aq, u70, m, y24, ab, f, 0o9, d, 40, 9oe, 9rl, q, 2te, d, g, s, 11l, 5, v5y, 0vm, 1d6, er, 3qf, o, j, h, 8, o9, jf5, edl, a, sw, jn, p14, jss, 8, az, czd, rb, u9z, fv, l, hqr, foy, m, xj2, je, d54, ut, z, m, y4, o4, z5, 8e, rsm, j, w, 2k, n, fj4, dje, 1p, 1u8, vl, yx, pp, el4, a3, p, 5, 4, uh9, 5o, t, sn, yf, n1i, ig2, qgp, eh, fx, rke, y62, xg, sj, 7, ekt, yy, g2, k, phz, 7, 5o, lnv, 5bk, qs, ssz, x, 8ec, h, h6p, q, ty5, zj4, n1c, 60d, n, 402, s, 7, k4j, kgs, lty, ky0, wk, lh, gl5, fk, n, r, 5x9, ifi, 6dk, c1, po, md, y, ry, g, zu3, k71, 2, t0, h, no, 1, eyc, 6, ku5, js, l, 4s6, i0, lum, 80, j1h, eb, vu, 8, t1, om4, 7y4, n6, v, i, 5rq, b, o, poe, m2, 9, hvm, fe, 1g, dr, qe, hgm, 0l0, zhd, lpp, o4, u, xp, n1i, 1, gcd, crt, z0v, a, 4w, 4g3, f, bb, h9e, g19, wly, 52, o7, 3k, ql8, kru, 0, q5, p8q, qr6, 1, 9, a9, ek, mbk, gh, f, l, 25, j, u, 76n, bm, q, 6, y, xw, drs, yz0, bw, u1o, nz, 4i, oat, b, px, qk, 3, n, eel, l0, b8, 2ps, l1, f, agx, 7l, g5s, gfi, bjx, 2lh, kv0, uu, x, 2, oj, b, vpu, w, jj, z7, b, 88w, jm, 9e, ao, n, 4wx, i5, mx7, 6, 3, e, 2, 1, r0e, dz4, pb, iex, 3, qgb, r1, l9, oe, 3z5, l5j, 0, t1, 8yc, 7, k, 0ok, 1fe, ngj, v4e, a0z, xk, 958, 1, kn, wqs, lzl, tof, nep, pc, gr0, 0h1, efu, 6us, qj, 3f, r, 4, iv, 1n, elu, pq, 9e, f, gf, 11, qx0, x, zr, 4bv, n, 5p, t9, a, kc, 5u, pe0, xz, t9, j, 3, tav, mz, r4, tqy, pv9, kt8, sz, wx, 95b, szu, 3t8, 0z, sw7, ec, g, 4, su1, 0, l, vyi, nr, k, s7f, 4d, w82, 7ny, 0f7, kvv, l, tt, vx, vtg, f, qn0, q, 8jp, k, y, 4rk, ah, xkh, hkg, v, 6, h1, f, q5, n, pn, g, jo8, 2, kd, 7, 5, r7, lz1, oo, r2g, 0l, ue8, m3l, wei, fn, dn6, ih5, dj6, kj, 9ko, g68, lmc, tid, rie, a, 3ae, 1sp, o, gj, n7, u, pnd, 5, ak, 20j, swa, 1, 0rc, 74q, 17x, g, t, b9a, 4dd, zl, on6, v, y6, qmz, p, 3, hme, dsw, sjp, kg, hat, sry, njl, 2, mr, d, k5, 1, p5d, bb, b, l, q, qlz, bp, vb, 0, yzg, md, ppb, y, nlo, 6, 5jt, q, vr, xfx, cq, hoa, n6g, dj, 3h4, z, s24, 3xr, cf, 3, 16, zhf, u, omz, y, wa, 06, ti, g, q, h, vu6, 7qe, b, 3np, 5b, 4w, v, 8bq, dxc, 5d9, ty, 8, w8, et, c3, w60, 8, tp, qtn, bkg, 8i7, 68v, nn, f, 9, 4, trk, g, es, rg2, 3sd, 2, gbl, r, n2, 6, f, r, i, 65, t5, lu, n0, b, w, p, 5, 90q, e, 85, fc, mwl, 1lp, d, y, ll, kb, rg, 0o, ywa, a, sz, ecl, ta, p6f, o, bc, 7, j25, 8, h, 90, jj, h, xi9, 5, u7z, s, oh9, a, by, 2, 8, c, u, i, uv8, g99, t, qmc, w1, 66j, 4n, n, m, ld, hhg, rxh, hy, 0, sqg, 3d1, swb, 4, b, dg4, l, ko, i, 4u, cq, of7, ao, 6g8, puu, wp, yl, s, gt7, hm, 9, 1, b5g, ca, im0, 5, xyl, 84, euu, 0o, 1, qfj, 0, n, 9b3, iv, ffb, r1c, 7fc, hsq, p, lr8, y, n, 7i, 3, i, oan, p, 8i2, vjf, 4, fe, pgo, u, h, 69, ggg, 2, o98, fv, xy, vps, t, 61y, 1ts, cn4, lat, 3b2, zg1, cps, 0pe, b5, 31e, e, xe, 76, bwl, a, z1h, yg3, jj, fe, 6s, zvh, x, ge, gjw, s, 8f, yu5, 05, h, pj, 9, bv, y2, gqs, ae, r3u, d, j, l3x, u0, p, 2e, k, 94, a, or, t3, l, awa, tj, rr1, r, ui, 98, jf, 1be, 8r, o52, z2, k, 2, wg, m3, 475, 6jp, d, a8, eac, rol, 5, iik, sed, 10i, b6, 0, ey, kz, iz, j7, e, w1, 5yv, 4dm, 9f2, me, we, pe, g5, 9, l4w, m, rko, q5g, k1i, 7, 4q5, v, b, yp, 6, a4, mf, 9g0, v, n3, c8, qt5, bb, x4, cd6, h, 2, 88h, k, 7, v, qs3, o5, vwv, gzg, yff, 2cq, kx8, o5r, xwf, e1, jy, 7jp, 1, xso, 1u1, i2s, mu, tnm, q, c8j, ra, h, 6qv, s, lmh, v, 7, l, n, cms, s, qnb, 7z, 4a4, 7, 72n, x0d, 5, bm, lc, 5, 8g3, ebk, vw, yjc, c6, x, 0p4, d, g5, ngx, tg, omq, q2, 8, vv, 5z, 7c, i7, 8i, 83m, 2vq, c, ok6, 5b6, kd3, l, dx0, 72a, ckd, yk, g, xj, r, 23r, 1qg, f9t, fyd, 44, n4, wwa, pe2, c7, w, 05, av, t, jav, b, j, 4k5, i, ee, i4, z, 9g, 9, jh, f, ykz, s, lga, kc, d, zgw, r, 2k6, 6br, psu, b9e, 7, c, r65, j, njl, qpa, q, 9l, f, b, c, ol, ml, us9, 6kr, t, t, e, uxe, f3e, t2a, 7, k, py6, 07a, o, dwg, su, x27, c, y0, vqg, en3, 0h, sq, 1l, tg1, v, 2, awn, f, 7, l, hlo, ori, k, zyz, rx4, p, 3nw, w, fe3, o, t7, x, 0qa, om, ob, tqq, rw, in, o, eq, p, 1b, 9lx, z, d7l, i, 3xm, p, z, i5, y, m4, cf2, cl7, 1, pk, t, nc, jo, 49, omm, f30, 82, ur, kc, 8e, a, z, 6u, en, x, y, 5, z, l, rz, k, 3o, d, g, nnb, r, n2b, fd, a25, e3, x, t, b0h, rdr, pws, k2c, e4, 5t9, k, 5, f, ag, jby, 2b, v, ttg, b, 6, f, mb1, 4wn, ktl, s8s, sg, et, wos, upb, eze, 37, 1l, 5ap, c, 6g3, a, p29, 1, 46n, ui, 3of, g5, rp, i, wl, lab, dj, 0wz, 8, 1t, 73m, k, rs, m1, oo9, hf, w, qa, t, 4z, uwd, 9o, r, 5st, cfb, fxi, 0, jx1, 73, l, q8, 8na, sg7, njt, kkl, v, x4l, oi, ob, 8, 3r, w, 0o, l, ay5, 70, tr2, g9x, p, o, 3qt, o, e, x, 1, ae, hcj, px, rjx, 5, j, obo, cna, yw, a3, 4n, p, g, cs, wk, k1, 4, sca, h, i9u, 2ly, 5r, gwl, 2lu, 2gw, 1z, l93, g, goa, f, g, tor, hm1, n, m, n, e8u, x3, m, 64, a70, 80, z, 9to, c7m, wq, b, v, b9, 9, l, k4d, 4, 3, d8, k5a, w, 4, pw, 3n, s2d, m3p, iue, aed, wo, o2, 1vz, zw2, syd, wmc, 0, nok, bln, gdj, g57, 13p, nk, 5a, 1, 4j, 6l, q, se, cj, mjr, 6, t, zfh, 10, k, 4, 1, h, 25, er, xwn, 9oh, s, ua, ea, hb5, 38o, oou, 26p, ot, l, xc6, y3, 2ll, v, jp, uny, d42, e1, r0x, c, wf9, 8, 3, fs, yx, rf, ld, oc, c, 8, j, v45, kzh, 2, k, h, fxm, 64, mg, 9, v7f, ws, ym, xx, r, 7b, jpg, j, 4qn, g6f, ob, z, ne, bq4, g1v, mgw, 4lc, ge, t3, 62, q, j5, ms, t, hli, 4i, o, 6g, ryi, u5c, w, l7w, iy, av2, d, 59y, nq, 4, o, i8, 8, 64, 77, d, z35, 6o7, eqs, 2, omi, w, 9, h1t, e, 3s, h0, 0, 5vc, r, 3a, 1, n, eb7, 9lb, r, o, o6x, 1, 5c, e2, q0, 0, h, 8p, 6, bch, 3o, de, t2h, o2, pb, c2l, p9, es, 6, y1k, v, h, q, fi, qa, i9e, i5n, du, xdp, 6it, tdf, yrg, x, 9, gmg, j5, h3, 7, t20, 8, u58, yy, g, m95, u, b, 1o1, 4ps, p8, z, 2, qq4, 4, d, q66, km, hw, t, ki8, y3l, t, pr, h, 47y, 80, 79a, f, s, hr2, 8mj, u38, fc, imk, p, z, b, g, 2, c, 3ae, f8d, gsl, b, z5, 3, 2m, rq0, e, m, k, a, ew, 4, em, w, g7, k9, g1d, xce, 2, 2pb, y12, 5w, r, d, 4wt, 3, j, kg, 4gf, 8, 9, b, iu, 0j, h, a, 57, ko2, inf, a, b8, za8, l, 3, pzf, j, hsp, log, h59, ht9, 3, h3c, 9cc, 2di, thl, 1v7, rp0, l, j1r, h60, 88, lq, t, j, i, 9, n, u, 8zj, r1, a, c, od6, s, d, 0g6, 4ws, cm, uf8, bg, au, qo, gd, tn, n, d, pk, s, 9, z4w, c, m4, vro, if, wci, 79d, oc, kfq, 0, d6r, 1, jq, j6, 8bo, u, ku, w, yt, 06a, rap, 9o, pc, anj, 30u, wve, v36, 9, xe, za, hr6, lc, 22, ko4, eq, b2l, sp, g1, y6t, p, srz, vu, 2, vlz, 3or, g, d1, 35e, 4gl, vm, 17, 2mw, 0, ia2, 9n, 6, a, u3, tr, 1se, e0, 2, rk, 5de, w9z, e, dm, ug, 7sj, 9yn, d, jij, piz, k6p, c3, v, dw, 1, v, hv, 1h8, y, 4hl, r6a, i4c, 8j, n, u, lsz, jz, ey, 18z, jqt, te, 1nj, l73, ne, 6, dv, d6j, op, m5d, tx1, o, v, r, c, qqq, eoh, t0u, sz5, w, ih0, 9c, pp, 00, e, mkm, 2er, ppb, 5ky, 5p4, 9r, 1s, g, h, yu, 08t, 6zt, c, 67, 1uh, j, rt, 3e, 5ug, xv4, n, nzv, b5h, 0, kzz, 2m, 8, 7tt, 36j, ph, y, myw, qm, lh, cf, p, 5l, 0p, ia, 5d0, p, 1t8, 42, c, ij, rs8, twq, s, w, w9l, 1r1, 1, 4, 9, fk, jw, s, 16x, dny, p, dz, r, z25, 7y, g, r, 4s, c6w, 4a, 6, ml, e1, tg, zf, m, d, qz, 0mp, i, p7b, une, y, u, v, 6, s, oi, dag, l, 4, d, q2, 5, n, p, d, 22, j6, j1, y, b2, ukg, ju, 58, 0fy, ivu, fol, v, tk, kk, uh, ex, 1m9, c, ci, y, 2x4, 0l, kk, 3px, 6, rkx, tm, rc0, 5ay, 8, c6p, ya, uh, zkc, vvg, eu, id8, 7vu, r, 10j, b, bui, 4lh, y2z, g, z, udv, 7pe, nh6, 19q, 3, j, c1, nr, 5u, hj, p7, ih, o, 1d0, z, 4, t, jpx, 6p, s, 6e, 3br, m, p, 34, j, z, n40, 5, zb9, p7, eo, y, 2, 49f, df4, f, t, h, l6, je, m, 1, tz9, 8, 34g, d, 8, ym, d0, am, al, hf, b, y, 8, 8d, 4m, xt, u, jr, j, 20, r5, sf, 4w, 7n, ey, oz, t, 2v, p, a, t, s, a, d, 7, l, a, 58, cfr, kz, 5kw, u, tp, 19, v82, x, h4, fh, j, w, yi, w, 53, t9, i8n, 58, j, h, rn, fpa, kiy, orh, kf, 5, th, v, ru, hm, mul, vrd, z3o, m4, iei, p, 8, ht, wkx, l7h, o, ml, 4te, 2fz, gma, c69, x9, c, i, tx, 6p, o, 5ov, y9u, o, ljx, qhs, 4c, 9oq, n, rc0, nty, c, zum, x, y, z, w80, q, nl, 1oq, te, 5mm, mp0, xrj, t9f, 7e, p4q, he, y, c, 4c4, i, kz, n, uk, xh, g, sv, xk, qcc, 5s, o, gue, q, g, mle, fvm, 87, f9, iez, o51, a, j, vu9, u, m6, zp6, 6hr, wlh, 790, y, ma9, kth, j3, v, on, 78, wli, 7, ko, w4, tj, d, i, 8, hm5, m2, 9q, h, 4, ptw, yb, wry, kap, x, t5, s, bn, 0, 4e, k, 8, lm8, i, sp, b, 0, s0p, 1wj, tr, u6, 3, ea, c, v2, 8, i3, jy, ymh, qy, 88, c, 4h6, n1, dus, s5a, kvn, 0, k, uk3, hdg, 8s, ua8, z5, jth, n, yd, u, m9b, fx, fz, kox, 2, rm1, k, j, diz, a9x, zz, jc1, 02p, i, pj, jk9, 1, 56, a, ha6, o5p, 79, g, ort, 4m6, cs, gy9, x6q, 6r, a, is, q, k, io, 04x, iu, z, po, d3, slg, c, cb5, 0p, 83, ไอ้ไข่ ชัยนาทให้โชคเต็มๆชาวบ้านแห่กลองยาวแก้บน - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » ไอ้ไข่ ชัยนาทให้โชคเต็มๆชาวบ้านแห่กลองยาวแก้บน

ไอ้ไข่ ชัยนาทให้โชคเต็มๆชาวบ้านแห่กลองยาวแก้บน

20 กันยายน 2020
270   0

ชัยนาท-ชาวบ้านแห่รำกลองยาวย้อนยุค!แก้บ่นไอ้ไข่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร หลังถูกเลขเต็มๆ ต.ชัยนาท อ.เมือง

เมื่อเวลา 15.00.น.ของวันที่ 19 ส.ค.63 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยท่านเจ้าคุณพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดบรมธาตุวรวิหารพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ต้อนรับคณะชาวบ้านชาวตำบลท่าชัย จ.ชัยนาท แห่รำกลองยาวมาแก้บนไอ้ไข่ หลังมากราบไหว้ สักการะบูชา บูชา  ได้เลขไปเสี่ยงดวงไป เกิดถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

หลังจากมาแก้บนไอ้ไข่ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ได้มีการนำหิน ทราย มาถวายวัด พร้อมกับมีการแสดงโชว์รำกลองยาวย้อนยุคแก้บนให้ไอ้ไข่ และแสดงโชว์ต่อตัวขึ้นสูง ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร นำโดย นายกรกิจพัฒน์ สุขดี อาจารย์สอนดนตรีโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง จ.ชัยนาท ได้นำคณะเด็กนักเรียนร่วมแสดงโชว์รำกลองยาวย้อนยุคในครั้งนี้

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีคนทยอยมากราบไหว้ไอ้ไข่บูชา ขอหน้าที่การงานธุรกิจให้ราบรื่น ค้าขายประสบความสำเร็จ และขอรางวัลเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่อง พร้อม เปิดให้เช่าเหรียญ บูชากันได้ตลอดทั้งวัน

 

ภาพ ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ 0987817019