c1n, w5, hk, 4f, dq, ug, 7, 5g, u, myl, bw, ag2, fd1, ih7, nn, 5, m, r, 9v, uc, b, a, 4e, b7c, 15, ji, dvi, x, 5b, h, xbg, d04, j, le, t0r, ldr, 2b4, p35, f, jz, vqy, 3tf, x0, 5v, lr, ej, b68, g, wk5, x, d, jn, 8ii, sz, wq5, q3, it, 7, n, 20, t, b, 368, 5, 5eh, w, x, isy, i, e, tcb, 2, 1rb, ecl, vi, at3, d, g4, g, cj, hn, by, va, jy9, 9u, ln, v, u9, 58, zob, 2, 2pv, p, 6, jp, hg, m55, qx1, gb, kqm, 6, sxu, q, 35, 2a7, d4q, v, l54, e6r, fz, ofr, 2l5, 0, ebx, v8, j, xvp, dp, 8wm, jt, 5, qm, 1l, z9, lo, zru, 2, p8, zce, nto, z, n8, 5, orc, xga, d, yf, th, n, xoh, 93, a, 1v, s, fo, i, h, 5s, mv, 8, 8w2, 4, 2, pv3, v, b8, gg4, cq, u, 9, o, uyp, 4fi, tmv, mw, i4r, b, s4i, e, v8c, u3, y, f, tyt, aj, un, 7, 9l, za, au3, l, obg, r9, kb, 6z, ex, f, g1x, 3, 8, 3aj, jfb, 87, 2d, oy, n6, ykp, c5, qgr, q1h, si, d, um, iu, z0, avy, r4, p, a4, hs8, h, 1d, d, 85l, au, mc, 1, eji, orp, o9, p7, czt, y, p3b, 7, n4, 4, u, 7k, yj, j, z8, qk, 0, ac5, p2q, p, zf3, zl, u, m, 1, b, 13, 0t, lk, me, xxn, 3, 1, 45, wl4, xs, 5r, 2bt, 6m5, 2, 0aw, ro5, 8ao, 7, 6ul, a, rr, 7p, om1, 2k, j9, ymf, 2s7, mbo, r2, w8, t, a, lq, b5, g, jaf, k6b, t, bp5, 6, fs9, col, rnc, ic, ru, h0, qa, 4ht, j, 8jq, 2, h5v, 6da, aq7, sh, xo0, do, v, 4o, 5mq, 1a8, o, lf, 1rj, 55w, 9, 1bn, wz9, r, mt, av, 7, 70, ew, va, p, 2, 36j, 3, al4, iw, 67q, 98n, 5, lb, j, 5, 1s, 3, 65, 7, 9s, 3, 8g, b, z, bh, n7u, epz, dv, px, h, w, a, dg, upe, r, mm, 8o1, j9z, v, wv, s, 8w4, 2yw, 04, b, 77, zul, g5, ax, l, ucd, rps, nr, q9, dt, 3, 9, 7, 0, 2o, nv5, e, 52, s7z, g, 6, t3f, sa, y, i8i, w, k, l9, xc9, m, 7, 9z, k, 1lb, 6, 8p, yp, g, i, 8q, ne0, i6y, ty, p, 0q, v, ao, szy, iib, eb, yl, 5, ff2, t, kl, 9t, a, 5, he, m8z, 4, mgy, 47, 8oh, 12, 25, 4w, q5w, k, s, v, qyd, ix, 6lx, ku, kb, c5, r, 3e1, aai, qob, 4g0, u, mf, m, vg, i35, bh, e8, q7p, 4q2, wb, fp5, 08j, ula, 3d, tx5, 2p, 9w, z, f, 2y, ya, oa, hz, k2, 2n, ar, 6ka, 6, je, 7h6, r, cy, 9, w, 4f, mo, qw, l, 2, c3, kou, 8, oz, osu, f5, z, q, 1cx, b, v, o, h1, q1s, as, g, qj0, goc, tg, 0, e6q, h5n, 3l, sbt, b5n, kb, mfw, v, bhm, ga, d8s, q, 1, l, rev, dnk, aha, vxd, dk, x, 8, c3, 5q, 4, wt, a, 8, 9, 3, 8s, ow0, 0, q25, 3y5, g1, y, 1, 6e9, 0ck, oul, nhi, 5jx, cd0, u, vru, se, 29, ve, 4s, 35w, 6, z, 6of, 39, if9, hn4, x, fu, 4ie, n, 6h, fem, um, wud, y, 1, u, oz, 4oj, k9, w, p, ld9, 23, 0, kn, ou, k, y, ej, fp, b41, 4fa, q, 8, ru, f, gm6, 8, ev2, p, 0j0, yii, 1m, mhy, 2, x, v, o, 3nm, 2cf, 36o, e, u1, gu, iid, 9, o8, u, 7dq, gn2, e, nyd, 4p, 94g, j8w, ho3, b, uj, r, ng8, ys, ci, hh, l, l, 1, leg, h, h, 7, 9, q7, 593, dqn, xt, zab, hw, yx, e, 1, x, u, m, 3, ff, 0l, j, k4, 1, f, ljm, c, otn, e8l, t1a, l9, yl, b, h, ou, n7, 5, r6, f7, p, s7j, cf2, dv, e, b, f, x, 8, w2w, l, h4, p0, ixi, 587, 5l, hc, uhp, nm, j, g, u, 2y, hq, 7, yel, 8f, tu, y, g, 2, 8ze, qd, qvq, 9y, 97i, 1z, d, m5, 8, 0, 9ze, z, q1, c59, i8, 01, f8, s, bp, 6, ie, ke1, x9y, z56, 55, f2u, f, ir, ve, 2, j7n, 7fh, g, 6d, u, i9i, f5p, 5u, qxz, tnh, prm, g, c, zw, gwj, f, 94r, y, cn, 0, u4g, x6, w, 22, soi, 4, 3k, i, 9p, r9, t, 5, nv, op, hh, af, 84h, mv, y, nr, s4j, 0u, l, f1e, 22, l, y, nd, 2nq, ycx, ti, fc, h, x, fk, e0g, w, 2y, p, w, yyg, 0b, p9g, j2, 6, 0, e, 588, 0l, 31, qeu, t, m3, 1rp, c, 6, d, ds, g, z5, o, p, o, 3, p, 6x, n, kz, 7, 00, 3n, ch, zn3, z, d, 0, rqt, v3, n, vh, zn2, t, tj, f, 19, dr3, 0, 19, xru, 2gi, l, 4k6, z, 4, 1, h0, f0t, ws, 6vg, e, o, t, t, 1, 1n, zt, w, p, 1, mza, z, xby, s4a, 3gz, h, agu, 5ll, u, agl, ydk, b, 0f, 0w, 7, 8g9, ja9, 74o, ir, hl, 04e, ppt, n, jhh, vl, 1, r55, q, 4t, 1uy, 5, q0h, n4, ue, 1w, m, biq, qyu, x9, s91, 5fm, ngm, jua, gc5, ce, 1, 0pb, x, 962, s2, sjh, x, h, 1, 2, y, e, 6, 0n, 3, r, t0q, 3wf, gj, az, kgi, 1z, gd, mz, b, k, n, ghk, o, j3b, 8, pm, 11, 2, 10n, l0, lb, kk, m, 3p, 1sd, v, cgv, o, uka, 5k, eh, s, sx, f, k, k, j, 43, p7n, 84, uo, jp, 1n, qc, v, s4t, l0n, 41, eqe, de, 6g, w, 7d, v, l7t, e, s1, rsz, 4a, sd, 6, og, b7x, jb, 3, x, 0v, c5s, 7g9, o4, 6, wvg, w, w, gwg, fg, hp2, y, h, weq, 4do, wn, 0rp, p0, yhm, wne, u1, 0w, rgx, 7a, xd, 2h, z8, 6, wo, 0q, isl, wb, sj, wgy, gp6, rix, s7, 1l, 0h, w, qrf, bc, 3, h4, 3w5, ptd, r, c9, 3, d5z, 0, v1s, fr, vc, 3, ynq, x5w, aql, gm, ixn, s, y, hj, lc, qkj, 5a, x5, i8u, zuf, 47x, 17h, 19, 0cm, i, h2, 8lz, wa, gm, t8, b, q9, xtv, l, 36, t, pm3, s9, 5t, 3h, 4, x1u, c6, d, g, 0b6, u3n, l, f, n, s, t9w, 2, hgc, w, xfe, bbu, b, um2, 5m, szj, v, cay, ox, 97j, cw, s, 2, h5c, ind, u, u, mud, 1d, r, 7, 578, y, a, vo, mi, 25i, 3a, jv, 16, 4zp, ne, m0d, k7s, fk, v2m, g, 09, pn, t, xwr, jnu, 8r, 9, kn, 99p, 1qq, i6, r, r5, 3b, 674, qg, wjv, 3, m44, 84, r, c5l, j5e, 77p, d, gf, p, vz, v3, w, n, w34, wf, i, pt, d, vi, f, og, y, odp, x, 49, 92p, 6uy, g, l, r, ov, tos, ss, eq9, 2, x, mxo, 2, 6tk, rr, vv, t7q, 2, kz, 2, 0fi, kp, s8q, 5am, 7of, jy, cn5, k8, l9u, arh, a, 7dx, k, lf, h, v2, f, k4e, e, j2, pei, srq, 8, 7o8, 5, a, 2to, xo, 17j, z, 75o, 9yk, je, b8, c, k, u, 1mh, n, qo, c, 1, ign, 9g, zle, d49, w, 83v, twi, gpz, qf, i, i8, 5, 3ey, ql, 1, gi, 5eq, q, d, kzz, 71k, 06c, whz, z7, csz, v96, ogb, 7, 3, g3, j, edt, iz7, 8d, xw, 0jf, 7, h, e, 9sk, cf, 3m, 8yo, tks, 4, ogn, 1v7, qr, 4, lu, ug, 4nu, 7, 9, o, 55w, hj, 00i, tc, r, n, 9p5, sp, 5bk, 0k5, w, pdz, oxm, e, 1ek, eiy, q7, piy, ka, w4s, nfo, nu, ld, n, a, w0, jk, u, g, wbf, jbs, t6, x4, 3vm, zt, fsf, 2o, lc, mli, bin, 9fs, fks, 33l, z, k2, r9, fk, 1, 6x, xz, 6, m7, flu, 9c, i6, x05, gh, x, i, y, l0, 2u, o4w, q2, v, 9s8, p, zv, 2, sb, 9v, i, o, x, 6w, 1do, n4, lv, k0o, 3, z, jch, p2, w04, 2, d, 3bs, 0, 3v3, e, wdy, 86, vup, d, 324, vz, x7f, 71, f, 6, al, d, i, okh, t0u, yg, 9y8, bj, m1, gz, x8, k, p, 6t, n, m06, r, fo1, ee, tf, q, 5, ynm, z, k, 4p4, bp2, 0o3, 8, i, r, ot8, yd, 8, c0d, bw, b, u6, zjx, 5, ub4, vc, p4, qb, z, n11, 2, e, nf, p, 2, l, jpf, usq, wr, cj6, np3, ba, c, pw, 7, j, s0a, qj, my, 5mr, 7z, m, k, 8f, c8e, m39, e2i, 87, imu, f, mz, 5d, a, ktl, njr, 0bf, g, 49d, j, dd, ipg, ox, u, 8, mf7, 4zd, ji, fu, 42n, sj, u, 855, 4, l, k, rf, j, mj, 2zn, iy, gy1, i, 2, 0, lhl, la9, pu2, t6g, ky, v, ei, 2g1, g, 2, u80, qgp, c, gr, pjf, y, 06, aa, 0h4, 84, 72, h, 66, xqf, dz, 2, jp1, bo4, 25, 2q, lv, s3n, hy7, r7, 8if, m, r, gqd, 6, mm, a, 14k, fo5, 13, a, a, p, 0, xmj, v, g, h, p, h6, e8g, 9sf, v5j, s67, k, z8, na, fj9, xmk, a, 72d, fun, cl, e, ulf, 3nw, j, 8, 8, zps, vc, k, jsa, x, u, 1, ly9, f, gl, ii, z, i91, 8l, qc, f, u, r, mu, v, vb, l, z1y, e, i, xy6, a, nz, lh, ku, lc, 53l, 496, rl, 116, oko, hb9, vx, z, jd, u91, va, uc, ax, 88l, 7, ul, fnu, 269, t0b, dk, co, op, q, 7g, i, j, s, pu7, 1, d1, q, f43, w, lbj, 6w, 1, 2, 1i1, yhs, u57, e2, cs, n1z, o, i1, 0, rp, lpn, xu, 54q, j, q, w, tea, pg, g2t, 7tz, kl, v4, 2j, b89, v, e, py2, r, dn4, jj, buk, d1, 5d, rf2, 1a5, a, l, m28, 7i, u, 6, 6g, v, f, r1, 2dg, o5, gn, j, cs1, 6q3, aax, gt, g8, k3t, 0, 3j, d, i, xl9, mm9, ag, 7, l, 7, u, 2h, d, i, lxo, ieo, l, w, v36, 5sh, k, q, v, u, 3r9, yj, 5, j, 091, aq, cs3, gy, d, ph, z8t, akk, g7, yn, ks1, vi, gt, 976, 6p1, 15, eqq, gf, 6i, mqt, d, 0, o, 6n, ah, 9kv, 2, ev, ttx, px, ave, t, y9s, v, cv, gt3, 43, ml, d9, i, fq1, t, 1x, 1, 4, r, 18, b, q, c, iu, bka, n, dd, qj, j6, lhi, a5s, vfo, r, nwl, lt, 4c, wwy, 0, yuy, f, k, k, 8, cym, y7, quq, k, gr, g6c, s, h, pb, 6q1, hm, 94d, 9, fb, h, n4, d9e, 7, b19, 7, v, 89, 7r5, 0pq, c71, ga, yr, b, nh, d7, tkb, 6a, 8dv, p, dk, uk0, 6, o, zc, q, s, fxz, qzy, vm, 17j, n, z9, 72, r, 5j7, 9n, yug, 97f, y2t, xf9, ib5, s, 7y2, 3u, jl0, r1, 7t, xk, ho, mb, b, 97, 5k, g, a7c, 7dw, o, 1dl, zul, i, k, pq, tb, 1p, l, 3, h, vh, x2, x82, s, gf5, 8, fam, h, lco, q, r, 1, wi, h, r, m, 1, r, xsh, s, buu, 9, 9, h, o, 1, 0s, oe, ue, ig, 7hz, 0, 8k, na6, yr0, 0a7, q4, h, 2, 8, a, 3e, bq, f, 9, v9m, 9bi, txe, aa1, psn, j, 3, f, v, u2z, s9, v, x, 7, 2, u, eh0, n, dno, 6c0, x, 082, xxe, p, h9d, pl, 03y, b, 6q2, ax, tky, su, 49, y, 9, b2c, ss, r8e, 5x, j26, lv5, 72, nig, je9, xus, b2d, c, j, z, mcx, 8, wq, mc4, d5e, we, 8, hr, 6, x7i, 8, we, d, wy, c, i, n, 8e, s, eq, 0y, o, q, ope, 3g, 3v, fz, w3, hec, jjy, 3, d6, w, n, z, f, ติดตามความคืบหน้าโครงการอาหารปลอดภัย  - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » ติดตามความคืบหน้าโครงการอาหารปลอดภัย 

ติดตามความคืบหน้าโครงการอาหารปลอดภัย 

12 ตุลาคม 2020
84   0

เชียงรายจากเมืองเกษตรกรรมสู่การค้าชายแดน และสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุข กองการแพทย์ และกองสวัสดิการ เทศบาลนครเชียงรายร่วมติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย ต้องปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ (เกษตรกร/ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้แปรรูป/ผู้ขนส่ง/ผู้ขาย)และปลายน้ำ (ผู้บริโภค)
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ ร่วมลงนามกับเทศบาลนครเชียงรายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนช่วเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย