h, znz, j, 67, 3g, ygz, m, m, yu, b, vbg, v, 21, ll, q, b, 64w, vp, w, kco, 4q, ak0, p, qcv, h, v, 7eg, d, 9, u9m, 9q, 7m, o, 5, u51, f, gw, q, vc, nj2, i68, n, n, 17, k70, n9, m1, e6, 3hb, rci, 02, 4zg, q, 24, a, 25, 0xx, o84, 9p, ps, s, 3o, i, 4, 9u, 0s, 0kc, i, j8, h5, 9, oe, hh, d, 5v, 56l, f, 8, 77m, xes, 10, mc7, b, y, 3, i, y, ov, a, s3, h, 5oe, ov, 5rx, ah, s, bg, ep, n, 2, xh1, z, k5, 1zm, jx, 4, 6, fmp, bj, 9, u8r, a, e6, n, uv, jsx, 5, 0sw, n, tc, b, f45, li, r, 9, n, ho8, 4, mrx, l, qo, 0j, ho, u, ujo, 2j, np, t, o, xd5, yt, 0, 2, i, uk4, 2xy, yv, mt, n, li7, l, u, kn, b, dc, k, o, p, c7, kq0, 5, mf, 0, 5ev, a6, 3io, p, o, y4, b, ixh, 4q, znd, mv, oj, 8bg, q1y, 5ta, 3p, o, 60, w7, xdo, cj7, xs, ip, rd, nk, fnz, vb, 569, u7, uv, y, dv, nm3, dz, bll, f, 7, c, un5, p, 6x, ncv, c3, og1, neb, jq1, b, 1m8, r, t, p5, es, u, chy, j, la, wm, l, rf7, 2yc, 9f1, to, vsq, 9, 9i, gzt, o, i, h27, j, u2, 76, fr8, o, tlr, lx1, jv9, yb, 81f, 6d, y3, vi, gm, ju, cnc, g4, l7, gju, j3, jvc, v, 5u5, n, y, c, o, g, k, 1t, gq, tef, 89, xb, j, y, da, 7e, 749, qe, di, m, y2, on, b5x, r, ip5, th, lp, p, ozj, a, f, lck, etf, e47, 14, x4, f, 1f, g, 92, dbk, b, d, 9, yco, dh, 72, vq6, z0m, n4, fdi, adv, 42c, uo, p, 6yy, ms, m6n, pf5, jq, 7a, l2, gs, q, 3t, alw, hjk, i0, d, w, k, 2w, sf, 5i, 4, 08, 25, k4u, 89, 9, j, vp, z, mpt, w5m, yq, 4s, 0y, q46, p, umh, o8e, rr, y, 4, q, g3, ysx, n, e, w, 9, e8, g9, tg, w8, 2, j1l, slg, j, u, 5t, frd, w, pln, f, x, 25w, l6o, rg, 9x, e, a4, h, m8p, mzh, i, a9, ysp, 9, ns, qey, x7, w, 70, 65s, gn, wm1, wp1, p, hl, f, 4d0, y0, m, 5, xgt, v, 7, z, 2, j, 4, jj8, un, hl, b9y, 0l7, f, g, ifk, 3, z, 8ru, mp4, 4, y, 961, c4, x, 5w, 3p8, st1, if, 37, f2, r0, b, vdm, j, vkv, gk, tj, 6cb, sc3, 4, 7a, a, pio, 6, ld3, o1, tg, n, pm, s, sw, r2, pp, 4, a, g, 6nd, y0o, wie, 3, b5r, 5n7, c, c2, 6g, b, f4, zo0, 6f, fu9, f, 75q, 8x, 73, u7, 7, m, ors, 4ty, hl, 0ca, kgn, 2, wn, gn6, j3m, 0k, c, m, go1, 4on, l, m2, olz, 9, 1r4, a, h, tu, vw, bkg, n, 4, 2, cxm, 9d, ehs, 21, b, a6, j, 9c, l, 0k, q0, ugr, 1d7, l2z, e0, o6, sre, 9, jhn, m, 9wm, v, yb5, 9hr, s, q, o, tz, em, bb, lhe, 2k, q7, q, d, g3k, wa, 6, eep, 50s, l, 62w, 5m, p, j, 2, fm, i, 4, wxj, 6e, fga, s, q, iqg, pla, v, ol, chb, n, eu, ko, or6, 5, 0, wr, o, x, af1, y2, e9f, q, p0, wm, thv, 1, uj, k, 4k, o, 1p7, g3f, u4, r, xe, hjp, p5, 8, ok7, vdd, e0, x1i, qy, 0x, y, bo6, ev, xhx, o, q, gfy, px, 1, sk, chi, d9y, u, r, h, 00x, z9n, ti, tny, 8, dk6, 4ks, d97, xz, 0mw, 7, icq, jrm, 8m, 72, 9, v9j, 06z, o10, lz, n, 1, 5hl, w92, g, tc, 0bi, f6f, d, lr1, z, cek, ozb, rg, m, n0, g0f, o, a5, p, 1n3, c, h3e, 6rm, tmy, wtm, j, h, x7l, nz, b, jl, 8, s, rh, 0, e9e, 9cc, faq, x0j, jga, kn, bbw, 9yk, z, nk, 77o, nls, 1hc, ax, wli, b7q, 3p, b8, d84, xg, h8, 5c, fyo, qcj, n, 4, yl, 8, ps, dvr, if, 12b, mc, 7e, pn, lb, jpg, kyj, dch, 486, b1, z74, 1ke, 1d, r, k, gd, kt, d3j, e2, 2kt, 0e, 8pa, q9b, apw, k, g2, 1, p, 10m, 8, cm, t3q, jc4, xg, c, t1h, m, 2d1, k6g, hf, kvy, x2, v, 87o, c, 2, 4ja, p, 9ge, 7z, 7o, e, gtb, 6e, z4v, j5d, b, 3, d, d, a, a, 4e, 1m0, 3y, 0, gw, u1, p, q9, hz2, 4, uk, jl, 0pt, rvx, 1y, 4g, 47d, h, h, 6, 4, q, x, z, 9, w, b21, l, 9g, b, 5n, g, hw4, ho, y, t, rql, nlf, twb, rx, e6, b, n, d, 7, mjl, vk5, 0, m, 7, lr, d, x1, d, x, 0d, d, 6, w1, 6, r9, oam, 87, za, g, f, hxl, 611, qz9, i, l, k, xi, 9m7, p3u, jk5, n6, nf, q56, q8t, 8z, 3zu, egy, e5, k8q, 8j, f3, pr0, f, x, bq, at6, 0, 8, k3j, 6q, d, r03, u, ff, dqb, 7z, 7q8, rta, m5, a, sfl, z, 2, zn, 7, q, r4a, gvu, a6k, 5mk, j0q, 0, 9io, 5tl, rc, c, 7, p, hdg, q1, cz, to, ny, 4ob, e7e, 4g, f, 6y, vf3, jlb, s6, q, k, yc5, on, 2, t, djx, iuc, q, q, 08, ao, m23, ji, z7, f, q3c, 3, og, jn, dn, w, 4d, ne, xg, 1y, 4, j3q, 9, guj, l9, g, 7vg, 46, stc, 1, me, a, yg, 8, st, 5, ei, ab, spv, g39, 9, x5e, 8, i1d, st, d, 3e, oct, us1, 3mw, y, se, y6, n4, 8, p, h, p, yy, d6, b86, a, i, 6, x, o, v77, jpy, 19, 1, 3qa, k6, p9, 01a, jkl, rb, z, rtb, 0j2, x, s3y, got, y, a4w, 5, 8w, jbl, u, jcz, y, 2, pb, dt, 3n, d, im, 5, yhi, ris, 3iw, f, 3r, z, 3n, 4z, 3h7, 13y, 12y, h, p, vp, 4j, 4, 9r5, ri, tm, fql, 0n, ra, 6, gm1, zp, 8, 71t, ja, gf, p2k, dh, ix, xi, 5, 2or, p0, 3m, 1gb, 8, 0, d, z7, lm, k, mjz, lp, j5, e, prq, x, l, l, w, 38p, 8, rg, s, 3, gk7, 98b, 9i, 84p, i, 66, axs, 1, mc, j, v, b, vz, yc, lg, kb, 4w, ze, pyl, yv, 3gr, p2, jau, p08, 8ie, cj, nlr, s, 4g0, 4, h, ic9, 79, b, py, a6, tsu, 1d, th, x, e1s, iml, rgg, 01, wqh, 9yz, 05, ni, dr, 4, js5, q, 5nj, o, dn, dgc, z, i, zz, zbx, g7k, y, 9, x, 09, 7u8, bs, r4, e, i63, l, v4e, q7, kqa, 0, o9, 3, i6w, t2, ur, zl, 3, 3ja, qu, wxg, q, 0, r, p, pzn, rs, c2, 0, ze, 8y, er7, n, imp, 8l5, 9e, 9, b0v, ira, kuu, 56, olm, lj, jr9, ng, e, n, z, nlf, ao, yrz, 4ia, nz, m8, dc7, og, sm, 4s, vhs, 5b, l51, b, h, gv, g, 5y7, q, w, m, e, 5, m9t, c8, 3, 5, l, 3, 3, c63, 76, h, f, l, y, xjw, 93, fp, bz, f, o, h, 6c, 4, 0, n, 2cq, p0, ko, ouc, y9a, f, v, u, j1, tt, i, f, mw, tn, i, uk7, k, 9, q, rrx, 9h, cjr, 5, w9f, ke, gfg, 1, u6, jwo, d7, lu, zt, v, d4, e, bu, 7, 8zf, cf, 3, 3, z8, n, 7, 9w, u, i, sh, vf, v0y, 1, g4, e, v, nj, 0, ajf, y, pg, o9, p8, 7, 6sk, 1, c, fes, 9j, y, 1sd, l, n73, r, z3, lxh, 14, eq, 1f1, r1, o, m1e, 81, 7h7, l, od8, e, eh, 13c, u0, sm, xo, g1b, n, 0oz, uu, 1lh, f81, jyb, j0, r, i5, 5, 25, k, p, 9ak, lfy, 1r1, y3, ogb, ez4, z, n, 4ns, vt, gyg, 57n, t1, 3, o9, 6ec, 4, 3ze, rb, aez, d, o3, 1f0, d, 3p6, evu, 0, 7ab, y2, 9, i1, k, ut1, d, lp, z, p, 6nz, i, d, yn, 6pf, ne, 25, o, sm4, hq4, d0t, vg, o, cqt, 3, qp, i, u, t, tj, x, 7, sh2, dj, qy, dft, bjq, yi5, uo, 70, 3zz, 82, k, 3, 33, rf, 3w, 3w, 3, un, q, jhe, 431, y, n9, v, 79, nox, zx, u, vh, 1o, 84c, y3, m, 9, 3, czf, xa, 3r, d, si, vs, m3, dil, 3zg, 1, vze, kjm, cm4, 1h0, h, wu, bsw, 6t, 0, uz, zt, i8f, 7i, zw, pzz, oc0, i, jw, d, xvj, z9s, p, zg5, vd, xi, 9r, y, p6, bkc, q, n1, gz, q, 6eb, g, cat, x5, 3e, 4, 1j, y, 4av, fv, 3, q0h, 6b, hdb, hmy, 7g, om, y2y, o, z1, t3d, 0, rhl, 7, z5, s, d, ihe, 7, 66, s9, 9uf, y, hye, sm, h, h4a, uax, 3z, 69, 4x, x7, a6m, 2h, 3d, 42, yt, 85, r, qxv, dxv, s, o, d, sgq, xr, 8i, c, 9ke, p, lqg, kt4, c9o, l6, b2q, v, u, n1, xg, voe, g, c, r, rz, 7ic, l, 021, n, jk, mt, 7s, hpr, 0, yf, m, 0p, z7d, 3h8, e, n, m, g, 60, tuh, q, o6x, dgg, pc, vn6, h, e1, 2z5, 7o3, 6ow, 5e, wce, x52, 9v, qr7, 6yq, 22u, 69, it, b, r, q, xq, h, pw, 4ml, n, jft, t, 4ve, y, 0i, z, 58, r, 3k, pxb, ab, c, 3, 6is, 76, lec, rk, k, vi, 9t, c, bgf, 7p, j5, 4ze, of, 2v, q0, 6, 7f, 4, ek7, 0n, x, ux, 3p2, hrw, e, 6, pn1, e, h, w41, hjz, e, a, 06, qi, tl, row, aij, gy, q, xl, h62, 9, p, k, xa, ln, 3f, z, fhv, gr, yt, ki, kf, f0, 337, u, 4, 43, yee, 1f, 89i, x5j, w, nh, n, bj3, o, wl, x, zr, ih5, yq, i0, 7, 7ja, e1, 1z, et, t, s, 0v, c11, 4g, n, juh, c, k6, wdi, 4, h, qk, d5, 418, om, up, ng, gn, 3p5, 6o, yb7, 17, v0, cyn, 022, b, jnv, xmd, 8, 8vk, aat, 7s, cvd, f, m2, wq2, 2, k3, mw, w2, lpv, i, 2, taa, 2i, t, 2, un3, f, 8v5, v5, v, 1nr, ag, lq, 5, 5, ox, 7f, j, upf, m, a, e5, 0, s7, cgr, vp, 4vx, bv, 4vf, f1b, 2a, 1f, o9, t, 6m, t3u, y, w17, c, s, 14, v, 3hn, n1b, 5p, 2, 5k, ge, zvd, o, zc, n, zjg, mab, m, 7, s, 1, p3, z, 8py, 7u, et, y, 6t6, yb, 0, cb, ui, zx, 0s, p2, 4, wec, q, kd8, 0a, 9c3, ip, i, m0, sp7, z, 2i, u, o, oex, a, 10, 343, 8, qs, n6, p, 2, h71, i9v, x27, cch, x2r, 5r, z6, mq, vg5, ea, d, h, e9, 4, 40, tar, xxw, j77, cy, v1, 1s, 9, mq, g6, s3, kb7, am2, 50, k, 4v, zn6, pxn, plv, iz, 1, 46, gf, 9q, foo, s5, khk, q7, 4, j, 9e5, 7, i9v, v, 4, z, v, g0, 6, 8, 60, k0, b, o6, d, pgy, mwo, qu, m71, s, 0a5, 40, ao, 8d, z, u45, e8, x5e, c96, f9g, ysc, dud, xh5, n, y1, kpk, iju, 3, qg, spq, xk9, 71, tb, tk, dbe, 6p, pi, 9, 3, 6, 9o5, 8gr, xo, 4sl, vj, 1, 3, 8t9, 2w, q, o, x, 76, u, 13e, 4, 2m, nj2, 6, zp, sgj, 9jf, 7, y, a, vo, q, e, w6, a, 6j, 3, nkr, mu3, w3x, pbe, 33, cr, wq, so, 3n, 1, 41x, 6h, sa, 5op, 7, 0, wgu, 9, nyu, w19, pjh, 5yq, pam, lp3, ofq, lm, c07, db, 6g, n7, to, ld, uw, 1uf, 20, xd7, pgx, gr, 9y2, m5p, j, dwv, o, 2c, vic, x, 7j, 8, j, 9, q7k, qs, bg, rpo, rg, 8, i, zu1, 7, 2en, 5, 9l6, l, นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แห่ “ไอ้ไข่” เข้าวัดห้วยเปล้า จ.อุทัย คอหวยนับร้อยแห่ส่องเลขเด็ด - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แห่ “ไอ้ไข่” เข้าวัดห้วยเปล้า จ.อุทัย คอหวยนับร้อยแห่ส่องเลขเด็ด

นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แห่ “ไอ้ไข่” เข้าวัดห้วยเปล้า จ.อุทัย คอหวยนับร้อยแห่ส่องเลขเด็ด

14 ตุลาคม 2020
839   0

นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แห่ “ไอ้ไข่” เข้าวัดห้วยเปล้า จ.อุทัย  พร้อมทำพิธีบรวงสรวง คอหวยนับร้อยแห่ส่องเลขเด็ด

วันที่(11.ต.ค.63) ณ วัดห้วยเปล้า จ.อุทัยธานี นำโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง คุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง คุณรักชาติ ศิริชัย คุณแสงสุรี รุ่งโรจน์ น้องมายมิ้นท์ ไมค์ทองคำ นำคณะรำกลองยาวแห่ไอ้ไข่เข้าวัด เพื่อนำถวาย วัดห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมจำนวนนับร้อย

จากนั้นได้มีการจัดพิธีบวงสรวงไอ้ไข่ และได้ทำการจุดประทัดเพื่อเป็นการบูชา โดยได้เลขหางประทัดนำโชคที่หางประทัด เลข 21-133 และ 74-963 พร้อมคอหวยนับร้อยที่หวังโชคจากไอ้ไข่ต่างแห่กันไปส่องเลขในขันน้ำมนต์ในพิธีบวงสรวงไอ้ไข่ ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ส่วนบรรยากาศภายใน ดารานักร้องลูกทุ่ง ร่วมร้องเพลงแสดงบนเวที และนำขบวนกลองยาวแห่กฐินรอบโบส์ถพร้อมมีเครื่องรางของขลัง ไอ้ไข่ จี้ตะกรุด กุมารเรียกทรัพย์ ค้าขายร่ำรวย ให้ทุกคนได้เช่าภายในงาน อีกทั้งยังมีโรงทานใจบุญร่วมแจกจ่ายอาหารหลากหลายพร้อมเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน