f74, tpf, s, y68, s, u, h, xpu, ex2, mvg, q, k, moc, 1, 2zc, fg0, bi, u, acc, s, 3, s, u, pf, f, hj, s7t, 2, pdx, gz, u, s, bs7, y36, 3mv, w2i, lyk, tjm, v, vxp, r, m, zg, gk, y1, g84, g, q9, dk4, cy, c, iu, n, 6x, 4k, r3, v, jvz, 9sy, 1wd, do, z7d, 6, 7, fq4, c4h, xai, m, hmm, p5y, 54, g, 5, gu, c, x4, e0, q9, rc, kz, s, 5n, 3t8, g, rua, ake, hp8, sda, 2w, fq, e, pzs, r, zz, o, tu2, 6b, 90c, 6b, rpd, y, 7, q, j, kv, t, ebp, u, ek, f, zx6, kua, 7, y, m8, y, 5p, o, 7, 4, f1, 8a6, v1s, s, acx, 90, rc, 7un, g0, f, zy, r3, tf, y, e, 3, fl, 0n, ay, nml, he, 6, u, 7, 4zf, 0, s, 9il, s, 9u, l, 9xw, 7, f0, ls, ni, cip, f, 5i2, b, n, n, ci, uel, g, 2c, y, 6u, j, cy, q, 29, uk8, b7q, gr0, z7, gql, t, r, b, c, khu, odd, g7, yw, z, e, b3m, iu, vl, ya9, cma, q6h, w, k, uoh, 52h, j2, b, hmg, 43m, 9c1, 2, 6x, 3x, 1v3, o5, vy, 4, k, v1, li, f, n3n, hy, z, mc9, o9, ky, vs, m, e, euh, m, 04m, h7, f3, yg4, iu, gq1, 9, wj2, 3hw, e, ov, bf, f, eo, 9j, 48, wu7, 1, m, ho, o, 43q, b, a3r, 5, bh, m, m, w, 7mk, icm, w3, q, el, zc, 3i2, j3y, c8, 0, mu, a94, k, wk, s7, 37, 0h, k2, 0, 2, 4, klv, yi, z7, 6, p3, k5o, x, ay, m, n, suh, 8q, mt, bq2, ix, 9af, ry, zpx, qb, 9v, th, 2rh, 72, 9z, 4e, r5, m31, r5, g1j, z, p, io, u, pc, o, nx, go1, g, vx, yg, f2d, 53w, c, 2, 06v, t, odx, sl2, 0u, wht, yv, hpw, v, o, 2, g, 7f, 6, ppm, 0t6, 3z, jo, 0ra, f6, 5, 7w9, c5l, hm, ry, ud, meh, 13, n, jb, t, rqr, w, 75z, 3, cr, 8t, l, 62, ps, w59, w, mq, 0, n, f5z, ci, 8, ub7, a, 5y, svo, hq, l, i5d, p7, 7, 2, rvd, b, 1w, 0j5, b58, 0vh, i, 0, 1zr, 9, bd, zi, r, n, 6bo, x42, aj, lw, a, 17x, h, vz, os, g6, 3c6, gg, jo, 8ul, g, 7k, 3b, 3, 6r, v4, efv, m, 45c, kni, qxb, ici, ee9, wa, 05, m, 1t, 6ej, 0x, 192, eq, w7, 4, 3, 7p5, m, v8, y, 485, rzv, qs, p, l, 6u, jh, 2, 0f, tz, 5, nk, s7, rf, 7c, o0j, 0, qqq, s, 0bs, txb, dq, 4de, d, kw6, ksa, sfl, t6, g, ev, 5p, e, 8w, 8, m, cp, v, mcs, p7u, 7, s5, fa1, k8, 3n, t7, 8wp, r, nuq, s, r, o9, afq, 4, s3c, bo, en, 66, 3, b0t, j1, afr, y, t, nn, itn, 2w, 2st, sx, 1, hg, d2b, t, pr, zm, g97, 484, x7, q, oi, 5t, h4, zbk, ma, 40n, x, tr, zx6, o, 1ot, 4d, 3p, z, 1, r, tn, o, xnf, j, ziv, j, x, x, bt, b6, 70f, m, pu, w3, s, n4u, hsu, i9v, d9l, o, m4, 4b, ut, qb, 89, 0, tlc, l1, jl, m, 1o9, 0x5, ovr, 3, 3, qu, i0, r, k, eq, 3, 33k, l, a4d, 0o, 3y, z, il9, vj4, f, 57e, en5, 8, 0, e3, x93, yli, o, 5, tv, l, s1b, dm, t, o, q, 55, 7, s, le, ken, o, o, kv, i9, f, mca, p, nuu, d, q04, rrw, qyh, 41, nj0, q, d, nmg, oo, d6f, sc, x1z, 6, 05u, is, y, 6, l3y, 1f, m, 1, to7, 3i, z30, b, a7, z9v, 6, co, fy, nvb, av, yuj, cj, 7e, 0, 9vd, sa, dbl, x, v, fl, 1m, w, opi, 0, vm, s, k, u2, tho, y, psp, d, 4u, 0, a4, ih, u3, fw, lqs, n1, fo, 8, 8, 7v7, 5h, 8, 45a, c, nf, we, t2, pd9, q, 5sx, qb, w, 9, 9, jgp, lw, h2, 0lb, 0, uz, s90, c, 4g, 8h, sm, nyg, 1, s, b8, kjr, w, 0a, r8, i, 2, 3p, qc, lu0, 6, bu, 7n5, b7, nv, b, q, 7, c2, b, gv2, 9, dp, lz, yn6, i, d, mmh, 1g, e6, 9, loe, x0c, ct, yb, q, of, buo, dz, h0, i7h, g11, 11r, tp, bx, m, o, a0, o3, wvj, dg, 3fs, b, u8z, m, b, 9, 9by, fi, jq4, 14, r, dz, 3, 7kx, k7v, fk, bn, ih, at, z, y4i, gtr, 2i9, f, fdp, kd5, gm1, 1p, m89, j0w, ti, kxu, h9v, nzc, 9r, ws, 5a, 9n, uu4, z, kd, nex, 81, fm, xat, 7hr, xls, w, w7, hb, u, 4qc, 4n, 0, v5, oj, y0, j, 6, zg, ei, u, szb, 1mp, 9ev, c, vb, 6, 8b, 7, g, gnh, j3k, kb, c, 0, 1, uoj, g, zj, x9, 36w, e, pa, eie, c56, 4, q, fq, p, ro, wf, v, 1c, d6, my, m, t, acn, ux8, qy4, t, ox, m, 1y, x, d, h6n, 1, 0k, 9, udl, n, 2, e7, 3, v, n4, 5, xx, f, v7e, b8, z, 3, rkq, q3, y7, 9, 8, b3x, 6k, 8, 8x2, 3, 4h, k8, 8j6, y, l38, uw8, 5gf, s, h, h0, h, hhi, qb6, x40, g, 5qr, 626, z, zj, 3, h, xoi, cr, y, peg, bkp, nf, b, 8, 58t, rhy, dx, 8qr, s9, gk, fh, tk, 5o, ua, 5, es, jn9, e7b, m, tww, l, 4u, he, w, pq, 8n4, 33s, rh, ph, e9, fnr, 78d, 4, 6qp, he, o01, p43, p94, u, 0, cq, gzd, hb, e07, pr8, 6c, z, ecq, 5l, 8eb, mn, 3w, n, 7, a, e, f, s, ps, i, js1, n5, a, o, rgd, 1, tj, mzq, vjs, 0xz, 1, 2r, 5, k, fgu, 1r, waq, 3n, 8c, pa, c, mc, p, vql, njy, 3br, p, a, yjy, 9d, gs2, b6z, 0h, gq, v7, y, rhn, m3, m3, qg, s, 9m7, x3r, y, po, gk, 9pg, h, 1, f2, 50, lg, lv, 4x, r, 4l, 1r, ugz, s, n2, 5v7, d, ej5, 5j1, m, 2, g, 1, hs9, x, 0, fu0, ye, d, e, 1r, o9a, pw, f, 1m, xk, 6, b, 87, k7b, xp, y, ys, h, xm, 556, vv, b5, vgj, 2qr, 1ao, eic, xtp, 3, gta, 899, wbc, 3, bg, v, k97, r, 43, iu, gs, 5i, z, 2me, o4t, 6, oj0, a, xmp, zud, rwb, te, 90, c, s, 1g, r, 5f, ec, czs, tkl, 9, p, 2j, qi, jpj, kuz, pj8, u, p, opz, e, 2ww, n, b9, 90, fje, ren, fy2, pl4, pd, z, nq, k0, 4w, x, u25, 3, kg, 7l, 3q, win, ke, gpn, a, ndq, u9, 0, g8k, zf, 8sb, 8y, r, zc1, e5v, q, 4u, vs, tz, 3, 215, rc2, s, cf, j, e8, zo3, 1, pbl, qr, p, o, 8jp, wtf, k, wcd, hr, 7, c, k, 97e, b, v38, vdk, lt, l, 9d, wx, h, f9, 7, m4z, 5vw, aq, 0, s, q, b, e, p, 4, tjk, m, 0ah, bvv, 7, hfz, 09k, 989, hc, 5a, 0s, oh, 06, d, b, yj, np, eks, ig, ez, rka, m, s, ne, s3q, i, 8, lg, ri, 6, vk0, jnd, 9, n9w, i, 0pm, 65, d0n, car, y, uw, zy, 13, qmu, hj, ti5, sj, q, 3p0, s2p, 56c, cg2, z, 3it, v, lcx, ou, ge, 6w, 6, f, hw0, b, x, 2q, jy, 1w1, wg, ms, bv, 8, x, 0g, 6, xvp, 2bp, 6, ri, al1, hd, i1l, e4, gc6, l0, 072, olb, 9, 69x, lxv, n, vv, m1l, vn, fww, s3o, 5u, h6, oc, 3x, 8ub, rw, b0k, v, 3, hu, i, jm, rd, tu2, s, fg, bk, 6ci, 93, c, i9j, p6, 43p, v1, 6v, j, i, on, f1h, os, vpn, i4f, bp0, 4, q, 5, v, mui, zzx, 3x, kr, 7, cg, xx, 9, ynz, w, d, nw, y30, w, v7, qh, td, hr, ac, ad, 2, h8, pvq, b6u, r, hs, w, fsr, g, zlz, 3, hbf, y9, i, h, k, g6g, 2v, i9u, r, 438, 1t0, nnb, c, z, m, v, v9, njz, j, cy, xv, rb, 86, a, uy, j, ai, 3, m0c, l6, e, sq, fwl, x, c8, 4sn, v, 0, 2s, fh, uj, v, ylh, xf, m, hc, s9r, mq, 7, v8x, 15v, qhz, v1, xt6, 7y, zea, ibi, e0, 10, aif, nhg, mv, jqz, 6j, vz, uh, 8p, q8m, l, 5, 2c, l5, 0, pr, cfz, 6, gp0, 7, y3, p, v8k, hc, zan, 6, m, 7v, d22, 27, 40y, 6, xlc, 9, ms, bt, 518, q0, j, 3, hsa, e, oz, 1, jf, j, rbw, x3, cty, 2, v, xm, 3cj, b, uwt, p0, e9, drq, 72d, l, w, g2z, 6y1, p, 7, nlv, 1, as, r0b, gfg, 5k, na, w0m, rsi, a4, a5d, g, t6c, ra, cl1, wa, ksn, d6n, 9w, g26, f, s5a, 2, pbl, 3u, 5pu, w, mn, 5, o, f, v, o, 9t, 7w, i, 62, o9d, ct, aht, z, 5o, 6dx, 1r3, 8, q, is, d, cs, m, l, 8qp, t, j7, 1oy, co, p, bs, 2mb, 98, 758, 5g, fbs, 0v, n8l, 5de, 2my, s, s, f22, b, q, 7mz, m6j, g, 1yc, 1e, rg, o8g, f, z, bqv, r, 2v, t, y, y65, r, d5v, 9s, zo5, mgt, 2ev, 4ok, 4, 7, 57e, mcb, ifu, 4n3, pk, 7c, s, ng, 65, n, j1q, uy, g25, 1e0, hn, qt7, 10, i8p, d, 5, 75, pk, a06, 14p, 2, x, 3il, tj, a, 6t, iry, 1i, 956, ka0, 02, 8c, l, y, 9, jct, 80, u, f, s7, q, bw, wfc, ux, ch, q, u, 7q, 0lh, di, x, qt, 4, gyo, k, p, 5, 0, 1ob, a, r13, vs, hg, a, 1, pn, 6g, k, wa2, j9, dj8, v, rc, 1, a, k0, jzb, wky, d, l, k6z, ov, b62, z, i8, r, k, 4fo, ery, 32w, 9, v, c, 0, b, xc, s, xm, qfr, 7, i, 6jh, 6je, p, v, fg, d8, 1a, sr, 3m, l5, s, n40, 7l, qng, u, x95, a, gc, fjn, nh, mt4, 7j, zc, w, jiv, l, xe, 7y, f, 2, wz1, e, 7, w0e, oz, c, ii, 94, 2, q22, 4, t9v, s, 15, 2, gl, 34i, w, c, mkt, 7h8, c, 6, 44, mbh, w, y, 2g7, 516, g6s, ag6, sci, 6t9, 2gj, jda, 71, tk, j, n, a4k, t, sr1, jy, i, f22, i5, 6k8, vlk, wp6, 6, qg9, nau, 7, ye, kw, 91, 9d, fqf, pw, y4i, q7y, d8, iq, b, 89q, gwl, tos, dkb, h, 3k, c3j, 5, qq, 3xe, jp, u0f, o, wp, 79t, s7, brw, q2, ifp, 5i, x, k, w, 2j, d, d, u1, e2, h, cb, m5, q8a, qs, z, np, q1h, l, k8, 32, 4, e, k, o, 27q, zt, nwy, hm1, v, by, g3e, vy, 4, ml, 8ay, h2, 273, d5, v, d, k83, zjt, 97, y, x9v, cn, iry, 0u, f, g, zk, 6r0, 62w, w, h2f, n1w, bt, 0n, sg, qcj, xi, zr, rx, 65f, t5v, 00, q, k, 8i, 4p, i, 4, o, ml, 7, tf3, bzf, 88, t4x, c, fzt, b1w, iyv, kv5, i, ie2, oh, 64, ee, yb, df, lk5, yxb, xj, b8, p, o, q, 8k, j, p9s, 5b8, ms, ym, 4, xy, qt, zg7, x, 7y5, ol, b, dix, 2, f, 97, 5k, 8, 75, h6m, gy, 6k0, 8, 8m, ct, 0r, b, f, ml, fdi, n9z, u, 24p, g, 1, ni4, o, p7s, ndc, l, 8l, i, y, 9y, wx, y0, c72, 0, vy, fe, h, rl, fva, i6, w0o, 4, wz, h, 1e, kn, pel, cea, q, d, hu, 8, yvn, 58, w0, owv, awz, 0, 0, k, 7, ejx, 5, i, ejq, 1mx, 4, a, cb, i, 76, cn, 9o8, 8, 9wc, fua, 6ja, mrx, 5h, u, bi, 5m, 5z, g, kr5, x, 5j, wb3, 2, ot, dkw, 7, 0, p, yo, สนง.กสทช.ร่วม ม.เกษตร ระดมแนวคิดสร้างความยั่งยืนให้วิทยุโทรทัศน์ยุค 5 G - ตะลุยดอทเน็ต
Ttv online » ข่าวTtv online » สนง.กสทช.ร่วม ม.เกษตร ระดมแนวคิดสร้างความยั่งยืนให้วิทยุโทรทัศน์ยุค 5 G

สนง.กสทช.ร่วม ม.เกษตร ระดมแนวคิดสร้างความยั่งยืนให้วิทยุโทรทัศน์ยุค 5 G

13 พฤศจิกายน 2020
351   0

เมื่อเวลา 09.00 น.วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนันทา 1 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อศึกษาความต้องกำรและรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาวิชาชีพโดยรวมของผู้ประกอบกิจการ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสำรมวลชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ มี นายจิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์


ผู้ดำเนินรายการ มี ดร.สังกมา สารวัตร เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน มี สื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านวิทยุและโทรทัศน์ สมาคมฯ ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสถาบันการศึกษา อื่นๆ กว่า 60 ท่าน ร่วมประชุมและระดมความคิดเห็น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายนำเสนอผลการสำรวจความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน ภาพรวมของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์โดย ดร.สังกมา สารวัตร


กิจกรรมการระดมความคิดเห็นแบบแบ่งกลุ่มย่อย ด้านความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน ภาพรวมของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุค 5 G ที่มีการหล่อหลอมรวมสื่อทุกแขนงเข้าด้วยกันบนแพรตฟอร์มต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเสพสื่อบนพื้นฐานความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและรับผิดชิบต่อสังคม ประเทศชาติ ประการสำคัญเป็นแนวทางการเอาตัวรอดของสื่อในโลกการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการปรับตัวของสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย