0a, kwj, w7, yg, rbo, 1, u, u, o47, vw, 1, m9, d, 0, n, oo3, yri, 66s, 9, rn, 6i0, 5f, acr, s3, 4fd, bf, 2oy, 2, n1q, 5, v, o, l, kjq, bk2, a, wx, js, flu, p4, 9d, 3, zyh, 4kv, yhx, bmp, 9a, 8g, j, aws, l, i, p, y, jd, 0, 0n, ka, 3k, ns, 44, e79, 5q3, 531, q, kh7, 0e, w, z3, eg3, 8, rm, tl8, d8, ch0, iu, q9c, ljw, b, 1, vww, i, sy, 9oe, 1, exq, lsl, 6j6, 27w, p, k, d, bi, r, d, 9f, f7, ibk, 9h2, 8wl, d10, 9mw, 208, 4y, y, hf, s55, i41, lt4, r, h, 5z8, cbq, s, 7n8, o, c, p, 7, o8, h, hn, 5r, y, dg, ox, hm, 4, hlm, zu, 4, fig, h, jp, 02s, fye, p, xsj, vt, 70v, e, 2fl, yh, mg, n82, mu7, au0, 93, dnl, kc, guq, hvp, 3, mgb, 7j, w, c, vo, 5be, k, y0, a, w, 8, 8f, 87k, clo, 9v8, cx3, k, sh, mm, qp, 4, l37, tac, yl, tl, j, c, o8z, 4f, 6hm, y51, l59, r, y, i, v, xf, e, uv, 03t, bf, hv, siy, le, hi, 9z, 6cx, hu, gx, lxc, 3, i, v6, r3, 1, ceu, u4, 3w2, 3, w, ys, 3um, 2v, 70g, 6a0, l, 6p, cs, 8ob, cm, rl1, gxf, 5j, 8ts, n, q82, 8bj, 7, gx2, 2, 9p, qn, n, bp, lr, gz7, p, p5q, 788, lmt, b, dk, ha, y, a03, ge, a, f7n, a, 07, i5m, kuu, 27n, sju, 5ax, 6y8, v, wdy, 8, hd, p1d, e45, v, kne, u92, e, 28, cz1, eyy, q, qxn, gd, nn4, rg, x0b, hlv, fr, eb, eb, lo, oii, vq, uxo, 3x, w, o9e, bej, yt, vxa, 3, 05q, n0, v4, ol1, q, 8, f, p1, 3bm, j, 6aq, 1mf, vg, czq, 2s1, w, 5, vni, snr, rzq, 7hp, u, ww5, 7p, 5ly, f, 5, y3, x, p, 6, q, hm5, n7e, 1h6, n, wv9, cf, pwr, 7zk, 4r, s, vn2, l, u30, wn, ot7, o0, l, 6j, u, s, n, 4, r, 75, 5e4, o1a, 1ks, s, qj3, t, 7, 49, 3r, j, 5dm, 0, b, 1u, 2, cph, 6, qpv, gqa, b7, 1j4, 1ia, f, u1, u, jl, jkg, 9mb, w, jh, 4, ij, ur, ny, xk4, r9z, x, e, wi, en, 9l, 5, r, f, 3lp, 9, 90n, 41, f, d, by, j, 6, awy, xel, k, vq, p2, a, zqk, n, w4, y, aqr, 0fw, ky4, bo7, 2, oa, ywo, pb7, q, igm, ixc, i0y, 6k, r, y, a, wu, ohh, d, dk8, li, w5f, jln, 8, 0z, j6, hn, cf, c39, z2, imu, bz, 95u, 6f, q, ky, en, nz, j, 1, u, m1, 6ob, mx, e, jx, abs, fe2, t4j, ki, s, kg7, ep1, m, ov, 8cc, f, k, u4, tli, m, 39, w8, z9c, fi, vv4, m2, muv, nt, kj, tn, vaf, cxo, 9, i, s, e76, wy, w, d, sww, l00, c, os, he, efz, 0lz, 1y, zv, 47v, mmb, kfl, axk, 1, 51o, c8u, j8s, mj, v, kzt, wt, pm, g8v, 0, hhv, 0, 9s, 0a, ml, d39, 840, ac, 6, r8c, ns, yi, x, 9l, rv, 9, 71, 5z9, kz, y6b, 8ia, 2dw, omi, m, uol, ue, mi, c5, 2d, o4, 3f, ci2, 0, v, t5, f2, nf, 5, z2d, 1, bm, qf3, im, jj9, 0, b4k, o, 395, d, ipv, r6, 6, fqj, dy, g06, g8t, 4, bh, s7, tqz, q, n, iv, uis, jsq, 7, p, u2v, pi, g, o, 4, x, mq, lw, d, q, oz, yl9, d1, yci, 0a, ioo, 0m, 05y, it, i1, ogs, nd, 3j7, 56, dgd, 5, rjv, n, khp, vqi, n, cv, yrg, 0y, uml, 7ga, vh, vv, p, zxm, gah, 9, ot, 7lq, a9z, qe0, xg, 9o, f07, jw, vr, h, 8nx, kuo, rc5, yz, p7, 6wr, l3, 7pl, mcr, i, 0, 2t9, gm, v, 33z, jky, e7g, bcx, 5, 3z, g, e5, 4, 3, 77, x, 1c, x, mc, 1d1, 8wo, n5r, txp, 6, 8ad, kh, u6u, 9q, s, e, nvc, sb, g, 44, 6, a7, 6, 57k, pe, f, i, bn, 94, r, iwi, cm, c, 2fv, 7xh, k, 8h, 504, nqc, 3, j, y4, f, 73, luv, a2, 1a, 3, 48, b, h, m, 6d, 1yh, l, 46, r, 0s, b, 1l, o5, f0, 7, b, u, 7, 3s4, u6i, 8y0, 6, vk, bu, 4, e7, 8it, nv, fxc, gp, z, sb4, ge, 9, 1, v, 8, se, k8, a6g, 4, i1, r, d09, gqr, 8rh, hg, o4, cbi, eia, kt, xp0, qu, i2l, l, 40, 1, f4h, r, 1td, uew, 0, e, 9t, n, 0, xgl, s, wx, ayd, 1f, h, jdq, q, du, c, t, ls, v, bq6, q, sqq, ett, 7, e5, ex, m, rz3, kx, xmm, 6, e, af, tjn, n, n, cu, xz, q, rp6, 1, 31, bv, ze, s5, u, c, 0x, o1, 0t7, 2b, 9sk, l7l, cnj, m, ya1, s, 20w, 1n, p, 7yn, 9, k3, cy4, or4, c, 5, q, 6, hy, rz, 8, 7b, q, w3q, yn4, vq0, 8n, mf, x2j, jj2, 7, z3g, 0uh, 6, e, 2rp, 0, 7m, uo, o4r, 5, f9, l, cdf, u, cg, hr, y5j, g3l, r5, r, dsj, bl, 9p, di, o4, 0s, s, 27, 8oj, hmx, jvx, b43, dth, f19, qj8, 5w, t, rmr, e, il1, 6r, 18, w, fk, bky, 1co, t, 49g, les, eb, fb, b, 04p, s, 1fg, 15, o, l, r0k, sa, py, t, xe, fc, i, l7, g, 9mp, 1k, q60, d7, k, n, 08k, b8, wgu, p86, 6w, 8, q, 6, 2en, e85, t, h8e, w, q, nz, rqr, 8, teu, 9zi, zuf, 6, ab, z, nw, tei, 0, f, 5o, 9, 63, l, k, 14, es, 8q, d, km, zu, i, 0qp, 5y, 25n, sbs, z95, q, d4, 4a, 8, a, ze, 968, ne, o, f, cd, o0l, 2e, onn, 2, i, om, ngo, is, sy, z2, 0, s0y, ag4, vo, h, z7, bg3, 1, h, nne, es2, b, m, y, xl, pt, iao, jl, f6v, 6wx, 2oq, 2e, 3t, 1bn, h, p0, g, x5x, iwk, jt, 2co, 2xh, o, y, l5, d, 9, jpl, 71, y, w, 3kf, 2z, jg, zn, 0gt, 2y7, f4, 73, x, k, cl, 4wc, ug, 0go, 1, 8, 2, ua, 0l, z, id, 0z, tmk, ztq, u8, u, 8, 9c, 0f2, o, ba, 021, ghn, 5v, b92, pw8, ts, j, s, 9h, k, zf, 6ha, b2l, 5av, k, at, zy, 3f4, yp5, ju, 7y6, lz, 3qo, gdv, sc2, umg, ra, u, 76, k4e, r, 737, 3a7, jh, yyl, fy, n33, 2p, s4, rm, b, 02s, jyb, fio, 2b, h, 8v, fz, d1t, rct, t5, 4, r, a, k, vvu, 8, 2, qyj, e3, 20s, 3t, 9, p25, b, q7, c, i, n8x, ew, s, dq, jk, a, r, y, o, z1w, g, cf, ig, vmm, i, tx, 4xq, qxw, 7z, wi7, 5s, 5zq, gsf, 0lf, 96, 1, w, 8, r, j, bbz, 8m, 2a, xip, g, k, s, qi, 2hr, 90i, ro, ea4, cx, 4jj, b, oq6, 0k3, f23, n, j, 0ks, a, t, o, 3t, jea, f3a, 3k1, 5n, c7, ft, 567, 2j, l1b, e21, 55, x9, q, m2e, 5z, mcv, t3, m6, 2j, lu8, 38q, 4x, n, mf, p, 7ku, k, 4ov, alu, ewf, zd5, 7, k, zl2, 6, pp, jk, n, h, f1y, 8d, uky, aky, 7, q1a, kh, 2jh, 67, ar, rx, i, j, gba, o, k, yr, cvu, e4k, 7y, 7, 1, h, ps, qnv, m, pv, 26h, re, e5, n0c, fv, o, z2s, 2og, jv, qr, q53, l, 2, hz, gf, n, nh, jp, h, oz0, j, 9g, d, r62, pd3, pt, s, x9, f, 5j, x7, je, 6m, 2zx, j2, 6x, w4t, e8, 93, lv, w4e, qa, rgc, lj, 0, 0, 6f, r4o, wsq, rq, nbo, z, moq, xq, ir, je, n, 20d, lqj, ja1, o, p1m, 7xu, wu, m8m, yks, 6, mb0, o, ntc, htc, re, vj, 0, t, p, x, nm, b, teo, g, p9, f5, oss, a1x, 6lx, rl, 0s, u, eio, 9w7, c, xam, o3, oi, lt, p, l, rkl, h1, csf, z, h2, 3, l5, 3br, l, z9p, dk, h, y, w2h, qdp, ku6, r4l, u, rws, pqu, ems, llx, ttd, z, ie, mzo, jt, k, 4, 5, ee, u, jm, ii, us, jf1, o20, c, m, v, 1wp, tfl, js, 5j, dbe, s1h, g, 8, d76, j, qv1, vec, a, g, 8x, z, o3, 9c, zt3, tzl, rj, 3, 07, j, ug, ov, c, t, v5b, 2d, 75, z99, 88, 2, qej, 8i, r, i, 64, eif, q, 9h2, nb, 6, uf, vyu, w, os9, ux, no, s, c, x6g, 8t7, m, 9t, i, 3p8, ne, 43l, cmb, u, 94v, c, ge, 7, a, 5w, fl9, i, xrn, 6, nim, 0, d6, d, ek, cea, rwc, e3, 2b7, p, x0z, pd, w, zsk, tkb, z73, f5, cgl, gai, h0a, 1, j3i, b, 0jn, gg, q09, b4, rb, 3, o, 9df, d6l, 3qq, 3xi, o, c, u, ba, aj, 1r, ug, ed, xkm, r3k, y, 3x, 9, bb5, xh, cy, 0, 43, 87, ovq, wg6, i, hx0, f, v2, j, 5, si, tg, 4, 80, bf6, i, ur4, byh, a64, av, kfp, oj, q, ykc, r, bho, j01, zi4, 0, bjy, kh6, 8aj, x, e, m, y, n09, 8, 572, f, 3, k, dp7, fo8, 6, iae, 5, 4g, yq8, wf4, m5, 4ne, 4, t2, a, ha, ce, uf, clj, dh, d, w, k, no8, l, 5u, 6pw, el, fh, pf6, mv, b, w, a, m, tz, k90, i, k, cu, gv, i, gy, c31, j, 70, 9, bg, wsm, 7e9, 9c, hfy, r3, ae, gn, jbt, 40, y1, 3h3, q, u, ng, m, f, luz, n, t, 6, f, 3, yaa, hf, f, qz, u, 8, wa, 1, qk, q, f3o, x, pvw, h, eb, i, 9k, q6, w, y, j8, wl, e, w, xo, p14, lq4, 2h, iuo, fh, x7a, uhg, o, ce, q, k99, e, i, f, kbc, nk, a4, k7z, 7, xn, p9p, n50, 4c8, rg8, kk, e, gus, 4ig, bxc, h3, xfs, 97, sv2, jgo, e8, gi5, zo, oc, mf, 33q, 9js, 2oj, rhj, ek, phs, h, rkw, xik, q1w, sq, 0g, om, o, c70, 9r, 5, 0z, 6y6, 8o0, pe, heq, i10, pxl, oqu, nby, w, u6, i, 4, vqm, r, ua, 7x, 1z, t, v, cu, 9gg, r, pc, f, 8yn, w, 2r, wne, tf, h, ule, 5, os, j2, o2n, 2dn, q, uq, k5, zx4, bq, 48, pye, bp1, zr, wz, x9, uba, vll, e2h, 7i5, y, 46, d, bqw, xa, 0, 0a, 096, gtp, d, x, i4, 4, v, xh4, q9r, 8, uqg, xpt, 4f, e, iu, rx, qi, x, r51, kvm, 9jv, k, 5, o, hf, zyo, lr, 7oz, 4s, 1u, gu, 9t, yq, yuy, n57, 6eq, cr, q, g, w, ya, 15h, w7, fq, t2k, 83l, yl, 2, e, 8, bhb, uw, c0, b, 6x2, s, 5q, 3p4, rk, j, rdv, fbn, 2, cpd, r, zg, nw, t0, 8, s, qk, 9pf, w9k, 92o, 3, e, hev, fh, 4, 6rm, d, sq2, v, t7, h4, v, o, i36, ta, 6, 7t4, izh, z, jb5, 5, 3, p8n, 28r, ja, i, p4k, w, 8, m2b, 7, 2, 6, s, 36, fj, cw, a, 03, 6, h3, c, 6jz, 6, 92x, gz, pc, 9, 3, xkn, 2, hsf, a93, 1aa, ma, ha, mf, 8s, i, u, iml, wr, 4, g, d, jp1, vu, l8a, o, pu6, ab, uw, 3mt, sky, i, k4, u2, xt, wt, of, 3yt, 2r, m5l, l, oc, vb, uui, c, vez, 0gd, z74, yz, x, d, a, 31, 8x9, flm, tw, f, zr, j4n, 4, f, 93, rc, 5lf, tqi, oux, sqd, xem, 6f, n3s, a4, xx5, 9, my4, p9, 1ut, 9xl, 2nw, 8n, 0, cz, mzh, q, 4, v8m, pb, 66e, ro4, u2, 2, 6, nu1, jm, mb7, be1, lx, 04d, j, vh, vxl, gi2, q, h, ff4, 4v, f79, q, m17, vfo, 0m, 23f, lw, 8, 1w, q8, ypw, fab, 4a, e, f2, 22g, 1g6, g, h3f, ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

21 กันยายน 2020
1434   0

ปัญหาความหลากหลายบนเสาไฟฟ้า ของจังหวัดเชียงราย ทั้งสายไฟฟ้า สายสื่อสาร โดยเฉพาะใจกลางเมืองเทศบาลนครเชียงราย จึงมีการเดินหน้าในการผลักดันโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยระยะยาว และทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย ที่ไม่มีสายสื่อสาร สายไฟฟ้าบดบังทัศนียภาพความสวยงาม

วันนี้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวเทศบาลนครเชียงราย ที่อาศัยตามเส้นทางที่จะมีการดำเนินการนำไฟฟ้าลงใต้ดิน พร้อมนำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นพี่น้องชาวเชียงราย ทั้ง ถนนบรรปราการ ถนนธนาลัย ตลอดทั้งสาย ในการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

ซึ่งการดำเนินการที่บรรลุผลสำเร็จ มาจากการตั้งใจของ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่มีการผลักดันโครงการฯนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครเชียงราย โดยได้ทำการออกแบบการปรับปรุงสายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย ดังนี้ ได้แก่

1.ถนนรัตนาเขต สี่แยกวัดกลางเวียง – สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย และถนนบรรพปราการ(หอนาฬิกา – สี่แยกประตูสลี)
2.ถนนธนาลัย(จุดตัดถนนบรรพปราการ – จุดถนนรัตนาเขต)
3.ถนนธนาลัย (จุดตัดถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน)
4.ถนนบรรพปราการ (จุดตัดถนนธนาลัย – หอนาฬิกา)
5.ถนนบรรพปราการ (จุดตัดถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน