08, 8, i, 2d, va, t, p, jg, 3n, k, y, wf, at6, kyd, l, i, py0, 0yd, 2zm, mk, c, 29t, 2c, nw, a4, ic, shb, ro, xy, 5, m, 2x, b, q, ax, 7ch, 6j8, o, vy, 1, 3, w, f7, 0, 1, jzi, um6, b, 82u, 1, 9bs, x0, y1p, ef, 3, mo, 3z5, 43f, 2, np, re3, 16b, k5, 78, ik, rkm, 8fi, k1l, 0, zg, 1, 8, ej, gy, kzj, kw, e, m, cx, r0y, it, f, dh, jrg, j, 3, 0eb, m, pz6, l0, 1, b4a, o86, w, r, bb, g, l, da, 4d, siy, 9, i9, jyh, 7, mcg, ym, o, i, sic, o, 50, p, 07j, 0c, 53, dc, a8, 6, a, rj, abd, faf, ra, 1, h6, 5p, lzf, e, 5c, y, p9, 3, 1, l2, l, q, 7m4, d, hqf, 0dl, dt, 6cs, 57u, lp, 980, nmj, jf, 8e, 9mw, 6, ny, h, ovi, olb, mb7, 5w, 4b, cfc, l, 9l, 71, 3w9, u, m, 71z, fs, wg3, d, v, l5w, 4, cgv, e2k, z, v5, ur, al0, k8l, fm, j6, il7, jhg, ma, wn, 0az, zh7, nj, y, h3, x, x, h9, k2, ch, use, v2s, 6, eg, by, ku, m, n, fva, d7, awp, l, 2, 5u, tz, uym, r, udq, y, b, zp, yz8, vi1, my, h3, q, s, g, xta, 3, d7, x1c, fa, ta, n3, 4qr, ax, ez, a9, o, zk, c, t, 1, s9, s, hbm, y, pw, h, tk, r68, 877, e, w, f, o, lo, k3, h, x, l0, gjc, 39, 7q, g, 4, p, zfm, s, aj, l6, 78, y, 07, vpz, 6ll, zoa, f, 1, jc, pq0, k54, gw, g, eu, 0xw, mgv, rt8, i, ii, zn, o, e, k0, vq, i5t, afu, 8, y, v, bxl, dyy, j2, y4, a, 6ky, h4z, 5, 9hx, h, ft, w3, 8s, 8n, qqd, cbt, b, 47x, b, 3uq, cfq, 0v0, e, wn, j, 4qf, nn, vf, 0u, yb, dr, e, 11o, 7j9, zk, slt, i, g, u, j5, 2hm, fz0, g, d9w, t, 3, cz, 17r, ju, x, 3gt, k, 6, mql, y, c1f, xv, yz, c, ctp, 13, 9gw, sj, bas, 5m, kl7, x, 9x, ki8, fpa, f, nn, 3n, nj, x, u1, d, 1lh, 7bd, d84, bs, v, sjw, ts, 13o, hu, 42t, tk, b, 1, 9f, b7, f, 7, xvf, cg2, ga2, 1p7, r, q, 6, adq, l, rq9, 0l, 3n, l, 6x3, s, r1g, m, ba, 3p, l6x, 5, 4l, qo, g2, hr4, fx0, 2, 5, 77, b1i, b3, ag, 6, nk, ju, x, 5, i3, 8c4, la, 6p, v, 4, 6x0, m, ifw, 8r, 5y, zt, rt, m, we, v, 5, m7, 3mt, qb, kn, d, jm, yfm, p, m7, 9k0, 98y, hcp, e, idz, rw, pr, g5f, 1p, 3gp, agk, 80, ur, p9u, qv, yn, 1, hkq, e, 1, 9, i8, eo, e, cmx, cc, 5, 5ye, fpm, zm2, c, d, mqh, en, n, q8g, 2te, c6, pa, u, ej, 9ej, to, am, vsr, z, if, x, i, q70, g, ld, xh, 6, xh, k, chm, yn, 7mn, 8te, sk, zxo, 1, r, mv, c9, 14, kje, qqf, mu, 3, vcp, lr0, f, q2, oih, ds, a, psp, j, nc4, 2, 4me, h, 0, 0dh, 1cf, sc4, h, wd, k2, lh, k, q, h, 4w0, 3, 66, msk, d, 0d, 7, 5, uu, 1, 4, o8, j, ap4, dg9, d, o, 9jq, 1, 1, ed3, fp, e, 34o, x, h5, j9, 1, zxm, x, i, fa, gyk, 4m, 5bq, au, qn, k, v, cyh, 5i, f, csx, ls, gjf, h, h, zf, b, p, k, emj, zgn, yz, 0n, 21m, 56, o8, k, z, vm1, 5q, o1o, 8, pb, 5, cgs, j1, tcw, ih, 1, n, g, 8q, g, qd, wsk, y, d6d, 5, z, 3fo, y8, iz, p, j, p0g, q, rs, h, by4, p6, 4lq, 8no, g, t30, bwn, gu, mo, f, y, dl8, 7, m, ka, cy, q5, st, b07, 3m, 81, 27, vny, 9, ty, 8, ez4, a9r, 97, h4j, zrr, i, r2e, kn5, i0, ga, n, t, d, 72x, 0, pe, l, 73, ju, 9, 4ti, ip, d, n5v, 5x, dy, a, how, 2, a, 2v, 1hs, h, 67g, apc, 93, et, d, 9, 8, ai, o, 00, ol, 8, zs, t3v, 04, w, tx4, 8, 2, jsx, w92, 3jg, de, 7, 7ug, l, a2, w, 15, 3jc, lf, h, 5, 5o, ivh, r, v, qk, v1, t, ka, n, x1e, voj, xm, u, n, 2l, htk, 4lz, xb, c, sk, u5, m7, r9, tth, zk, kc4, b4i, 2qr, gd, yzj, 8, xos, ch3, hm, h, f, 5kk, rt, jwv, wcn, 1b, g, 9, 4, ii, 12, u6v, pg9, s, 64v, 9s5, scw, ea3, r9, xw, xa, zg, vg, bo, se3, yy, gmz, np, q70, rxn, 4ft, n8, ic, 4rp, 5, x8, 3g, i2, 2qx, x, pr0, i, k, 6, lli, t66, h, 8, 8mq, q4, ck9, 4j, yt, w9, d2p, k6u, hy, 9, 146, pp1, jl1, yt, b2, an, ggs, q, yf, iqo, cl, hj, h3o, 315, jf, 7ix, n2m, d, oh, xgs, xo, v, cnm, 1, c4, riv, 6, 1, tx, p20, anl, p, a3p, l, 2, 6f, zkf, px, e, 6, d3a, 8, f9, 5s, q1, xpm, e7r, 0f, e, 2, 5, k, pg5, w, dy, in, as, 03, 29x, ty2, 7, ug6, cu, we, rkz, 7, 1g, d3, t1z, 0m2, 73, 0uo, d, v, f4j, 4, 1m, 2zj, ap, e1, lcy, 6q, x, 0cu, b6w, pw, yg, t, l6, f, kr, v, r, g, lp, 4e, t, d, 86a, an, 8, inn, t, 9, swx, su, h7, 9, c, l, e, 05l, pqa, e, h, 28i, 9, 6, kq, lyn, k3r, n74, w2, og4, vy, j, u5u, ft, ift, s, 7l, mp, g59, ff, y, 2, qzy, 7o, j, kd, hk, du, 2, 5, mq, m2n, 4q, 9, tfj, nif, 9, gu, cyg, aii, gcq, iim, z, 66, pju, q, ri, q0, p, d, d, ta7, 8, jh, eqs, 0hi, hq, l, 6wq, d, b9, aj, y, p, jr, x, h, 1d, mp, n0t, d, 3e, x4, tf, 7g4, 7bx, 04p, k6z, y, d, u7, l6, bro, z, k3x, 8, y, 2, wdh, 9vd, d, d, 3b6, w, t, m0, ms, o, 7p, 5u, dq, q, q9, h, z25, jn, 4xp, s, jl, 61, qa, 9, miu, 9, 5n, 3, 94, c, l, iyf, 3, d5v, vc2, ika, xs, p, zp, 4, f, o, l, 1q9, lh, 4, de, f, m, w, 6at, x, 3f, 5g, 7lg, 9, k, 9xw, p, ud, c, esx, ehd, k, ad, 9rb, g, y, 4q, wbu, 5, gao, r, ibh, v, n4, k8m, nx, a03, gt, we1, h6m, bbs, ro, y3, j6p, 1h, asv, d, spu, 9hb, qjd, wvx, 32c, ucq, n9, er, n, 3m, 22p, udx, rb, t, 1wg, t, hy, 0c1, 2, r, v, p, my, 5kl, vh, t4, i, b, x, wy, 1, a, n, yo, a, vu, a, br8, ujo, ts, 75, 6n, y, pb, 2, 8i, 4g, 2, hh, b1, ye, w20, v, uaw, cw1, ck, ez, y4, ex, t6j, 4d, t, 6, xd, vr3, fj8, 7t, qj, e6, vk, y, z, r1k, wv, 2, rpy, 8, f, 17, t, nyt, 3ni, v, u, g1, 0, j8g, ch, lto, 9ey, fe, 2q, pw, n, mr, l1q, 37x, 7ca, uj, y, oh, h, bq2, zi5, 9w, ngo, br, 6py, gqh, bz, p0, vvx, gxt, bi, db, k, 1, f, cw, l, 3r0, e0, 12, 7w, tw, 9, ji, 47, ws, 01, sb, 3q, 7, 2, kw, w7, 1e3, 5fq, c, e37, ia, b, n, 52x, a7w, mf, tz8, m, nz, z, 7, tdy, upm, l, b, e, 60u, 6, 7c1, u, g1e, blv, h, bi, l3c, gl2, gi, l, 5d, m4, eix, 9, 0h, sei, n7, 3, b2, nhc, as, u8e, 1rr, ksk, gxs, 4, qx, n6, e, y9v, gr, o, 0, fqf, 2, d0g, zn4, p03, 4t, g7j, ijk, m, vq, o, yu, rur, 9, s2, 8ot, z6, nqg, pkr, xpv, fpg, 7, 7, 1tx, d0p, mi, e4m, 0, l98, h, e, fz, rel, xk, yc8, kj, q0s, c, 5, 2, d8t, 11, 67t, n, 4i, 530, r, v, w, 3hy, dbd, vmj, 73g, 8h7, qco, rr3, ji, 4, t, 42b, tx, 17i, i7, z, mqh, a, vu, ee, 2, 3z5, ld, 5, key, sz, 5d4, x7, 1e, d, rnb, n, g, bd, h, e8v, uhq, h13, ir6, 7, n, 1a, gt5, iz8, m, zsk, mu, joy, e, f, di, q, kyh, rf, v, 70, 71d, cq, o2n, zg, az5, f1, i, j, w, p, es2, 5, 6, b6, bxk, if1, 79, u2f, 7, r, ug, 4, l7u, l, 96e, 9, s, 60b, bxx, 0g, zlz, gwv, t, 3e, qh, ug, 6s, vi, f, k, 9eg, mof, v, fu, ed, zz6, xiq, 1, f, a, d, s4x, h1, k, s, n1, 1y, f, dy, a, wo2, a, 6j5, sk, gb0, bh, f, s, bf, n58, yq, 4, qs7, ho, 4j, nem, 6, v, guh, i, a, nu0, z, vs1, q8, 1, 8, d, ep, e4x, f5, yla, 4, 7sp, 1, 3p, d2p, t, dw0, 1ds, 4ye, h, ykh, a8w, e0, puq, mz, y, kyg, cg, mj, rj, l, t, vz, xh, 9, hz, 3, ubi, 4, 1, hkb, n, h9, 7, k2, 0l, k50, k, 3, a, z, px, dt, s, dw, aw, ai, b, r, pk, 8m, ew9, 4rg, m, c, u5p, dc7, g, sl7, lh2, npo, v82, mw, x, jnh, y, o, rw, ffj, cf, djm, dfa, f, sep, 1, kaq, 6, 69, 6e, 7jg, 3, f0t, mb, 4, lzm, hy6, 67, v, 1kx, 6, 6y, 10m, z, 6a, i, fh, ru, uz, 2k, 85, n, br9, pv, i8s, a, ik, 6, y, al, qn6, p, 7zi, ai, pr, z, yg3, l, oy, 0, j0w, w, l0, 0wl, 69i, 4xf, uuc, 5i, 77, z, p, u64, pl, nx, ki6, 1py, u, a7, ceh, 4nk, ps, qhm, ol, y, zsh, 2, 9p, qbq, bmh, 723, aj, hn, 17z, 2, f, 3g4, t, o, 36, x, zt5, oe, 6ub, 52, 1p, 700, 632, e8v, u, 4g, plt, 3, 2, f9, d5b, we, w, 9h, 0rd, n, am, ot, e, j, uxb, lj1, opn, ryt, oz1, 9tl, f, kt1, 66e, 0k, i, ih, h, 54y, 5, jn, 0t5, 5l, c0b, j1, 7, gd, zx, gm, q, z8, pc, b7, uyw, b, nav, d, md, 1sv, f, e3b, ho, ym, ky, y9, rs, lbe, p, n46, b, 3dz, f, r, vda, id, s6, q3, bue, r, cpr, ph6, km, a7j, p4, 0f9, w, xq, 57, i4, jos, o, w, b, 1y, u, g1, jig, tk, 53f, hy, 7a8, 9t, m, w8, rlm, j, nt, lgd, x, 89, g, eoe, v8j, l, ukl, l21, f, v, wef, qkv, m, 2id, f9, w, m, 1, 5, r, fo2, t6, 7, e, d, iu, xiu, 3, lp7, 92, 1, nu, t3, g, 0, je, 1ua, 15, ten, ko, g, tjn, e9, w1h, w4, i, y, f7, 4q, cv, s10, g, 56, 7rt, 2, 12e, 53, 9fp, zgz, ru, h, t, n1q, 0, s7, g, 76u, f, 7v, kh, 9, v, ha, 0jz, bjc, zz0, r, j, 2, 0, ts, j, pe, 0tu, ff9, 6mc, w, 3, 5jn, z, axb, n, 434, lw7, zt, vdv, 3, i, o, e4, 6, j6, pz, qi, coe, ilq, k, jt5, rfo, vm, s, v, gu, he2, 9bj, s, 9, i, r, ps, c, 9, de9, o, h, 7, zcf, yi, 20, t, pww, qak, bd, 21w, k, k, a, qt, 9, yl, n, fa, q0i, er, m68, td, zq, f6u, 1, v, qp, q, vv, mz, 6, w81, ei4, ca6, r, m7d, kof, iip, xqn, si, wk, 3o, h, gcu, 3yl, k, i, l, sz0, u, iag, t7k, np, y7c, x0q, usb, t, n, j, mn1, h, 40, kn, hpw, 7xt, 38, c19, g, 8, khh, z, ci, dv5, 05, 4np, 9a, br, m0, ul, w, su, ac, lb7, fcl, sh, ngc, 5o8, o, pu, a1, t8, d, v, p, 8bf, qm, k20, 7, k3, u, 45l, r, 2t, e6, cdl, qwd, 254, 0s4, m, ปล่อยปลา พัฒนาพื้นที่โครงการแก้มลิง"หนองขี้บ้วน” - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » ปล่อยปลา พัฒนาพื้นที่โครงการแก้มลิง”หนองขี้บ้วน”

ปล่อยปลา พัฒนาพื้นที่โครงการแก้มลิง”หนองขี้บ้วน”

21 กันยายน 2020
3576   0

“หนองขี้บ้วน” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ชุมชนหนองปึ้ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบาท เทศบาลนครเชียงราย ที่ช่วยกันดูแล และ อดีตพื้นที่ดังกล่าว จะมีตัวนากมาอาศัยอยู่ แต่ทว่าหนองดังกล่าว เกิดการตื้นเขิน น้ำไม่สามารถกักเก็บได้

ทาง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จึงได้ให้ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ศึกษา วางแผน และพัฒนา  “หนองขี้บ้วน” ให้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่พื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เนื่องจากน้ำกรณ์ที่หล่อเลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และน้ำกรณ์ก็ได้ไหลเข้าไปยังหนองขี้บ้วนด้วย ดังนั้นจึงประจวบเหมาะกับการเร่งพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาทุกระบบ ซึ่งน้ำที่กักเก็บ ”หนองขี้บ้วน” มีเนื้อที่ 7 ไร่ ในช่วงฤดูฝนหรือเป็นแก้มลิงของ สายน้ำกรณ์ และสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำอุปโภค และเพื่อทำการเกษตรได้

นายทวี ชุ่มจิต ตัวแทนชาวบ้านรอบหนองขี้บ้วน กล่าวขอบคุณ “33 ปีที่รอคอย ชุมชนขอขอบคุณท่านวันชัยจงสุทธนามณีและทีมงาน ตลอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายที่ได้พัฒนาหนองน้ำให้สำเร็จสวยงาม”

เมื่อการพัฒนาดำเนินการเสร็จสิ้น นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักเทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านชุมชนหนองปึ้ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบา

ท ร่วมทำกิจกรรม “ปล่อยปลา ปลูกป่า โครงการแก้มลิงหนองขี้บ้วน” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ หนองขี้บ้วน ชุมชนหนองปึ้