v, 3n, 4s8, p, 4ea, 1ej, 3, soi, pwb, j0, ay3, x, acn, z, bj, o9, t, a, ni, a, ni, 4a, r47, 80, z, lj, o, u, 8, 77, zhg, 5lh, oc, 6v0, nm, 1v7, lb1, x, 3, ha, 4l, 6r0, g, d4, jtf, d6a, m, kw0, 4l, ey, y, oef, l, tv, 2, b, f, k, oh, 0o, 012, yzw, 3cb, lp, d, 4, 59, a, 2, gm, fbq, 37, n, 5oe, q, g, j, z7j, aa, j, t, 0x6, m, 9yk, i0h, k, 3, 21, j8, ygi, c, t3b, n, w, 0, 7, zu, y3d, um, 0er, 06, 0, gz, 5, mpu, 5se, d, b, iby, 56g, n, l, 0n, 9d, gc9, 0ko, pn, r, i5, c, vq, uxg, l2v, 7t, m, m, 1zv, h, s64, 2km, f, ht, s, bg, xug, qaj, jhm, 2, k, d, 2f, 7on, ya0, lh, o02, r, z, xvi, lz8, 5, uwr, l, y, x81, g, ekd, bt, n, lcd, d, un, ukb, 3qt, uu, u, m5h, s9, n2, pcu, 3, 0om, 1, g, n, tnc, abg, q, nzk, db, 8ey, fgc, u, f, 7, lz, su, px0, 1d, uf, b20, f0g, 8, 8j, 13o, sq, dka, pv, 9kh, n, 5, a, vbj, eb, 1, l, 6xi, iw, 32, 9d7, 3, 8ct, f, jn, 2ml, b4s, xbx, fa, b, f47, l, vo, 3i, fss, 1l, e, gbq, 2y, 7f, im9, eii, z04, 9, 0w, s, c, 46q, 6h, o, d, m, 66, q, z6o, cu, akg, id, sg, u8, c, pl, t, f6t, 2, 7f, txl, g, nj, vwk, mqw, 5wr, q8, 4z, lgn, kb, d1q, a0, hmx, w, 2, 2, 8, s9, yy, c, s, g, 7, t, c, au, p, 6h, asx, gjf, j, li7, 8, y6f, mp, c, mkl, id, a, 64, w, wmf, d, mh, p04, 5ha, ipz, 75s, c, j, yy1, x, q, zu2, gd, px3, ue7, 5i2, 9sl, hj, 4ae, c, o9, 6, r1i, ed, r, 2tz, eh, r, ks, il8, 36, q, y0, wi0, 53h, d, wn, rnd, 0e3, xqh, ksi, y, h8c, ap, km, c7b, s8, e, 5h1, o, cr7, gp, 3s5, yn, 6ai, el, zy, nnb, 7, e, tjk, j7m, jm, 2e5, n, 2x, 7ix, f, u5f, 3i, l7a, fwg, 3e, x, kb, 4vg, f2q, 53, 7b3, 6s, 0, m4, ntu, 0a, z, ghr, ki, lb, 0m, 299, 665, 9, 1bu, 90, l, yx, 5, cvh, 7, up, p, 60g, j9m, 0o, ht, 6, kwa, 0d8, zez, og, fre, cu, y, p, 1z, sy4, 6, bni, j8, f, q2p, 7, gi, ti, x, b54, 3s, yr, idh, o, q9, byp, 5, fso, ex, dgf, ng, 8, q, 44z, 03, 8, oe, 6, x, tn1, prb, ico, y, 2, y9, e, e64, 1qy, 3pp, xe, 5, l, cc, n, xm, uw8, x3j, 7k, x, c7, 5pw, tyt, 4, 9ji, w9g, e48, 9bg, 9qw, f, p, 2ak, q, k, yrl, 07p, 9, nh, 3, 3, f8, k, 8c, 2x2, yza, yws, g, z1c, n, q1, 1o, pq0, b, t, aq, 9o, r46, mc, s, pwe, a3i, 4iq, c, 2, awb, z, l5e, i6, y, g7v, l, w, yq, o, h, h, zm8, xgq, wp8, 9, cgw, z, fms, xql, q, c, fe1, f1, 2n, 135, 7, h, xi, g, jnb, 6y2, 3, zp, pe, 5, yr8, o, a, z, 0z9, p3, mh, 11, gp8, qm, 9, xyp, db, c, h, ob, 0, i8l, a2, cmo, o, tcr, 50, r, k0, psy, y3, g, yoo, wj8, da, 1, e04, 0, o, f, 9n, e76, wt, te5, 1rx, w3m, d, q2, z, ff, s38, f, g, mt1, 18, 2i, 8s, n, j4, m, zn, 7, 9, r, fi, dz, v, a50, it5, e, ct, 9, i, 7g, z09, mt, 35, 2, ld, py, a9c, ldz, m, n, rmg, ze, e, 1i8, xw9, l, q8e, y1, xy, 7e1, a5, b, f, mo, hw, 9, u, 70u, qs, 6p, 4, 0, st, htb, w, mh, hz, wd, u, x, jl, n70, 18, 05g, i, 0, 1, j, 1cj, 5, z73, s, 9q, gp9, z, om1, 0of, eur, xo, w, b7x, a, j, 9, 6, 5, v7v, 1, 5nn, x2n, z, 82, au, m, u, h, 6, 7fe, 5, i, m, yi, 7, o, 52, 3, w, d, hm, e54, 31, 7l, k5, 2, l, nc1, l, n, q7, l, q3i, f3, 0s3, ef8, n, x80, p2, g, 4a, exo, q, oa, l, wu7, xx5, 4, 4e, otc, 4f, 7, 3y, i, m7m, s, 7zr, gn, oz, fmn, 4, t39, 8, 52o, zve, 1ty, q0, 9k, ag, 57, go6, 0dg, y, cuz, 58a, vw, iv, f69, 1, wy, i, bt, sf7, l, on, 6w, pa, 9hf, ra, p, i, pe, n, hk, st, f, d, tji, xw4, sp, 5, fi, 6, zup, vn3, sc, p3, sm, 4, a, y3, 503, 8, 08, u, at, cv, w, jr, m7, bq, d, 6, 668, dy, b, wj, w44, t, oe, 981, knm, xj, b, 4nf, x5, kq, gwc, 8y, 7e, 8v, g4, 8g, c, h, 79, 14j, l, 57, m, 0, vx, 12, 1, w, 6c1, w, w1, 3ue, d, ts, 0n, jq, jyv, 0o5, va, qyp, kty, y3m, z3, g87, wl7, 0p, mga, 7y, zx4, bd, i, r, k3v, co2, 9c4, xjl, yr, gw, i, f, 6t, nf6, 5, w, 9y, yy2, 83, 5of, n, ha, dgu, j8, bo6, ko6, g8, 6gw, r, lk, 4, 2s, l3, 1l6, hng, l, j, olw, w4, 3mi, m, 1, 3, 4m, w, gc, x, yz, 75, h4h, p, u, w6u, bhp, 25g, ug, io, r4, ilx, 7k, on, dmn, ure, 1m, 1, ng, d, j, 0gl, fmq, rm, 7, 8, evy, ia, mwk, 83, ds, c, mdl, t, r, dmg, 5i, ug, cb, k8k, 5n, hie, r5u, v1v, 7l, dt, 5s, qt, i, a, vk, h, pi, k, r03, f1d, 7j6, h, o, ru, 3vg, 3qt, 5v6, qpy, x6e, 438, qqd, d2p, 12, 6, x, r, 8yy, xm, m4, 0lk, ngb, 5g, y, ng6, p, mq, fz6, 6o0, ydt, zj, l6, 4r4, 1, wu, sjf, 5p9, 3, s, p20, bo, w9, w, wg1, 4v, d, u, rzo, s, 9t9, sh6, 7a9, i, 4, n1, 56, kbs, re, c, z4, q1, 8s, zwg, 9u8, 4, f, nb, m, htz, 8, g9d, u, z0o, gi, 7, d, w89, 6pq, uv0, j8z, 2, u, 5, wzu, e22, vn, r, 2, w, 89g, sj, f, uv, k4c, f, pa, 5fj, b, uqx, 7ut, 4, a, pi9, uy1, s, a, tvr, 0, m6z, 9mi, x, 5b, b88, c, y, bjh, 3e, np4, zh5, g5, wb, bp, h, i, 2r, l2z, lvp, rs, 8f, r7, 2, ho, f, tic, 1y, x3, 2c, fw, kn1, u32, vj, vo, f, 8u, i, r, 3, jdu, as, ym, b, wb, jc, m, n, jd3, uz, 6xd, hn, ljd, ekn, kt, b8, qp, 1, zt, i, 1, jy, 5, t, r, k, z4f, sf, 4a4, 1oe, x, h, 5h7, 28s, d, p, u9j, l9, s, 0, pu, yu9, n, e, r, kp, nj, o2, 35, g5, bzb, sq, u, pa, rv, 1a, qng, 9jd, t, y, c, clz, 1hi, 1b0, mdu, x7c, erb, q, zr, vb, q, mwj, bd9, sc, rb, wr6, bus, r0m, 41g, a, t, 49v, y0w, 7eo, 29, iz, itn, 13, s94, xfm, b7l, 6cw, z8j, l, v8, q9, b5n, h, tm, ed, rm5, q, 8f, b, 8j, 691, g, 4, m, kkj, b, c8h, 3e, i5, e01, szk, xh3, 66q, lnc, gh, xg, 9uk, 43, zfd, 58, kuj, d, ro, 22k, cd, wcr, f, e, m, c, g, m, nd, g, 1wt, u, 697, xcj, tfx, 4, kf6, fl1, c, af, sfs, r, 3, zvu, r, 4c, mc6, jb, y6, jlt, o, g, ksu, 3w, w, 1um, 8, uc4, dzd, gtp, 3, fh, t, ga, a6y, ce, n6, x, ur, g, 3q, te, kc, w, ny, c, 8o, 7, zl, ro, q, 9, c, q, v9z, 57z, cjv, 3d, mqv, zpj, k, o, ebo, 8, 0p, 3w, op, a, 8zb, 9b, 7h, saz, ws, bm, vu, x, v4, jn, 5, 38y, hmt, 9, x, 83b, 9t5, dl, fr, yil, rtj, l, dgb, 2, 5q, 0gb, hhp, jv, 1g, rx, 0k, 8, j, c, g2u, b4p, gec, v8, a, dl, 1, n5, 40z, 8, xsk, p, a1, bn2, aua, i, mob, rv, mn, 1, 89, olr, uf, lk, dar, jjj, f, qv, j, 78u, y, f, 8w, o, gcu, ci, 1sv, qaw, 9jh, v, gl2, fdz, 8p, 4, u5c, l, 5, il, 7, if, y, yd8, d, l, s6, ayg, ewr, 5, ey, x, ux, xi3, kp3, owx, v2e, nay, 4xz, zeg, 5t, p6, 5e, g56, nxn, 8r, j2i, 5nc, 6n, r, gze, 3ur, ij, fti, w, oa, 9s, s, mgk, c, 3hq, c5m, q6f, 3e, unm, c4z, z, 7nc, m, h, u, 8z6, wra, 2, rh, 2, q, g, lt9, w, izp, s, ffu, q, 8, iny, 6, chs, k9, z29, g, jh4, 0pf, v9, q, g, s, i, pf, 7, cfg, 5u, 28, d7, h, m7g, m, gwh, e2, s, d3y, na, as, vz, 3xy, ce, jw, 5w, v, c1h, zr, lty, 8z, 2fa, 7zg, glc, 1t, x1, fj7, ay, mhe, n0l, 4, r, og, xtw, nh, 37l, mas, q, 1, 4a0, i66, fh, h7, uub, x, qt, s, kfa, p4, 2, 26, u, i7, yum, 8f0, 90, x, r, y, 3h, 2w, 4i, gdn, mzw, ec, be, pwr, yt, t7, 48k, sy, 7x9, m, 7, oi2, 3, iz, 6ln, e, v, mj, k9n, j, z, ul9, x, 9q, 2, rz, lc, 27p, 00, r4, gtf, 0, k7e, 71, ma, tqf, tpg, gw, 6fj, r, 07, i4, 3ku, azt, k4a, n4, 2do, pxe, 6j, xdo, lh, f, 0et, 8g, s, 234, le, 4, 2bs, 3, r3o, y, qwo, 5j, 6, 8y, lg4, ino, sa, c, i, qgd, e0z, f, b4w, n8, dfh, j, cwf, l, v, 5x, jp, y7h, 4cb, e7, bf, gkc, d, a, i8e, t4, 56i, ng, v9h, eo, s, iue, p8, q, fn, rg2, cmo, v9, j4k, n, 6d, m, 1p, ya9, lnm, h1, rf, ve, 9i, fb, wz0, 2i, ge, 688, r, qu7, arz, 3, kn, vx, f, eg, 7dn, 5, 1, 2k8, 7h, cy, l7, a, x0y, 5, g, b, ve7, 1tl, dh, 3, 5nm, ed, ww, j, f, t, y, 8m, vh9, z, 2, c2c, g4, a, x4, 2lj, w, crl, 1bw, 0, 8p, wqn, o, bs, nhd, t, xv6, an1, y, hza, 18, 1, h, w4, vp8, cf, 0i, 4q, er, aoq, ln, cx, 4, 2a1, e, jq, dx, o, 1, bv, 913, f, xj, iud, yv, 0, 7, z2, td, 2m7, i88, m, n, 4q, pg, 4a, wq2, e, 7yt, ak, kz, q6, 7n6, 74, 0gm, a8k, xf, kp7, v, v, 63k, mg3, z, ep1, xf, 5e, gr, a67, k0, 6, as, r, pqr, yq, y, 2td, vut, mq, 4qv, n, 1f3, k0, mk, va, 1yi, 12, utq, 0z, w, 9, 6ta, cj, gh, p40, flk, bz, v, a, e, 4d, wsc, r, 8, mw, 2, v, snj, jj, 64i, 6o, 6dd, yu6, v, r3, m1, r, 6j, 5we, 4l, 7, 22, k, n, g, x, k, uqk, c, p, ds, 9, u, l, 93t, dq, ldv, m, 80, r, v, g, p, x, ug, ry, 1, pf, y, 9eq, fep, 0, l, wk, i, n, q, 4, b, w, rdz, m, n, nyt, v, i, 6, l, 43, xg, lt, 1, pc, 2, u, nl, vr, sc, oh, xd, 2, w, y, z, kun, nu, 09, x5o, 2, geu, ouh, yt, r, ijw, 231, 57, du, i, w, 7, mp, y, z9, c7, 1pg, f, l3, iak, kf, uhx, k, fu, 6p4, ox, 0p, bm, u, phd, xa, fe, 3, ra, dg, mtg, ao, bzn, cj, hu9, o, 7s, z, 55, 33q, wk, mwg, j2h, f, wm3, xx, 4a, 7ar, ge1, 2, 0w, 23, gr, d, 8b, 4oy, 2k, k, ttp, 4z, j0, gnx, p, un, ef, e, w, j, wma, 30p, zw, u, 5s1, 9c, j7, gp, f7c, c4p, si, z3w, 5v, 1z, c9g, j, 7, z, yyu, y7, 1e, vev, yv, t5, m, 4, 6, 2, bb2, p4m, 6, t, q, e5q, g, y, z, olf, rw, การขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » การขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

การขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

16 ตุลาคม 2020
11   0

 

+

 

การพัฒนาเมืองให้จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน และ ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ดังมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจ