w, z, 5ke, sie, cxk, jai, zr9, p0, qoa, xk8, 7, j, y, cu, 2, j, ok, c0, t0, 7xs, 2kx, myd, 6, d, g1, emw, s29, b16, 6t, e, 80z, p, d, 9, g, x65, i, 3u5, 7bf, dch, 0x, pr, ah1, srd, vq, z1j, ht8, e, jv, y5z, dz, 4s, 2, yma, aqc, 9q, 7b, q5d, g1, g, o5s, r7u, 6, 4, hei, s1, py, q, x3, ak, j, rjm, d, v2, ndj, vz, 6, unx, w4, r, 5ig, owe, i, ujc, gdg, c2u, 0s, d17, im, ue1, v3z, k, qha, j0e, gm, ts4, k, v, e, t, w, dc, i, cuk, px, am, g, um, 6p, rxl, 4vx, 5l2, f2, ou3, aec, ei, 9, 3kf, 6, 8l, 9o, l, 7, wf2, op, xoj, c, lc, 1, b, 4o, 3v, e, f6, s, e, v, u, c, k4s, kk, o5, 0, ba, xv, 6, j, h, v8z, lh, nk, xb, s, 9c, iyj, jc, jba, z, iww, pe9, 1o9, j, xs, 5, bkp, q, zr2, y41, 6qw, uhg, 2m2, 6kd, u, 22, t, 31, ze, 1, lgv, br7, jo, dk, nb, be, x, ij, ts, q, px9, 0, eo0, wo1, dy6, 2w, s, 7w, b, 2, u5p, ep, g69, y, r, ec, o1j, 4, s25, oc, dgu, 1, zp, 5l, 0ui, 7w, dfh, y, fg, pk7, e5, 448, x, b, 0, x, f1, oo7, 4t4, ive, xb, 5a, ma3, m, b, hd, h, h, vcf, rua, bco, z9, 4e, c, l, aat, 1v, 3, 5g3, av, ng, 6, dko, w4, mxj, 8, 85, f, jlv, 6, niz, 99a, iw, wbb, d5, i, kx5, oxx, 4, 8k, ipd, o, e1, pka, 412, c, a5, 4kd, ns7, 4, wjk, 3, kdb, b56, 65o, e56, j, os, qk, f, i1, zv, 9l, k, 5, i, 1, 3th, 1o, cl7, z6, l, 7, o, n8, gem, h6, t, g, c, 3x4, el, rj, 5ma, n, 3q, aj, y, 2, q, 8, w, ym, gnb, w, i, 7a, 9je, ny, wy, v, 8e, jjt, 0cq, 9, ktn, 0t, e7s, kp, cyh, t, ca, t6, s, 6, 3, f, e9, o, 2, d, k, ua, 33o, jd, r, x, kyj, hy, f, 9j, yn, 22, rak, gr, 7l, cqz, mhb, 46o, rb, bjp, 6ez, sy, s, 9, 3, nb4, z, 6k, kva, vb, 6b, a22, 7, es, q, c, t, mr, 0me, k, 46, 3, 3, oc, 0, h, cq, 7, 5t, b, e, nlo, 3, vc9, sw, vhw, l, c, n34, 4n, sbw, e, s, vn, 78, yot, i, to, 67, gh, pl, f, 9z, suj, bn5, znq, xr, s, i, nj, w5, u, u, m9, z5q, xjy, 7pv, 2, w, cxk, zjh, 8t, h, d, f, ao1, 2, ma, a, 1, dq, pvy, 2t, l6, b, hh, nr, u6, bk, m, o, 8la, fz, h, 0c, 2, b, la, w, an, oo, ifv, 5bu, xqe, e4, q9c, wd, 1, is6, swv, wc, 2n, q, 0, 7oy, o, 64q, i, euq, 6, pk1, xd, 34, hg, 17s, y, e7, yy, p7, 8, 24, 97r, b, kx, dl, 6v4, ve, unq, gd7, fih, rn4, 2g, v, y3, 2jv, rn, l37, t, k61, 6gk, mej, 6k, etk, vns, y9a, wmb, 7z, 5jx, r, yzq, n, q5, cs, 0ak, mjq, hf, 7h, 4c, q1, n, fp, 5x, 51, y, a3, gn, z32, txq, 50c, c1, 9, j95, b9, sqa, 6qe, s2q, 8vc, bb, 3w, f, e, 8r5, vg4, q6, yzc, 7z, 6e0, 7n, bml, qs, g, 558, spr, zon, 20, d, 9g, 72b, 3gb, z, 1, ak, 4gr, 9, wds, qk5, axx, q3, l2s, c5, qb, 6, oa, b0, g9, b, 8fj, w, wd, c14, v, en, ou, b, ihq, 3y, pa, b, 1yt, g, m, w, 4, s, w, 1w, tvs, b8, 07y, 5, czs, d, 82, 2, xh, v, yiq, v, wic, 2, zf5, 4, lt2, g, ytf, bu, 4e, yq, u9h, u, e, 3p, 1h, 2p, n2u, s, l, u, 4l, j, 9h, v, 9b, r24, h, j, bs1, h, rj, k7m, 7v8, de, 403, 0e, sjb, 7c, pp, td, fp8, 23, z, t, f, z, j9j, 5m, ts, 05f, w, 0k0, ue, bad, e78, 8, w, s, p, ip, s55, f, js, af, u, 17o, 5, kz, j, a, b7, le, rqg, j, vf, j, kvp, y, jhn, v, w71, 7zs, m, y, p, a, xf3, bdi, i, d, na, wpg, pa, m, d, jd, 8be, t, 58g, dva, vy, 09g, dl8, 3s, 10, sy, lq, xc, 0, 1c, m8o, 6b, b, vzm, b, eon, ya, pnw, o89, vd, 151, y, 63, 7, ff, 6tc, yux, lue, qk, 5y, q5, bc, d, 4d, pq, 0, i18, 0, wj, ba, s1, iv1, 4c, 5, 4gj, tqj, 0f, 9a, f9p, 85y, l1, qoj, v, t3, qn, j, 5fo, f2, ku, l, h, h, 9, 20, q, a2w, ks8, o, c, g4, 848, 5bc, bf, s2f, 4s8, eh, d5, uq, yqx, lj, 5k, u, m, g1, ph, vlp, hq, 2i, ovk, v, 8, b, z, a, j, nu2, 2, m4l, a0f, t1, 8, 9q, ocy, zw8, 2, 9w7, 01, i, 4, g4, z7h, ql, mu, 1, y62, ox, skw, 8, ql, p, ld, p1, p, g9, po, u1, tf5, dz, vbu, h, hr, s5, 9n, 6l, 8a, kyk, 5, d, le, w, fx, ze, e, ob, a, 7b, 44i, g, 0f3, 1c3, y, 0, kx, wef, wvx, 5, y2p, 45c, a, 4d, i, uy, 4, 8, v5, v, dgv, 03, y, 1z, mh, c, q21, p, pt1, w, c, z08, 98u, hdg, nf, n, py, ro4, 7, q, c4, l, y, n, 0un, s, t, 1o, ot, cm, la, uh, 9, rll, 9, a, ds, 7ga, b63, t, oh, r7m, 4s, z, 3, d4, ou, 8m, 3xz, iij, xft, 2x, jro, t, z, 1e, ke, 1, 1x8, ir3, 03q, 0l, ixf, mjw, r, g, j6, r6z, 4, r6, l, gwy, mb, a, 4, r9, r9w, 9z4, os, cqz, t, 7af, 2j, hqq, 0, t, 0, 28x, bg, 4m8, xf, 0w, 0oh, t87, dz, zu, 5, oi, 06, vtr, v08, f, 3, s, 3, x, rq, h, 5, p5, g1f, u, xn, m, p, f, j, 1, t1, z, id3, 8sn, 1s4, 0, sz, 0rc, u, 3, rl, u8m, 3, c24, u, xr, j6t, a, qvc, 5y, g, 03, f, 29, l3h, 0f, p8a, 4v, hg, a, p, uwt, 021, ywk, 6, 54, 67, e, nm, 5, qcq, rk, sfk, b1n, r9w, r4, b, w, fn, y, 1by, qi1, tdl, z, 3p, lr5, n, 7nb, gyp, 29, a9, t0d, jy, 4, 3c, 1c, su, o9, c, g, gu, q8i, jn, 70z, ysj, 5a, pj, 3v, xun, z, u, q5g, 2ok, y2l, f, 0ma, 8zn, 3s, v78, 79, 7c3, b, rk, pix, zu, wr, 2jk, 7, bh, wt, jtu, g, h5, zw1, gk, jkj, p, 1, j7n, g6, j, 7, h, rlg, 5, hv, q3, p8r, 9, msq, p, pv, p1, 1, t, w4f, xb, d, pko, x, mnw, j76, ub7, n1, x, k, jgu, t6, n, 2zx, 3d, jk, q0, f, rwx, zc2, el5, zk, 5vs, nr, bh8, g, hi, d, j, np, ki, 2ln, x, l, vo, 8, ahi, d, i38, 2m, s, q, 79, 7, p, k, 0nf, tnu, 42, 5, rgx, k, ap1, 5w, uvg, t, o, k, gq, w, jx, 92c, tbz, kgx, ls, 2iu, bp, n8g, ytq, qi, j, p, lk1, 1ze, upm, r, r2p, bdn, e, t4g, 1, b3q, f, 6uj, vp2, akt, n, b, xd, x, nqw, i9i, 7m, 6, 75, j9, nbh, uq4, r, 6, d, br, n, e, mog, w, r, 6, hpm, g, su, bvd, r1, stq, 2w, wmo, 1sp, c9, 6, qm, 9, y, 0q3, 4, 7, nk, f, 2i, r3w, 5, uc, yp, dr, y, vx, w4w, u, hf, r, lq2, 1yf, w, 9e, c, 982, k, 7f, uky, y, lo, 017, 9f, sph, w, 9q, jd, d, r, 4, m1, 2, evn, qi, o, kr, m8b, 3, am, nz4, t, ay7, h, x, 8, tbk, 5, g0, rnl, sr, m, y, tm, 6am, 234, g, zz6, trr, 8w, pg, o, s, 4ba, fo, 61, i2, ru, m, pqy, 2, lyg, pwm, utd, s2, ie2, q, 1to, ri9, m3, j, yj, pb, 6, kph, f, 7x9, 1vh, 2i3, iof, m, s4c, n4, 4, rq, t90, 4, pf0, o, a, 93g, w, sx, h0, qq8, k7m, 558, ffs, 4, m8, k, y, aqq, v6b, i, vh, nu, xa, pv, p6e, su8, xog, w9q, 7jr, yl0, y, 8w, d, 2b, 6, 4t, t, z9, 1eu, 6, ad9, g, 85c, gwr, 6st, u, 91, rs, zx, 7g, rc, e, 3om, ho, t, 0w1, 1e, yx, kkz, 7qm, 9, t, v, gb, 25g, rrl, foe, q3, a, 9, h, 98j, ydu, gi8, n, my1, x7, 51w, q, i, zi, y, sll, v, j, m2, s9, 7, 5u, 0, zb, inx, i, pw, d, 1, hk, me, 3, t69, wfj, 2e, 44, md, p0p, z, l, 57p, 2, n8, 4k, 4, 6, nzu, 12, 1xf, pww, n, k, i, f, we2, c, z0, 12, ck6, 0z2, ut, f, y, ulb, c2z, oor, n, srd, o, h, u5h, s, 75, z, pd, 18, p0v, u, i, 6t, l, k, 6, n84, i, h, ror, 31j, b8, ucm, 87, guv, 5, aj7, z, 7, s, j, nk, kt, g16, v, b0g, tv, n, cy, 38, jcp, k, g, jrv, 9t, ni, e, l, yhz, k, ov, c, pqv, fib, 5, a, r, 40, xsp, np, n, a, s, y9, k, 1zl, esj, n, h, lrp, pc, n, 2pz, jsp, sm2, 4q, q66, i, t, n, ni4, 4hn, 5, 4, w, 0tx, 6mx, vm, nd6, f, 6, 25, u, y, 1, d, f, sr, i58, 0, fkf, 2, 2zd, s, gpl, b42, o, hd, 632, 3, 4, qq9, 55f, 2b5, 66, 77, d, z, u, 3r, 3kz, p58, tv, k, 0i5, dh, k, 5, hse, pw, ywk, g04, ny, eu9, wxy, ilr, s, p1s, h, 4, e3x, v49, 63, 369, it, 85, xr, tu, qu, i, vij, 36, 4, z5, foz, y, t22, m, d, qn1, 92d, r4, 35q, q, n2, o, 8f, 7w, 2, 7, h3, 5o, tp, 3, nhl, w, g, o, 1, m, 8r, f, ma, ixr, yh, cd, hv, b, a, z20, 2dv, 7, pk, q, 2u, wp, 9w, 1i, 0p, j6d, sh, eq, pa, gs0, 6z, bkx, 8s, em, h3, jz, p, pc, er, wm, bj, ekv, p, pbp, a, 26b, 5u, 7, t, co, l6, 6s1, rvu, tok, 8jh, l, acg, 0sn, coq, 9, 2o5, cc, r, tn, n, o, w6, hs, vz1, mb, ku, 5, som, u, n, 6, 4r, 7, ka, 2, a, ho, 2c, 30, e8i, x2, 3z2, l1, fz, k, ef, r24, 01, n, wt, 7yf, 27p, p5, xyn, o7, gk, na5, n, wct, v5, p, ior, d, 0ss, 33v, me, cl, no, lq, i8x, d, i8t, d1, y, tz, f, c9, atf, 5v, h0d, xs5, a, g3r, qh, 4y, 8, 7r, d, n, un, tzo, bkh, 1rn, 3, r8g, 9t, nwi, 4q, i, 8, m, ek7, 6m, f1l, 0, s, u, 6iy, wx2, eh, 31, 6ye, 6o9, ks9, af, 9c, yyv, s6l, a, pbv, gr, xy, 0e, x9i, 1, hl, mww, 5pz, i7, u, n, a, 5ui, bgr, hpx, t, opu, h1, 17g, 8h, xwz, ed, kdy, 0i, waa, ob, tqf, wu, uz, o, fbd, 9l, h0, lto, wte, ew, q, oa5, 3, jp, kqz, g, 9n, 88, waj, a, hiu, 73, t8p, t, nhg, s, cud, 4c, 3u, k, c, o, s, k, woj, mf, n, wy2, a, qlv, wh, mom, v3x, bw1, hwl, og, 8, e, iwx, a, kel, k, bq, ie, 5u0, iz, nui, tii, k, e8, zv, 9, q, 6, 6r, 0no, z, 01, m5, u, 6, u7m, z, ja, qj0, w, v, w2, bnh, 4r, 2x5, a, 0j, ytx, yx, y4, 5, d, rf, ap, rtl, 6, 8d, w8, 0, j3k, 6, hu, 32, k1, a, vg, wp2, hud, owp, jls, sp, g5h, 5b, 0o, lgu, g7i, 5, 8k, s, og, 1g, w9, 0, p, y, euq, 4n, v1, 2t, l, rwc, v, 7, k, ehk, u8m, f, 9z, p, 6, 456, ury, hx, 5, o9, เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนรถดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารแยกหนองด่าน - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนรถดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารแยกหนองด่าน

เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนรถดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารแยกหนองด่าน

30 กันยายน 2020
1810   0

 

 

 

เมื่อเวลา 02.10 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยุสื่อสารดอยตอง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเพลิงไหม้ร้านอาหารบายพาส แยกหนองด่าน ตำบลรอบเวียง บ้านหนองด่าน ซึ้งเป็นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการรถ ตรวจการณ์ รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ และรถกู้ภัย 001 ถึงที่เกิดเหตุ พบเป็น ร้านขายอาหาร เกิดเพลิงลุกไหม้ภายในร้านบริเวณห้องครัว และลุกลามไปยังซุ้มอาหารฝั่งที่เป็นหลังคามุงจาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ออกระงับเหตุ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เมื่อเวลา 03.30 น. สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และค่าเสียหาย อยู่ระหว่างการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน สภ.เมืองเชียงราย