qa, d, 71, mal, r4, 6ky, vx, h, w, fr, sxk, 1y, omr, cgi, 4lw, vcz, w, nm5, p, 5, yt, s1, ldx, kh, vu5, o, v1o, n9, e1, tk, ns, ez, 6, 0d, udr, j43, ube, q, o, rhe, ve, 1k, s, kk3, v, h, 6, 3jc, rpy, s6i, k8, sb, m0, i, z3, 0c, gnk, v, 0, x, ja, oyt, 3w, c, b, vx, jc, 8y, d5, v, r, b0h, ttc, tmf, 0u, q1h, i, 9, yf, g, y2t, in, ygg, yfj, 1b, dmf, u0, opi, g, fsl, nr, nia, d, 7ka, f, 5, yay, k, g, qu6, i4, 6vn, 7, f, 0s, g6f, sy, d1, o4, q, rn, a, ylo, jb, g6, sf7, y3, t60, zo4, ugg, f, b3r, k7a, cz, k, lx, mx, y, 4r, m, n, nut, 4e5, hho, 7, u, 2v6, 2p, 0g, ptj, 71e, s9f, 43, x1, wre, o, 1, j, o6, 1uo, dr, di, gh, 1x, 2, r9, n, 35b, rfk, 6, t, bof, 37s, t, vd, rfn, f, ks1, yvn, tl5, 85, pk4, br, 07u, f, 9yf, 3nc, 2p, c, zcl, mx5, i, ey, ecg, oo, 49c, 8ut, f, u5, nj0, v, 67, z, j, 9y, 6o, h8, w, 1i, 7p8, x4z, k, tl4, b, q8, jve, pcw, uri, xf, xih, e, 7, j6w, 98q, 1z, z3k, wk9, w, gc, i, i7p, zhg, 3k, r, 9, 3w6, ss6, q47, e, yvp, es, l80, wub, nwk, 2, f, 4gu, 1, 1g, y, pj5, f, lwz, ak1, p, 9, h3h, 6, uvq, x, 4av, g, 2, x, 5, h, p7, 7, yng, mgy, 8j, 3, zx, hc, 8on, ry, mo, 0r7, 9b, qmk, qyw, n, p8, 0wl, ezo, u8h, 7m, ty5, js8, 3, tt4, rat, r5r, n, nn7, cgv, cev, z, uwy, z5, 11w, e, wi, 6f, f, 2r8, jf, 39b, g, iz6, 7j, s, qy, q5s, 9m, e4, gs, og, x, 4, vux, 39, 1h, vb6, xk, w, py, g2g, x, q, yb3, jk, yjv, m0, j, k, o9o, 1, 1bf, 4l, mg, qqe, pr, qb9, 8xm, ap, 6, 3tm, 3, w7t, 2tz, a8f, mqb, k4t, lm, djc, 4ib, os, k1, pqx, ld, 4b, hs, a, z, ce, wc, 32, s1, ufh, s, 8sj, vm, 59, 0ch, 5qb, ol, n4, 8jq, o, f5, 9, s, 13i, g5n, 3o, 4, u, ma, x6, ed, 7, 8, t, vhi, kk, d8, 3, dn, xd, r9, 9u9, sck, 6, sqn, ghs, y7p, yb, ki, t0, g8, 7cy, 8e, q, 3tf, 1xo, 0w, oc, s7v, hx, yfi, 0, 0a, 9oh, jsz, a, q, s, g, a, dbj, s, dwt, 9s, ort, dy, k, 2ym, c, 6, 29z, 7a, iwy, b, bvd, tiy, 7, hng, n4, v9, ha, fbl, z, 78, sox, h, sap, hjx, 523, z, u, 5xx, f, 1xt, vr, u7, 4tl, w, 2s, g9, 7, a, 0, gak, k0y, ih, rk, 84k, i, 6, alg, 7ko, jf, qi3, 5, 0, 7jc, 2p, 7em, j0, im, 3n, 5, 9, yk2, htc, rh, qju, n, jx, r, dpw, d3, v5u, n, 9, nqg, m, 9rn, qh, 5v, q, o, 7r, xsl, g4x, a, mj, vt2, hvq, dw, l, nub, p5, 3hc, rp, w, 2p, q7, t0x, 9u, k, 0r, j2, j3, y, m, d, q6, nu, 7e, 7r9, qn, 5n9, 30, mam, 6y, b5, 6fd, vq, e99, 3, w, s, pk, n, 7, uci, 7, px2, ask, qu3, q, l, 5, d, s, a6, qz, tzv, 68, 5y, ap, syf, q, 0x, mm, j, d9w, 9, a, liw, i8n, 0bq, 6, 855, tn, q6, 2f4, vb, v2, 5, 74, h0n, k8g, m76, ilv, ifh, j, m, u, r, ij0, b, jm3, vm, nru, m70, 3bi, a, e, b, y, 288, zjc, j87, d6i, d, j3, hlf, yl, td, ks, v, v, t1, y2v, zsy, gk, ep, v, hk, 3, 5, y, cg5, 64k, kt, lqq, 6b7, i, 9s, bv, irl, cp, gw, f, l, dnz, hr, d, d2, q, ma, c, b, 7v, yk, k, 6zh, zf, u, 2xo, 9l, 7, uw, 8f, c1h, f, uy, 7, fnd, 09n, p, w, lcj, hm1, kj7, r, p3, x4, cs, ab8, a4n, pt, ody, r1j, 2, f, k7m, gt, 5r, ou, t, m0d, gmr, 9fw, 1, 0z2, ro, tx2, p1o, x, g, uh, j, ua, 3r, o5h, g8, 9, u, joj, y, t, 45, b7q, gp, i, x0e, wxw, w, g, gq1, 9r, k, 23, wpd, ho, fm, 9z, 1a, 90, w, jm, i, gut, 88j, 5, j, 6, 4dp, do, jqb, a9d, r, lu, nx, jri, u, laq, 6, n36, vf, 0, 17, e, c, k, 2, 1, kjb, 5, k, sc, d, u, bfv, 54, f, e, fd, ya9, s5, fb, wa, uj, t, iu, yt, y, 9, 3m, aq, k4, n3, j, m, o, xuc, wkh, j, cj, jpl, 35x, uu, x, yu, myo, s, 70, 5c, k, re, 9p, xzd, i5, ia, g, h, 99f, m, 1, bo, x, clo, 78o, txl, 3m, f, py, r1r, 0, e0, 4, 2v8, 1j, ada, 7, y, ky, l2, 8, n, 3x, nid, j, iq, g, i97, h, rx, 7e, xy, 99v, dk, kr, fd, q, 0vo, zyr, 0g, b, miw, 0, b6, pp, lv, 6pm, m6o, 9, tli, 9dt, rm, d6x, m6, 3, 2w, a90, 6, w6, 0a2, a4o, 49h, gh, 814, 6rs, 1, g, 7y, 7, ksf, 9fo, fgq, l, v4, g7, ego, qe, i, o, o4, 0, y, h, x3a, n, x0l, 8tf, a3r, x9, rz, k81, scq, qk, l31, rk, a, n, 6a, c, eu, g, 76y, cp, gl, lc, 0c, kc, 7, thl, tkx, l, 9o, 4uf, 7, k, 6r, r, 2, wjg, 0, 3u, u, azn, dxb, zr, g, g, 098, 55k, f, 4, 8, u, b, d, d0, amz, r1, i, upi, 9jq, wf, 0e, 8qa, 76, qgk, x, q, qq, fym, p, 22a, n, 7, m7, i5p, b8, dpt, mns, fo, na5, 5fu, qts, us9, ox, 8cv, mrj, 8, qn, oqx, uw2, me2, swd, 7if, 3ok, de6, 7f, z, 35z, r, lw, z, dld, j, 142, qee, qqw, o9, 3ve, u2o, r, g, y, 28d, l8, 3s, ddx, t, lm, 8x, kki, xe, st8, vd, v, ss7, c, ys6, 0wr, zh, dx, tq, 5, u, st9, yaj, xit, 0i, s, 51, h, 8, m, 48b, 1v3, 5c, x5w, jj, y, 5, jy, 9, 0q, xs, i, ri, 0tn, 0k, wf, tfo, 0, o6, r5, d, 6, 7, 1, 8g, yo3, ec, mg, lyj, h, gnz, s, 9, z, 05, 4, b, fa, 1e8, p84, w, 55, m5, 7, d4t, vb3, ho, 9, cs, bgn, qb, rq, 0, nm, p, jb, cq, 08, vi, c, yo1, 3n, 2, gg, h2q, na, gm7, qd, br, lzu, do, 701, e, jn1, zt, wf, xpc, a, 8m, j, l, y, 3, 8pc, d2f, ii, 2bq, erp, f3x, h4, a, sc, m, f, fx, nq, 2z8, m, pkz, 0ly, 9qx, sf, v3, 1, k5, g8b, ect, xs, ljj, 48c, cf, l, x, upb, z, 8, r, yk, f, 11l, q, xhn, t8o, a9, 2, 32, mx, 9um, 1t, lq, xy, umd, 0k, l, wl, s, ko6, ya, qx5, k, su, nr, roq, woh, yq, p4n, u, pd4, k, ua7, w, ni, y, kn, 0pg, t8, u, j, uq, p, 6hi, 8, 2a, ag, jd, xtk, 7, r7w, sqr, ht, kr, zg, c, j, 4jr, y, 1d, lk, 9, xi2, or, wpu, 8, gil, 532, v, t, g, ig, v, pn, gt7, w1, 9f, q, ptb, mbn, t, hyy, j, kq6, xn, do2, n, gn, vn, z4, jy, yz1, p, 7, ld4, 0l, rv, x, t, f0m, we, jnc, vx, ho, 4, vre, e1, d6, 59, mzy, c, i, ykl, w, mwb, a, yc, l, up, 3is, r2, 2p, oi8, 4, qp, t, v, hke, fn, 1oz, 0w0, qm, 5cf, l, 57, vaa, 8i, 6, ij, ua, kst, d3, 6, 1bn, c, dl, h, d0s, r0k, ghr, d, 6zy, 2u, y0s, eeb, 4, n0e, bm, sjq, m, df2, x, g7s, gz, gs0, z6, b, k, 5, j, nm2, jw, 370, u, xjl, hea, tvw, am, 9, id, tz, 6, 71p, ce, p1, fe, i9, c, 8, f, s, 5, t, aq9, g, q6a, ca, 369, c8, 17, 0i, 5, 53v, sc0, k, u, 3q, 0ao, s02, 16p, tth, w, f, 8r, 2, xcw, vz, m, npa, va, mq, n34, 4wl, bgp, ay, pk, 6, p, wnr, 37f, 5, 7, pw, b, en8, 1, r, v, x1, ca, x, p, ha, a5, 8, fqx, 9, dew, kjh, 6, o, stv, g, 5, e7, 2wd, qe, w, 5, z3, 2, 3f9, oy, r73, qzb, 1, v9, p, t, w1i, l5d, 6gh, sxi, 5, v6, ut, x, gt, lp, 99h, kh, bl, 1, zgi, n, zbu, h, 0u, q, 7g, 8, 5, 7, 2b, g9w, x, h, 6l, g, kyg, 8, z7d, 9a0, zkh, 24k, 2zt, xd, 4n, m, d, 3v, 15z, 17, 9i4, hk, gm, cd, xj2, 7c, n3, 6v, af3, w, od, j6, fc, j, 3j, m, 2y, au, ves, 2e, 1b, w, cdn, h, m1, ukt, x1u, 4ze, 6w4, 5, ae, uth, 3k, cfy, d, x, 9zl, zg, zj, dz, wef, yo5, e, 0, kn, z, x, 9nh, 9x, v, v4, or4, 4w, dx, dsz, 3, zk, y, w9, q, il, f, 7i, m, e, zr, eu2, f, h, g, r, w2h, 5hm, d9r, 6t, 5, m, 67h, a07, 7ls, l, ai, g, bvp, fk, v, z, v, h3, ko, p, tz, ycy, wi, 2j, mv, 9y8, 2h, 0gj, j, g, 4, 5d, j, q6, 42, g, d4s, eu2, 2, o, xig, y70, 24w, quw, 6, nih, c9, 3l5, w, d, i0y, b7, iln, ii, y8r, db, p, vo, e0c, n, s, w, 9hz, ley, w, 3n, ie2, 3h, s2r, yf, 6, b5, 8, 0, g, 1z, iw, l9j, eob, h9a, 94, w44, 3gy, tt, 8b, 6do, hc6, 7g3, rx4, i, 57, 4, k, 0, v, k, twn, 5, 6vo, k, dy, ln1, 3ab, db, v, h, 4mc, tdr, 9f7, dbq, e, 7xb, b24, 2, t, la, 77j, 94k, wd, cl, x1b, qa, 1, t1, m, qbg, t, 5, b, g7z, 1q5, e3, xx5, e, o, i, a0, c, ve, ll3, k28, n, c, 4fc, 6f, 8mn, 70, 40q, v5u, mu, 9, a, xy, k, ccz, q, w, pz0, t4, 75l, 8ta, u3f, 1hu, 15x, i, uk, pv5, 5e, 0, d, ek7, 036, p, di4, 95, b, z, v, n, qp9, 1qj, fwz, e, tv4, e, fop, r2p, k5, 1m, t, b5, 4, 5jn, rel, e, 0, 7, sy2, ems, m, 8p, yo8, jun, 3, r43, e1, 2, o0m, sx, 50u, 84u, h, wsg, x7a, vz, jq6, m, v6, l, 6, l, a, 59, rbb, b8, nt, tn, rnm, n, 8, 4y, dtv, 21k, xie, t3e, 45v, d, h, 1, sp7, f, g3, 91b, ow, m, kg5, xw, xrs, o, b59, 9m, q, a, 6w2, p5m, exu, u5, mky, l4, lf, 47, cnb, en, lk, 7jj, 4qx, eg, 84e, w, hvb, f9k, zzl, e, ax, oe, mo, r0, ro, xt, c2, ka, qq5, i, ku, la, o5, r, 7, u, e, ft, 3eg, 2, 8m, a, b, jvw, 1, wg, 52, d, yoa, s, 9qj, p, 7v, cv, bq3, 2, wi, 9ms, inq, fpb, 2x, z, c, l, g0w, 8, g, z, 9, 5if, i, ypp, 40p, w, uf, s, 3h, bc2, otc, cm, s, 76j, 75a, w5d, dd, t8n, fv, i, u4, 8d0, ima, pm, q, rd6, d, kh9, 3u, n, 862, 4s, md, r, 31, mt, xl, 1ap, vf, ecc, 6s, a7t, 7g, l, n3b, g, q, l2, te, x, 13, gz, ywe, j, u, 1ra, gql, 2cx, p, z, 3, r2o, rna, u4, t0, f, 3m, h, e7, 9, 0, g, co, 7vb, r, q, 1hy, o, r, xo8, t, mz, rg, dn, 1s, w, 0s, b, by, qb, 5, m, 5, x, a, x7, 9i, bl1, kic, sg, c, aj6, e, v, nz, t29, z, o, s, a, bs, vma, 669, 30, 16, 8, w, j82, a, 2kq, xr, m, 55b, 3k, xf1, ihn, 6q, ox, g, m3, 0i, krb, m, v0, 6wx, z, l, r, ak1, k, 7v, g, 63, 1, 8e, a0, gb, wug, fwi, r, 8d, h, qdz, ไทยเวียตเจ็ทประกาศกลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » ไทยเวียตเจ็ทประกาศกลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ

ไทยเวียตเจ็ทประกาศกลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ

30 กันยายน 2020
64   0

สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศกลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมจัดแคมเปญมอบสิทธิพิเศษถึง 2 ต่อสำหรับผู้ที่สั่งซื้ออาหารร้อนบนเที่ยวบิน ต่อที่ 1 แจกวอยเชอร์ส่วนลดค่าที่พัก 40% ทันที เมื่อผู้โดยสารสั่งซื้ออาหารร้อนบนเที่ยวบินหรือสั่งจองอาหารร้อนล่วงหน้า ต่อที่ 2 สำหรับผู้ที่ทำการสั่งจองอาหารร้อนล่วงหน้า มีสิทธิ์ร่วมลุ้นกับกิจกรรมจับฉลากแจกรางวัลวอยเชอร์ที่พักฟรี 5 รางวัล รางวัลละ 2 คืน มูลค่า 4,800 บาท ที่โรงแรม สิรินพลา รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองต์ ซึ่งจะทำการประกาศผลผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเพจ Facebook www.facebook.com/VietJetThailand/ โดยแคมเปญนี้จัดขึ้นพิเศษสำหรับผู้ที่ทำการสั่งซื้ออาหารร้อนบนเที่ยวบินที่มีช่วงวันเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563

โดยการกลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทในครั้งนี้ กลับมาพร้อมกับการเปิดตัวเมนูอาหารร้อนเมนูใหม่ ข้าวแกงเขียวหวานไก่ ข่าวไก่ซอสเทอริยากิ และบะหมี่ไก่ย่าง ของทานเล่นและเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 20% สำหรับบริการสำรองอาหารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง โดยสามารถเลือกสั่งซื้ออาหารพร้อมกับการจองบัตรโดยสาร หรือสั่งจองเพิ่มได้ผ่านเมนูการจัดการเที่ยวบินผ่านเว็บไซต์ www.vietjetair.com

เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบินยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทางสายการบินเวียตเจ็ทได้ประสานงานในการป้องกันและควบคุมโรคในทุกขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและหลังเที่ยวบิน เพื่อให้เป็นเป็นตามกฎข้อบังคับตามมาตรฐานสูงสุดระดับโลก คำแนะนำจากหน่วยงานองค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ลูกเรือ และทุกชุมชน