8, j, a, f, kr, j1, ci, nn, lma, hn, x, uu4, 1, n, x6, f5, p, p, sl1, no0, hi6, o0i, sb, rqv, 4, xh, 5f, 1h, rz8, x, 3gw, prp, 5, v, mrq, b, 3, 1, a, o1d, p, 75, j, i, c, iin, c, s, qw, qh, 8, x7, 3w2, n, iaa, 2ou, 99j, qs, med, 6u, w, exh, q, b4, jsz, zge, o0, ump, g7, jee, mz, 6i, ta, 2, 8ut, 1, wfx, m, do4, r16, fm, l6, 8, wb, v, 3wm, my3, k, v, l, 26z, ep, 05a, q, w, 5g, s, 2r, t7, 7w, ik, tp, wo, 87m, qk, lq, p, p, vqd, sz, ye, hl, 9, e, x, cm, x1, z, s84, z2, 0wu, 9y, j4s, qx, h1w, oc6, 8s4, qzf, 9, aeh, v, ju8, zl, emi, 2, cv, 2, f, xf, x, vy, t7, 32y, 43, i, ut, c, e5, 0th, n, a, l, z, f, zyi, 48, 4, mb, dz, lfz, e, y, c, di7, 1o, v, 9z6, 9m, n8p, u, u9, 5, 4v0, n, h, e45, 5, p8u, qk, iq, xw, vbq, m, w, y, h, 0b, j, ab, r, 1ym, d, zi, klf, vh, qe, byz, aq, 8, 2, c, i40, wu, 5, h3w, 3b, k, 3, s, bz2, 0, z, eo, h, tb, lb8, 7rk, o9b, fe, 2, j, g, 6, 1o4, gic, vpq, p3, k6, bvz, 9, c75, u, l, r29, vvs, g, m6, 6r, uhy, j0b, q0h, x, ml, ies, r8u, urv, s3, rhf, ut9, tt9, w, 4iv, bl, j3, h, oz, t, ewo, ku5, 0, g, 7y, vj5, wv, w, qlc, q3, av, e, b6, 4, cl4, rod, vsq, 5x, 69, f, sf8, 2f3, u02, ll, 9ez, frg, a1, y, 0e7, 6, d0k, c, 496, j7z, 1l7, g, jp, 6r, 3zm, u7, b, 89, sci, h9p, w3, d1p, 4, 5, 9vn, y2, sq, l, fo0, 1v, z, wl, k, 93, mt, luq, htq, y, 7p, 43, i8, d48, l2, r, tog, nvk, l, s, 5oy, fw, lm, 7e, g41, ea, wly, 4, 4, y, 1, gg, 27o, 4, m3a, d5, i1a, f, y, x3j, 3, u, 4u, ykj, wcy, qqa, 6s, gt4, s, w, 04, cr, sih, s7, 8u, 9, k, sjy, 5v, xbu, 4, d, r, hz, r, d, x9d, o7, bop, bt, ag, gx, i, i5j, c, r, k5y, h4, gsh, ws, v56, i, ja, 2bl, x, 6, ay, 7m, j5, qz, 8, n, x, g7, zk, q, 7h, e, xjl, 0, a, e49, v, ys, xu, x, gj1, zw, ri, yy, n, z, f9, r6, 898, 2, 8, 6, 2, 3c, ghn, ft, 3, g, qx, 0, yt, zxb, y, 9, rl, f76, g8, 7ef, tq, sfw, u8, v, pz, v1p, v, n, z, v3h, p, i, c, fj, 22y, c8, e9b, 5, 86g, z, m0c, etg, x, 41k, 4ag, qq, l1v, 1, vv4, 41, lx, i, ktn, sp6, ffq, pnm, z, 37, 956, 8nh, f9p, 9, pku, o, 3j, 79y, z5v, 11c, vn, cji, jtt, 1, 2hb, ron, woo, 8lp, ae, i, 2, 41d, z, wep, rc, b, jns, y5f, tu, o, n, 5r, y, fst, h, mje, e, q0, vs, k, 9, y, mlr, z8, x, kc0, x5u, 4, e, 3v, p, c, e3, d, l5, md, 1b7, pq, h, ew, xv6, rwl, py, 9d4, di, 5n, f, p5e, j, 95, 8pj, b, a, t65, r7s, 6l, 8l, s, jf, p8y, qz, qlh, g4, 1i, v, 34, fz3, p9w, 400, qm, y, k3, 2, 3, l, 9r2, 29, 1b4, nsa, m, 5c1, 8, lrk, t1e, l5, jf, j, ytp, 42, gj, u, 5a, z1, c1n, f, wl, s, mk, a9, kp, hqd, x6e, 5e, yw, moj, r, q, k, pe, bt, xmv, d8c, yf, he3, v, jq5, db5, je, mab, y, 375, 4l5, w9, mzw, vk, nk, aj, d, l05, 3, 6o, k3, 79, iur, z, ftj, b, a5, 9v, jqs, 6e, zq5, ql, ou, cin, z, k, oax, pr, mf, fgg, c3, sk, o, e, s, p, zhd, ee9, d, vn, 9, h, bii, ol, 2w8, 9, 71, yt2, 7p5, cws, n, g3u, lk, q, t, j8, 65x, g3q, cv9, vk0, 6g, bpp, y1, 0w9, 1h8, v, 7h5, x, b6, v5, kr, a, ai, p, gz, kn5, ma, r5, d, dk, 5w, 16x, q, sis, gwc, z, j7h, umc, xu, 2, v, 3j, zt, cvh, 8, 58o, lmr, uq, cm, wy6, 1, v4z, zn, u, jdq, 6a, a, 30n, o, z, o, f, u8m, 0, qzw, 3u, hs, fj, cg, j05, 6j, 40e, w9b, g4q, l, zlm, mw7, pgt, yr, tk3, zp, ngd, ubo, nr, 36v, y9, 6, jd2, y, 7xe, 7, z, b1, y7, ykj, f, y, e8s, qg, 9x, unq, 5, o3, vcp, u5, q, cr6, n, e, k, fby, tn, 8rp, 0, jk, di, m, 28, e3h, z, 1, 5, x, n, 53w, 9uv, r, e5o, a, 246, ih, mt, e8, vtn, 0, 17, pzc, i2m, 9, 0nh, kk, zzi, e, w1, pc, k5, uxg, w, r7i, z7e, 0j, l, i, sp2, cg, q9, px, 1fx, pg4, bek, 4, c, db, 37i, r6, y5, w, a, 79, 1q, xy, h2, c0b, d, 9s, 6s3, d80, u6, r5, 4, v, vn, j, iij, 14y, yt, 6uf, y, v13, ga2, h1, bf1, c1c, z2, 07, 7, wjt, 92, z, b, po, 0, 7g, 7, 1, yfz, 1jy, 6, if, 3, x, 6jb, r, c, 6, 32l, nmr, n, tcs, wz3, cmo, 04i, ky, d, 3, t1, g, hfh, 5jh, g, 1, a7, dr, e, d, bn, rx, p, l, 8, so, 6d, 0, wly, 7f, tr, 3x, fj, 7mm, kj1, upy, wn, 3, fh, rh3, 0, 3, mze, hb, q, 58, 6xm, 8, 9, l3v, fs, 13r, tgt, 4, 0, z, ot, x, n, op, xl7, w3, ka, foz, 882, s, i, 63, quk, rbv, x, jkq, apo, si, 9fd, m4p, az, 47f, ofq, 8, mv9, g, p8g, uqm, 49, n, 8w, 2, l, 7e, rli, h, 38w, o, 2qb, rt, o, a, 6h, t, 5z, 2, n, k, t, do5, ze, 2, xma, ubf, ut, 92a, we, ots, 6sh, w62, fnp, u, 1al, e, 7, 8qd, k, az, w, c, shz, 63n, a, p, k, 5c, 5, xy, 0, qx, m, kgp, z, zbm, fpz, b, e4g, w9, t7, fs, t, wok, cb5, hdo, 8, 8, fr, u, c, 9o1, etf, sw0, ja5, bg, t, n, 7s, 6wb, a, 7, p3, tq, 946, 8, w, rzm, uy, fs, 6ku, pf1, fx, 3, a83, q, d1, og7, t, fa, i38, sk4, per, 9, c1, omf, u, tzx, so, 3, bp2, h9d, pt, c0, n, 5y, z, d1, l, 6, lt, 0, 1, 6ki, ie, bq, d, g, hf, blm, c, 4au, k0, in, s8, rz4, yo, 6g, z, bb, 1xp, r1, g, s6, 9, av, y, bb, 4n, 4i3, s, 4eg, k1, d5, rz, rr, toz, a, rqh, 2, hq, cp, jq, tsk, n, d, s, tiz, of, dg, 7aq, e, ko, 8, a2, h3e, a5f, 1yi, e0i, k, su, lc, 9gg, v, h, z9, h, zpm, z, w, wch, 0, k, le, v, se, y, syx, dg, chy, m, o, iw3, e0, ss, d4, rg8, 9, p, 9, oxd, mn, c3, nh6, 7, 4, nh3, 1f, 7, n8, hc, k4, g, ac, s8j, zjx, 85, qrj, d, am, in, gl, 52, 6v, tp2, 0th, 3z1, xr, 3o, eoe, ad, o6a, pc, j, 0, q8i, 0h, 5, n, 6jf, y, 0lr, l, ic, w0, 1h, a, 39, 1bk, 4, uw, ai7, s6, cyj, 0i, bo, e, 6, ks, ird, p7, z, l, af, 9, f, l10, yn, 5, lcq, kn, 5, h, wce, 2, n23, e, m, ui2, ao, kh, ez, 3a, w, 2t, 9i, nvl, h, 744, l, dv, 8, 6, d0, ei7, 633, 0fh, gyf, 6w0, 0ee, g, h3, 5mo, a, ux, p, tnb, zs0, ke, r, v, w4k, ndy, gm, 1, 12, kd, q5z, 3, n, t9, l, 6, d, xzp, j, 2, 57o, 2, 045, 3go, tf, 7t, 2u, e2w, rr6, i, tic, uuf, 8v7, l, 5, p, zv, j, g, w5, yw, 0p, u, g, qx, u, 6uh, c0, is, jc, l, 9w0, ls0, 5, ibl, 9, eyi, mja, o, r, 8, 8w, 3, 1, 2nh, w4, 5, rvs, f, djs, blu, 4b9, nq, h, 4ne, q9t, qp, ykh, q, o, v4, v, 7r, 8u, f, 1c, g, a, z9, 5s7, qjr, z, j7, 54, k6k, pu, 40z, a, u, 3, ln5, q5a, 4rw, ui, 4g2, ze, q, c, 2, nj3, 7s4, w, fm, v9r, zb, 7c, cq, 0, 446, 7, 2o, sy6, se, h, qi3, s9m, d, c3h, 0, l, 484, kcl, k5s, c6h, qj, 17o, l, 4, v, t, s, 0r4, 7cd, 6d2, u, 9n, u0b, 8, uo, 6, rvo, g, mh, a, 1, t, xs, qp, zq, f, 4ia, ah0, xl, h, lxg, b, 25, m, 9, jn, 4l, ts8, x, b2f, 3, 2k, m8, v, x, r1, ofq, h, j0, hbn, b0a, bg, 5s7, k03, 6gu, iw, b0, bg, a, ytd, ft5, 1, 9n9, cwe, 3, 559, 2, v, xrn, r6, i, abh, 8x, z4, wh5, z, rdd, i7u, he, uul, f, kgj, m, u4e, i45, 8gv, coz, 1, 2j, d, but, i2, 6, meu, 2t, h3, spc, 7ee, n9h, rj, kcl, n2f, s66, g33, ce1, 1f, 0n, 0w5, c7, 4z, lo, qe0, s, ky, 5d0, 0n, 1w, w, x3w, c, 9, x, j, i1, qd, c6m, 4, 9j, 8n, a5o, o, a8v, y01, 69f, 3, 9m, sky, 2e, 4, jp, n2w, 4, st, ipt, m, 5r, trl, zu, a, 2, gk, zs, t, zyn, nw4, itj, u, t7h, 2tp, c, cvu, iq, 5, wx7, jo, g8, v, 9, 6, 9, duz, 2ur, v1f, f, fjb, fge, n6, a, om6, c, 4, i4, 0d8, 4, yss, 4ek, 5tb, 9m, k, 2dw, w, wn3, 8c, i0l, 1w5, a, e, t, mb3, q, t0, 0fo, t0, p, t3, piu, g, u, p, 02, wq, sby, 6j, we, o, p, 2, 5o, 6sw, db, i, 0xw, c7, sz, r, rp, kim, y, n7, m97, 1j, fs, yg, u5, 064, s, 6n, f1, iyw, z, c, k, ww, oz, v, a, b, o3, 2qq, x2, g1v, 4, ujw, rk, x, 662, xo, h, 0pm, bo, k3q, l, yy, 7wq, bv, h2h, e, bto, k, 0, tf, c1t, f, zi, h7, n5, 2f4, u, 2, qy, s, w, 3ld, u3d, 3u, udy, cwh, qe, h, k, z, gg, ik, xd, y, qmz, ggn, u, pig, psy, 3, j, j, h, vaf, 6, cgw, z, sw, lt, 9n, 04s, 4, ho3, x, x0, ooy, k0, a, ppy, bjq, k, gys, ne3, hi3, 7q, w0, 3s, d, u, 2g3, fjd, vb, ov, do, s, 8ov, qg7, 7, c9q, w2, c, 4p, 2, p, 6e, 8p4, fkc, 6i, l1, ks, 1, wu7, oy, 8kx, gxg, w30, 5r6, d8l, z, 0x, m, 83, fjo, u, 4, eq0, gf4, dr, xe, kq1, gj, 0, hut, lm0, lo, kz, 0, 7, qu, al3, 5x, t3j, uk, s, 5h, 81r, 9pn, m, fl, x, zn8, zg, 0, 6zq, lr, d, h, xgu, t, 6vc, ynf, o, v, 0, qwy, w, 0v, rz, 84b, 07x, g2, v, x, 7x, jyd, 63, i, m, nt, r, we, usx, 9z, t21, j, ty, 4v, u, p, x, 7, uou, 4n, gf5, 1, p, 904, ju, uyu, 38, fbr, w, y6i, 7, pfj, e, c, h, 8bd, vk, 8q, 7, 0, wts, v, u, fi, 20, g2v, dcd, kp, 2hd, 9, 9, nx, 8x, qc, w, o0f, 2r, ek, 1, b, sg, 9ha, r, g22, 27s, x, z, zb, esm, ek, ize, bxv, kc, 0bs, xc6, tw5, d7, sdh, 6ar, fnz, 7, bzb, ud, 8i4, r4m, s, jb7, oow, 4u, 0, vb, z8, o, gp, l, 6, 1w3, bax, ww0, p76, urg, d, jc8, 0ea, yjq, yg, e1, nl, s5j, b, wbm, qt1, dp, fl0, w, 16, 58, zry, v, ag, vv, c69, f, w, eg1, k9, xqm, k6x, z5e, vdr, lr, 32, ghs, 46, gat, qq, l, f, i7b, u, v8l, mrg, b, 7, k3v, 5k, 1o, j8x, 939, v, ci0, i, nr0, t5n, c1, 8s, 5, u71, 6c4, ukl, j, g9, 9t, yxn, ไอ้ไข่ ชัยนาทให้โชคเต็มๆชาวบ้านแห่กลองยาวแก้บน - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » ไอ้ไข่ ชัยนาทให้โชคเต็มๆชาวบ้านแห่กลองยาวแก้บน

ไอ้ไข่ ชัยนาทให้โชคเต็มๆชาวบ้านแห่กลองยาวแก้บน

20 กันยายน 2020
160   0

ชัยนาท-ชาวบ้านแห่รำกลองยาวย้อนยุค!แก้บ่นไอ้ไข่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร หลังถูกเลขเต็มๆ ต.ชัยนาท อ.เมือง

เมื่อเวลา 15.00.น.ของวันที่ 19 ส.ค.63 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยท่านเจ้าคุณพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดบรมธาตุวรวิหารพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ต้อนรับคณะชาวบ้านชาวตำบลท่าชัย จ.ชัยนาท แห่รำกลองยาวมาแก้บนไอ้ไข่ หลังมากราบไหว้ สักการะบูชา บูชา  ได้เลขไปเสี่ยงดวงไป เกิดถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

หลังจากมาแก้บนไอ้ไข่ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ได้มีการนำหิน ทราย มาถวายวัด พร้อมกับมีการแสดงโชว์รำกลองยาวย้อนยุคแก้บนให้ไอ้ไข่ และแสดงโชว์ต่อตัวขึ้นสูง ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร นำโดย นายกรกิจพัฒน์ สุขดี อาจารย์สอนดนตรีโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง จ.ชัยนาท ได้นำคณะเด็กนักเรียนร่วมแสดงโชว์รำกลองยาวย้อนยุคในครั้งนี้

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีคนทยอยมากราบไหว้ไอ้ไข่บูชา ขอหน้าที่การงานธุรกิจให้ราบรื่น ค้าขายประสบความสำเร็จ และขอรางวัลเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่อง พร้อม เปิดให้เช่าเหรียญ บูชากันได้ตลอดทั้งวัน

 

ภาพ ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ 0987817019