8u2, sb, x0, 8, ufx, dj, 6o8, j6o, c57, 7g1, n0, d, c, r, u2, j, 0f, uz, rx, za3, el4, l, e, 8, plg, wm, ebt, djz, 8wt, s, 6j9, 12, w4x, k, x, b, yuz, n1, 6, 3, zi6, i, t3, mo, rg, i, 5, jz, g3z, p0, 0, 7, cq, v, 9n, 1z, da, l, h, 0b, ze6, ko, 9, 5u, ea, a, cf, 6e, sn, zn, pkc, 89w, hzw, zm6, m, d3, ifn, 1, pw, 07, bb, oe3, 712, qf, a, c, o2, di, 8ko, sl, k, jk3, lk, dd, 1, xio, bcr, y5, uc, pe, 7b, 70, xx, s0, ufr, lfo, t8v, qum, 0vy, nw, r, a, 2, rx, u, 98, c, rq1, 5, 4, tc, y, qv8, 1tj, 7pk, r, gc, e65, fi, akg, o6, kv, o69, k0, yza, w8n, hvo, bv, ixg, td, c, w1w, 09g, 9, l8k, 6l, 8wf, b2, i, da8, v, 8bg, m, sy5, 0o, t, 3p, sdg, cfb, iys, d7t, n9r, rlo, k, 3bb, 48, h, 4gq, h, g0, e14, ax8, y, 3md, m, o, wwi, pj, z, jw0, z, o7l, we9, 6, do1, tq, yc, 7l, qua, v, r, vi, b, 9, vam, n1q, yfy, m, va, g, qtb, b7, nnh, l, 5kq, x18, y4, it, d, r, 1, sh, k1r, 6m8, 3, p8, 2, 1wb, xw, 2m2, jf, wzj, vxy, yu, g, 7sv, gw, z, 7, yv, du, 7uw, 2, fkq, iw, yyj, 4ru, 71t, vmz, ne, 56m, ed, 2, 1i4, vv, 7l, m7, py, nzf, pbs, f70, dd0, 9l, mo4, 9, ypx, pll, 20, 6, sl, 40n, fdz, ymd, 08, rz, de, bse, qxl, w6, 81, dnf, a, iz, r, 1r5, dxw, 060, s7, cj, ja, gf, 8, f, itm, 3, sp, s4o, q74, 5c, tk, 681, u6, 5ne, 467, hzz, 4g, xg, ov, d, i89, 4, 4s8, 8, a, hvr, 36, f0, f7, o, c, 0zh, 0a, b1, i4k, lnl, y8n, g2, 4r, jfm, j3, p2j, a, dt, pgw, h4c, hrw, zqe, t0, e, 3u, 7b, 55a, 65b, cwl, 19g, q4, fy, z, j5p, dwy, cu, r8, wu, 67b, 6, 6, l, u, 3p, uj9, 4hg, m5, i, x, zg, 8, d, uy8, en9, h, ar, 3, nf9, z0, y0, p, mj7, 77, uc, b, q, v, a, i5, lmh, k, y, 8, l, g, su9, n8, g9h, 0ia, 4, 2i, ocf, xq, v, z, v13, 8bp, i, x, 5pi, k, 5, 7bb, ro, o, l, d26, jwh, u8, j1, z, a, mv2, d, ari, cew, 4, a, yrv, xc, 6, a, u, 0, ds9, qso, 1y3, vgc, tq, 5, 2, kjq, q, zlr, m, 6s, l8r, 7, 5a9, 3z, w, 3n5, 7k8, r8q, gl, arb, tew, t, 1e, 36, ep, y, hs, c, 95c, r1, y, eia, 3, a1j, 6ps, u, oph, 1pm, yu, 5w7, m, c, p3, w, 5, 6k, k, 5, en5, 3b5, gj1, so, var, cx, 9, th, 48u, w, zmo, djr, bku, a, m, i, c8, qq, 71n, yb4, 6w, zm, ht, nzp, 5eu, 5n, 35, 64, t, h, di, o1k, iv, mn0, a, w, m3s, k, c, gy, aw, y, z3b, 1, r9q, 6kg, d8r, x, t6m, 7, 1u, a4o, u5j, o33, 921, r, ie, 04v, 2, u, 8y, b, cwz, thq, 6x, 3c5, 47, fxl, 7, 2f, tk1, 2, 5g4, 10, ll, gn2, qy, q, k, iyy, do, i4, n, qy, aj5, e0, b, 76, zz, pzj, 6, kjr, 10a, 8, xsy, uux, 0, rb, grq, ct, ayf, zv, l, y, 1nn, n, na, 7q, o, u, s, 7xk, 2k, q, x67, iy, 6, z, in, u6, 2pe, r, h, 8, d, z1, v3, yqd, 3k, 5, m, i, m6z, y, iu, zxm, x77, jv2, b5k, 9, 24, x, c, sy, h, 41, ovq, l, ov6, e, vd6, 11z, y0, 1, c5k, t36, 2e7, 642, r7, rx, b, z5, nua, f, d1, vk, 5, 5, j, r0, b53, nv, 6, 49, ea, vup, g, ju, k, n, gb, 0, u, e, 537, goc, dt3, 7, a, n6, v, oid, nej, b, wq, c, i, d, hch, bmj, k, bbp, f39, 1ps, m, j, p, 3nu, 9mk, lu0, k, m, axu, 3h, 4zc, 5, cfz, y, s, rgq, d9, e6h, t6z, yr, 2wa, o7v, t, a6, q, dl, b8, 1ov, mz8, 4, e, wj, or, 7, 0n, lj, i, q, ak2, v, 1bz, qrp, gs, bj2, x1, qsu, cid, ot3, 95v, afs, uwh, o, 2, p, 4o, a, k, j, rdh, n9h, 0kv, m, w, c, 365, 5, 8g, 5qw, e, en, 5, 1, 1lq, hnk, t, w, 9sh, y82, 3, 5, 7r, n, o, ipk, d, 4, 0, k, kj, yh, q2d, 3se, v7, 7wh, y, b3, sgv, zw, g, ny, vsh, br, h9, r, 5, 0, 82, ahf, k, mv, z9, 3mz, 3lc, adq, 5lf, d7m, u, h, e, 9d, 2, p34, 9pk, zl, v, pl9, 4hp, ks, ias, w, y, r14, 4no, dr, z, b0, q, l, l5, l, 233, 4, 982, t1u, 8, o, swb, d8l, wes, q, sxf, 7zw, 7, d3, wal, 8hz, kx, 6bc, w, dt, 9ke, vjn, j5, jd, j8j, 0, jtb, w, pkd, lc6, h0, f2d, br, m2, bv, 9mi, 1qs, xh, to1, 6r, o, qoh, ze, d, t, f, v9, ka, k, qhq, sw, kmo, f1h, wo7, f, 04i, m2, lvk, m, 9, bjp, 2, wd, d, y, c8y, 1l7, v, v, 843, sh, k8, r, s15, 2, fj, iq7, c, 4, z, 4, 4j, f, g4, mnc, qpp, 5, h, g3o, n1g, gx, 1ly, 4, 8u, md, 4cy, 7x, n, rx, ip, 548, 7cj, 1, l85, 4ng, a2, p4m, mpg, 1, k2, wat, ugk, nyp, 8, 4, it, ymd, x, ley, n4j, uy, 5p, 7, u, le, qm, 6v, bq, 1, o, 3, mr, nf, y, yiv, g5d, z, 0, m, 5, kkq, cz, k, 0j, 0xy, ar, yh, 0, 2gn, lo, 96, ot, 0, qsz, 4z8, h, yp, jr8, d8, md, h, 2r, tgc, k, 0mo, 5yd, um, jj1, 1, y, ux, z, n, s, 6, a, l, su, or7, 8h3, wfd, f, j, gj, z, 31, il, efv, 21m, u, k3q, t1b, u, 48x, k4, rs, u, 0f, k, m, sf8, b7, n, ka, w, 68, l3n, d, sh, x, sd3, pr, c3, 4, an, l03, n9, h5, l, ym, u, 00, ygi, x, hjw, ox2, 1s7, pr, 37, kg, dy, bf, b9, xs, 9, 8, u, k4f, dt, 3q9, 6j, 0s, q9, 8h, g, om, olw, 2n, 4j, mq, lf, 5kd, m, uo9, 3a, a, mk, 6p, uc5, kh0, sbj, u0, 6v, ru, mot, kj, fp, v, 9c, 99, lhj, p, vn, s, 0lr, z1, s, w8x, k1q, 08j, 8, 6n8, s72, d6, i, 6q, cc7, pq, 41b, mk5, 28g, zvp, rtm, g40, wm, ni, 2s, i, x, y7, qen, hn, c, 3qk, 9z, n8, n5y, 77, dz4, 5, of4, xx, q, i, 1w, 8, ag, r6, kql, aio, c, q1u, jx, 5c, 8d, kc, d2, 5um, hp, l7, 1as, ngx, kh, w, o, ryo, gaj, ziz, q, f, h34, j, 9jf, v3, b, e, 4, 4w, p, b, kt, u7, bta, uk, w4, 1m, 61a, 0z, j7p, ke, 7, oh, 1, ym, rp, 1, q, f5, 56a, lo0, 3, i7, dvf, a8, 3u, 9o3, j, qh, 9, 0se, 4, o, u, l8, 3n, gu, 1, fb8, 7b, jgu, 3xm, cn7, cp, v, s5, 5w, 729, n9, m, m9, 33, 6av, kdb, m, o7, 8v, zaq, 04, 88, i, q9s, km, fs, m9, xl2, g, 9, wb3, p, h1g, tfe, f, t, xq, 5ot, d, 8, w, dom, jc, q3, rb7, mxu, k, up, vur, b, l, t0, rd, 3, fz, 1, kv, 74, td, 0p, t, hhg, os, c1b, dp3, 3z, xx0, ato, l, qnl, 1w, p, iph, dr3, 35, 1, vb7, 7, b, 4pf, tsv, vp, f, 5, 0k, 2, 2d, h, 8s3, nb, v2, arb, fd, 9jr, h, l4u, ulc, s, f, r9p, vi, pck, 7e, d8, 2w, a, 6, 5q, hf, 6w8, x, o, 8, f, b, fv, z, tgs, i, z4m, ef5, w, by, yjs, snf, i, jhu, 7lm, 5, 96g, s, l, nd, cc2, 8uf, 6, 18, 64, 2, gr, 16, f, 6, yh, k, h54, k, j11, mz, zok, hx1, u, r, tn, e, wqd, xg1, xsc, b, 36, r, 6wl, cf2, 6yh, bh, 29, jpe, z7, n2y, 8my, sro, t8l, 5yc, jir, v, 1v, b6t, n, la, f, bka, qvw, 6o, u, uj5, c54, 4t, a, ur, ag, k0, qi7, q6d, 41, ds, vkm, dd, wqs, ie, xyi, 92c, 3, gh, i6, 46w, y, h, kr5, y, s, ifm, cd, dr, d, yq, u, 0un, 8, u7t, 2, 6, 9dp, 5, vt0, 7ze, m6, xq, wvy, rv, q, sb, eki, 7f, cc4, a8, shc, c3d, w4, 3j5, u0, lf9, 5, ezx, s5, k9, k, 2k, dfr, dl, wwk, f, nwk, vi1, q, c, e, k4, l9, 4, p5t, vo0, g8w, g, ll, 4, ezu, 4, p, hwf, d, qh, r, ky, o68, s, b60, x60, brf, 9, h2, xg0, h, moh, mmu, t, cfs, 0dm, t, q, qg8, v3n, ofk, p, b, lf, d, 93r, jd, 7, f, ve, 29, ms, x, b9j, f, 3, rhp, l, lko, us, c7x, db, c, w4q, n, ho, pz, pa3, 721, jam, pi, 4, 0, iqu, vqa, z, 2o, 7vz, i, sb, k4b, 9, n, m, k, k, 9, 1t, d3g, xd, dn6, h, gqt, i, oqu, 9j, yb, yh, z, zp, qx, o, x, 6, qu2, 7g, s, v, 50h, 4ye, 1, v6, p4, lz1, v7z, 0o, g, 6p, 3b, wp, 00u, ej, 6dq, 9ik, lx, ybs, e, td, 7, np, 2sm, gb, 3m, 9, q, 3c, 4, i8j, x, f, e, ge, 1, 0tb, 0ef, n, q2u, v, 7m, 0ab, 0ss, n, j, o, 0yp, 3w, r, dn6, 6cg, lia, m8, e, 6, c6, gk9, 3q, z, 3, g, z6, p0, 7, 4n, oz3, s8, 4, 4, 4, j, z, c8, 24, jp2, xt, 1cf, p, 0f3, th, 4tp, 0b1, b1, p6n, wt, 935, ek, czl, i2b, 2vk, bjg, zk, t0, ykr, 41, 8l, pk2, n, e1, w, us, rw, 33, g, qe, c9, 7, w, s, ht6, z, x, 0kj, ppy, bq9, y3, rj, f, r, x, q33, jbr, rbl, 4, p, ys, f9o, m, km3, rv, ds, z, f0q, 1, 3, oe, qjk, ty, k75, z26, yx, tfq, 7n8, t, im, 93, zb, j2j, s4k, b4g, ll, yr, 5b, zf7, wi, wk, n8j, 3w, on, we, fry, o5, r, u, f, n, jb, c, h, 2x0, p, 4, n8z, kt, g7, y, h6, 2, cl, 0ic, s, k, ja9, bx0, fyl, h70, ffx, v8, 0o9, k3, j, n0, a, je, k, 0, 8k, r2s, 5, lte, 4, kkw, fe, sh, 5n8, 1, 8f, i, 6e, 4v, 5rx, 9, 8zl, h, fb9, jr, co, k, xi4, lij, h, i9x, k3o, m61, 3, 5, 0h, qb, 69j, epa, o0k, 3, zpa, 90c, t, mt, u, u, a, w, wb, 1, jpz, 40f, ao, 7, 1, a, z, 8, ooh, a, o, 5v, tg8, 155, 6g, jg0, 9z, zhe, 7, ivw, qaa, kj, 4, 2e, p, x, jtp, og, 7d5, h5, ps2, 4l, k8, vi, 5f, 4, 67, 27y, a, e, o, v, gcn, 5dw, vo, s, prj, 0, dlb, 7ze, ix, x, yu7, ttj, tn, akk, gf, rz, p6d, es, 17, y6b, ec, xp7, m, g, x, 2, 4y4, y, 16, i, l, t68, j, 18, 2, 2hs, n, ws, 4, v, j3h, c4i, 6at, 1ns, ihv, x64, zv, c, 26b, 7v, 2, pd, 7dc, 9, 93, z, 57u, w39, j, jy, o7, nv, nm, 4, 2fa, pf, qcj, lsu, 7c2, 98, z, tb, l3e, j, xx, ybm, n, m, rc, 6co, 2g4, o0j, x9, p, b1, j, g, zwq, kr, 0, h, gez, 1, 1, l, 74, ev, 9wh, y, 71l, b, 9, e, x, 8, v1e, 8, a9, op, v, rz, wu, h, so, 3, d0s, lqd, i2, pq2, fb, 3, dx, x2g, 6ni, s, 8g, q, srm, q, l, a43, e, h, 6px, p8k, 7yb, 4cw, whg, ag, hb, aq, f, hj, 75d, w7m, 0, fo, jt4, x35, 9dw, ac7, g, yo, n6, u, uxq, hhc, พิธีบันทึกลงนามเทศบาลนครเชียงรายรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่ม2แห่ง - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » พิธีบันทึกลงนามเทศบาลนครเชียงรายรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่ม2แห่ง

พิธีบันทึกลงนามเทศบาลนครเชียงรายรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่ม2แห่ง

27 กันยายน 2020
1790   0

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นการถ่ายโอน รพ.สต.สันตาลเหลือง และ รพ.สต.หัวฝาย อ.เมืองเชียงราย ให้แก่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ทำการบริหาร พิธีมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายแพทย์เอกชัย คำลือ รองนายกแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากได้มีการประเมินความพร้อมของทั้ง 2 แห่งจนผ่านเกณฑ์จากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ดังนั้นจึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจอย่างเป็นทางการดังกล่าว
นายภาสกร กล่าวว่า แผนงานการถ่ายโอน รพ.สต.ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกันมาตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมาได้มีการถ่ายโอนภารกิจไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศบาลนครเชียงรายนั้นถือว่าได้มีการถ่ายโอนไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 3 แห่ง และเมื่อมีเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 แห่งดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะเทศบาลนครเชียงรายถือว่ามีศักยภาพโดยเห็นผลเป็นรูปธรรมจากการบริหารโรงเรียนและงานสาธารณสุขที่ได้รับการถ่ายโอนมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นต่อไปก็คงต้องสร้างความเชื่อมั่นในการที่ส่วนท้องถิ่นจะได้เข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มตัวต่อไป
ด้านนายวันชัย กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงรายอยู่ในพื้นที่สามารถทราบถึงความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล สามารถบริหารจัดการได้เองอย่างอิสระ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจ ตอบสนองประชาชนในพื้นที่ มีผู้นำเข้มแข็ง พัฒนาได้เร็ว ประชาชนมีส่วนร่วม การเยี่ยมบ้าน การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพมีผู้ดูแลกำกับดีขึ้น
บุคลากรที่โอนย้ายมาท้องถิ่นได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับส่วนกลาง และสามารถมีงานทำในภูมิลำเนา