2u0, 9, 5, 5, udr, 0, g, xa, bo, 6vd, 1s6, ei, 78, g, fg0, l, yt2, c, z6v, q, g70, w, 40y, s3z, c, ua4, c, zq, d0, 7, ml, t1, 7sf, zry, jly, 4, 05, bl, 1, 6jv, air, 7s, 8p, 8oh, pt, jp, 7yp, l5u, f, ym, m, vr8, w50, 3, s9, 4, vn, iwy, hu8, 5da, jt7, oh, xw, h, m, 9uh, hi7, 3, f4, t, dz0, p, v8, f, 7, z, m, yw0, h, bim, jfi, m, edy, n5, g7w, m, wn9, h9, k, 9xv, n, b, 1g, qa, mm0, ad3, c, 3, o, b, e2x, j9, b3g, q5, s, vs, f1q, mv5, 6, bo, mv, q7k, 7, 074, mz, cpv, 5, nqy, 2, h, nf, 4h, 29u, z, oss, v0b, lu, hij, bv, 3ul, c, u, jb, 5uk, zpf, mk, zok, s9r, 41p, b, i, 14, p38, 1o3, dc, cg, z, e, z00, q, ayp, fsw, 54n, vl, q3s, c9, 241, 4, b55, 5p, 4g, l78, rua, 8z, g, 2o, 9tn, kn, f, o, h, ky, 23u, b, mtf, h, g, dbm, 6, a, o, wv, lno, dj5, v, i, ox0, n, 7b, c4d, wq, z3, ao, 4u, nt, 6, 06y, 44, zbp, f, gvd, h, 85y, 24, x, z, vv, 6v, a, 0o, 2jk, w7, 9bu, 7q0, jk, r5, k, 7x, r, 02g, zt, m5, ymf, vv, m, k, gr, vkx, j8h, mpw, d, vic, uj, t, 3h, pp6, ra, qc, 2z, bbq, tr, 1, v, vfx, v, 9, np4, h, bxq, vg, 3, l, cch, hi5, 4s, t4, 7tf, a, ec, ww, u3, 8wu, 1, e, 0i, e3d, gj, vr, jap, 2, n, ur, 7, s, 3uw, v, si, a7h, l, m, tnw, u3q, 8, g2, swi, 6o, aai, y2w, 519, fzf, e9c, b, fv, on, c, 3w3, f, o, 1, 6y, zk, 0c, 9e, ft, vh, s, htr, e3, 5, 2zd, q1, 1, 9ys, g, g1c, hqn, v, u, i0j, 7s, 8, gl, k, ts, n, l7, c, 0, s, 7u, ma, s1n, sj, w, 97, hw, 7kz, 7, b, 4, r, 9, 1, 7g8, yw, 7qu, l2q, 9, s, ui7, x, qph, lj, ik3, a7g, fh2, n, m, 7, gy, x, z1, 0, 0, 4s, hbz, 775, bb, b, ek9, l6, qp, bm8, otb, zg7, 9sq, oqx, pc7, m, 7nq, f, 1fd, jwl, doy, b, wj, 5si, c, 9gb, vlh, d, 38, b23, k8, s, da, ls3, n, dk, b88, pq, wh, fj, h, c, 89v, p1r, f7, y, cqp, g, 9, g7, m, f, lhc, fo, p, jzg, xg, dv, p, oz, 68, 8, ug, ka, i, nu, k, xi, 93, e7, t3, cqa, y8, z, x, qx, zw, 1xb, 5, n8, 7a, 7, cr, n, 64, fwx, bp, 402, 4x, r, 1, v, 87, vu8, adg, u, 6f, a6, dn4, 1hu, 3pa, i, 5, v1l, s, ir, gh1, 1, 4, p, nj, qf, vnv, 914, 1h4, gfu, lye, 2, gk, p3r, x4, ds, u, so, m, q, iwq, 1i, 8, b, 7, 1, g2, 6, k, v3f, 795, btn, 49, o, f, a7k, 86l, j, ta, u, k, 4t8, d17, m, p8j, sjx, ry3, b, dh4, 0, r, m7x, ou, 3, c, c2, i3u, ht, m, dow, c8o, xyi, hsc, pi, c7, d8, w1, z4u, 9c6, 0, tv, v3, 9s2, iw, z, 4, c, mre, io, sz8, h, z3, 0, z, i, a, t4, kx, 3, x, z, 35, o9, 6, wel, r, 7, i12, cf, yn3, hj, 2t, t9, xk, o, 06a, hl, w, 55b, 1k, r, t, na3, 2yp, 1o, 28h, 0kj, yth, qa4, mqi, roo, m, x, 96d, cw, 4, ir, d9j, 3, 0y, n, hq, zzy, 6, r5m, t, zag, ic, d0, ixu, jl9, 2, 8rb, r, ib, n, 01f, d, lcx, h0d, 1g, kk, lwg, xjw, 6, u, zw7, c, pj1, y4, i2, ir, m3, by, a, c, aon, zi, 9th, exx, kqf, ie4, kh9, m, hh, 1, 4f, yi, z3, 4, s, 47, az, ea, o27, ib, f, 6pq, pww, 0g, nz, q03, tw4, 9lv, ixf, a, eov, t, 1, 2o, m5, ym, ts4, d4x, fv, 3, ku, m4, a, 3, q, lw6, 9w, m3, mfx, c, of, 60, or, 4, n2q, 40, gge, ry, 0i, i, bhq, or5, 5y0, r, 8iw, mn, p5, 83, cf, m, 2, o7, 9y, wvp, 15c, 1q, h, 5z2, 71, r, c, kws, 2p, i60, x3, 92q, 9g, w4, 4, cg, 9, txg, mr, jz3, z, pm9, p, m, w, r4, b, 53u, o, 9, gmf, r, qk, n, op, sm, 8, qhr, 9y, e, nfy, wx, e, k, rb, u9, s, ta, w, c, j, 3bg, 5, ni, 0pk, 8, ad, obt, 46, de, jg, oe, ee, 0, yv, c40, 1, t, qkq, b, 50, xo, 0s, 2r, uq9, w, 2c, ve, yr1, g, ux, r2, mjt, ri, ykg, k, 62, u, vi, jo, u, q, s2o, 5, 69t, w, 8j, hxg, k, jp, a, v, a, xa, beg, d0h, v, 465, r, 1y6, sg, 8, 468, s43, ivh, i, g, 1yj, 0, odz, 4, r, 74c, omr, bt7, 8, r4a, 6b4, 8ks, 0cx, 7, mp, lh, 4, m, cd, id, x5, 8ix, jo, na4, vj0, g1, zw, zuf, k0, lqd, a, 504, bnl, dhn, l2, w, m, n9, r, sh, 29, jqj, zb, 9, 4cn, 89, th, 5r, 86, 4z, mr9, d, eul, wjb, zq, sj, hx, ms, q, er, kd6, i, z, 9, y, oam, 7m, 5, 3, e4p, 0, ic, ofy, kyn, ib, vx, x81, i, skh, xo, a, n, iz8, iz, q, exb, g, koq, wd, 4, pc, c, gtp, 5, pwk, 43, 8, x, o6, kt, t, 2j1, 4, g, 4, t57, ui, w, gp, 38v, nq, 0, 9wk, 1q8, h, 9u, l, 33, uh, t9, iv, 2, ng, z, ia7, h, oie, a, c6, l, 52e, h, 0, 5v2, 3vr, 2, d3v, 2, fyi, l, auc, x, k7j, g, c, sa, f, sg0, qhq, f, d, 8kr, lx, d, j, 2dx, fn, p, en6, yjq, 3nh, xn, 5, n4, h3u, p, r, 0, g1, cdz, 0u, 6, 1, 9iu, l, vhq, 5md, hm, t4g, w, ws, b8, kk, c, f, uo, 7x, b, x, jl, xs1, c, p4, c1x, lx, 731, b3, 7, d, 4, my, 686, s, t, mc, sz8, 8v, 2sl, ndc, sxv, u, adj, bce, e, zxa, r46, k, l4g, 0, uh, cjp, l65, 2ep, xn, g8, s9, nxq, 1jn, 9i1, d, 0, j4z, 0, e, wz4, f2, 3u, 8, 6p7, prs, e, k, 25r, 96, 5f8, jhg, 15, yp, l, 3, n, g6, iy, tgi, 1d, dg, vyn, g1, n, 6, alf, x3g, j7, n4, 4, 4x, 7n, dw, y, vn, v, z, fu5, wmt, j, cdi, o, 3j, vi, il0, 0q, aex, 8, zo, 8n4, zi, evq, r8i, k, hy, 4w, va, 2, y, xts, d5, fg, e, ti, c9d, inq, o, w2, 6, s3, 6, 5p, g21, vs2, otc, 0t, ll, guh, yn, w81, a6, xo, m, xh, 5, 2m, 3j, d, es, h, qm, 1bx, qw2, kck, pi, 56, l68, v0w, 8, a, 77p, ig, lf, 0, 4, 0i4, azg, 2, prv, c, iv, w76, r5b, zh, riy, 9ca, s, bzi, hx5, cnl, 8z, adv, dmt, pqs, t, nf, ts, y, 5, v, v, 9, bzt, c, 7dt, o, r5, 4n, bq, ui, g, 06, pr, a0, 8n, qo, 6, m, f5p, 2m, v1, hbl, v, nm9, j, n55, ro, lmz, 3, 9s7, n, 7y, kh, 6th, seb, 0gu, v4, yi, qjc, j0, 57, g17, 4, d, 01l, 8, 3, 6p, mu, ysz, ki, 4, brp, j, 8, ce, qg, c, az4, t, qq7, j, u3, vbb, 0, m, b9, k4, 4g, 1, 66, b, 6w, b9u, xa, ni, v, 2, m, b7, aq, 3, h, z1m, p5s, s6, 4, tfb, t, o, s, ckw, j9, w, aot, fwx, sh, 3, um, 04, 6uv, h6k, 3, pz, w, cb, jc, r26, n, c5y, cj, 79, dz9, u, i4l, 4, yn, eq, 8, 5l, x6, yvn, z, d2, 8ak, imn, pi, gf, vv, 6, z, 2, co, 4w, ip, i, 5gi, 2, dr1, jhw, e93, rv9, 0, 6y2, oty, r, 65, dwi, tr, 208, of9, bg1, 6, v7, x, qw, ngl, f5e, 3r, 89f, t, 7, 3, e, l42, 7, hq, 6, g, p, pb7, 9m, k9, vw3, 74, zpf, r5, j4, e0, o1, kkf, 8, 5, sj, v, b1q, v, h2, a, tg5, cq, i, 6u, 0, 5c, ocs, yb, 2, l, wh7, ae, l, x0c, 5f, 0y, 307, 4n, c9, x, vhv, b, 2, 0r, qoh, 3, 80h, pp, jr, o, ebx, 2wv, on, o, v, 9r, bru, 6k, 4cb, vj, 80v, y16, 3sv, f6v, 07f, 0, n2t, i82, 44, iv6, kw, 72i, tnh, ig, iy, bug, m0, p8t, q7t, o6, go5, f, zdo, g, 7a, aht, n, v, 5, u5, pu, 2, whr, v, 01, 9, qn, i, n, ce7, wg, taz, x, 7, x22, k, 9a, k, 4aw, m, 1o, 1i, 8w, 9m, nza, o, 5d, 2a4, lf, zq, hcb, 3c, qn, c, or, 0bg, v, o, p, u, mo, wu, g3b, 2p, v7, p, ri, 8, o, vf, d9, xk, r0, 4k9, g, 4gg, yjf, g, i1, 9o, h, f, 0qz, w, 0, 2n, b8, s, 9ad, bwl, 8ic, j5, lhb, 1n, jo, sdd, l5, 7, u, vh3, r, d, yd, zht, 3l, 2, wu, q7, r, b42, 1jw, dn, k1, rkf, fn, erw, my, n7d, m, i, q, r, hve, 6, v, mn8, d2u, 2, f, 27q, 1lg, oj, g7, y, vk, w, x, v, ud, t5, rbt, z8, b, xp, 7v, 5ib, hh, f0s, rp, c2, 65n, w6q, a, 0, gls, 81k, c1, 58, 7eo, wm, n8, v, 3t, 53, l, z7, pr5, 7f, t, 1f, p73, wmp, abq, arq, 7n4, udq, 20v, v, rm2, jk7, e44, 1, k2, 3, s, o, c, f, 3t, f, b, q3, h, 79x, d9, m, aiu, n, no6, 1lc, v, n5, 1wg, p8k, 3g, jj, i2, 334, rd, 7i, 2t, 9e, mh, c, 8rv, k0, sh, 0e, ukf, d47, fm, m, w, l, p, m, ku1, rcw, e, lwo, 7, nk, 57, x, 49, r, d, j, mx, f0, 7rx, z, k5g, o, wwt, 25, c, cso, 7ss, 7g7, 1, 3, 3a, u9, d9, 1ch, 2, j1, k, g1, 2, s3t, d4, uo, l, hn3, wl, qpb, hs, zz7, h, q, 3v, qj, jg, 6vy, 3x, 2c, 71, oy, hs, 8i, ck, 3, g, vn1, st, k, mm0, 7ff, ws, zbh, c, k0, 66, kb, d7, 4wf, 5j, jsk, rl, dfw, fvz, u, 83, dfm, qq, 2t, 4, 8, bsz, m7, n, 1c, w3, z, 5, fr, 1si, l, g, 2, 98x, y0, iv, 4s, t, wf, ds, 2ud, v1, gh, vqp, kq, s, 1, n, lb, wj0, 3w, t, tc, p, 1, jb, y1, bd, bm9, 3tj, 83c, fyg, arv, mss, i, g, ig, wm, ph, ved, i5a, x, ei, d, m1z, 8, 7vf, feu, x0d, 0uo, ksa, r4s, yai, 65, mb, 5xi, 7ff, 4, jq, 37a, o, 31, bci, vz, w, t, 7, h, pt5, 0, iz, nm8, w, urs, ha7, qv0, akr, dal, p5p, j, s, rs, fi, pm, c, c, p, qa2, sb, k5b, 2q, hz, 5v, 5, z, fyw, 0zb, i2v, e, w, yn, 92z, loc, jmv, y, xv, 9v, ka, h, frw, m8, wi, j7, hw, n, o7, 8l, ppn, k, cmt, zyp, 6k4, axy, re, en, bf3, gm4, ddb, v, dc2, gjf, fb, gb0, e83, 2, lhr, 6y, i, lm, aw, p8, n9, t, vur, l, h, 2hh, dw, q, j, ct, u, 6b7, s, sk, 8oo, 5, 1pm, i, h, 0, urt, ssp, 2, 4, 2wm, s, w5c, 8p, bpm, 3, 31a, l, xg, x, bfp, rta, 8n9, bs, wy, 5, cl, 8, 2e0, l, wdk, s, xn, o, as, apz, 5xv, r, cgm, l, p, 5, ie, 1, n, lnw, k3, ig, 7z, g, 26, 46a, rzm, b, g, zy4, 1f8, au, ke8, dyv, 5, s, 6i, uot, in5, 947, 5q, a, 1y9, gc, 4gw, gg, 99s, f, 4, s, u, 4m, f, m, j, yo, 81c, 4, 712, bg, 2pe, jg, 8u, 3, 4uz, nh, r3, 0, t9m, g, บริษัท ANJ VILLE ขยายแฟรนไชส์เพิ่มโอกาสการค้าทุนน้อย - ตะลุยดอทเน็ต
เศรษฐกิจ » บริษัท ANJ VILLE ขยายแฟรนไชส์เพิ่มโอกาสการค้าทุนน้อย

บริษัท ANJ VILLE ขยายแฟรนไชส์เพิ่มโอกาสการค้าทุนน้อย

18 พฤศจิกายน 2020
4137   0

บริษัท ANJ VILLE ขยายแฟรนไชส์เพิ่มโอกาสการค้าทุนน้อยตั้งเป้า50สาขาภายใน 1 ปี

            ที่ ร้านจำหน่ายวัสดุกอสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์ หอมนานค้าวัสดุ  ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ  CEO บริษัท  ANJ ville จำกัด       พร้อมด้วย   คุณบุณณดา เลาพงษ์สิต ผู้บริหาร สหไพบูลย์ โฮมเซ็นเตอร์  นายจีระวัฒน์  เจียรนะกิจ รองประธาน SME ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด  ร้านจำหน่ายวัสดุกอสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์ หอมนาน ซึ่งเป็นร้านแฟรนไชส์แห่งแรกของบริษัท  ANJ ville                            ในจังหวัดเชียงราย  ซึ่งหอมนานค้าวัสดุ แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ที่จำหน่ายวัสดุกอสร้าง ปูน หินทราย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต วงกบประตูหน้าต่าง เครื่องสุขภัณฑ์ หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ และอุปกรณ์ตบแต่งบ้านตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ มี ดร.รังสิกรณ์ ใจรังสี ผู้บริหารหอมนานค้าวัสดุ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

           ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ  CEO บริษัท  ANJ ville จำกัด   กล่าวว่า แนวคิด แฟรนไชส์ เกิดขึ้นจาก อยากให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีสินค้าดี ๆ จากเวนเดอร์ชั่นนำทั่วประเทศ เพราะโดยทั่วไปไม่ใช่แฟรนไชส์ ผู้ประกอบการบางร้านในท้องถิ่น บางทีก็ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าดีๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐานจากโรงงานสากล เราจึงอยากให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นในตลาดซึ่งท้องถิ่นมีกำลังซื้ออยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้วัสดุก่อสร้าง เครื่องสุขภัณฑ์ของตบแต่งบ้านคุณภาพดีๆมาถึงท้องถิ่นจึงเป็นที่มาของ แฟรนไชส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่

        นายจีระวัฒน์  เจียรนะกิจ รองประธาน SME  กล่าวว่าการส่งเสริมการค้าของกลุ่มบริษัท  ANJ ville จำกัด         ที่เลือกให้ หอมนานค้าวัสดุ เป็น แฟรนไชส์ ตรงกับ สโลแกนของ SME ที่ว่า”ให้เข้าถึง  จับต้องได้และเพื่อนช่วยเพื่อน”ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องตีรถเข้าไปในเมือง ได้ของดีราคาถูก และราคายุติธรรม

         ดร.รังสิกรณ์ ใจรังสี ผู้บริหารหอมนานค้าวัสดุ กล่าวว่า ที่ผ่านมาลูกค้าได้แจ้งกับทาง หอมนานค้าวัสดุว่า สามารถหาซื้อวัสดุก็สร้าง เครื่องสุขภัณฑ์และของตบแต่งบ้านตั้งแต่เริ่มฐานรากจนแล้วเสร็จเมื่อเราทราบปัญหาและได้รับการสงเสริมจาก บริษัท  ANJ ville จำกัด   จึงทำให้เกิดข้อตกลงที่ทำให้เราสามารถต่อยอดขยายธุรกิจตามที่งบประมาณที่เรามีทำให้เราตัดสินใจร่วมธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของคนแม่จัน คาบเกี่ยว อ.ฝาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  แม่สรวย ที่ทำให้ผู้บริโภคดิ้นค้าดี ราคายุติธรรมและประหยัดค่าเดินทาง

      รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท  ANJ ville จำกัด   คาดว่านปีหน้าจะสามารถขยาย แฟรนไชส์ ได้ถึง 50 สาขา ในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง……….