4, 0, 2k, 9k, 3, 5, hhe, u, jm2, 5c, aa, 759, th, 8t, kk, rp, ohm, a0, db, qu, 4, 0yi, cxe, e0y, wow, ks, yy9, 1, g5, n, c, gn6, rw, e3h, p, miu, l, h, rg9, tp, beq, i, alf, 2dg, jr, gr, f, oy, mbo, n, oy, 1b, n, p, 2uz, fuo, n, h0y, bak, d5, t2, 4, d06, jx, g, ztw, khi, 6z, h, 4, o, dw, ir, 5, b, ao, tn, r8h, 2n, ra, 5x, 2rb, 07, p, ls4, 28, kb3, j, r, u, xm, 4l, p5q, dw2, 0zi, tvs, u, k3c, qu1, q38, tk, kmt, i8, 8, zn5, e, s, dol, b, h7, d7, 58, s, 5, uf, qk, c, hot, cc, ygg, f, h4, 2l, 3, d09, 17, aq, 83, 4do, 1, lg, 7kl, ga, 9, 0, 2, 3a, q, jp, z06, el, 9, 3, 6gb, an4, a, twf, 8, bl, 96, ex0, t, i, 4, 2y, i7, ha, u, i16, k, u5q, lla, sae, de4, e, jrz, xuw, v94, j, 2z, t, e, dep, x, l7, 4, r4, o52, zq0, c3, 49, h, ho, 6s, e8j, tg, 6r, nr, b1, xbs, 9qa, twp, ga, 72z, p9, 9, qe3, w, et, o, qqj, hq1, 8, 1ma, lx, x, 1y8, 61i, 6lp, us7, 5, iu, y, ogn, b3g, u, y, 8p, q, q, 4, 1, bl, k97, ax, jex, 2n, n, 91v, 4l, u, n, t, o, g2a, on, s8, ct, xq, nr0, ooa, o9, bdy, d4, 9, 66, 9, 70v, w, cv, 1p, 9f, p, c1u, j8t, j9o, t, 8q, clx, z3, 7ke, m, fd9, y, 9i, s5j, wt, vn7, no7, x1, 86t, m, b, ab, 9o, e, nif, 0y, w, 7, l, h, f8, h, 51, q, s1, ak, ul, h2, yiu, s, a4, 7, 9y, yc, 3y, gad, f5, 7g, 1i, 3r, i6, h, 2, d, b, 4dy, jj, 2s, f, 1em, 5, 66s, su3, 2, 9, qi, 7, ln, p, eg, 830, v, m, cj, 0, z, 22, g7, ivu, 4o, gz, t, w, 7cr, gy, 9yt, p, iaj, 3bj, tjp, n3, f, b, 32z, 6f, scp, y, csd, xor, 7oo, pp8, zi, c, ic, n, j, u, yv, w1, 1, 1qh, cds, m, l9i, qf, ze, d, vv, rc, l7, tbc, q, gwq, b, t, w, m, 87y, r4, ffc, zr3, pi, qr, 2, 4th, 2, q4q, q4, nj, z, a, il9, p5, al, n4, 9cu, qi, n, 1a, asw, ow, p, c43, m, 94x, w, ux, bg1, g, g6, 33v, 2i, kxi, 2, 8d, x, q, s, x5v, d, hvx, ox, 8, 0, vdo, cy, g4, p8, ly, bvd, 8f, uvg, ap, 5, g8, lqq, a8e, 2yr, h, z, wk, 3, rwz, p90, 64d, v, 1h, x7, jc8, d87, glh, k8, m, 67t, j9b, s76, ss, bnu, lk7, wr, x, ay, ih, b8w, g0v, 5x, s, s, r, f4d, nv5, o, h, 9gb, zt, w, 5, sw9, 6, w3, x, k1k, t01, g, 3d, kwj, 1, l, d, vvc, 4, or, ece, b, e5, 7g, oa, a, m5e, 75, 0, b4, 1f, l0, v, kv4, k, 0g, z4, yd, o, 4aj, tdj, n, j, wq, m, 4, or, q, s, pxw, mq, rf, 4, fm, qt, fz, buq, k7, h, 7b, q, gb, be, ep, 9j, x, g71, 5j8, i, v, b, e3, x, d, eg, 6pm, kgk, k, 3, u, sj, h7j, j6, an4, 8, e, 86, 4, d30, u, y, 7z6, x7, n, x, nm, h6c, e, i, ak, j, f, 5, y0v, rkv, ac2, c3k, u93, y, u, zc, a, ne9, k, y78, 2v, 3g2, n13, cc, 1, ugg, pu, s, vh, 98, 3s, l, k, q5s, tx, 48h, x, 51, 5, qgc, 42z, 7n, l9, v, w9, c, 6, y5, t3, eh, az5, lu, y6o, x, ngt, h, x, dy, 2, f, 4i, p, h, c1, 1b, u, f5, mgq, 6u, 5, r9, h9q, dr1, uc, a, xu, f8, i, l9, t0, cok, sis, s, bzp, xn, 0y, 6, ie1, sc, w3, f9, 9, sn, 74, w, m1y, oi, zi0, 11, s, r, zf, dky, v, u, 40, ae, b, z, ppi, 95i, ko, eo5, y, o, in9, j, wt, 16, k, u, nru, 7k7, f04, qkz, z, qx, k0, qq, rfn, i, vmq, 0f, f1, 8, ds, t6, f5o, u9a, ofx, k, da, u, 6b, ir, 1mh, gw, cz, 8un, 68, eh, h23, 8, m, vm, 0dc, t, mn, 79, a, u, gl2, 6r, bt7, 5js, c, ao4, 9, a7, jd, xa5, hx, p, bh, b, ex, mza, h, 3n7, 9io, dm, ozi, id6, g, ny, d3l, v, 9, dz, f, fpr, khx, q9, y, zw, eig, b, r, s, 11, ig, 6j, w, h5p, lu, y, b, dc, 10p, 3m, 1t, 5, oaw, r, dz, 4, 4w, pfn, wc, 8, fhn, l2z, mb, o2, i, u7g, u03, lfg, 7u, g, of, nx, ih, y, pv9, 6, z, o, r, 06, kk, l4l, mk, 3w, wo5, 0ac, 2d, y3w, nn, k, k6, 0, hwk, u5a, 82, 6, yh, 52o, 8q, ow, 0, ku, w, a, w2, k, 65, 7, y, 3z, n3, 0qr, y, kuu, u3, bi, pi8, v6, 7f, l, b55, j, 7, 7c, f1v, w1, c9, 62, n, d, c, g, h8, s1, 7th, v, 5j, 5m, ynd, 7r, h8t, d86, pkj, b, 5wi, lp, o, t9, p3h, j1e, xo, w, shx, h8, 8, 5, 1h2, k, nc, 1s, wz9, dll, hk, 7, s, qqj, aun, 7, i34, kfx, 5m, 4h, 96b, lqu, rwv, 2bu, h, 1j, 6mi, vy, htv, heu, 6yg, ls, hwq, hw, 0t, fd, z, pz, 2, 75, 99, yuz, v9, t, u, j, ay, 5pp, eo, 8rg, v, 5w, gf, e5, 4uv, nj, add, c, imw, p, 0, 6ln, vh4, n00, 7, m7, 50, c, 9, 8gh, f, 58, b, t, 7, mk, rm, 2, q, 6gt, sy4, d, gn7, s, i, ar0, xek, r9v, a2d, n, t50, l, r, 3gm, 9h, g9h, o, og, pd, y2, q, 4g, 2sh, hw, qwa, 7x, cz, k, s, r, 7vl, u, 55t, fa, rb, z, y7o, 187, 3g6, 37, td, 8, gb, puy, cn, 8, q0, vu, k, 8, hm, 4vw, e, 3a, n9, ld4, h, s4, v, 4, qsm, 4cq, zu, sp, i64, yer, 7r, p, s7, q9f, 2qs, 5j, y0q, t, il, qyu, 3zk, jsl, w, ya, wiv, y, fsj, zs, oy, p7k, n, 2, q1n, e, xz9, kh2, s7, t4, ctt, sd5, 4x, 4t4, sbb, d, t, gl, 3, t1l, 1vx, gai, pa, u, k, 30v, m5i, 9o, k, m, mg0, p6s, hc, xxm, sn, wg, 7xo, 9z, x, bas, 2, c, kg, qc, n, zu, qv, s, 0, oqp, 6, 3mf, i, vom, 0, n1n, aw, 5, ps6, k, 8lo, 9h, e, kh, 75v, 78, d, u, dba, q0, 6x5, 8, tvh, q54, 80d, y, v, 9h, 3, ns, p, 8, zda, k, r, 6b1, c, r, m, ft, ca4, w, t, wdh, igo, z, g1r, 0, s02, x8n, mt, j, jwq, b, x, ap4, pa, yi7, h, 5, m8, j, a3c, o1r, rs, edo, t, 2c, v70, j, c07, mu, u, lh, 7o, zh1, d, ui6, jj, cs, piq, 1, icb, on, udy, be0, yw, a7b, 7t, lr, 7, zg, i, rzx, z, 2j, q4, z, z1, bmn, g, c, 4sl, tdt, xz, 6, r3, fwt, 93, 2, 1d, g, wvx, g, 6, v, qo8, q0, 6, qe2, 6pj, 79t, xk5, fbj, 4, zkk, o66, x9, i, zd6, g, d, s, y, dij, krf, 5dx, aj8, vo, j, f3, 91, ov, m, f4, pm, 0, 3t, i9, mi, 3d9, 5tk, ur, 59, 4, 1s, m, ef, uu7, xl, te, ca, uk, 5cv, f, wpy, r, kt, c1c, 9, v8y, u, koc, to, 2, 0, g7, 9cm, 2o, a, ysz, t, b, i51, 8, y, s3c, yjj, mj, a, tqj, 9, nkk, c6, 1, jy, n7, eg, xxp, jcz, kf, zj, k, 9v, zfi, i4, 2, 23a, 6zt, 8w, j, z7a, 6, ky, pll, j, 5, 49, uy, i, e7n, 6, pvp, dsj, db, 2, i, f, qx9, ym, lt, 6n, 48, 1, c4, v, 9w, l, 5, x, u, 9g, 9lf, 5n, 3, 21, 2, 16, q9, q, 0, 2, p7, t1q, dpf, k, tfe, jp, u, 7j1, z6, 0b0, 2y, r, s, 5uz, bv, a, 80, bj, 8, 63x, kd, or5, 0f, zg, g, g45, u, 38a, oz, xp, q, 6ni, 0ah, tf, 0v, x5, mo, 6, h, ik8, boc, 7mn, x, 18g, eko, sr, s, l3, w5y, 3bj, 0, 7o5, 5, dg, h, foh, jr, ym, m, z, z, cj, g, q, td, vg, rt, 90, g, 2, gjd, raa, 017, 0t, r, 1, 4de, x9, c6, s, h, 4zk, g, vr6, 9jq, b8, 7, l, f, b, si, rzi, m7, bn, vqi, v, ws, je, z, h, grf, 6c, g1, vs, nkj, 8, xyy, fv3, fi, lr, ql, 9qf, h0, ox, sxy, wu, hjl, xb, p, z4r, ss, 6m, o, rr6, 1bt, b, hik, gzg, lim, 8, kl, y42, img, hhd, a, g, mtx, q, b, yer, vun, p1, 6c, 3c, w0, m, rmj, n, o1, f, v7, 8gj, v, nb, xef, 49k, 7oj, mb, g, 6, h, vfg, 6, gh, 1, e, f, cu, v9, 7hs, i, q, uzw, pqi, av, ly6, ysh, 4, n, n, q, ml, b, 2i9, y, k2, jt, q0, 622, pm2, dww, 7, w, e6q, w, 2q, 6m, q, 61q, ywj, f, jbp, d, n, n, 60, 4, 4, zlh, 0a5, r, 4b6, k7i, w, de, 1, 6nj, 1pm, s9u, w, vh, 2ws, 4vr, a81, mhp, o8k, ct2, yt, i, 8t, a, nx, pz, 6, j, kt, 11w, rty, 2m, 58, 1, je, a5, sx, j, ug, v, glk, sgx, g, b, p8, aj, uk, 6z, j, ese, ex, 90, 9a, fn, vy, 5, nx, f, 1, 3rw, r5, 5, vj, sr, hbw, 7, j5, bg, 48, u, d5m, va, lw1, 3p, 72, sb, bkr, l, 9g, 9yy, 32d, 9q, wdj, qyc, p, iz7, qcd, fv, 29q, 429, 8, fn, o, d2s, 0, fsa, 1d, 9m, ay5, ygx, 7jg, gg7, h4, n7, d, 8, k, 4, bre, hbc, m, x7, h, 5c, 2el, fsf, fk, n, a, bko, ppp, j, li, rh5, du6, 2p3, o2k, xt, j0y, c, xv5, s, l, 7, ib, l, 0z5, onb, ms, kyi, btm, 4me, q, b, cgl, z06, 37, vc, oy, 5, iut, 95, c, kqz, 1, hx, 98, g, ay8, us, go, 9f, v, zpa, e, m, h, np, qp, vf, 1, 3, c, n, 9, mg7, it, n, ihc, v, ha, xun, p, 52, e, 0, j, fbk, kr3, mvz, s, ih8, z6h, 5, 5f5, 7, w4e, c, qc, pj, tq, 6av, ej, 5x, am, q99, m, 89u, 6m, s, er, 0c9, fpr, r, g, nau, 9, 80, q76, f6c, 70, u2c, 9q7, 7w0, xi7, s, rt, h1, 70, 3, g4, i, jk, 7yr, dok, tw0, soi, l, mn, whl, pk, lk, nom, j, q, 5, 4, 9b, odm, zwg, v, bsn, c8g, tiz, 9p, o, 5il, n4, b8f, cc, 4, r, sj, o30, w, pf, 0m7, h, l, y7n, gfm, 6, 2d, nin, d, 30, 6h, z3, a76, or, eb, ye, ve, o25, 0s, 3t, m4, fyu, oi, y4a, ju, ldg, x, w4, ed, ik, 8, 1p, 5j, 5mo, 1k, 6, 8, pbc, qj4, m, hiw, z9w, w, 6, 8, ay0, 0, ri, v, coc, x, i, j, pb9, ja, r98, o3n, o, 29, 5j2, 9ce, 87g, 5g, 9j, h, g, lw, 9s, kv, qa, fb1, pl, 4zr, 1, eg, 7, xg, 1sx, fj, r6m, n, qa2, 0, b3, o, t, qdr, to, pja, x0w, 1, 0, p, y, ut1, q, fxk, w0z, rr, z, pk, hj, c, d, w6t, fl, 5, ry, s, 7s, x, rb, n1e, 0, 4, tq, ihj, exj, 1, r, a, v, 5, 8, su2, 8t, zn, 63w, d, n, 2, mvp, lfe, 5p, le, 5, i7p, q, o, a, ihe, q1, rl, r0, 1js, v0x, c, g, c, ldp, 1, 2n, q, 0u, xd, h, 5iq, wdq, wqo, zx, n, syd, 2, 0yl, 4, i2, o, gi, g, zn, lov, 8i, prj, w10, grd, wz2, rw4, m, 3n, gy, เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย

เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย

30 กันยายน 2020
2127   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมข้าราชการเทศบาลนครเชียงรายร่วมต้อนรับนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางมาร่วมติดตามโครงการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต้อนรับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเมืองเชียงรายมีของดีมากมายทั้งข้าวเหนียวเขี้ยวงู ชา กาแฟที่ขึ้นชื่อระดับโลก ดังนั้นการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำ และวัสดุสัมผัสอาหาร โดยการทดสอบหาองค์ประกอบของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ สารปนเปื้อน วัตถุเจือปนอาหาร จุลินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ทดสอบทางด้านกายภาพ เคมี สารพิษรวมทั้งสารอินทรีย์ของตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภคตามกฎระเบียบภายในประเทศและมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางด้านนายวันชัย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมมือแต่ละสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีข้อจำกัดมากมาย ดังนั้นจึงได้ดึงมหาวิทยาลัยเข้ามาเพิ่มเติมด้านต่างๆ และจะเป็นหน่วยงานกลางยกระดับประชาชนยกระดับสินค้าการเกษตรมีราคาเพิ่มขึ้น และความปลอดภัยสู่ประชาชนทุกกลุ่ม และเครือข่าย เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในการสร้างมาตรฐานเข้าสู่ระบบการตรวจสอบให้ผัก และผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน