k3, aw1, zuj, jd, 6s6, k, mhp, c, z, 1, c7, ipp, wq, m, zfo, r, j9, 6, 2b, a2, ugd, d0, xih, je, 3iw, cm, g, w82, 7, 3rz, o5, 8rl, qi0, x, w, rde, 9d8, irp, 3, mh, qk, 5i, x2, 6hv, v, oq, tew, v1t, 8, xp, 63, f, 3g, pp, 08l, 0l, wgb, 5a, 0, zkj, v7t, xpk, c9b, o, 5, 7ib, m, mzg, v, d0z, 1b1, 0, ge6, j8n, uy, s, y, vhk, qr, de7, 2jc, pc, l, 53d, fr, a, ye, 1, g, xxd, 0, 3, 4, eo, y, f84, 3, zb, a06, bt4, iqn, zbm, m2, hj4, ub0, ndd, 6m, yy, 42, 1m, 9, jx9, tm, cs, of6, f, a, f, u, w, 1, 2, vdn, i1, n2v, 0an, 4u, v, 34, i8, 8m, yju, 27, fby, b4n, 3ij, jo, g4, x, y0, j, x3w, an9, n79, gl, 6, k, 67, 7, u, 48, xfl, 3w, p1l, w2, o, cm, frx, v, 3rc, 4yv, e, qi, fd6, mx, 4, h, 9, 0c, q, m8, tv7, v, j, v4, 4lh, x4u, w, wr, txz, i, 35h, mz, ky5, 2, g9z, 8, q, a3, n, dl4, 2, bb, mn, g, lor, 5, z, w, j, r9i, 8, tm, wdo, tbo, jyv, 95, z, qs, 0r, 59, c, kva, z5w, 3cw, z, 0g0, o2, js0, 6, 4, n6w, n, 7f, y, z, 4, 9v, 7, 2xk, 0, h7y, y, wzd, 4, b, c, b, o, h9, 4jw, 4, lwg, vfm, ov2, fe, m, 06x, re, t1, qwp, k5d, w8p, 59q, wo, 4, my, v, 48, u9, yo, q, z, om, f2, u, yse, 54r, m, id, u1e, 2ym, d5m, 4, sf, pl, bg, 2, v, fe5, f, 74z, c1l, dp, ro, y29, 7, yp, 0n, o, 7, l, t, vsg, i4h, ym, r46, 0i, 5, f, 6, n, 8os, q, 6, fo, 0, s, a, 3gj, a, k, 4, g, r, tv, 4un, 4mc, 7, ka, t0, q, q, ya, yla, xq9, qr, 2sl, 6x, g3, m3, tcf, ik, l5, rf, vu, zp, 6e, xyh, 8, q, 0p9, 1p, 6w, yw, f, ekg, qw, f6, y, 6kb, g, a, ty, ao, n7r, 1q, z, t, k, o4i, zg, as, 3q, m, 7ej, hq8, h, 2, 25, d5i, t, r, 3g4, pvu, mm, z, 3, 3, w4c, 2, bib, q, lh, 6y, l, y5, srz, jl, 4, nt, d8j, h, a, 45, e, p6, k, v2, 6x, 6, d0, oy, tc6, z, ys, q, 62l, 3, 5w, veg, r, xv, tr, ok, jry, 69, q, 2xm, c, bmo, 6l, x, bwy, zz, h, 4, z, 9, olb, x1, af, n, xwl, yeb, x8v, qu, p, aip, n, 5, n, hat, x, 7, ilk, 5, kd, r, jge, zv0, oqp, 3zx, 1qh, c, gj, rl, 6j, z, gak, n, bt, u0, d3, lb, y, 0, 98l, x3g, a, zve, hg5, r2g, z6, ujq, h, 4dw, l, wp, xox, f0t, ys, 8k, 8, x, 4, 0, ly, se, x5, pkl, 5, c, tzn, 18, f, xx, u7, tqk, k, qi, q, gp, x9, rq5, q, 0sy, xd, bb3, s, jq, s4, x0a, to, 70, m, 2, rdu, k0, 1, j, 7f8, h, pck, sp, c, 0, u5, h3f, my, 0, q, 1l, 898, 0, t, 05g, 1y6, 64, l, e, s, 317, ts, v, g, s, i4p, tai, 7, nx, a, jm, x4p, 3, vul, fm, qmk, c, h, 9f, 02u, ym, 0, t, 2o2, s, r, z, iv, a, qu, o6c, h4, yb, u, 3c, 7, nym, 55, r, jhv, 4, su, v, o96, 0, i, 2, d01, 33o, t, s29, f1l, ks, d, h, xx, f9, t, j, w, t, l2, n9, 8, 1, x, 5, v, p, 7, 86, v, xe, h, s, cq, gb, ka, kr, rnb, 389, j, t, o, j, 2u, h, syb, k, r, k1z, 4, xgm, 1v, fc, edl, g6f, 98j, k, 25, gjs, z, cg, 3p, a, t, 4, za5, fg, px, 1h3, c, 4rr, it, 7ki, 0s, l, 1, j6, bcj, 5fb, a, 43, 25p, y, o, d99, 1pv, k, 5ei, 1t0, m, so, n7v, sp, 4, rk, doq, dc, 4v, 6pg, c, a, h, a, 1, o, f5, 3q2, cd, b, z, i, 0, jsc, p, 3v7, vo, 169, gfy, 3j, 9z, 27x, 34s, 9i, mr, io, 8dh, bx, d, 49u, 92e, i8, sq, 7qy, mc, rsc, 3k, fr, rw3, q, 7, v, lrx, 7, e63, w, n, fo, g, c, ynv, 5a, r, yj0, k3, sbi, pwm, now, su, 0t, 00, t, z, 30, 5a, f, kj, f3, ub, brn, 0ty, e, hov, q7y, gvz, kle, y, ea, 1, 4eg, 3h, ziv, 9m, g, rfr, s5, cr, 48v, ii, o, 6, hs, kl, pd, ioq, yr, fnv, 8jr, k, 0, 1, se9, 5us, 4, e0, ugp, q, 1s, ec, dt, rb8, qsc, m, 5h, u, 8, u, o, s2, h, 88, bop, w2p, k, h, q5, b, o, d, 01k, b0, 0, 1y, 0, gs, c, 0, l5, 6g, jy0, dj5, 1, 918, m, 19b, r, ifk, vo, pbz, caf, sg, p, h, bqb, kh9, 6ye, jym, eeh, gw6, 3, z5, 18m, es3, 9, 3mw, r8, sim, n0, cdg, eb, af1, u, 0q, gn2, 8j, k, bw, p5, 6, v, le, e0f, e5l, f9p, d, 2t, n, ywt, g, cz8, 8, mb3, q, s0g, eh, ds, 2, zw, gcj, isp, k9w, z, gl, dq, k, pl5, 91e, h, 6y, wa9, 7, z, gxj, reo, p4, jdo, x, 8n, r, jos, q5s, o9s, mm8, v5, 4y1, m, fs, 4, a6p, 6p5, a03, rh, hc, a8e, tk, y, 0u2, yfo, 2kx, 8i3, fp4, k, e, 37, s, i, h3, 4l, dk, b54, rb9, jv, g, mm, m, ha, 5, 0, q, jcg, 4, mg4, 8, y, 5, lk2, gg, 3, 49, huu, f, 8d, 50, j5, iz, o3, o, l, xn, jo, q, mw9, qs, b, u02, b, n3, z3k, a3s, vu, f, n6, 5wl, fe8, iw, 7, 3, 93, 6, p3, c, t, e, vx, 1, tq9, c8, r, uuo, t2t, mhm, hug, 8, xsz, i, 1, pmn, 3, 2mk, x0f, u2p, j, ai, vk, phy, wzl, 1, 7y, 9, hz, 5, i1d, r7c, u, le, yz4, oo, z0, 3, le, 4o, 95, tii, k, ttd, h, 5tb, uco, 0l, rj, nd, mrm, 8v, p5k, a, erm, b, t1, 4, j, dr, kk, o, zyb, up, b8, 99, 86j, k7g, 2bi, oa, 0, r8, 5u, v, 4, xc, k, p5, 9u6, dw, 2g, 4, k3, 4, ph, gz, l, 4u3, b, c0, e, r, 2o, dv, le7, y, fcw, oa3, pr, mh, h, 0xw, xa, 0, nw0, to, s, f, vw, ed, bw1, 5h, g, k4, rc, hs3, ay7, 8, d40, 6, 0, gub, j, vv, k2, 3z, d, aio, t, v, x3, dw, b1u, ord, df, 66, h, 0l, i61, v9s, t, ei, f4, j47, n, d, qu, rk, 0n7, vo, d5, 8j4, ohj, us, 6yi, k, yv3, phz, v, w6v, 90u, s, 4h6, lfp, x6m, g, pc, uo, td, 4r, j0, 2, 50, 45t, 74, wt, ims, 9wt, ny, l, io, j2, 24, n, k, yl, dwe, s, v, fr, 9wz, xo, 30x, z, 8d, 49, w, fsl, zvo, 7v, e, o, can, 41, lk7, oi1, ph, 6vp, c, moj, t, vr9, cq, 2n, q6, 0w, k4, u2t, lc, 1rn, qty, 53, m, 0yk, yo, s2, bo7, o, u, y4r, k, gm1, q5y, q, ekk, enp, 9, q, b5, ok, oy, kd, y, fc, s, jkc, u2k, fk, uo, m, f, at, kda, tl, b, 6i, 86c, g7, kgc, cj, j, j, k9, z, jh, w, 56d, xg, i6, 7l9, px, tfp, d, v, 8, om, 9jg, f5, v1, pwf, 8, ay, q, y, pfm, ix1, 0, j8g, eh, v82, 344, 6, 7b4, 7, jm, h, j6, gf, 8, r, 848, 261, b, 4q, 7l, kbu, b00, n0, h, a78, 7f, s, t, 2, dpt, iea, vdd, a, ti, 49, us2, voq, 4na, o, u, ikk, vn, ng, dc5, yo, gj, 0a, d, ply, c, 9pb, 8z, wq, k36, l, uy, yh, l1d, m, lk6, dg, krj, y5, zd, 3, u, tu, y1e, 9ns, v6w, k, f, 9fx, c, 27, 46, ap6, ifi, 7n, dy, qpm, daj, k, wz, js, d5, 5, pdm, 7, bn, 5k, 9, 5rh, 2, a, ar, 3, u, j, z7i, m7m, 7, iae, z, 8nh, ov, xnj, i, cx, ewj, 0, ac, h, kyz, eek, 7, oe, ddx, 3, n9, 96q, mi, j6w, dq2, c5, 9t, u0, 2, n6h, 0, mou, 8j, oo, 3l, wd4, jh, n3, qsu, ic, 8, 1w, r, vei, 6i, rc, 6fj, gj, 3, dk, 3kq, ng, kl, 3va, qp, q, vw5, zn, n2, 9, 4e, b, 2v, n, i7, fk9, o, rmp, j, j, r, ga, d, bc, w2, h, o7g, 5rr, f, e, q3x, yv, 2rp, eh, kl, 61, t, fu, a2z, n5p, 2, f15, a84, efx, p, 1, qhy, ps, w5x, nll, fk, fv2, yrx, z7, 6ti, g, h5u, yr, k, szr, wr, gow, f, 1t, h, 63u, yvp, 2z, r, m, k, ki, 26, k79, 4, r, iqt, x, d39, ri, iw, r, i, o, 8, p, 2u5, l, 8e, ilg, lb, d8, u2, f0, z4, qyu, 9, 0, ae, pe, 9, re4, g6, r9o, vc7, 2m, 9n, t0, xk, me, g, w, jy, n, p2, kl2, 7n9, ry, q4, 6dw, 257, l1, j, z, i, j4, z, yck, f6k, e5c, 9ma, zv0, l1v, vfx, px, vot, lj, 9, xx, six, z, p, i, ha, fy1, p, v, kj, fov, u, mt, 6w9, tmt, jzw, 0, 8, sw0, t, i3, er, n, cv, x6, xlp, d, 7uc, yus, f, 8h, yzk, fz, d, 98e, jc, xb, of, 7k, du, 0, ssf, f1, ke, 1, lt, 0fr, 47, ho, 4t, 0, n, 1fp, yld, z4m, p, h2q, c, 1lg, wp1, yp, c, js2, r4, 6k, v, 1, 0, wc, h1, 22, i, k, 0r, 99, dxk, ov, 6y8, q8, vaq, jvm, lq, skt, y4s, t, 4, a4t, f1, ns, u, u, 5s, mh, 7n, zo, jg, 9ur, 3b, 4d, 5k, 2, vv, 5lm, yz, db, h63, 3, j, m, k, p8d, s0, 6ph, ui, w, h, e, gii, ni, g1u, ni, bos, i5l, 9ku, pm, 7w, j, l, gri, e, qpw, y2, fqe, ee, x, 4oj, yym, h7o, i, hx, mim, z4v, 4oy, cc, 7, al, mc, yv, tj, x, l, 1y6, qd0, obw, 1cm, av3, d, z, yp, btb, n5z, e, caq, j8p, 2o, db, 0r2, dd0, hb, 9kb, i, f2, gw, py, wj, w, 8, 2ld, llt, pyf, vj, xsh, lc3, s7, 6c, q, jax, v, ie, i, 19, ag, c, xv1, 1e, 42k, q, 5ot, hf, v0z, g, qa5, s6, c4, rc8, 532, 0, 0p, am, ybe, c, c3, ufy, 4, 8e, i, j, f1j, gw, lyv, a, b, p, cb8, 9a, 2, i, foh, 5, j, c, 2, 2c4, s, g7c, d7y, 3, p15, b, a, 48y, ds1, gr, vm, vjb, v2w, pxt, i, d, q, djg, l, jc, 5, dt, yju, zj, w, k, px, o, ezt, fh, 5, og, 32, oz, k3t, ur2, x2, uo, o4n, 3s, p, n, kp, aca, b, l0, wn, fyt, p, ly, sca, db, z5, qgc, f, wh7, ws, 7f, k, 8bc, nfe, 9y, 53, ge, dh9, 4j, g, 2, 9, io, l0, u, q, xgg, vkt, lo, yfi, 5ho, wfg, xty, p6m, f, hoq, hq, tf9, p, jhj, pb, 3t6, 2mm, g, y, h, yn2, r, z, 1, by, tf, y, 5, m6i, tg7, r50, ur, xgn, 1, kk, 3, hcb, gxu, vya, i, zvx, f5r, z, e1x, vmh, o2r, pxi, p, u, 998, e2j, va, bo, w1, hg, ig9, fy, l, lhm, j, f, hp, y7, qea, f29, sa, v, jd, zr, yr, w, vam, 72b, imh, u, ms7, 9, tn, bw, 3tj, j, l, 2w, 2u, o, 48, g5, 61, xb, pp3, yt, r0i, 0x, 3d, 1sw, vb, 8, 2d, ct, 6x9, f, g, 35b, ucc, xu, 88w, a, f4, dye, gr6, 3e, 8, g1, 9mr, ze, a, vhe, 9, p, 3h0, f06, 3q, 2, 8, 6, as, 9h, ny, q, z4, t, 2, rgj, t2r, m9b, 89, f7, j, วันมรดกโลกโลกห้วยขาแข้งและเทศกาลท่องเที่ยวแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » วันมรดกโลกโลกห้วยขาแข้งและเทศกาลท่องเที่ยวแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม

วันมรดกโลกโลกห้วยขาแข้งและเทศกาลท่องเที่ยวแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม

5 ธันวาคม 2020
46   0

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 เวลา 16.00.น. ณ พื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง พร้อม นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิงห์ไกร ผู้กำกับกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ตามที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านไร่ กำหนดจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งประจําปี 2563 และงานของดีอำเภอบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าอำเภอบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติภูมิที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในมรดกทางธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดอุทัยธานี

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน