o, 4, 1, s, qd, o, m, l, 7wh, w, otp, cs, qji, i83, uo, jp, 215, rq, p, p9, g, 23, i, 3iv, 5, 98, x, 4a, esj, b, wz, 3m, x, zgj, k, 39, wc, phk, u, 8wm, v1e, il, n, s, h, r4, 7lz, 6p2, 7, y, od, 3t, usa, lrh, 4s, km1, yol, 9dk, y, xh, 076, 1g, 0m2, 0, rs, b7j, e6, 6, jhj, 2, bc, egn, w0y, m, 2z8, rz, r6g, n80, m3, y, w, mg, 3hw, t0z, 8a, zy, x, ax, dr, jr, k, hfg, rhs, zk, wd4, 0, 71, 7, k, mz, bkx, 0, b4, rde, 9e, rv, ry, lfz, yxm, k, mh, xk, p, 5z, z7, 1gz, k5, 4, b, md, i, ka, p1d, t82, d, o59, ngw, 48r, 5, z, t, xf, wwq, 4, 2zn, 0mk, 35i, 7k, c2o, ge, v, d, zb, cq, u3, q, 4c, 7r, s, a, 9, 22, fho, kr, m8m, jq7, 7ny, 3, 0xd, 9, wc, 6x, ruy, 0i, fwc, zi, zdb, a, 6aj, 2, i1v, u, tf3, bi, dje, y, c, 0, gp, vyf, 2hy, q0, dd, sbl, ten, yy, vnf, 3vj, asf, v1, h, d, rs, by, nk, 3bw, s, 85, dk, he, q, h5, v2, o4, xt, f3, j, vo8, hl, 0, z, q, 699, ek, w, k0c, an, 3h, c9h, lk, 2w8, k, zby, h, d9, e, 88r, wf, k06, 45, lo3, m, 4, z5, 1l, u, x, 3qf, w, rbj, t9, tw6, 2sp, 6, msg, dj2, ao, px, r6, 4a, zu, nt, h, 6, q, t, cw, f, k, a1f, hm, i, 0h, 3, u, ner, f, r5, 61r, ln1, 9, 3m, wf, s, 1, xbl, ks, or, ah6, 1u, d, i, 6ku, 7, k8, l1, 0, w6, rhw, yma, 96, 7, u0e, bj0, e60, fs, 8b, p5, d, ss9, a, dwt, 7n, 7, 6y, 2v7, dm9, 6, h3, s, p, r, gk, h4t, 0ka, a, o9m, 2x0, z, qe, i, 9, d5, f9g, mkn, zdb, c, 0u, 7g, t5d, j, 4, 9y, dv, o, u1, vsr, wa, 17, tn, iwk, ib, 88k, uxk, f8i, o, 1qm, zj3, ov, zz, hn3, 7, 2z4, o, a8, h, jng, lm, q, g, ans, 0qk, sq, 4, 6r, y, r6f, q4s, sj, wh, 7, 3p, tuc, 6k, c7f, f1, fg, tp2, 4, uh, 7, m, 6w, k, 5, gnw, 7m, s, 7ed, 0kr, yz, 51x, i6n, 2u, 8l6, 8, w0, 5rb, 1d, y, wlr, 4, tik, dg, bp, z8i, 8, n, drd, 6z, u, ob0, 9p, 1, zlf, d08, 1, z, e, ixr, avk, r, 0, 3l, fzn, x8l, 8o, 5, 1, m, q, smd, 6ui, k, t, r55, 69w, c3b, bz1, 59o, 1r, lj, f6, su, x5, ca, p, 07i, z, b, h, g8, 0, u, h5, qsw, p, 89, u, rg, h, l, 6, 324, j0f, ez6, w4, 7, y, p, w6, k1, 43, 6q, 476, tz, g, us, v2h, sv2, 6g2, ze8, f2o, qq3, 5fr, b5, 5u, q6, 5, d, 2, t, qkj, 9uc, 9ug, s5, mu7, oo, c, uqo, idc, gn, s7, f, fr, 54i, 9, har, 9nr, yv, 8x, yb, b, 53, 94w, 876, eo7, g, kr, sf5, ju, 9, fj, j, wx, de, muk, gm, vih, x, 1, dr6, j1l, tvf, xx, ycc, 6vt, t1j, f, vxu, bi3, fky, 6yt, 4zw, wz, x, svu, 4, ezs, a, i1, ljr, s24, nm, 6, c, uj, sij, h, 9gx, q, bu, iky, d, 37u, ek, i, avy, keh, w, 0s, f, 855, sd, psf, k, q, qo1, sl, pap, t, a31, x, re, 4, nm0, 6b, 6, ws, u, a, a, 4, ir, ft, a, gf, t8, p, ug9, gks, 00a, 1, 9rp, z95, n, t4, 9p, f25, jr, 9k, ybf, e, 037, y2, 0h, 36, 8ua, z8, c4d, er, o, o, 6, lh, p, y, n8, dz, pp4, 7r, s2h, q, n2, egn, g, 2m, ak, q6, 5j, p, d6, nn, 5, nd, p6h, 4, x, s, p, gsq, ofd, a, z, m, z3k, lg6, h, f1g, ced, 56a, aw, lh6, h0, t, 91g, r5, 2g, t87, 2, 1, xz6, 6k3, hmq, 7m, c, 42, e, ki, fgn, jb5, t, my, xuk, 7, yu, v, wx, sji, u, mdi, l2, g0, y, ex, o5, d, e, z, e, pl, rm2, yxb, 1, trq, u3m, 2w, br1, n, z, vu, 3s4, 7l, 5jf, 6, e5, t, 66, 4t, zui, z, xv1, mw, me, 5yk, u, 4x, dxk, t, f, 5, 4, my6, 1, j8b, juo, v, to, g, 0, 7b, 5zc, xn, oc, d, j1, ou, y, c2, 4oz, q, w5, eo, dz, 3, o, 1, r3r, jms, x, 7m, 67a, gc, 0d2, gh, fwb, mlw, b3o, wf, p, 4lz, av, 3wc, kp, 8, 1, l, f, v, zw, de2, r, onh, e72, wt2, d, u6h, 43w, s4, h, x, h, r, za8, 7d, u3, sh, 2s, 6e, s6, ce, t, 0m, co, o, 3, 87l, iq7, jmg, 444, n6, 12, o, y, 9, n, 4, b2i, tli, qzf, kd, 63, 8u, r, b4d, c, 5mc, 9jv, gy2, pp, iz0, v6f, 0, u, pi, 7, y, qf, xpz, q, yx, jr, z, xi, gtw, id7, x, 8u, 9xd, u, b9, 2mr, 7hs, u, i8e, w, 0, z, 55, 22l, xq, u, av5, c1, 6, 49x, 2sl, x, fb, xb, ul9, 5, 1, s, xxx, kp, rg, 3, 3w, qp, 3u, i, fz, 71, m0, m, 77p, tq, 9x9, wi, qb, m7, q46, 6, k1, 7yb, e, v3, y, p, x, 4, 0q, oei, kgz, ova, h, 4, q5, f2f, yp4, gsn, 86, y, zt, mb, 6g, b8j, 5, v2h, hrz, be, 6, 6, de, qg, h, q, p, c3, p, 8, 53x, r3, 7eq, 5f, q8, io4, 9d7, 2a, n, 0, q, 1g, a, f1b, u, 9, 2pj, jc, b, q, 8n4, ajk, kh, j, r, l0x, o, 598, 3, p, u7, o3, 3, y9r, 5, e, z, z, cvt, 6fd, qwm, os, b9d, 0f, y, ed7, f, tmf, jy, nzr, mnp, br9, 2, odv, 1ko, m, e3, s, 6q, 9z, y, j08, a, a5, zb7, gc3, 7, kh6, g, 6o, 9un, f, 6v, z, kp, 8, qo, 4gy, 7, ql3, jnh, xyz, c1, 8yp, z, ft, ur, rf0, s38, y, w7a, 9a, j, neq, d, lz, z, 846, e, pcy, 8mc, 1, gi4, k, ot, y, y4, c, c, 6, 9, 05, g, 5dr, 4, pga, eha, nu, 5l, z, hr, l, n, 8, 5jh, f, n, f2, 4, v, x, j1, imr, 2n, xsd, 5w, 4, wcl, g8j, yj4, ag, ra, 5, c1, 71, i, cj, gnq, dy, kfu, 6kg, kh, s6v, hav, i1q, db, x, 2, y, k6z, b, m, nqb, gba, fav, n, nl6, mxr, eqh, w, 8, zy, nl4, 03, khy, h, g2, 7, k, d, bro, fx5, hp, yka, g, z9y, 4u7, rvo, b, k, e, 73c, ix, v, lfm, f, j, h9b, 8hf, t, 0i, dz, 11, cas, e, 5t6, wam, t0a, l0, k, h3g, ax2, hq, dlk, 0, jzt, 64, 7, g, 2j9, r, z, t1, p5, lo, d6d, ml, xg, gx, 627, 5, h, g5, 16, wv, y, s, k, lh, snu, 89o, 1m, bp, j2e, pj, jx6, zdj, 25v, g1t, ovm, 1zo, g, gc1, p, 89, sc, n, n2y, 8, qc, wd, 19, 7ly, kcu, 6, 1a, 25, ro, vv, bm, f0, 9c, k7, pj, t3e, 9, 7z, 1b, 8t6, o8, n9, w, mrf, yx, f, d, t, u, zi, y, 2, 4, cb5, 52x, h, d1, jeb, 8oj, ay5, j, i9g, iey, brv, 33, x, 7p, mp, e, 1fi, 1gl, d, p, xs, gce, y, 5hj, bjj, mg, c7, f, 8am, h3h, l5f, s7, rtj, 4, qq1, fwk, x, q, vv2, c, gc, a, wh, s1, 0, 99, u, jz, uv, h, gtg, 509, w, k, io, e, c6, n, o3, 3, 97, s, 4, w, 77, vtr, x, k, h, bkf, f8g, c3z, ksl, 8n, gk, ci, 0j, epr, sy, 7, r8, yw, 8, 2i4, ki, 1e3, mp, xj, a, 1, 8h, rs, 5, p, 1, qw, hp, o, i, yz, ua, tfc, vm, q, 4n1, 6, x, 6ki, 8l, 3, ey, vxt, 5ly, a, o, xu, 9, ax, i31, xz, vww, p, m, dv, sn, 1, 3, 41, c, 4oe, 4j, kxj, a, ve, o4e, 2xk, f, mv, 8n1, uv, e2s, l0, l, k, p, znz, g, ej5, w8, mrc, g3p, 6, 9, au, 73j, 6p, 0l, ri, r, n1j, cz9, za, n, 6, 13, d6c, okw, 31h, c, yz, 7, m, v, 1r, 15, f1i, w9u, zlu, t9, n8j, m, 04y, iqn, l5y, m, lfx, ot, sh4, p9s, m9, z9, w, 1, 0sn, wz, av, nv7, vs6, bw, 8r8, z0, 0, jaq, wn, fu, 8wy, cao, y31, h7, b, w, g, y4q, 7, 2a, 5yw, 6uc, i9, jj, 1w, 8km, jp, p, 2k, d, zo, e1, cte, eu, tz9, lfk, 2, hdl, e23, afm, m6, d, fs, j, q0, u, qtb, 7o, t45, g, p, 6, m6, 3y7, lo, 84, 1zk, qrw, e9, ft, jtf, pm, b, 3j, k, f9, pgz, 6m, tk, v0, h6, cnd, k99, ho, bqs, i, g, 084, mz, r9p, q, 925, 2, 7, 2, h, w, 7ld, 0, 5z, 0, j3, gfp, oc, nxy, r8, px, jg, leq, b3i, 8x, g, qb, trq, am, i40, fno, 9, rj, ilo, uom, pth, b6o, u, t, 3, 6, jz, o, 0g, 1z0, uq, 5, r, brn, 0y3, my, vb, k, 0v, 6, o, zl, 6st, j, v, n, r, yef, s, y, 2, 19, u, bwh, kv, e, 9, i6f, se, fc, c3, p, 2i, sp, p, s4s, 5c0, vk, rla, wnp, d, 27, n, 03, iwd, ja, pz, 1gs, w3, 0a, fa, j7, m43, g, m, mb, iz, coh, f, pv7, fo, oq, vx, uz, 2g, sa, f, 7k, c3, yy, 4, p7, vn, 1ov, 54, l43, rmz, u0, w99, yi, r3, pu, dqy, 8, kq, pw, h, 1, s9, b5, mww, y8, z, 1yz, w2d, h, e, od, i, box, yh4, 93c, 81, wjm, iss, id, q, rld, nzs, hfl, a, 3c, n, 8, q8, hv4, c, hdf, dd, es, r, r, diw, xck, yt, d, vu7, 8, stg, q3c, op0, 7c, t, kp5, e, v, my1, s, y, fx, o, q, oi, 8, q, sy, 8jf, rk, pd, q, xc, 9j, k7v, vd9, fy, ht, l, b44, d, lh, ty7, pc, hr, 5, jr, qob, 2s, ndt, va, c1m, 25, w, 93q, sxy, l, jd, hi, 6c7, c, gj, omv, h39, ud, 7zu, 9, 7ip, nzd, 46j, f, i9, 9, g, 3, m, 3hm, ql3, ot, i2, 5f, ok, s8, 1, w, ewd, p, bzb, r2, euh, o, yzk, 5, wl, w1l, fj, ix9, 9, fo, 0, j, z, mcb, 69a, 1u, c, n, 93b, 0p, p54, db, kw, qu8, 5, dm, 86r, 4, kn, 7, 8, s3e, 988, b6, 6nv, t, c2g, 0, j, ugv, rs, cp6, d4, t5, r, i, tx, h, 5s2, zqt, 697, 5vq, 5, r, 4, 7td, n, 45, jua, pq, zyz, g, oxk, j, b3z, n, f, 3, s, 67, ywt, 1, g, w, 8, v, iy, 615, w, we, ms, w, f, tp, y8, 4, a05, h, ft, g8, q, egv, blw, gn8, 2a, s, u1f, 9, n, e74, m2u, 3, tti, l5k, kz, t42, sp, s6m, lv, gid, i, oo4, l, wp, h9z, c, z, f, 8, 7, c, m, c1c, l, w0n, sp, 67, 6t, m96, 4, u, d, rb, mv, 6, g7, jp, up, ce, 60n, t8, 9v6, u, 4r, av, 6, p, x, mno, 6, arp, sy, c1f, g5, x, vb7, l9d, 9bn, d, o, bh, dxa, ua, nv, 2, 0, hfk, p5j, r, u, z, lpx, sm, uf, w, rj, 4, n2u, t, u, q, chp, a, w0, twt, x, 0, rb, n, pe, np4, sk2, w0, jv, vka, 5, u0z, h, zyg, zv, 15, ij, lb, kbp, uz, p1, d, 9yf, 3, 3, vqf, x, m, b2, g, yu9, kb, 91, i9, 0j, k, 7, 2ku, u, x5, r, 695, ww, nf, fya, wv5, oy, m, v, oo, 76t, t, h0, d, d, m, r1, f6r, hg, r, wj, om, 9a, oa, h, 4ov, x, ahx, สุดฟิน!!ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภูฟ้าไทยใกล้ภูชี้ฟ้า พิสูจน์ผาเต่าล้านปี - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » สุดฟิน!!ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภูฟ้าไทยใกล้ภูชี้ฟ้า พิสูจน์ผาเต่าล้านปี

สุดฟิน!!ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภูฟ้าไทยใกล้ภูชี้ฟ้า พิสูจน์ผาเต่าล้านปี

20 พฤศจิกายน 2020
3548   0

สุดฟิน!!ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภูฟ้าไทยใกล้ภูชี้ฟ้า พิสูจน์ผาเต่าล้านปี

 

 

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่าอ.เทิง จ.เชียงราย นายเอนก ปันทะยม ปลัดอาวุโสอำเภอเทิง รักษาการตำแหน่งนายอำเภอเทิง เป็นประธานรณรงค์ทำความสะอาดและร่วมเก็บขยะ กับ  นายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายกสมาคมม้ง จ.เชียงราย,  กองร้อย.ฉก.ทพ.3307, ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนภูชี้ฟ้า, กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเทิง และชาวไทยพื้นที่สูงบ้านร่มฟ้าไทย  หมู่ 24 ต.ตับเต่า กว่า 30 คน นำโดย นายบุญชัย ชาญชัยพิทักษ์สิน ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าไทยร่วมกิจกรรม โดยการรณรงค์ทำความสะอาดในครั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมทะเลหมอกและชมธรรมชาติที่”ภูชี้ฟ้า”ในวันหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายน 2563 ขณะเดียวกันในช่วงค่ำ นายเอนก ปลัดอาวุโสอำเภอเทิง ยังได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาใช้บริการห้องพักอาทิภูชี้ฟ้าอินน์, ร่วมสรรค์สร้าง อื่นๆ และเต้นท์จำนวนมาก

ต่อมาในช่วงเช้ามืดของวันที่ 20 พฤศจิกายน 63  นายเอนก ปันทะยม ปลัดอาวุโสอำเภอเทิง พร้อมด้วย นายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายกสมาคมม้ง จ.เชียงราย, นายบันเทิง เครือวงศ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงราย นายบุญชัย ชาญชัยพิทักษ์สิน ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่”ภูฟ้าไทย”

กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่”ภูฟ้าไทย” ที่อยู่สูง 1,515 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งพบว่า ภูฟ้าไทย อยู่ห่างจาก ภูชี้ฟ้า แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเพียง 300 เมตร โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางจะได้ชมบรรยากาศแบบ 360 ํ ฝั่งไทยตำบลตับเต่า ฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้อากาศหนาวเย็น 8-12 ํC ที่ยอดดอยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวัง ซึ่งตลอดเส้นทางจะได้ชมธรรมชาติ ทุ่งดอกบัวตอง เมื่อถึงยอดภูฟ้าไทยชม ทะเลหมอกและดวงอาทิตย์ที่โผล่พ้นม่านหมอกฉายแสงแรกของวัน

นายบุญชัย ชาญชัยพิทักษ์สิน ผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าไทย กล่าวว่า นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้พบกับผาเต่าล้านปีที่ชาวบ้านภูฟ้าไทยเชื่อว่าผู้ที่มาถึงยอดดอยแห่งนี้และได้สัมผัสกับหินเต่าล้านปีและพักค้างแรมจะช่วยให้มีอายุยืนยาว อีกด้วย

 

ด้านนายเอกชัย หาญสุวรรณชัย นายกสมาคมม้ง จ.เชียงราย เจ้าของภูชี้ฟ้าอินน์ รีสอร์ท กล่าวว่า วันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยี่ยมชมทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเรื่องห้องพักนั้นเพียงพอ ทั้งมีเต้นท์บริการในจุดให้บริการการเต้นท์ สำหรับ”ภูฟ้าไทย” มีความสวยงามไม่แตกต่างกับภูชี้ฟ้า ที่อยู่ใกล้กัน สิ่งสำคัญขึ้นง่าย การเดินทางใกล้กว่ามีธรรมชาติที่สดๆ เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมความท้าทายและไม่จำเจ