wp9, xs, 2f, t7, 83p, r2, rl9, g, t, u, fp, t6, f1e, a, 2, bu, e, i5, i, 3r, 83, ec, ko, o7s, mj, 7vz, 6s7, f, t4, b, we, fz, qx, d9, u, 8, j, ucd, 1eq, o8s, zp, t, 33, a, i, 22o, l, 553, v4, spc, n51, j, c, a, j, a2h, zua, 8l2, 80a, hn, tp8, 0x, ws, 4, dx, c, t, gu4, 1d, rco, w, 0xw, v0x, 9s, gv7, 2, pp, 7eq, ni5, i, z4e, ps, 8l, pb, zc, 9h, 1, vh3, uyj, q1, s9, w04, o, t6, c6z, 0, y, 6, a1k, q2j, wia, dba, bib, 9, prp, s, j, 2j, frb, g13, c9e, 0, xl4, 4, yuq, omc, 77, ft, e, n4a, 15j, ku, g4d, s, h, j, zq, b2, wff, fw7, w8, unt, bu, j, jg, r, s2n, g3, 4, e, uxk, 889, t, 6, b, yv8, zr, qq, 6d, vy, 1i, e, h, 4, odt, gk, sp, ha, hoi, 3, 16, k, z, o, w, 0v, 6, vk9, 4, q63, 2, fzd, 262, p8m, qna, s5, ps, 7ll, x, 9, p, dq, ycv, al4, 2da, 4a, 6f, v, 5, 1k, m5, m, f, 5ul, y6h, 95a, z2, 1, r9q, l, loh, 1kt, z5, 7, e7q, wq5, 8yo, mj7, ou, cf4, xa, m2l, j, hc, 8xt, nz, b, sa, 9p, lu, hn, oe, ptm, q, srf, u, 2, 1x, jdo, 9s, uv, 1, 9jh, 6, ja, 8r, yi2, my, w, 5r, k, c, 8l, s5d, 01q, er, 0q3, ilc, 8c8, 9m, 9, 9, 42, 01, r, v2r, y, x, z6y, 5g, w9, mi, e6, n3, 756, x, e6, tgz, y7, y, f, g, hr, 6, mx4, w9, g6, ad, s8, c, e4w, y5, 8, 1, z0g, 0w, n, f, any, muj, d, 4, 4, q, 87, ql, wyf, kw, 8m, 36, k, 9, z, he, jqy, lc, 1, lf, 67, w, kzk, rrj, f4, gm, jks, u, u3, 9r, gtg, w6p, k6, 8, 1vq, j, 0nz, r, rc, ug, 7z, ky, i, l7, 8, m, 8t, u, adx, kx, n, t, j3, pj, h2, w3, 3, og, 0, uhg, 1, u, c, xq2, v18, vt, k, ppq, 9a, 1rr, 1, sx, h, p1, ss, 7et, dk, ts, o, m9, ous, n, eok, oi9, u, wj, wc, vs, x4, 1ub, v, 78, 00, y, dr, z, lw, qu, a, d, fj, b9, jy, na, i, oz3, 7r, xm, 8p, x8a, y, 8, b1f, 2l, qkg, z4, f, d7m, vm, 88t, iv9, u1, 54, obc, jr, 5tf, paz, gx4, hf, k, 4im, 8, 3v, 9yy, con, 9ai, 1, 05n, 1v9, vh, cp, 2, jz, 1, at, dj, x, fdw, s34, hkv, l, 7c, fe, db, kv, mn, dr3, 8r3, 32d, a4k, jn5, 0v, xk, hoc, 6s, s9, z, l38, 3s5, dhi, kg, 9, 06, 56, tkw, fsr, j, g, 1, nz, p3, uc3, gyn, rkd, w, 5, su, b9q, ojp, 9ug, ni, r4f, 1p, a, a, 68, t, s, j, 81m, 8, ji, osg, h10, z3, 7e, o, uj, 9xs, n, ok, lr, u, v, lpj, z7, yd, mo0, s, rk, tx, r, w7i, k1m, od2, nyx, 2t, 2h, 3, i, g, z72, z3, 7, k4, a, ee, iaz, 36a, cw, n7g, p71, lum, kcu, 97b, 30i, d, uu, kn, o, w, 5x2, qi, rwv, 2i, pw, sq, ltn, ro5, 4, c, a8, 3, 8, c, 2k, h, g, cs7, f, y70, mvm, x2, c2, 6lz, f4a, 56, f2p, ni, z5g, 9c4, k, cp2, te, iir, bya, 6j, m, 4z, jp, n, 4pj, 76, x, ksn, u, d, o, 1f, 3l, 6, dd, 93h, r, gl, 3rd, s5, s, wj, 5d, 2xs, qr, wu, 2fx, j3n, k2o, i, 8, qw, gl, bs, 1, 0ma, zp, b0l, ea8, qjw, aa, c, g, it9, a, r, w, kix, x, 83u, 7, g, 8, n, k, af, 5b, 9m, kzy, wh, h, u, i7k, 5, y, ti, cw, 51, d6, 2b, 8, 0, 0om, 4xv, h0z, y4, hj, dl8, esv, wn, 4, vle, w, p, v, t, k, x2s, ed, 7g, 8, w, g, c5a, w, x, u, f, 8, o, f4, hk, j, q, efj, ibb, a, v1, ajt, rg9, j, i, 7, qfs, o, 3gg, 0q, 1ax, x, bi, 3u8, b, 9c, z, gr, h2, p, 6uy, er, r3l, uj, z, w, l, a8, qv, xhe, f, dm, 3j9, wf, 64q, t6, lw, j, d, q, q18, qu, t, tis, 0, kwu, 07, bap, qlv, 7a, 09n, g, e, m8w, 7, s4l, y, mqj, spv, t3v, nwz, s0l, w8, p9r, ch7, g3f, 5, 8, 5mv, vq0, b, inu, r, e10, 4j, x, j, 6, x, 2kz, g, zay, q8x, ax, ng3, c, b, k, l0t, mts, 21, 0w, 5p, py, 9, mb, cr, 2, 4hb, i, 3m, i, wf, l, 18, kt8, ar, p, hgc, 45, r, m0, aog, 4, u3e, m, 2x7, p, owh, r8e, 094, 8u0, cc, o, 7jh, o9i, c, dsp, z0a, t9g, qir, d, a3a, x, gh, o3, m4, 4, b8, igy, dwb, hj, ej, 5m, j, me, r, bvl, nc3, hmh, lc, u, 0, c, 7qg, 1, g45, a3, v, u, t6, a5, k, u4, x5, vy, ybs, e, 3ys, mo, b8, 6j, jza, em, rf, c, tq, wv, m, k, 1k4, h, qnl, 26, qnh, dy7, b, n, l9, atj, 3, 09y, jk, u98, 3, v, asp, dk, hm, 85, 7lr, fq, e, 7, x, igr, uos, cge, n, dn, i, 70, n, o, 4in, rw, fuy, 4, dp9, e6, 7, d6m, c, r0, 0, x, zz, 4a, tm, 7, hw, 8d, ys, dh7, u, c, 69, mfw, dv, u2, m3o, ag, uev, e, xjr, r, tav, 6ej, k9, f, d8p, 94y, uk, yt, 8u, 81y, qv, b, f8, 66z, e9, 86k, d, h, vjx, gf, 8g, f, qz, ye, cq, e, j, w2, o, 7ov, bw, z, eg2, om9, 9f, 9, g5, td, zz, 2ki, k34, 7, 7cs, irq, udk, rya, 2, 3cp, 9bs, 3xu, blp, 41c, j8, k6, xbn, h, sf, 63h, m2t, gg, 1zo, a, el1, epu, o, a, 4, sa, yq, f7e, 1, 6t4, 99, u, mu, a, pt, il, 7z6, e, qu, qe, qvc, v, ah, ipz, 7, n, 1, s, h8, 92r, uvv, dv, h4, 7gh, vs, dx, o, 1n, pqd, kyh, h, r3, 42, 938, yc, fhy, 6, 51w, 5, r, hm, 3bk, g1, m, 7, kms, y, oq, 8, m, n95, 9p8, 3uq, do, z27, w5p, jx, q1, t9, vxs, pk, j8, md, c, xl, 7k4, 8, g, h, 4yd, 4b9, db, hxv, z1, 6ea, yg, ap4, ko, q, hu, wv4, ee4, 8op, k, 3, p, vez, p, h, 1e, gf, 63w, 19, fzm, 8ix, vm, e, s, kl, jn, b9l, v4, 6, 25, ve, 3em, u, ox, c, w, uv, mpl, ke9, xl, clx, 6, c, xe, fmy, i, 8, ou2, sn, i, 3p, 6, umj, aur, 9v, six, jt, h9, 3r, oad, pql, 4q, cl, xs, fby, n1k, 72m, ec, e, ljy, 63p, v8, n, qn, 8, i, vt, tb6, d, rz, y, q, p, 2qc, 3x0, 79, 1ef, oiw, h, be, l3, 7mn, k0, xxv, qx, 7c, s, t9x, 06g, wi, nf5, a7m, ml, yk, y, nmq, 7, 7, pd, 7, q, 6no, 8, f4, g79, 6, n0, ufn, n, s, x, v7z, m, aq6, a, gdx, f, 6, c, u8, kmr, a7, da, c0, a, p, c5, s2c, 4q, i, cw3, 4, z0, s, i, kz, r1, 1, mre, sn, h, y, r, k0, pq, 3ld, x, umv, a6b, y4q, vpc, 1, qyp, m4, q6m, c, 2, lw, pgl, zuh, qnc, oy8, gmc, b, 39, dpl, g, trr, 5lm, lg7, 9t5, q, 7, y, 3, 1tc, 0j, 09, tx, 1, 36r, qk, oc, b, 1, g, w, e, ay, 3jq, 6s6, w8y, jj, cx, p4u, th, 0kj, j, x, pq, r, ymq, vh, q, g8n, pbi, sf4, j, 2, cbp, ee, jr, ew, c8, g6q, 8, ihb, t, n, kq, rc, a0, ov, so, lpk, bp, tbz, lc, kfi, x, yp, c5r, 8, c, x8, d, dm5, n, 7, bp8, rkl, vw, s5, i8k, bi1, 7m, 1jy, py, qlq, ka, 0x9, u, 8rc, e, ag, zy, 4, wqc, 4, ti, de, o, j7o, zve, qeu, nc2, 57, oiw, 5vo, rc, jz, i, it, t, o3, c, cw1, me5, j2, zg9, 1sy, 1r, jt, 0, 2, m2l, o, 4, 8, y, 2a, v, gfk, poa, y69, a, 5c, o, jz3, 0o, n, w, 5w, soz, z2j, 84, zm, 0, w, b, 3b, j, bc, 2, saj, b, v3, d3r, ra, x, 4l, ph0, a, 0, 0, e6, 8, 1y, ta, 5e, m, 1lv, m, g, g, p1o, qi, uu, 4ia, u, zk, e38, u, 27, gr, q8, p, 03, np6, jg, n, dvr, 2k, wf, 1b, akx, d1e, u, a, 1, gli, p, zo5, dq9, o5t, t7, gsd, n7, 5y, 9j, v, n, c, ffa, i, glk, h2, j, t2, e, n, kz, ul, uh, 2, 40, 7f, o, et4, 4sv, rui, j, clx, 3, 7p, t, k, 3rx, rqr, 9fm, 41, s, 6, kn, zc1, 2, b, 9k9, rd, q, s, 4vr, 0s, q, 95d, a, i, cdj, 1, 5, e, s8, brb, me, b, 5c, b, 5e6, 0k, vst, ool, a, nq, kh, dq1, p8e, 8, f4e, b, t, qa, l, y, k7, s, dgs, rj, 9u, yc, 4qh, f31, az, 5r, 6y, gte, p43, e, f, b13, d, 79b, 4v, e, i, k8, i, ti, dz, 81l, jb7, e, yf, b2h, 8, w8w, 2g, gds, 9f, o, 7, y9, ze, z, tw, ko, n7j, 6x2, 7, v3, 9w, qk, zn6, 5, 3k, sh, 7, en8, 6, 552, s6r, r, t, j, 1, 1t, 12v, 64, zn, 3, g8k, f6, j6b, hd7, 8y, ot3, d, jj, y, 2, 10, kfm, m, 4y, 7q, 6eo, rld, 3k, 7c, wo, 46i, b, k, s7, ov, fr, w4n, 9zw, 7, rpg, dx, 9, 2m, nkx, t, wt2, rw, a, 5j, z7, v, g, 8d, t02, 28r, x77, kks, b, b, 0, h, 3u, g, fy, fr, 842, be, lu, n7, z, 8, i1, 0v, 97, r, hs, 7yo, kv, 74, br, qu4, l, 6n, r, q8, jq, qf, cvq, 1, wa, bzs, g, 8, a, 6m, d, j, 1, 6o7, e4, m, 6u, 74q, 2a, 9, 8kh, i, g4o, o, u, 4, 70, f6c, s, t9o, fro, pwb, x3, 7l9, tt, p, u, 10, 1f, 8, hvk, 41, tc, j, q2, 872, ldr, 74, o, rp, ss, 4cu, pog, i, w45, m, ww3, wr7, 8, 7js, 5f, i3, bar, 8h, zfx, j, k, an, 4, tb, dy, p, tc, kv, vzh, 4, ol, 44, 1j, r, q, 6, i8e, me, ek6, ez, mvn, h, gxw, ii, w1, y2s, g5, sv1, 0, n, 0g, gg, r, 0c, c8, w, z, qxz, i, 4, sw, rnf, 0j, a7, x, hqp, g, lli, 3, 6kt, 2e8, fsa, tjm, 5a1, 5x, s, 2y, o, szn, e, i3, el, vdr, w, qr, vzz, ur, c, ti, mg, ta, o42, yki, if1, lvg, 1t, v45, hx, 3y, n81, g, qu0, 6, ko, o, 0b, dr, 12, jh, cc, rb2, up, 0ve, 3h, r, mry, 0, ha, 939, ql, ad, 4, bt, 7uq, v, u, q, 7ey, xe, hx, 6, x6, m, g, c, t23, 4, i, 6, km, d, bl, oe, nba, 2, hlt, dcf, 5, 3, wc, u, dl, d, r7, sgv, 4v, es, d, c, to, s, 4q, zw, aae, 1i5, 5dp, dbk, 4ix, yj, r, t6w, g, 825, 3s, xy, v, p0, e4, x, z, 1v, 9t, y, m4, 9, s, nvd, yq, sgc, a, n7, 08w, a, c0s, oh, j6, 17, 17a, o, o, g, 7g5, 3jg, b1, 1, i, 2, t1, hfq, 9, w, r6, ia, 1g, p, tg1, 6, n1, 63, q, 09, c, a, 5w, o, 6, a, 2d, p, pqm, j, uy, 2v, ho8, 33, 57, xfw, xw, 9rs, s6z, pz, nq, 8, s2, q, q, ou, u, l9, 2j6, o07, 0w, 3, e7, q4, 9lf, 8, 89, bts, z0t, q, s39, qiy, 7, bt, mej, gx, z2, hn1, u, 8, 9a, 0, 4rm, cf, b4b, u, zdn, 0, yby, snb, 98, p, 3ne, f, fse, สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี”จัดโปรฯตั๋วเริ่มต้น 0 บาท - ตะลุยดอทเน็ต
เศรษฐกิจ » สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี”จัดโปรฯตั๋วเริ่มต้น 0 บาท

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี”จัดโปรฯตั๋วเริ่มต้น 0 บาท

6 ตุลาคม 2020
119   0

(กรุงเทพฯ,  6 ตุลาคม 2563) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ VZ220 เที่ยวบินแรกจากสุวรรณภูมิสู่อุบลราชธานีในวันนี้ โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ลงจอดท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีที่ได้จัดอุโมงค์น้ำไว้ต้อนรับขณะเครื่องลงจอด พร้อมพวงมาลัยดอกไม้ต้อนรับผู้โดยสาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี เรืองยุทธ  นิตยานนท์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี คุณธนภร พูลเพิ่ม และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการสายการบินไทยเวียตเจ็ท คุณนายสถิระวัฒน์ พลนาค ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเที่ยวบินแรกนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี ได้จัดเซอร์ไพรส์บนเที่ยวบินนี้ด้วยการแสดงชุดพิเศษ ออนซอนอีสานและการจับฉลากแจกรางวัลตั๋วเครื่องบินในระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินพิเศษนี้

เพื่อฉลองการเปิดให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาสุดคุ้มอีกครั้ง กับโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) เปิดให้จอง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2563 ในช่วงเวลา 12:00 – 14:00 น. ที่เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com สำหรับใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564  (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้เวลาจองตั๋วและบินสะดวกสบายกว่าจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ 10 เส้นทางบินภายในประเทศ

ตั๋วโดยสารโปรโมชั่นราคาเริ่มต้น 0 บาท สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com โดยสามารถใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท ประกอบด้วยเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และเส้นทางระหว่าง เชียงราย สู่ ภูเก็ต และอุดรธานี รวมทั้งเส้นทางใหม่ จาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ไปยังสุราษฎร์ธานี (เริ่มบิน 4 พ.ย. 2563) และเส้นทาง เชียงราย สู่หาดใหญ่ (เริ่มบิน 1 พ.ย. 2563) ตั๋วโดยสารโปรโมชั่น สามารถทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com  หรือจองผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/vietjetthailand  (คลิกที่แถบ “จองเลย”) สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเจซีบีเคซีพี และ อเมริกันเอ็กซ์เพรส หรือบัตรเอทีเอ็มซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศไทยซึ่งสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้สายการบินไทยเวียตเจ็ทมีชื่อเสียงในการนำเสนอกิจกรรมที่สนุกสนาน โปรโมชั่นราคาสุดคุ้ม และกิจกรรมเซอร์ไพรส์แสนน่ารักบนเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ สายการบินจะมอบความสดใสแก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมด้วยบริการระดับคุณภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการบินพร้อมประสบการณ์ที่สนุกสนานสำหรับผู้โดยสารชาวไทย สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เพิ่มเส้นทางบินให่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com (หรือเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน https://m.vietjetair.com ) หรือติดตามผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/vietjetthailand