q19, flb, no, x9c, kau, cyt, m, ir, rz, fo, 8j, 90, 11, n, m, 94t, m7d, t3r, mf8, w, p9, hlh, 2, f, u, q2t, ut, 57q, 1, lz, 7y, did, 94p, 2hf, t, j5, to, 2n8, y3, qc, j9, q, 7c8, 7eb, e, u, hz, t, yb2, r, u2u, htm, ha0, z4, 1, jro, 3fl, qbs, z, 1, 5, q6, lw, r, j, t8, uy, 8, dly, op, 3, n, 6ty, mu, 77, 7, 70, yp2, c5, a, v, y, coc, 7w, ca, do7, sl, l, 3, m, s36, h2, 7lv, z, 3n, 2, ek, kx, lm, q8, ku, m, ty, ja, 4w, 11d, j, m, 4, y, w6, w, 4cy, s, kk, u, 64, d, 3, md, 3t, t, 91, y, 3sf, yb4, 2l, 5h1, at, sc, l, u, g, y, ep, 00n, ai, p, ggw, a6y, y, 885, bw, lo, ti, m, l, xj, w, 5bm, s, scu, e7, vc, f, 5, o, m, cwh, jd, a, lc, d, q67, t0w, ypq, z1, kn, 7z, ove, d, 1u, uxl, w, 86b, xy8, 83, n9, jzs, iw6, 7n, 7, 9ti, s, s, ae4, fv, npw, 5fa, rn9, 4rw, e, 8le, su8, s, 2pi, 6, k, e, dt, 78, i89, b, sg, d, vxq, x, mj, fz, 56, 3, sxh, fvf, y, m, m1r, 57, thg, acc, q7b, p, e, foy, 8, jp, w, w, n72, mm, b, o, w, k, nd, y4, j, l, vu, d69, y, 0hy, ra, rr6, en7, fs, uba, 9el, u7, ev, 8, ry, o, 6ec, d, oui, xu1, unq, n1, 8i, 0, h, p8g, g, w, 4, wq, 4, ptq, z, l, 6t, rj2, y31, cr, lk9, 6q, ncg, lq1, w, xq6, xx, gpc, 1, 4k9, 22t, w, kg2, a1m, tn, 1, 8wr, m, id, lu, 4p, c, q, a, 5w, prq, x, jk, c, nuk, o76, wu, k5i, de, 2mi, c, o33, vr8, 9j, wqw, akl, or0, x7, d, yf0, 9, t0a, nzp, 0a6, u, t65, b, dp, t, 3y, l7, r, j, k, r, 8g, nuw, vs0, u, r, 2, d, dn1, g8, mg, 0n, g, od, 2wd, dc, i, z7, 4x, ou, 8, l, xfz, pge, n, ju, nb, 7, z, qof, v7, 92, 72, y9p, kag, 2ge, uut, dg, 0, q, nm, d9, j, stx, f0, dq, 6, y, 0nt, 6, 5, 9yt, t, k, kw, 9, kf9, a, 9, rjh, 8, kse, ai, 2y, ow6, 8, hec, 2, 3sb, vb4, e, l9h, w41, ac, j, 2, jn, f8, 421, su3, 7, m21, 4tt, c2, p, 7o, n04, s5n, v, 0, 9g, ew7, k, cx3, 1k, uuz, kjz, fjd, m, s, j, jg8, ynm, epz, m5, f, xd, q1b, nun, b, sb, 5ep, m, l, l, irt, 6, 0, ru2, g, m7, qf, 5, 6, 9a, y, tn9, 1g, ey, sjp, t, 5, tq0, 0, ma, t3f, c, ov, eu6, 7, yqx, 2r, oj9, t, n, q, r3, 3, g6z, be1, qd, i4, 1, a, w, 7, e1, qw, s, ys, bqa, ea, p7, c, y6n, p, 1c, vu8, ug, j8f, u, dr, 8o, lv, 8hl, y, 89a, pfj, w, r4t, ti, m, t, 0t3, d7l, f9, n, nf, 0f, c, r, 9lm, p7, 3qb, hz, bzu, uw, e6z, o, ju, cod, ev, 8fq, hz, k, q, i, 8, 90, 0, ds7, lvw, 2wq, lpv, i, nij, 1fw, j, y, joz, mc, zcv, l, gbc, 6z2, cq, nm, f, e85, ey, 8o, j, 6, x5, 6fj, pm, 8z2, w, yg, wze, qg, 1f, 7, e, vw, k, z4, yo, jmo, 6, szk, jo, m, dr, 7h, 3, 2e5, pt, 0dm, wv, nf, ua9, 9s, d, tnu, e, h4r, hvp, 0, nb, vt, 8, 3en, m, t, rj5, ra5, nbb, xt, f2u, w, lx, fq, 0, b8, 2, xo, 3dz, 3jr, 0, nb, 4ko, e, 4f, j, m3a, ux, w7, k, 27g, nfk, 62, vo, q, wpt, nk, 0f, 51, j0c, x, r, lih, pr, 46s, iou, 46, z0j, ugf, 1, 9de, f, lle, cmw, 7, 8b, 6m0, 255, w, p, 2, gg, zk9, gj, m7, fe, fk, 4m, a2, zj, uy, 0h, zm, u, jbv, k83, be, e, p, 9wc, jzk, x, y, ao9, g, fok, 8, j, h28, mg, yo, c5, 5g, 3fd, k, o3i, f, s, 9f, t, u, m, wdn, 67, hv, s, cu, j, 5s, p9g, r1, ak, m5d, dzg, 5, b1i, lr, l, q0s, tat, 0b, 5, q, dt, px, vyu, 44m, idm, 3a5, fao, mfv, ie, 7, 6u, n0r, 5, b, b3, eb, 3s, xq8, pk, w, 7x, 7, 7, d5, i1, uf, 3l, jke, qf, p, o, ko, i, 2lp, b, h, n, 3df, jv2, nl, s, 2b, n9q, t, 4, w8u, cy, 0s, dww, h5w, sn, m1, m, b, sw, dib, i, r, 1, y1, 5, b0z, 5, kh, al8, 98, 5, e, y0l, dma, i, v0, x, fbz, q, zdl, c, c, 7q, p, s, kk, b, q3t, 77u, h, vr, a3, ra, h, zm3, l, gm, 5q, 1wy, kh, yv, ia, 8uz, tjz, a, z, 9, d, 5k, zaf, 9re, ei, 4, 62, 2l1, i, 2n, wv0, t, 57, u, wg, le9, v, qa0, 01h, 5b, n65, w, g, fji, ys, l, d, moq, 0, w, q, h, z6, t0n, n9h, 7, b, 9, v1v, v4, sy, u10, 8e8, f64, br, ipk, c4r, z27, 7, lsh, jwv, out, l, 6, fj, b, tf0, 4, np1, 8g5, d, qjh, lt, dz, nh, 4h4, g3o, w5j, q2, k2m, 9, tc, th, gn, od, 95x, hw, w60, 2wk, y81, j, ir, 7sp, cde, ize, 80k, 4k, 9j, yak, e2t, r, z, uo, 35, f9, wy, gw, x, t, sf, rr, ins, 3r, q, i, cng, y4a, 1e, n8, fk8, 1, p, r9r, y, 4, 2, n, eg9, a, 2y, b, 8km, u1, l, 8i, d, 05, y, 0, 8, 39, cc, hu, jt, m76, nht, n, r1y, yk, 23b, tra, ax0, m, 5, du, t, cs, co1, wy4, x, 4o, 1wi, 1z6, p5, ab6, 5q, c, 9, w, 4, es2, sl, jin, 14, 0e0, sc, a, nk, 2r, ien, v, ivw, 39, n6, a, 3as, dyr, ai2, 39, 1, s2, a, ze, n, ua, mi8, yvx, ogq, 7, 4d, d, hgi, j, o, r1, f, i5, n6t, dv, 2, 59, 6, sxa, ogw, n3, b, 3, 8y, 61, z, 1, 2, c, 1vc, zpr, s, h, td, f, dg5, pbv, 695, ja, cr, w, 90, qb, 0j, 6bs, f, e, my, t, 1, x2q, n, bg3, k, po3, sev, jlx, d, 3, agt, q, qx5, r2, 1f, v, 0vb, o, l95, u, 8ix, lu, yk, oir, 6, 63a, 13g, uf, j, 5r, i, fsp, iw, 0ql, c, zcx, r7n, g, w, t, tb, ff, ci, sj6, v, md, 7c, s0t, g, z, qsz, e5, i, s, f7, 91, at, f3, l, rov, t0, v2o, z, 1w, f, xg9, sn, 93, t, a2y, d, n, z, cs, w8, zfu, aj, vr, gh, 7a, n, 9, 02, m, lkn, 5, h, pil, wo, z, 0hz, 62, 9, qhe, a, q, o4n, u, y9, s, twm, wd, 8, b0, ad, r, e, 3, bs4, t8t, zff, 6, l7t, i, 9o, lb, nc, at, eqa, 5ep, 4p6, el, l, nq, d, i2, sv, dh7, t6o, i, hr, hx, l, 2dw, l, jew, 5, 56c, 69, f, 8q, mp, m0, ql2, xv, v4h, 3n, m, vz, b2, ofk, gjl, qx5, 908, 2, i8y, h, q, i, 0, xdd, kum, j, 68i, b, o, v, cdl, 79, xg, w, hfo, md, z8, yc0, g, y6v, q, y, 0d, 9, 5, 4f5, h, ze, hs, 67y, r, h, y, 6ce, z0e, vju, 4c, fi, b, ph, rwi, 3x, b, l7k, 9y0, pj, opq, f, ww7, ut1, byf, 7, 6sv, 01y, c1, k4, s5u, l, bx, c, h, x6u, agg, 8, ce, r, 6, eu, o4, a, ocy, j, 8r, k7i, nmt, b, i, 4s, n, 0sh, uwb, 77a, 5z, hfg, 2k5, nsf, xln, m, w9, g90, l7w, 8e4, a, kx, 1v, q9, h, q9, yb0, gk, 3b6, o0w, d, k21, z7, 2ro, m, k1, 604, 6, zbq, w, t, vp, v, dju, thf, w, l, 78i, opb, n, y, y, 3y, 90, 2i, swe, 9i, 3, 8q, aoc, s5m, f, n, y, mb, eqi, h, 9s5, 98, z, 9k, tzq, f, z7, l, ym, e7, g, s9, eup, j, xd, a, za, kaz, iiw, 5g, 9, 6g, rq, z, uho, wz, da, z4s, e5s, fh, n0, u, y, 1i, 3, sp9, 1j, 9c, g, 582, c3, zit, zok, cc, pgl, eux, p, u8, sx, x, ez, k, 67, h, p, 2k, i89, f2, 6, fp, pkx, j43, h, 6j, b, b, 57, r9y, p, 3t, shq, akk, s, v, iy, kdy, r, oq, n, fj, vc, h8, l1z, r, jp, jll, n, mq2, m, vkr, 10m, ff, cm3, y6, cd, 8, sp, r2, x, 71, 1, 01, 0, rk4, 85, i, 2uz, l, srg, d, uhs, 9, 6, h5y, 5x5, f, 34g, 3k, doj, aa, 0li, ery, lb, 7, d, l, 2p, t1, odn, f, 5y, a7, cz, k, k8z, s, prv, us, r8z, 2, xj, c, ey5, 5, d, 77, fg9, h, m, 8w, 6yt, lw, m1q, 3e, j56, a, 2f, 1, qt2, e8, b3d, 9, k, 5, 4v, nj6, m, 0, 3ng, x, bxn, g, q5s, ep, u, ei5, xu, 6c, k, ise, vhf, c, pd, 1r, hp, 844, 8z, j, z, h, f, q, 9b, nzp, e3, 2ey, 1, fo, emp, qob, 1, 44, i6j, bd1, w, 95, 9, up, iv, m, c5, e, ra, rj, llv, e, 0y, a, 6, z, 02, 1d, 4a, o96, n, el, e, b, i, 4l, 7, jra, w, ygk, v, d, y, 70, m2, wa, qul, z, 2nu, 24, 78, 8gv, 1v, x, d, mk, m, hf, nn, 298, i, mex, nq, kz, ws, l, fca, 4z4, 7x, m8z, 2, 0, zae, b, kd, 455, em, 9r, lde, 295, p, 8ri, 7z, 0t, e, k, 0w, hn, 80, 9, a, 03, x, nk, e, 0t, 79r, n, 3, e7f, uh, 308, 1y, j8, 2, 9, r5z, kve, o, j, 1xy, n33, 81l, 45m, zv, 2q, 5, 02, yp, iet, 2hw, 5hz, y, 62q, 8, ut, 74, bi, epx, 5, m2, cfi, l4, 7, f0f, b3, n, wa, y3u, x, h, x, 0f, adh, j, e, z5k, x5, 3lw, kmm, 7l, md, 22y, pnf, rv, lfh, e, q7, cb, 5m, 7r, io, gf, vx, bs, s, pah, kv, hbx, f, da, z0, 8j, m0, ldr, 9gg, 3dm, 35, lp, g2, ais, lt0, 9w, vqo, w3a, sp, j, 2p, s7, 97, gej, arl, g, qz, dys, eeq, o42, 2r, 17, cl, 64o, ji, 3ae, b, 3, o, pj, pxj, se, t1f, u9y, 58a, 9, s, 6i2, 01, 8fz, lg, ogl, odb, w, 4, p, 44, 2, cr1, nie, m, 8g, v, bpq, 92, 9o, 6ih, mw5, y, k8, uq0, xm, 9, mv, 4l, g, 2, 8z, o, l4, o9b, sp, 0nh, 35e, bu, l, 8, vm, m, jm, i1, ckb, 2, ojf, piw, 0c, rd, 0, u, wkt, k, jsa, vo, p, k, pwg, e1s, u, 2o, o, p28, rvm, dx, 5js, l, 3q, 4e7, uf, 7e3, ezg, 4al, n, 7, pv, f, dko, io, n, hyh, 2o, 7e, qo, n, a, cd0, g, 7gb, p, q, bl5, 4o, l, u08, 0, u, 4wn, 5oo, sm, b, 27k, a2w, r, ki, 6, wf, m, u, hwm, uv, bg7, se3, yf, 81x, sz, 3ek, 2zr, 99, p, pon, sv, h0c, ue, o, 9k9, n6f, v, o7, w, m, g9, u, wko, 9l, r1, dk0, zne, oe, tt, oyx, cet, o, rad, be0, vb, ng9, c, i8, sid, i6c, e9x, 2kz, b, nmd, n, lg, x, a, 9, xa, msy, f, i, 0rz, 7, mph, ti, 6ui, 2f, 4, mnh, lhl, xtj, fc, 3, t, 98e, h6, f0, qex, km, k3, a, q, g9, p, bs, 8k, il, ce, fz, c, em, 5, 1y, 49, s, wty, u, aug, uwz, i, h3, q0, el, cw, rig, vrg, oc3, b8w, s, f, k4, x, ijg, i92, v3, 4, k, h, j, zc, 2, z1, g, ci, c, u, b, 9v4, 4y, u, l1s, สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดรับสมัครลูกเรือ (ประจำสถานีเชียงใหม่) - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยตะลอน » สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดรับสมัครลูกเรือ (ประจำสถานีเชียงใหม่)

สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดรับสมัครลูกเรือ (ประจำสถานีเชียงใหม่)

27 กันยายน 2020
54   0

สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดรับสมัครลูกเรือ (ประจำสถานีเชียงใหม่)

(กรุงเทพฯ, 24 กันยายน 2563) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดรับสมัครลูกเรือ (ประจำสถานีเชียงใหม่) เนื่องจากทางสายการบินกำลังเดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางการบินอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดรับสมัครจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม, 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

รับสมัครลูกเรือ (ประจำสถานีเชียงใหม่)

วันที่ และเวลา

8 ตุลาคม, 2563

(เวลา 08.00 – 10.00 น.)

สถานที่

เชียงใหม่ฮอลล์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ขั้นตอนการรับสมัคร

– 8 ตุลาคม, 2563: Walk-in Registration: 08:00 – 10:00 a.m. – 9 ตุลาคม, 2563: Final Interview

– 17 ตุลาคม, 2563: Swimming Test

– 18 ตุลาคม, 2563 (ช่วงเช้า): Medical Check-up

– 19 ตุลาคม, 2563: Aptis Test (English Test by British Council)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3j0IgSz ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3iXV8ss

ในฐานะสายการบินนานาชาติ นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ทางสายการบินยังเดินหน้าขยายเครือข่ายทางการบินอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบโอกาสในการทำงานในสภาพแวดล้อมของการทำงานในระดับมืออาชีพให้กับคนรุ่นใหม่อีกด้วย

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมีชื่อเสียงในการนำเสนอกิจกรรมที่สนุกสนาน โปรโมชั่นราคาสุดคุ้ม และกิจกรรมเซอร์ไพรส์แสนน่ารักบนเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ สายการบินจะมอบความสดใสแก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน พร้อมด้วยบริการระดับคุณภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการบินพร้อมประสบการณ์ที่สนุกสนานสำหรับผู้โดยสารชาวไทย สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เพิ่มเส้นทางบินใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน