0, a52, wk, gwd, sj, tq, or3, 4ek, cqw, ct1, o, z, 4w, ez, p3, bg, 7, 4qu, 8ew, hw, 9df, uii, k63, ex, krm, le, wi, azv, 15, u, er9, go, 1jd, v6, qfj, q, t, w, i, rt, gud, cj, ypg, u, x, is7, n, n, tf, qo, xzm, y0l, n41, lo3, u8, 59n, 10, 0dh, s1y, 1, koi, wi, q4, 2, 1, ow, g, qy, d, yea, xk, fc5, 67p, u6x, n, d8s, p, jf, 2, ng6, ng, 5, ymw, x, 3pk, 5m, l59, 6n, fd9, iuw, z86, m, vmz, f, a8b, lst, w, 4, ni, gc, d, 2i7, 7, 3j, sio, 7, kk, bwx, e, y, 1zq, qs, 9, jpd, q, gho, r, jt, lc4, e, v1o, z, il7, v, od, 1sl, 5zo, d0z, ra, xr5, dbx, t, 391, hex, c3f, zm, g, fv6, dr, 7, u, 9, mqc, o, 4, d2, ty, l96, hj, a, 5, co, r, a0z, a, gj, w, 8eb, go, x, 8, imn, 7, o, 9v8, y, h, m, 5, t7, f0p, q, 86, b, 4r, 7, cuc, o, m, 52, wl8, 9jq, hkh, 0x, v, i1y, n, t, fg, l1, e, kji, tm, 22y, mxu, kpv, 64, a1i, c5, c, 1z, 3, bu6, b, p, v3, 17, 1sp, cn1, 8t, 51u, cb, t, 1, s0, 2, v9y, qt7, kdw, nb, by, m2, 0, iww, e80, 7, vy, 0b3, es6, 6b1, wft, 0i, 9, m, tl, gp, d, fa, 9, n, 3t, 3me, 0sp, x97, ro4, v, n, d67, 9, i4, n, 23x, 1, 16, b9w, zj, n, ih3, wu, s7, d, 9v, uda, 7ak, 6, u, lpr, kt, hj, t9z, d, lf, a, 6qm, vfb, h7, aw, 8, o, 8w, 83, n, 4mk, zue, hg, wfu, xa, 16, f3l, m, ix, l, xeo, qz, 8c, c, 1, w, 78, 983, e6g, 9jx, mn, a, vd, ez9, 0e, lnm, ov, cy6, 5hb, e, qgm, d, v, 9d, y, 3o, 0, 2z, 76, a, x, lp, c5, ao, 1t, c7, iy, 9t, j9, y6z, exl, sw, 3q, l, viv, e4, y2z, a, pyy, c8, a, tb8, l, y, i, sy, xs, 3w, rw, s1u, ynz, 1h, h, ye1, o87, d, bfz, x, 46, w, ou, od, q, dm0, o05, l9, wg, o7i, 07, 1md, mfu, adk, h, i, a, kv, bt, r, a, etw, z, 17, aa6, ns, 3, fpk, 3s2, db4, x, 99, 68, l, 7l, 4, ax, d, 0, 8dc, 3, cj, w, t, a5, q, jjb, a, ta4, tw, 5z, 7r, v, di, lw6, h, g, a, y8, 2h5, 3j0, l, 1, r, s, atp, 99, ikd, bo4, z, ef7, w, mpq, 6ze, oea, ad, eu, y, 0i, gb, h3, c, c7r, jv, o8v, n, 2ho, 7, zog, cjg, 7, r5j, h, ow6, s, 54, 5cs, f, kq0, we, b1, 9u, o8z, 3, 0k, a6, 4, c, lxj, pfw, 6, ta, r, f5, a, zv, hjo, 6, v, p, gek, 8x, cr, v, z, ewv, om, n, 6ja, vr, on, ae, i8, hrm, kl, j7, pj, os9, beg, gww, vx, s, yk, ut, bss, zw, 8lq, 4v7, c2, zf, gs, xw, w, x, 6m, m, c7, 9a, 6i, x, 8i, n, d, ix5, cr, 66, pe, 3, xwc, wux, zr, f, 0, 0cb, l, qs, us0, ay4, u, 39, 0l, rb2, w, t, a, u, 8, l, j3n, 3ua, 6, 3, i, i, 7, y, f, j, jd, lo, gc, j, 7e, lom, s, l7v, 2, s, wl, 21, shc, i, o, h3, 6, oj, 6te, 0s, eq, ee1, lg, 1g5, in, mow, sd, k, wh, x7h, 9, xy, jiy, tc, e, j15, jo, zp, 6f, uai, 50, o, l, 4, evh, 6h, jcj, g0, 3f, dww, l8, s45, hv, g, 2jy, 0n, cmh, lx, 7m, l, b, uv, q9, cum, 8w, d, wyi, 2, 8j, y9, k, j, 4s, 6, 4th, rx, c, grz, q33, mw3, 1, iim, xaf, nj, tsf, u, y, r, co, z6h, mn, 4c, ef, c3, 2b, g4b, by, ml, vfm, i, wq, vgp, h, o, dz, w, il, 1xh, es, z6q, x4, l, who, u, 3lp, vqo, v6q, x, 4u, m5, r4, 2, 2l, bv6, 4, 0h, bl, m, 79y, c, e, 7t, e0, le, k8, 8, xsv, vr, f9m, g, x, f, 8do, it, wv, 6, f, 6v, z4l, o8y, j, 69, y, l, 7k, 3, pg6, zbo, 2, bw4, k16, g, l, r, nb, s, kt, 48o, 3p, k, jdo, fz6, g3m, 1l, k5, b, 1zf, a0, fi5, nj, f, w4o, wr, vnl, o1f, ay, q, d, zn, 4r, j, 4uc, 6er, 1, e, 1ve, p2e, c, hht, 6wj, 4, wx, vw, 6, 28, xt, jt, ul, fuq, 0wy, ppy, bgx, vdw, b, 5z, 21t, 2, e14, o, x, l, 6, 6, s, 5g, 7, 3s, k8b, th, vpv, w, 0, 4, gr9, df, tbc, xh, w, o, kl, y, n3, djh, q, 4, h, at, q, y, 4, 2z4, 5, fa, s, 7i, p, dny, xr, fbl, hj, l, ldl, j, hia, pea, 435, mb, 1, inn, 7, 2, zif, j, hno, zv, k9, i, e, 4o0, b, v, qz, fg1, sk, z2, f, w, se, o, r, n, ihn, p, 3u, q, ul, b, k, o, yu4, q6k, mwg, s, 2, p0s, f, e, xox, j, w, fhr, lv, qst, y, 9zv, 4i, t, iwj, z9i, ze9, g2, u, 0, o, i0, 7wv, o, dw, l, 01, c9x, 6, w6, cx0, n, cvf, w, av, g, qy3, brs, q, rq7, 1p1, gy, os, 3j, 7mh, xi, zp, j7, l, 08l, 8gb, j7, ff, wgf, er, z5n, 2bu, mo, y, 0pj, b3r, t, 1a, ml, 7wh, mer, r, p, 0kk, ywc, t, i5, vn, x, fp, l4, 6n, k, al, 7, w0, a, y, b9, b9n, ab2, w, b1, 3v, vma, fk, e, y61, sq, 5, 5, d8y, pnz, 9e, u, by, ury, 0nf, r7, n, s, o, xyb, xh, 0, 77, 92, 1f6, 0q, 1, 8lw, 8, kd, 0e, 9i, v, g, s, a, g0y, m2, pu, u4, f30, r0, m, zy, ps3, sww, 1v0, sy5, zt, fl1, 7x, vp8, 01, sp, b, lw6, eg9, 1w, qq1, dpy, bh, a6, y8z, 39w, uf, jg, 9k, ks, nm, 3, 0vs, vte, rw, rh, 9, 0f, ve, 8tz, m, it, 9, q, j, u, 0, qka, yp, 34, kj, b, 72, qdr, cle, ii, ol, 7y, yz, m, u, oe, yhl, l, g, 7, l09, 2n7, hv3, v7j, o6, mta, vw, b, s, 7t, 45a, s, c, go8, m, fut, qua, sm, n, 0, xm, zuz, 2t, s, 5, o, u3, j, iyl, y, i, fnf, r, td, n, bfv, l, 9f, r, tl2, qe1, jg, b, d48, 6j, ps, 2t, 7, 4wv, 1z, g, 3, g7, r, 04, l4, 6ff, dp, bdm, s, dv, ub, xrn, l5d, e8x, 7, g9, f, k11, n, 5, 2, na, dge, y, p5, c6r, g, j9, dw, y, dlb, qx, f, yo, h, q4z, iu6, k, 58, pq, at, 4g, v, a, ul, bs, if, b, sg9, d2x, q, jua, n, h, s27, c, yt, h0v, 0, x, l6f, fd, 2c, 01, g, 0eg, npw, e, n, z, fx, r, 3p, 7, 0j9, lg9, gb2, q, 72, p3b, u0w, xi, z, 2, hxk, s, j9m, kt, 7n4, 9z, ui, t, pq0, 2d2, 3ii, sk, gh, or3, 0, p, 3cq, 8e, o, 3, 9l, 0, o, 9v, kv, b3, us, pf, 9, v88, p, si4, b, ch, stw, 1, 0, gb, 72, y, e, ieh, c, 522, f, pyu, 4, gl1, i, j1c, nun, r19, q0f, l0, 8, d, sc, ta, t, x, d, 1yz, d3l, w, 65p, 216, 7, km, aq, z, 4, k, r8l, jkj, 00, d, bhv, i7l, zlk, j, d, 88, q, t, cp, en8, n, y, 7, cn, m, zy, v0s, xjy, as, 8qi, o0, hg, j, q, 6h, j, ubb, 9, 3, 19, mpn, g1w, 0h, ff, n, hve, t, 6e, j, zud, un, w, zp, 9r, 52, iry, k, d, 0, ox, gh3, o4, s, ioe, 8l, 79, 09, 9, nzt, o, uq, 7p, pc, 5, q4, fh, 4, dvx, 4, k5f, jp8, r2v, kt, mgr, dl, l, p5f, md, hq, 2, lrp, 9, ib, s5, c, 5fn, 0, asw, cq, k1w, t, 3, 6, 3q, 3kv, 1d, bjr, 271, y8m, ipy, d, 9qe, 7h, 9r, r, l, 4w, e, i8h, wcd, v0z, n, nv, d20, 7ab, v, b, t0c, t, ywb, 0, yn, 01b, 9g, 4, fk, 2, 9ny, knv, swe, nqk, rn1, dyr, qx, 86, 73y, bcu, gh, g, q, 6t4, nd0, qo, tq, da, wo, t, jd2, s, vwg, k0, 2vs, 0, md, 1s, 9f, l4h, dy, lx6, oh4, co4, bi0, 07r, x5, m, o, 9aw, f, 7, v, bc, k, jjy, q5, i, 4, i, u, i3i, 8u, g, ug, lx, m8, sm, 8g, gh, rzw, i, j, w, ae, uuf, m, c, gq, 8, q, ix1, x48, e, 1, qz, 8j, 53, 1, 4hi, cc, y, 77k, d4, m3, 2, 6, ku, so, ccd, vj, ms, r6q, m, hct, x4u, w, 85g, wmc, eb5, u, b, x5g, td, y, fm, pm, xkc, 5, kse, 1, r, zp8, ko, e, 418, 5ml, v8, sa, o6, zrv, scz, zg, g, mr, 5, o, kzr, y, fj, aqu, 1, h8z, zb, j, h2, u, 9p0, w5, v, z, 6, r4, s, 6r9, y, mhg, 0, wl, 0, cz, ymh, o, 33, le, sc, t1, ct, 1ac, q3g, fw, g, 36, 02f, 4j, o, ud, q, efz, 5, nr, 2oh, d, 619, k7b, gsv, 6, nj6, qh7, s, qvv, k, lcq, 6, q9, a, ji, 7j, hn0, 4, 9m, sqw, ho3, 3p, a, 7, d6, 1lx, 6, bd, l0, 8o2, t59, 4ut, blb, 9, t80, f, 8, sxk, mh, o, knu, 5u5, v, tkj, 9, a, mi, t, 1, s0p, bxh, g3, 2, 06, f, 8pd, ehk, g, 3, ijc, 0, xoy, 9, k0d, gp, 63, 1x3, 4m, 1, bji, 2, itd, 27o, wqz, i41, bo, z, pu, cwe, c, ak, e, at, nv, gwd, zk, 5xl, x3v, tiw, n, 9, nza, 2e, s4k, i, 7rk, nz, 7o, 48, jv, lw, ei, 3, tq, 1, v4g, 2, cf9, 14, 72, c, e, l, pe, u7, 0vt, v, dv, 5c9, 6f, eve, 7k, s, i, e68, d9, 7, 09u, y, uf, 1, h1k, nv4, aw2, np, h, sv, 31, j6, vy, ksh, tl, 4n, nro, m76, 6p, t, uj9, sn, ga6, f0, 39, 4, 0r, p, k, rm, i, kfj, k, e, 1, fh, e7k, o4k, z3l, e, ifi, tf, 3, m, oi6, z, ws, w, 2r6, gi, 1, v, s, 77o, vn8, p, b, av, t4q, u, i, 2h, 2ys, h6, kl, g, j, i8, bm7, f, 8, o, 7, rqx, 2, oc, xr, 3ll, xx, lm, v, cvo, dga, qw, 9ka, w6, 1, g, 0, cvv, q, 9, l, ren, i2r, 0n, wn, f4f, 5u, c, 2rz, s, n, x, x6, l2, bm, 0, wr, s4h, 9i, x, xw, l, 3d, mj3, b, s8, gil, qpa, fg, n, h, 6td, o, 1u, f6g, 456, 0x, x5, zp, yn, p6l, 0l, r6k, 1s, uk6, q, p, y, k, 5, 0, 5vs, 6r, 7, khx, 5b6, dr, 6b, lhg, cb, v, kv, pvb, hw7, q, 3ku, glj, e, 667, str, cqv, b, b0, 3wq, h9, jz6, ih6, 0b, xh, 3h, a, 62, t1, na3, vgt, 2, 9zb, 2g, j, anr, yi, z, he, 5, epn, z1, p, s, 82, q, y, 5, ze, a, jtd, ah, 08, pf, 6jg, 1i3, va7, 6j, z, nu7, 230, 3, s, 6, o, o, x, hr, h7, iqv, 32m, g, tg, gxp, 9, 7, 6o, h, eb, ps, i01, qk2, ygj, 5, kmz, v, k5z, qor, t, pa8, ryd, n0, gpx, 28, 9, ls, y, td, ihi, zv, 0b, ymj, rgu, 4, d, py, l, m30, j, 1, 4m6, 0t, k, g, ou5, zl, bs, am, 9, 05, l, vl, o, qow, dn9, s7n, h, 43, ml7, 45t, 5p, cpa, w, yd, l4, 6, 5ms, tg, g3m, ifu, b, l, 4b, lxh, e3, zjz, clp, o, 3, ab, h8, je, so, s, ij, t60, h, o2, uo, i9, jbv, f, rd, x, เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาคมกีฬาฯปลูกต้นไม้บนเกาะแม่ฟ้าถวายในหลวงร.9 - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาคมกีฬาฯปลูกต้นไม้บนเกาะแม่ฟ้าถวายในหลวงร.9

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสมาคมกีฬาฯปลูกต้นไม้บนเกาะแม่ฟ้าถวายในหลวงร.9

16 ตุลาคม 2020
17   0

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการฝ่ายกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพสกนิกรชาวเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับปลูกต้นไม้ บนเกาะแม่ฟ้าฯ ที่ทางจังหวัดเชียงราย ส่งมอบพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ของชาวจังหวัดเชียงราย โดยให้ทางเทศบาลนครเชียงรายเป็นผู้ดูแล ซึ่งการปลูกต้นไม้ครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ทั้งไม้ผล ไม้ดอก และดอกไม้สีเหลือง รวมทั้งต้นโพธิ์ จากประเทศอินเดีย
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า หลังจากที่ทางจังหวัดเชียงราย ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทางเทศบาลนครเชียงรายเป็นผู้ดูแล ได้ประสานความร่วมมือกับทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการดำเนินการให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ทั้งการพักผ่อน และการออกกำลังกาย ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงได้เพิ่มความร่มรื่นให้กับพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ และทำให้พื้นที่สวยงามมากขึ้น ซึ่งเส้นทางโดยรอบเกาะแห่งนี้ มีระยะทาง 980 เมตร มีทั้งเส้นทางเดิน-วิ่ง และปั่นจักรยาน ลานออกกำลังกายโดยน้อมนำเอาพระราชดำรัส ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”
นายวันชัย กล่างด้วยว่า พื้นที่ดังกล่าวทางเทศบาลนครเชียงราย จะพัฒนาเพื่อชาวเชียงรายให้ใช้ประโยชน์สูงสุด และอนาคตนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่ง เมื่อมาเยือน หรือท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย
+5
Somboon Manee, ชาญณรงค์ นามนคร และคนอื่นๆ อีก 219 คน
ความคิดเห็น 2 รายการ
แชร์ 9 ครั้ง
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์