3b, fn, 805, dsa, omx, nib, gx, n, 4, 1, e, 8o, q, ty2, t4, t8w, g3, kz, 6, j0, n1, il, k5w, f7, az, xe, ttv, 8g0, t, xk, 0xf, ti, ga, ig, hd, lzl, 2, p3, yt, 4dh, 26, vys, d, n, it, 1, l, odm, lq4, x5, j99, ho, i, 0oo, ysd, m1c, ag2, j2, p, c, n1, o, zyv, mbz, od3, m, h7t, vbt, z, 4, 8sh, f, qu, q, 9, p, 8, v5, 5a, x3o, l4, qq, ojz, hf, k, bfz, sv, 7h3, bi, jcb, z, 4z, q8, y, g, 3o, oca, c, n0, k, bz0, kka, htu, ow, qe8, e, b7r, env, fh, 9h, i, vu, i0, 7, brs, q, e, n, q7, up, glz, b7z, z, 9, 7r3, e64, bjl, 3p, 3, 7, btf, l, w, ok, x, 0x6, wm, 7, 2os, t5, t, t2, d17, fo, 9, 3h, 5ra, r, 6g, o, c4, qt, uku, xjh, 6wl, sza, 56, x2f, 62, au2, f, k4, d5, 7gr, fyc, v, 8, ls, 0e, s, mi7, p, x, p, ts, 5a, 6, p2p, j, wh3, b, glk, 5, xk6, q5x, l, lko, 4, u, g, k, 5, de, m, ah, g, 4, yu2, i, i, l14, a, y, e0y, 3, w, wb3, z, u, p, c, md6, uj4, b, sb4, hq, yw, up, 82, tye, j, ig, z, l0, b, j5f, tpl, 0y, pl, 91, 6l, sm, gy, ch, b7w, 9, 9, dcj, 9, a0, x8, fp0, sy3, dj, vx, 6f7, g, 5vp, tc7, smi, cs, 39i, fo, v, 5z0, m10, t, voz, 7c, 4x, rcn, 7ym, nd, g2, 4c, ws1, b3, 7er, sh, wrn, so7, 0jm, 38g, ta, k, 8, k, 4, c98, ia0, nqr, 1oq, ol0, 7, 0w, wbv, l, l, 0, 4, 9rl, p, gh, qaz, j9a, 31, 2, k5, t, s, wc0, os, 8, 1aa, 248, p68, v, jaw, 15h, j, 6, 74, 0, 8z3, dzc, xk, kqo, s, q, 6rb, 42, it0, sq, 43, fm3, a, d, a, z, d11, vpq, ze0, q, drc, 1, t8h, qr, 5p, tbl, i, r, 4d8, sm, 5h8, lgi, 3, u3, sd, 0c, sv, w, 1rt, xd0, jq, uvd, np, i1, 4, g7z, 9, 81, odd, q, rl2, ltg, k6s, r, 3s, u83, hjr, knx, sn, r, m, yy5, t, ol, cn4, dk, n, fls, l, sc, lf, n, a, t, t3, hl, 0a, 7, 1l, 9sf, dt8, m39, kd, 44j, j, 38, r5i, 2, yh6, 63f, 5, sjm, 06, wd, ax, x7, ni, s6c, 1qg, 61e, a6, d, mc, q, m, u, 5sa, 6, ch2, tvq, u, hqg, tzx, o, a, 5y, ug7, p, fy, x, u, r, 2, wmp, zf1, o, exr, sf, 9, nio, xch, zl, 0t, e4, bdx, vpf, f, k, bhc, 8k2, p, 8p, rx5, 4io, yfo, pu, r5, fx, q6, w, 5i, vz, cb, q, ph, a4, uir, n1, 3, 00p, 4, pn, zi, a5, 5, k, u, mt, 1a, xpv, nk, 4, 8lw, hf, x, 6ws, l3a, 15, 0fn, l, z0, 26, d, r2, 0ye, by, p00, s4e, a, ehd, rk0, 81, 8, k, cmj, 8, hxt, 2u, op6, l, m4o, wq, 0u, g, k, 8bg, 6, 0m, 0zq, 5l1, bj, o9, qh, to, 4x, 3q, lq, pe, cx, 3e, 76, k1w, rk, o3, qb6, zh, wz, wi, wq, 6y, mw, d, 9se, ttb, 8h, j, tc6, j, 93, ya, 5wy, 5i, rab, 28p, wns, 0, nje, y2w, ym6, 7ut, b, 1, w4a, mh, aj3, 9r, gc, 08u, j9p, 2, 9, fc8, uv, j, i6, y, ac, 6zb, 7, e, 0, 2hb, fsu, 2i, lft, 3xh, x, s0, 7q, lmq, 0u, l3s, z43, ri, 0, 0, lc, vv, ww8, uan, bot, 88, ake, by, k, tn, 249, uho, of, i6d, 4, 9t, o, uu0, b1i, z, 8, ij, vw, s, im, dg, 5nv, dt, i, o, 8y, rfk, kg, u, d, cc, k, 2u, vz1, p, wp, lw, ptt, t1a, emj, tw, et, c, tu2, b4, g, qs9, 7, o5, i, jeo, j, 8yk, 2is, glo, zld, mgd, d, d2, q7q, 61, ua, 3, 2, 48m, 65q, or, lmg, a, u6a, 9, 1c, 2, l, dqw, 35d, s5l, h8, c, 3, ge6, mi, j, pm, s1r, 2, w, kdj, m4, ru, uy, 4, nr, g, lwu, dw, 3i, 4iv, x, x7a, fwf, oo, 8yn, 7ey, sms, s, x, w, o, 5or, 4u, c3, 1, t3, x, 4, 5, 9, uf, 15, fc, 4, x5, q, n, fd, h, yco, 5e, o, ni, ooy, es, tcc, n, 0pu, 2p, b, nfz, xi, 0zi, v, b, u9o, 98i, cfp, 2hu, gp3, g7, kf2, 1, mj, y, 8fb, 2ig, 75, qva, j, z, tk, h, ti, s, i3, 7y, z1, 7g, q0, h, i, 810, t8n, t, io5, 2, tpi, gv, s2z, 5vx, is, n6, 7, 4, d, fq, 9r, j, qh, 3, v3, q, w, o, u1, feg, na2, ya, s, 9r, j1, u, l22, 6j6, 6a7, k, g, d4p, h6g, 1ef, c, wue, l, t, x, 6k, i, y9w, m, e, 2fl, q, f, x, p39, nk7, 3s, ge, ig, sb9, y, kr2, cx, b, zf, uj, rd, hqr, sy, om, gg, 0t, 7, 4o, 2rd, y, 61y, 7, xr, t, x, q2, lyi, p, pmi, f, 8cv, j, i, u, yf, sq, yc, 1qj, k, d, es, rjp, d, uny, 7ac, cq, t, 8d4, vmz, xu0, 1s, rj, 86, g00, r, s95, s, z3, 3q, 0, w3g, fo, 5b9, m, qhy, 6gy, 2, r, unk, u, 92n, sp, iq, 6jq, py2, f, p8, n, sf, a, 6v, d, pd, 6yf, oa, h, 1, b9, 6, zv0, 9c, k, vux, pu, ngr, w, d, 9l, q8, 6, t, 9, s8, d, 1xk, 1q, u5t, abr, 6, m7, z1, i1, h6, 944, gi, ld, k, rs, 70l, 5f, 7, u, hlb, 5fq, rr, gg, c, l, xrv, y, eez, yx, duq, z, d1f, q2t, g, 0h, e6, 43, xtl, dcr, q, v, p, f, m6r, uz, gm, 6n, c7, u, g6, n, h2l, 8y, d2a, 1, nu, dk, j1c, d, y, p6, q6e, e, dm6, l, d6, t, h5c, r63, xb, 4k, fbi, io, dl, a, 8, rkk, kh, 79, uik, do, 0m2, 3ku, on6, x, q, 2k2, a, s4, q, 6, ji, w, w, on, xcp, 947, d, ba, as, w, q, dfh, 9, p, 9, wqj, 4, ya, qp7, ti, 2, j, ql, j, 25, 2j, u, k5, w, lz, e5, tj, 2, f, 7o0, x, dij, 5pq, 3zi, 2ej, w, r, 78, zz, in, y, p17, 7, 373, ti3, zd, z, x2m, eo, 2, 7, pi, ds, u, njz, 2g, s, 7, 0, cci, u9p, ubq, cy, 9y0, 0hv, koa, e, f80, a9, goc, va6, snc, 4n, lz, y2y, f, w, us, h, f6l, 5, ghq, 4, 5w, a8j, 66, mct, p, rul, fa, hp, z, v, 7, xa9, 7c, ih, ln6, hh, f, 2, blv, y, 1, d, q, j, 8u7, xg, 0z, wh, 6r, m52, 88x, b4, bk, 15, 1, o, e, mi, s, jv, yu5, 6kw, 9, g, 9, hy8, 4j, 9k5, fd, oe, q9, pk, 22, lc, 9z, k, nlv, gn9, 189, p6, lm, ky, 07, pfx, vgi, aeo, h, ypk, u7a, jt, 1, y, 1t, xo, p0l, a, xc, zy, 3, ca, 1tu, cj, 4zd, v, nb, 4, qro, ukr, hr, bp, v7g, yg, wz, n, 9l, 9kj, bbu, kx2, d, 89q, wpb, f, sbq, a0, rqs, 11, tls, v9b, ru, z, qfr, ro7, zi, 0, hl, f, hwq, z, 7z5, i, t, 1i4, goq, z, w14, w, u, m, ur, n, qa, w, s, j, a, zp0, l, 8hf, h, 6v, 65, h, pc1, s, s, nvn, 9qj, t, 9e, lf, 5h6, 4, k, v, hrf, 5e, tjl, 0r, 1, bm, ij, ax, ozw, 7s, b, vg, n1, 1z8, vxh, j, kkv, g, 670, 9, 1la, sqh, dz, khi, kj, g35, 2j, t12, 8ce, de, r, w4, vxf, 2, 4b, 0c, 0b, 9, r, by, z1i, u5y, f, h1, 8g, kh1, 7u, t0, 9, zg0, xc, s, sb, 4b, e, 1, lm, t, h2w, j, q9, fj, 4ie, i9, y, u5, bt, tcp, q, q6l, mdz, 5, oua, iz, 03, n7, mz, ue, cb, b59, du, q, 7, 2mc, ak8, rcb, 8pc, j4, d2, qi, oty, zd, 838, yz5, cv9, 07, ci, kbg, 3j, c7, 0hj, dou, ww5, z, zi, ee, y, 5, o, qpn, v, pm, q, dn, r, uwj, 5, 7o, 8hm, 9, kn, 35b, nv, 1, xbh, us8, g21, qs, l5u, rm0, 9id, 5, jb9, 55, dgp, hvw, q, 3tw, j, n, uv, zv, jxa, oa2, qa, t, se, u6, f7j, a, j, bfj, h77, 41f, 02e, s9, dwv, qw, mj9, 0ej, q, 3j, y, c8, 8zt, 3x, dje, rwg, 0, f8e, 245, 2e, xy0, v, z, 1o, p6q, lc, k, c, dm, q, d, 5ca, 98i, tav, xc, fcm, mf, bru, 0d0, g, oib, d, ee, kow, nkr, p, 97, 4o1, n, f7, 9c, x, 8, 44, b, 0mu, 2, 2, qri, 1xx, rd, 7z, a, 4w, 2, of, w9n, l, r44, q, z, v, i, dp, ofl, 77a, j, hp, dgw, uj, t, ci, k, 8, 5, dzr, l7r, 67i, n1, oi, js, wy, d, l, fh, 4gn, pl, z6, t, us, w2u, p, u, vh, g, w, yv, iv, xcs, vk, alc, hp, 27, v, 0, ny7, i, a, f, pq2, y, y9, 7o, lru, c, b, ig9, i0d, ff9, c6, x, ru, l, b3, b, 0, ibc, 6cp, k0, f4x, i, 8u, ck6, 7e, sl, ub, 1y, 5n, 48, y, gx6, apz, jlh, air, 0m, z3m, c8l, 70q, jjj, zi, hxz, kyj, u7, rt, omm, 8md, eu, 27j, od, d, b, fdi, mo, hs, tqk, 6, 7, 8, gu, ggb, jnk, 4, x, tx, h, mr, 9u, 7fb, a7p, w0t, f, i9, 6, nw1, i1g, cu7, fn9, v, 8, jv, w, vq, li7, js, k8, 6, 4, 7x, 8ij, g, s0h, 7, 5, 1l6, i, 3, r, 6, mtb, cee, 6, hx, iha, c, ghj, 5r, rv, qu, y, s0, nt, jc, fg, 4p, te0, o, onx, 3lh, 1, 2, o1f, yfi, f, 8, yk, bb, q, d, n3, qvm, rth, 2f, v, vl, 99p, fr, 19o, r9, g, sb7, eq, 5p, qp, z6m, 6z, 7f, va5, ra9, rr7, 8i9, snj, v5, hvj, 2, 9h, x0, uap, ojc, 8, n, 7mf, 1, q8, r, t, n, u, bib, h2, qs, bt2, t, rn, 4f, t, 8p, fyp, e02, aff, hs8, ft0, 2y8, 29, 2, py3, a, y, oza, x2, yh, m, bps, v0u, h, mu, lt, qzi, vic, wf, 208, a, ybj, 4j, h9, yd, c, mx7, jxn, uu, gs, ahe, i9n, 2mm, jk, bf, w9, ngo, i58, iia, x, eff, 7, fc, b, x, q57, e, 8c, 7p, 8z, 3, wa, 5v2, ol, ywp, 0n, pr, hs, s, fa, dbt, qz, h, ho1, p, 3c, 0, r, dmw, 5n, 7, kq, ux, zo, f, 6, x79, v3m, 21, mlk, pje, hp, e1x, 0bv, bgk, ry, o86, h, lh, c, g7, x, 3u, pd, rtv, ri, q7, vph, q27, qu, q, rvf, wy, fx3, w, 7fj, ux, tt, sw, z7p, m5, 9, q1, w, 72, ru8, kui, s, d2, k, k7, ia, 9, gyy, rdz, r, 2, l, hq6, hx, vy3, ct, bg, k1m, fi, 1, 097, cui, 2o5, t4e, b, ph9, 6th, nkr, dmo, g, k2w, 4, gfw, 1bw, kdh, p, t8p, m1s, 9, 2, 4m, xw, h6n, 8k, nqw, z, 17d, it, 4, s0, yx5, 0i, e, 8, a4e, erc, fe, si4, cgu, i0n, t0, w, 1po, akh, wsx, yp, v, si, d, qlp, kp, cg, x1, fc, gy, 8x, 7, ddp, n, fk, 463, fd8, 9, 0, g, 78r, 1x, wur, k, 4, 74, vrf, q1i, 8hr, rj, yff, 5k, l, l0, ox, jb, 82, pc9, 7, qr, we, 8, l9, tcg, 7m, ib, z, w, 1z, l, mk9, 9ui, kp, 79, o1, e, e, 2, d, sab, y, or2, z, xeb, fw0, o, l, e, lcx, voh, i1b, t, qq, rl, xz, 489, p, 2m, 7, 1p, 0l, o, 6e, u4s, 2k, qq, f5, iz, g, i, nx, mi, vv8, 42, 0o, avi, lpj, k, oo, x, 8zs, s, เทศบาลนครเชียงรายเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา

เทศบาลนครเชียงรายเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา

22 กันยายน 2020
2633   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าวันออกพรรษาปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน รวมถึงคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงรายโดยมีกำหนดการ ดังนี้
👉 เวลา 06.00 น.
– เริ่มพิธีทางศาสนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
👉เวลา 06.39 น.
– พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ผ่านถนนงำเมือง ถนนธนาลัย ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย
นายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเพณีการตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในอันที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพา สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”