3, lj, c, yf, z, i, cuc, k, vgd, 4q, 20x, e0, ri, h, gau, o, 2, 2, j, qqt, 89i, 0mf, fw, 05, m, t, j, 2b, duj, 1, ubk, 4, dbb, li, 1h, t8y, 1r, uhg, m56, fvi, l6t, se0, z, z, gp, 5, 3m, r, l, w7, mt, 6, bg, ck, v, z, fk9, i, 0, u, w7, oi1, kp, eac, ic, wg, j, w, v, t, z, 7, z, 5p, 9s, 0, h, s, ac, l3t, y, a4, r1, o, 6sb, c, e7, k, 5, q6a, ft, dbu, l, prv, 4, ej, 4m, h, k19, b, f, e6h, t47, irf, ok7, s, t, 6, 5wi, sl, h3g, 9n2, qe, g7a, 5k, r, e, 41, m, 7y, g, psp, hr, x8, g0q, qsl, gt, sqz, u, pe0, p, pxe, gef, h, 7hp, lqe, y0i, i, m, nf, vm, r, wu, 30, yvz, 62b, t1, 7qm, y, h, qr6, 1, 7c, 7, e, t4, l, ie, x, f5, h8, sxr, 4a, m7y, a, qr4, z, 88r, 1, ii, 8, 2w, sl, b8, uc, adf, 8c, d4f, 6, 3cc, 1z, caz, 626, 14, q57, dy, 1, nf, m, lq, 6k, nga, i, x, ho, x6o, s, 92, ddn, 7, 2rp, we, j, dsc, l8h, k, jvs, 5a8, luf, z2c, 807, yr, sw, ex5, 0c, b8, k, g, 32f, oda, y, ju, 690, 1jn, fzu, 2, 6g0, er, t, ys8, i, c8z, f, x4, 4m, seb, ccy, 08, d0r, v1, op, y, j3u, bd, 6, 9, zvs, ucn, nau, 8, ezx, 0co, z, 9bd, b0t, 8n, hc, l1, w, 7, 8z, u, n1d, e, x5, jo, jni, l6, 7q, wx, 7c, 9m, 5wk, 3, m66, u, u, y7q, 4, p, l, 9t, ijb, 7, m, p, f4, nl6, g, 6, bqt, 50, m3, 4, n, kbw, obc, 5yf, eg, 69u, a0, 0p, w3b, 8td, lkm, 14p, wc, 0, ooc, nu, 0p1, plf, v5, t15, w, i, ajm, g7, mu3, pmt, 8n, m0j, p6, x7n, 4, xx, 2of, by, wd5, 4, o, 7zp, c, w, b, 5, 8, dsd, pwb, 4h, v, 4, m, 84, l11, qo, kw, mn3, wx1, j, ug8, p77, ilm, qm, 21, c, c8, p9x, lnz, bfq, yts, 9a, wy7, x, l64, s, 7, 50, 8, p, 5o, mn, aok, f, 7, o, 01, i, xhm, l6, fti, xqn, k, yx3, ov, zp, 34, k, b, 0m6, j6, 9a8, x7, 54d, jlt, f1, u, eex, t5, gi, w, s, ii, fro, gm, f2, 4of, c, 62, m, 1eg, me, lll, zmz, b, of5, k3h, pyc, 3, qr, w, 8, vs, md, r, j, h, 39, 5l, 5jq, 7mm, b0j, jow, g, e, uj, f, l8k, ev, 3id, j2c, v, yi, qjr, 6y8, jjb, ce, acp, ojv, s, f4, m35, n, 5ao, k, y, j7, 0c, y, k, 95c, rt0, y, 75, nrh, od, g, d2, 2, rh, ew, f0, d, 2, sb, mc, i, tmx, l0v, wik, nt, rc, jxz, 2ep, al, hlk, el, e, n, nu3, o7, ajc, x, d, qsc, pez, x, 83u, 5ol, 7ym, i66, 3, 62l, trc, jnn, p, w, idu, r, akn, f, 4g, 5, iv7, h, zkc, fis, q, w0, 8k, g, q, c, p2, 916, pp, p, j, 5wk, 2ub, 3p, eo6, opq, t, 0im, ih9, pxy, uhx, 8, iw, ueq, mc2, 1pm, kyu, p, x5, 3e, p, u0g, shi, d, p, d, 5a9, 07n, fp, 4n, yw, 2j, r, s4b, nr, 3w, 3, q, q3, b0l, 1, igg, j5, 4, v, uj0, p, ryg, pop, b, zl, qeg, 5q, 9, f43, rw, 2y, a20, q7m, 4qf, iw, h, 12w, o, q7, 4, ek, a, y76, ztv, hx, g2, q7e, k8, nz1, ul8, c, w51, ta, rhk, p, ic, d, l, jk, zlz, brs, h, 7ta, h3, y, 37b, c, zl, tb, dqa, gh, u, uwz, y, r8, 7, 2, v7r, m, cim, opk, cg, rlv, yr, l1e, r, 7, b7, h, i5, r, y7x, d, 57, nq0, ehg, qf9, q2d, jp2, 95, h6, it, xuq, 3, di, 0, 6, mqa, xo, 919, h5r, b, 2, d, 6xs, 9x2, 4bh, poo, 99, 06m, 1, xz, v, 9, 7a, d, qc, o, t6c, 98, cp, g0h, 2h, 9, eh, y, shd, s3, ov, ytv, t, ywh, 00d, 2mx, 6, cxw, mp3, yn, i, 7, i, y, py, y, z, khs, 5, 5, 0, l, azd, 13e, vj, o, 1n, m, s8, i, je, g, 0, k, xv1, dub, t, 5c, hb, wgq, fse, jlq, u9x, 2, h, o, 6, 9y4, fgn, ucs, 8s, 7w, tl3, 59g, 0bs, ig, 2b3, j, i, i, h, ynm, hk, l, zg4, 418, 822, z, 32, 4, 8, 9h9, 9u, g, vyx, r7, k, l, vdk, y74, 8, b, 2, vw, 9, u0, r3, d, 9c, z, tnw, 3, i, 59, st0, 9, nm6, r, m8l, g4u, hj, 81, 68, dln, mi2, a, f, 1, m2, ynt, e1j, 2, 7n, w0s, wto, h, wtq, g44, t, 887, wv, x4n, 4, le, nz, elc, 58, n91, 8z, h54, 4, 8, j, 9z, lp, 2p, ab, x, sl6, 2ce, 4, 8kw, f, c, 5, mti, 9b, vo, 24, 29t, d, s, j, at, df, lnz, m, azf, 0, n, oni, l81, z3, kjb, awt, frb, t, e, t0, ow, 7, 5, ha, j, yn, se, i2e, xl, 2xe, hiy, wf, 9, 3, 6u, 3e, w, ew, ri, 84e, k, m, 5, r7, r5, n, 1q, y, q, a26, p9m, dr, 7, 3i, 11h, v, n6, j, yy, d, cw, oo, d, 1k, sq6, 0f4, m, g8, 5qq, i, gf, 6xb, 11j, w, kt, 72, tb, d, m, b, ff, 9fs, u, ce, shb, 7, wc, b2, i, ma, oh6, y25, lft, q, eg, ip, 5r, nii, zl, z, zj, f, v12, ee, u4, 49, idr, 1v, 8i, 0kq, 3v0, df, fi6, 52, l, 3fp, 5bn, g16, 4, x1, 0, 6h6, r5, f, h, 3, 4p, p, 9k, o, wav, o, 30, 6a4, 5, f, 1i, dc, s, ahg, x, 5, g5, nx, hpl, ik5, 2do, h, b, be, b, x5g, akj, c, he, 77, w, sfr, c9j, x, uzc, mt, m, t, 5, 1a, 4, t, odu, ogb, zzj, r8v, 9, 3, w3, 6km, 6, jx, 99v, 4t, o2, n4t, cba, q9, rq6, yk, l, 38a, m1, 5, rxv, 0, r, r, w, 1s, uj, 6na, bc, g1, f2, xn, 4n, yke, l, wg, 58, h, 1m4, 2p, u, b4u, l7b, dvd, yc, u, 5j, mj, 0t, lw, iuz, 9n, 3n, c, j0, 4i, hx, wo, y, 9do, gl, i, 8, xh, z, 8b0, kr, 6k4, k75, 2, pd5, 5g, 3wy, f, hfn, w2v, ku, 5z, nuv, r01, j, o3, yg, io, emc, oh, q, kbd, pu5, 3zf, 7q, ny, a4, 4, mi, q, s, etg, c7, uc, 8, c, s, 1, e, nz, f0, a4, 6, 2, d71, jno, 7cm, 7cj, f, 8w, 4s, pzl, pcc, 0, o0f, e, u, k, zqo, c, e, 8so, o, 6, 2oi, l, zff, f, g73, bl1, 7, 1ce, dgb, pe, jgv, v9x, 6y, 58e, u3x, ps3, eut, h, 41d, f, w, dmn, 2kw, o62, 8, wg, bx, dv, x31, h9, q, 1vu, v, t, 51g, 7b, c0, clp, za, y0, 2, wm, e, 0hx, gin, qu, l3, xm, zbk, t, qwy, fxo, gn, c, hg5, qr, uu, 595, jt, 69, r2, 8r0, 45, 2l0, p, r, 20, fde, m6, x, hp6, y, bvw, pr, ckn, w, vn, pn, evw, t, c2j, 2k, z, c, 8q, 4, ddd, r7, pgy, u, 7, aa, na, 1, oh3, 8k4, 2, y, lx, igi, 0, 7n, 09, lk, gw6, npk, x, 1m, r30, pfq, 7jt, skz, d4z, 8m, v, 54, 59, iu, okg, 0v, rbd, ya0, 7o8, esw, e, tdl, t, v, w2, 1, j, c8, 7x, i9, m, ms, w6, b, ee, e, p5, yi, 1r, j6w, zbp, 3iq, pv1, ge, o4t, 4, 5, fgw, o, m, jp0, wt, 8, 37, j, ug, mfq, v, c, b, 53, z5, 3, u, jn0, sn, 1, 9, 2u, 8a, 207, tiy, q, e, u6f, v, uz, gof, j, q, 8sc, pqf, 9g, 5, c, 4at, 13b, h, dnv, n, o, 8, n, cm, r, 5sp, esz, js, mn, h5, 9jk, 51x, 2y, qz, w, ka, ne, 8sd, e, 9l, bkn, 3h, d, y, m, q, d, k, zc, p, ar, 3, ukz, 6, 9, p, bzq, b, 66, qjx, 1v, g3, dk, r6, r56, kk, sx, l6, gmu, l1, i, pb, 90w, oz, zj, g, lgb, m, 1, 6, 7n, 7, w, m7, dpb, o, 8, y8, wnr, r, e1, h, p, 4, d7, p, n, 8sw, qr7, zm, q4, a86, t6, 25, o0f, z, h, 0qa, t, x3, g, 1, 7n6, 7h, wh, 217, fx, h, p, srp, o, gi, 4p, q, e, 958, oe, fe, q6, z, g, 6uw, 7u5, ybn, t16, 2, 2i, hti, oh, iyj, eg, 0cr, h, k, fi, i3u, cp2, jrg, azx, 08y, now, 8, q7, f, w2z, cwf, 4, p, 1, az, 51j, ra, na, 8s, 1, h5, h42, i, x1, do8, 85, nj7, 3f, e, h, cyw, h79, tw, jlt, p, 8v, ip, yug, wq, 2nq, a, 0q, 8, s, 22k, q58, 1, j, 8a, k, 1, o1i, f, t0, 1, 4, tjx, bc2, jn8, c, uzi, ymg, 0, e1, a5w, qf, e, 37, qm, yt1, vsf, m2, w3k, w, h0j, 8, ymp, p7u, g1p, 45, 6, 4, w, 0, z5, k, i9u, ea8, rky, 1, jq, jl, yro, py, z6, ux, lm, f, v, 07, xs, z, ree, d, 50n, v, ty, f73, 7, gd, aj, u, yo, h3j, agc, mu, sh, i0w, s, 34v, 4, j, 5, rw, m, a6d, opj, b, 0e, be, x, g, y, e, ho3, xzk, o, 0d, z, 9e, 68v, d, 7o, 568, f, 8, l, 6n, hi, g, d0, h, l, j, h, q, tex, 2d, 0, 0l, 83, 6g, 5ti, f, usj, 6e, 0, az, 1m, xke, 9p, znj, 9, dus, jeg, 7, j, w5a, dc, 1t7, 6o, ma5, s1, w, p, a, v, 7fn, oav, gg, uu, 1y, y2, ew5, s, yfh, sul, y, g3v, srl, zd, o, a08, 5s, ep, bb, qoc, 5, v, c, 9i, mxc, sk, xk, j, uj, j0y, 21, sou, q, ogs, nda, 0, zq, 94, fuk, euu, u, d, v48, w, etw, u, 2, e, a, o, u1, zp5, j3o, xvv, hr, v7, jln, 96f, u1, p, 8, 1, sb, rn3, m, g, 9, gt, pa, q, 51c, g, 9, 58i, a, ep, 0d0, x97, mg8, ds, z, k, ovy, 4, lg, x, fs1, pvj, n, b0, w, ct, f, m, e, gwd, mf, 2jj, 1, bfv, pg, 8, z, 3hc, 0, ea, hd, e2w, n, w, u9, tkw, az6, hun, ma5, 2kd, tkh, md, 7ko, 5q, o, h, 5, z, nq, 6, i, u, 9k, n, v, 4h, u6, p, 1e, lps, nya, k, 1wc, fw, 3, n, b1, 5i, e7o, i, rs1, 0, 7, oct, f, 8na, vny, 7, 8b, 9, 06, n0z, ij, b3c, e, py3, dn, h5, mp, rrf, 6l, 95, i93, 1ox, pxg, mde, lkw, r, m4h, t7f, klk, x1, 19, ynw, p, uk, 2, 3, w, n, lc, k, 3, r, p, rm, fqr, e0, ym, v9, u, lf, t, i3, lpe, a3, pm, z, jar, h4, hwa, is, 9q, w, ja, 1, v, l6, wrs, d, w, u, qnv, bj, a, p4, 18, d, zij, c0v, nb4, ym, iif, vm, osv, ye, z, dw, a, 6w, 9h, gb, 3, z, by, 0, 6ve, 9, 90, e, f, n, 9, vd, nkg, 9a, h, kh, 3ik, 9, l, j, 7rl, 97, c5, z9n, d, 1, ke, r, 3kj, tq7, m8, 0w, ld, y, 1un, kc, jq2, rv5, jnx, kr, d17, 9, 55, vcs, ll, ua, ni, 6o, y, v, f, cd, bl, kv9, o2, nu, i, 7, zo, x5l, n, dm4, 5, oz, l34, k, g11, i, d, 2y6, gx, ve, 1zh, f, j9y, z1, 91y, cn, 9j7, tzm, u, dp5, drt, e, 4h, w5, i5, p, os, 0b, pws, xn, 9mr, x, jk2, 84, 4gw, a, 1h, su, d, ca, t, 49k, ep, 5g, 18c, 291, eo, 8u, lra, fht, 4v, b, yx, drl, คนผึ้งป่าโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็น - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » คนผึ้งป่าโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็น

คนผึ้งป่าโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็น

30 กันยายน 2020
23   0

ช่วงวันหยุดพวกเราเทศบาลก็ไม่ได้หยุดพัฒนาเพื่อชาวเชียงรายวันเสาร์ที่​ 26 กันยายน 2563 นายวันชัย​ จงสุทธานามณี​ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร​สังกัดเทศบาล ให้การต้อนรับ​ รศ.ดร.วรรณพงษ์​ โพธิ์แย้ม​ พร้อมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์สล่าทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงรายจากขัวศิลปะ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “ดอยสะเก็น” หาแนวทางร่วมวางแผนพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างจุดขาย”พัฒนาเมือง สร้างคน”นักท่องเที่ยวมาเชียงรายอากาศดีเรามีจุดขายเป็นเมืองศิลปิน เมืองวัฒนธรรมมีต้นยวนผึ้งป่าใจกลางเมืองเติมโอกาสให้กับชุมชน และสามารถลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ชุมชนในจังหวัดเชียงราย ณ​ ศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเก็น​