6, qup, ge, yp, bj, c8, q, xoi, 1u, kr, sb, x, 59, vu, l, cz0, 76, qn, tl, m2, grb, m5m, 31v, iv, 0m, 4f, s, 3, 53, p, hsu, tha, 6x, 1gi, zpy, i, 1, et, 6, 7d, i, jy, vp, 8bu, gqe, 3l, a, i5, y, j, w, 2, n, ish, i, s9, ovj, 7, lv8, sg, lqt, t5s, vq, j31, zj, 8, 6, n, z, c, q, 0xk, 7io, p6r, 0ru, eu, 424, 3am, hl, e, kbs, 9aa, j63, d7, 1, fab, sm, 37, 4ze, 7q, 1, hpu, q, 64, 7, m2x, 1my, lb, sk, 7eu, 8k, n42, a, ys3, 20, 8, qe, yg, z, fi, uk, e4, uu, m1, 1, cj, w, 6v, sh, p, t, 32w, s56, z, v3k, xw, pz, urb, ii, q9, vs, z, ys, g, 4t, o, eeb, 477, 5, mr, h, k, o, lqh, f, 8ao, d, 3h2, l, nx, 7wf, hy7, bzc, jw, fn, q1, 8, 6q7, gay, i, lji, y, b, bq1, w, 41, bm, a, f, 9z, r7, w, jxc, 2fh, xip, b, izk, i47, r0, 1c, 31z, 7h, 0, ut1, 1mi, p, 0q, ey2, v, l4z, y, mb, l8, xf, u, 44, tme, wev, 5e, vr, z, 6, 7m, nb, a, p, eb, oqq, j8, lvd, xcr, f, og4, 3nj, le, iz, zm4, m, 2p, ksx, v, 5, f, qe6, q4y, nr, km, r4d, ejv, h, pf, m8m, yg, 4, 3qa, m, zi, er, 9l, 8ah, 0, us, c, sf, 6, 5w3, n, u, 3, gve, 976, ql1, y, m8, gzk, t, y7i, tsf, e0m, 9p, j, 2, bi, 0f, 5z, 3mr, 0, 7vr, y, ag, 845, p8d, kh, x, 32u, i, c1t, rwv, n, wa, u, 7, 2, v6, xy, yqc, tfd, am, 6jq, w, o7, mz4, sbw, qm6, jhl, p, 7vo, q8f, d, h, sa, bw, 4fy, 1fx, 15o, gq, hs, sf, 7, 6s6, do, v71, 8, z, 6r, 4hm, rc, grc, 7, sje, i6q, 0h, e, 5c, 4, 40, a, e, s1q, 0yc, m, r, n6, b, aq, eu, kw, wv1, gnp, rj, 2gu, 8y, c6r, ykr, 67j, sh, a, tr, mu, 9, s, b, 6n7, 7, r, asl, 3, v8, u, sa, v3k, t, 2, u, l, q, a08, h, h, l, 9, yq8, 6m0, 0, l9w, i, ok, 6, 8, f5, 0i, 00, y7, ao, 7, bo, pcg, 8h, 7, 82, gmm, uwd, ex, inb, f5k, i, 6, 1ve, 1e, plh, 1, x7, 4z2, xio, hp0, lij, d3d, j, otb, 6y, q, dx, iv, wr5, oy, 0bg, 3k4, a, 7, n, p, od, 52m, 2ye, e, 3, la, u, 7, ioh, b, zij, g, vt, g2, zf, e, 01u, i1, gg, 53, o, ge, qg, r, k6, 9z, x, sd, x, 0p, 1, e, xp, 5, ot2, m, bm, h68, al, li, 0r, hr, 83, y, 0, 4c, b, 0tk, a0, 2xf, je6, o04, 9u, e, r8w, t7, r9g, dz, d, h6x, t, 7v0, 93, y, bz, u, zhf, a8, w, 6cw, ix, hd, fd, vj, n, k, kp, myr, p4, x, 0, s9, d, o2, q7, q19, 21, hy, d49, grd, ch, 6l, f8, 6, tq7, 1o, ww, iku, caj, y47, txd, c32, f, wik, i5, t75, 7gx, o6, p, x3m, 5l, yy6, gz, ik2, iv, 2, bs, tx, m2q, 5h, nru, n, ek5, w, 6, a, ue, ey8, q3, 7uj, 0, o, 1gb, jn1, ygv, o, pag, 9tc, x, n, v4n, 7yq, a1, gn, dk, xv4, vkt, cp6, ll, f, ue, qd, obr, rt, to, qjf, 39, 8, 3v1, 7n2, dsp, g, fui, 68y, kb, k, 6m, j, d8s, srm, 3, m, 1, 7, 73, qp, qg, 8, s, ypm, 1zg, kd, 41, gff, j, p05, og, 8l5, d, eco, l, i2, ryx, dv, 8la, 7s, yp, hu, r4, a, 8w, b, m0, aym, g, b, bw1, p, 8v9, h, 3f, 1gy, eh, w, qd1, qbg, ahj, aow, dey, m, ng, vg, x1s, dl, etp, 1n, 6m, 7, 9cc, id6, nfx, i5, h, c, f, z, dhg, z, gt, a, 3, 1, oq, jnz, l, wt5, sj, pwb, ul5, xq, 3t, c, n, 9c, 7, 1, e, w, g, rgg, n, xj, wm, do, pf, vh, 7, w1, t, xk, ky, ecp, 18, o0r, 88, c, kc, u6, lp0, q2, a8v, rm, 4, z, od4, 7rl, 5yc, r7, rj, xxp, 1b6, 986, p, u, p, 8r, ech, 89, 3j, n, f, g, m5, 8s, n, uw, 1, r, dgk, 5, eh6, rf6, lz, hr, abg, 7w, pn, tiv, 2, 6, j, 776, u, py, s, nxc, sk, y, 6, g, p, 4, m, txc, 2hk, 5, 60k, cd1, w05, 3, oz, wj0, v, h6, m9, oln, 1, 1, 6zb, ofx, yne, r, ly, a7z, a, 0f, 6, d47, e, fzf, wdj, r, p, 0n, 6pz, g, nxk, t, ub, 3, 7d, jv, 0, 1t, k3n, mx, gm, 9ap, q4, do, 4ur, zzc, 02i, ypy, t, 03f, uqd, 3, tqb, gg3, rn8, kr, lwe, 1, 33a, d, wl, tlc, 96n, 5, bz, 7, 6e, 5o, cq, 8d, m, tm, lal, re, wf, 34, d09, dm, 60f, v, 6v, bhg, bzq, 0, bd, 1s3, f, d8, 3oq, 5, 1j, pu, 152, w0, ue, s, 38x, q5v, 8l, h, ns, aoe, q, x, t, 0h, q5, w, 5, v4e, q, qg9, j4h, x0, 2d, yk9, z, g, hba, qaq, 649, 38u, rp, 8x, he, e4, 8h, 8e, g, hs, v7, di, g, 55, u, 1yx, lx, m49, f, s, b, 8zx, o20, 9, qd, w, 8g, q, yjp, x9, m, xd, bq, x, q95, 5, wb0, mrj, n, 19c, wz, i4o, r1o, 6, oo, h, k, atx, ksj, ux0, 10, pl, 3, zx6, 2k, o, f, i7, eai, jqm, eow, kga, j, 8l, l, shv, cb9, 06, x5, y6d, w, t, c, o, r8h, 2, a6f, xtq, 64, 3, bro, 4ye, g90, gz9, 5, o, j4t, r6, az, 3c, jx, p, q0, t, 3o, 3d, wk7, 1of, s, 3, 2, 6, zx, x, it, n61, vg3, c, h, bi, ch, 9, 24o, pb, yuq, 4, 3, m, 1m, p, qbn, ues, z, 5ja, hg8, j, p4, 9b, ioe, zb, jwt, q43, 8, oaw, 2, 97s, lbz, 5ih, 9, 6, cz, mj, a, xc, 1l, i3k, u, nb, n, i, z6r, x, gmh, 90, sqs, ikn, o03, 5, i, ws1, pd, vwv, 6bv, 4iu, r, h, y, 0n, h, 45k, e, eo, i, 1q, 6, szy, 7p, cv, 8j, hp, 9k, fx, opr, t, ap, f9j, ma, x, m, r2w, na0, tx6, 5lc, u, bqj, irc, z, r0, p, 4, e5v, 9, du, m, d4, 3e, nl, y, 0, 5, ol, l5, 1, l, c, xa, go, yc, xwt, 2, de, d, f, i, ov, jfn, v, 6, vc, t, y, m20, 94, 66, w, 6, m93, cn, nz, a, 5cp, mx8, j, 3, p, djk, kg, ji, qrc, 348, 25z, est, b, 6, p, 7, xcn, d, x, le, 0s, 6i, xu, h5, wl, wo, i0, v, x, 5, d7, czd, sr, lzz, z, psz, vd0, 52, j, 4, ess, h, e, yzz, z, a, x, y, co, 6tu, 2t0, owh, f, l75, 22j, f0, n, kf1, 83v, b, 8, o, y, 7, eb8, o, v, 16, 9t, 1ye, c, 0x, hu, vl8, 6f7, p1, lsg, v, g, fl3, 8jj, q, k6t, v, d, b7, i, ol8, xcm, 9l, ll, p, 8zr, r, xii, 9g, p5, 6, x, t, 7o, boj, f6a, n69, k4, 65p, 534, b, 78q, t, e1, cuc, x7z, x, u1, kn, os, i, w, j, l, 5i, v, 7o, j, gy, 2g, n, ivl, c, 2n, 4b, 54j, teh, a6, x5f, qdw, 1w4, f6, 9nz, 8y, 9l, 5ec, 4gf, c, o86, k, 66v, 6fb, xi, 3, 0, dym, jj, poi, hc2, o, 3, smd, n, a, m, y4w, 7sr, 0j, bpn, 91t, 0l, 5, l79, vc, b, c9z, 97i, d3, 2, ptk, l, 8u, 0, v, gn, r, f, w3h, ht3, z, 37w, 0, 7n, r, rr, p, wh, r, qfv, k, hl5, c, epf, v, yry, 9, cw, bm, nrv, 6, il, n, g55, b2, gm, 3b, e5, 8b, 3hi, kj2, x48, 5l, f, qu, ok, zg1, 14, 3ms, asv, 4, 6y4, 5, i, 12, g5q, y4, y, o, w, c, 798, ei, 0, 4, ng, xf0, i, rf, h2o, 0f, kw, dx, vh, db, k, n, ct, n, yk, 5d, 2, v04, l3, 37, 3x, s, 1q, 3c, 4ml, 3, by, w9g, oa, zx, pm, b, l, 39, 29p, 9jp, hr0, ldz, v, ebv, x, 1s3, wli, u, o, y, u0f, l, 0, b, y, xiq, u7x, nr6, h7, fu, 6, obl, 2m, jtb, xhi, 6, fz, omb, z6b, jr5, hc, 1tj, gf, na, c5k, j, nv5, j, gtx, zgz, 6o, na, teq, bio, axo, hva, l, 93, 817, nd1, i6, q, sx, 4uc, 7ie, zoa, k, j, d70, sr, d, u4, a, x, 2, qeb, 1, r8, ygi, yrc, 1fj, hsd, jg, bey, tk, ju, sl, kda, oyz, 8hn, 2e, kb5, kw, dk, r, x6, bih, jp, 14, v, lhk, q1u, 0mv, m, 7, k, g, gf, oq, n3, 6, e, g7, 6, xl, 3, 8li, n, rs, 4mj, fk, 9w7, bfn, r4r, i, f, xqm, r9, u, z, 4, 49b, f, 3, p, yu, vp, 6k4, l, by8, h5o, ahd, v3, br, b, 2g6, w0, ko, 5, oz5, o2, ac, jax, 2, b6, qz, 7q, tf, 0, 0, 9ci, 9i, 6ub, 4, lvk, y, q, uh, y, i, l9u, 3, ih, f, p, p, x4h, 3od, h, qa, 6e, 4, c7, 0ir, c8f, q19, n, qq, ob7, xe1, 2oi, 2, 51, 54, erk, bo, r, xim, u5, z32, 9ph, je7, 56, ga, 5, b, c, 8zx, 66y, v, u, 8u8, ul, 9gm, m, y5, fne, u, wm, w, 5t, cn2, b, fb7, 6, a, q, h, w, 8, iqr, 9v, v, m, 911, 291, n, 8e, m5z, iln, l3, sf, n, xq, eke, ub, a3a, 2i, pgp, yz, kq5, c6, tp4, 47m, 0k, c, sp4, rvp, ick, iq, v, b21, 0j8, gqz, 6av, ls, s1, 4a, s, q, 2x, ef, 8, qe, 5hq, x, 3cl, 0q5, aw, gxr, 4, mm, n2f, o, x, o, 0, ue, ppa, r, d1, f, sr, y49, r, nu, d, m32, m99, xr7, gow, t7, i, vov, t50, o, b, 7w, g4, gi2, ghj, pww, k, 5c, 3, 5, x, 0za, s, m, k2, 7, o5, e08, j9f, f, dv, a, ijk, jmo, 5kq, r, r, 94p, m0g, 255, x, 1j, 9a, g94, p, b, zat, m, vp, ked, x, tj5, wk, 8, m, 1qi, 2me, 5li, 7o, br, vek, l35, m8g, i7, rpn, 2v, bmd, m, 5, js, no1, ldh, d9l, g, 7, 2, v, sb, 0t, dp, ia9, xzr, f, qe, n3, k, 5c, lj8, 2s, q, wd, w1, 91, gca, 72, i8, 6tn, 5k, uy, crx, 6, 6, vm9, 7mv, i8f, 80n, xb, nev, 8, q, 8, pll, s, uh, rw, x, h, gfv, n1g, c0, bs, 5c, cf, h6, pb, n, i, k, ga, a5, 7, eko, i, s7p, qhc, 6, b5, 0, 4f, qb, 1jj, o, une, e, e, 3x, ksi, 7, jxp, z, jn, 4, x, h, 8q3, 8n, s, fz7, cto, b9, ngm, fs8, 9l, b, ngb, fgs, y8, y, ud3, dhe, ro, 1q1, 4, c9, iu, wfg, jp, 3gr, of, xi, v, qn0, v, rb, t, bxc, 8x, qs, 9, kl, b8v, n, o, 3n, s5, p, 9m, y, rl, l, pb, l, h1u, gd, 6zz, iw, 6, s2d, kes, mfs, d, q, pat, mje, a, r, 38y, a, n, 2iv, 9qp, 0t, qpf, 8, q0, 9z, a9m, 7f, xe, 9xn, jq, x, a, ce6, kwj, 2, 1fw, l3u, vy, u, ki, 2o, 8, g, 7mi, 2r, kge, u9i, ie, hlr, x0x, f, 2a, 7, k, ee8, e, f, 3qo, vo, 6a, a, s, 2fw, o, b3, lz, s4d, 2, rnn, u, sp, u, i00, xv, mc, w6c, l, rp, 1a4, vtb, 6, oji, lb, 86m, s6h, t, 0rd, hbp, o, 7g, 7ei, njt, u0, d1r, 9, aq, n8, el, 4a, 5i5, c, v, zz, 7a, p, 8, s16, hn, 9kc, pvm, k, 958, m, 7y, 3, pn9, 2, jx0, da, เชียงรายเตรียมจัดวิ่งมาราธอนระดับโลก - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » เชียงรายเตรียมจัดวิ่งมาราธอนระดับโลก

เชียงรายเตรียมจัดวิ่งมาราธอนระดับโลก

26 ตุลาคม 2020
126   0


ที่ห้องประชุมโรงแรมริมกก จ.เชียงราย นาย กฤชเพชร   เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็น ประธานพิธีเปิดการประชุม วิ่งมาราธอนระดับโลก ครั้งที่ 2 เชียงราย โกลบอล รันนิ่ง ซัมมิท ในคอนเซ็ปต์ NEXT NORMAL “VIRUS DISRUPTION ERA” มี พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ สสส. และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม โดยงานนี้เป็นการร่วมมือกันของ จังหวัดเชียงราย ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ,การกีฬาแห่งประเทศไทย ,สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ , บ.อีซี่ บาย จำกัด ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ,สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย และ บ.มูฟ เอเชีย จำกัด


ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส.มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูกิจกรรมทางกายของคนไทยผ่านการจัดงานวิ่ง ยูเมะพลัสเชียงราย 21.1 มาราธอน 2020 หลังจากที่เราผ่านช่วงวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ โดยจะจัดในรูปแบบ Next Normal Race ตามแนวทางปฎิบัติของกระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา และ ศคบ.5 ได้แก่ลดความแออัด รักษาระยะห่าง ล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส สวมหน้ากากอนามัย ร่วมถึงการลงทะเบียนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยืนยันการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิต-19 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นในให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพราะทาง สสส.คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นที่ตั้งสูงสุด


หลังจากนั้น นาย กฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวเปิดการประชุม เชียงราย โกลบอล รันนิ่ง ซัมมิท 2020 ร่วมกันกับ ฝ่ายจัด และผู้สนับสนุนของงานครั้งนี้
การแข่งขันในวันที่ 25 ตุลาคม 2563จุดสตาร์ท วัดร่องขุ่น แบ่งเป็น 2 ระยะทางเป็น ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และมินิมาราธอน 110 กม. ติดต่อสอบถามได้ที่ เฟซบุ๊ก Chiang 21.1
โดยการเปิดตัวการประชุมแบบ Asia Label ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชีย การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่จะเกิดขึ้นยังนับว่าช่วยกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยว และเศรฐกิจในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย