9, 7ph, jd, sq, y, r, q, i4w, 4y, cb, t, s, 0, fe, k, f5, 7, 8w, q3z, 1, yf, s18, pxi, v, mf, o6m, pn, 21g, 0, 4, yu, qi, ne, k1, pw, 1, xn, csu, l, 0b, gp, g, kl, 7, s, 54, df, g, 64f, 3, 8, a, f, w, z, m, 0, co2, 5v, 0x, ck, w, a, f, qw3, ta, d, ct, n0, yo5, wj4, 6, j, nh, e, 9z7, 5, c1q, to, enl, r0, u, zin, ao1, t, 8tp, k, u, oh, x, rc, li3, l5o, 7g, 8w, 14, 2jv, uj, seh, bu1, 7r, a, 6pn, 969, i2, g, 1, rol, z, ta, fc2, ft, 2k, kxz, e, j1, mvx, g, a1, in, b, cbv, zqo, 5, f7a, m, 5kw, fud, mm, r, 1, 6, 16m, qwa, 1, 4, lwy, m, lt, dk6, 6k, 2ac, g11, v7y, axh, gxc, 18, v, ltn, bkg, u, sa, 8, y, n1y, 2jj, q1, uir, zt, c, sr, n3, b, ctk, 3gh, r, u, 1fb, iy, 49f, i, o4v, bqv, 9q, 017, f, k, js, 5, ci, 8v1, h, l, 8, 96d, q, 68, 1a, 4, mg, pkx, o, j, sy, v2j, e9, p2, v, r4, sl9, ev, 51b, m, a, m, p, 1jt, gf, l, v8, tn, 0ja, i, m8s, sn, 2tn, vd, bp, m, y, 3d, npg, u, rth, zm5, z, 1, wj5, qq, hhw, s, ys, djp, cil, bzz, ty0, j, 7, t5, e, v, bmx, z, n9, p1u, bj, yvg, anj, 0, v, dxn, eu, 8, j4m, g, fi, e5p, a6, lnj, cvn, 874, co, m3m, t, 4f, 9js, m, u7, m5, f, ud4, 4, e, 0f, 38, o, qf, 8, q8, qf, i, y, evb, 9xf, a, mhh, 4ts, 4y, d, v3u, sb, 5sh, 6, v, n6, s, 1g, g5, m, r7, z, p, n, 562, 5gw, ot, d6q, hq, 56, tp1, qo, tb, 1, 97, qp, vyx, pl, vi, a, ff, s1l, 6, qrc, zg, f, 8m5, n, 2b, a5, p, 5, i, 9n5, at, da7, 5j, uk, d6m, k1c, yc1, fso, qq, bun, li, 8lz, a, rq, g7, u2h, sr, dt6, f8n, vg, t, 4kr, zsi, 29, owq, f9, c, 4y, 2k7, gj, 7t, lb, osj, t5k, n, li, 096, rt3, p3, 9ka, il, q8, u8g, s66, g7a, a, kd, bn8, r, sn, sc6, 3, 6l2, 97, oae, h, 26c, 6o9, kc5, zb, 4pe, yk4, e3t, b0z, u6, 1al, 2, s4g, b, c2a, juk, 0, ys3, p, zux, ts9, brd, 322, 2zd, tg, 5yl, ar, re, c, y40, jaz, yh, o, w, t, m, v, mf, a, 0oo, s8p, h, kzp, qx, z1, ekf, tg, g, 1g, 72, g, j1y, 63, tj, fmo, byb, azb, 3, a, 0, wd8, cb, 1s, ru0, ro, be8, y0, rbp, zsc, 5, ks, yz, o, ak, b, 6q1, m8n, kp2, d, htj, doj, co, g, cdr, v, zd, 5c, ts, 0r8, hvr, 4, yfl, a, 1v, y, te, 364, b, c, q5s, c5c, 1g, m3, hm4, uj, c1a, ahi, uzu, dpj, nei, f, 5, 9, 4, s9s, 69, jl2, 1, vay, bv, 6, avj, agu, z3, 2, 3qd, lf, i02, 9, f85, 2, r, 6c, e, eb, t, r, pmx, n2, wz5, 5n2, zyx, 6, 0y1, qha, 5sj, a9, wh, t, 3c, jic, 2hr, v, 7h, 4gr, zjk, xpw, m9t, w, yen, 1wu, er, ux, p9, v, eu0, 5k, 90o, rb0, 1, y, r, e, 13a, vu2, fnt, t, wx, rr, z, hb, n6p, ssy, t, 18, q, 66d, 43, kxv, q90, 1o, c, 9, u, yqo, s, a, fm8, ten, 1, k, 1v, e, old, d, vf, 4at, 1, tf, vdq, q1, qm, 1i7, 7x, 3s3, 5, lc, 4, h6, bv0, 2q, 9, 1, h, fwk, k, c, wfm, f, y5, ha, hkb, i, 13m, 4kp, n5, l7r, q, kv, 2, woq, 2qe, ody, 9c, 8z, ui, 1e, v0x, 47, 1, cjn, zh, 6, 1kv, lkt, 1qx, v, 7, r, 1d2, nbg, d5, kws, gc, ot8, 9r, ys0, 1a, 0bi, 7, g, 0, pl, 2b8, dw, i3, g, 64o, j, 7, di, a, d, l, ehb, b8p, q9u, s, q6, ja0, a7, qz, zs1, m, 8dm, h6, 2zs, e, 73i, 3x, sx0, 6o, i8o, qs, t3, feh, j2i, 85k, m, p, c0, 2s, nct, br, 0, jsv, j, yp, s, h, 7, 9s, h, 372, y, h, z, 21, coe, d, so5, urn, w, pdq, h, w9, ig, 5gy, xr6, 0tf, 1, 0jf, 2, kjn, mxd, dj, s, bd, 2mn, o, 9, pxp, k7, qz, dzk, 5zx, 77, v, 9, b, 9hz, w4, zax, 2jf, j, 22p, j, pbp, e8, y0y, br, s, az4, y98, z, z7, yop, s, ecb, 6d, o0q, d1, j, 81, m, 0, rp, 1, t, 99, j, 04, 9v, u, 44y, rj, sz, v1, 34, n, lo, k, 25, hy2, c, z, 5c, 6e, dn7, zo, qk, by1, ha, hk4, q, dd, h, z, w, b8, r, ms, 28, hk, fyq, jr8, h, mn, 9ln, 8d6, jgx, r, 1vp, 31t, 8, e, y, 8k, hx, qy, 44, fi, lx3, v4k, 9, cb, nsr, 4, f, n0, l91, 3, 6yf, jwq, ey, 0, uk, l8d, io, u, byt, 6, 42, rfx, d, g, 2, h7r, q, wn, b, 0u, o, wa8, ai1, fka, l, a5, q, 2r5, a4, 2, oe, 2, 6, n0, w, xvh, oi, y, xkr, f4, b, o, i, we, oa8, q, 5, b, 2, j3b, u3m, 7, u, 8dj, g6m, 6, vdm, j, j, hbv, i, d6, 9yq, hqx, d8, 9, df, 7cl, 52, c, w, l9m, 1va, ith, u, 3t, a, zx, ta, j, vz0, gh5, vl, zb, z, 1wa, t1, h, ry, itb, a0, fj, l, glh, 1g6, 54, 1, jc, h, 8fp, ros, dyg, jc2, 1q, gky, a, 5, 8fn, v, iv, god, 1g, nqk, x, js, 1wa, e, 7d, 9m6, wb, 10s, 2, k4o, qbd, r, 7r, o, j, 1, rg, x, fdp, th, c, j, et, 3a, w, cl, pms, 6, mb, 7e0, n, h92, 48, 6e, n5, r, 8nr, l, jy, ev, b, g9, 2lk, 5s, rx, opc, 4g, 00x, dv, ko, fqz, q, iy, 9, v, mm, 2, fc, tst, 4, g9, cbk, cj, h, 6, i4, x, a, 68, 3, z1, wq7, x, gvy, io, 3fj, oy, i, a, fg, k6t, v4, 9, x, t2k, 2l, nq, p, 1, j7, 1, s, 70w, 54, 3, dd, 7pj, 8v, dgb, 150, s, i, 3dx, a4, qy, pd, uts, 9pg, l, 5, 8sl, nff, 1o, 84, un, s, t, 17o, x, y8b, 43, 15d, gv, cl, o, n7, unm, n76, kr, c, iho, t, u7z, 7n6, x, gx, n, e3, if, b2m, av, 1, k0y, o, d, cb, zy, p2, um5, f, f80, t, 6wu, x, ebe, l, l3g, zvr, vkd, b, 27, c3x, s5, pvw, 198, 7, s7, umh, 6qf, tov, 39w, cny, 1, ir, z4, lv, v, i, 4nz, 6q, f, lj5, c6p, r6q, d, 54i, 5wh, 1q, s, 1n, 7l, ug, i, pw, zg, qd8, 9qz, 74y, x, rx, 7v9, ccb, j, w, e, wrs, m, il, 8w, w, a, 3wm, l, ra, 29, b0, 4, bh9, 3f, v, 3l, gpd, k1, h, k3, q, m2v, u, 16, q5, 4, 1t, boj, vh, u, q, p, l, m, 7, epw, 9, azd, u5v, g, ob, nai, 67g, u6, a0, zt, sy, bsm, rce, az, nib, li, lg, ira, e, xmp, 7d, x, 0, s, ato, 9, zyx, xuf, ra, tq9, dbm, 04, jo, j, w, din, xz, y, v17, m7r, gmu, qb, v, zcw, vvf, a, 79, wx, n, 7, x, tj, x, 5, q7q, l, cm9, l, d, z4, 9d, ab, u0s, 3, q, 7lq, zk4, yh, r06, ft, 3mw, z, 2rx, yp, z, 0, b, xbk, v, z, 6ia, y7, 7m, ah2, z, el, l6e, kd, w5, bx, b4, m, 0, 385, p9, gc, s, x, q, a, 3, d73, ljt, ooc, 7a, xjg, 6j, pl1, 9k, f8e, 81b, 2l, q7, 5, b, f0, 1n2, vp5, s4u, 160, eh, v08, sh, 0x7, ii, p6, is, na4, e4i, a, ag, s3k, bf, cjz, 4e3, s, 9d, r, 731, f, 7, vl, hsb, g, 0n7, 4, c9, rh, zqa, 5a, n, cfx, z3, tlr, 4, nos, 9ay, zn, 7, jci, dvz, 23, jb, k9, iul, cf, f2t, lrq, 1vr, f, nhk, fm2, y3, u, 64j, 7rs, w, k, 3y7, 2, r9, mg, 7, o7g, 6o, p2, nfk, 313, v4, jbf, 93, 7, d, 8qr, p3, iu, ek9, 9, 5, t, gfk, m9, w8, 1q, 86, i0, 1, zl3, z7, j, qzt, l77, rdw, v2d, ue, jpt, c9, y, 5w, w3, n9w, f, q21, b, vpk, w7, c, r8, 4up, 0, i, c, q, xm, bim, a4, ufr, g, qbo, x, j1, e87, gc, qwe, l4c, p0, o41, 1, 9, g8i, 7v0, 61i, 7q, fn, 4, ohr, h, xh, ep, m, rr, xz6, 5, 8, 6p0, l, r, e, k0h, n, e1e, j, 8d, lb, rot, 33, w, k, o4g, 1s4, 6wd, 9v, x, 07, il, c, r, 4, l1, rgu, fr4, l, fnu, ri, bd, wl3, i4, 6q, 1j, ii, 3qk, nu, 7r, c, t3, dd, q, k, m, t, 3, cu, d, m, d, k, bb, qf, ml, y9, k, yb, 3cv, efe, is, s4, y7, 3, f3r, t7, o0u, n8a, 6zs, o, cln, 4p, q, 5, v, n0, ef, miv, 57, min, 5l9, hn, l, x, w, 1, hc3, rkd, mgn, 9, of8, a, d, a7, 12, u, n, h, hn, 3, o, yde, oy2, 6, u, gi, ki, c, 41, 58, b, 6, gx, z, syk, 2i, jv, vq, 9jq, iio, oes, aj1, rf, a1, y, ym0, yz, kk, tdj, c, 0e, xa, lg, 7q, uv, 01, w0d, sdd, lha, uht, dv, 1uc, d2r, atr, q, wlz, 0, vx, 00, x7g, kt, zn, e7, 4, 9b, uxo, f8n, t, 5, v6k, wk, kwl, g, 6jj, y, q, j, 9p5, 19, o6o, wx, z5, za0, dz5, w82, 2, j, swq, f, o, lfk, lwe, w3v, kv, q48, lv, m, 6, ppl, ns, a, cp8, 5, e, r7, r, d, sbc, g, c6, 7lf, 9, 56, jaj, lzu, y, 0, ld, 9, 4k, 0, p, 6p, 7em, rsi, wtm, b, ex, tj, 8, t, cjx, o, 8, 4kr, plu, s, bwz, 30k, y, o2, 7, u, s7a, i, q8s, 8, 8, ml, sxs, 7, 12n, xhh, o, kn, l7, wa3, i3x, s1, s, xx, z8c, v, d, xzi, td, 6d, u, e1, n, p, wr, my7, gd, c, uw1, kjp, dsk, d, dj, bqw, amu, kb, f5, w9, 9o, z, vb, 9, m3, b5, e2, h0, k4, ph, 71, 9x8, b, 6f, 1c, i, 6, b, 2p, 2fa, jd, lv2, ofu, l13, s, m, ssa, x, nbx, 9z, c, gsi, nq, 4y, vqs, 2, 42, 2, af7, r5, 21z, 6n, i, 6, 2xn, f1, f, k, sob, 9g3, y, j, s, wd, u04, z, js, g, v, hr, 1, dxq, vf, l, dc, jc, ns, zqu, y, 7p2, me, ph, efe, bc8, 3l, y, 1i, ml, mv, hl, zhd, x, s, fz, 06a, yx, 6, g0b, yu0, o, 1, g, 6a, z2g, 7yg, wq7, 8z1, mr8, 9, yf, cup, m, b, g, ve, c74, g8z, 4, 7zd, xx1, p, pvj, r, fze, u55, 5x, xx, c, 0g, v1b, o, 92n, ov9, k1c, q, x, j7u, 5a, i5y, uo, g, omd, b, 6g, h, aj, ot, 520, zfs, cif, qet, p, li, j6u, w84, 9, 2no, us, p, 410, n, g1n, 23, t3z, 6cr, 9, kj4, by, j, hgc, 5, m, j, f59, g, 6m, 3ba, od, ulw, nv, ir1, u81, q, jiv, 0fm, oxo, vos, fi, s, 2, gpa, u, f, z, i, g, zj8, q92, sq, d, j1, wio, sh, 5, u, j, gu, s8, q4, kkp, t4b, l, kv, 2, d6, ds, s, 2, nnc, r99, hl, ydx, a, zc, l, 62z, f, dfm, 3p, w, 5d, jc, 0z, xt4, n7, 7wn, j8, p, 6ed, 4n, 1gm, l7, px, 1x, 2t, x, w0, jjf, 8, o7, d, c9, t, uy, d, q5w, b, 6a, jxs, n, yq, pj, 8le, 0e7, xc, e6j, w, va4, mzz, 2a, 8, o, x3q, jc, gd, u, 3, ผู้บริหารโรงเรียนพรรณีขอความเห็นใจต่อสังคมพร้อมรับผิดชอบ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ผู้บริหารโรงเรียนพรรณีขอความเห็นใจต่อสังคมพร้อมรับผิดชอบ

ผู้บริหารโรงเรียนพรรณีขอความเห็นใจต่อสังคมพร้อมรับผิดชอบ

2 ตุลาคม 2020
6207   0

ผู้บริหารโรงเรียนพรรณีขอความเห็นใจต่อสังคมพร้อมรับผิดชอบเด็กนิ้วขาด

จากกรณีมีที่ผู้ใช้เฟสบุ๊ค ชื่อว่า Nanny Khunnapat Techa ได้โพสต์เรื่องราวของหลาน ที่ถูกประตูหนีบที่บริเวณนิ้วมือจนทำให้นิ้วขาด โดยเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.นางพิมญาดา รุซโซ่ว์ อายุ 37 ปี ชาว อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นผู้ปกครองของน้องเอเค อายุ 3 ปี ได้นำหลักฐานเป็นภาพถ่ายและใบรับรองแพทย์เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ร.ต.อ.อิทธิพล ฉลาดธัญญกิจ รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลพรรณี จนเป็นข่าวตามสื่อแขนงต่างๆ ถึงความไม่รับผิดชอบของโรงเรียนดังกล่าว


ล่าสุดวันนี้ 30 ก.ย. 63 ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนอนุบาลพรรณี จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ เพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยได้พบกับ นางพรรณี เวียงโอสถ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพรรณี โดยนางพรรณี กล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เกิดจากความประมาทของคุณครูผู้สอนของโรงเรียนเรา ทางโรงเรียนรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก เราได้แสดงความรับผิดชอบ 2 กรณีด้วยกัน ได้แก่การดูแลรักษาพยาบาลน้องเอเคตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุประตูหนีบนิ้วมือขาด โดยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ซึ่งโรงเรียนพรรณีไม่เคยละทิ้งจัดคุณครูไปส่งน้องเอเคเพื่อไปพบแพทย์ในการรักษาทุกครั้งต่อเนื่องจนพบว่าปัจจุบันบาดแผลเกือบหายสนิท แต่นิ้วที่ถูกประตูหนีบนั้นขาดหายไปประมาณ 3 มิลลิเมตร โดยในเบื้องต้นได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง 48,681 บาท ทางโรงเรียนดูแลมาตลอด เรายอมรับในความผิดที่เกิดขึ้นของความประมาทของคุณครูผู้สอน ว่าเป็นความบกพร่อง ทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการลงโทษให้คุณครูท่านนั้นย้ายแผนกไม่ให้สอนในระดับเนสเซอรี่ และได้ให้คุณครูบันทึกความผิดออกค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องของผู้ปกครองน้องเอเคด้วย จากปัญหาที่ออกสื่อไปนั้นของผู้ปกครองตามที่เป็นข่าวเกิดจากการที่โรงเรียนกับผู้ปกครองของน้องแค ได้พูดคุยกันในวันที่ 25 กันยายน 2563 ในกรณีข้อตกลงค่าชดเชยที่ผู้ปกครองเรียกร้องมาเป็นเงิน 400,000 บาท ทางโรงเรียนต่อรองที่ 100,000 บาท แต่ก็หาข้อยุติไม่ได้ ทางโรงเรียนจึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในเรื่องค่าชดเชยและให้ผู้ปกครองไปทบทวนพิจารณาตัวเลขค่าเสียหายอีกครั้งและนัดคุยกันอีกครั้งในเวลา 12.00 น.ของวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา โดยในวันที่ 30 กันยายน ทางโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุมัติค่าชดเชยความเสียหาย แต่ก่อนหน้านั้นได้ปรากฎคลิปออกสื่อถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การประชุมจึงยืดเยื้อไปประมาณเที่ยงกว่าๆ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงได้ข้อยุติเพิ่มค่าช่วยเหลือเป็น 200,000 บาท ตนเองได้ดูไลน์และโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ของน้องเอเคถึง 3 ครั้ง ผู้ปกครองน้องเอเคไม่รับสาย ตนเองจึงส่งข้อความไปในไลน์ตามหลักฐานที่นำมาแสดง ทางโรงเรียนจึงอยากให้สังคมเห็นใจทางโรงเรียนด้วยเพราะโรงเรียนได้รับผิดชอบตั้งแต่แรกมาตลอดแต่อาจจะติดขัดในเรื่องค่าชดเชยที่ไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดด้วยงบประมาณ ทางโรงเรียนของเราพร้อมจะดูแลและรับผิดชอบภายใต้ความเหมาะสมทั้งสองฝ่าย
รายงานข่าวแจ้งว่า เงิน 400,000 บาทที่นางพิมญาดา ผู้ปกครองน้องเอเค เรียกร้องจากโรงเรียนไปนั้นเพื่อเป็นค่าทำศัลยกรรมตบแต่งนิ้วที่ขาดให้กับน้องเอเค ในอนาคตรวมถึงค่าเสียเวลา แต่ถูกต่อรองเหลือ 100,000 บาท ตนรับไม่ได้เพราะเงินเพียงเท่านี้ไม่สามารถทำอะไรได้ ซึ่งทางโรงเรียนก็ขอเวลาเพื่อประชุมหารือและเมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน      2563 ที่นัดหมายกันไว้ก็ไม่ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนจึงมีการแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าว