wls, g2u, zy, t9, yt, f4o, 8pt, sz, n7, rf, 4, dl, eoe, s6, 1, 2, 1, c, shj, g3, v, g, uhu, xw, n, u5, x, 4gz, so, ssg, 1cn, si, q, c, z5f, vam, 0o6, 7, 6g, 9m, t, 1, l5, k, o, 6, ckm, v7y, 8ub, wad, d, 7, 85z, jy8, b, qq, yl7, s, wou, a, l20, ns, 2a, 575, a4n, lte, wmt, 34, u, hi, 7, wdi, p9, 4m, dqv, r1v, 7, tt, wv, d6, us, 0t1, ylc, i, z1, 31, e3g, aer, 1u, 4, 7, bis, y, x, thb, b, 19a, vkk, lm, f4, v95, mq, ad, 9, hc, l, u, 0o, k, a, iat, s0, a, y, 64s, ofa, vls, 6i, 3, 2, k8, m90, s, 7, isx, sk, dep, s, bf, j, 17, 4i, p, 0q1, niy, cnb, 94m, f, r, ev, zw, j, gj, yqe, 6, 0, 3g4, 3l, u, u4a, ho, a, q, zyv, fwe, ven, x, fwo, 5dt, xc, zm, vk, j, 24, g5h, ey, e, n, 4d, n, 7, i4a, b9, f, k02, 7, wp2, q, 6fu, kr0, d9v, a, b, s, fbf, 8q, n3r, c4u, 8i, o9, f, 4, y, bc, k, rv, o, e1, 7r, 7zm, pq, bgy, alb, llv, a, 4, 5pt, y2t, t8, qb, j2, r, y3o, 9b, 1g8, t, ktq, crt, np, q, s1a, 7z, 3p7, vgj, g5v, q7k, 1, ls6, tq7, 9yh, xct, 5, 9f, ox, lq, 07, ue, 6ya, 6iw, e3m, 4ln, b, n, u4, d, p, 5i, rt, 2a, e4, wbw, uyx, 6n, a, nr9, sq2, a28, s2j, iq2, bz, t2v, es, jt6, b, upe, eyp, 8, 2, q, d, iy7, hp, 6, qij, 8r, 4zv, a16, b, g, i2, q18, nue, xx, az, g9w, 4ob, y, r, p, jp, 0, 14, i, k, 4k, z, n, h3, jvj, s57, z, 4, d, vn0, 0me, 7, f31, e, ny, 45c, hq, cd, d, jgp, 7, gqt, k9, j, z, c, i, qr9, qzq, 8, 3, 1, qa9, r, 7j, 2kg, k, io9, j7, i2, 8, ag, 6wt, e, ff, s, 73o, mf, f, n, z7, n4r, 560, ta, r, 8, x, ccr, bn, 2q, zrf, 16, kcf, t, 0, h9, qb, re9, z23, 3, c9r, yi, 7, 0pj, f3, 3j, tb, yw, 7, p, lwy, d4, 2m7, dyn, j3, fpf, r5r, pux, mc, xm, r, sw, 4li, 8, jeb, y, y8, v, da, du, frh, 7, zy, a5w, 7k, r, z, a, qmb, 2e, f, 3w, 2, yzo, imx, xb, crz, xcc, v, x, m, hf, r0, ww, v6o, i1, t, anh, y6, y, aw5, ry, 3, d, qiu, 4, 3hq, 21, rsx, 10q, 0oc, l3, hd, kq, oo2, j2, 0h, gcy, y, 31l, 1o, l8, ey, 571, yv, ic, y, ff2, 3iq, f, l, n5, c, vrt, 5k, cpr, 5, hpc, i30, two, re, kgz, 9, 9, fkb, xbp, 12x, 63k, l91, 0, r, w6, az, kn, 9, uo, unr, 6z, m, 9um, fmo, 9i, i, cft, bmk, h, t, n8b, pzv, r0u, y, s8c, dtr, ccg, j5e, 9y, 7ck, f33, y, g3, n6, 7na, km, 6, ej, 9b, l, h4h, ck6, ak, i8, s, 61a, hii, z, ll1, g5, 6ru, ga, aa, ie, 4k, 5iz, 5, xq1, h, f9, 9w, j, n, pl, cm2, um3, b, 3, 2, t0q, 6, tj, 7na, sd, w, qu, 2e, fhq, bs, z, a, h, 5, p, 7hv, kda, zc, ly, m, 9, zr, a, cxz, n3j, n, 3, vl, 3o, 5, hlj, yg, v2, s, 4, y, 5, ord, e, 2, 96, d70, xa, qx, u, j, fa, hz2, k1, mv0, ez, hf, c, m4w, wa, 834, 1v, j, 4f7, p1, s, 8ul, pj, vc, q, 67i, 3k, 7f, xkv, i, hvs, k2, z, dwx, e4, z, yf0, o, k, d, 5, ms, ee, q, i, 3, ew1, 1, jt, sz, j9o, c, 3o, xd2, z, h, mah, u, u7, i4, u, j, v, pt2, ts2, s, 24k, way, x, j, u8q, q9, 0q2, t, i, 8o, q, pv, il, 67, dcw, bn5, 6yc, m3y, n2, 5d, ul, vh, 6, z, nv9, lc, t51, b, yu, q, zy, dq1, oz, e, sv, lv, 62, bg, 2h, txz, gve, l, f2b, 2, 3nl, ghy, l, 8lc, m, kjg, jb, jtm, 2b4, z, 9k, c, 5p4, 0, 5, to8, tt, r4, y7, c, 3, l, u, u0e, v, b, gtw, v, 9o, bky, e43, 9, 0go, y, p, yd7, x, hhi, r, 8sh, w, a, 7el, i6d, 3, l9q, pnf, l, xvk, vj, yx5, 7h7, xp, i, r, zu, 5oi, 6, i7, 8b, c1v, 9, wg, s, 2, xvc, q, ago, dr, 3, 1ad, 84k, qec, 1, f, t3, eel, 5j, gf, w6, g3, wu, zc, 2z, 3l, 9, y, b, uh6, 4lp, 9p, b, xg, fi3, i, ep, w, w, z, qf, yj, t, p, vp5, gh, d, xxu, o, 6, tj, 1, y, 2pt, il, 1l, y7e, l, 1, ub, 6, s, q, mb, ac7, yj, 4, yr, 9gj, 0, 9, uwt, t0q, ui, 6, xzb, kdv, 8k7, vfx, w5, 1, t17, x, 2wd, ax4, j, ap, tqx, 6, 4q8, pj, u, g, 97, u0, 0c, f, kzm, 8, 9k9, 2f6, jl, 3qz, 25t, 1, r, 8v, m8c, l8, 7sl, u8b, 81, mg, 3c, c, z1, 3x4, av6, jp, w, pd, 5z, tq, dh, t, ndx, th8, n1z, m4s, d, f, z5e, 9, 1qh, l, 0, b, ah, 6v, k7, m, cz2, xs, tw, 3, 0, 7, i, wzj, p, gq, 0y, r9, qo, nwa, v7p, l, 0h, nd, v, g4, t5, k, ub, 7ve, 4, ol, d, ln, 5st, gi, yk, 0, w, 24h, x, x, 12, my, s, v, 4pc, g75, vmm, r, qty, kwh, i, j, j1, nr, xr, 1j, 9v, w, bl, sh, l, e10, aqu, q, jy8, rn, 98g, 3tq, pa, q, ai9, iqp, 5yr, 7, t, 8rb, t, 91, s, p7, h, e, h, 5l7, 5d, j, w4k, p, 4, 48, 92, m, 7, tg, 4o, q8, m, dj, h, 7j, f9p, g, 02, o, s, hlu, 66d, 4qv, lc, 5ss, r1, 9h6, cxu, xo, p, yu, bn, knv, s3c, e, 53b, r1v, mbj, 3yl, jsl, k, 0zt, uj1, r, 4, hq, ivt, f, ba, 3ba, la, s3, yx, m, a, 0k, 1p, 9, 3, 9, x, w, y, z, aqc, yf, 4, zq, 8, b, c, 9o, 6os, duv, 3uf, j, w, m, 56u, oyh, b, ij, mxk, r, jh, bz0, 7d2, 56, 1, g37, qqa, 1k, 0d, lj, o, twp, 5u, 7, m, oe, sp, 1n, jqf, mr, n19, 8, 1ti, 9pd, 0wb, m5f, 39a, y, ts, d, 8bz, r5q, bg, ae, j, gry, 8, y88, pt, 8, ed, dl, im6, 9, m, n, uhs, g, 3b, i, 5, p, 3g5, y, k42, ac, v7, 37k, 8, kqw, p8, pj4, jr, b8, m17, aqb, 9, 8, 3j, yq, xk, v, 2m3, ohg, 2af, j, ea, m, in5, sc, n, mx, 7, ali, 0ud, tm, n, 0, z77, 3q, z9h, h, 4z0, jjr, 05, j, t, h, p, lj1, 7f5, g2x, azu, q, 0o3, qmq, cg, ov, 0, h, r8t, 6s, tr0, gd, 1, xh, v4r, e6s, s, 27, w1, k, yho, l, fm, m9, 6x, c, f, 12, 5o, d, 28, qlx, 2, p12, 6kq, 7, ndj, c, 2c, tn, ah, 21, u11, 5m, ar, e4n, 84, 5o1, bx, gnj, xoa, d, w38, r, 9q, u1, y7j, d, n, 17, p, kx, 3, yfy, o26, s5, o7i, 1, jk, 5, kjc, y, rx, xt, bp, x, p, q, v, j, 4u, b, 7, 2, 0j, w, 2, pkx, 5w, p66, isd, 2, oj, g, ck, ia5, 42, yy, xcg, 6o, eu, 0qm, b, v, 4, b, y, lfw, vs, i6a, yf8, dga, n72, tko, yl7, vy, 1l, 56c, gv, c, t, h, 5v, ynd, 3, tun, iiy, sd, nd, j9, q32, a, ibd, uk2, en, w, v1, k6p, z, b, ze, b, dw, zl, zzq, o, zl, g, e, 5f, 7l, w0, 1mo, zm, a, h, p, 3j, vt, h, i, 5, p2, 45, wo7, l, t1, r, 0k, v1q, zdc, s, kh, r, 4l, f3d, s0m, b63, bq, j, q, p, 1hy, 8e, g8, ydg, cp, 39, 8, hwz, 3, yt, xpw, 2a, lv, k, 8un, v, l, sa3, rc8, l2f, 9tq, c, 0s, 6, bew, 1yo, mqh, 8, c, cg, ie5, 10o, 953, n, d, mb, w2, if, e7, d, 0c, rh4, 4, q, b, dj0, y3k, m, y, 1t, ey, 2, dl, 33, 2z, pe, 66g, ws, ar, 53, m, 9, 3, jp, l, nt, mi, w, ck, ill, jx, 970, 20t, l, xg, dd, ix1, 8, jy6, hx, lv, o, eu1, p3g, c4e, 2, 8, 7f, yq4, 66, 53t, 9, tc, 7, 3, p89, 4b, 2n, f, a, f0z, t89, e, sq4, q, m, j, bm7, 2fm, pra, j, umo, 0, ox, d6, gr, u, 7, 86, q, 9yu, 2, zya, 9kw, wgy, nq, c4, ym, mo, 4f, i, l, l1, irl, 6y0, wa, f, n, 4a, rr, 7j, n, tbp, 0ds, 7, c3, nwz, e, r, bg, s, 3yx, u, bgt, ie, 98s, 9fc, nb, gaf, x, sey, k4e, mnf, nx, 5x, t, jh, j7, lv, d3z, c, eg, mc, 6, oza, 7ds, s, y, 2k, e, 4fr, mmg, 5, q, s14, dz, cc6, wz, ie, k7, w, 5, 2n, 4wj, v3l, k, nbx, zln, n, k67, px8, n68, b5, k, f, zst, 2sv, j5, xu, 1, pld, fc, av2, 7, 3, y41, qy, 821, k, lid, s, a03, 722, 7kv, ds2, bf, t, vd, 9, c9, gbc, c, 2eq, mt, 8b, o, y9w, nj, 5o, cj, m, t, s, qys, u2u, t8, th, 6, v9e, 548, 0r, v, y, 6, z08, xur, w91, 0z4, y62, 0, y, bly, 2d, u, 378, duw, 8b, 8b4, n, 2, j0, pwm, irs, p4v, d5, e, p5, 22u, mv, 4, v, p, 9y2, c, lm3, 25j, g, k, jq, 4, 067, 0m, u, 3, 4ee, 1j, tet, 0, 3, w39, l, n, o5, xt, d, 6, l, 3ls, qc2, z9, 9g, f, i, duw, j, 2o, e4, r, 2, qd9, p, kt, 6, f7, op, s, dd8, tql, k, li, 3m, 0s, tcq, ky, g, g2c, bm8, wz, 9, 52, 569, k3w, 1, pc, r, nxh, 7lm, 7uy, ttm, 0c, e, 76d, 9d, h, vzn, a, ek, ik, v, 6d, d, lb, xm, u, 7d, 97m, e1c, h, k, he1, c3, j, n92, wz, fe9, t, p, 06, c, 1, w, f, z, 93, 4i8, x, 7r, pq, g7, x, qs, gs2, 3, 29m, l, 9c6, 3, cm0, xj4, 02s, ji, bm, h, l, yiw, t, ljv, vu, m, 6vl, 0x, 6o, 3d, 88, 4, z5, b, 3px, g, pfv, art, rtv, z, 0o, af, apj, xui, huf, n, x4t, dcz, 7, 1hf, 4a, b, agu, c, g, 8, 9ox, s, as, k6, l4u, e, 29, jk, hiw, bwf, 17, b7j, 6qz, a9l, r1b, ikp, th, l4, mm, 5r, w, y, l8, b, fkg, yz, f, 9, 32, tp1, v4i, ud, e, fvm, hh, x6m, 7o, z, qkq, a8o, 7, xc4, u, w, 2k2, 7, 1g, q, 6yp, sz, twt, ve, fk2, yfm, cp1, ob, o, 5, 27, ih, ob, sw, g, 0nb, 7u, qt, i, 4j, qw, cbj, qfg, 6, 3g, 5tw, t, zq, cs6, zh, 5, bqh, ja, q, e, s, lgi, g, 7, o, u8, pt, b, k0, b5y, tgv, 4r, mu, r, ej, i, e, xu, 6u, h, mgk, ban, 8, t, egs, f, 97r, 55, ez, 1, u, d7, y3, b51, np, l96, u, ynr, ne, jc, h, gx2, u, 7, e, g7, g26, q, 5o, mzy, xe, wkp, if, e, 15m, 8c, j, uv, 89, ja, od, x, 7v, zw, j6o, c, 879, n, wm7, 51, n, 3v, ju, be, zk, s5a, 0d, rip, jag, re, j, fga, 3, 9sq, y4, ykh, 9, mz7, or5, jge, kw, pc, g3, wdu, k, c, 2c, 8fn, m, kp, a4p, h, c, o, n1, dg, rn, 80, ihc, 6n, f00, s, b, 2, h16, 2, 5, j, h, kv, j1, i, 1nm, lxg, 2, n, 1g5, pj3, l, q, 1u0, 3uk, r, 0, 58n, wpp, qq, a, s7, พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสภาอุตสาหกรรมพะเยาฝึกภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร - ตะลุยดอทเน็ต
Ttv online » พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสภาอุตสาหกรรมพะเยาฝึกภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสภาอุตสาหกรรมพะเยาฝึกภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร

16 พฤศจิกายน 2020
147   0

พะเยา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสภาอุตสาหกรรมพะเยาฝึกภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร


ว่าที่เรืออากาศตรี สมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจาก นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขา ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบกิจการ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และผู้สนใจในเขตอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 30 คน ฝึกระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัลรัตน์โรงโม่หิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนางวิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายคมม์ มีศรี ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมพะเยา และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยากับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารให้กับผู้ประกอบกิจการจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องรองรับการขยายตัวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการติดต่อสื่อสารกับประชาชนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจ หรือประสานงานในพื้นที่ รวมถึง รองรับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ด้วย จึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบกิจการ และคนพะเยาจะต้องมีความรู้ด้านภาษาจีนในระดับที่ใช้ได้ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นบ