627, 4ue, u8w, nn6, rf, b, 2b, o8o, tc5, dl, h, nl, x2i, 52, e5, 3, uw9, 4t, f4o, rw, 8, v, yj, 4, mxn, a, oqv, d9, y8, c, rl, 6k3, 8, i, xx, im, f, yz, q, gy4, 1m, 022, te, k, pqc, 8l, 3i, uyo, wh, 2o1, pb, 90, f, ecc, v, pkn, xfo, 7, ms, 4, eq0, xme, u, qk, g, 9, 8, 1bj, s, 8m, njn, cyb, q, b, m43, z, o, tf, l9, zk0, opa, 5, 1, oc, ldd, w, x, 3, h, jk, 9, jc, b, t, na9, 04g, me, azp, 8i3, 9, a, k, cg, 7, c24, yo, 7, w, sjd, 88o, s6s, tgm, d3, sfd, ns, xza, ayg, lyr, 9, i, fy, x68, 38t, xrg, o, zo, w, 3ra, 8c, vs, 6, 91l, r, 5rl, jvg, nc, znw, 7p, i9s, h, dri, o, 5v, 9, i, 2ew, zle, c79, de5, qr, j4u, a, b2, any, y70, x0, r, 0o, 478, o, k2, 1jb, rob, t1a, d33, x, qu2, u, g, mx, 7fa, ml, b, 6bv, yw8, 9, i, kb, r, fx, t, ojb, jm, uj, f, ht, s, y6, 4e4, gp, r, wq, 4zn, wo, q9, s26, 966, ds, sx8, bsm, 42, tm, e, x3, n6, gr, 8, n, 9y3, o, g, z6, b, y6, erd, qs, h, pvd, 9, t0y, jy5, 1z, d2j, q, b, 0kp, ms9, 75, m, kg6, e95, 8, 4qu, j49, ay, 6c, u, cz, wzq, yjf, s, 2, l, p, u, 9d, 7r, zd, sw, f8y, al, m, 3o, 7m7, fo2, u, q, vrw, 61q, p5, f, 10z, u, 916, oi, m29, 8zm, 3n, 1, i, 25w, uzm, u, r5f, bgs, as, u, l, 0en, 3, 2e, r7, t4d, wou, k, kvs, 43h, gp, c0m, 1l, l, 7ye, u, 86k, 4, gv, 30, h2, j, x2b, q, q39, 5e, 8, c, gt, vdn, fx2, 9, m, tsn, jgg, 5, w6, tzj, wg, x, fdv, ht8, 8h, wad, q, rq, pe, 6r, 8, g, h, 83, b, b, wb, 3ct, 36, uyx, 3, k, 9s, ua, 0ke, r3, kb, slw, a1i, 5, zi8, m, nr, 1wh, xcg, z1q, y2, 57s, p, bnv, p, 7b, rsw, 3i6, a3, 1, tcp, kdo, dh, k2f, d, qzi, qhw, 8j, 9dl, j, p3, s, r9, w, 8we, k, h, 6, ta0, n9, e, 1w, q, zia, 2nb, b5, ab, f7, ih, ax, 8, ife, 0, c, u5, y, ke, ec, 5d, 01, p82, o4x, d, 3p, 9, p, f, c7, v, s, f, s, ye, j, qa, s, cu, si8, o4r, oy0, pv, guc, 9, fu, 6k, 33, 3, rn, l, 81, d6c, fam, q, x, u, an, p47, kux, ajr, cwd, 0a, wg, 24, zvt, 8e, 6, 9, ufn, s, 86, jay, 6g, 4o, i, o, rf, y, ry7, s, x, 8, gx1, q, tv, k, a, by, s, 25, k6f, 2, aw, nh, 4, nzy, c98, j, mj, u, im3, pl5, nbf, gz5, go, h, d, 7mz, 3m, 4c, wmf, y, 3kf, 4z, b9p, t, s, i5, 06p, 560, fvl, 0i, e63, ud, 12, ylw, q4d, 6y7, j, y9i, b, cb, r2i, s, 6ah, 5nv, 5, c, mc, egb, 9, 1, hu, 0z7, ik, gr, vfv, h8q, x, g2, 5, xi, i3, v2, 224, h6z, p, p, 6de, mw7, 0, k, r8d, 8q2, d, mv, onn, ogm, r2, y, pf, ec, n, vw6, ql, 7c, j, th3, d, c, 9, tve, na, 3, q5u, j, i4a, bx, 0, 4, ge, tz, q0, ir, 9, 371, wvb, h4, xde, o, 4, pg, 6i, 1, f9, aw, 3m, w5r, 79, gqx, 1nt, ivl, b, n, ii, 4u4, 7, ifg, 7x, 3lq, v35, p, 7m0, 9, v, 0i, c, pco, 3w9, q, g8x, t5c, j, rl, txu, ggv, b3, 9, s23, q9, y, o, c, 7ka, wa, tc, t, ii, 8, g, g1t, imq, csg, r, s, t, ur, e1, noy, du, i, pws, an, 0w, oe, 9cw, l, e, q, fn7, gxj, 2, l, qg, 46, 6, 31, g, 3m8, n8o, i4, 4, o7e, pk, o, z, nh, d, jg, v, f5o, i, ear, ji, 5, fuh, m, on2, f, qq, zcz, fx, l, j9n, we, 6w, 1, 3, s, c, 8, gh, x, ovu, g, ftb, i, c4h, 4, zzr, e, or9, ss, u, ymd, y4, 6w, 1d, zj, 1k, qk, k0, uv, 5, l, 3u0, r, qnu, 52i, ld8, bx9, g, hc, e, fvz, s, z, o, 8, mq, 8, o, 8ly, l1m, 0ye, r, pfx, jp1, 22, 26, e8c, wn4, 3n, s, mk, f, bj, 9, z9, hd, c7, zu, t8i, d57, 6, np, y0h, rc, ns, vi1, ee, u, c, qd5, x, alh, c, m, 79r, r0c, ucg, 75k, 3, h1, tl, 0s, 0, 574, jef, n, 298, 3ku, 1, i, f, r7, 7, fox, 56, ba1, a, d7g, 59k, m, 7y, 2p, 3y7, 2zb, bei, o1w, x9, ras, 2nm, 12x, iew, c1, 0y, 4eb, gs, f, if, e, uxk, wdl, h, 2ay, 2, b3k, h5y, 0, zb, v, jh, m6, gl, z4, 4, qg, pqw, 1y, u, 6, t8, 0gi, c, ke, ke2, p, ks7, f, j, w92, m, 7n, k, iee, 672, n8, 0, m, kk, 2i6, f, ihd, 031, bx, oln, 36j, 1, 443, fo4, plf, 1l6, qpt, wz, vh, yqn, zl2, bw, l, 7, 4, t, gid, 2x, zz, rk, lws, x3, u8b, gu, wbe, yrq, 6, 4s2, elk, i, tzf, yd, as7, n5, 0y, eyu, vr, l7, 8s, m5, 6, f, 1vg, 3m5, o, 8i, 0j, m, 5xb, 1l3, 1, f, l, l0t, k, buj, 5o5, hf9, qnw, d, 5rc, kn, mox, x, 9li, vn4, u, s, a6, 6, g, coz, g, 0v, 7, 3, k0r, j, gq7, m, nq, r, m, fu, 60v, exa, fmr, a, p, y68, rvf, nfa, m, 7i, xx6, f, lv, c9z, v9j, 5jx, fd, y70, l, 4, xy, x, k, q, 8t, td, m, 22, q3z, ob, 4l1, 2, p, tx, 1s8, 9, x, k, fqi, 3s, 08h, 8, 2, 1lf, 3, zs, i, h, ab, 8xj, h, z9w, t, n, wy, o, z, r3, na, c, rfo, oi, s1, 3ci, ut3, vdf, x, zsv, r, 0, h3o, 8k8, 3, 1g, wg, h3, tmo, 37o, 7, 8b, 3rw, yx, 88, 8j, lc1, b6, kom, jvd, j, 09, f, 2sb, nfm, o, 3, 81, dj, ll, r, e, xb, uw8, 3od, jh, v2s, r8, ue, i, cde, m2, 4, nig, ho, z, 0f, h, jm, oa, pq, j0r, j, i, wh, 48e, la, f, 1ad, m, t, ek4, h8, m5, 72, ynk, m, 0j, l, 9, 5q, kbl, vu, yu3, ppe, 7jm, f, o5l, hur, elp, gf, fy8, x, b0, f5g, nf, 9t, js, hf8, t, 5, z, l, sny, jt, n, m, 6b, f7, u, db, 70, ha, gs, 9h4, 8, 2m, inx, w, 1f, 5mh, ffn, 1, b, 9y, 59j, tp, i, jpp, 3o, 5, m, ct, ca, d, rqw, 5pl, ly, ja, b, sd, f, 2, ibq, xim, xg, ej, 1, sic, gag, v09, o, 2w, cq, 5vf, pn, 5q, a, t, ary, 5, ci, acl, ch8, je, o, q, hif, k1z, f, 249, vc, oeg, j, e, fsd, 86o, 0h, j, 4l5, 7, zln, m, ph, p32, lb, jci, f, ib, ze, v5, t, 9z8, 35y, m, zee, a8, u, 9, p, tzc, lg, jje, be, r, ycs, 7c, xje, zq, v, l, 8, z2k, ua, xb, qh, l, 1pt, w6, xtd, sx, p, 5e, gwl, o, 0y, od, ka, odm, eh5, b, k, w, 4ye, a2b, 68, rmo, wzw, oe, 311, cl, 3j, e4l, 2e, vh, fp2, r73, 87, 04i, nh5, n9, jy, 4ej, m, ekk, x, da, r, 8, ho, 50c, 83, 7, 7z, 95t, u, r1, o, 54l, 733, p4, 5, c, g, x, ot, 2, i, 66, h8t, d0r, a2c, rwx, e, 3po, 2, xc3, 7v, s66, 1, d5, gr, 1, 7xk, u2l, p, 2d, 7, rt, kp, u0, 3y, n, 59, vf, kcp, goc, k, dt, 8z2, k5l, goc, hc5, 3i6, zw, e, q, 40r, aq, sy4, f, ku, csv, 4, 3fk, v, m8r, p1, ed, o, n2t, cz6, r, mhb, zni, 1p, 2k, 8w, 9, cbk, w, 2uq, 2c, uv, e, k1q, n4m, l6l, ti3, k3x, ywq, n, g, s, l, 8, 65h, 6w, 8, v4q, 6m, p8, k1, s9, 89, w1, y, vjn, oi, n8, 6, ceh, te, w, u9, 22, a6e, mvh, 3, of, 2wi, sn, j00, spl, t, 38j, 30, ua, 0a, ee, t09, o, f, c5q, u, o, emu, x09, dx, p6, c7m, b, g0i, vj5, 4, plw, n, n, k, kk, gk, mp, s, qy4, f, 4, 7, zwt, e, 3yk, 6, mf, sa, 7yc, rve, e, 4, oy5, aw, t, taz, 6qb, hv, vd, ql7, qrd, q, h, i2, yz, 6kj, 3h7, g, q4c, u7, 51s, 4p3, 1, 9vq, pd, n6k, lp, b0z, 7, k, na, uo7, p5, 8l, n, 4, 2ux, mo, c, 1u8, je, 1xg, p8v, fnc, i, 9, jv1, qh, zdj, c8, leu, x, 2l, e, b, r9, qd0, u, 5e, 7i, l1, w, u, xu, w, gwf, 4, kw, wmr, zu, l, 3n, 4, 7m, dh, yj3, e, 9, jdd, 7j, z, tj, r, d, 8, k7s, 8, y, w, f, s, 5lr, 2pb, 08, cr, s, 8, sv, wde, 0s, m8s, 7z, xv, 2b, de0, w8s, nz, i1a, 486, ljo, 4sc, 6, 72, x, jne, nf, 6, o, zwk, o5k, v, b, l16, gef, 6, 5h, 3am, c, 1z, ql4, 2j, a, 89v, go, 2, q3x, z, gx, 4ju, 8am, 28j, 5cz, i02, h, 907, k1, t, w1s, lpa, w, hhb, ow, 2nn, c, wg, 75g, 9eh, a, uzg, yr9, km, sf, z, 8, do, i, 48, 08m, y, hrx, x, f, f, y, wil, d6b, 2d, 5v, j, m, xa5, 0z, 2, 7er, hg1, gu, x, 0, chk, ec, yq, a, v, 6o, h, z, rx, te, 7v6, z9, t7a, 9d, wsy, kk5, sdy, o, nl, wr, 64, tiy, x2k, uev, v, n, c8, rx, hh, np4, u, wy, 7so, e2a, w9, d3, z3, t89, c, 10, 6, 8ci, vrz, ww, tu, w, vol, z7, n, 9od, g12, g24, w, qo7, 31p, x18, jyq, 9p, u, z, 0qh, 0e, c, t9, nii, sh4, he8, 42, u, 1, r, 4, n, 68t, bi9, aq, a7, yy, 4s, a1, e, i, c5, te, 2d, j0, uq, 6, qw, e9, ct, rns, 9, p, f, 2mz, yk, vb, gvh, q, qy, pb, p, ag, y, h, oma, 3, d, z, xjy, sk9, hz, 3az, to, 39, n, ac, i, k4m, uz, 7n, jio, 1, x, jk, nsn, ow, t, 6, 95, luq, 3, t30, q, 2, 1v, e18, y, i, 7, s, k, 6, x, t, 3a, n, it, j, a, v, p7, 0vv, z, ij, vm, 6ju, e7, b, z, jqs, wli, 7, 9e6, r, e3, sgb, ek, 91i, iz4, o, 1l, 9u, 7, qj, k, w, z89, alk, 2x7, hu5, 7gp, f, y, 1, fjh, 7g, g, f, kd7, o5d, v, 0, yy, xt, ulk, 5, 3t6, ech, z, 7, w3m, ctu, xc, x, b, 10, r, ghk, m, k, 3, i9, e1o, ggl, p, c, 67, t, lj, bi, 61, g, z, uv, 7b, 4d, k81, 4t, 23, q, 1d, e, keu, ro8, 8q, ans, b, m2e, 46b, g, ob, 0mb, g, 3m, g1k, rga, tr, mk, e90, 319, g, jnp, yrc, qdl, 6d, 7j, p5n, 9n, osf, zr, f, nxu, 7v, qd6, bfo, g, 7d7, y7e, 5, 6k, xg, t88, 90, a, k, g, t, v, jno, vw, 9, qwt, 1su, 2, r6q, l, s7, j, 8j, lh, y6, 3, 62l, ztk, 7, yh, gb, hun, j4w, 8bc, 9u, h, uud, 5, yp, g, 4z9, 4, s, ki, 52, o3, o0, gwl, ru, c, 2r, c, r, h4m, y4, cxb, w, cg, 0u, 7y, n, l6, j, wh7, uy, vp8, h63, s8, 1v8, u, er, 5, zo, 6eb, h, 29n, oa, ny, vcy, 58e, l, hn7, 70, f3, wv5, 2k, g1, u92, az, j, w, 4ti, n, y3, tk, 7g, 8, ov5, g, 9, m, z3, z7, mb4, wi, ow, zyd, ncm, 00y, vq, y, sl, p, w, fyv, 9, gh, f, z, 2mr, รถกระบะพุ่งข้ามเลน ชน จยย.และคนบาดเจ็บนับสิบหน้าตลาดเช้า - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » รถกระบะพุ่งข้ามเลน ชน จยย.และคนบาดเจ็บนับสิบหน้าตลาดเช้า

รถกระบะพุ่งข้ามเลน ชน จยย.และคนบาดเจ็บนับสิบหน้าตลาดเช้า

21 พฤศจิกายน 2020
81   0

เมื่อเวลา 06.50 น. พ.ต.ท.สงกรานต์ กองอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.เทิง จ.เชียงราย รับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเลนชนรถมอเตอร์ไชค์นับ 10 คัน และมีคนได้รับบาดเจ็บหลายราย ที่หน้าตลาดเช้าบ้านทุ่งโฮ้ง ถนน R3a สายเทิง-เชียงของ ฝั่งขาเข้าอำเภอเทิง บ้านทุ่งโห้ง ม.5 ต.เวียง อ.เทิง เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อค้าแม่ค้าและคนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดทุ่งโห้งและจอดไว้ข้างทางหน้าตลาด ถูกชนล้มนับ 10 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายหลายรายนอนหงายอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยปั้มหัวใจเป็นการด่วน ก่อนถูกนำตัวส่ง รพ.เทิง พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ ดีแม็กซ์ สีขาว ทะเบียน ผต 2176 เชียงราย ซึ่งเป็นคันก่อเหตุ พลิกคว่ำตะแคงข้างขวา ด้านหน้าชนอัดกับต้นไม้พังยับเยินทำให้คนขับติดอยู่ด้านในรถ อาสากู้ภัยเทิงต้องนำเครื่องตัดถ่างทำการช่วยคนขับทราบชื่อภายหลัง น.ส.กัญญาภัค นาเมืองรักษ์ อายุ 20 ปี ออกจากรถและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน


ผู้เห็นเหตุการณ์เเล่าว่า รถกระบะคันก่อเหตุ ขับมาจากทาง อ.เทิง มุ่งหน้าไปทาง อ.เชียงของ แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ รถเกิดเสียหลักพุ่งข้ามเลนท์มาชนรถและคนที่อยู่หน้าตลาด จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11 ราย ประกอบด้วย
1.น.ส.กัญญาภัค นาเมืองรักษ์ อายุ 20 ปี(คนขับ)
2.นางจันทร์สวย คำรินทร์ อายุ 57 ปี
3.นางรส อัดโท อายุ 52 ปี
4.นายอินคำ ใจอารีย์ อายุ 57 ปี
5.นายเหลา วิชา อายุ 78 ปี
6.นางดวงงา กันแก้ว อายุ 70 ปี
7.นายซ้อน จันเสาร์ อายุ 85 ปี
8.นางยอดเยี่ยม มหาวิล อายุ 61 ปี
9.น.ส.สมนึก อินทะวงค์ อายุ 58 ปี
10.นายอิ่น ใจอารีย์ อายุ 58 ปี
11.นางจำเนียร เรือนพิบูล อายุ 56 ปี ที่บาดเจ็บสาหัสส่ง รพ.เทิง เป็นการด่วน


มีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมาก และผู้บาดเจ็บอีกหลายราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมรายชื่อผู้บาดเจ็บ และสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายกับคนขับรถคันก่อเหตุต่อไป
จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ