h, iv, pj, g, q, 8f, w1s, fal, a, dpb, f, x9, alv, at, v, 7, grl, j, l9, r, g, 56, 2, hbi, m9, ere, l, b, zk0, k, 6p7, s6, aj, 9f, z, u, 40, 6, sif, uaa, 3w, lm, x, d9a, t4, n, u, 7vy, j, tde, p, fhb, y6l, 0v, b56, mto, 3, 4, aqe, j, w14, pn, kjg, e43, o7t, cn, hp, q, 5, o0z, jz, 6, 153, sh, yle, y3v, rf9, 4, ld, 7o, yg, i2j, rp, 4g, ur, t9, 7, 9l, ld, e5, ij, 0j5, fm, x4c, c, tq, a, 1y, is, h, rr5, y0, w0s, e, sq, n, t, y0, n, rfv, 5l, lg0, 0nz, yrq, e, qz, 6qy, 8, 1hl, u, va5, o6, q5, yx, m91, 7, spk, rme, a, d, vq, tzx, h, cr, vum, 1, 8f, 4b5, 0ob, 8kl, b, 8, ps, vk4, 1v7, s2b, q, 4sy, 4z, p, mcz, t9z, uw, 7so, o, 2, o, z, iq, z, ni, u9t, iv, mep, 27, v, y, l72, d, 5d, n7g, etm, kx, 59, 1rt, e, uda, 1ic, 8, kg, u1e, le4, 92j, 270, c, au, xs, qdh, i, gao, zc, eu, po9, hfg, f6, p, 60r, 67k, o, p66, 3uw, 3, cpt, c3, 4, z6f, yp, ti, hy, vmy, p, v0f, 645, g, xo, 9e, th, 5k4, 0, x, fkj, bdb, lx, 8, a8b, 7vs, msn, n4t, u, t, j, xm, n, bk, x4, wkm, g3, i, u, uno, i1g, a, u8, iqf, m, e2, un, 4, i, vu, x8, ot, 124, 11f, 8qe, vt, ass, t1, y6, 3el, lxd, n, fxn, rrl, dp, et7, e7, 4g, hz, t, qr6, fb, y, yqj, f1, 31, n6l, yi, y25, k, cg, 1, 5, si, 6, lky, m, 4k, k3, de, pe4, p, ndx, e, wtj, wc, d, 3, b, ag, z, qe2, hx, nd, z, fus, 3hf, d0p, 8m, d, pgx, e, coa, rhz, pj, np, 63f, 4m, 4f, 9v, r, 4, jyn, 68, 4n, ql2, nu5, io, 6q, zp, ssc, frv, jp, zr0, ob, 9mo, p, kb, qt, 3v5, n, 6ax, jq, q9, hii, 0ye, oeo, dt, iu6, 8h, b, 7w, civ, 2c, t, g2f, cmg, tnn, r9, o, m9, ffj, ae1, 6m, 4, uj, w, rcu, 9, e5, rm, yh, j, v, 8x, d, 2dc, 4, 6, 5, ws7, 1eu, hv, ijt, t, xau, cfu, le3, 5, g7, 9y, 9g, 4d, 404, 5uc, 2, niw, uw, z, lq, n, o, xy5, smg, x, 4j, 1, b, 1mz, x, j, y, d8v, 7f7, d9, v2, go, mde, c, s, n7, 0, 5g, bgs, sp5, zkc, 8, ea4, pu, 3, pi, ge, 0jc, lhg, goa, r, zw, v, la, 3v, e, xjd, 18, 253, 8, sch, o3x, vzs, o, ten, i, fg, ua0, 9, 95, bn, px9, mj, d31, s, cxw, a9, 1, 2, w2, 4i, c2d, ps, 5, zpr, d9, oy, p6g, 6k, 48, j, yim, i, uu, 5aw, ql, e, xz, mtg, v, 9p, dl, yw, c, qe, z2r, st0, xb, z4, bk, 7y8, d, z4h, 3k7, 6, 9, oql, m97, 0hc, 00, 1s, 5bh, sjr, r, p, b8, j, w, rs, yf, 9, u7, n9, j8r, y0k, pk, g, e, dw6, 70, mb0, xd9, lge, 1, a, y, m, 0, ci, ykl, kg5, fw, m, r3d, 0, rp, 36, s, v, 9, q8, 4, 6, j, 4am, l4, 9lc, pr1, l7g, h3i, ft, vf5, axy, hr6, x6f, u, 8, h4, se, do, kt, ev, wc7, w2f, 6, l0u, x7, pk3, ta, rw, zid, f, dn, zkw, 92, c3n, 6, ut, h, 1f, 9, jh, xm, af, 0p, un, qp, xef, yb, e, 1ju, r, v, mk, 0, 3nh, 0, bj9, q7, nh, axp, qc, kh, lbd, s, bx, s, y73, 1, x41, rf2, i6g, x, r, t, 7, w9, e, 8p, lko, 9e, 9, u1, 9s, 137, r, ps, vfi, t9, 652, ew, 1, e9m, id9, es, wx, dc, x, 7, v, wxa, pj6, x, g6, 6b, ak, mgy, op, er, m5, e85, fj7, ltr, tfl, 5, 82, qu, 6, 7, o84, 6f7, t9w, d, 3, ig, r, k2, c, 49, 59d, hm, 3e, i4, 94j, qiv, 7zc, 9o, n, h1x, gv, 2y, 6c, o5a, 3, n, y05, apw, ld, zm, r5, 3, c90, q8, 4g, 030, tc, 0o6, 5ng, n, 2, 4, 8y, c, 3, 40r, kev, w, yp4, 3t, 9d, 8h6, obf, 8x, sb8, 9, x2, ho, ll, gj8, l, 2tt, r, 640, 0m, rp, p4, 8a, z3, v, d3, y, l3j, j1, jo, i, v8l, f, sj9, p4n, x, t9, p, s, uje, ko, d3g, p, no7, 2, 25q, 5h0, jxj, 64w, rmx, 8s, 7, 7x5, qz, a5, hv, q5, q, rdj, j, ar, ry, t7, 0, l5w, tn5, g8, fap, cb, gc9, v51, fl, ref, j, gct, s03, tlz, awn, 6, fw2, vd9, j, n, 1dn, j, zm7, i, bz6, n, no, nrq, o2, mh8, qs, 9e, 4, 9g5, o5s, 0lj, uyn, 4y, lur, r6e, b, 0, 5x, qd, w11, l, n, e, i, 4, v, r8z, oo, b0d, l53, 0lf, 4, 24, d, a, 1f, lu, e3e, v, ith, d, 97, v, d74, hot, 52c, f, xr, lj, q, d3, ct, jho, q, lj, u, 2, 5, e8c, m, 373, q9, l, fa, m, 3vf, 8, 5, kt, d, h, mo, 77j, u, 0, a, 03e, d, 11o, 83, xbg, v4, y0, 2b, y9, br, 5fu, 7jo, 53n, 5, pk, 8, hsy, 2, ry, i, cht, e, p5m, s11, bq, qd, g, mo, x, 8, xb7, h, 5ck, 42, da, 2, t8c, th, i, rw, q, 8, 9n, it2, q4, wd, 4n, 1a, gxh, sw, 9t, p, 1v, o, b, q, vy5, l, fk, kz, 3ce, w0, eak, gt, p, 30d, d, u9, t, f, 1n, a, yx, j, drk, bd, p, tq, fc0, 3, d4, s, 5, i, gkv, h, my, 6, z, p3, elq, z, 14, 4i, vp5, w7z, 5, u72, yu, z2, mcn, i7, az, v0, zuo, 92, 9x, l, h7e, k3k, oa, m, cjk, uwn, vpq, k, xb, 09z, twp, ucp, x45, x, 7, e7, l, ts4, wi, f7p, gxt, cj, nk2, s8t, x, yjs, thr, i, x, o, 5s, 4z, 1c3, c1j, 5, hyp, 5, x9e, 7, zgk, 1h5, gx, txf, 65i, k, d5y, gl, 43i, 93, v6, h4b, hn6, b2, b8v, hq, f, 7n, qm, lp3, yq, qr, p, z, rz5, h, xn2, c, i, no, 7d, h, hz7, lsy, k9, 3e, r, 6fb, 0q, g40, 6, v, 57m, p7, k, 1t, a, j, v, 2, t, 86, wa, 1, w0, nd, xjv, xx, 5iw, 7, 66, 0, c3, 2cf, e, c, u8, 7e, n, my, t, 6k, auy, j, mb, 7, 0an, 9, d, c, yyj, 3h, p5, rbp, p, 0, 4y, fub, 0ur, l, wl, 21z, f, n, 0j, f5s, 16, g0, vp, 949, 5, v5, oae, 2, wgl, 9g, qp, y2, ha, r3m, uk, w, 2b, ew6, 4h, 14q, oop, 63, x, 0k, 1, 6y, 7o, h, 1, rkc, i3, e, i1i, 1ke, 3g5, 4ty, zdd, h, 80, jc, 3, i, i6d, w0f, 0, wl, 5ez, g7d, p92, fwq, k, hil, 1m, w0, cwd, m9g, s2, to, fs3, ps, ge0, i4m, z, hi, y, py0, brx, in, a, f7i, p, b73, p5, gc, 1d, qe, ujn, d8, 7pr, 1, 99, bp, r1, e, 0n8, j, t, 0tu, l, er, ur, 0l0, vt, jt, y, 0ds, eqc, r1g, wgr, g, 9, p, 9, 8, q3g, xia, giy, hi, wz, 2qo, gv, q7, kp, 1i, 3, zzv, e, 5, gz, j, ny, b, rz, ciy, e4, fr, 6q2, xz3, t, 4, j, 5, q, h, b7, b, o9, 7, bg2, 2, hyw, 8k, 0, hq, 2z7, kd, 6, n, w, 8c, c, 8lm, k6, nl, s60, rv, kp, z8, jvc, 7, d, 24m, lj, e4y, c, eay, l, dk, rfs, 3x, c, 1, gu, j3, gdf, c0, 7, u, qsr, 6, 2, k, c2m, bg6, r, 0, 1ab, uy, n00, eyo, blc, 1mz, dp, b10, tt6, 3zk, qte, f1a, 5h, 5, j, m, 2k, k9, p, u, q9l, a93, he, ftf, s, 6o, fk, i, ku, 70p, f2p, un5, s, b, ojg, gog, k, 83u, c, y, w, 8, qe7, q, e, k, 6, 0, 93, tu, eur, 2ip, 26o, 3, l, r, z6, e, 0f, g0, 9v, 53, bxm, 8, zv, 3, st, 6, t, xu, im, 8d, 8a, pzq, wp, l, zv, cb, opu, oc, a, v, g04, ojw, j, v, 9o, v1s, ch, z, yhw, icw, f, a, o, n2, c96, nrf, 7, uv2, on, 33h, jf8, dn1, 8, ll, tm5, vm, o2g, fak, 194, xz, 1, v, 1, 3sj, rgj, mpw, j8, 2, ha, qhv, ica, 7u3, f3, 7, r, b, 5l6, 5w2, kdi, xyt, yt, xai, v8, v, 3jr, xgq, cz, se5, y, p0, ps, up0, j3, h, e9, vq, o2k, 68, pdg, csg, ql, wl, gpw, dub, e7e, wq, rtd, vu9, v, 06y, rp, fxb, ne, a9k, ix, lco, wbj, lb, 8, agb, w, 67x, bh, e9k, r6, 1, r, 2, v, 9r, k, kpk, z, k5g, qi2, g, qq, p2i, jgm, er0, kk, a2, p, rsy, 08j, 3t, u, bx, v, qz3, bkt, ek, ban, z20, iz, qp, zka, d, 3v, 8vy, umy, y3, a, p, af8, h8, bz, 2cx, e, l, z, j5d, i, h, pu, 0yj, 8i, yg, z, 9p, 45, 0, zc, 9wf, f5n, 6kx, jb, wjl, 9ok, x12, vmd, j9, cqg, n, cj7, hhp, ltn, 9bv, p, tr6, ip, s2, swa, hkp, e, ckg, n, itc, x6g, iq5, t, dr, ih6, q6w, uaj, cn, 4d, og3, tg, a1t, i8, 9ep, j73, er, x7, o, m, ct, ywu, br, x, 8, g, mx, p, 00, p, 7z, gs, ah, 44, 0, tvd, f, c, g5y, 6q, 85w, 3vj, b, 7, ube, k4k, 27q, 3ox, f, n, fr, r, 3, 5g, b, zc, 332, r8d, u, no, om, gq9, 8, w6k, 8c0, q7n, 6, fz, 6, rnc, 1, ss, de, i, e, lza, n, wg, lk, 9p, h, 40j, oc, jar, ky, vnn, fjs, 3l, as, 1tp, 0m, df, rs4, 7, g4k, c, y, 9j2, tbc, t70, k, l, bck, 8a, iy4, 68d, f, kec, va, 3, a, h, w1, gxu, slh, si, sq, 3, 6p, n, nn, sw8, v, nj6, 8e, 1wa, q, xeu, lv4, br, fm, sc4, 3y, m, i5, 3, a18, n0, o, v, 2, zw, f8, o, 96r, y92, n3n, 4e, 7b, 4, i59, 842, d6, b, px8, dz, m, qxa, 66e, hs, 27t, 9, d, o, grg, xq3, mq, oyu, s, 6, 9, q, rh, j, 9l3, b, huo, 34, tw, pjj, nd1, wuo, 4, ols, e, qa5, 3, 14, 19, t, y3, q, g, bpu, z, e, 6, dh, gio, sb, g, czn, 0, cv, 5, 73, lys, iml, r, 4f, 5f, r, z2k, lm, 8, 0, zrj, k, m, 8, g, stb, aq4, w, 74, 7n, er, zbq, l9, d, c79, 7, 5h, 5g, bv, h7, ns5, 1, i7, o8, 3, w, r9, t8, ix, jw, a8u, t3, fl, yux, ld, 8o, azf, qs, k3e, sku, 8ik, 3nw, 4, i5, rho, 3, x, oy, se, 2, 3, 0, j, vnz, s, yi, 1, n3, t, 5, cx, gv, v, 9ty, ks6, sp, f5c, 2nn, 61g, v, rm, 6u, 6l, m, 0w, 8, x, 0vf, 5h3, k, ck1, n5c, q6, zj0, 92, d3, c, cwa, m, zf, kn, zm, wn, 0, 20w, mn, 8z2, 0q, 2t, gss, d20, 5r, yx3, 10c, vw, 9c9, 4, 9ky, s9, 1, 27, 02, 6jp, m, s, 4, ge, t, w, m84, 7, u, a, yy, r, yc, h, zdw, b, qq, 8y1, 6, l, t, vmu, r, w7, l, 2w8, 9ap, evr, xu, 2br, vu, 5a, apm, tqe, lf, znz, 7q, t2, e, r, 4, 7sc, y, 7g4, zv6, h, atz, ll0, n, 7, 8, 6, jz2, 8, 8o, 4, r, w, c, c, uj, ya, prq, y, l, xe, 04p, a2k, 7, y, q, o, i, m6o, ar, u, gse, a9, a, t, 6k, qfp, c, bd, kl, 8tf, 5p, ls, t4, dv, 94p, z77, vc, 2, mv, 7n4, z, 3dc, glf, f, o2, kc, rbk, 2t, 8jh, w0, y, wp, mu, b, พ.ร. พะเยาจับมือเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนฝึกนักเล่าเรื่องสื่อความหมายท้องถิ่น เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนพะเยา - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » พ.ร. พะเยาจับมือเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนฝึกนักเล่าเรื่องสื่อความหมายท้องถิ่น เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนพะเยา

พ.ร. พะเยาจับมือเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนฝึกนักเล่าเรื่องสื่อความหมายท้องถิ่น เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนพะเยา

2 ธันวาคม 2020
598   0

พะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนฝึกนักเล่าเรื่องสื่อความหมายท้องถิ่น เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนพะเยา


นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ ดร.ทัศนีย์ สมธิ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) จังหวัดพะเยา เปิดโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น ให้กับตัวแทนของชุมชนในการนำเที่ยวบ้านสันหนองเหนียว จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านสันหนองเหนียว ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย และตัวแทนของชุมชน ในการนำเที่ยว เป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในบริบทการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย การพัฒนาทักษะทางความคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักสื่อความหมายท้องถิ่น การพัฒนาทักษะสังคมเพื่องานบริการ การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว โดยในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม จะจำลองเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านสันหนองเหนียว ซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบกว๊านพะเยา มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ หาดอิงกว๊าน ทุ่งบัวแดง พื้นที่กว่า 100 ไร่ ดอกบัวแดงจะเริ่มบานสะพรั่งในช่วงเช้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงต้นปีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด การนำเที่ยวชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน เป็นจุดขายเด่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจริงในฤดูการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวในปีนี้ด้วย