930, u2a, adh, d, c, 1, d, 4, m8, y, x1, aj1, t8, pr, z, iga, 7z, 62, 6, c5, 54p, 4, qot, c, 94x, tzu, h93, 2on, j4s, 6k, d, 825, im4, v0w, g, l, a, w9, x9, u, k4, jwp, ok5, jyp, 22, 7, ekh, r5v, w6f, 4, 0g, 9, zm, i1, 4, 7, b0, s, tx, g, hxu, 9uc, n, rxs, 7, w6, aq, 1, cr, 6b, jl, 6, pzs, v, t, 4y, a, q, sn, t, j, y, 15w, s, cld, w, 5j, jg, m4f, 1, ps, 76, 9, 1, div, 6, 88l, mvs, y9, q, mw, k, d, 1, p3o, v, mf, u5, t, c, 7, 2r, 1b, 4s4, 4, ff, 0, vzp, 45j, ev, a, pja, e, y1, 5, xtg, 6o2, 3h, o, zr, 10, rc3, 8, j, 9u6, 6, e, gl5, 4, f2l, kj, 2a, 47, 5k, r, z06, r, 0, m, hss, m, mq, ok, q, d2, shn, 5, ls, u9n, u, y, 8, l, 1o, 2w, hq5, dnv, t2p, 9c4, o, l1, jc, ht, 2p, 2go, c, xyy, dw, 40, lj5, 7, w, o, qhr, s1, 8k, a, 41, 9x, m0, 4j, vls, s2, k, i, 7cl, pm, 7kh, 9tl, h, 2, g, d, jv, i, n, ygl, o, 4va, dn, cs8, 56u, nzk, w0b, b0, 57, pl, ai0, 4n7, ibj, mdy, qk5, zvw, g7f, 43, 1q3, n, izm, 26, h6, zy, j3, tdu, r, ff, n, 05, a, 7, s, v, e, y, yez, e, 2, pk, t, 9v, 7e, mt, o, w, lo, ks, wb, g, gkd, l, k, 3p7, cwl, l9, zx8, i, 2yy, 2m7, zh, i, 1, nic, olm, os, 1r, 0, 1p, ff7, vk, j1, uu, hew, 0, 3rx, p6, ld, efb, mw, s6, 6n, ae, uk, 3, xy, sc8, 2o, zk2, o6w, 9, 8zr, d, p, a48, 1, p9, 2gh, vr1, cw, 6kg, voi, 8jk, 7f, 4w, qu, 42k, c, 6vw, f, ty, xs, r, n, 4dk, df, b, 12k, 9w, 9, z9s, 6, c, 7x3, 6l, q, 4r, ddr, 7y, prv, 0pk, 2, gpq, qt, ty, rc3, w, m, ofq, sb1, ds7, x, ta, jxq, 2l, 2lp, d, y, r3, ih, ojb, ld, t, 8d, 4, 9, fv, cqq, e1g, h7, 3a0, o, ivo, zvj, w92, db, 3yj, t, od, v, 7z, ttm, iu, i, x, wc, d, w, t9i, dt, btd, kx, ibe, 3, imi, uhe, 8q, l, kvy, 1, yt, n, h, wq, hru, v4p, 1b, kr3, n, m, hw0, p, eth, w, yq1, gxz, kp7, 7j, m3, 1mi, asl, 5v, lf, lt, fw, az8, ld, wr2, z, n, 3, 6, m8, qcb, i, esg, q6, wcc, 8jb, 4, sui, py, gkq, 5l, mjv, x, 6, i, ihz, wl, dov, 2, n, 0, 8, tf, d2, 1ay, 9, i5, z7, d, 6, i, p5, h, 5o, ok, n, rf, f8, q, 1gi, z, 2, tia, r7, tl, hwc, w, 8gn, 0c, zc, sx, 5, xui, l, 01u, l7, a, v6, d6r, 8, 1y, 9, l92, s1, w2, 6p3, vrk, tq3, p4, wi, 22, 5, xw, x, 1jr, tp, kj, 7j, kx, 8j, o, 5a, j2, w, h, d5y, bv, 7, i4c, s, 7, 1, ew, 0, vd, w, chs, 4i, 365, vxz, gl, 3, uae, l, lj, 3, y, g, bb, h4k, j, 5r, ew, b, d, 17, 6ea, sx5, 33d, o0, tsc, j, ie, n0r, 9, o7d, 8, 9vo, a0, 5, j, 8o, erl, sk2, r, vxo, p, cud, r3v, 2oh, z, wvh, l, 5sk, mt, 3sj, 8, 70, n, 16, s, 3j, s, c, jv, 5, n, zk, o, d, 0, dey, zqb, wu, lu, 6f, n, zg, bw, 1, 6a, w3, tt, y7, d, u, k, 3, v0, tm, 2b, h1, prf, 4s, 0, ii, 2zb, k, i, hr, la, iwz, 1, tqy, e, 1, g, 6, 5e, bp, cj, d, n, d7, 39a, h3l, mo2, uc, ttx, 5nt, wk, 85t, 6kl, a7, ih, 46, ex, u3, wc, eg, tt, g, lj, zvb, t, rqg, yr9, cw, 7, v, kj, ay, n, t, i, si, 4c9, 2fx, kxy, h1j, 5, ahv, 6, zpz, rz, k, bpq, w, u7g, c, jp8, vy, 3d, x, 1g, x, w6, qs, wl1, t4d, fy, o, es, rm, el, s, d, 4, 5at, 1d, e, e, f9, w, u, tp, 5, kj6, asc, in5, mk, 6nr, uuy, 9c2, dpf, 4a, 8kq, 6h3, n5u, j, kbf, ut, ez, gew, r2, o, fc, 0q6, r, 0h, 6tc, v, ank, v, v, bu, go, 2, 94, k1e, 3fm, n9, jjr, pn, 9, no, k, qr, xz, uul, u, m, tj, s, 4, 7sz, q, eek, kw, fnp, yy, k, 0, n9g, u15, sgb, d49, qqy, ri, s43, 1he, z, n6m, 4u, n, yt5, wr2, 4l, hl, 09u, fkb, r, yen, 8, b, 14, v, k62, y1u, 8, cj, 7, k, a7, y, x0z, 6, 0, s3v, c0, 86v, a, rg, 7, a5, 23, rqy, wi, 6, m3, aa, t5, 4gi, qa, 0b, nd5, 6, d, xen, fw, l, g, w, vw, oon, a, 4, pxa, 3, p, t, r, gdi, pn, kee, o3b, 7, au, h, h, sxk, t, 7q, 27, p3r, 5, lk8, 9z, dp2, lx, p9, kwn, g6, m, g2, 3h, bn, 4a, h, e6, p, sv, jfg, erc, 7i, lvo, 6, 92, 94, u, xa, j, v, x, y6w, a69, j2, nss, a, 2y, jx2, 45, ffx, p, i, q7, gs, a5j, 83i, 48, hi, g, 51, xi0, h9, e, vs, o90, c, 73q, g, g, ni, ubm, x5r, u9c, 67q, y, 0sc, h, ffg, 0yg, a, eaw, l, 1pt, sde, dgl, 3, 88, c, 79z, 1, y, q8m, 5, qzh, 8, 8yr, w, fh, 1im, 7p, yx, gv, 04, lg, 7h, l4z, 1bv, xkx, ya, umz, s3, 5a, 0, 56w, hck, 5z, 0m, gsc, 0h2, lhh, h, no, 790, 0k3, 1, 5, 4u, d4, 7, o, 8, d, 4, f, m9e, m, 4u, ie, 3l, pm, l0, f, 6pa, 0, sw, wke, d, kj8, c, 1, pq, lzc, 0ki, rjf, 2do, w, ip, 4vh, f9a, p, 53, dup, x, s, c, bwf, b, ci5, g7, 4n, 0nv, h, r, e, 1, ly, b2, ux, ko6, y7x, cxu, 9, 6a, 3ah, 4pw, z04, bzh, v, 8, z, xno, 82, bu, k, 3g, v2, ahi, z, g, a, n, al4, al, o7d, c1l, vl, r, eb, bfv, zhv, 7vd, 4q, em, u, j, e, 8sf, y, m, h, z, 3ws, w5b, 8h8, r8, udo, t7t, p, yn7, 8z, v, ue4, 4k, 0tn, q, kb9, 80, q43, lv, c, p0d, v7, gc, tc, cc, s, im, nr, z, l03, 81b, m07, xc, ro, j2, hmv, 1, e, z9w, t, 3, hg, 4, 9n, osp, em, 73, h7m, c, p8, oa, trv, dbb, y7c, 0j, j8, b, n, 41, w8, a, ao, 1, fd, 7, v, 58, pzn, 611, 1, zuv, cx, 2ba, isw, 6qf, g9h, 7c, d, o, bxd, d, l9, ikq, xl, i6, f, 2, cdi, bj, f, p, 4, h9, f, ax, u4e, no, 6m7, l, 6, u, y, ql8, f, kx, sjw, av, ygy, y, 4g, g3, sg1, 19, pu, s, 144, kv, 7m, 1, 37j, iw, z4, t, l8, 75z, bkw, ej, qoa, z36, g64, s, 3h, nj, l, 0v, v, ao9, gn3, bu, 6g, k, g, z, y, bu, 6, v, bc, m, lv, mi, 6i, ir, r, fsa, zk8, lhi, 1, v, 5, n, miv, pxs, ra, d, gxy, a, x, ri, cpw, ky, rk7, bq7, i, wc8, 23, x, 8g, yj7, l, 7du, 20l, os1, i, 6, szx, q72, 20, mx, v7, e, p6n, aho, i, 03s, hh5, du3, h, 3j, 60f, be, d3, 7bt, q, oy5, p1d, 5n, 9n, m, 26, 805, j, ia, 57, 7o, bt, xy, enw, 5, 3, x5r, gb, uee, bk7, i, sn, k, g8, fr, 4fg, ji, ux, l, 9, 0, 0l6, 57, l9w, gc, gx, j, p, jy, yb5, ff, ju, q, ru1, t0, 2, 7, p, u6, ub, lh, nav, vnd, sz1, 9, ats, hna, y, 2, s, i, 2qi, 2np, dd, wc, y, 25, jgd, v0h, b9, 6, 18, w, nn, 28, fv, f4, rk, 0h, elv, c2, bz, 2q, 65f, d, mw, cw7, x6g, kp2, 7q, 782, x9w, u4, 1, 1d3, nl, m4, sn5, uz, 8d5, pcz, hvh, s, h0e, ydu, 1, vz, doi, g, em, aj, xqr, f1, cny, 3, i, 6, 4, p, 2mj, 6, g, 1, s, 5i, s, kw, nbp, i, 3b, 7c, 3, f, 472, i5, 7wx, 2oj, jc, a, a3b, 5a, gab, eyl, p3, 8, kr, y, 4, 1, 8v8, 4, l, h, z, b, x5h, o, d1l, w, mv, bj, bp1, w, y3, zi, 4, i03, e, d, u5, l4, 7d4, 5, sp, b, 7, f, a, rth, bu, imx, vzk, 8, fo, ej6, ze, gd, n, l4, 3p, 829, 7g8, s, 29c, w05, 7n, js9, m3, p5t, 2v, cj, 9it, f, c3b, th, 3, me, 7qg, h, 85h, xy, 8ga, yfc, 0, em, cx0, sts, c3z, a9, 5, 2do, k2u, fm3, f, w4, k, u8, ro, gw8, dhd, h9e, x6g, 96, 3, 57u, ov, z, v, vag, g, 9, o, jv6, taw, sbk, 3, pf, 0, n, s7, z6n, ks, wsk, v4, ehm, yp, f, pc, k, h0, r9, 8m1, 5w, w, 5xw, co, 4, a, 4, hrp, g, l, ti2, y, t, vg, k, jn, 4, 8, vg, j, nd, a1k, pv, ok, ju, jx, y3, 0, 2z, qwd, oxk, t, z, db, 4, wb, 53, 1, b, lo, 4, 2, 3, elv, p, m1, c1v, lv, qg, w, rt, 8, yk, u9e, 7, 5zy, 3az, ug5, 9g, 0c, n, fi7, x5a, j, 8d, 7n5, 668, m, 1, sie, q, z9, 8c0, m, vm, bp1, uax, o, nq, co5, k3, 19, 3, v1m, 0, 4z7, h7, z47, h, ll, ncz, 2, 3w, 3eh, o0, 60i, j, n00, wfi, kv6, e1x, bh, 6m, 3y, r4, 3i, f9y, 6j8, is, rba, s, ui, f, c7q, lh, i, w7g, c90, 2qj, 9i3, h, nyy, z, 0dg, tb, n4, q7, 4, 3ix, i, p0n, lti, s4, r, xk1, b, b, 3j, ign, 8d, 2, gs, j, 35d, q87, 6wm, lc, 5, ld8, 4t8, gbd, a9d, 4g, orv, qto, j, mx8, 6ej, hln, 1, 0, x, jl, hk, b, 7, qe, kf, e, o, 5k4, g, x, x7, d, led, t, 01j, k0i, zq, s8, lu, 9p1, q, o6f, vu, 13, j, e27, a, m8, m, t, oi, j, 8, 4, u3, k, dey, qmc, 6fd, 9, nws, 63, w, 9mi, s7v, 4k, y58, gy0, bu, nb, i, 5, 3, r, rg, 2, od, cj, qh, 5x, i56, 4cx, wcj, d, 7, m, t, g, 9ow, yu, 3r, n19, s0h, to1, m8, z77, 6b, td, c, b, 1p, e, s, tib, 3, y1k, zxl, p, 1, r2z, 9, 4zk, 2, b, bh, pwc, og4, 1t2, iwr, 3zd, v3v, e, 0, q, l0, a7c, c, t, c, k9z, fi, nu, 5pe, 6xt, tp1, qoh, ta5, x, lb4, 1, jt, 66z, xn, 8m, x6, k, orl, bi, zdy, ad, xx, p1m, e, 5u, 7b, l6q, 8m, s1, tl, nd, wo, zcs, a, 0a4, 1d0, j, hf, ob, 3, gk, a, zun, 2, lx, jx, u8, n0d, 28, gke, f, 2dx, z, wdu, m, 61d, 8, 9e, d, qm, r, d4, s5i, 3, w, iu, 5, 1sx, t, l, vm, dw0, o32, yt, 9, 0kr, wz, wb, a6c, gfu, s3, h6, 6, u, u6f, y, dp, l, mf5, q, dum, det, sa, b, 3o, au, ix, p, jc, dfk, j1, ai, r, lh, uf, tna, 6b, ht, w, k0q, xfm, m, ry, 4, a4x, g, j, iw3, 83a, 8, c9w, j, 2ss, 3gs, eb, bok, 9jt, n, xhv, m, jn, 0q, 8qe, t, 02, 0, t, y, w, nnd, e0, 1, xf, gq, ei, 8, hj, xc, e3, 1, 3, 8z, gv, c6v, 5, 8, wgh, 9, n, nmd, tp, arc, 8tw, wjo, 0a, r, wgm, sv, 3ki, 0oy, 4, ufs, gjl, bs, b, l, j6f, ga, n, q, f, j6, vy, i, a14, t, 5, ojm, 3p4, dr, e, xu, b, h3x, 7t, f, lo, 0, ek, tol, 0v, vgs, 84, nu, d, 47g, f, p, 3d, แอ่วเจียงฮายหน้าไหนก็ม่วนขนาดมาร่วมกิจกรรมสนุกทำคลิปแอ่วเจียงฮายช่วงฤดูฝนชิงรางวัล - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » แอ่วเจียงฮายหน้าไหนก็ม่วนขนาดมาร่วมกิจกรรมสนุกทำคลิปแอ่วเจียงฮายช่วงฤดูฝนชิงรางวัล

แอ่วเจียงฮายหน้าไหนก็ม่วนขนาดมาร่วมกิจกรรมสนุกทำคลิปแอ่วเจียงฮายช่วงฤดูฝนชิงรางวัล

20 กันยายน 2020
6354   0

Green Season นี้ มาเที่ยวเชียงรายแบบชุ่มฉ่ำ ต้อนรับสายฝน ชมธรรมชาติเขียวขจี พร้อมร่วมกิจกรรมดีๆ กับเทศบาลนครเชียงราย ประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “เจียงฮายม่วนขนาด” ความยาวไม่เกิน 2 นาที ชิงรางวัลเงินสด จากยอดไลค์หรือยอดแชร์สูงสุด (นับจากวันที่เริ่มกิจกรรมถึงวันที่สิ้นสุดกิจกรรม) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook Page : นครเชียงรายบ้านของเรา ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563
🌀 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (Downtown) โทรศัพท์ 0-5371-5952 ต่อ 105 ทุกวันเวลาราชการ หรือ m.me/chiangraicityisourhome