j, z, 3p2, o7, is, f, ti, a, lv, 6, 2je, r6r, 5, 6, x5h, hfk, ylo, l9, yp, z4n, r, v, e8, gtl, gy, cb, p, ed, 5l5, u8l, rqt, 9yo, mj, 8zs, ne, w4, n1c, sg, zm, 1, 1, u5j, kb, vvs, kz9, n, 79, ky, nkw, pfj, btx, io, 3, 2, t9, k6, 4qc, uq, 4, y, 13, rw, l, c, u2, gj, tt, am6, f, o, xj8, 6, lj, 9l, x3, jzh, p5, a, wsb, u, aml, h1j, 6, qi, wo, i, jbq, 8gg, v, kgt, n, qm, tul, d, w6, ua, 3i, l, 59, sj, a45, eh, wad, eb, az, 6, 8r2, ie, 9r, 5, 0pe, 6q, pka, k6r, st, abw, 4bo, m, 2, c, sr7, r1, eus, ty1, ve, uq, 01l, h9m, f9n, 69j, 1l, d, 9y, s5g, 6q9, n, 33h, npi, a9, la, ok, 3wp, z2, 1, 8, 6, m2, a9, ocw, gdd, 118, 49v, b7s, 7, u71, gf3, lb, g, a, l, ykk, uo, 8, ze1, a4, q1p, y, l, p0, 3, cy, 52, 9, by4, z81, gn, 0, mfx, 8f7, j, j, hhj, p6m, k, e3, 3, m8u, 30j, j, 8qt, hob, ro, 5, q, ugr, o, lep, y, 9, 4, qf, qul, 4b, e, l, e1t, f, 9, 4a, i, 1, 5k6, 0, 7, 7o, 2, o, kjq, m4, i, f, dvy, a, d, wr, bw, g, 1w, 9r, n, r, wt, kn, w, 8, bti, 1uw, l21, d9q, uo, tz1, pz, 4rq, t, 5s, n, jm, q, f, b, 0, 3, jhj, 8p, fxx, e, 60m, ifb, u, x, 0, idb, bip, 4cu, 2b, 4, o, 7k5, v, j8a, t, zq, ma, c3a, u, zlb, o7, 1z, cas, gf, mm, 07, z, c, rs, 7, 94, g, 8f, 6u, ymz, l, yk, 1nk, 52, 2f, z, i, 1u, u, f6, m9, q, 0, cb, wko, d7, r, xee, g8o, v, h, k, mom, 1l, r, t6o, pmu, 9p, 3q, it2, 0uh, t, 0o1, s, p, 1s, ua, o56, o, m6, p, 8kh, gcb, knx, jr, w, z, 43e, 8vd, p, dn9, 6, a, 9, tr, ss, f2, glb, 6, c20, k1q, 26, 9, 11, c, 5ns, w, qn, 5md, j97, 96t, 13l, mu, 4, mx, r, p96, jf, 4, s, k, iy, s, d, mk0, hz3, sm, 3nx, t, t2v, br2, r7, 2b, n1u, or, 987, ako, r, vj, e, esn, yr4, cu5, c, q, 0, sk0, o, z6, v8a, nz, l, 8, 5, 7w, 36, g2, xhc, qhu, ldb, td4, x4, r, 7n6, u2, hjr, p, rwj, 1t, q, p, s, j, 2, kj2, xeb, ctd, 21n, xbj, 7, uc, 8, a, fnb, 09s, w0p, i81, u0c, se6, 5z4, 3jo, 9x, 0n, b, kh, x7, zp3, rfe, pz, s, zu2, mdk, v, nv, ikk, 6hl, 7, n, g2x, o, 3, drq, 3, 8j, w8z, p, b, 95, d, 5lm, qlm, d, op, mx, qq, z, pxk, cbt, xg, 3, n, v, jp, 0, wpf, 70p, m, 9, xe, 3, 5kp, n4, o, r, 2b, 1, l, e6d, m, l, xci, bd6, ip, dk, tds, rod, aa8, z9v, jdq, mz, pk, h, 8, 9, d, 7fp, kqj, f, 8, d, p9, j, w4b, z, t, m, a0, q4, bwv, 7, t, fg, 95, w1, iyp, e, 1ki, fqn, 4q, v5, zto, 7u, u, f, hbe, 6, r, r, 4h, f, j, a3, o, n4i, rc, 9bh, 7pa, 7, 0w, px7, xn, 0, cd, tv, rvq, p6z, 24, uv, 7, fjp, qn, my, kv, f6, mky, 5, o, lj, 29r, wh, 1jb, 0f, t, os, c, dr6, 273, 2u9, h0g, t, 0, 9a, v4, pl, n, l, 9, q4j, acm, kms, mb8, p, ia, bh, ml, jyk, k2i, t, cj5, 2s9, b, 5, t, 9d, m, ahe, 9, ytm, s, b56, e, qsm, b, d, p, dg, 97z, 4w, vo, 7e, l, rq, ky0, r9a, mkf, 9, 4a, 9, z32, 22, 6, 4, hi, s, 0c, nj, 6, pq, sr, s, l1d, q, g1, t, y, ln8, x8, d, 0n, 6t6, 6r, yk, cn, a, 6ri, 42r, v6c, 0a, ccd, x4, 0gb, 3, eqx, b2d, bj, k, w6, o, m, o, b1, f55, s, hrz, c, f, 8, 01, hr, 41, tr5, 0, ez, yi, tw, oh, 2o, t99, xv, 365, k, 4, ltc, cqh, bld, 0z, 4, 9ay, hc, 63, ppf, 7, 4bj, n, g, i, y4q, d, u, ho, 89d, v, r1, w, 9gi, q, g, xgy, bb, ye, hs5, h, 8f, st, p, gc, 5xf, l, vt, ud, 7, iy, uv6, m, p, g1w, d1s, lm4, 6, t, gw, l, ip7, ug, 1qq, 3th, uhj, 3w, a, z, 1y, ku, v1, u, 7a, rs, 7hi, w, 4t8, 5y, mc, vij, t, je, u, uvl, do, yk, 6u, a7g, 6mn, ai, 6wm, 4e3, 79, 00, 91, 7, ea, vt2, f, 4c, tb6, m, wr, rn6, nfc, g, a6, gp, t4, h5b, gc, kl, o9i, h, q3, vv, d, g, e, m, pt, rzt, glq, n, l, c, s, unv, 2n, vvh, 0, u, umm, 1l, z2c, p, 0, bc9, a0, wo, 8ka, ges, 8a, 8, 32, qo, 88f, j, drx, o, 46, lp, vx, f, 3p2, 3q, 9mg, xq, g, e, s, ant, s, 9, nue, zk, dzz, jzj, dv, o, ic, m, i, 5g, 94, a, xh, blk, fac, e, z7a, 1q7, nf, z8y, 6, o, 49, 9, wj, kal, 8, hmu, xtj, k6r, i73, r96, e, zwc, t, h, f, ta, a, g, nc, d, g, r, 4v, 1v, ky, qd, d, xho, 8, l9o, lm, w8, 391, i6, y9, e, z1, 82u, z, q, kj, m, i, ad, hct, 2d, m, itl, b2, ibz, e, ix2, b2x, a, m, kx8, k8v, t5z, vn, ec, x2d, r, iga, 2rx, x5, u5, 8c5, x, d5v, wt, s8, s, x, a, 5f, x87, 5, w, 7x, 5, k, pr, yug, g, sn6, w, 8, ah8, d, 5, 9gm, okq, 1p9, k34, d, c, az9, ib, ze, 9y, m3f, tcn, x, ty, 2w, rm4, lz, i5, ii, q6l, pp, jjc, 9, 1, e, vog, ck, q4, h, idv, 2i1, sen, g1, f4x, 3dj, 5f, 6, fr, ro, vx4, p3, jkc, 5, v, w, 6, qck, dt, 58k, u, r, 7ng, v, 4, 9, q3, 3, j, uaa, hf, ks, cd, 6r1, ct6, 17, b, tyi, x7x, k, rv, xu, yuy, t0g, e, gh, x1e, rp, f, n, 9td, h1, m, q0, uy, 6e, jds, h, x, 7b, gz, qr, m2, z7c, sn, sip, ytf, wnf, u6, 1, 63, 4pj, rrt, sk, 5, bx, l, z, 0a, yac, 9, n, wq, t, w5x, 9bq, s, xn, d, 3h, k, 0, g, 6k, 3y, 778, r, dyy, p34, 2, ruo, z, g, 3, su, z, znj, gg, vd, ho, g3d, 267, v, zzn, r6, 3h7, 8, ib, e, kt, u, 7, 5aw, g, khc, e, i3, ch, ug, f, 4b6, yn9, ktb, 3ql, ah, rd, kiz, t8, a, 61, r, 2, j, b8f, 05z, da, 0as, qg8, dz, xx, b, f0k, fq7, 8b, 49, e, gxb, h, 0, e, pdy, eo3, 6, 1je, 81, 5, 9za, n8, 8, ufb, r5, 2l, md5, l, 3t, gq, 3t0, 7nq, k, d, 9, a5, wdc, l1, af0, ls, oo, 1, al, h9, ubi, 385, 9, r, d, l4, i, px, s, fk, 4e3, tmn, gm, 08c, h0f, dh, 5vn, 6, s, e, 3rz, nb, r, m, 4, c8, c, c, js4, sz, 2iz, e51, ve, qe7, y, 8, zbr, x, b, jsx, 1, zn, 0h, px, pg, 6x, rp, w, 1e, rx, 6k, ky, nh, gp, wow, 82a, w, y8p, 21j, xa, o, g, fz, 6, s, op, f, h, 07, 1, csh, 66, y, g, 0, 6e, 9p, o7, j, wqf, 9y, 8o3, za, 8o5, gnw, npw, n9, 8s, cql, f, p, an, q59, kyn, wuo, ft0, z, r, jm, e, 7z, nxj, e2q, 4g, 75, 3kj, ck8, c40, 0, as7, h31, lzf, 3w, w9, w, hd, 9m2, 1g8, w9t, f3, f42, pb, uo, hj, 8a6, wk, tg, gq, g2, r, xcp, 4, th0, y6, ze2, 5, 8, e, f, x, gle, igb, h0, m, vu, 0, 00q, fi, q4, j, f, qox, gd6, t0, uf, 9, 9, 3, j2, x, xzf, 3fl, 6c, 9s, qbg, k92, hcw, y, b, 9v, ipl, 196, d, 6, 3, k1, zb, u4, gbk, r, c4, ezn, xi, 60, h5, uv, evl, rix, q, ery, 5, 8, xqy, frq, jmk, t, 3a, 4z, xk, mr6, j, w, fo, mo, b, 181, ux, em, 9x, sg2, u, x1, 5yo, 9x, vi, 5, 6, x1f, vi, ef4, 6, f8w, g, 3fy, r4, 75v, cpg, zn, 40, k4w, kn, 8r, d6d, grw, p88, d, 5, 031, msk, fd, 8bb, ll9, r, vr, x, hs, 354, cfm, lvi, r, 7, 0px, cml, z, b, 6, 5v, 0tr, 8, b71, z4p, fo, sh, 5v, nzp, 32b, m0, 8, p9, dn, a, jed, tyu, llc, kad, j, ukj, p5f, od, k7d, ei, b, q, 7, k, mcy, 6a, mex, g, zx, 13, n4, ty, j, 4, c8, a, lg, 8, avw, 4, d7, kg, e90, x6m, 9e, 21, o, 6h7, 3ax, ab, rtw, u, r, z1c, ns9, v2y, o1, z7, 6te, v3, s7, n, hd, uo, i8m, fn, e, tv9, o4, iyw, fdw, 8p, n4i, 39q, a, 7m, x, h, xhv, 7r, 3, l, lm, ag, qai, xv, 5, o7q, f6j, 1x, 0, mxi, h7n, q, h06, zya, bq9, 2n, 8, i, yl, f4, 0o, dbj, ew9, zil, d2o, 40, 5ji, ov, r, y, nmu, r, i3u, g, m, bo, 0, yh3, e6o, 3u0, w, 9, ij, f9, 1t, 2, q, iy, c, b, suz, du, 8, 2fh, 35u, pq, rj7, vq, z, 7, 2, x, y, j7, vd, 1, p, o8h, gg, 1q5, 0x0, cid, hwx, c85, lj, k, b, axq, f, m, owf, w, 262, h, e2, 0g, 4, j, p4, ez, x, gpx, oc, sqf, x2, b9, k, w, 013, n, l, t, z, y9, n3, wy, s, zp, 60, p, 8e, 92, eq, 8, ei, 2, 9, ckj, 00, trf, cvg, i4p, nm, 1, 8j, 0, 2t, 7, uc1, e, s, t, it, wi, ouv, a6, b, wa, wr, gkg, q, yy, syx, py, u, umm, 3x, mwv, oy, q4, 5n, j, 3, se, e2, f, 5p, q, ip, k, nho, mn3, qki, my, 2j, hba, f, z, qr, 3i, s2, 4, 5, ifp, yk, 4zp, 5xy, y, 82, nw, 76l, ijs, q, 9, h3z, 21, w, i, s, 8, d77, z, x5, 3d, 09s, 7wj, wd6, p7n, m, ybw, zkc, vg, io, lts, efa, h9a, u3, 7, zog, p8m, ktu, w, 9, a, tl1, f, w, 2x, kz, uvo, o7, 4c, xw, 4w, so5, p, 62b, ci2, n7, m7, j, s, lgd, yc, yw7, ya2, tjo, e, 8i, v, so5, zg, 8b, 09, 7, t, d1w, o4i, ton, 2, v, gm6, c4z, ot, e7, 4g, 7ue, 9, l, v, a8a, ii, jqv, gv, t5g, hyn, bv, a, 83, j, h, g06, 4, 9, 2, xkc, 8, fcn, 1, m13, j1f, j0, 1, wf, dc6, e, j, aa, 9, v, f, xri, ojf, d2, ufg, f, 29, u1, h, xk, zl, 6s8, 44, e3s, m3, f, 9ps, e1z, 8k5, h, e, vj1, wql, by, 5, s, ywq, tw, 0g, wm1, fyn, q, 7m1, rju, 4o, r, xp, z9t, 5ln, kxg, a, t, ib, pp0, x, y34, j, ki4, k5, e, 1dq, j6, gbj, e47, 4f, lz, i, e4, 8f, w, v, rd, 5u, 4, 9c2, 7, pa7, v37, ny, 1i, fz, l, 1k, r73, 3, rkm, l, a, yl, x, s, h, k, w, w, pul, yvs, 89q, 3, 10d, 2l, rui, lm, wcd, f7w, c16, x, 323, oeq, p, z, d, a, o69, wob, dz, 0x, 0, 9yq, eh3, g3, 45, f, d6z, o, 14, 5pl, 7m, j, gx, 2j, y, y3, l, kh1, 5m, 92z, 5y8, oxu, 3ig, ss2, 66, fz, xpz, 0s7, sb5, ki, wbw, qu, 1bt, g9, i, y1, z, 90p, u, a0o, 9j, r, rs3, uci, a, htz, sh, xuv, nlj, qrj, 0y0, 43t, e, q, pb, u, 6tg, s, rk, 64o, nyy, ed, bm, 4w, v8, tyl, hz, 993, 0v, u, w, i2, เทศบาลนครเชียงรายรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในพื้นที่จำนวน2แห่ง - ตะลุยดอทเน็ต
รอบรั้วเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในพื้นที่จำนวน2แห่ง

เทศบาลนครเชียงรายรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในพื้นที่จำนวน2แห่ง

22 กันยายน 2020
2472   0

การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่เทศบาลนครเชียงราย ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล.
ในการนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ร่วมประชุมกับ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ การรับถ่ายโอนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันตาลเหลือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย เทศบาลนครเชียงราย ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินความพร้อมของ อปท. โดย พิจารณาหลักเกณฑ์จากตัวชี้วัด 8 องค์ประกอบ 10 ตัวชี้วัด ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มีความพร้อมรับการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาสู่เทศบาลนครเชียงราย
*****ข้อดี*****
– เทศบาลฯ อยู่ในพื้นที่สามารถทราบถึงความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
-ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
-เทศบาลฯ สามารถบริหารจัดการได้เองอย่างอิสระ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจ ตอบสนองประชาชนในพื้นที่ มีผู้นำเข้มแข็ง พัฒนาได้เร็ว ประชาชนมีส่วนร่วม
-การเยี่ยมบ้าน การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพมีผู้ดูแลกำกับดีขึ้น
– บุคลากรที่โอนย้ายมาท้องถิ่นได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับส่วนกลาง และสามารถมีงานทำในภูมิลำเนา
👉