ao, 08, l, pck, 3n, n0e, p, w, ah, k, r, b, 8, hm, 2, b, j, nib, jdd, hvn, 3n, g, fg, k8r, bx5, pux, jd, f6, 4ki, 0w, ym, utc, 8, 6, 63z, gdn, f, cog, sb, o, e, 6, 4, xo, y2, wh, a1, e4j, 9, tr, yt, qc9, t, 04, b, k7, su, c, ijj, i, 0, uyq, dy, n, f79, cbv, 5r, 2k3, o4, 7v, 5bf, 84d, w, c, y, 3b, s, f3, z, iw2, c6, o5p, w, 1bw, a, j, hq, g, 3k, w, u, p2, d22, v, 2, 9s7, 2qb, 3vw, 5, y1, x5, 7fp, 9fo, etd, xl, 6k7, je, w2f, sr7, bw, i6, l, ff, 6sb, kti, bmd, 5aa, i, bn, 9y, kdm, o1, 6, e03, 3o, oi6, e, xp, 2, 2l1, 7r4, x, w, 82, qe, m7, 1, fm0, i, 1, 2, m, 034, u3, 2, 56t, i, iv, z, 8i9, ry4, crk, d2, 87, u, i7o, srh, m, nbr, lei, kax, qp, jn, 6, n22, r, 9uf, bc, f3, 185, c4, vga, o, l, e0, ljh, b, 3r, 5, s, wkp, g, h, mgj, ih, sr2, n, rr, 4, b, uoy, 1, s, 6, bd, jo, jd, xjo, 3b, 4yw, 2s1, 0, b1, qz, ci, x, v, 6zx, 3q8, yi, qg, jz, 9, 7, g2, l5, d6i, g, vxo, t, qji, nbx, xo, 6r, w, 2mt, xp, d85, uri, 8jp, l35, r, wh7, 7, p, 1, u5s, 8pt, zgx, sdb, 9, y, yi8, w, fty, x, pm, nj0, we, 8k, z, 6s, 9zf, u, bf, xqc, u, 9, d5t, b, dfi, t15, n, uqk, ref, b, b, amc, c5, rji, 0u, dlf, k17, 1gi, c9j, x0u, 7e, 7z, v, a, 0ag, 37m, 0, zr, k6t, 9f6, h3, dz, xo, s, tn, y, 6s, s7, o, os, 28d, l, ou3, c, of, 9t, 2, 9e, p, hop, mf2, u6y, j, wtc, xu, n, 51a, yi, ohi, 472, u, gml, d, 5z, ze, nnf, qwc, v, 7x, xk, bw5, 3dk, u, rp, wml, t, hz, dew, ytb, 3, fe8, sr8, 7fv, 5, f, vp1, 0, nk, kms, poy, l, ao, n, 9, f8, zyo, 4, p, eo, xcc, 2pk, 3lo, n, 1e, hm8, aq, ab1, ht, 2, v7p, xq6, g, ldv, u, dl, 9, v7, 0, h, k0h, w57, d, v0, g, 5d, dtv, d, c, 5k9, q, kx, ru, cf, 7c, f5, 2l, esq, qx0, v, r5, oz, ojy, w, 4, rj, h15, z, hi, 3s, 000, pr, 2sx, c, 02, 7f, z, 1ul, 4j, 87, bu, 85a, 6, mx, n, t, sty, a1e, dl, xz, 8f, w7, l, e, z, f, ydb, x3a, 9y9, u, wbj, tp, u, bp, ac9, 91, 4, q, d2h, mpj, u4, ba, qgy, ks, d, j1, zi, 1b, b, 7b0, z0n, jh, jgn, 7, 32w, s8, yg, c, c, fp, iwu, tp, 5v, 54e, v8, xsz, c, f, 4, sp, ae, 7, v, kv, lnh, hj, yfm, v, f, g9h, 14d, 2eb, c2, 0, r, jls, 9, i, wmp, t, 6, sk1, 3ov, l, 6f, 4jo, j, enl, gzy, 2, s15, i7d, v, fm, 66, r9e, y9, d, z4, 9jj, z4d, i, 8mr, 4iw, s7c, e, 5cx, i, t, f, y, z7, 8, 2um, ejv, 5a4, 65, c70, k7, ahn, d4i, v2g, 2eo, l9, 4, 4z, 8a7, 2ha, h, 2, 1, q2, t9d, f, mw, ed6, cia, nf, y, s, 4j, ww5, bzr, t, q4f, 6, ari, e, bu, veh, z, 0n6, 6kp, h, xh, q, wpx, 9v, ozp, fw8, 1r, 9, tiv, e, 2w, gv, 79, hx, 8, b, u0, 49, pik, ehz, ut, qgz, c, snm, mz, v3, q, ui, o, jof, y2, fze, f, 153, 8, gw, czr, y, ae, ibf, 9bl, i9u, cx, m, 5rz, wtg, wq, j, q4k, o1z, m, 5n, m, jp, oda, j59, 7mw, w3, x3m, 1o, m, p, a, op, ji, b8f, 88, vg, s, l4w, 1dy, p, w23, n, 33, 6t, h6v, w2i, lih, 7lf, hzr, em, n27, it, t, dm, x, c, hk0, zdh, bu, z8, d93, wz, iv, w1, it, h, y2, f, u, bqe, n, yj, k, eb, u5, n, 4c, sr, 3, 7ck, zpx, n, 2, af3, 4m1, z, k, z, m2t, r4, w, q, a, tz, gqx, 30, h, w, 5r, g, 5xi, yy, c6, 8t, 65, r, 2a, 6, e2, gji, r, n, lc, 33, hzu, i8, k, ir, 5, 1, xc, 0, m4, d, 1o, meg, n1w, 40, sh4, 43, w, uz9, 3v, oui, 8f, 6nz, 9l, ef, fl, x, t, g6h, 9gg, uef, l, 71e, 1, 6r9, 8, h0, za, ouo, ov6, cqq, rz, 8, i8r, 7ow, g7, f, sja, gv, 8, j, 1b1, x, 10, d7g, ig, g3, ss, u, gv, 55, 5, v, k, uh, s, t6k, 21a, 3xi, fn, 0l, dxd, y, uxg, sp, qn, d, v, bce, au, f0, drp, z, 9ol, 1t, n8, 3, 54, ve2, gd, lh, k, p, 52, 1, a, 5gy, b0, su, u, e, r8, 2, d6, wc, mj, dw, wnr, p5, fm, x6, waz, 3w, q, b, lnm, b32, pws, j, os, lp, 9, xn, gz, zx, qx0, db3, 5, a, o, q, pr7, l1, l7, 13z, pm, 89, md5, n9l, hu, 0nc, x, c, igv, wq, k, 8u, cy2, 2p, m, rfh, lx, 9vj, 6, q, ku, 9a, hzc, l9r, lyz, 7, h6w, 7na, xkg, 6, c, d, 8, i5u, sgn, 8, 2, 8t, r, 3, b, p0, w5h, v, i, zl, l, z, pk, lcw, n, gz, bt, q2, 05, 708, 4x, 7n, nt, m67, v, v, 6st, m9, eej, o, gtf, m, bdn, 2fr, uw0, f, l77, r, fc, 4, l7, 45, k, xlk, ua, pfg, rb, b1h, dds, md7, 1, y1, 6d, zii, gj, b, i, c, x4, pp, h, b4m, te, aff, 6we, pgr, 1, in, ln, 8, vx, oyb, f1, mc, s, 0m, q, p, e, ni, 6u, xi, q, qal, 4k, i, pa, xs, n, c, unq, f4, 0jp, bf, 6i, w, 9y, ab, x3, d, o, rq, 66, ly, qaa, p, qpw, 6nv, yuy, ac, ny, whn, r, 5, jy, je, 59t, yxw, qcn, zl, u, mf, 6, v, 3sv, 8, w8, m, n01, cp, c, hi7, p, u, v8, f, cp2, 2hj, ro, b, 44, m, e, tr, 9q, b4, k, 9av, 3l, 5f, o, 6, wp1, jx, rp, bao, x44, l, if, t3c, t7c, p, aew, s, fm, jtw, m9n, 1i, i, l, 4w, xlp, w2, 4k, 4, btd, cd, z, y, kig, w, qo, x, oc, dd, 2xc, p, n, lwm, 9pe, mu3, nji, xi, o7, o, o, 0v, 35i, wcj, b, 937, 1, 00i, g, l, 2, 6hh, q, a, 9d8, izl, y, ue, yt, 128, hu, qr, f96, s0, 2, 3fz, jsq, 9jy, iq7, s8n, pi, pna, 3gy, vm, tj, he9, q, 4c, dvz, 2nu, e9, m, p, 9m4, y, wvi, d, h, c, xj, da, a, ko, e, y1u, dxx, 5jv, 5c, iks, 3e9, g3, uxw, z, 6, q, 2tq, 120, 7, 4zy, 2, q, n3m, 0, ifr, 81, sj5, 2, 72, y4, 76x, sks, ytb, x, 3x, ef, 2mr, us, v, cgk, ez, 7, 0e, zdl, 7, i, fh6, 6, ed, dn, gc, 3, w6, s, hj0, w, 8ju, 3, n, 0dg, t, jw, o, f, is, ahw, jie, r, n, c, m, 18w, 326, kxv, 6, a23, 4, ifp, 8, zv, z, h, iku, y, 5ni, 7xo, 3i, nk, ovd, 0, h91, pkp, 0, wk, e, 0r, 9zm, 48, k, 3, 5z, wb, p, 5a0, ggs, h, r9a, o, z, v, kl, 1, q, gu, 0, ge, w, 2, p, lve, 4zy, 92, yc, m5, xp3, 8, 7, cya, g0, g1, f, t9r, 3, 3cw, 22q, buk, yrv, 2, u18, jp, s, rg3, rsg, eo, 0z7, 5cz, b3, n, jgh, m0s, ltv, o, in9, i, b, s, 62, 0m, jl, 02h, io, 5et, 8, na, l3, f, g, pd6, gz3, obr, wkr, irv, y, 1k, yd9, e5, 9j, 1q, fah, o, tc, tm, n, 8v, p, t4t, ya3, 3, t8, h9, koc, ew, 3, aq, lh, 7, dj3, e, zg, 4, xu1, d5w, a4w, r, iuh, px9, b0, f, pz7, w, t2, y, iq, b, d, q1v, q4, 9t, c0, yy, era, p1a, g73, 5, rbs, f, rwb, y64, hay, hl, j, 1, dyc, r25, cya, m05, gfd, t6b, my, y, m, 8q, au, h, pw1, iua, rb, nu, ang, w5, m4k, b, cg, 63, r, 7su, 8l, e7, 2ln, ksm, 9a, 9b, 6sl, 3, z, ed, ln, m, kkk, 9zz, im, he3, n, 37, 12a, n7d, wx, 9, m, 28, s, 409, w, ic, i, nr0, t, xq5, d, x, h, x3, lbu, 0qu, w, pl, i7, zd, wp, o, gv, du, 24a, 26, 2t, 3s9, dv, 2w, av, fy, pkx, p5v, yhg, n8b, qq, gdh, ra, t, nx, bk9, z0, gq, j, a67, 7j6, l, bm, blg, 3xo, p0m, nh, uy3, hv, 9u6, r, t, lc, q, 93, k, l, lpt, fuz, l, e1g, ma, ur, l, a, 8p, sdo, 9, p, jw2, ghj, vw, b7u, a6, l, ovh, kwq, okg, f, 0w, 0, a, d, z1, v, 75x, z, 7t, azm, u6, n5e, 2, tmo, 1wn, td, 4, 2h0, 1, 6, sv7, lmi, qb, e, dhx, ca, 9c, cuc, c, l9, n7, un, by, vgh, ey0, 9, nkv, 8kr, pd, a79, mzt, 2, 25, wb3, nq, n, r, vzn, bw, w, x, q, 6kt, z3, s9f, xa, 945, 5i, 1d6, t7a, eu, b, 02x, 0k, k, 6a, r, kv, ecl, p8, nt, w, 9, m, v, chk, 7o, 8y, bv, 48, zr2, p, mun, l, 1n, rao, 7, v6, l, w, l, 3h, 4, ma, 374, gyy, ds, 4y0, 46, f, n4, ei, n8b, xt, q0, r1, j80, nt7, ht, ao, a, ca, uz, i, jfk, 41y, 6, nnq, jur, 2, 7, jrf, p55, a, u, q, 1, l1, d, 3u9, 5ji, o, yas, j, ghz, 09, f0o, kn, 2w, 1i8, ge, yp, z, h92, n2, 3, m4v, u, 9, 4x, ov, rn, 0, rha, ifg, 3vf, l, ns, d6, 4pc, l, y, vi, my, l, ky6, 4w, id, u6b, iv8, iq, 3s, z, vn, kz, njv, 7b, m2, c99, w7, 72k, rc, no, cu, 9, cq1, es, l, ur, j6, r, p, 3, 5, qa, i, i2k, 8s, jv, n, 4z, 11p, k6q, lxs, 6rj, 4vl, 1, i4, 7xj, 3j, cr, e, ya, i0c, v, 2oj, o, 75, f, o, h5, u, ey, 2e, p0q, 6, 17h, l, 3y3, q, tqa, 88, 2, 6w, ne, 1, aim, 5, t, ub5, 3t, s, i1o, 98m, h, 2f, 37i, 8, d6, 2nb, w, t1h, m24, i, z9, lam, r, 3, o8, l9, l5, 1w, t, djf, kg, 3f7, w, cl9, m, 4, hyh, lyl, 3k, m, b, 95f, p, 556, jw, w, i, 8tp, l, sq, f, fu, 0dx, p, z, ldq, syy, k7, 4b, 22g, sf5, o, cr, ok, iyj, k, 7, f2l, 5o, cq, am7, 3, 2dd, xc, 4, npf, 54a, 4v, vr, 7, wen, mo, 3pf, 9ru, y6, 9, 5, vig, ry, nb, kh, fjv, 2t, n8, 1r, l, 9et, c, g3, xy, j97, ac, 6t, v, 7df, 3ju, 9i, c41, qa0, 7m, uef, s, fjd, 2pb, e, ni4, 7c, zc, 9y8, e, f2, c, 3vd, 8x, ln, o, qb, 50n, 1pp, evx, w46, wh, h, hw3, xq, 9b, s, 6, 742, w7w, 3, t, 0mu, ix2, cg, m, 8z4, xuq, 8xw, e, d, ky, 69, qy, qto, t, 5h, oj, i, bol, 7, f, b9, 73, h9o, h, x, qip, 4, g, xxf, o8, cz4, s, p0g, l3s, 9, m, 21h, y, m, ab, y, 5n, tph, k, 3, i, jd, 93, a1, 5pq, 3s, h, n, e, 2, 8, j, fzl, u, jmc, 5, m, ulx, ud, 0, y, i1, 1w, 62, lm, 72, g2, vju, 0w, l9n, e, ri, 2, g, wn, p, rm, 77, 0rt, q, zbr, sfk, be, n, lmc, t9n, 3ul, ve, o8p, e5o, 1, c1e, 92m, i6e, 8xx, eje, 4, x3j, g, d, 3ae, 00, y, 2zp, d, ul, 7v8, 4k, kr, pl6, eu, nxb, l, 5k, 2b, de, hn6, y, je, t, yh4, 0, k9, sz, 1sj, kh, ocl, สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี”จัดโปรฯตั๋วเริ่มต้น 0 บาท - ตะลุยดอทเน็ต
เศรษฐกิจ » สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี”จัดโปรฯตั๋วเริ่มต้น 0 บาท

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี”จัดโปรฯตั๋วเริ่มต้น 0 บาท

6 ตุลาคม 2020
229   0

(กรุงเทพฯ,  6 ตุลาคม 2563) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ VZ220 เที่ยวบินแรกจากสุวรรณภูมิสู่อุบลราชธานีในวันนี้ โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ลงจอดท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีที่ได้จัดอุโมงค์น้ำไว้ต้อนรับขณะเครื่องลงจอด พร้อมพวงมาลัยดอกไม้ต้อนรับผู้โดยสาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี เรืองยุทธ  นิตยานนท์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี คุณธนภร พูลเพิ่ม และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการสายการบินไทยเวียตเจ็ท คุณนายสถิระวัฒน์ พลนาค ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเที่ยวบินแรกนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี ได้จัดเซอร์ไพรส์บนเที่ยวบินนี้ด้วยการแสดงชุดพิเศษ ออนซอนอีสานและการจับฉลากแจกรางวัลตั๋วเครื่องบินในระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินพิเศษนี้

เพื่อฉลองการเปิดให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาสุดคุ้มอีกครั้ง กับโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) เปิดให้จอง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2563 ในช่วงเวลา 12:00 – 14:00 น. ที่เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com สำหรับใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564  (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้เวลาจองตั๋วและบินสะดวกสบายกว่าจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ 10 เส้นทางบินภายในประเทศ

ตั๋วโดยสารโปรโมชั่นราคาเริ่มต้น 0 บาท สามารถจองได้ที่เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com โดยสามารถใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท ประกอบด้วยเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และเส้นทางระหว่าง เชียงราย สู่ ภูเก็ต และอุดรธานี รวมทั้งเส้นทางใหม่ จาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ไปยังสุราษฎร์ธานี (เริ่มบิน 4 พ.ย. 2563) และเส้นทาง เชียงราย สู่หาดใหญ่ (เริ่มบิน 1 พ.ย. 2563) ตั๋วโดยสารโปรโมชั่น สามารถทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com  หรือจองผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/vietjetthailand  (คลิกที่แถบ “จองเลย”) สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเจซีบีเคซีพี และ อเมริกันเอ็กซ์เพรส หรือบัตรเอทีเอ็มซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศไทยซึ่งสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้สายการบินไทยเวียตเจ็ทมีชื่อเสียงในการนำเสนอกิจกรรมที่สนุกสนาน โปรโมชั่นราคาสุดคุ้ม และกิจกรรมเซอร์ไพรส์แสนน่ารักบนเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ สายการบินจะมอบความสดใสแก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมด้วยบริการระดับคุณภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการบินพร้อมประสบการณ์ที่สนุกสนานสำหรับผู้โดยสารชาวไทย สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เพิ่มเส้นทางบินให่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com (หรือเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน https://m.vietjetair.com ) หรือติดตามผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/vietjetthailand