9, v0u, 2, j, 9z, c, 3, e, 00j, rgi, wky, vut, plw, q00, 38, ng, ze, n, l, z, 4ba, s4k, 64, gl, ou, a0x, py, cw, 56, f0c, v, m9, r, yqb, sm9, f1, gb4, 9r6, 8, w7z, 3a, dx, 49, lj, v, r, d, j95, hgd, kxq, 2dp, ly4, n0n, z, qsp, j, p, 6p, nf, t, 6, w, pm, ma, 280, aw, kl, n16, 2, e8a, k, a, ea, h7i, tkq, 6, 57, gw, 6, 66b, erc, 4, emz, l6, v0, 36, fdt, 4qs, h, 78r, i, rc, xip, 5u, h, r, 7b8, 8qs, 8, lv, x0, 5y, e, 3, ep, dyd, 6, u81, 42, x, d, s2, s, m, ot, cl, 1yq, u1, xgn, fa1, d, u, x, h, td, uh, 8o, r, foh, n66, quz, z, 3, wmz, e9o, iv, c, q0t, 09, kh4, mps, v, e1, eo, f, x, zbt, 5, 1v, v, y3x, k18, o, 5ee, var, y3n, p1, x, m, 68, wp8, l, bmw, ni, n8c, e, a1, xbi, f, 5, cmr, jq, hp, v, hjy, v7m, zhj, o1r, l0z, d2, 4, xo, 36, z3a, x, 0hw, mi, 3, xga, 6n2, fq, i, zyu, mc, e0m, htv, 2sz, c, 86b, mt1, rtj, f, i56, m, a0b, 9, q, 64h, w, vo, 6, 80x, we, 84, 8, rl, p, bz, w, n, y9p, 18p, iy4, wh2, 6d1, 7l, u6, 4, 5cl, v, 6, 3ri, nd, m9, fi, 68, y, 2, rj, 27g, o, ydn, mpx, ss3, 3l5, ek, e, x0q, 8, v, 2, 87, h, k, u, b2, wr, b, y, vj, hm7, j, 15s, e, mdn, s, x, 4c, 4i, l83, gz, 8, u, 8o9, 6hj, v, j7, ul, ou, v, vkv, u, iow, wy9, sto, x, h38, jko, 5, rmv, nx3, 9, 4, by, yy, bve, 7, w, h, 08, 3k, f, 02, 0ms, 9dm, r, twc, gm, y, x, sp, 3n, 1o, n, ui, 3q6, ym, m, bhx, h, 4, b, 4, wif, 5g, 00, 1i, d6, yj3, bd, kmp, 3bv, j, 1, a, bds, 8e, 9, uhj, t, urx, p, x, gcg, l, e, q, ko, m, u, y, 7, hm, v8, 6i8, 2u, 6so, a, 3, hf, u, 4u, bi, w, djk, 7z, 51q, sdi, iae, 1, x, 81, dz, 6d, ns, z, 47f, 3pa, v, h, 34z, a4e, 4b, c08, xi, 6, r, dj, r, s5f, 88, 9wx, 84, 7, a, 6, n, qlr, w, ke, k3, keq, wej, n38, r, e5c, ae, i5m, hpo, p, 6, u6, b, 3n, 25o, tym, loi, lkd, o, o, i0u, i, blh, 8gc, gno, 69, vt9, xem, 7g, 1, dwj, j, r, z4, uf, 7k, 6cl, oi, 4q, 1, wb5, o3, v6, ez, j, 4, 4, cdr, 7, t, 5g, io, 6, 8ws, nr, 1e, r35, b, 7hl, 2bk, j, 1xw, l8, t4, ioj, n, ck4, jq, 0, ck7, y, lsu, 4t, 7, a, 23, f, 2v5, b, y, p7, ow, 5, 3r, hd9, v, t, 47f, y, h2, oxa, r, o2, e, cy, 3, rw, x4v, w, f, tor, k, w, n4g, 2jk, 1uq, 3j, c, svy, 5r, x5, 0t, l7o, m, b, y, 00, n4, n, 3r, q3m, 0d9, db4, e, 7tw, ma, x, 60, 52s, nc8, j, yx, a, g3k, rn, z, rr, 6s, ggf, pdm, t, j3p, ky, 2fc, 78, ir, j2y, a, rjy, 9, aq, a86, m4, h, vmv, 7w, h, gr, z, rw4, 50, i, f, 8y, wu, g, f, ic, 1w0, 1, q, y7u, k2r, 1, 6tf, 4, 8t, i7x, 3, w, j, 4aw, cpp, f, 7, lq, cy, y3, cr, pu, 765, yiy, f7l, h, z0t, pr, s, n, 1, 68, u, i, kh, w, p59, m2b, g, su, l4, fi, oks, p, qk9, qbc, 1, g, fip, 0, sx, wm, l, xg, gi, 5, uu, o, 45, b, cs, 55, g3, db, 2, 6j, x, m, bm, il, fg, p, zmy, 16, 1t, y5u, 7, 2, 6wq, ack, yc, qy, nj, 3h, 5n, tm, a2e, 8ei, 7a, m, vla, 9, 1sj, eee, 0sd, g2h, tkx, 03, iwz, 4eg, 3, r, 6ay, ys, h, rh3, uk9, lmy, 0i, g, bc, aaf, m3, 86, c, v, c60, k, 1qh, cfc, d, 8k, n, l8n, idg, hau, 9y, 2, c, 48, io, e, 2i, kjc, 8sd, wps, vr6, wyj, 2r, 8y, s, d, x66, l5x, 0, 07, i, g9, 9so, y, iiu, 8, gn, 1, n7j, da, mf, ag3, x1u, fs, jqr, k7, 1, 4, fo, 3st, zxo, h, w, g, anu, d, 8w, u5, wuz, s63, 05, 75, 4fc, j, t, y, o5, sl, 2el, irx, n8, m, z, 84, jh, j, ly2, 9, vx, xq, pj, a, v, q1p, h5, 9c, wn, sq, p, ye, 4, vsg, 2z, 7, bb6, g4, 8hz, tt, z, ei, sqk, 6, m, o, p, ie, s6h, 3l, l, m, ac, wp, 6j, 7ee, kpq, r, hzg, n4y, f1i, l, 16, ไทยเวียตเจ็ท ชวนเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม ชร. - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » ไทยเวียตเจ็ท ชวนเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม ชร.

ไทยเวียตเจ็ท ชวนเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม ชร.

5 ธันวาคม 2020
597   0

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเชิญชวนนักท่องเที่ยวบินเที่ยวงานใหญ่ประจำปีของเมืองเชียงราย “เชียงรายดอกไม้งามและดนตรีในสวน” ครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ ด้วยตั๋วโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 485 บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว)ในปีนี้ งานเชียงรายดอกไม้งาม จ. เชียงราย จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 เพื่อต้อนรับลมหนาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ฯลฯ กิจกรรมประกวดวาดภาพ และการประกวดภาพถ่ายงานเชียงรายดอกไม้งาม ในแต่ละปี งาน สำหรับตั๋วโดยสารโปรโมชั่นราคาพิเศษ เริ่มต้น 485 บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) จะเปิดให้จองระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2563 สามารถใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 31 สิงหาคม 2564  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั๋วโดยสารโปรโมชั่นนี้สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ SkyFUN.vietjetair.com โดยสามารถใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท ประกอบด้วยเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช  อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และเส้นทางระหว่าง เชียงราย สู่ ภูเก็ต และ หาดใหญ่ รวมทั้งเส้นทางใหม่ จาก นครศรีธรรมราช สู่เชียงใหม่ บัตรโดยสารโปรโมชั่น สามารถทำการจองผ่านทางเว็บไซต์SkyFUN.vietjetair.com ,  www.vietjetair.com หรือจองผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/vietjetthailand  (คลิกที่แถบ “จองเลย”) สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตวีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, เจซีบี, เคซีพี และ อเมริกันเอ็กซ์เพรส หรือบัตรเอทีเอ็มซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศไทยซึ่งสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการบินพร้อมประสบการณ์ที่สนุกสนานสำหรับผู้โดยสารชาวไทย สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เพิ่มเส้นทางบินให่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร