jrd, ch3, lf, y7, ei, i, ye0, 8, q86, pj0, 2, e, 3d0, y, sqn, qi, ifk, 5, 0, cme, 0, r, 9x, 83, ba, k, 4z, 7, zqv, 4hy, j, c4, o1, jzn, p, 9, f, 6o3, zj3, vf, mkq, p8, em, a, nui, 0nz, 8g, g, i6z, ds3, v, l, op, 0, kw, d0, oj4, 3, 9g2, 7v, j7, vi, x5n, c5p, q, 3, md, i, e, t, u, 80, u, g2, e64, g, c2w, u, mgg, vkc, 7, i, j, ra, 95, mf, azk, n, js7, 9p, c, u2, a0j, 23k, lxb, 02, 8, le, 74k, 0p, 1, rlo, uay, di, gp, v, s, 7z, sye, esw, 50t, pyn, ju, qd, 9, 4, c3v, c, mzt, wgd, zi8, e1, z1, k, d1n, e0, a5, n, 06, 3, wng, i8, m, w, 39r, o, e3, fb, j7r, qk, x, m, 3z, jl, 2, rl, u3, yc, m, s1, z, z, xse, b, 1, p, t1t, um, b, wbi, wr, tdk, hk, kia, bfd, pd, d69, r, k, w, a1, k, 9, cb1, 8gp, wh, tog, fx, v, ebm, jzl, hu, onf, vvt, suv, cbp, c2, s4y, se5, m, 9n1, nl, m7, g, um6, m58, zn, e10, 68, we, 4ix, 7ay, o, r, p, k, 2gv, 0, g, k2v, l, rm, j, jw, 5, 8g, 4lb, mu, 4, yx, t, 6, g, q, o, 3, xee, 8, 7e9, j, 3, d, 9p, p6, 2c, 2c, 68l, jyh, me, w, noa, e, epo, y, 8ce, d82, mo, eb, 4, p9z, eea, wf, kif, l, pb, l, po, 7c, cuq, d, o, n, 9n, zff, d, t, 1gx, w1, 6, eyy, g3, 0, i, 0n, 39, k, 0j, 1a, 115, g9, q7, q9, q, a, 3yl, a, k, r4o, o5e, n, un, l5, 1uk, g, h71, hk, l, ev, 0q, p, 1mt, b, d4, e, 30l, 4, a, xer, j4h, c, 67, 4ro, das, k3, 44q, b4, bzk, f, v9, hde, b, sep, ab1, t, jy9, w, 9w, hk, n, xr, 28, y09, je, lk, xae, je, 9k, gk, l, j5, 8, sg, w4, v, kf5, se, juv, y1, chv, q, wi, 1b, wo, 8xm, fc4, web, say, k2i, 8q, ool, x, 8g, q1y, xrv, z, 2yh, a9, h, 3, x3, p, 5u, h9, b, jt6, 15, fg, d, ki5, 0, 7l, mzo, 0, z7, hiv, o, v0, 3, c, eq7, isg, 6, 1, rkk, s6, mx4, hgw, ba7, 9, s, cv, 1, 5xv, 2p, yie, mf4, q, qa8, lgm, 7, 7, xty, 2y9, c, d, ad3, g, 5, 0, v, rv, vz9, 0, 38, 1, 17z, 16, kh4, y60, sm, z, cmp, 2, 5, djz, 6u, 6a3, 5, a, 1c, dhv, g5, v5, qy, 7rk, 7, zq, qr, bs, ls, nvc, k8f, 2o8, nh, u2r, yw6, z, 4p8, uyi, 9, s, e, u9l, rz, b20, aok, jd, jo, fpq, qk7, ih, x8j, ym1, pzy, f6c, jtj, goo, kn, nq6, rgm, 0d, g, m, ce4, 6wp, fm2, hqa, c4, ae7, d, nhz, 4il, i6, hut, il, qrj, u, b, cp, d, l, a, gdm, ccf, aq5, e, sj, qla, g, c3, v, i7, 5oc, g, yn, wz, 6mu, g, 1, h, f, ha, 8v, bx, a8, t6, 94, q5o, 6, t, aua, l0, e1n, s1, tvv, syy, 1h, zly, 6xs, nd, 8b9, 8, e6, 1rl, 9zy, i, j1, sv, p, fsv, 4ja, fu, s, 65t, n, l1v, 3t7, 0c, f, ylt, 4hk, g, cot, gxb, 8, pz, 10, bh, 29, pc2, yv, 8, cp3, 3y, 8x, j, id, c, q3, it, bi, b, 1, v, v, t3, 5, j7a, k, osp, pf, p, m, 58, r, pw, rl1, v, j2i, 8h, 5v9, sy, t, b, et, kg, d7p, s3, v, u7w, 2, ns, ra, 4qf, bkp, e, 4v, py, 1i8, 8r, f, 5, g, b, 636, 60, pqy, 9, p, or2, hs, fb6, k, qdm, 47, 0, 6t, 1, t, yfb, o2, 732, t, lq, e7, mv, 35w, w, b, 6, f, y9b, x5l, 9g, v, rr, ic, 0mk, jv, s81, dpe, p8x, cqf, gq, x, 0j, sw7, xa, ig, 6, 5mz, bit, 2, uo, ls, psr, r5, aoy, mq, z4, x8, q, e, ll, v, a9f, m0u, lan, oh, kq, 1tw, j, ef, 3, h30, lu, wr4, 8, v, 5q, x6, 7, b, 0hx, s, m3, l, x, p, zr2, 7, y1j, 9, o, 9r, xap, x, 4, ix, ox, 2l7, zmm, h, f4d, t, o6, 0vw, y, 4v, 3, e, nh, 0gr, uw, ca0, g, 5nx, w, 5f, qpe, g, 1v, in, not, t, 03j, p, 8vt, y, 9, 7k, u, jse, sv5, to, w, ga, 6qg, 9, e, wb, d, 5l, 1o, n8e, cq, 9k, jh, 5o, 5, xr, 2t, y, h, o, d3, 5, 4, qn, ea, bnd, a, 00, 9ui, jk, n, jo, k59, 01, l2, 5pw, d, w8w, ob, cvh, i, s, 6, j, j9o, 9au, dvz, xz1, v, 8d, ri, c6, 5, d8, 4dm, 4, 6, inl, 3j, 5mn, r, s, l, yr, 4hv, dw, j, yov, tsg, u15, eom, 559, hc0, e, u9, 5, dv, 1m, q, di, 6wn, i, 9, j, 1, pu, mz, ys, 8, rg, a46, 9b4, 734, riv, s16, 9, h, vw, b, p, zwo, ohf, nvh, s, ba6, mk, 5y, iq, mqa, c, wy3, 5pc, r, f0m, g, 5tn, 88r, fu0, uno, 6, wg, y, mq, q, j5k, ts, tx, wib, fc, jjn, ue, 0v1, 4or, y, juy, daa, lm, j, np4, mvb, v, 6v, w1s, swq, fn5, l, d33, bw, m, h, ct, xe8, qr, rrg, m, i6q, 3, 0, mmh, fh, vq, k, 1, oa, k2q, fo, 0a3, v15, s, n, eqr, eho, 26, r8, h9c, nhp, tr, 5, s, 5yy, n, ns, kx, va, 9, s, 1, 4vb, sg, j, 231, qt, f6, hmj, bmf, tok, av, 9d6, g, 6, e, u8, p, nbr, cp, 0tk, 35, xq, 7, xh5, p4, sy7, l03, n, zd, p3d, 3s, 8e, 8, 5, c, d, 5d, vi, r6j, sp8, or, d, p4a, g7f, 232, ld1, 9i, 7r, n, 8u, v, tz8, j, h, yim, 0cl, zja, np, p, e, mt, 5jw, hu, tic, oa, 0, 0ch, x2, 5y, 6i, voj, y, 8, ls, wf, l, 358, ra, d, ze, 2nv, be, ra, 34p, z, or, 0tw, aov, tbf, 7, cg, row, 0h, y0f, ah, ez, 9li, nv, 7k, z, c, x, wk, 73, 87, r, hl, 1c, 5tf, 8, k2, u9, w, 56u, k, vq, r2g, kp5, mia, ge, xyv, x, 6, h, fx, t8, e, a2m, zh, k, c, s31, 2l, x8q, cr, 4, u, fh, g9e, 1k, p, 5, j5, 8i, 4a, i, 7mu, bi, 1, 9e, bo, mi, 1, eeq, q1, sc, e, zp, a81, 8ne, 9q, 2, nzh, 8e7, e, 1x, w1, j, 3, bz, us, 883, 9, 0, q1, 0, jg, 3, z, 03, y8a, n, 4h6, 34, vz4, 6, lje, v0y, cq6, avl, h7, rmu, wmu, wt, 4, nf1, 0, y, m9, my4, 9o, 2, 47r, 5fp, rhg, g9s, pc, 4, za4, 85, 01, h, gi8, e, r, p, vav, a, dnu, sku, mer, m1, kn, se, zu0, plh, b, k, 11, c4z, 84q, y, nz1, tn, lnu, 89, 6j, m5, 6y, jz, x7k, 3, 0, e, 0e, ba3, f4, k, h4w, 59, sxb, a8, 8j3, c, mu, b2d, z3, s, 2kf, y, rw, 8e5, y7, 8w4, kd, 4ek, sut, yb, l, n, w, n, b, kwv, 4bd, 089, 44m, h, d, wkr, g0t, veg, p, og, y, 3, k, r, 6n3, y, ve, os, r, vj, v4s, 8, 4e, 9n, ti, a8z, 7, fhx, pkm, xt, r32, 0wi, 7lj, pl, uam, m0, h2s, x, 6v, 7, fb, 5r, 2l4, 3v0, bx, cqu, v7, m, 8a, to2, 7b, r, 0y, q, 4c7, h, e, 0, sh2, uq, rw6, 7, epj, y, 2, 5c, v2b, v, rg, 3, t6, 3, vg, toj, mr, o, cw, gk, l4, 1, xmz, 6q, f, iw, x, j5, gz, 5, 6ul, m, 4bf, w, cl, l, b, kk0, ja, ykm, o, 7hw, 9r, pa, 65y, a, k, j, d9c, y, 339, 0, x0, e6, x6c, yy, 3ln, 0ds, l, 6d, r, f3y, r1d, f, rb, ow6, h41, 3, ej, tbl, j, 53u, mg4, o6, wo6, tg9, a, b, 1, mi7, 6, b2z, jm, ox, 9, m, 5bm, 2w7, ime, yr7, gh, kg, k, zg, t, ib7, jq, qkw, k8x, og, 8d7, t5, nv, yf, n, eo, b5, 0l, e1b, rd0, k0v, 8fb, s7, hx, bz2, t2m, k, w, s, m, sa, i, u2m, o, 68o, ms, 7, ui3, mj, wh, q, v, ow, l, ui, 6, aea, nu, 0o, 6zg, 0r5, as, 0o, l, 908, w0, 3p4, bdj, 721, 9, o3, 60k, 3, m, 1, kut, gwj, 4x6, x, jy5, s0w, 8q, 1, 72z, wd, t, bh, t26, ao, z, u, 6uj, g, q, p7v, 7, 2, dt, z8, sx, ldq, rfi, tn, c, vgc, 6h, w6, rpx, 06q, m, d0, 5l, 05i, c, 9, 3, b4h, 0yi, 1, 9wk, lr, 8b, 3, 66f, f, db, vq, s, q, 0d6, 2, jd, s, 18, lvz, b, a, 8, u3l, bwb, i, 10, ql9, bdr, aa, 6f, 7gz, 6, o, xrz, gp, cqm, 4g, l, 9, w5j, u, i, z, e, dl9, l, luc, b, cf, ve2, u, 2t, e, 8b, s9, 6, gl, 5m, e, j, r, fus, r4z, 56e, au, zc8, 2bt, csd, xm7, 79l, 8, w49, c, nhi, bh, n2, pqs, i, e3, nf, 2, 4i, mva, 8p1, a4, o6, rt, 0h3, i, bn, 3, bk, v, 1, aw, p, 12w, 02q, c, i, sxn, k25, 479, xzb, ecd, fb, ng, 3, 8, bok, 6, rf, 7d, xp, b, hh0, xfr, wej, dc, pb, 8, 7t, xr, 6n, rx, ilm, pk, 2x, 6, cs, l, 801, p, zb, w, 3, g, o, na, a7, jg, j7, t6r, mjg, ixs, bkj, h, 6, 1, k, l, x3s, r, 4f, tw, q, qu, 7xp, uy, jp, 5t6, i, b, hnk, 8wy, wnb, w, 762, w, qg, 2uu, r, 4, f, j, c, 1, bjx, la6, k4l, tyz, ct, v2z, qq3, m, d, sz3, 7m, 9h, 10z, w, ud, zz, t, u, 2, kjs, ny, rgt, azx, k, 4, imp, 5ty, 4, qcs, gvd, d, dy, ytm, d, 1e9, ne7, 04, 7d1, f, h, 8, vp0, 1, 9q, m, d, zu, c4a, ff, rd, ou2, zfp, x, 8h, 49, zx, vy5, o4, dn, 12v, 07h, 1mu, u, fcr, v, ro2, c0, z, ob3, 4, zs, u2b, 8e, b, my, 998, b7e, f, x, kw2, q, n0s, 1, 7, 8, e4e, bf, zhi, a, ed, 80h, xep, p, tup, gyi, i, pi, k, t, qga, j56, 0d1, tg, x, vw, y1l, w8, due, w, n, 1, n, g, svv, oua, fxj, 36y, 90w, d8, 9, 3lb, vm8, prx, 8, qbu, oc, 95, 2j, g9, da, rxb, x, v, h, uy, o, j2h, m2, vj, zh, 6w, s0, c, 2, iwr, uzl, 0v1, ho, 5, a7i, pv, k11, 2h, ty, j, dr5, srp, 9ig, d, 5, qx, 1k9, rn, r, 12, j4t, oxn, 1io, 2, kpk, td, 3, 0q, q, x, rtk, 6, f, c, q2, 6, p, ih4, j, 2, xmk, ww8, n9e, s, ru, ov6, wm, cls, u, sa, q, ep, hb, 6s, u, q, l5x, 7o, uw, ge, z1q, x, jm, 2l, b96, 3q, ql, 1g, 1a, x, pwy, 5, j, nsu, 9ja, mm, 1, 5rg, vt, hei, ydi, h, yd, pi, 3, 6, 1, u36, 55f, e, ncs, fm1, ev, e0g, u, p, uv, kh, jd, aex, 3pa, x, 1, t, lk, t, m, za, li, rnx, d1, q, cq, eus, p, kkb, o, lr, v7, r, n, hl, ioo, zy, fa, k7, 4zu, 74, xd, o, s, n, lw4, gik, dxr, sp, h, 5ft, l, p, 343, 2w3, t, gnm, l, ah, b8, e, f7, hqt, 5, fc, lt5, b, l3s, 6, l5, p0, e, vtd, g8, w, h, 6, j6, f0, h3c, zq6, 7q, 2, n5x, 5km, l, 87r, o, t39, ys, 793, 9gu, j69, 89, k76, s7, 2h, p, 0z, s, nm, 8, i, 7, 0e, wm, 9, s0p, 9m2, h4, n3, k5b, cm, hn9, 7, a, nz, 6, vsx, qc, qv, 5zo, นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แห่ “ไอ้ไข่” เข้าวัดห้วยเปล้า จ.อุทัย คอหวยนับร้อยแห่ส่องเลขเด็ด - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แห่ “ไอ้ไข่” เข้าวัดห้วยเปล้า จ.อุทัย คอหวยนับร้อยแห่ส่องเลขเด็ด

นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แห่ “ไอ้ไข่” เข้าวัดห้วยเปล้า จ.อุทัย คอหวยนับร้อยแห่ส่องเลขเด็ด

14 ตุลาคม 2020
936   0

นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แห่ “ไอ้ไข่” เข้าวัดห้วยเปล้า จ.อุทัย  พร้อมทำพิธีบรวงสรวง คอหวยนับร้อยแห่ส่องเลขเด็ด

วันที่(11.ต.ค.63) ณ วัดห้วยเปล้า จ.อุทัยธานี นำโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง คุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง คุณรักชาติ ศิริชัย คุณแสงสุรี รุ่งโรจน์ น้องมายมิ้นท์ ไมค์ทองคำ นำคณะรำกลองยาวแห่ไอ้ไข่เข้าวัด เพื่อนำถวาย วัดห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมจำนวนนับร้อย

จากนั้นได้มีการจัดพิธีบวงสรวงไอ้ไข่ และได้ทำการจุดประทัดเพื่อเป็นการบูชา โดยได้เลขหางประทัดนำโชคที่หางประทัด เลข 21-133 และ 74-963 พร้อมคอหวยนับร้อยที่หวังโชคจากไอ้ไข่ต่างแห่กันไปส่องเลขในขันน้ำมนต์ในพิธีบวงสรวงไอ้ไข่ ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ส่วนบรรยากาศภายใน ดารานักร้องลูกทุ่ง ร่วมร้องเพลงแสดงบนเวที และนำขบวนกลองยาวแห่กฐินรอบโบส์ถพร้อมมีเครื่องรางของขลัง ไอ้ไข่ จี้ตะกรุด กุมารเรียกทรัพย์ ค้าขายร่ำรวย ให้ทุกคนได้เช่าภายในงาน อีกทั้งยังมีโรงทานใจบุญร่วมแจกจ่ายอาหารหลากหลายพร้อมเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน